Vous êtes sur la page 1sur 77

Temps de Bolero

1. Tú me acostumbraste
2. Primera lluvia
3. Piel canela
4. “Usted”

Versió per a banda:

Joan Alborch Miñana


A la memòria de Juan García Marín

Partitura Temps de Bolero


œzy ‹
Arregl: J. Alborch
Andante moderato R
Tú me acostumbraste

Flauta D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹


Oboé D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

 
Requint  ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
in Es

 
Clarinet 1 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À ¡ ¡ ¡ ¡
2
in B

 
Clarinet 2 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À ¡ ¡ ¡ ¡
2
in B

 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Clarinet Baix 
in B

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Saxo Alt 1     À
Q
in Es

 OÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Saxo Alt 2  ‹     O¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ Ì À
in Es Q
 D XÌ OÌ ¡ OÌ ¡¡ D ÌÌ
a2

Saxos Tenors 1-2 ‹   ¡ Ì     ¡ ¡ ¡ ¡ Ì   ¡


in B Q 2
 ¡ ¡ Ì
Saxo Baríton  ‹ Ì DÌ   OÌ   Ì ¡
Ì
À
Q
in Es
II.

Trompes 1-2 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À   ¡
2
in F

 
Trompeta 1ª ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
in B

 
Trompetes 2-3 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
in B

%D ‹ ‹ ‹ ‹ XX ÌÌ À
Trombons 1-2-3 X Ì
Q
 
Fiscorn ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À ¡ ¡ ¡ ¡
2
in B
Def. Sx. Bar.

" ¡ ¡ Ì D¡
Oblig.

D ‹ Ì DÌ   OÌ   Ì ¡  
Bombardí
Ì
Q 2
" ‹ ‹ ‹ ‹  
D Ì Ì D¡
¡
Tuba

Q Ì 2

 ‹ ‹ ‹ ‹   À
Percussió j b
___ _ _ _ _
_
_
_
Q
2
7
Fl. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Ob. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹


Req. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

 ¡¡¡
¡ Ì ¡¶¶ ¡¡¡¡ ¡ Ì ¡ ¶   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡     ¶ K¡
Cl. 1
¡ , , ¡
3

 Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ K¡ ¡¡¡
¡ Ì ¡¶¶ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¶  
,
   
Cl. 2
¡ , , ¡
3

 ‹ ‹ ‹ À D¡
Cl. B. X DÌ Ì
Q
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ D¡ ¡ Ì
Sx. A. 1 X DÌ À À ¡ ¡ ¡ OÌ   ¡
2 3

 ¡ ¡
Sx. A. 2 X Ì
À ‹ À Ì ¡ DÌ ¡

 ¡ ¡ ¡¡
Sx. T. ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ‹ À D ¡¡ ÌÌ ¡¡ D ÌÌ ¡¡


Sx. B. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

¡
I.

¡ ¡ À ¡ ¡ ¡ ¡ DÌ ‹ ‹
Tpes. 1-2
¡ ¡ Ì ¡ ¡
3

 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Tpta. 1

 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Tpt. 2-3

%D ‹ À D ÌÌÌ ÌÌ
Ì ÌÌ ÌÌ   ‹ ‹
Tbns. Ì Ì

 ¡¡¡
¡ Ì ¡¶¶ ¡¡¡¡ ¡ Ì ¡ ¶   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡     ¶ K¡
Fisc.
¡ , , ¡
3

" Ì Ì Ì Ì D¡ X DÌ
D ¡ ¡ DÌ Ì Ì Ì Ì
Bdí.
Ì

" DÌ Ì D¡ X
D Ì ¡ ¡ Ì Ì Ì DÌ Ì
Tba.

¶ ¶ K ¶ ¶ K
Tpo. bolero

Perc. j b _ _ _ _ _ _ _ _ __   bb b ___ _ _ _ _ _ ¦ ¦ ¦
3
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ D¡ Ì
¶ ¡ ,
13
Fl. D ‹ À
,
  ‹
(

Ob. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À   ¡
(
 Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 K¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ Ì
Req. ‹ À ¶ ¡ ,   ‹
(
 Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ Ì
,
¡
, ¶     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ Ì   À   ¡
Cl. 1
,
(
 ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¡ ¡¡
Cl. 2 , , ¶   À ‹ ‹ À Ì ¡ ¡
(

 ¡ ¡ ¡     ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡
¡ ¡
X ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Cl. B.

(
 ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡
Sx. A. 1 ¡   À ‹   OÌ ¶
(
 ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ Ì
Sx. A. 2   ¡ ¡ À   ¡ O¡ ¡ Ì ¡ ¡ O¡
(
 ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ Ì ¡¡ ¡¡
a2

Sx. T.   À   ¡ Ì ¡
(
 ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. B. ‹ ‹  
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
(
Tpes. 1-2 ‹ ‹   ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ D ÌÌ ¡¡ ¡¡
(
 ¡ Ì ¡¡¡¡ ¡
‹ À   ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ Ì   À   ¡
Tpta. 1
,
(
 ‹ ‹   ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
Tpt. 2-3 ¡ O¡ O X¡ Ì ¡ ÌÌ ¡¡ O ¡¡
(
% D O ÌÌÌ ¡ X
Tbns. O ¡¡ O XX ‹ ‹ ‹ ‹

 ¡ ¡ Ì ¡ ¶  
Fisc. , , À ‹ ‹ ‹ ‹


¡ ¡
¡ ¡ ¡
" X ¡ ¡     ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Bdí. D
(
"     ¡
Tba. D X ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
(
¶ ¶ K ¶   ¶ ¶ K
Perc. j b _ _ _ _ _ _ _ _ b _ _ _ _ _b   _ b   __ bb b ___ _ _ _ _ _ ¦
(
4
19
Fl. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

D ¡ Ì ¡¡ Ì ¶ ‹ ‹ ‹
Ob.
¡¡¡ X


Req. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

 Ì
Cl. 1 ¡ ¡¡ Ì ¶¡¡¡ X ‹ ‹ ‹

 ¡ Ì ¡Ì
Cl. 2 O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ D¡
¡ ¡ DÌ ‹ ‹

 ¡ ¡ Ì ‹ ‹
Ì Ì Ì OÌ DÌ

Cl. B.

 ¡Ì
Sx. A. 1 O¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ D¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
,
¡ Ì
,
¡ ¶  
,
¡ ¡ ¡¡
,
(
 O¡ Ì ¡ ¡ D ¡K D ¡ ¡ ¡ O ¡ 
Sx. A. 2 X ¡ ¡ ¡ O¡ D¡ ¡ Ì
,
¡ ¶  
,
¡ ¡ ¡¡
,
(
 X ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡
X ÌÌ À À D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶  
a2
Sx. T.
, , , ,
(
 Ì ¡ ¡ Ì
Sx. B. Ì Ì OÌ OÌ DÌ ‹ ‹

O XX ¡ Ì ¡ ¡ DÌ
I.

Tpes. 1-2 ¡ Ì ¡
¡ ¡ ¡ D¡ D¡ ‹ ‹

 ¡ Ì ¡¡ Ì ¶ ‹ ‹ ‹
Tpta. 1 ¡¡¡ X

 ‹ ‹ ‹ ‹
Tpt. 2-3 OX X

%D D ÌÌ ÌÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ D ¡¡¡


Tbns. ‹ ‹ À Ì D O ÌÌÌ ¡ Ì ¡
2
 ¡Ì
  ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ DÌ ‹ ‹
¡ ¡ O¡ D¡
Fisc.

2 (
¡ ¡ Ì
" Ì Ì Ì DÌ DÌ ‹ ‹
Bdí. D DÌ

" Ì Ì
D Ì ¡ ¡ Ì DÌ Ì
Ì DÌ Ì Ì
Tba.

2
¶ ¶ K
Perc. j b ___ _ _ _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5
¡ ¡
,
25
Fl. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À ¶
(

D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À ¶ ¡ ¡
Ob. ,
(
 ¡ ¡
Req. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À ¶ ,
(

Cl. 1 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À ¶ ¡ ,¡
(
 ‹ ¡ ¡ D¡ ¡ À ¡ Ì Ì
¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡
Cl. 2
¡
2
 ‹ ‹ ‹ ‹ Ì
Cl. B. Ì ¡ Ì
2
 ¡ Ì ¡ ¶   ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡ X ¡
Sx. A. 1 , , ¶   , ¶   À
3

 ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¶   ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¶  
Sx. A. 2 ¡ Ì ¡ ¶  
, , , À
3

 ¡ Ì ¡ ¶   ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¶   D ¡ O ,¡ ¡ ¡ ¡ X ¡
Sx. T. , , , ¶   À
3

 ¡¡
Sx. B. Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ X ‹ ‹
2
¡ ¡ ¡ Ì Ì
a2

Tpes. 1-2 ‹ ‹ ‹ ‹ ¡
2
 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À ¶ ¡ ¡
Tpta. 1 ,
(
 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Tpt. 2-3

%D ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ D ÌÌÌ D ÌÌÌ XXX D ÌÌ Ì


Tbns. ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì D ÌÌ


‹ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ D¡ ¡ À ‹ ‹
Fisc.
¡
2
" ¡¡
D Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ X ‹ ‹
Bdí.
Ì
2
" ¡ ¡ Ì
D Ì Ì ¡ ¡ Ì ¡¡¡¡ X Ì Ì
¡
Tba.

¶ ¶ K ¶
Perc. j b ___ _ _ _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦ b _ _ _ _ _b _ _
6
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
, ,   ¶ , ¡ ¡ ¡
31
Fl. D
G (
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì K
D , ,   ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
Ob.
¡ ¡ ¡
G (
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ D¡ ¡ ¡
 , ,   ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
Req.
G (
 ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
, ,   ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
Cl. 1
, ¡ ¡ ¡
G (
   ¶ ¡ ¡ ¡
Ì ¡ ¶ ¡ ¡ DÌ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ Ì   ¡ Ì O¡
¡¡
Cl. 2

( 2
 ¡ ¡ ¡
    O¡ ¡ ¡ ¡ Ì  
Cl. B.
Ì Ì X Ì
( 2
 ¡ ¶ ¡ ¡ OÌ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. A. 1   ¡¡
Ì ¶ ¡ ¡ ¡ O¡ Ì   ¡ Ì O¡
( 2
 Ì ¡ ¶ ¡ ¡ OÌ Ì
Sx. A. 2   ¡¡ À ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ Ì   D¡ Ì ¡
( 2
   ¡¡ Ì ¡ ¶ ¡ ¡ DÌ Ì ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Sx. T. À ¡¡ ÌÌ   ¡¡ ÌÌ ¡¡
( 2
 ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
Sx. B.   Ì   Ì X O¡ ¡   Ì
Q ( 2
  ÌÌ   ÌÌ XX ¡ ¡ ¡¡ D ¡¡ O ¡¡ ÌÌ   ‹
Tpes. 1-2 ¡ ¡
( 2
 ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
, ,   ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
Tpta. 1
,
G (
 XX
  ÌÌ   D ÌÌ ‹ ‹ ¡ Ì O¡
(
Tpt. 2-3
Q
% D   ÌÌ X
Tbns. Ì   D ÌÌÌ O XX ‹ ‹ ‹
(
     ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡
Ì ¡ ¶ ¡ ¡ DÌ Ì À
,
¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
¡ Ì ¡
¡¡
Fisc.

( (
Ì ¡ ¶ ¡ ¡ DÌ Ì ¡
Bdí.
"D   ¡ ¡ À
¡
D¡ ¡ ¡ ¡ Ì   Ì
¡

( 2
"D     ¡   ¡ ¡
D¡ ¡ ¡ ¡ Ì
X Ì
Tba.
Ì OÌ 2
Q (
    2 N N N N ¶ ¶ K
j __ b _ _ b ___ _ _ _ ¦
  b   b b b _ _
Perc.

( (
7
X ¡
Primera lluvia
Ì ¡ Ì ¡¡
¡ ¡¡
,¶     ¡
37
Fl. D À ‹ ‹ À
(
Ì ¡¡
Ob. D X ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
¡¡¡ ¡ Ì ¡ Ì   ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡
3
(
Ì ¡¡
 X ¡
,¶   ¡
Ì ¡ ¡¡
Req. À ‹ ‹ À   ¡
(
 X ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ Ì ¡ Ì ¡¡
Cl. 1 ¡¡¡ ¡ Ì ¡ Ì   ¡ ¡ ¡¡
3
(
 Ì   À ‹ ‹
Cl. 2 ¡ O¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì

 ¡   K   ¶ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
Cl. B. ¡ ¡ O¡ ¡ O¡ O¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡
¡ (
 ¡ ¡ Ì Ì
Sx. A. 1 ¡ O¡ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹


Sx. A. 2 X OX ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
I.

