Vous êtes sur la page 1sur 629
Pierre Chrysologue, Saint. Sancti Petri Chrysologi, Opera omnia recusa ad castigatissimam recensionem Sebastiani Pauli

Pierre Chrysologue, Saint. Sancti Petri Chrysologi,

Opera omnia recusa ad castigatissimam recensionem Sebastiani Pauli

sancto Augustino, tum ex Luca Dacherio desumptis, necnon triplici vita sancti

tum ex Luca Dacherio desumptis, necnon triplici vita sancti editio ante omnia completa, sermonibus tum ex

editio ante omnia completa, sermonibus tum ex

1846.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque

municipale de

(ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

PATROLOGI.E

CURSUS

COMPLETUS

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA,

SIVE

UNIFORMIS,

COMMODA , OECONOMICA,

OMNIUM

SS.

PATRCM,

DOCTORCM

ECCLESIASTICORUM

SCRIPTORUMQUE

QUI AB ,3EVO APOSTOLICO

AD USQUE

INNOCENTIIIII

TEMPORA

FLORUERUNT;

RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM

QUM

EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLIC^

TRADITIONIS

PER DUODECIM

PRIORA ECCLESLE SYEGULA,

JVXTAEDITIOHESACCURATISSIMAS,

1NTERSE CUMQUENONNULLISCODICIBUSMANCSCRIPTIS

COLLATAS,PERQUAM

DILIGENTER CASTIGATA; DISSERTATIONIBUS, COMMENTARIISLECTIONIBUSQUEVARIANTIBCSCONTINENTERILLUSTRATA;

OHNIBUSOPERIBUSPOSTAMPLISSIMASEDITIONESQU.ETRIBUSNOVISSIMISStfXULISDEBENTURABSOLUTAS

DETECTIS,AUCTA;

INDICIBUSPARTICULARIBUSANALY.TICIS,SINGULOSSIVE TOMOS, SIVEAUCTORESALICUJUSMOMENTl

SUBSEQUENTIBUS, DONATA ;

CAPITULISINTRAIPSCMTEXTUMBITEDISPOSITIS, NECNONET T1TUL1SSINGULARUMPAGINARUMMARGINEMSUPERIOKEM

DISTINGUENTIBUSSUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS,ADORNATA;

OPERIBUSCUHDUBIISTUMAPOCRYPHIS,ALIQUAVEIiOAUCTORITATEINORDINEA» TR/VDITIONEM

ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA;

,

DUOBCSINDICIBUSGENEBALIBUSLOCCPLETATA: ALTEROSCILICETRERUM, QUOCONSULTO, QUIDQCID

UNOSQUISQOE

PATRUM1NQUODLIBETTHEMASCRIPSERITUNOINTOITOCONSPICIATCR

; ALTERO

SCRIPTURJE SACR^l, EXQCOLECTORICOMPERIRESITOBVIUMQCINAMPATRESETIN

QOIBOSOPERUMSCOROMLOCISSINGULOSSINGCLORUMLIBBORUMSCRIPTUIU!

TEXTUSCOMMENTATlSINT.

EDITIOACCURATISSIMA,C.ETERISQUEOMNIBUSFACILEANTEPONENDA,

Sl P.ERPENDANTUR: CIIARACTERUM

(IITHMS^ VAR l'£»&ys£

I —'

C

CHAHT.EQCALITAS, 1NTEGR1TASTEXTOS, PERFECTIO COHRECTIONIS, OPERCMRECCSOKCMTUM

TUMNUMERCS, FORMAVOLUMINUM

PERQUAM COMMODASIBIQUEIN TOTOOPERISDECURSCCONSTAN5* AjJ

t^

SWILIS,PRETIlEXIGOITAS,PR&SERTIMQUE 1STA COLLECTIO,ONA, METHODICAET CHRONOLOGICA/

"£"!!

SEXCENTORUMFRAGMENTORUMOPUSCCLORUMQCE HACTENUSHIC ILLIC SFARSOIiOM, PRIMOM k—|( ^t

AUTEM1NNOSTRARIBLIOTHECA,EX OPERIBCSADOMNESjETATES,LOCOS,LINGUAS

FORMASQUEPERTINENTIBCS, COADCNATOROM.

L

SERIES

PRIMA, 1N QUA PUODEUNTPATRES, ATERTDLLIANOAI) DOCTORES GUEGOIUUM SCRIPTORESQUE^EGC&ESIJELATIM MGNOr.'-'-'-'^

'^A

'x

V<\ *

'

\

ACCURANTE J.-P. MIGNE, (Eurtuum

(EompUtorum

IN SINGTjlos SCIENTIih

~|

ECCLESIASTICiE RAMOS EDITORE.

#N

PATROLOGIJ2

TOMUS

LII.

SS. PETRI CHRYSOLOGI, VALERIANI ET NIGET/E Totfus DNICOS.

PARISHS, VENIT APUD EDITOREM, 1N VJA DICTA D'AMBOISE, PRES LA BARRIERE D'ENFER, ou PETIT-MONTROUGE.

1845'.

»

CHR¥SOLOGI

--- -

OPEM

SANCTI

ARCHIEPISCOPF

AD CASTIGATISSIMAM

4

PETRI

RAVENN

OMIVIA

ATIS

RECDSA y:-' ;;-'-:.:

JIECEI^SLONEM

SEBASTIANI

;,

PAULI,

.- -;

001

PRiEFATOSEST, NOTASQUEADJECITIN QDIBDSMANOSCRIPTORDMCODICDM COLJpATIONES» 8ELECTI0RAQDiEDAMEX OBSEVATIONIBDSDOMINICIMIT.E, VARLE LECTIONESLATINI LATINil, NECNONCASTIGATIONESMEDRSII COMPKEHENDDNTDR.

EDITIO ANTE OMNES^OMPLETA,

$ERM0N1BCSTUMEXSANCTO ABGUSTINO, TUMEXLUCADACHERIO DESUMPTIS, NECNONTRIPLICIVlfA.SMCTICHRYSOLOGI

ET DISSERfATIONEJOS.AMADESHDEMETROPOLIECCLESIASTICA RAVENNATENSI,LOCUPLETATA.

SANCTORUM

:

SEQUUNTUR

VALERIANI

ET

NICETiE,

CEMELIEN5ISBT AQUILEIKNSISEPISCOPOKDM

SCRIPTA UNIVERSA

JUXTA

JACOBI SIRMONDI, BRAIDJE ATQUE EMINENTISSIMICARDINALISMAIIELUCUBRATIONES

ACCURATIBSIMEEXPRESSAET EMENDATA.

