Vous êtes sur la page 1sur 6

Józef Szykulski

WYKAZ PUBLIKACJI

Książki (autor, redaktor)

1991 La cerámica de San Agustín. Su tipología y el problema del desarollo cronológico


Contributions to Cultural Anthropology Nr 1, Wrocław – Bonn.

2005 Pradzieje południowego Peru. Rozwój kulturowy Costa Extremo Sur. Prehistoria
del Perú Sur. Desarollo cultural de la Costa Extremo Sur. Studia Archeologiczne
XXXVIII, Wrocław.

2008 (Red.) Tambo; Boletín de Arqueología, Nr 1. Universidad de Wrocław,


Universidad Católica de Santa María, Arequipa.

2010 Starożytne Peru. Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

2010a Prehistoria del Perú Sur (Costa Extremo Sur). Universidad de Wroclaw,
Universidad Católica de Santa María, Arequipa.

2013 Dawne i obecne społeczności strefy Andów. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,


Poznań.

Artykuły naukowe (samodzielne)

1982 El problema de los posibles contactos entre las culturas megalíticas del Viejo
Mundo y las culturas de América. Ier Congrés International de Paléontologie
Humaine, Nice 16–21 Octobre 1982, Résumés des Communications: str. 157,
Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Nice.

1987 Relations entre San Agustín et les autres cultures de la Colombie dans les dernié-
res phases de l´existence de la culture San Agustín, 2nd International Congress of
Human Paleontology, 29 September–3 Oktober 1987, Turin. Résumés des
Communications (Supplement): str. 7, Turin.

1989 Nuevos descubrimientos de petróglifos en San Agustín, Archeologia, Scienza


e Societá nell'America precolombina: str. 35–41, Brescia.

1
1991 Lumbreras, Luis G. "Arqueología de la America Andina", Unesco, Editorial Milla
Bartres, Lima – Perú, Recenzja. Światowid, Nr XXXVIII: str. 225–228, Warszawa.

1991 Frühe slawische Funde in Böhmen, Mähren und der Slowakei und ihre kultur-
historische Bewertung, Studia Archeologiczne Nr XXX: str. 85–96, Wrocław.

1994 Centrum ceremonialne w La Venta jego rola i znaczenie, Światowid, Nr XXXVII:


str. 53–65, Warszawa.

1994 Los trabajos arqueológicos en el Sector 2 del Fuerte, Samaipata,Dep. Santa Cruz
de la Sierra-Bolivia. Documentos de Trabajo, 15–4, Memorias del VI Congreso
del FIELAC 22–26 de Junio de 1993 Varsovia: str. 54–75, Varsovia/Warszawa.

1995 Das Problem der chronologischen Entwicklung in der San Agustín Region,
Przegląd Archeologiczny, Nr 43: str. 127–153, Wrocław.

1996 El sitio arqueológico Churajón y el problema de su cronología, Andes, Boletin de


la Misión Arqueológica Andina, Nr 1: str. 201–220, Warszawa.

1996 Die kulturgeschichtliche Entwicklung im Departamento Arequipa in der Späten


Zwischenperiode. Projektbericht, Kennwort: Proyecto Churajón (DFG Förderung),
str. 1–48, Bonn.

1997 Evidencias de materiales Pre-Tiwanaku en la zona Churajón, Perú (Formativo


sur-peruano?), 49 Congresso Internacional de Americanistas, Libro de resumenes,
Pontificia Universidad Católica del Ecuador: str. 334, Quito.

1998 Churajón, nuevos datos sobre el Período de Transición en el Sur de Peru, Bonner
Amerikanistische Studien (BAS), Nr 30: str. 291–320, Bonn.

1998a Investigaciones arqueológicas en Churajón, Dep. Arequipa – Perú. Informe pre-


liminar de los trabajos de 1996/97: str. 1–52, Universidad Católica de Santa María,
Arequipa–Bonn.

1998b Okres Przejściowy (Período de Transición) na obszarze południowego Peru


w świetle badań archeologicznych w Churajón, Dep. Arequipa, Przegląd
Archeologiczny, Nr 46: str. 89–100, Wrocław.

1999 Komunikat na temat badań archeologicznych realizowanych w latach 1994-1998


na terenie kompleksu archeologicznego Churajón, południowe Peru. Nauka Wro-

2
cławska; Biuletyn Informacyjny Oddziału Polskiej Akademii Nauk (PAN), Nr 9–
10: str. 8–11, Wrocław.

2000 Investigaciones arqueológicas en Churajón, Departamento de Arequipa, Perú.


Informe de los trabajos de 1998/1999. Universidad Católica de “Santa María”,
Arequipa.