 XX O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. T. XX ‹ ‹ ‹ ¶ ¡ Ì
(
 ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ Ì ¡ K
 ¡ O¡ O¡ ¡   ¡ Ì ¡ ¡     ¡ ¡ O¡ Ì ¡
Sx. B.
¡ ¡
(

Tpes. 1-2 ‹ ‹ ¡¡ ÌÌ   ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ   ‹ ‹

 X ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ Ì ¡   ‹ ‹
Tpta. 1 ¡¡¡ Ì
3

 Ì     ‹ ‹
Tpt. 2-3 ¡ O¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì

%D DÌ ÌÌ ¡¡ ÌÌ D¡ Ì
Tbns. ‹ ÌÌ Ì ¡ Ì   D ¡¡ ÌÌ     ÌÌÌ   ‹ ‹

 X ¡
Fisc. ,¶   À ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

¡ K D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ O¡ ¡ ¡ Ì   ¡ Ì ¡ ¡ ¡   ¶ Ì
Bdí. D ¡
(
"   ¡ ¡ D¡
D ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ Ì K     Ì ¡
¡ D¡ O¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tba.

¡ (
¶ ¶ K ¶ ¶ K N 2 N 2 ¶  
Perc. j b ___ _ _ _ _ _ b ___ _ _ _ _ _ _ b   _ b   b _ _ _ _ __   ‹ ‹
8
44 ¡ Ì D ¡ Ì
Fl. D   ‹ ‹ ‹ ‹

Ob. D ¡ Ì D ¡ Ì   ‹ ‹ ‹ ‹

 ¡ Ì D ¡ Ì
Req.   ‹ ‹ ‹ ‹


Cl. 1 ¡ Ì D ¡ Ì   ‹ ‹ ‹ ‹

     ‹ ‹ ‹ ‹
Cl. 2 ¡ O¡ ¡ Ì
(
 Ì OÌ Ì     ¶ O ¡K Ì   ¡ ¡ ¡
Cl. B. Ì Ì ¡
2
 Ì Ì ¶ ,¡ Ì X ¡ ¡ O¡ ¡
Sx. A. 1   ¡ O¡ ¡    
( 2
 Ì
Sx. A. 2   ¡ O¡ ¡     Ì ¶ ,¡ Ì X ¡ O¡ ¡ O¡
( 2

Sx. T. Ì OÌ Ì     ÌÌ ¶ D ,¡¡ ÌÌ XX ¡ ¡ ¡Ì ¡
2
 Ì ¡ ¡
 Ì Ì ¶ ¡ ¡ ¡     Ì ¶ O ,¡ Ì   ¡ ¡
Sx. B.
¡
2

‹ ‹   ÌÌ ¶ D ¡¡ ÌÌ XX ¡¡ O ¡¡ O ¡¡ D ¡¡
,
Tpes. 1-2

2
 ¡ ¡ ¡ DÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X
, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Solo

‹ À   ¡
3

Tpta. 1

G
 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Tpt. 2-3

ÌÌ 
%D ‹ ‹   ÌÌÌ ¶ D ¡¡¡ ÌÌÌ   Ì ‹
,
Tbns.

2

Fisc. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

" OÌ DÌ ¡ Ì O¡ ¡
D , ¡ ¡ ¡     Ì ¶ D ,¡ Ì   O¡ ¡
Bdí.
¡
2
" Ì     Ì ¶ K  
D Ì Ì D¡ Ì Ì O¡ O¡ ¡
¡
Tba.

2
2 N 2 2 N N N N
j ‹ ‹   bb ¶ __ bb   bb 

,
Perc.

2
9
!¡ ¡ Ì ¡ !¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡
, ¶ , , ¶  
50
Fl. D ¶ ‹ ‹
2
!¡ ¡ Ì ¡ !¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡
Ob. D , ¶ , ¶ , ¶   ‹ ‹
2
 !¡ ¡ Ì ¡ !¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡
Req. , ¶ , ¶ , ¶   ‹ ‹
2
! ¡ Ì !¡ ¡ Ì
 ¡ ¡
, ¶
¡
,
Ì ¡
, ¶  
Cl. 1 ¶ ‹ ‹
2
 ‹ ‹ ‹ ‹ ¶ ¡ ¡ ¡ Ì
Cl. 2
Q
 K K ¡ K K ‹
Cl. B. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

Ì ¡ ¡¡¡
Solo

 ¡ ¡ Ì D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. A. 1 O¡ ¡ Ì
, , À ¶ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
¡
(
 ¡
Sx. A. 2 ¡ ¡ Ì
,
¡ ¡ Ì
, À ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
I.

 ¡
O ¡¡ ¡¡ ÌÌ O ¡¡ ¡¡ ÌÌ
, À ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¶
,
Sx. T.

Q
 ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡
Sx. B. , ¡ ¡ ¡ À ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹

O ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ XX ‹ ‹
Tpes. 1-2 , ,

 Ì ¡ ¡O¡ ¡ DÌ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ O¡ ¡ ¡ Ì ¡
, ¶   ‹ ‹
Tpta. 1

 ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ XX ‹ ‹
¡
, ,
Tpt. 2-3

2
Ì ¡¡ D ¡¡¡ ÌÌ 
Tbns.
%D ‹ ‹   ÌÌ   ¡
¡¡
¡   Ì
Q

Fisc. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

" ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡
Bdí. D , ¡ ¡ ¡ À ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹

" K K K
D ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ Ì K ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Tba.

Q
K K      
j __ __ _b _ _ __ __ _b _ _ _ _ _ _ _b _ _ b _ b _ b _ b _
 _ _
, , , , ,
Perc.

Q
10
¡ ¡ ¡ ¡
¶¡ ¡¡ ¡¡¡¡
55
Fl. D ‹ ‹ ‹ ‹
Q

Ob. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

 ¡ ¡
Req. ‹ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ‹
Q
¡
 ¡ ¡ ¡ ¡
Cl. 1 ‹ ¶¡ ¡¡ ¡¡¡ ‹ ‹ ‹
Q
 ‹ ¶ ¡
¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ‹
Cl. 2
¡ ¡¡ ¡¡¡¡
Q
 ‹ K K ¡¡¡¡
Cl. B. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ Ì ¡ ¡ ¡ D¡ Ì À ‹
Q
 ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. A. 1 DÌ   ™¡ ¡ Ì   À ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ Ì     ¡¡ , ¶ ,
3

 Ì ¡ O¡ ¡
Sx. A. 2 ‹ Ì ¡ X ‹ ‹
Q
 ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡ D ¡¡ XX
Sx. T. ‹ ‹ ‹

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ D¡ Ì ¡ ¡¡¡¡
Sx. B. ‹ , , ¡ ¡ D¡ Ì À ‹
Q

Tpes. 1-2 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Tpta. 1

 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À   ¶ ¡¡
Tpt. 2-3
2
¡ Ì D ÌÌ ÌÌÌ
%D   D D ¡¡ ÌÌ ‹ ‹ ‹ Ì
¡¡ 
¡
¡¡ ÌÌ
¡ Ì
,
Tbns.


Fisc. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À   ¶ ¡¡
2
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ Ì ¡ ¡¡¡¡
Bdí. D ‹ , , ¡ ¡ D¡ Ì À ‹
Q
"   K K K Ì
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡
¡ Ì
Tba.

                 
j _ b b _ _ b _ _ _ _ __
 _ __ b _ _ b _ _ _ _ b __ _
  _ b b b
,
_
Perc.
11
61 X
Fl. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
(

Ob. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ X
(
 X
Req. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
(
 X
‹   ¡ ¡ ¡ DÌ Ì   ¡ ¡¡
Cl. 1
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
2 (
 ‹   DÌ   ¡ X
¡ ¡ ¡ Ì ¡¡
Cl. 2
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
2 (
 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Ì ¡ ¡
Cl. B.

(
DÌ ¡ ¡ ¡¡¡ D¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 ¡ ¡¡¡ ¡ ¡
Sx. A. 1     ¶ ¡, , ¶ ¶ ¡ ,¶ ¶, ,
˜
3 3 3


Sx. A. 2 ‹ D¡ ¡ Ì
,
O¡ ¡ Ì
, Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
,
2 (
 K D ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
‹ D ¡¡ ¡¡ ÌÌ , ÌÌ ¡ ¡¡ Ì 
Sx. T.
,
2 (

Sx. B. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Ì ¡ ¡
(
K K K
‹ D¡ ¡ Ì D ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Tpes. 1-2
¡ ¡ Ì ¡¡ ¡
2 (
 !¡ !¡
Tpta. 1 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ , À
(
 ¡¡¡ Ì !¡ !¡
¡ ‹ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ À
Tpt. 2-3
,
(
% D ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ D D ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ D D ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡!¡¡ ¡!¡¡ À
¡Ì ¡ Ì , ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ,
, ,
Tbns.

(

¡¡¡¡Ì   ¡ ¡ ¡ DÌ Ì   ¡ ¡¡ X
Fisc.
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
(
" ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Ì
Bdí. D ¡ ¡
(
"
D ¡¡ ¡ DÌ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡
Ì ¡ ¡
Tba.
Ì Ì (
  ¶ K        
j b _ _ _ _ __ __ _ _ __ _b _ _ __ _ _ __ b _

_ _ _ __ b

_ b _ __ _ _ __ _ _ _ _b _ _
, , , ,
Perc.

(
12
O¡ ¡ Ì D¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
, , ¶¡ ¡¡ ¡¡¡¡
67
Fl. D ‹ ‹
Q
K
Ob. D O¡ ¡ Ì
,
D¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ‹ ‹ ‹

 ¡ ¡ Ì O¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Req. , , Ì ‹ ‹ ¶¡ ¡¡ ¡¡¡¡
Q
 ¡ ¡
¡ Ì
,
O¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ‹ ‹ ¶¡ ¡¡ ¡¡¡
Cl. 1
,
Q
 ¡ ¡ Ì O¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ¶
¡ Ì Ì
Cl. 2
, , ¡ ¡¡ ¡¡¡¡
Q
 ‹ ‹ K K
¡ K K ¡ DÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ Ì ¡ ¡ ¡
Cl. B.

Q

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ Ì ¡¶
Sx. A. 1   ¶ , , ‹ ‹ ¶¡ ¡¡ ¡¡¡¡
Q
3

 ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Sx. A. 2 ¡ , , X ‹ ‹ Ì
Q
 ¡¡¡Ì ¡ D¡ Ì
I.

¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ X   ¶ ÌÌ ÌÌ
Sx. T. , , ,
Q3
 K ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. B. ¡ K
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ DÌ ¡ ‹ ‹ , ,
Q
K K
¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ XX ‹ ‹ ‹
Tpes. 1-2
¡ ¡ Ì 

 !¡ !¡ !¡ 
Ì ¡ ¡ ¡¡¡ ™ ¡¡ ¡
Solo

, À ¶ À ‹
3

Tpta. 1 DÌ ¡ ¡ Ì
(
 !¡ !¡ !¡¡ !
¡ ¡ À ¶ À À ¶ ¡¡ ‹ ‹ ‹
Tpt. 2-3
,
!¡¡ !¡¡ 
% D ¡!¡¡ ¡ À ¡ ¶ À À
!¡ 
¶ ¡¡   ÌÌÌ ¡¡¡   ÌÌÌ ¡¡ ‹
Tbns.
, ¡
Q
 ¡ ¡ Ì O¡
, ¡ ¡ ¡ Ì Ì ‹ ‹ ‹
Fisc.
,

" ¡ K K DÌ ¡ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡
Bdí. D ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ , ,
Q
" ¡ K K DÌ ¡ K K K
D ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì K ¡ ¡ ¡ ¡
¡ Ì
Tba.

Q ¡
  ¶ K K     ¶ K  
j _ _ __ b _ _ __ __ __ _ _ __ b _ b _ __ _ _ __ b _ __ _ _ __ b _ _ b b __
  b
, , , ,
Perc.