TOMUS

UNICUS.

1 VOL., PRIX : 7 FRANCS.

PARISIIS, VENIT APUD EDITOREM, 1N VlA DICTA D'AMBOISE, PRES LA BARRIERE D'ENFER, oo PETIT-MONTROUGE.

1846.

ELENCHUS

OPERUM

i

QUiE IN HOC TOMO CONTINENTUR.

S. PETRUS CHRYS0L0GD8.

Sermones 185, cum amplissimis prolegomenis.

Homiliffi

Epistola Apologia pro S. Valeriano.

viginti. ad Monachos.

S. VALERIANUS.

S. NICETAS.

De Ratione fldei. De Spiritus sancti potentia. Do diversis appellatlonibusD.

Explanatio syraboli. Fragmenta sex. Digsertatio Braid» in S. Nicetam.

N. Jesu Christo convenientibus.

« .^ ,^

i

^

Col-183

691

755

W

&*%

855

863

865

873

875

Parisiis. — ExcndelialBAIUT,in foro Sorbonico, 2.

SEB.

PRJEFATIO

PATJLI

IN NOVAM HANC EDITIONEM D. PETRI CHRYSOLOGI.

Saneti Pelri Ravennatis archiepiscopi,

cui ob auream dicendi facundiam

superioribus

Chrysologi nomen

adlisesit, Sermones, quos vocanl,

verbique Dei praeconibus delieiarum loco fuisse, nemineni arbilror esse quem lateat. Fa-

lenlur hoc frequentes

tiae, Coloniae, Parisiis, Venetiis,

cura fuisse videretur,

lucri occasionem anleverlere. Nostia vero aetate, in qua bona

sunt, aegre tamen probantur,

in eo esse eloqurnliam

conspersam,

ingenium

Mogun-

duobus

saeculis, ecclesiasticis

traclatoribus,

ediliones, quae

in edendis

nec vel

unius anni inlercapedine prodierunt

lypographis

et alibi : ila ut

Chrysologi

sibi illorum invicem lemporuui praecipua

manus eripere,

et

et

despiciuntur,

quae meliora

enerveni plus aequo

vividum, solidum tamen

emergit : et in

in Chrysologum

Ravennalum, ingenii viri-

Sermonibus,

qua,

minoris censeri

coeperunt : causaiilibus nonnullis

frigidiusculis

si non

sententiis

: fluxam dicendi vim : orationem

diffusam

lamen : et in

compressiorem,

et licet brevem,

desideres : stylum

unde ei quandoque obscuritas

requiralur. vero animi

quo facilitas naturaiis, nec fucala puritas

argumentum esset, milius sccuni egisse

Greecorumque, bus enervalis,

afficiebanlur. Sapien.lis autem sacrique

accommodare,

luleisque vasculis propinetur.

Basilio

trem :

suae orationis

ab

non semel fruslra

asseri.

Faleor omnia heec non falso, nec ingraiiis

apud eos degenlium, firmiorem

eloquenliam

ul populus veritalem

Gregorius Nyssenus

eaque pra3

iEquioris

: el horum criminum

praecipuum

nonnulla in

mores refundere :

audiat,

nil

qui tum corporis, tum

munus

aspernali, hujusmodi tanlum

oraloris

verbOrum lenociniis

est, sese vulgi auribus

vel

merilo laudat

ficlilibus, in diyo

pensi faciens, si ea aureis,

solerliamque

Quam profeclo curam,

sub initium suae in Hexameronem

explicationis ad Pelrum Fra-

Chrysostomo,

qui

de Concion.

si eorum

vero, oratioue usi

censendi.

Quadaui

captum,

Pro-

pla-

red-

:

omnibus aliis sanclis Patribus abunde elucet in divo

mensuram auditorum aures esse arbitralus, ut de eo Ferrarius

eleganliori

recedenles

accommodabat. Enim

sermone, demissipri quandoque

eleganliaeque expertes

lib. xi, pag. 244, se ad illorum captum et ulilitatcm

plerique

sunt, enim affectatione, vulgarem

puriori ac

non tamen sine consiiio tolius lilteralurae

reiigionis

sermonem

saepius praeferebant culliori,

volebant,

orationes

ut ad eorum

quos Christianae

pterca maxime si

Ea aulem

praeceptis imbuere si

suas componerent.

non continuo

quid

abjiciendi,

qui eorum aliqua negligentiae labe apparcnt

nostraeque religionis momenta

inspersi

firmanda,

in se contineant ad noslri instiluti

sive ad mores instiiuendos : cum praeserlim illorum

cerenl, quos juvare susceperant.

studium fuerit, ut iis tantummodo

in

divo Chrysologo

opus

queunt.

tanlum habilum in eo commendari

exlorquet,

sed veluti

omnia, ut unde paulum recesserat, redeat oratio, quae

hujusmodi,

fldenter

dicam, quaealias

quae

arguunlur, non esse

neriori

quae vult,

noslro te-

In iis

sordescere faciant. Ponderosiora sunt

non violenlis

palato merilo recensendus est

ad omnia

accommodat.

borum sono, venustisque quibusdam commaiibus,

mum

nonien obtinuit.

audienlium genius:

teruntur.

Sermones nescircs an

frequens ille sacrarum Scripturarum

inlerprelationibus

usus : quo Divini oris verba

fluenlibus

animos dulce sponte cadentium rer-

jucunda ilem oralio,

Conlinua item sermonis

eleganlia, dictionis flosculis

audienlium

permulcens

et alliciens :

et validis affectibus, Iragicis quandoque

et dicendi affluentia

tunc temporis

erant

verbis

expressis ; ea de-

quae slyli candore,

auclori noslro

Chrysologi iisque adhaeserat

Scilicet hac aetate, haec

ut optime norunt

polissimum ii quorum

in moribus :

manibus scriplores huic nostro coaevi <

versantur : cujus sensus Litteralem

vel sacrae ethices primum exhibet,

praeceptum usu infra, vel haud

plu-'

pro tcmporum

gignerent, dividebat in

principio alterius'

quos edimus, ut plurimum, circa sacram Scripturam

majori gralia et lepore quam purilate expianaverit.