2000a Die Kultanlagen von Churajón (Südperu) und ihre kulturhistorische Bewertung,
Rola Sacrum w kształtowaniu się relacji człowiek – środowisko. Spotkania Bytom-
skie IV, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział Wrocławski, str. 257–282,
Wrocław.

2001 Wieże grobowe (chullpas) z obszaru kompleksu osadniczego w Churajón – Peru,


oraz zagadnienie ich periodyzacji - Chullpas de Churajón (Departamento de
Arequipa - Perú) y su periodización. Przegląd Archeologiczny, Nr 49: str. 137–
146, Wrocław.

2001a Zagadnienie Kultury Mollo. Wyniki rozpoznania archeologicznego w pobliżu


miejscwości Chumá, Departament La Paz, Boliwia – La problemática de la Cul-
tura Mollo; Recorrido arqueológico en la Región de Chumá, Departamento de La
Paz, Bolivia. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, Nr XLIII: str. 619–625,
Wrocław.

2002 Przemiany obrządku pogrzebowego na obszarze południowego Peru w kontekście


badań archeologicznych. Popiół i Kość. Funeraria Lednickie 4: str. 305–319,
Sobótka – Wrocław.

2005a Ausgrabungen in Pretzsch, Burgenlandkreis. Archäologie in Sachsen-Anhalt, Band


3: str. 112–129. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt,
Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle.

2008 Arqueología de Churajón, sur del Perú, Tambo Boletín de Arqueologia, Nr. 1: str.
179–205, Arequipa.

2008a Badania archeologiczne w obrębie Domkietz Sraβe, na Starym Mieście w


Brandenburgu. Śląskie Spraw. Archeologiczne, T. L: str. 293–302, Wrocław.

2011 Arqueología Tiwanaku. Tiwanaku y el Año Nuevo Andino. IV Congreso


Internacional, Universidad Alas Peruanas – Filial Arequipa: str. 115–127,
Arequipa.

3
2013 The Andes Region: National identity and the problem of cultural patterns.
Current Issues on Fine arts – Technology – Desing Training and Some Ways of
Their Solution: str. 14–18, Улаанбаатар (Ułan Bator).

2013a Proyecto Tambo. Sociedades prehispánicas del Extremo Sur Peruano.


Investigaciones de la Universidad de Wroclaw/Polonia en el Perú.
Avances recientes en la Americanística Mundial/The Latest Results of American
Studies (Red.) K. Krajewska, E. Lisowska, Ł. Mikocik. W: Tambo Boletín
de Arqueología No.3, Suplemento: str. 6–22, Wrocław-Arequipa.

2013b Tiahuanaco na południowych krańcach Peru. Jego znaczenie dla rozwoju


cywilizacyjnego regionu. Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości
i różnorodności kultur, (Red. Banaszkiewicz J., Kara M., Mamzer H.) Instytut
Archeologii i Etnologii PAN-Poznań: str. 397–424, Poznań.

2013c Interpretacja materiałów Tiahuanaco ze strefy wybrzeża Pacyfiku. Z badań nad


kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych, (Red. J. Kolęda,
A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło), Instytut Archeologii i Etnologii PAN-
Wrocław: str. 795–806, Wrocław.

2014 La Época Precerámica en la zona arqueológica de Churajón, Extremo Sur


Peruano (w druku)

2014 Investigaciones en los Sectores 1 y 2 del conjunto arqueológico El Fuerte,


Samaipata; Bolivia Oriental (w druku)

Artykuły naukowe (z innymi autorami)

Szykulski Józef, Andrade Sonco Jaime


1998 Trabajos de prospección en el sitio Cenagillas I, Laguna Salinas, Departamento
de Arequipa, Perú, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, Nr XC: str. 437–444,
Wrocław.

Szykulski Józef, Belan Franco Augusto


1996 Międzynarodowy projekt archeologiczny w Churajón, pd. Peru (Proyecto
Churajón), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, Nr XXXVIII: str. 397–401,
Wrocław.

1998 Arqueología de salvataje, trabajos arqueológicos en la urbanisación "César


Vallejo" y en el Campus de la Universidad Católica de "Santa María" en
Arequipa – Perú. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, Nr XC: str. 421–435,
Wrocław.

4
Szykulski Józef, Belan Franco Augusto, Maximo Neira Avendaño
1996 Proyecto de Investigación Arqueológica „Churajón” Arequipa. Investigación
Temporada 1996 – 1997. Universidad Católica Santa Matía.
Museo de Arqueología. Arequipa.