Q
13
73 ¡ ¡ ¡ ¡
Fl. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Ob. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

 ¡ ¡ ¡ ¡
Req. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

¡
 ¡ ¡ ¡
Cl. 1 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

 ¡
¡ ¡ ¡ ‹ ‹ ‹ ‹
¡ ¡ D¡ O¡
Cl. 2

2
 ¡ D¡ ¡ ¡¡¡ À ‹ ‹ X
Cl. B. ¡ D¡ Ì ¡ ¡ ¡ D¡ Ì
2
 ¡ ¡ ¡ ¡ X DÌ
Sx. A. 1 Ì ‹ ‹ ¡ ¡ D¡ O¡
2

Sx. A. 2 ¡ O¡ ¡ ¡ X OÌ Ì ‹ ‹ ‹

 ¡ ¡ ¡¡ D ¡¡ XX ÌÌ ÌÌ K
Sx. T. ¡ ‹ ‹ D ¡¡ ¡¡ ÌÌ
2
 ¡ O¡ ¡ D¡ Ì ¡ ¡¡¡¡
Sx. B. ¡ ¡ D¡ Ì
¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ X
2
a2

Tpes. 1-2 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ D¡ D¡
2
 ¡ ¡ ¡ ¡
K ¶   ¶ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¶   ¡¡¡¡ ¶ , ¡¡¡¡
Ì   ¶ K DÌ ¡ ¡ ¡¡¡
Tpta. 1
¡ D¡
3 3

 ‹ ‹ ‹ À   ¶ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ‹
Tpt. 2-3
2
%D ‹ ‹ ‹ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ‹
¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
, ,
Tbns.

2

Fisc. ‹ ‹ ‹ À   ¶ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ‹
2
" ¡ D¡ ¡ D¡ Ì ¡ ¡¡¡¡ X
Bdí. D ¡ ¡ D¡ Ì À ‹ ‹

" K Ì
Tba. D ¡ D¡ ¡ D¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡
Ì X
               
j b _ _ _ _ __ _ __ b _ _ b _ _ _ _ b _ _ _ _ b _ _ _ _ __ __ _ _ __ _b

_ _
, ,
Perc.
14
 ¡
¶ ¡K ¡ ¡ ¡
79
Fl. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À
G
K ¡ ¡ ¡
Ob. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À ¶ ¡ ¡
G


 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À ¶ K ¡ ¡
Req. ¡ ¡¡
G
 ¡ ¡
¡
‹ ‹ ‹ ‹ ‹ À ¶ ¡ ¡
Cl. 1
,
G
 ¡
Cl. 2 ¡ ¡ D¡ O¡ X ‹ ‹ ‹ À ¶ ¡ ¡
G
 K ¡ ¡ ¡ K Ì ¡ ¡ K
Cl. B. OX ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ Ì O¡ ¡ Ì
G
 ¡ D¡ O¡ X ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Sx. A. 1 ¡ , ,
G
 ¡ ¡ O¡ ¡ ¡
Sx. A. 2 ‹ ¡ Ì   ¡ ¡ Ì
,
Ì ¡ ¡ ¡ Ì
,
2 G
 D ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ Ì¡ ¡ ¡Ì ¡ Ì ¡ ¡
a2

  O ¡¡  ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ Ì
Sx. T.
, , ,


 OX ¡
K
¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡
K
¡ Ì Ì ¡ ¡ O¡
K
¡ Ì
¡
Sx. B.

G
O¡ ¡ D¡ O¡ X ‹ K ÌÌ ¡¡ ¡¡ K
Tpes. 1-2 ¡¡  ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
G
 D¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¶ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶  
Tpta. 1 , ¡ ,
G ˜
3
3 3 3

 ‹ ‹ ‹ ‹ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡¡
,
Tpt. 2-3

G
%D ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
‹ ‹ ‹   ¶ ¡ ¡
Tbns.
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
,
G
 Ì ¡ ¡ ¡ Ì
Fisc. ‹ ‹ ‹ ‹ ¡ ,
G
O¡ ¡
Bdí.
"
D DX
¡ ¡Ì
, O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
,
Ì ¡ O¡ ¡ Ì
,
G
" K K K
D DX ¡ ¡Ì O¡ O¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ O¡ ¡ Ì
¡
Tba.

G
¶ K  N N N N K
j __ _ _ __ b _ _ _ b_ b __ __ _ _ __ _b ___ b_ _ _ _ __ __ __ __ bb
  
, , , ,
Perc.

G
7Ì Allegro
Piel canela 15

¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ D¡ OX
¶ ¡
LD8 N

D , ¶  
85
Fl. À À À ‹
2
!¡ 7Ì
Ob. , ¶  
D À À ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ D¡ OX À ‹
2

 !¡, O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ O¡ X
Req. ¶   À À ¶ ¡ ¡ À ‹
2
!¡ 7Ì
 ,
¶   À À ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ O¡ X À ¡ ¶ D !¡ !¡
Cl. 1 ¡ D ¡ ¡ ,
2 2
 !¡, ¶   À À ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ O¡ X

À ¡ ¶ D !¡ K
¡
Cl. 2
¡ D ¡ ¡ !
2 2
 7
D¡ ¡ ¡
¡K ¶   À
DÌ O¡ ¡ DÌ X Ì ¶
¡
  ¶ O¡ ¶
¡ D ¡ O ¡ ! D !¡
Cl. B.
! 2 !
2
 !¡, ¶   À ¡ ¡ Ì Ì D¡ ¡ X 7
Ì À D 
¡ ¡
¡ D !¡ !¡
¶ ,
Sx. A. 1 , ¡
2 2
7 ¡ O !¡
 !¡ !¡
Sx. A. 2 , ¶   À D¡ ¡ Ì
,
DÌ O¡ ¡ X Ì À ¡ D ¡ ¡ ¶ ,
2 2
7
 !¡¡ K D !¡ O !¡
Sx. T. , ¶   À D ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ D ¡¡ O ¡¡ XX ÌÌ À D¡   ¶D ¡ ¶ ¡
2 2
 K 7
 ¡ ¶   À DÌ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ DÌ X Ì
¶ ¡ O¡ ¡ ¡   ¶ O¡ ¶ O¡
! !  ! !
Sx. B.

2 2
K 7
¡¡ ¶   À À   ¶ ¡ ¶ ¡
II.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ OX Ì ¡ D¡
! D ¡¡ ! !
Tpes. 1-2

2 2
 ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ‹ ‹ ¡ ¡ 7¡ À ‹
Tpta. 1 ¡ ¡ ¡ Ì
2 (
 !¡ ¶   À 7
¡ ‹ ‹ ‹ ¡¡ ¡ ¡¡ À ‹
Tpt. 2-3
, ¡
(
¡ ¡ 7
% D !¡¡¡ ¶   ¡¡ ¡¡ ¡ ! !
Def. Trompes

À ‹ ‹ ‹ ¡¡ À   ¶ ¡¡ ¶ D ¡¡
Tbns.
, D ¡¡
( 2
 !¡ K ¡ 7
Fisc. , ¶   À ¡ ¡ Ì Ì D¡ X Ì À ‹
2
" K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ OX 7Ì
D ¡ ¶   À ¶ ¡ D¡ O¡ ¡   ¶ D¡ ¶ D¡
! !  ! !
Bdí.

2 2
" 7
D K¶   À D¡ ¡ ¡ ¶ D¡ O¡ ¡   ¶ D¡ ¶ D¡
¡ DÌ D¡ ¡ DÌ X Ì !¡  ! !
Tba.

! 2 2
K     2 7
2
j __ ¶   À _ b _ b _ _ _ b _ b _ _ b b À __   ¶ __ ¶ __
, , ! !
Perc.

2 2
16 ! !¡ !¡
!¡ ¡ D ¡ ¡ ¡
,
91
D ‹ ‹ ‹ ¶   À
G
Fl.

! ¡ D ¡ !¡ ! O !¡ ¡
Ob. D ‹ ‹ ‹ ¡ ¶ ¡ ,   À
G
 !¡ ¡ D ¡ !¡ !¡ !¡ ¡
‹ ‹ ‹ ¶ ,   À
G
Req.

 ¡ ¡ D !¡ !¡ ¡ ¡ !¡ Ì !¡ ¡ D ¡ !¡ !¡ !¡ ¡
, !¡ D ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ O ¡ ¡ ¶ , ¡ ¶ ,   À
! G
Cl. 1

(
 K K ¡ ¶ !¡ ! ! !¡ ¡ D ¡ !¡ !
¶ ¡ O !¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¶   ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡
,
¡ Ì
, ,   À
! ! G
Cl. 2

(
 K   ¶ ¶ ¡K K ¶ K   À
D¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ Ì ¡ ¡ D ¡ O ¡ O !¡ O !¡ ¡ ¡ ¡
¡ 
Cl. B.

! ¡ ! G ! !
( ! ! !¡ !¡
 ¡ !¡ O ¡ ¡ ¡ ! ¡ D !¡ !¡ ¡ ¡ ¡ !¡ Ì !¡ ¡ D ¡ ¡ ¡
Sx. A. 1 , ¶ ¡ O ¡ ¡ ¶ , ¶ ,   À
G
(
 !¡ ¡ ¡ ¶   ! O ¡ ¡ ¡ !¡ !¡ ¡ !¡ Ì ¡ ¡ ¡
, , ¡ ¶ , , , ¶ ¡ ¡   À
Sx. A. 2
,
( G
 ¡¡ D O ¡¡ ¡¡ O D !¡¡ ¶ !¡¡ ÌÌ D ¡¡ ¡¡ ¡¡
, , ¶  
¡   ¶ À ¶ D ¡¡ ¡¡   À
Sx. T.
, ,
( G

 ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¶ ¶ ¶ ¡, ¡ ¡ D ¡ O ¡ O !¡ !
O¡ ¡ ¶ ¡K   À
Sx. B.
, !  ¡ !¡ Ì ! , !
¡
( ! G G
K K K K
¡¡ D D ¡¡ ¡¡ ¶     ¶ ¡ ¶ ¡¡ ÌÌ
¡
À D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ D ¡¡ ¡¡   À
D ¡¡ ! !
Tpes. 1-2

( G
 !¡ ¡ D ¡ !¡ !¡ !¡ ¡
‹ ‹ ‹ ¶ ,   À
G
Tpta. 1

 !¡ ¡ D ¡ !¡ ! !
‹ ‹ ‹ ¡ ¶ ¡¡ O ¡,¡ ¡¡   À
G
Tpt. 2-3

! !¡¡ ¡¡
% D ¡¡ D D ¡¡ ¡¡ ¶   ! !
¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ÌÌ D D ¡¡¡ !
¶ D O ¡¡¡ ¡¡¡
Oblig.

D ¡¡   À ¡ ¡   À
Tbns.
, , , ,
( G
 !¡ ¡ D ¡ !¡ !¡ !¡ ¡
‹ ‹ ‹ ¶ ,   À
G
Fisc.

! !
"
D ¡ D¡ ¡ O¡ ¡ O¡ ¡   ¶ ¶ ¶ ¡, ¡ ¡ D ¡ O ¡ D ¡ O¡ ¡ ¶ ¡K   À
, !  ¡ ¡ Ì , ¡
! ! ! !
Bdí.

( G
" ¡   ¶ ¶ ¡ Ì ¶ K ¶   À
D ¡ K O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ D¡ O¡ D¡ K K
D¡ ¡ !  ! O¡ ¡
Tba.

( ! G !¡ ! ! !
¡ ¡
K K !N !N N !N N ________
j __ __ __ ¶   __   ¶ __ ¶ __ bb À __ __ __ ¶ __ __ ¶
 ____
! ! , , ,
Perc.

( G
17
!¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ Ì
¶ , DDDD
96
Fl. D ¶ ¶   ‹ ‹ ‹ ‹
˜
!¡ !¡ !¡ !!! !
Ob. D ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ D ¡, Ì   DDDD ‹ ‹ ‹ À   ¡¡
˜ 2
 !¡ !¡ !¡ !!! !¡ Ì OO
Req. ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ ,   D ‹ ‹ ‹ ‹
˜
!¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ Ì
 OD
Cl. 1 ¶ ¶ ¶ ,   D ‹ ‹ ‹ ‹
˜
 ! ! ! !!! !
Cl. 2 D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ D ¡¡, ÌÌ   ODD ‹ ‹ ‹ ‹
˜
 ¶ O ¡K Ì ODD
¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡
  ‹ ‹ ‹ ‹
! ! ! !
Cl. B.

