Vous êtes sur la page 1sur 21

TOM HORN

20 lette blokfløjteduetter for børn


Kan også spilles på f.eks. trompet, klarinet, tværfløjte eller violin.

20 easy recorderduets for children


Might also be played on trumpet, clarinet, flute or violin

Må frit kopieres
Public Domain
1. Enten - Eller
Tom Horn

3
& 4 œ œ œ ˙.
b œ œ œ ˙.

b 3
& 4 ˙. œ œ œ ˙. œ œ œ

&b œ œ œ ˙. œ œ œ
5

˙.

& b ˙.
5

œ œ œ ˙. ˙.

kan frit kopieres


2. Skyggespil
Tom Horn

b 4
& 4œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙

b 4
& 4œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙

&b œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ w
5

&b œ œ œ œ œ œ ˙
5

œ œ œ œ w

kan frit kopieres


3. En spadseretur
Tom Horn

# 4œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙
& 4

# 4
& 4˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

5
# œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙. Œ
&

# Œ
˙.
5

& ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

kan frit kopieres


4. Alfedans
Tom Horn

# 3 œ œ œ œ ˙
& 4œ œ œ ˙ œ

# 3
& 4œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

# œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ
5

&

#
˙.
5

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ

kan frit kopieres


5. I skoven
Tom Horn

# c œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ . œJ œ . œ œ œ œ œ œ œ
& J J J

# c
& œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙

5
# œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ . œJ œ . œ œ œ œ œ ˙
& J J J
5
#
& œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙

kan frit kopieres


6. Pardans
Tom Horn

4
& 4 ˙. œ ˙. œ ˙. œ ˙ ˙

4
&4 Œ œ ˙ Œ œ Œ
˙ œ ˙ œ œ ˙

& ˙. œ ˙. œ ˙. œ ˙. Œ
5

&Œ œ ˙ Œ œ Œ œ ˙ Œ
5

˙ œ œ œ

kan frit kopieres


7. Roturen
Tom Horn

6 œ œ
&8 Jœ Jœ œ œ œ . œ œ œ œ œ œj œ .
J J J

6
& 8 œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.

œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ.
5

& J J J J J J

œ. œ.
5

& œ. œ. œ. œ. œ. œ.

kan frit kopieres


8. Gadedrengens sang
Tom Horn

4
& 4 œ œœœ œ œœœœœ œ œ œœœœ œ œœœœ œ œ
b

b 4
& 4 œ œ œ œ œœœœœ œ œ œœœœ œ œœœœ ˙

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œœœœœ œœœ ˙
5

&

&b œ œ œ œ œœœœ˙
5

˙ ˙ œœœ ˙

kan frit kopieres


9. Pimpelmænd
Tom Horn

4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
&4 œ

4
&4 œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
5

& œ


5

˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œœ˙

kan frit kopieres


10. Hinkeruden
Tom Horn

4 œ œ œ œ œ ˙
&b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ ˙

4
& 4 œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œœœ œ˙
b

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙
œ œ œ
5

&

&b œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
5

˙ ˙

kan frit kopieres


11. Nissedans
Tom Horn

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

2 œ œ œ œ
&4 œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ
&œ œ œ œ œ œ
5

œ
5

&œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&œ œ œ œ
9

œ
9

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ
13

& œ œ

œ
13

&œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

kan frit kopieres


12. Ekko
Tom Horn

& b 42 .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

2
& b 4 .. œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&b œ ..
5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

&b œ œ œ ..
5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
9

œ œ œ

& b .. œ œ
9

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&b œ œ œ ..
13

œ œ œ œ œ œ œ ˙

&b œ ..
13

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

kan frit kopieres


13. far og søn
Tom Horn

4 . œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ w
&4 . ˙

4
& 4 .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœœœœœœ œœœœ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w ..
5

