Vous êtes sur la page 1sur 1

T +381 (0)11 288 05 62 A P.C.

Košum, Ustanička 128a/IV


+381 (0)11 288 03 93 11000 Beograd
F +381 (0)11 347 13 37 Republika Srbija
E office@dipar.rs W www.dipar.rs
PIB :100133565 ; PDV br. : 129019508 ; Matični br.: 6309917; Šifra delatnosti: 4619 ; Žiro račun br.: 125-1722504-68, Piraeus Banka a.d.

REFERENC LISTA
Isporučenih proizvoda od inoliferanta „BAUER Maschinen“, Nemačka bušeće garniture sa priborom, alatom i rezervnim
delovima za izradu šipova, fundiranje terena, za izgradnju dijafragmi (zaptivnih zidova) kod rudnika (površinskih kopova)
i slične mašine.

GOD./BR.
Br. KUPAC OZNAKA КОМ.
kontrolnika
Bušaća garnitura BBA 60 / I
sa opremom
1. “NIS Naftagas” a.d., 2004 (ugovor potpisan 2005.
1
Novi Sad KI03-2005 izmedju krajnjeg korisnika NIS
Naftagas i principala BAUER
Maschinen)
Bušaća garnitura BBA 60 / II
sa opremom
2. “NIS Naftagas” a.d., 2004 (ugovor potpisan 2005.
1
Novi Sad KI03-2005 izmedju krajnjeg korisnika NIS
Naftagas i principala BAUER
Maschinen)
Bušaća garnitura RB 40
sa opremom
3. “NIS Naftagas” a.d., 2004 (ugovor potpisan 2005.
Novi Sad KI03-2005 izmedju krajnjeg korisnika NIS
Naftagas i principala BAUER
Maschinen) 1
4. 2006
„Novkol“, Beograd Držači i zubi dleta 25
K55-2006
5. 2007
„Novkol“, Beograd Držači i zubi dleta 50
25-2007
6. „NIS“ a.d. Novi Sad 2008. Rez.delovi za bušaću garnituru
64
„Ogranak NIS Petrol“ KI10-2008 BBA
7. Reduktor za bušeću garnituru
“Putevi Group”, Užice 2011 1
BG 36
8. “NIS Naftagas” a.d., 2014 Ventil,filteri,ležaj,klin,
11
Novi Sad K48-2014 osigurač,navrtka
9. “NIS Naftagas” a.d., 2014 Libela, 1 kom.
Novi Sad K91-2014 branik poluprikolice 1 kom.

Strana 1 od 1