: quemsaepius

moralis

quaedam consideralio,

sed

: nec faslidiosa

sunl prolixitale graves,

inde allegoricum

subsequilur

inlegraehorae spalio coerciti, res : ul evenit in sermonibus

prffitnonebal,

quos etiam, ne taedium auditoribus

de

Symbolo

: et id vel in fine unius, vel in

ut in fine serm. 22,

Differamus hodie: quod

et alibi legas. Dubium si

populum

eos eodem, semel in die

vel in diyersis diebus

convocasse ad concionem,

rum

Sed licet videatur suffecisse

pronuntiaverit.

in serm. 22 et 23 innuere videtur id

egisse

eadem die : nam ho-

incipit: Audislis hodie, elc.; quod

eleemosynae, fideique symboli

poslremum

non semel occnrrit. Frequens

mentio est:

quandoque

etiam irt'

eis jejunii, orationis,

fesia, aliaeque

etiam sanctorum

brevi

vel

Ecclesiae solemnitales

celebrari susceptae Haereses

ilerum, ilerumque lacessiti:

sed vaiida robuslaque manu vellicatae : haerelicorum

vel

B. Virginem,

conlra

Epliesini

quidem,

primipilares

qui vel resurrectionem

Chrislum 5o-/)j<7£t, sive specie tantum, vel phantaslice

nostrae caruis;

posse negabant : seu

PATROL. L1I.

venisse effuliebant:

concilii

statuta, ©EOTOZOV,vel Deiparam dici

eliminabant;

1

ab Ecclesia Dei remiUendi ileralo peccata aucloritatem

"7."

;

1

H

seu

denique alra hujnsmodi celliones item

aggressus uionlibus habitarent,

hfflresim : ut nullam eam internecino

qure

eum disertissimis

Deum et hominem fatetur,

pellat,

jN-S. PETRUM CHRYSOLOGUMPROLEGOMENA.

esl,

falsitatis, mendaciorumque

vel

hominum

commata

12

propxignabant.

Circum-

vel cum Romanis Montenses

:

et

occasionem

dicas, eo quod

in

Agonisticos, ferox et audax

genus

prae aliis potissimum Eutychetis

praatermitteret: utpote Conlra

dum eumdem verum

coeperat.

cuiti com-

et

bello aggrediendi

tunc primum in Ecclesiam

irrepserat, in Chrislo et humana

virusque suum recens emovere

impermixtas

operanlem

verbis naluras

diyina

praedicat, : et nna cum Nestorio

cum serm. 84, Veniant nunc-, dicit, hceretici;

nonnulli falso inurunt

Chrysologo;

unde elui de Glio

polest nota Sabellianismi,

prodigo

serm.

l,P,itris

quasi loquens

praesul

quam

Filii personam confundisset. Atdoctissimus

Patris tamen nomine,

quidem intelligit:

seu Deum

incarnalum. Loquitur

distinclas

naturas, sicutduo

id est

unili, quod Eutychianismo

Mores eliam suorum

januarii

Dolebant

graphorum

quo

faio

illis verbis, sub nomine PalrisChristum

Chrislum,

verum eumdem

eriim de homine qui habuil duos filios : si habet

non

Palrem aeternum,

seu Chrislus,

filios, ergo

ct di-

pater. Jam filios, quos habet Deus incarnatus,

vinitatem,

mixti,

dicit esse humanitatem

filii dislincti sunt,

adversalur. et in malum

tanien in eodem supposito

declamantcm

obsetvabant

per-

Chrysologum : yel eorum

lemporum corrupti

delapsi

sensere : vel illorum perdilorum

qui iigaminibus, sese

Nec inemendatos reliquit optimatum

hominum

fuerint iqui gcnesim

opcram

veneficiis,

medicatis

locabant

suam : vel in kalendis

apparatum, para-

omnia valida

ab

typo-

pro-

: nec

ope

addidit. At nescio

et non uno in loco sermones recen-

poculisque

fceditatibus, et

ingentem

cordaliores

circulaloriis

viri,

obscenilatibus

veslium

ad ravirri usque commaculabant. mensarum

id geuus : quae

erroribus mire fcedos

fastum,

cultum,

aliaque

sitorum agmina,

eloquentiael

familiarium

apostolico zelo perslringit.

comilalum,

igilur praelis numquam

qui

Sermones

hos, veluli sub infelici sidere nalos,

innumerisque

non nisi

cotruptos,

diisse : licet de eorum emendatione muila in mullis editionibus

bucusque

Si duos

mss. Ca3senatensis,

splendide praeiiicenlur restiluendis iiisudasset.

quorum

postremus

fuisse ullum

taniuia excipias

in eis

emaculandis,

Castillo,

non

pristinaeque el Domiuicum nec levem

puritali

Mila :

Marlinum

et Urbinatensis ut hae

quoque

ad id stipeni mendis,

paryam ediliones innumeris scalerent

factum,

medicis manibus indigerenl.

scre, longissimisque,

quartum

yigesimum de (abula

lollere,

Nam nec Castillo dalum fuit omnes

incceperal,

Chrysologi

quibus illos obruere

commenlariis

illustrare. Cum enim ad

eum manuul

ad sacra

inler-

ncc mediocris molis volumen compegisset,

lippitudo coegit.

suscepi,

pervenisset,

subita

moleslaque oculorum

ego ulcumque

nonnullis

Hanc modo sparlam

exposlulari

adornandam

et licet invitum

haec

est, el non nisi levioris

iexlu,

viribus

praestilurus, Lliotheca Palrum

testa, circa aunum 1450 transcribendum

plar illud, a quo copia

molus causis,

hic retexiere, nec lectorem

creabatur.

permisi,

quas

esset. Potissimum mihi sludium fuit in

princeps

cujus

operaB prelium non levis obscuritas

desumpla

redintcgrando

Id

ex cujusdepravalione

S.

quandoque legentibus S. Patrisadivi:

primumque

pro

mss. quaelam hujus

quod

Caesenatense, in Bi-

Novellus Mala-

noae fuerit exem-

Anliquio-

oscitanter

ab

Agnello

Francisci,

haec

illius Bibliolhecae inslructor,

curavit. Dubium autem,

fuit : certe nec melioris, nec emendatioris.

rem aetatem praese fert Romae Vallicellanum, ab Baronio laudalum

plurimis in locis hiulcum. Praemitlitur

: ct.ex

meris, quibus nales.