Szykulski Józef, Cardenas Sumida María del Carmen


1999 Prospección en la necrópolis “San Francisco”, Prov. Castilla, Perú, Śląskie
Sprawozdania Archeologiczne, Nr XCI: str. 339–350, Wrocław.

Szykulski Józef, Díaz Rodriguez Luís


2000 Evidencias arqueológicas de la Epoca Preceramica y del Periodo Formativo
en Churajón; Sur del Perú. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, Nr XCII: str.
329–354, Wrocław.

Szykulski Józef, Salamanca Luís Manuel


1999 Trabajos de rescate cerca de San José de Isnos, Departamento de Huila, Sur de
Colombia. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, Nr XCI: str. 351–358,
Wrocław.

Szykulski Józef, Díaz Rodriguez Luís, Ramos Nelson


2000 Rozpoznanie archeologiczne regionu Polobaya, Departament Arequipa;
Południowe Peru. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, Nr XCII: str. 561–566,
Wrocław.

Szykulski Józef, Bautista Quijano Enrique, Salamanca Luís Manuel


2000 Badania archeologicznych w dorzeczu Górnej Magdaleny; Południowa Kolumbia.
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, Nr XCII: str. 553–560, Wrocław.

Bautista Quijano Enrique, Salamanca Luís Manuel, Szykulski Józef


2008 Arqueologia de San Agustín-Colombia. Ocupación prehispánica en el Cabuyo,
Pitalito – Huila. Tambo Boletín de Arqueologia, Nr 1: str. 9–72, Arequipa.

Belan Franco Augusto, Szykulski Józef


1995 Proyecto Arqueológico Churajón, Revista de Aduca, Universidad Católica de
“Santa María”: str. 21–33, Arequipa.

Díaz Rodriguez Luís, Szykulski Józef


2008 Nuevas evidencias de la época precerámica en el departamento de Arequipa,
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, Tom L: str. 41–56, Wrocław.

5
Tellenbach Michael, Szykulski Józef
1995 Ausgrabungen im Gewerbegebiet Pillnitzer Str., Radeberg - ein kultischer Befund
aus der Spätbronzezeit?, Archäologie Aktuel, Nr 3: str. 86–97, Dresden.

Józef Szykulski, Katarzyna Figiel, Krzysztof Kwiatkowski


2014 The Project Tambo and its significance for research on pre-Columbian societies
of the southern part of Peru (w druku)

Prace popularyzatorskie

1983 Megalityczne grobowce Meksyku, Z Otchłani Wieków, Nr 4: str. 278–282,


Wrocław-Warszawa.
2003 Najstarsza rzeźba w Peru. Archeologia Żywa, Nr 3: str. 3 - 4, Warszawa.
2003a Plejstoceńskie ostrze. Archeologia Żywa, Nr 3: str. 3, Warszawa.
2004 Świątynie w Andach. Badania archeologiczne w południowym Peru. Archeologia
Żywa, Nr 1–2: str. 43–49, Warszawa.
2004a W krainie złota i szmaragdów. Archeologia Żywa, Nr 3–4: str. 29–32, Warszawa.
2009 Ruiny i mumie. Badania Uniwersytetu Wrocławskiego w południowym Peru.
Archeologia Żywa, Nr 2 (42): str. 8–9, Wrocław.
2010 Zaginione kultury Amazonii. Archeologia Żywa, Nr 1 (47): str. 41–43, Wrocław.
2010 Badania archeologiczne w Peru. Przegląd Uniwersytecki, Nr 1(164): str. 11-12.
Wrocław
2010 W dorzeczu Marañon. Andy wschodnie północnego Peru. Przegląd Uniwersytecki,
Nr 1(164): str. 13-14. Wrocław
2011 Wieści z peruwiańskiej misji archeologów Uniwersytetu Wrocławskiego.
In Wroc.pl, 04.08.2011
2011 Projekt Tambo: 400 lat po wybuchu. 12 opowieści o sukcesie. Wrocławscy
naukowcy w 7 Programie Ramowym, Wrocławskie Centrum Transferu
Technologii: 20-21. Wrocław
2011 Wieści z peruwiańskiej misji naszych archeologów. Przegląd Uniwersytecki, Nr 9:
str. 39-41; www.uni.wroc.pl (04.08.2011), Wrocław
2012 Cmentarzyska i świątynie. Nasi archeolodzy w Peru. Przegląd Uniwersytecki, Nr
5(164): str. 13-14. Wrocław.
Szykulski Józef, Tejada Lewis Rocio
2011 Na krańcach Peru. Archeologia Żywa, Nr 5 (57): str. 36–38, Wrocław.