˜ !! !
 O !¡ !¡ !¡ !! !¡ ! ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ Ì ¡¡
Sx. A. 1 ¶ ¶ ¡ ¡ ¶ O ¡, Ì O ¡ ¡ OOD ¡ ¡ ¡ ¡ , ¶   ¡ ¡ ¡¡¡¡  
˜ 2
 ! ! ! !!! ! ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ Ì ¡¡
 ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ D¡ Ì O ¡ ¡ OOD ¡ ¡ ¡ ¡ , ¶   ¡ ¡ ¡¡¡¡  
Sx. A. 2
,
˜ 2
 ! ! ! !¡ !¡ !¡ ! OD Ì Ì OÌ
a2

Sx. T. D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ D ,¡¡ ÌÌ   D OÌ DX Ì  
˜ Q
 ! ! ! ! OO K K
 ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ O ¡, Ì   D ¡ ¶ ¡K ¶ K ¡ ¶ ¡ D¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡K ¶ K ¡ ¶ K¡ ¡ ¡
!!! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. B.

˜ Q
K
D¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ D¡ Ì   DDD Ì OÌ DÌ  
a2

D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ Ì OÌ DX Ì
˜! ! ! !!! !
Tpes. 1-2

Q
!¡ Ì
 !¡ !¡ !¡ ¶ ¶ !¡ !¡ !¡ ¶ ,   ODD ‹ ‹ ‹ ‹
Tpta. 1
˜
 !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ D ¡!¡ ÌÌ ODD
Tpt. 2-3 ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ ,   ‹ ‹ ‹ ‹
˜
% D D ¡!¡¡ ¡!¡¡ ¡!¡¡ ¶ ¶ !¡¡¡ !¡¡¡ !¡¡¡ ¶ D D ¡!¡¡ ÌÌÌ   DDDD   ¡¡
¡ ¶ ¡¡¡   ¡¡¡ ¶ O ¡¡¡   ¡¡
¡ ¶ ¡¡¡ 
Ì
¶ ¡¡¡ ÌÌ
Tbns.
,
˜ Q
 !¡ !¡ !¡ !!! ! OD
¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ D¡ Ì   D ‹ ‹ ‹ ‹
Fisc.
,
˜
Ì OÌ DÌ OÌ DX Ì
" O !¡ !¡ !¡ ¶ ¶ !
D ¡ ¡ ¡ ¶ D ,¡ Ì   DDDD  
!!!
Bdí.

˜ Q
"
D O¡ ¡ ¡
¶ ¶ ¶

K
Ì
  DDDD ¶ K ¶ K ¶ K ¶ K ¶ K ¶ K ¶ K¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tba.
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
˜! ! ! ! ! ! !
Q
  ¶ ¶   !N 2 Tpo. cha-cha

j __ __ __ _ _ _ __ __ __ _ _ __ bb   __ _ _ _b _ ¦ ¦ ¦
¶ ¶ ¶,
Perc.

˜ Q
18
D
D DD
102
Fl. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

D K
Ob. D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¶   À ‹ ‹ ‹

! ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡
Req. D ‹ ‹ ‹ À   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¶   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
(
D !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡¡¡
Cl. 1 D ‹ ‹ ‹ À   ¶ 
(
D K
Cl. 2 D ‹ ‹ ‹ ‹
D¡ O¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¶ ¡ O ¡K D ¡ O ¡K ¡ ¡
(
D ¡
Cl. B. D ‹ ‹ ‹ ‹ ¡ ¡ ¡
,
Ì
¡ D¡ ¡
¶ K ¡ ¡
¡
(
¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡
D ,¡ ¶  ¡ ,¶   À D¡ O¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¶ ¡ O ¡ D ¡ O ¡ ¡ ¡
Sx. A. 1
, , ,
(
¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡
Sx. A. 2 D ,¡ ¶  ¡ ,¶   À   ¡ ¡K ¡   ¡ À   ¡ ¶ ¡
(
D Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì OÌ
Sx. T. D ‹   ¡¡ ¶ ¡¡   ¡¡ ¶ ¡ ¶ O ¡   ¡¡ ¶ ¡¡ 
(
K ¡ K ¡ ¡ ¡ Ì K ¡ ¡
D K ¡ ¶ , ¡ ¶ ¡ ¡, ¶   ¡
Sx. B.
¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ D ¡ À , ¡ D¡ ¡ ¶¡
(
D O¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
Tpes. 1-2 DD Ì Ì OÌ ‹ ‹ ‹ ‹

!
Tpta. 1 D
D ‹ ‹ ‹ ¶ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡   ‹ ‹ ‹
G

D
D ‹ ‹ ‹ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡K ¶   ‹ ‹ ‹
¡ D¡ O ¡ ¡
Tpt. 2-3

G!
% D D D D   ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¡ ¡
Tbns.   ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ O ¡¡   ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡ D ¡¡ O O ¡¡ ¡¡, ¶   ‹ ‹ ‹
G
D
Fisc. D Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì OÌ ‹ ‹ ‹ ‹
Q
D¡ O¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¡ O ¡ D ¡ O ¡ ¡ ¡
" DD ‹ ‹ ‹ ‹ , ¶ , ,
Bdí. DD
(
" DD K
D D ¡ ¶ ¡K ¶ K ¡ ¶ ¡K ¡ D ¡ ¡ ¶ ¡K ¶ K K¶   À ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¶ K
¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡
Tba.

( ¡ ¡
K
j __ _ _ _b _ ¦ ¦ __ ¶   À __ _ _ _b _ ¦ ¦
¶, ¶,
Perc.

(
19
D
¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡
¡
¡¶ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡¶¶¡¡
D DD À ,¶ 
109
Fl.   ‹
(
D
Ob. D DD ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Ì ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡¶ ¡ ¶¶¡,¶ 
Req. D   ‹

Ì ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡¶ ¡ ¡ ¡
Cl. 1 DD   ,¶  À ‹

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Cl. 2 D ¡ ¡¡¡¡¡¡ ,¶ Ì ¡ ¡ 
K
O¡ ¡
K
D¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡

D K ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¶ ¡ ¶ D¡
D ¡¡ ¡ ¡ ¶¡ ¡ ¶ K ¡
¡ ¡ ¡ ¡¡,¶À
¡
Cl. B.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡¡¡¡¡¡ ,¶ Ì ¡ ¡ O¡ ¡ D¡ ¡¶¶¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡
Sx. A. 1
, ,

Sx. A. 2 D ¶ ¡ À   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¡¶¶¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡

D ¡ ¡ ¡ O¡ ¶ ¡ ¶ D¡
a2

Sx. T. D ¶ ¡¡ À   ¡¡ ¶ ¡¡   ¡¡ ¶ ¡¡   ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡ , ¶ À

¡¡
¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
Sx. B. D ¡ , ¡ ¡ ¶¡
,
¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡¶ 
, À ¡
K
¡ ¡ ¡
K

D
DD ‹   ¡¡ ¶ ¡¡   ¡¡ ¶ ¡ 
¡
 
¡¡

¡¡ ¶ ¡¡
K¶   À ‹
¡¡
Tpes. 1-2

D
Tpta. 1 D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

D
Tpt. 2-3 D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

% DDDD ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ¡¡ 
¡
¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡¡¡
, ,
Tbns.

(
D   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Fisc. D ¡¡¡¡¡¡ ,¶ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
K
O¡ ¡
K
D¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡
(
¡ ¡
" DD   À ‹ ‹ ‹ ¶¡ ¶À K K
Bdí. DD ¡ ¡ ¡ ¡
(
" DD ¶ K ¡ ¶ K K
DD K ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ K¶   À ¡ K ¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tba.
¡ ¡
NN   ¶
j __ _ _ _b _ ¦ ¦ ¦ __ ¶ ¶ ,¶  _ _ _ __ _ _ _ _ _
¶, , ,
Perc.
20
¡¡¡¡ X
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¶ ¡,
D DD
115
Fl. ‹ ‹ ¶  , ,
(
¡¡¡¡ X
D ¡ ¡ ¡ ¡
¶ ,¡
¡
¶ ¡,
¡
¶ ¡,
Ob. D DD ‹ ‹ ¶  ,
(
¡¡¡¡ X
D ‹ ‹ ¶  ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¶ ¡,
Req.
, ,
¡¡¡¡ X
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Cl. 1 DD ‹ ‹ ¶  , ¶ , ¶ , ¶,

Cl. 2 D
D ¶ ¡ K
¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¶¡ K
¡ ¡ ¡
K
¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ X

! !
D
D ¶ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¶ ¡ ¶ D¡ ¶D¡ ¡ ¡ ¶
, ¡ ¡ , , ¡
¡ ¡ ¡
!
Cl. B.
! !
¡¡¡¡ X
D ¶ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¶¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶¡
Sx. A. 1
, , , , ,

Sx. A. 2 D ¶ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
,
¡¡ ¶¡ ¡ ¡
,
¡ ¡ ¶ ¡ ¡
, ¶ ¡, ¡   À ‹

D ! ¡¡¡ ¡ ¡ !
D ¶ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶¡ O¡ ¡ O¡ ¶ ¡ ¶ D¡ ¶D¡ ¡ ¡ ¡ ‹
Sx. T.
, , ,

K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ K K
D ¡ ¡ Ì , , ¡ ¡ ¡ K
¡ ¡ ¡¡ ¡
¶ ¡ ¡ ¡
! ! !
Sx. B.

D
Tpes. 1-2 DD ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

D ! !¡ !¡
Tpta. 1 D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ¶ ¡

D
D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ¶ ¡
¡ ¡¡ O ¡¡
! ! !
Tpt. 2-3

% D D D D ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ D ¡¡¡ ¡¡¡ O ¡¡ ÌÌ Ì !¡ O !¡


¡ Ì ¡ ¡ Ì O ÌÌ   ¡¡¡ ¶ ¡¡¡   ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¡¡ O ¡¡
Tbns.
, , , !

D X
Fisc. D ¶ ¡ K
¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¶¡ K
¡ ¡ ¡
K
¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡

" DD K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ K K
DD ¡ ¡ Ì , , ¡ ¡ ¡ K
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¶ ¡ ¡ O¡
! ! !
Bdí.

" DD K K K
DD ¡ K
¡ Ì ¡ ¡ ¡
, ¡ Ì D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K
¡ ¡ ¡¡ ¡
¶ ¡ ¡ O¡
! ! !
Tba.

¶ ¶ K   ¶ ¶ ¶ K ¶ K¶ K
j _ _ _ _ __ b _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ __ b _ _ __ _ _ _b _ ¦ b _ _ _ _ __ _ _ _
, , , , ¶ ,
Perc.
D !¡  D !¡ ¡
21
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ D¡
O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
D
D DD , , , ¶ D¡
121
Fl.       ¶  ‹
G
¡
D ¡ D !¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ D¡ ¡ O ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ D !¡
Ob. D DD   O¡ , , ,     À ‹
G
D !¡ ¡ ¡¡ ¡  D !¡ ¡
¡ O¡ ¡
, , ,
¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Req. D       ¶ D¡ ¶  ‹
G
¡
D O¡ ¡ D !¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ D¡ ¡ O ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ D !¡
Cl. 1 D   , , ,     À ‹
G
D ¡   !
D À O ÌÌ D ÌÌ O ÌÌ O ÌÌ O ¡¡ ¡¡   ¡ ¡¡ D ¡¡ ¡¡ D ¡¡
¶ ¡K O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶¡¶ ¡
Cl. 2
¡ 
G (


D ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ D ¡ ¶ À ¡ ¡ O¡ ¶ ¡ ¶ D¡
D ¡
  À ‹ À  
! !¡ ¡ D¡
Cl. B.

! ! ¡ G Q
¡ G!
Ì Ì Ì Ì ¡¡  ¡ D !¡
D   À   ¡¡ ¡ ¶ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶¡¶ ¡
Sx. A. 1
,
(
DÌ OÌ Ì ¡ ¡  !¡
Sx. A. 2 D ‹ Ì   ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ,¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶¡¶ ¡
G (
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

D   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶¡ ¶ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ D ¡ ¶ À ¡ ¡ O¡ ¶ ¡ ¶ D¡
Sx. T. D ‹

G Q
K K
D ¡ ¶ K¡ ¶ K ¶ K¡ ¡   ¡¡ ¡   À ¡ ¡ ¡ ¡
! !¡ ¡
!

! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ D !¡
Sx. B.