; sed et ipsum Chrysologi

scriptum, et

scripta

Bacchinio ordinis S. Benedicti. Non autem Vallicellanum in

in eo Vila S. Pelri

publicata

ejusdem Pontificali, ope codicis Estensis,

ut apud Bacchinium

innuitur, enini cum doclissimo viro

: sed

apposilis

ex illis verbis, charissimi, arbilratus

quodam

etSpirilu

presbytero

Ravennali,

ab cl. yiro D. Benedicto

addila cujus- Romanis nu-

:

cum

capitadispertilur,

ad oram

que capitis synopsi, fortasse

JEgre dissertatione, esse ab

p;iginarum

novem olim ex hac vita conflalas fuisse Lectiones maluli-

conveniam, qui

in sua de Patena Forocorneliensi

est scriptioneni hanc nonnisi sermonem

in honorem

Chrysologi pronuntiatum

formula

:

Concionum

Agnello,

licet hoc idem suadere videatur

Patre,

Vaticana sub numero

Ravennae in Monasterio S. Mariae de Portu, inde in bibliothecam cardinalis

in Vaticanam

per cl. virum D. Teoli, non semel, iterumque

ulique,

solemnis illa absolvendarum

in locis, in

consului.

qui etc. Aiiud ms.,quod occurrit in bibliothcca

circiter annorum

a3latis, primum

exstilit

Sirleli, et ex ea

quibus de editorum fide dubitavi,

pro

illius comitate feliciter

conceptam Rev. P. D. quandoque Aloysium

el de comitate Bononiae occuirit.

transit amanuensis ad

et Filio,

sancto,vivis etregnas, 4952, quadringenlorum

illudque plurimis

nisi

Maria

commigravit:

votum

Et res

et

cecidisset,

codex et ipse depravatus, licet admodum

praelerire

supra

fecissel irritam. Nec mihi illaudatum

ab Rey. D. Francisco

et

spem

yel

Mancurti Imolensis Ecclesiaj canonico,

nescires an

majori

in collegio Hispanico

et

interpolata

interrupta diclio, videre

yerba.

idem|amanuensis

Mignanelli, qui

lilleris

amicis opliine merito, meis precibus expostulalus,

Sermones

recensuit,

qui

mss.

diligentia sex Chrysologi

asservanlur. Nam in serm.

lineam 19 (juxta;editionem

Inter eos unius alteriusve sermonis

71, posl

illa verba : et altera Maria

illa: ad vitam lin. 6 : lapsus

sepuhruni, Milae) serm. 75, ubi habenlur illa eadein

redderetsempiternam,

exslilerat

revertitur

In serm. autem ad serm.74;

75, lin.29,post

et post

putcrum

verba

:

et ruinm, subdit : venit Maria

in aliis Bibliolhecis

Magdalene pidere se-

quorum ope amicorum be-

arboris inlerdicti visus, eamdem

cgi,

ut si

qu&

repararet visio sepulcfi.

delitescerent,

etquam deceperat

Secundum haec nihil non

sartum teclum opus dare posscm, ac largiori

imbre areolam meam irrigare,

-13

VITA S. PETRI CHRYSOLOGL

H

nignitate rescirem. Sed frustra cecidisse conatus, meque hianti adhuc ore destitutum

mus adhuc. Tantum editiohes nonnullae emendaliores,

et cum

dole-

si

qiiffl sunt, ab me cpllalae fucrunt:

est molesliffl

lypographorum

egi,

el morosa

suis

sphalmatis ut nPn

parum

incredibilis

confligens, qufflres in hac reslituenda

Si aliquid e rarissime

irii-

pleria, : nisi riiihi

probo labore id

plns aequo arbilratu

genlia oblruderem. Loca

et emaculanda profeceriin

vanus adulatpr obblandiar.

immulatum

e>t, qUodL considoratione

S. Scriplurae quibusque

quae

proprio penu proluli,

elsi quid aliud meo

nisi

ne. mea

praevia

pro:

dili-

alienis

corrupte

videlur

non tamen

per.quam

contigit, monilum yolui,

quaeque

faclum, lecloremque

ab auctore

Iaudanlur,

in edilionibus

quae

annolabanlur, Chrysologns Italam vocat

cap.

locis reslitui. In iis autem exscribendis

ex Graeco

LXX Inlorpretum.in :

prselerebatur

Ilala

usus fuisse

versione illa

Augustinus,

Lalinuiri

codem rrionenie versa, quariique

Auguslino

in

: nam est verborum le~

tempus.Constatlanlum,

aiiis fere innumeris

ipsis

Gregorium

XIV et XLIX Isaiae : In

B.

aulem versionibus

praefat.

in Iib.

prwferatur

nacior cum perspicuiiale sefUe»iJ/<5.Hujus.aulemctauclorignoratur,et

poslquam vulgata Hierosiymiana apparere cceperit,:eam vocari

penes Vide quae observata fide ausus

nomine audil

incceptam Antiquam: quo

Eucherium,

Scripiurae

S.

aliosque.

meliorum.

placuil

el mullorum

Cum

contra,

:

Jobi, Cassianum,

quaedam

reruin

sunt in nolis ad serm. 20. Loca item

sum explanare Chrysologus faslidium

: sed in iis lanlum

scripsit, refundebalur.

el quee

quam

iriterprelum

addita, in ea etiam quae

quando iux eis addere

molestiamque lectoribus facerenl; sed breyiores, et

arliculis,

Notas insuper

non diffusas

qnae

' rejccla diculo, natoribus

.

.

quidem, res observatu

sinl.

quo duce

dignas potius innuerenl,

involyerent,

temporibus,

superioribus

longis yerborum

involucris,

locorum

exscriptionibus aulein hae notulae variis facfuin quod nonnulla in

et libellum in

et

sermonibus

prouf

ampiiorem formam adaugerent.

posterioribus,

et

essem veluli

se offerubat annotanda,

occasio, scriplae fuerinl; inde in

in-

Longior poiius

in laudandis auctoribus

si alia sanctorum

sacraeScripturae

fui: ut Iectoribus

pro Ratus ilem de concio-

ipsi piffinolalos scriptores

posse,

adirent et corisulerent.

Patrum loca

aliquid promereri illustrarunt

indicarem, ubi yel eadem

corruptos, depra- reperies Sermonum : ac si in ;variis et

el adujte-

utpote spuriasy

[a).

et eorum loco

plu-

privalae bibiiothecae

Poritificali

curante

sub inilium saeculi

Bacchiriii). P. D.