&

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
5

&œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ. œ œœœœ˙
& .. œ œ œ J
9

& .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
9

œ œ œ œ œ œ œœœœœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w ..
13

&

&œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
13

œ œ œ ˙

kan frit kopieres


14. Pentaton melodi
Tom Horn

˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
& 43 .. œ œ œ œ

3
& 4 .. œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ

œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
5

& œ

&œ œ œ œ œ œ œ œ ..
5

œ œ œ œ œ ˙ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
9

& .. ˙ œ œ
9

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
&œ œ ˙ ..
13

œ œ ..
13

&œ œ œ œ œ ˙ œ ˙

kan frit kopieres


15. tag-fat
Tom Horn

& b 43 .. œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ Œ

3
& b 4 .. ‰ j œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
œ œ

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ..
5 Fine

& b ‰ œj œ œ Œ œ œ œ
..
5 Fine

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

˙ œ œ
&b ˙ ˙ ˙.
9

&b Œ
9

˙ ˙ œ œ ˙ œ ˙

˙ œ œ
&b ˙ ˙
D.C. al Fine

˙.
13

&b Œ
13 D.C. al Fine

˙ ˙ œ œ ˙ œ œ œ

kan frit kopieres


16. Byliv
Tom Horn

œ œ
& b 44 .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙
œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

4
& b 4 .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœœœœœœ ˙ œœœ
œ
œ

&b œ œ œ œ œ Œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ ˙. Œ ..
5

J J

jœ j Œ ..
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.

b . œ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œœœ
. œ œ œ œœœ œ
9

& œ œ œ œœ œœ œ œ œ

& b .. œ ‰œœ‰ œ ‰ ‰ œ ‰œœ‰ œœœœ


9

œ œ œœ œ œœœ

& b œ œ œ bœ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ bœ œ œ œ ˙. Œ ..
13

œ œ

&b œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ..
13

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.

kan frit kopieres


17. Disen
Tom Horn

# 3 .
& 4 .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

# 3 .
& 4 .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ..
5

&

# œ ..
& œ œ œ œ œ œ œ œ
5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

# . œ œ œ œ œ ˙
& .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
9

# . œ œ œ œ
& .
9

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
œ œ œ œ œ œ
13

& œ ˙

13
# ..
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

kan frit kopieres


18. Kat og mus
Tom Horn

4 . œ œ b œ n œ œ œ b œ œ œ œ œ n œ œœ œœ œœœ œ
&4 . œ #œ œ # œ œ bœ œ #œ œ

4
& 4 .. œ œœ œ œœ œ
œœ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œœœœ œœœ

œ œ œ b œ œ œ n œ œ œ œ œ jœ œ ˙ ..
œ b œ œ #œ œ n œ œ #œ œ œ bœ
5

& œ J

& œ bœ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ jœ j ..
5

nœ œ œ ˙

. œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ
. œ # œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ
9

&

& .. œ œ œ bœ œ œ
œ œ œ œ œ œ bœ œ
œ œ œœœ
9

œ œ œ

œ bœ œ œ #œ œ œ nœ œ œ œ œœ jœ œ ˙
& œ œ bœ œ #œ œ nœ œ bœ ..
13

œ J

j ..
œ œ œ œœœ œ œ œ œ œj ˙
13

&œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

kan frit kopieres


19. Andante
Tom Horn

3 œœ œœ œœœ œ œœœœœ œ ˙ œ œ œ œ œœœ œ


&4 œ œ

3
&4 œœœœœœ œœ œœ œ œœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœœ
œ œ

œ œœœœœ œœœ œœ œœœœœœ


&œ ˙ œœ˙ œœœœœ
7

œœœœœœ œœœœœœ œ œ
œ œ œœ˙
7

&œ œ œ œ œ

œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ. œ œ
13

& œ J

j œœ
13

&˙ œ œ œœœ œ œ. œ œ œœœ œ œ ˙


œ

œ. œ œ œ œ œ. œ œœœœ
J œ œœœ œœ œ œœœ ˙.
19

& J

œœ œ
&œ œ œ œœ œ œ œ œœœœ œœœœœœ œœœœœ
Œ
19

œ œ

kan frit kopieres


20. Allegro
Tom Horn

4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
&4 œ œ œ œœœ œ œ œ œ

4 œœœœœœ
&4 œ œ
œœœœœœœœ œ œ œ w œœœœœœœœ

œ œœœ œ œ #˙ ˙ œ œœœ œ
& œœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
6

œ œ ˙ œ œ #˙ ˙ œœœ œ ˙
6

& #œ
œ œ ˙

œœœœ œ œœœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œœœ


& œ #œ œ #œ œ #œ
11

j œ j
11

& œ œ œ œ œ. œ œ œœ œ ˙
œ œ œ œ. œœ œ ˙ œ

œ œ œ œœ œ œœ œ œœ˙
&œ œ œ œœœ œ œ œ
16

#w

&œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœœ œœœœœœœœ w


16

kan frit kopieres