G! Q
D Ì DÌ OÌ OÌ O ¡ ¡¡   À
Tpes. 1-2 DD ‹
OÌ Ì Ì Ì ¡ ‹ ‹
G
!
D O !Ì ¡ ¡ D¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ D¡ ¡ O ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ D !¡
Tpta. 1 D , , ,     À ‹
G
D !
D O ÌÌ À O ÌÌ D ÌÌ O ÌÌ O ÌÌ O ¡¡ ¡¡   ¡ ¡¡ D ¡¡ ¡¡ D ¡¡   À ‹
Tpt. 2-3
! ¡ 
G
!
% D D D D ÌÌÌ À ‹ ‹ ‹ ‹ ¡¡ 
¡
¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡¡¡
, ,
Tbns.

(
D ¡
Fisc. D   À ‹ ‹ ‹   ¶ ¡K O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶¡¶ ¡
(
D 
¡
" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ K K
DD   À ‹ À ¶ ¶ À ¡ ¡ ¡ ¡
! !¡ ¡
!

! ¡
Bdí.

G! G Q
" DD ¡ ¶ K¡ ¶ K ¶ K¡   ¡¡   À K
DD ¡ ¡ K ¡
! !¡ !¡ D !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D !¡ ¡ ¡
Tba.

G! Q
  ____ N N
j _  
________ _ _ _ _ ¦ __ __   _ _ _ _ __ ¶ ,   __ _ _ _b _
À _ ¶_ b
, ¶ ,
Perc.

G Q
22
¡ ¡ ¡ ¡ X
D
D DD   ¡ O ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¶ ¡,
127
Fl. ‹ ‹ À
(
D
Ob. D DD ‹ ‹ À   ¡ O ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ X
(
¡ ¡ ¡ ¡ X
Req. D ‹ ‹ À   ¡ ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¶ ¡,
(
¡ ¡ ¡ ¡ X
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Cl. 1 DD ‹ ‹ À   ¶ , ¶ , ¶ ,
(
D ¶ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ X
D
! !
Cl. 2

! ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ O¡ !
D
D ¶ D¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¶ ¡ ¶ D¡ ¶ D¡ ¡ ¡ ¡ ‹
Cl. B.
, , ,

! ! ¡ ¡ ¡ ¡ X
D ¶ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡
Sx. A. 1
, , , , ,

! ! ¡ ¡ ¡ ¡ X
Sx. A. 2 D ¶ ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¶ ¡,

D ! ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ O¡ O !¡ ¡
D ¶ D¡ ¡ ¡ ¡ ¶ , O¡ ¡
¡ ¡ O¡ ¶ ¡ ¶ D¡ ¶ D¡ ¡ ¡ ¡
X
Sx. T.
, ,

K K K K ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ D¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¡¡
Sx. B.
¡

D
Tpes. 1-2 DD ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Tpta. 1 D
D ‹ ‹ ‹ ‹ À   ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡
G

Tpt. 2-3 D
D ‹ ‹ ‹ ‹ À   ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡
G
% D D D D ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ Ì
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡¡ ÌÌ   ¡¡¡ ¶ ¡¡¡   ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡
Tbns.
, , , ,

D ¶ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ X
D
! !
Fisc.

K K K K ¡ ¡ ¡
" DD 
DD ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ D¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¡¡
Bdí.
¡

" DD K K K K ¶ ¡K ¶ ¡K ¡
Tba. DD ¡ K
¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ K ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

j __ _ _ _b _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¶,
Perc.
23
 !¡ Ì
DD D !¡ !¡ !¡ ¶ ¶ O !¡ ¡ O ¡ ¶ ,
"Usted"
O OD
133
Fl. D   O ‹ ‹ ‹ ‹
G
 !
D D D !¡ !¡ !¡ ¶ ¶ O !¡ ¡ O ¡ ¶ O ,¡ Ì   O OD ‹ ‹ ‹ ‹
Ob. D O
G
!¡ !¡ !¡ ! ¡ ¡ !¡ Ì 
Req. D ¶ ¶ O ¡ ¶ ,   O ‹ ‹ ‹ ‹
G
 O ¡ O !¡ Ì
DD ¡ !¡ !¡ ¶ ¶ O !¡ ¡
!
¶ ,  

O O ¡¡ ¡¡   À
Cl. 1 ¡¡ ¡¡   À XX ‹
G 2
D !!! ! ! ! ¡!¡ ÌÌ
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ,   OO ¡ ¡   À ¡¡ ¡¡   À XX ‹
Cl. 2
¡¡
G 2

Cl. B. D
D ‹ ‹ OO ‹ ‹ ‹ ‹

!¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¶ ¶   ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ O  ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. A. 1
,
G (
!¡ !¡ !¡ !! !¡ K ¡¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. A. 2 D ¶ ¶ ¡ ¡   ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¶¡ ¡¡¡¡ ¡ Ì
,
G (
D O ¡¡ !¡¡ !¡¡ ¶ ¶ !¡¡ !¡¡
! !¡¡ a 2
¶ K ¡ ¡ ¡ ¡ OO

¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K
Sx. T. D  
¡
¡¡¶
¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
G (
K ¡¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ !¡   ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¶¡ ¡¡¡¡ ¡ Ì
,
!! !!
Sx. B.

(
D K O O O ¡¡ ¡¡   ¡¡ ¡¡   XX
D D O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¶ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¶ D ¡ Ì   À À ‹
! !! ! ! ! !¡ Ì
Tpes. 1-2

G 2
!
D !¡ !¡ !¡ !¡ ¡ O ¡ O ,¡¡ ÌÌ
Tpta. 1 D ¶ ¶ O ¶   OO ‹ ‹ ‹ ‹

!¡ !¡ !¡ ! ! ! ¡!¡ ÌÌ
Tpt. 2-3 D
D
¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ,   OO ‹ ‹ ‹ ‹

% D D D D O !¡¡¡ !¡¡¡ !¡¡¡ ¶ ¶ !¡¡¡ !¡¡¡ D !¡¡¡ ¶ O !¡¡¡ ÌÌÌ  


O OD
O   ¡¡¡ ¶ ¡¡¡  
¡
¡¡ ¶ ¡¡¡   ¡¡¡
¡
¶ ¡¡  
¡¡
¡
D¡
¶ ¡¡ 
,
Tbns.

G 2
D 
Fisc. D ‹ ‹ OO ‹ ‹ ‹ ‹

K ¡¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" DD
DD ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡   ¶ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ OOOD ¶¡ ¡¡¡¡ ¡ Ì
,
!! !! !
Bdí.

(
" DD OOOD
DD ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¶ K  
¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
!!! !! ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tba.

G ! ! 2
!
_ _ _ _ _ ¶ N_ 2b  
j _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ b __ _ _ _b _
 ¦ ¦ ¦
!!! !! ! , ,
Perc.

G 2
24
139
Fl. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Ob. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹


Req. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

 K
Cl. 1 ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À Ì
Ì
¡ ¶  
¡
‹ XX XX

 K
Cl. 2 ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À Ì
Ì
¡ ¶  
¡
‹ XX XX

 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Cl. B.

 ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡
¶ ¡ ¶ ¡ ¡, ¡
Sx. A. 1 ¡ ¶ , ¡¡
3

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡
Sx. A. 2 ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ , ¶ ¡ ¶ ¡ ¡, ¡ ¡¡
3

 ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡K ¡
¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¶ ¡, ¡ ¡¡
Sx. T.
¡ 3

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¶¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡


Sx. B. ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ , ¶ , ¡¡
3

¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À Ì ¡ ¶   ‹ XX
Ì ¡ XX
,
Tpes. 1-2

 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Tpta. 1

 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Tpt. 2-3

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ D ¡¡¡


%D   ¡ ¶ ¡¡   ¡ ¶ ¡¡   ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡   ¡¡¡ ¶ ¡¡¡   D O ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ 
, ,
Tbns.


Fisc. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¶¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡


Bdí.
"
D ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ , ¶ , ¡¡
3

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¶ ¡K ¡ ¡
Tba. D ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ ¡


j __ _ _ _b

_ ¦ ¦ _ ¶_  _ _ ¶_ _ __ _ _ __ _ _ _b _ ¦
, , , ,
Perc.
25
¡ ¡
¶ ¡ ¡¡
145
Fl. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹  
,
(
¡ ¡ ¡
Ob. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹   ¶ ,¡ ¡
(
 K ¡ ¡
Req. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹   ¶ ¡ ¡¡
(
 ¡¡ ¡ ¡
  À ‹ ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À ‹   ¶ ,¡
O ¡¡
Cl. 1

(
   À ‹
Cl. 2 O ¡¡ ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À ‹ ‹

 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Cl. B.

 ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¶¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡
Sx. A. 1 ¡   À   ¶ , , ¶  À
3

 ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¶¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡
Sx. A. 2 ¡   À   ¶ , , ¶  À
3

 ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡
Sx. T. ¡   À   ¶ ¡, ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¶ 
, À
3

 ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¶¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡
Sx. B. ¡   À   ¶ , , ¶  À
3

Tpes. 1-2 O ¡¡   À ‹ ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À ‹ ‹

 ¶ !¡ !¡ ¶ !¡ !¡ ¶ !¡ !¡   ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¶ O !¡ Ì
Tpta. 1 À ‹ ‹
(
 !¡ !¡ ! ! ! ¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ !¡¡ ÌÌ
¶ ¡ ¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡   À ‹ ‹ ¶
!
Tpt. 2-3

(
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡¡ O¡ Ì
% D   ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡   ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ   ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡   ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡ O ¡¡ ÌÌ
Tbns.
, , ,


Fisc. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¶¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡
"   ¶ ,
Bdí. D ¡   À , ¶  À
3

" ¡ K
D ¡ O¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡K K ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tba.

K K K
N N N N N N N
j __ _ _ _b _ ¦ ¦ ¦ _ _ _ _ _ __ b _ _ _ _ _ _
   b 
,
Perc.
26
¡¡ ¡ ¡¡¶ ¡ ¡¡¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¶ ¡ ¡¡ ¡ Ì
151
Fl. D
3

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¶ ¡ ¡¡¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ob. D ¶ ¡ ¡ Ì
3

 ¡¡ ¡¡¶ ¡ ¡¡¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Req. ¶ ¡ ¡¡¡¡ Ì
3

 ¡¡¶ ¡ ¡¡¡¡ ¡¡¶ ¡ ¡¡¡ ¡ Ì Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡


Cl. 1
3

 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Cl. 2

 ¡¡ Ì
Cl. B. ¡ ¡ ¡
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ K
¡ Ì ¡ ¡
¡ ¡
¡
¡ ¡
¡
¡ ¡
¡
¡
(

Sx. A. 1 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹


Sx. A. 2 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹


Sx. T. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹


Sx. B. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Tpes. 1-2 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

 ¡ ¡
Tpta. 1 ‹ ‹   ¡¡¡¡¡ ¡ O ¡ ¡ ¡K ¡   ‹ ‹

 ¡ ¡
Tpt. 2-3 ‹ ‹   ¡¡¡¡¡ ¡ O ¡ ¡ ¡K ¡¡   ‹ ‹

%D   ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡   ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡


Tbns. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ Ì   ¡ ¶ ¡¡   ¡ ¶ ¡¡ 
(

Fisc. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"
D
¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Bdí.
,
(
"
D ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tba.

j __ _ _ _b _
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
,
Perc.

(
27
X ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¶,   ¶, ,
157
Fl. D  
3

X ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ob. D ¶,     ¶, ,
3

 X ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Req. ¶,     ¶, ,
3

X ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Cl. 1 ¶,     ¶, ,
3

 ‹   ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì     ¶¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Cl. 2 , ,
( 3

 ¡ ¡ K K ¡ ¡ K ¡ K
, O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡,
, ¡ ¡ ¡ D¡ O¡ ! ¡! Ì
Cl. B.

 ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. A. 1 ‹   ¶,     ¶, ,
(
3


Sx. A. 2 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹


Sx. T. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡, ¡ !
 , O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , , ¡ ¡ ¡ D¡ O¡
Ì
, ¡ Ì
Sx. B.
,
(
Ì K K
DÌ ÌÌ ¡¡ D ¡¡ ‹ ‹ À ¶ ¡ ¡ ¡ DÌ ¡ ¡ ¡
Tpes. 1-2
Ì Ì ¡ ¡ ¡ Ì D ¡ O ¡ O !¡
! ! !
(
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ‹ ‹ À ¶ ¡¡¡ ¡ !¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¡
! !
Tpta. 1

 ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡   ‹ ‹ À ¶ ¡¡¡ ¡ !¡ ¡ ¡ ¡ !¡
¡ ¡
! !
Tpt. 2-3

Ì ÌÌÌ !¡ ¡ ¡¡ D !Ì !¡ ¡ !¡
% D D ÌÌÌ ÌÌ ¡¡¡ D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ D D ¡¡¡ ÌÌ ¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡
Tbns.
,
Ì D D ¡¡ ¡ O ÌÌÌ ,
¡ O ÌÌ
, D ¡¡ D O ¡¡ O O ¡¡


‹   ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì     ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Fisc.
,
( 3

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡, ¡ !
D , D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , , ¡ ¡ ¡ D¡ D¡
Ì
, ¡ Ì
Bdí.
,

" K K K K K K
D ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¡ K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ D¡
Ì ¡ Ì
Tba.
¡ !
¶ K K K
j __ _ _ _b

_ ¦ ¦ ¦ __ _ _ _ _ _ _ __ _ b _ _ _

__ _
, ,
Perc.
28
163 ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O¡ X DD
Fl. D   ‹ ‹ ‹

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O¡ X
Ob. D   ‹ DD ‹ ‹

Req.
 ¡¡
   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O¡ X ‹ O ‹ ‹

 ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O¡ X O
Cl. 1   ‹ ‹ ‹

 ¡   O
Cl. 2 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O¡ X ‹ ‹ ‹

 ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ O
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡¶À ‹ ‹
! !¡ !
Cl. B.

Sx. A. 1
 ¡¡ 
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O¡ X ‹ O ¶ ¡ ™ ¡ Ì 
¶ ¡ ™¡ Ì
(
 O ¶ ¡ ™ ¡ Ì
Sx. A. 2 ‹ ‹ ‹ ‹ ¶ ¡ ™ ¡ Ì
(
 O
Sx. T. ‹ ‹ ‹ ‹ ¶ ¡¡ ™ ¡¡ ÌÌ ¶ ¡¡ ™ ¡¡ ÌÌ
(
¡ ¡ ¡ ¡ 
 ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, !¡ ! !¡
¡ ¶À O ¡
Sx. B. , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
G (

¡   À ‹ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¶
¡ ¡
D¡ ¡ ¡ ¶ À
¡¡ D ‹ ‹
Tpes. 1-2
¡ ¡¡¡ ! ! !¡
G
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡   À À   ¶ ¡ ¡¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tpta. 1 ,
G
¡

 ¡   À À   ¶ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tpt. 2-3 ,
G
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D !¡ !¡ !¡
Tbns.
% D ¡¡¡ O O ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡   D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¶ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ À DD ‹ ‹
G
 O
Fisc. ¡¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O¡ X ‹ ‹ ‹

¡ ¡ ¡ ¡ 
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, !¡ ! !¡
Bdí. D ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¶À DD ‹ ‹
G
" K ¡¡ ¶À
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ! !¡ ¡ ¡
Tba.

G
¶ ¶ _ __ ™_ _
Tpo. samba

j __ _ _ _b _ ¦ _ _ _ __ _ _ _ __ __ __ __ ¶ b __ _ _ _ _ __ _ ¦
 ’
, , ,
Perc.

G
29
D
169
Fl. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

D
Ob. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹


Req. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Cl. 1 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Cl. 2 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Cl. B. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

 ¶¡ ¡ ¡
, ¶ ¡ ¶¡ ¡ ¶ O¡ ¡ ¶ ¡ ™¡ Ì ¡ ¡ ¡
¶ ™ ¡ ¶¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ O¡ ¡
Sx. A. 1 , , , ,¶ , ,


Sx. A. 2 ¶D¡ ¡ ¶ ¡
, ¡ ¶¡
,
¡ ¶ ¡
,
¡ ¶ ¡ ™¡ Ì
, ¶ ¡ ™ ¡ ¡ ¡ ¶¡ ¡ ¡

¡ ¶ ¡
,
¡ ¡
, ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¶ O ¡¡ ™ ¡¡ ÌÌ
¶¡ , ¶ , ¶¡ , ¶ ¡¡ ™ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¶ ¡¡
,
¡¡ ¡¡
, ¡¡
,
Sx. T.

 ¡ K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡
Sx. B.
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Tpes. 1-2 D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

O¡ Ì
¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶  
, À
Tpta. 1
,

O¡ Ì
¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶  
, À
Tpt. 2-3
,

% DD ¡ ¡ ¡¡¡
Tbns. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹   ¶ ,
G
3

Fisc. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

" D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Bdí. D

" D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ K
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡
Tba.
¡
™ ¶ K __ ¶ K __ ¶ K ¶
j __ _ __ __ _ _ _ _ __ _ ¦ ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ ¶ __ __ _ _ b _ _ _
,
Perc.
30
D
175
Fl. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

D
Ob. D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹


Req. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Cl. 1 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Cl. 2 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Cl. B. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡
Sx. A. 1

Sx. A. 2
 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O¡ ¡ ¡¡ ¡¡


Sx. T.     ¡ ¡ ¡ ¡ 


¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. B. ¡ ¡ ¡ ¡ 

Tpes. 1-2 D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Tpta. 1 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Tpt. 2-3 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tbns.
% DD ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì     ¶ , ¡ ¡ ¶ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡

Fisc. ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

" D ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Bdí. D

" D
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tba.
¡ ¡ ¡ ¡
Tpo. tango

j __ _ _ __ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   
Perc.
31
181
D ¡
¶ ¡ ¡ O ¡ ¡ OD
¡¡ ¡ ¡¡¶
¶ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ Ì Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Fl. D ‹  
,
G
3

D ¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡¡¶ ¡ ¡¡¡¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡


Ob. D ‹   ¶ ¡, O ¡ D ¶ Ì
G
3

Req.

‹  
K
¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
 ¡¡
¶ ¡ ¡¡¡¡
¡¡¶ ¡ ¡¡¡¡ Ì Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
G
3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡¡¡¡ Ì Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Cl. 1 ‹   ¶ ¡,
G
3

‹   ¶ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡¡¡¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
3

Cl. 2 ¡ ¡ Ì
G
 ¡¡ Ì
Cl. B. ‹ ‹ ¡ ¡ ¡
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
K
¡ Ì

 Ì
Sx. A. 1 ‹   ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
G
3

 K ¡¡ ¡¡¶ ¡ ¡¡¡¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. A. 2 ‹   ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡¡¡¡ Ì
G
3

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ X¡ 
‹ ‹   À   À ¡ Ì ‹
Sx. T. ,
G
 ¡ ¡ ¡K Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. B. ¡ D ,¡ ¡ , ¡ Ì ¡ Ì
,
G
K K K K ¡ X¡ 
D ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ O ¡¡ ¶ O ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À ¡ Ì ‹
,
Tpes. 1-2

G
 ¡
Tpta. 1 ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   À ‹ ‹   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡K ¡  
G
 ¡ ¡
Tpt. 2-3 ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   À ‹ ‹   ¡¡¡¡¡ ¡ O ¡ ¡ ¡K ¡¡  
G
% D D ¡¡¡ D D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ O D ¡ D¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ D¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶   ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡   ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Tbns.
, , , ,
G
¡ ¡ ¶ K Ì
¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¶ ¡¡¡¡ ¡¡¶ ¡ ¡¡¡¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
3

¡
Fisc.
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
G
¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" D
D ‹ ‹ OD ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì
Bdí.
,
G
" D K OD
Tba. D
¡
K
D¡ ¡ ¡ ¡ K
¡ Ì ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
 K
¡ Ì
G
K K K K¶
_ b _ _ _ _ __ _ b _ _ _ _ _ _ _
Tpo. cha-cha

j __ _ _ _b _
 ¦ ¦ ¦
    ,
Perc.

G
32
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¶¡ ¶ ,   ¶,
187
Fl. D  
3

¡¡ X ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ob. D ¶¡ ¶ ,     ¶,
3

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Req. ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ,     ¶,
3

X ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Cl. 1 ¶ ,     ¶,
3

 ¡¡¶
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì     ¶¡ ¡ ¡ ¡ ¡
,
Cl. 2
¡ 3

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K K ¡ ¡
¡ ¡ ¡ , O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ D¡ O¡
Cl. B.

 ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. A. 1 ¡ ¶ ,     ¶,
3

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. A. 2 ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ,     ¶,
3

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ÌX Ì ÌÌ ¡Ì O ¡
Sx. T.   À   À ‹ ‹

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
Sx. B. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, , , ¡ ¡ ¡ D¡ O¡

¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À D ÌX Ì ÌÌ ¡Ì D ¡ ‹ ‹
Tpes. 1-2

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
Tpta. 1 ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ‹ ‹

 ¡
Tpt. 2-3 ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡   ‹ ‹

¡ ¡¡ ¡ D ÌÌ Ì ÌÌÌ
%D   ¡¡ ¶ ¡¡   ¶ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ D D ¡¡¡ ÌÌ ¡ ¡¡
Tbns. ¡ ¡ Ì
,
Ì D D ¡¡ ¡

 ¡¡
¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì     ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Fisc.
¡ 3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
Bdí.
"
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, , , ¡ ¡ ¡ D¡ D¡

" K K K K
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ D¡
Tba.
¡

j __ _ _ _b

_ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
,
Perc.
33
¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ X ¡ ¡ ¡¡¡
,
,
193
Fl. D     ¶
3

¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ X ¡ ¡ ¡¡¡
¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
Ob. D ,     ¶,
3

 ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ X ¡ ¡ ¡¡¡
Req. ,     ¶,
3

¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ X ¡ ¡ ¡¡¡
 ,
¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ,
Cl. 1     ¶
3

 ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ X   ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Cl. 2 , 3

 K ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ K K ¡ D¡
Ì ¡ ¡ ¡, ¡! Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
!
Cl. B.

 ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ X ¡ ¡ ¡¡¡
Sx. A. 1 ,     ¶,
3

 ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ X ¡ ¡ ¡¡¡
Sx. A. 2 ,     ¶,
3

!¡ ¡ ¡ O !Ì ¡ ¡

À ¶¡ ¡
!¡ ¡ !¡ ¡ O ¡¡ ¡¡   O¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ D¡
Sx. T.
,
¡ Ì
, O¡ ¡ O¡ ¡   À À ¡ ¡ ¡
,

,
¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡
 Ì ¡ !¡ ¡ ¡ !
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sx. B. , , ,
¡ ¡ ¡ , ,

K K K K ¡ ¡
À ¶ ¡ ¡ ¡ DÌ ¡ ¡ ¡ ¡   À O ¡¡ ¡¡   À ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡
Tpes. 1-2
¡ ¡ ¡ Ì D ¡ O ¡ O !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
! ! !
 À ¶ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
Tpta. 1
! ¡ !¡ ¡ ¡ ¡ !¡ !
À ‹

 À ¶ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
Tpt. 2-3
! ¡ !¡ ¡ ¡ ¡ !¡ !
À ‹

!¡ ¡ ¡¡ D !Ì !¡ ¡ !¡ ¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
%D ¶ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ K K
Tbns. O ÌÌÌ ,
¡ O ÌÌ
, D ¡¡ D O ¡¡ O O ¡¡ ¡¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

 ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ X
¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡   ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Fisc.
, 3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡
" Ì ¡ !¡ ¡ ¡ !
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Bdí. D , , ,
¡ ¡ ¡ , ,

" K K ¡ ¡ ¡ ¡ K K ¡ D¡
D ¡ !¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡
Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tba.

!
K ¶ K
j __ _ _ _b _ ¦ ¦ ¦ _ b _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _
  
,
Perc.
34
¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
199
  ¶, ,
¡ ¡ ¡
¶ ,
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Fl. D    

¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ob. D   ¶, ,   ¶ ,  

 ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Req.   ¶, ,   ¶ , ¡  

¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
 ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Cl. 1   ¶, ,   ¶ ,  

 ¡ ¡ Ì   ¶¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
Cl. 2 , ,
  ¶ ¡ ¡ ¡
,
¡¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

 K K ¡ ¡ K ¡ K ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡
¶ ¡ ¶¡
, ¡ ¡ ¡ D¡ O¡ ! ¡! Ì ¡ ¡ ¡ ! !
Cl. B.

 ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¶ ¡, ¡ ¡
¡ ¡ ¡¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Sx. A. 1   ¶, ,  

 ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Sx. A. 2   ¶, ,   ¶ , ¡  

!¡ ¡ ¡ O !Ì

‹ ‹ À ¶¡ ¡
!¡ ¡ !¡ ¡ O ¡¡ ¡¡  
Sx. T.
,
¡ Ì
, O¡ ¡ O¡ ¡   À À

¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 ¡ ¡ ¡¡ Ì ¡ !¡ ,¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡
! !
¡ ¶ ¡ ¶¡
Sx. B. , , , ¡ ¡ ¡ D¡ O¡ , ¡ Ì
,
¡ ¡

K K
‹ ‹ À ¶ ¡ ¡ ¡ DÌ ¡ ¡ ¡ ¡   À O ¡¡ ¡¡   À
Tpes. 1-2
¡ ¡ ¡ Ì D ¡ O ¡ O !¡ ¡
! ! !
 ! !
‹ ‹ À ¶ ¡¡¡ ¡ !¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¡ ¡   À À ¶ ¡ ¶¡
! !
Tpta. 1

 ‹ ‹ À ¶ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡   ¶ ¡¡ ¶ ¡¡
Tpt. 2-3
! ¡ !¡ ¡ ¡ ¡ !¡ !
À À
! !
!¡ ¡ ¡¡ D Ì !¡ ¡ !¡ ¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ! !
% D ¡¡¡ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ D D ¡¡¡ ÌÌ ¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡
Tbns.
,
Ì D D ¡¡ ¡ O ÌÌÌ ,
¡ O ÌÌ
, D ¡¡ D O ¡¡ O O ¡¡ ¡¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡

 ¡ ¡ Ì
  ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì   ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Fisc.
, ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡¡ Ì ¡ !¡ ,¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡
! !
¡ ¶ ¡ ¶¡
Bdí. D , , , ¡ ¡ ¡ D¡ D¡ , ¡ Ì
,
¡ ¡

" K K K K K ¡ ¡ ¶
D ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¶
¡ ¡ D¡ D¡
Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ !¡
Tba.
¡ !
¶ N ¶N
j __

_ _ _b _ ¦ ¦ ¦ ¦ __ _ _ b _ _

, ,
Perc.
!¡ ¡ ¡ 35
X !¡ ¶ !¡ Ì X Ì !¡ !¡ !¡ !¡
, ¶  À
205
Fl. D ¶   À ¶ ¶ À
˜
X !¡ ¶ !¡ Ì X Ì !¡ !¡ D !¡ !¡ O !¡ ¡ ¡
Ob. D ¶   À ¶ ¶ À , ¶  À
˜
!¡ ¶ !¡ Ì X Ì !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ ¡ ¡
 X , ¶  À
Req. ¶   À ¶ ¶ À
˜
!¡ ¶ !¡ Ì X Ì !¡ !¡ D !¡ !¡ !¡ ¡ ¡
 X , ¶  À
Cl. 1 ¶   À ¶ ¶ À
˜
 X ! ! !¡ !¡ !! !¡ ¡ ¡
Cl. 2 ¶¡¶¡ Ì X Ì   À ¶ ¡ ¡ ¶ O ¡¡ ¡¡ À ¡ ¡ ¡ ¶  À
,
˜
 ¶ K
¶ ‹ ¡ K   À ¡¶ ¶ ¡   ™ K¶ ¡ ¡ ¡ ¶   À
!¡ !¡ ¡ ¡ !¡ ! D !¡ ¡ ¡ ¡ !¡ Ì ! D¡ ¡ D¡ ¡ !
Cl. B.

!! ˜ ! ! !
 X !¡ ¶ !¡ Ì X Ì !¡ ¶ ¶ O !¡ !
Sx. A. 1 ¶   À À   ¡ ¡ ¡, ¶   À
˜
 X K ! ! !¡ ! K
 ‹ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ Ì   À ¶ ¶ D¡ À   ¡ ¡ ¡ ¶  À
! ! !
Sx. A. 2

˜
 K !¡ O !¡ !
‹ ‹ ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ÌÌ   À ¡ ¶ ¶D ¡ À   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶   À
Sx. T.
! ! ! ! ,
˜
 !¡ ! !¡ ! !
 ¶¡¶¡ ¡ ¡ ¡ ‹ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì   À ¶¶ ¡   ™ O ¡ ¡ D ¡ K ¶ ¡ ¡ ¡, ¶   À
Sx. B.
! !!!! , ! ! ! ¡
˜
K
‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡¡ D !¡¡ ¡¡ D !¡¡ ÌÌ   À ¡ ¶ ¶ D¡ À   O ¡ ¡ ¡K ¶   À
! ! ¡ D¡ O ¡¡ ¡
! ! !
Tpes. 1-2

˜
 !¡ ¶ !¡ !¡¡ !¡¡ !¡¡ !¡ ¡ O !¡ Ì ¡ ¡ ¡ !¡ !¡
!¡ !¡ !¡ ¡ ¡
¶ ‹ K
¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¶ ¶ À , ¶  À
Tpta. 1
¡ !
˜!
 ¶ !¡¡ ¶ !¡¡ !¡¡ !¡¡ !¡¡ ¡ ¡ ¡ !¡ !¡ D !¡ !¡ !¡ ¡ ¡
‹ K
¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡¡ D D ¡¡ ÌÌ ¶ ¡, ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ O ¡ ¡ À ¡ ¡ ¡ ¶  À
Tpt. 2-3
¡ ! ! ,
˜! !

% D ¶ !¡¡¡ ¶ !¡¡¡ !¡¡¡ !¡¡¡ !¡¡¡ ‹
!¡ !¡ ¡ D !¡ ¡ O !¡¡ ÌÌ
¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D ¡ Ì   À ¡¡ ¶ ¶ D !¡¡¡ À
!
  ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¶   À
, ,
Tbns.

˜
 X ! ! Ì ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ !¡ O !¡ !¡ !¡ ¡ ¡
Fisc. ¶¡¶¡ Ì X ¶ ¡, ¶ ¶ À , ¶  À
˜
" !¡ ! !¡ ! !
D ¶¡¶¡ ¡ ¡ ¡ ‹ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì   À ¶¶ ¡   ™ D ¡ ¡ D ¡ K ¶ ¡ ¡ ¡, ¶   À
Bdí.
! !!!! , ! ! ! ¡
˜
"
D ¶ ¶ ‹
¡ K   À
¡¶ ¶ ¡
  ™ D¡ K¶
¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡
K¶   À
¡
! !¡ !¡ !¡ !¡ !˜ D !¡ ¡ ¡ Ì
Tba.
¡ ¡ ! ! ! D¡ ¡ D¡ ¡ !
! !
N NNNN K¶ !N N N
j ¶ _ ¶ _ __ __ __ b ¶ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _b _ __ __ _ _b _ _ _ _ _ _ À
__ __ __ __ ¶ ¶ __   ™ _ _ _ _ ¶ __ __ __ ¶   À
    ! ! ,
Perc.

˜
A la memòria de Juan García Marín

Flauta Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch

œzy ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tú me acostumbraste
Andante moderato R
 ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ Ì 

D À ¶ ¡, ,  
(

 ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¶ , , ,   ¶, ¡
23
D À
( G (

¡ Ì ¡¡
Primera lluvia

¡ Ì ¡ X ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì D ¡
,¶  À   ¡
36
D À
(

Ì !¡ ¡ Ì ¡ !¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ 
,¶ ,¶ ,¶  ¶¡¡¡¡¡¡¡
45
D   ‹
2 Q

¡ ¡ ¡ ¡ X O¡ ¡ Ì
,
D¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì 
,
57
D
(
!
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡,
D ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
72
À ¶ ¡ ¡ ¶   À
Q G
7Ì ! !¡ !¡
D¡ D¡ OX !¡ ¡ D ¡ ¡
Piel canela

¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Allegro LD8 N
,
86
D À ¶ À ¶
2 G

¡ !¡ Ì ¡ ¡
!¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ 
¶ , DDDD
95
D   À ¶ ¶   À  
˜ (

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
DD
110
¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¶ ¡ ,¶  
DD
Flauta
2

¡¡¡¡ X ¡ O¡ ¡ D !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ O¡
D ¡¡ ¡ ¡ ¶¡¡ ¶¡ ¡ ¶¡
D DD ¶   , , , ,
117
, , ,    
( G
 ! 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡¡¡ X !¡ !¡ !¡ O !¡ ¡ O ¡
D À   ¡ O ¡ ¶ ¡, ¶ ¡, ¶ ¡,
D DD
124
  ¶ ¶  ¶¶
( G

!¡ Ì 
"Usted"
¡¡ ¡ ¡ ¶¡¡¡¡ ¡ Ì Ì
DD D ¶ , O O ¡ ¡¡
  ¶ ,¡ ¡
¡ ¡¡
¶¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
134
D   OD
(
3

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì ¡¡¡¡¡
¶¡ ¶, ,
155
D     ¶
3

¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶O¡ X 
, DD
161
D   ‹

DD   ¶ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ O D ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
182
,
G
3

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì
,
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡     ¶, ,
187
D ¶ ¶
3

¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
  ¶,
194
D  
3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì X
D   ¶ , ,   ¶ ,
200
 
!¡ ¡ ¡
!¡ ¶ !¡ Ì X Ì !¡ !¡ !¡ !¡
,¶   À
206
D ¶   À ¶ ¶ À
˜
A la memòria de Juan García Marín

Oboé Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch

Tú me acostumbraste
Andante moderato R

œzy
 
   ¡ ¡ Ì
D À ¡¡ Ì ¶ ¡¡ X
¡
‹
(


¶ ¡ ¡, ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,¡ Ì   ¶ ¡K ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
30
D À ¡¡ ¡
( G (
Primera lluvia

X ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶   ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡¡
37
D ¡¡¡
¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì D¡

3
(

 !¡ ¡ Ì ¡ !¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ 
,¶ ,¶ ,¶  X
45
D Ì   ‹
2 (


K K ¡ ¡ ¡ !¡,
D O ¡ ,¡ Ì D¡ ¡ ¡ ¡ Ì
67

Ì À ¶¡¡ ¶  À À ¶ ¡ ¡ D¡
G 2
Piel canela
7Ì 
Allegro LD8 N

D¡ D¡ OX ! ¡ D ¡ !¡ !¡ O !¡ ¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡
D ¡ ¡ ¡¡
87
À ¡ ¶ ,   À ¶¶
G ˜

! 
D ¶ D ,¡ Ì DDDD   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¶   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
97
  À
2

 ¡¡¡¡ X
D ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
D D D ¡, ¶   À ¶   ,¡ ¡
105
¶, ¶, ¶,
(
¡
DD D !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ D !¡ 
  O¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡
121
DD , , ,   O¡ ¡   ¡   À
G
Oboé
2

!¡ !¡ !¡ !¡ ¡ O ¡ O !¡, Ì 
"Usted"
D   OOOD
D DD À ¶ K ¶ K ¶ K¡ ¡ ¡ ¡ X O
129
  ¶¶ ¶
¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
( G

150
¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¶¡¡¡¡¡ Ì Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D   ¶ ¶
,
(
3

¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¶ ,   ¶, ,
156
D  
3

¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶O¡ X ¡
DD   ¶ ¡ ¡ O ¡ ¡ OD
162
D   ‹
,
G

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¶¡¡¡¡¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¶¡ ¡ Ì ¶¡
183
D
3

X ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¶ ,   ¶, ,
189
D  
3

¡ X ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡¡¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
  ¶, ,
195
D     ¶
3

¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì X
, ,
201
D   ¶  

!¡ ¶ !¡ Ì X Ì !¡ !¡ D !¡ !¡ O !¡ ¡ ¡
,¶   À
206
D ¶   À ¶ ¶ À
˜
A la memòria de Juan García Marín

Requint Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch
in Es

œzy
Tú me acostumbraste
Andante moderato R Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
  K¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ Ì 
 À ¶ ¡ ,  
(

 ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¶ , , ,   ¶ ¡, ¡¡¡
23
À
( G (

¡ Ì ¡¡
Primera lluvia

 ¡ Ì X ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì D ¡
¡ ,¶  À   ¡ ¡
36
À
(

  !¡ ¡ Ì ¡ !¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ 
 Ì ¶¡¡¡¡¡¡¡
45
  ,¶ ,¶ ,¶  ‹
2 Q

 ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡ Ì O¡ ¡ ¡ ¡ 
Ì Ì
57
, ,
(

 ¶ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ !¡, ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ O¡
¡ K ¡ ¶ ¡ ¡ O¡
72
¡¡¡¡¡ ¡ À ¶ ¡ ¡¡ ¶  À À
Q G 2
7Ì ! ! !
Piel canela