Aga-

nonnu.llis

prffislare vellem,

intricatos riori uridi-

quaj Chrysoiogus,

vatosque

inscriptiones,

sanctorum el

verba, velin non absimiles

Dominicus Mita

hominum mores insurrexerunt.

In omnibus editionibus varias

inlitulaliones

fuissent. Has

seu tnavis. dicer.e, ut forensi utar yocabulo,

B. Virginis

lalus in

festivilalibus pronuriliali impressionibusirrepserunt

fidem

rinas, et quaeper

alia

rejecit; censui eradendas

omniurii e

quaedam submisit. Ego,inss.

secuius, utrasque

Caeterum sancti teis eruitFelix,

hujus antislilis Sermones hos, primus

Ravennas XL;

et ipse episcopus

707,usque

qtii sedem obliriuit

Bonohiae,

oclavi, circa annum

ad annum717

(Vitam dedil Agnellusin

vulgus prodiere

Indeque anno 1534 typographicaeartis

pilo edilio Parisiensis anni 1544 venditetur

omnes hos

eioquio, et noslro haud

que parem sibique in eam

ope in

Vincenlino Lateranensis

ordinis canonico. Unde

ul

apparet, quam perperam.ab Non aulem

juramenlum

prima. fetus esse : nam nonnullos auctore. Etcum praeter hoc

genuinos Chrysplogi

dignos

constantem

suspicionerii

reperies obscuros,

obServassem, slyjum

esse; argumenta non uha, sed pluries

facillime prolapsus

fortasse

in iisdeni festivitatibus

repetita,

lucubrationibus

docuerunt, soribus esset. Non aulem

sum, opus hoc fuisse compactum

variis

sanctorum praesulum, qui

post Chrysologum in Ecclesia Ravennati

fascem

collectum, utcxemplosucces-

primam hujus pra3fationis D. Jacobum Mariam Pailo-

caeteris reco-

et

et ab studioso

quopiam virp in hujusmodi

ea, quae sublestae ess.e fidei suspicabar, _expungere ausus suni. In-

codices imminuere,

dicavi

tarilum, religionis inde duceris privato judicio sacros vetuslosque

in eos manus

irijicere.

videar accensendus,

antequam

P.

et temerarias

Ne vero ingralissimis quibusque

illaudatum

parlem expediam, num COngregationis lendum, quique casligalior prodirel.

iri rion paliar cl. et doclissimum

nalum

de Somasca, virum juvandis

amicis, mihique prae

nullam non adhibuit diligentiarri solerliamque,

ut editio haec nitidior

«)

Elsi V. C. SebastianusPauli

inscriptiones a Dominico MiLa singulis Sermonibiis praemissas,mss. codicumaucto-

rilaleni

niaehuic

secuius,"rejecerit; Bibliopolaetamen, habiia legentium et coucionatorumcommodi ratione, eas denuo novissi-

ediiioni apponeudas esse censuerunt.

S.

PETRI

VITA

CHRYSOLOGI RAVENNATIS ARCHIEPISCOPI

Ex Libro Ponlificali AGNELLI, qui et ANDREAS, edito ab Ci. BACCHINIOtom. I, pag. 321. Additis nunc Variis Lectionibus ms. VALLICELLANI.

CAPUT PRIMUM.;

. Petrus XXI, pulcher aspectu^ delectabilis forma; Biite eum nullus pontifex [ Cod. Yallic. ex pontifici-

A bus] sapientia similis illi, et post euin non surrexit. Multorum librorum et vGluminum conditor, et velut irriguus ibns ila in eum diviua sapientia quotidie

13

emanabat; unde pro suis eum eloquiis Chrysologum A nium Christianorum Deo immensas gratias agentes,

vocavit Vallic. vocavere], id est aureus sermociua-

IN S. PETRUM CHRYSOLOGUMPROLEGOMENA.

16

et maximas laudes imperatoris catholicam et certam fldem observantis [Vatlic. et maximas laudes in- ferentes catholicam et rectam fldem observanti- bus, etc.]; valedicentes abierunt.

CAPUT n.

Pelri Chrysologi ordinalio coelitus imperata. Igitur, charissimi, quodresiduum est de Chrysologi vita in medium proferamus, et inquiramus quomodo aut qualiter in tali orthodoxa sede non ex proprii3 ovibus, sed ab subjecta Cornehense Ecclesia Raven-

nenses cives [ Vallic. Ravennates ] pontificem ordi-

defunctus

naverunt. Tempore nainque illo postquain

est beatissimus ante nominalus [ Vallic. non habet ante nom. ] praesul Joannes, convenerunt universu» ccetus popuU una cum sacerdotibus, sicut mos est in

Ecclesios ritu, et elegerunt sibi pastorem, cunique eo properantes Romam venerunt [ Vallic. cumque- om-

nes cum eo

licse sedis, ul eormn or/dinaret electum, ne talis Ec- clesia viduata esset pontiflce tantis diebus. Die vero

crastina erant omnes! parali ut eum [Vallic. eum

virumjquem elegerantsanctis [Deest in Vaii. sanctis] apostolicis proesentarent aspectibus. Igitur nocle ea- dem apparuit ad sanctum Sixluni urbis Romoe epi-

scopum [ Vallic. S. Sixto

B. apostolus Chrisli claviger Petrus, una cum Apol- linare discipulo suo, et inter ambo stans B. Petrus

venissentj ad sanctum papam aposlo-

episcopO] per visionem

Chrysologus; et parum B. Petrus apostolus pedem

dixit ad S. papam Sixtmn : Vide hunc viruni,

[

tor [Vallic. aureum sermocinatorem]. Natus est Cor- neliense territorio; nutritus et doctus f Vallic. edo-

ctus ] a Cornelio illius sedis antistite, et pro sui nu- tritoris amore Petrus iste beatus, qui dudum Imolas

prsediclum

Imolas praedictum vocabatur territorium), ab illojam tempore Corneliense nominavit. Sed aiunt alii ideo

