Vous êtes sur la page 1sur 1

Matricea de corespondenţă a competenţei personalului

ORGANIZAȚIA:
OEC:

Nr.crt.1 Domeniul solicitat pentru acreditare, Nume şi prenume Funcţie2/ Autoritate Experienţa
conform Listei domeniilor pentru care se în funcţia respectivă
solicită acreditarea în domeniu3
1 2 3 4 5

Manager Tehnic OEC/ sau echivalent

Numele şi prenumele

Semnătură

Data

1 Numărul curent (coloana 1) corespunde nr. domeniului din lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea.
2 Funcție – ex. responsabil încercare, etalonare etc.
3 Experiența în domeniu – se va menționa vechimea în domeniul solicitat pentru acreditare conform Listei domeniilor pentru care se solicită acreditarea

RENAR Cod: F06-8-PR-14 Ediția din 19.07.2016 Pag. 1/1

Vous aimerez peut-être aussi