Vous êtes sur la page 1sur 2

Mazmur 50 : 14, 23

Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Mahatinggi!
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku; siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari
Allah akan Kuperlihatkan kepadanya."

Mazmur 15 :

Kiranya TUHAN memberi pertambahan kepada kamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu.
Diberkatilah kamu oleh TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.

Marilah kita persembahkan seluruh hidup, karya dan pengabdian serta berkat lainnya yang kita terima dariNya dengan memberikan
persembahan sukacita sambil mengingat kata Alkitab, berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita dan bukan dengan paksa.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarlah sabda Tuhan dari 1 Tawarikh 16 : 29


Berilah kepada TUHAN kemuliaan namaNya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah
kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang saatnya kita membawa dan member persembahan kita untuk
pekerjaan dan pelayanan yang meninggikan namaNya.

Jemaat yang TUHAN kasihi, bagi kita yang telah menerima berkat dalam pemeliharaan Tuhan sehingga layak untuk
bersyukur atas segala pemberiannya, kita diajak untuk member karena ada tertulis “Sebab kamu dibebani bukanlah supaya
orang-orang mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan (II Korintus 8 : 12, 13).

Amsal 3 : 9 -10
Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu,
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air
buah anggurnya.

Matius 6 : 19 – 21
"Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta
mencurinya.

Matius 5 : 7
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.

II Korintus 9 : 10,11

6. Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan
menuai banyak juga.

7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena
paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di
dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.

9. Seperti ada tertulis: "Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran-Nya tetap untuk
selamanya."

10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi
kamu dan melipatgandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu;

11. kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh
karena kami.

Mazmur 118 : 1
Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Marilah kita
mengucap syukur melalui persembahan kita.

Mazmur 96 : 8
Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya!
Bawalah persembahan dirumah Tuhan, berilah kepada Dia yang bermurah hati sambil mengingat kata alakitab :
Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi
untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.

Bawalah persembahan dengan hati iklas, sebab Allah, Dialah TUHAN, yang memberkatimu dengan segala
kelimpahan.

Jemat yang diberkati Tuhan, sekarang saatnya mengungkapkan syukur hati kita, dengan pemberian, puji-pujian
bahkan kesediaan untuk member diri bagi kemuliaan namaNya.

Keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita haturkan persembahan dengan memperhatikan firmanNya : “Ambillah
bagi TUHAN persembahan khusus dari barang kepunyaanmu; setiap orang yang terdorong hatinya harus
membawanya sebagai persembahan khusus kepada TUHAN:
(Keluaran 35 : 5)

Berilah persembahan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Ia member Cuma-Cuma segala berkatNya. Ia memenuhi
lautan dengan kekayaan, Ia menumbuhkan darat dengan keindahan, Ia memberikan tanah pusakaseumur hidupmu
dan Ia memelihara hidupmu sehingga engkau makan dan minum tiada henti dan nafasmu menyebarkan aroma
kesejahteraan.

Kisah Para Rasul 20 : 35


Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu
orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan: Adalah
lebih berbahagia memberi dari pada menerima."

Amsal 11 : 25
Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.

1 Tesalonika 5 : 18
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.

Mazmur 30 : 5
Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati; sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar
sorak-sorai.

Filipi 4 : 8 -9
Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang
manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah
kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.

Filipi 4 : 6
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Umat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa :
Ya Allah Mahamurah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami
dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta
kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan namaMu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan
berkat, kami berdoa. Amin.