Corneliense, quod Cornelii forum fuisset. Iste primi

Leouis sanctissimi

dram regebat. In ipsis diebus saevissimus Eutycbes

presbyter maligno spiritu instigatur et circa sanctam et individuam fidem catholicam suis pessimis cogi- tationibus malignam ccepil hseresim excitare. Quem sanctissimus Leo per suam epistolain in conspectum sanctorummultorum Dei episcoporum admonivit [ Vat- lic. admonuit]. Numquam potuit [Vallic. Etnumquam potuit] ejus superstiliosam credulitatem ad bomun revoea*e propositum. Sanctus igitur Leo ad beatum Petrum hujus Ravennatis urbis pontificem [ Vallic. non habet hujus, elc. ], res notas celeriter fecit; qui scribens epistolam ad ipsum haerelicuni direxit, per quam in Chalcedonensi synodo non consensit | Vallic. non consentiens ]; demersus est. Sed ipse sanctissi- mus Leo multas vices per stta epigrammata in Con- stantinopolitanam urbem misit non solum ad Galiani Placidiam, verum etiam ad Valentinianum et Hono- rium [ Vallic. add. imperatores ] et ad coeleros alios fldei rohustos, simulque ad divum Gratianum [ Vallic: Reponendum Marlianum] et Eudoxiam se- questratim [ Vallic. sequestratim autem] contra prae- diCtum Eutychen presbyterum diversas, ut diximus,

vocabat territorium [ Vallic. quod dudum

papse Ravennatis Ecclesioe catbe-

B

C flgens

quem elegimus nos, qui stat in niediurn nostrorum [Desunt in Vail. qui stat, etc.], ipsum cousecra, non alium. Idcirco expergefactus papa, jussit valde intro- duci diluculo plebem universam, et virum qui ordi- nandus erat. Intuitus est eum diutissime S. papa et ait : Ite, tollite eum de medio, hunc non agnosco. Nisi adduxeritis mihiqui ostensus est, alium non ordinabo. At illi cceperunt inquirere inter se mutuo quoe esset hujusmodi res, ejectisque omnibus foras contristati sunt. Alia vero die jussit \Vallic. add. papa] ut populus cum omnibus electis [ Vallic. cle-

ricis ] maximis, et mediocribus, et pusillis ante se introducti fuissent, et cum non vidisset formam viri quce illi ostensa fuerat, ait : Requirite ex vobis, for-

D sitan non omnes venistis, et complures [ Valtic. utrum plures] estis. At illi dixerunt: Non ex nobis jr Vallic. novis ] quempiam invenies, domine papa [Vallic. add. At ille dikit]. Ite et egredimini foras, nondum electum videp. Tertia die [Valtic. nocte] denique iterum apparmt ad eumdem papam, nec vi- gilans pleniter, nec pleniter dormiens [Vall. eidem

papoe vigilanti

dormienti], apostolorum princeps

cum discipulo suo sicut et prius et sanctissmius Petrus Chrysologus [Vallic. S. PetrumChrvsplogum] interse lenentes,dicenles illi: Diximus jamtiiinesuperalium manus imponas nisi super hunc virum, quia in iliis teiuporibus Ravennse Ecclesia, ut pinguedo olei lu- cernte illuminans, si ab igne [Vallic. cum igni] fueri<

tanto tempore prolata fuit [Vallic. pro-

epistolas,

et

telatum fuit], usque ad lempora Martiani imperato- ris. Igitur, ut diximus, cum multa altercatio de san-

cta intemerata Ude cathobca facta fuisset multis die-

ut cum episcoporum consilio fuisset

allatus praedictus hoereticus coram omnibus sacerdo-

tibus, Theodorus episcopus cum eo certare ccepit, ostendens singula volumina de sanctis Scripturis, et

bus, contigit

diversa teslimonia, quod sancta et indivisa sit Tri- nitas et Pater, et Filius, ct Spiritus sanclus unus

Deus coocqualis ex duabus manens naturis [Val- Hcec de Christo Domino apte inteUigenda], Dei

et hominis. Non consensit. Tunc auctoritate aposto- lica demonstrata non resipuit. Ostensaque est B. Pe-

tri Chrysologi epistola in qua ex parte continebatur ita : Rumanm leges intra xxx annos inter nos [ Vallic.

esset

Hc. :

non habet inter nos] omnes litigiosas interimuiil

stiones, el lu circa quingentos annos cur lanto praisu-

mis in Christo conviciare sermone? vere

oportet humiliari ad sanctum Romanum pontificem, et dili- genter ejus prmcepta custodire, el non aliter exlimes

nisi quod B. Petrus aposlolus vhms sit, et apostolatus cathedrce Romancc sedis in carne leneat

quce-

te

principatum.

Post hoec autem ipse Eutyches saevissimus in

cecidit concilio [Vallic. consilio]. Sacerdotum vero Ccetuspost solutum concilium una cum plebe om-

ipso

i.

VITA S. PETRI CHRYSOLOGI

U

et uluminabitur do-

ctrina. Altera die introducuntur omnes, et noo inve-

nitur. Tunc sanctus papa sedis Romanae [Desunt in

dixit ad Corneliensem episcopum,

qui illo tempore

ms. sedis Romanse]

ita illius

A.infra episcopium [Vallic. domus in

applicata,

pinguescet

archiepiscopatu]

dicilur Tri-

Ravennse [Vallic. Ravennatis] sedis, quae

colis, eo quod tria cola contineat : quoc aedificia

[Sic ms. Bachin, legend. putat cedes] nimis ingeniosa inferius structa est. Fecitque non longe ab eadem domo monasterium S. Andrete apostoli, suaque ef- figies supra valyas ejusdem monasterii est inferius

tessellis depicta [Valiic. suamque

cum Ravennensibus civibus Romam

dicens : Non habeo

ierat : Introduc omnes sacerdotes et clericos tuos,

forte ibi inveniam virum qui mihi ostensus est. Cui

iUe cum supplicatione respondit

talem virum, nisi uiram

diaconura, qui praeest omiu-

efligiem depi-

ctatu]: lotas vero parietes proconnissis [Vallic. per- commis.sis] marmoribus decoravit et in ingressu januae extrinsecus super limmare versus metricos

continentes ita [Vatl. fecit conlineri ita] :

Aut lux hic nata

Lux est anle venil.ccelidecus unde modernum.

Marmoraciini Iuclusiiinquejiibarsecluso Aul'privala diem radiis pepcreriinl. vernanliacerne fulgel lecla Olympo. niienleui, Cuuctaque sereno \_Vatl.sidereo] percussa serenis, in murice (saxa

Aucloris

Huic houor huic merilum tribuit sic

hic libera

est,

aut

capta

regnat.

pretio splendescuntmunera.Pe!ri.

comere lYail.

spalium amplumsuperare coactis- (condere]parva;

possidetaades,

[Yall.

Utvaleanl

Kil modirumChristoest. Arclasbeue

Cujus m humano consistunt jiectore templa [Vall. (consislit tem|ilcin].

Fundamen Petrus, Petrus fundalor et Aula

QuodDomushoc Dominns quod facluui (fundavitel Factor, el auiau?]. idem Moiilius aique opere. Cliristus posspssor babetur

Quiduo cousociausmedialor reddit

Huc venienslundal

[Valt. reddidit]

Detus

et

(unufn.

parituros gaudia

Coulrilaiusolidans percusso iii

Nejaceai, Atile pedes

Ssepe

pectore mentem.

se slprnathuiui, morbusquelalentes

Medic.icura

properaulRrecludal;

melus niortis, vitaefit causabeatse.

bus rebus meis, super cujus manus ego servus tuus inCumbo. Si jubes ut in medium veuiat, deferatur. Cuibeatissimuspapa : Veniat, non solum ille, sed et caiteri onines : si videro quem cupio, gratanter susci- pio. At ubi ingressi suut orones, statim ut vidit S. papa virum quem sibi per visioneiu oslensum [ Vallic.

qui osteusus] fuerat, conspexit eum ut gemmam fulgentem, ethinc atqueiUinc per spiritum cognoscens vultum B. apostoli Petri, et ApoUinaris pontiflcis, Chrysologi Petri [ Deest in ms. Petri ] dextram sini- stramque tenentes; et ut hcec omnia sanctus papa conspexitj statim de sede surgens, el obviaro illi quasi medium atrium ivit; et libenti animo alterutrum se salutaveriint, usque ad getiua. At ubi subtrahere se Petrus Chrysologus papse voluit, bealissimus papa non sinivit [Vallic. sivit]. Statim coepit freinilum dare populus inter se et maximum clamorem ad ccelum. Alii dicebant quia neophylum nou recipimus, non ex nostro fuit ovile, sed subito invadit cathedram episco- palem, quasi latro. Tollite, toUite eum de medio, non recipimus, quia de subjectaEcclesianon licet iu majo- rem transferre. Alii contra aiebant [ Vallic. dicebant coram] : Justus est hic homo, non recte dicitis : sus- cipiamus eum, ut bene sit nostrse civitati; quia pru- <leutissimus est, et castissimus, et doctor bonus, om- nique gloria dignus; ex nostra cognatione est, nihil in eunu maU sentimus, timore Dommi plenus; sine causa

eum perdere vultis. Sanctus vero Xistus m*. HI] in tali altercatione populum huc

visum conspiciens, palam omnibus retulit visum, ut supra diximus, quomodo [Vallic. quoniam] per admo- riitionem apostolicam eum consecrare debuisset. Et si istmu non vultis patrem, a me recedite, et a sancta Ecclesia calholica alienali [Vallic. Romana alienatej

vos omnes. Tunc illi, quasiuna voce, cceperunt cla- mare : Ordinetur, ordinetur. Conscripserunt celeriter decretum : et per impositionem manus recepit Spiri- tum sanctum, ordinatusque est in pontiflcem cnm gloria, et Ravennam [ Vallic. Ravennatem ] sedem reversus est. Ex illo jam die coeperunt omnes [Vallic. add. eum] venerari tamquam angelum Dei. CAPUT m.

AZdas Petro curanle construclm.

B

Q Multa condidit volumina, et valde sapientissimus fuit. Iste una cum Projecto a B. Cornelio hnolensis ecclesioe unahora in diaconos ambo consecrati sunt. Post vero divina providentia, ambo solium.episco- pale tenuerunt. Petrus Ravennse ecclesisc, Projectus servatus est Iniolensi [Vallic. Ravennatem eccle-

siam, Projectus sorlitus esl Imolensem]. Poslquam hic pontifex ordinatus est, postmodum ab ipso iste alter episcopus ecclesioeCorneliensis consecratus est, teraporibus GallsePlacidiae Augustce, sicut scriptum

III [Deest in

illucquedi-

reperimus \Vallic. scriptum est]. Corpus B.

Barba-

tiani idem Petrus Chrysologus cum prsedicta Au g«6ta aromatilms condiderunt, et cum magno honore sepelierunt, nonlonge ad Poslerulam [Vallic. Puste- rula) OviUonis, consecravitque ecclesiam S. Joannis JJ Baptistoe, quam Baudarius [Vallic. Baduarius] oedi- ficavit.

CAPUT IV. Petrus mortem suam

prmvidet, prmdicitque.

Forum

Cornelii pergit, ibique decedit. Locus

Sepulcri.

Cognovit autem post hoec beatissimus Petrus per

Spiritum finem vitoe suae. Ivit ad Corneliensem ec-

et ingressus infra basilicam B. Cassiani

clesiam,

obtulit munera : id est craterem aureum unum, et

pretiosissimis gemmis ornata. Hoecomnia ad

Ejusdem

cum Pro-

jeclo Corneliense Synchronologia.

S. Barbaliani

funus. jEdificavit hic Beatissimus fontem in civitate juxta ecclesiam quoe vocatur Petriana , quam Petrus an- tistes fimdavit. Qui fons miroe magnitudinis duplici- bus mmis, et altis moenibus structus aritluneticoe,

IValHc. archifectonicoe] artis. Iterurnque domum

pateram argenleam alteram, et diademata aurea

magna

S. Cassiani corpus imbuit, positaque [Vallic. po- f suitque] super aram illius ecclesiae, et stans supei-

crepidinem juxta altare expansis manibus, benedixit cunctam plebero, sacerdotes, ac populum, pt orayil

IN S. PETRUM CHRYSOLOGUMPROLEGOMWA £0

dicens : Tu dedisti, Deus, animam in corpore islo : A est: Non repellel Domhms piebem suam in finem, et

tu iterum misericors suscipe eam, quia tua sum

19

hmredilalem suam non derelinquel. Ille docebit vos.

crealura. Non occurrat mihi [Vallic. occurret ei] Ilie VQS per amoena pascua ducet, iUe sui verbi pa-

diabolus, sed angelus luus [Deeslin Vall.

sanctus snscipial [Vall. suscipiet] eam, et col-

bulo vos reficiet : ipsum audite, non conturbemini. Et vos viscera mea, rion contra eum in tumorem cordis elevetis, non cum tumultu, et jurgio pastorem

Dominc, eUgatis. Non patrein hujus patrioe pro [Vallic. cui]

hanc obtineat sedem, sed hoc [Vallic. hunc]

iniquissimus

tuus]

locare jubeas in sinibus patriarcharum, ubi lux per-

gaudium immensum est. Et nunc,

et

manet,et

te confiteor labiis corde [Vall. et cordej. Tu qui cuncta patrasti ex nihilo, qui solus nosti prisca, et

fuiura, da populo huic cor docihile, ut

pecunia

rliligile quem Dominus elegerit, Estote perfecti fiUi:

ab omni

hoeresi servate vos. Cavete ab Ariano do-

proeseniia,

limeant te, et agnoscant, quia es Deus in ccelo sur- gmale. Sanctam, inccnlaminatam calholicam [Deest

sum, et in terra deorsum, qui per sanctum Filium in ms.

tuum tolius generis humani salulem recuperasti, in

credimus Deum et Dominum angelorum, qui

illis, Do-

quem

es benedictus in saccula soeculorum. Mitte

calholicamj fidem tenete. Corporaveslra ser-

pollulione, qnia templa Dei animata sunt.

vale sine

Haec cuslodile, et agile : ut mereatis vos cum vestro

pastore in universorum placitorum [Vallic. in ovium

mine, verum pastorem, qui tuas congreget oves non B sanctarum placitaium]

sed ad caulas ecclesioerevocando. Non

Prsecepla ejus

coelesti Domino viam parare.

salis custodile : obedile ei, ut ille pro

disperdendo,

sopiat [Vallic. surripiatj ut mercenarius, non sit vobis oret: quia oinnipotens Deus non vult hilarem, aUenac [Vallic. alienus] ovis custos, sed verus pastor, ged cor contrilum suseipil, et humiliatum spiritum.

qui oves cum agnis commissas [Vatlic. commissis] Sit benedictio Domini Dei oninipotentis super vos,

et super filios vestros in generatione, et progenie,

immaculatas luo aspectui reprocsenlet; ne ille ferox immaiiissimus lupus, qui proedam rapere quserit a

nunc et semper

nes respondissenl Amen, conversus ad aram B. Cas-

in soecula soeculorum. Cuinque om-

te, pasloris | Vallic. paslore] corda excila, rapida

depcllatur, vellera fldelium ovium non di-

voluptas

ripiat, ne sancta Ecclesia vocis balatibus gemat. Tu

honum pastorem

tribue [Vallic. Tu bonus pastor

siani ait : Deprecor te, beate Cassiane, intercede

pr0

istius sedis in ecclesice gremio [Vallic. Cornelio in

hujus

versus animam nunc Deo omnipotenti trado, corpus autem meum tibi commendo. Hoecet his similia cttm

diceret, quasi qui eructans, ovans, et exsultans,

me. Tuse domui quasi vernaculus fui a Cornelio

Ecclesire gremio] nutritus : iterum ad te rc-

pastorem tribue] huic populo, mitte [Vallic. mitem]

non percussorem, sed nulritorem : non

psstorem,

nt allidat, sed defendat : non spernentem , sed

revocantein : non raplorem, sed largitorem. Non

nt

[Vallic. lacerel], sedcompescat;non cupidum, G flentibus cunctis qui aderant, reddidit Spiritum 111

sed tributorem: non elatum, sed bumilem: non sac- non. Decembris. Coemcntarii vero post sedem ipsius

vum, sed blandum. Custodi eos : populus tuus est, ecclesiceparaveiunt ccleriter sepulcrum in loco ubi et opus manuum tuarum qui es benedictus in ssecula. jpse praecepit: et ibidcm sanctum corpus receptum

Ad lugentem populum ait : Filii eharissimi, audile

me. Ego vado, et ingredior viam universae carnis, annos

ubi conslituta est domus omnis viventis. Nunc, filii,

ms.,Regnante vero Domino nostro Jesu Christo, qui

confortamini, et estote viri prudentes. Dabit vobis cum Patre, Filio et Spirilu sancto vivit et regnat in Dominus Deus pastorem et reclorem sicut scriptum saecula sseeulorum. Amen.]

usque in hunc diem. Sedit autem

j

Sedit, etc.,

est, et permanet

menses dies [Pro

OBSERVATIONES

D. BENEDICTIBICCHINII abbatis, etc, ad Vitam S. PETRI CHRTSOLOGIex AGNELLI Ponlificali lom. 1, pag. 335.

Petri wtas

Narratio de

ejusdem electione divino

impulsu facta contra Dupinium

agnoscit. Pelri epistolaud Mdes Tricoli

as-

Eu-

an ab

eocpensa.

seritur. Agnellus

tychetem.

Chrysologo

sil. Munera Corneliensi ecclesim tributa.

I. Divi Petri

Raxennalem Ecclesiam Romanm subditam

An aliam cxcitata.

scripserit. An sc.ripserit postremas illius periodos.

Pelriana ccclesia. Sacellum S. Andrece an ab Chrysologo construclum

prior erat,

sed

proecedenti

Chrysologi oetatem in postrema dis- D dis annus

quidem sufficere

nunc

perat.

anno 451 coe-

sertatione indicavimus, quantum

poterat ad tollendam

Prior autem assertio ex Actis S. Germani,

lib. n cap. 12. Constat autem Pe-

sancti funus curasse.

Chrysologum ejusdem

emortuali anno hoec habet : Eo anno

qua

fnrfe decessisse2 Decembris,

ex

episiola

temporum confusionem;

Antisiodorensis a Constantio fideliter et accurate

cum ex usdem certa demon-

descriptis evincitur,

stratione elicuerit eminentiss. card. Norisius Ger-

manum Ravennse obusse, anno eodem 448, die Sl

Julii, Hist. Pelag.

trum

Idem eminentiss. et eruditiss. cardinalis de Petri

. expresse, quantum Ucuerit,

Et

persevcro,

tiltcis

ut vel anno

tusn credam. Annus

armum 448

Poslerioris asserli veritas ex

civitalibus clades,

anno 4S2 est

Joannes sedebat

de ea decernendum est.

pro episcopatus ejusdem initiis, in ea sententia

UO, qui Sixti IU summi pon-

postremus fuit, vel proccedenti 459, ordina-

ejusdem emortualis, nec ante

431 deferri

potest.

jEimlioe

furente,

collocari, nec post

eo patet,quod Attila late

et direptio,

illata; eoque Ravennam

properante,

episcopus : nec fortassis is ejus se-

Chrysologi

(45(5) vel superiori