 X !¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ Ì
Allegro LD8 N
OO
¶ ,
88
À   À ¶¶ ¶,   D
G ˜

 !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ Ì ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
98
D À   , ¶   
(

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¶ ¡ , ¶  
110
D
Requint
2 in Es

¡¡¡¡ X ¡ O ¡ ¡ D !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¶   ¡, ¡ ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡ ¶ ,¡ ¡ ¶ ¡, , , ,
117
     
G

D !¡ ¡ ¡¡¡¡ X
 !¡ !¡ !¡ !  ¡
¶D¡ ¶     ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¶O¡ ¡
125
D À
, , ,
( G

!¡ Ì 
"Usted"
K ¡¡ ¡¡¶¡¡¡¡¡ Ì
D ¶ ,   ¶¡¡¡¡¡ ¶¡¡¡¡¡ Ì
134
  O
(

 ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X
154 ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì
¶,  
¡
3 3

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶O¡ X O
160
  ¶, ,   ‹

 K ¡¡ ¡¡¶¡¡¡¡¡ Ì
  ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶¡¡¡¡¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
167

G
3

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶,
187
    ¶, ,
3

 ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ X
194
  ¶
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
,

3

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì X
  ¶ , ¡
200
  ¶, ,  

!¡ ¡ ¡
 ¶ !¡ ¶ !¡ Ì
206 X Ì
  À ¶
!¡ !¡

!¡ !¡
À ,¶   À

˜
A la memòria de Juan García Marín

Clarinet 1 Temps de Bolero


in B Arregl: J. Alborch

Andante moderato R
Tú me acostumbraste

œzy

 À ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡
¡ ¶   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
, , ,
2
 ¡ ¡ ¡ Ì ¡¶    ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ D¡ Ì
  ¶ ¡K ¡ ¡ ¡   ¡
12

, ,   À
,
3
(

Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¶ ¡ ¡,
19
¡ ¡¡ Ì ¶¡¡¡ X ‹ À ,
(
 ¡ ¡ Ì
  ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì X ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
33
, , ¡ ¡¡¡
G ( 3

 !¡ ¡ Ì ¡
 Ì ¡ Ì ¡¡
Primera lluvia

40
¡ Ì ¡ Ì   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì D ¡ Ì  
( 2
!¡ ¡ ¡
 ¡ Ì ¡ Ì

¡
,¶ 
 ¡ ¡ ¡ ¡ 
¶¡¡¡¡¡
51
‹
Q


¡¡ X ¡ ¡ Ì O¡ ¡ ¡ ¡ Ì
62
  ¡ ¡ ¡ DÌ   ¡ ¡
Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , Ì
2 (
!
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡,
¡
¶ ¡¡¡ ¡ ¶¡¡
70
À ¶  À À ¶ ¡ ¡ D¡
,
Q G 2
Piel canela

 ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ O¡ X ¡ ¶ D !¡ !¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ D !¡ !¡ ¡ ¡ ¡ !¡ Ì
Allegro LD8 N
87
À ¡
¡ D ¡ ¡ , ,! ¡ ¡ O ¡
!
,
2 (
 !¡ ¡ D ¡ !¡ !¡ !¡ ¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ Ì O !
¡ ¡ ¡¡¡¡
¡¡¡¡ ¡¡
¶, D , ¶   ¡ ¡
94
¶ ,   À ¶¶   D À  
G ˜ (
¡¡¡¡ Ì ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡
¡ ¡ ¶ ¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡ 
108
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,¶  À
D  
Clarinet 1
2 in B

¡ ¡¡ ¡ X ¡
D !¡ 
D ¶   ¡, ¡ ¡ ¡ ¡
¶ ,¡ ¶ ,¡
¡
¶ ,¡   O¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡
117
D , , ,
G
D ¡ D¡  ¡ D !¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
  ¡ O¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡
123
D   À À   ¶, ¶,
(
¡¡¡¡ X !
D ¡ ¶¡ !¡ !¡ !¡ !¡ ¡ O ¡ ¶ O ,¡ Ì 
"Usted"
O OO ¡ ¡   À
131
D , ¶¶   ¡¡ ¡¡   À XX
¡¡
G 2
138
 K
‹ ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À Ì ¡¶  ‹ XX   À ‹
Ì ¡ XX O ¡¡

147
 ¡ ¡¡¡¡ ¡¡¶¡¡¡¡¡ ¡¡¶¡¡¡¡¡ Ì Ì
¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À ‹   ¶,
(
 ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì
¶¡ ¶,
154
 
3 3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶O¡ X
   ¶,
160
,   ‹ O

167 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
  ¶,
G
3

187 ¡ ¡ X ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì ¡¡¡¡¡


 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¶ ¡ ¶ ,     ¶,
3

¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡¡ ¡¡¡
 , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
  ¶,
193
 
3

¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì X
 , ,   ¶,
199
  ¶  

!¡ ¶ !¡ Ì X Ì !¡ !¡ D !¡ !¡ !¡ ¡ ¡

206
,¶   À
¶   À ¶ ¶ À
˜
A la memòria de Juan García Marín

Clarinet 2 Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch
in B
Tú me acostumbraste
Andante moderato R

œzy
 
 À ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡  
¡ , ,
2

 
¡ ¡ ¡ Ì ¡¶  À
  ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¶¡¡¡ Ì
12

, , À ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ Ì
3
(

 ¡Ì 
¡ ¡ D¡ ¡ À
20
¡ ¡ DÌ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ O¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
2

 Ì
Ì ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ Ì
30
Ì   Ì ¡ ¶ ¡ ¡ DÌ   ¡ Ì O¡ O¡ ¡ ¡
¡¡ ¡
( 2
 
Primera lluvia
38

Ì Ì ¡ Ì   ¡ Ì ¡ Ì À   ¡ O¡ ¡ Ì  
(
 
¡ ¡
54
¶¡¡¡Ì ‹ ¶
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
  ¡ ¡ ¡ DÌ Ì   ¡ ¡
¡
Q Q 2

 
X ¡ ¡ Ì O¡ ¡ ¡ ¡ Ì
65
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , Ì ¶
¡¡¡¡¡¡¡
( Q

  ¡ !¡
¡ ¡ ¡ ¡ À ¶¡¡ ,¶  À
73
D¡ O¡ X À ¶ ¡ ¡ D¡
¡ ¡ D¡ O¡ ¡ ¡
2 G 2
Piel canela

¡ ¶ D !¡ ¡K ¡ ¡K ¡K ¶   ¡ ¶ !¡ !¡
Allegro LD8 N
 D¡ O¡ X
¡ ¡ ¡¡
87
À ¡ ¡
¡ D ¡ ! ! ¡ O ¡ ,
2 !
(

 ! !¡ ¡ D ¡ !¡ !¡ O !¡ ¡ ! ! ! ! ! ! !¡ Ì OD 
¡ ¡, Ì D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ D ¡, Ì
93
¶ ,   À   D
G
˜
Clarinet 2
2 in B

D ¡ ¡
D D ¡ O ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ O ¡K D ¡ O ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¶ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡K ¡ D ¡K
106

!
(

D ¡¡¡ X ¡
D ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡
113
  À

D !
D ÌÌ O ÌÌ O ÌÌ O ¡¡ ¡¡   ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¶ ¡K O ¡ ¡ K
122
D O ÌÌ  ¡ ¡¡¶¡¶¡ ¶¡ ¡¡¡¡¡
!
G (

D !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ ¡!¡ ÌÌ O "Usted"
K K K K¡¡¡ ¡ X ¶ ,   O ¡¡  À ¡¡  À X
128
D ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶¡ ¡ ¡ ¡ ¶¶ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ X
!
G 2
138
 K
‹ ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À Ì ¡ ¶  ‹ XX   À ‹ ¡¡ ¡¡   À
Ì ¡ XX O ¡¡

 
  ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì     ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
148
¡¡ ¡¡   À , ,
( 3

 O 
¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶O¡ X
162
‹   ¶ K¡ ¡ ¡ ¡
¡
G

 ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X
¡¡¶¡¡¡¡¡ ¡¡¶¡¡¡¡¡ Ì
183

¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
3

Ì ¡

190
 ¡ ¶ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì     ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡
, , ,
3

 X
  ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì   ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì   ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡
197
, , ,
3

 ! ! !¡ !¡ O !¡ !¡ !¡ ¡ ¡
¶¡¶¡ Ì X Ì ¶¡¡¶ ¡¡À ¡¡ ¡¶  À
¡ ¡ ¡ ¡ Ì X
204
  À ,
˜
A la memòria de Juan García Marín

Clarinet Baix Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch
in B
Tú me acostumbraste
Andante moderato R

œzy
 ¡
 ¡
 À D¡ X DÌ X ¡ ¡ ¡     ¡ Ì
Ì 
Q (

 ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
16
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì
Ì OÌ DÌ DÌ ¡
2

30
 Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ì     O¡ ¡ ¡ ¡ Ì   ¡ O¡ ¡ O¡ O¡ ¡
Ì Ì X Ì
( 2
Primera lluvia

¶O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì OÌ Ì
39
¡ Ì   K      
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
( 2

 K K 
¶ O ¡K Ì ¡ ¡ ¡ ¡
47
  Ì ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ Ì K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

K K 
¡¡¡¡¡
56
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ Ì ¡ ¡ D¡ Ì À
Ì K K
Q ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
(

 K K 
¡¡¡¡ X
69
DÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ Ì ¡ ¡ ¡ D¡ Ì À
Q 2


79
K ¡ ¡ ¡ K Ì ¡ ¡ O ¡ ¡K Ì D¡ ¡
OX ¡ ¡ Ì ¡  ¡ Ì K¶   À
¡ ¡ DÌ
G ! 2
Piel canela

 7
¶ ¡K D ¡ O ¡
Allegro LD8 N

¡ K
87
O¡ ¡ DÌ X Ì ¶   ¶O¡ ¶ D ¡ ¡
  ¶
¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡¡
D ¡
¡! O ¡ ! D ¡ ¡
! 
O ¡
! ¡ !¡ Ì G !
2 ( !

 OD 
K K
94
O¡ ¶ K   À ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ O¡ Ì   D
! O¡ ¡ ¡ ¡ ! ! ! !
! ! ˜ ! ! !
Clarinet Baix
2 in B

D ¡
D ¡ ¡, ¡ ¡ Ì
K¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¶ K ¡ ¡ ¡ ¡ , ¶ À
106
¶ K¡ ¡ ¡ ¡
¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
(

D ¡ ¡ O ¡ ¶ ¡ ¶ D ¡ ¶ D !¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¶ ¡ ¶ D ¡ ¶ D !¡ ¡ ¡
114
D ¡ ¡ ¡ ¶
, ¡ , , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡
! ! ! ! ! ! !

D ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ D ¡ ¡ ¡ O ¡ ¶ ¡ ¶ D ¡ ¶ D !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ O¡
122
D   À ‹ À  ¶À
, ¡
¡ G Q
G !

D O !¡ ¡  
¡ ¡ O¡ ¶ ¡ ¶D¡ ¶D¡ ¡ ¡ ¡ OO ¡ ¡¡ Ì
129
D ¶ , O¡ ¡ ,
¡ ¡¡ Ì
(


¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡K¡ ,¡
153

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

 K O
¡ ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡K Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¶ À
160
Ì , ! ¡ !¡
¡ ¡ ¡ D¡ O¡ ! ! ¡ ¡ ¡
!
G

 
¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡
167
¡ ¡
¡ Ì

 K K K ¡ ¡¡ ¡ ¡
¡
¡ ¡, O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ O ¡ Ì ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡K Ì
189

! !

 ¡ ¡ K K K K
¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡
196
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ D¡ O¡


201
K ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¶
Ì ¡ ¡ , ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
! ! ! ! ! !¡ !¡ !¡ !¡

 K
¡ D ¡K ¡
206
‹   À ¡¶ ¶ ¡   ™ K¶ ¡ ¡ ¡¶   À
! !¡ ¡ !¡ Ì ! D¡ ¡ D¡ ¡ !
˜ ! ! !
A la memòria de Juan García Marín

Saxo Alt 1 Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch
in Es
Tú me acostumbraste
Andante moderato R œzy
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡ Ì Ì ¡
     ¡¡ ¡ Ì À X DÌ À
Q
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ OÌ ¡ ¡ ¡ O¡ D¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
¡
9
À   ¡   À ‹  
2 3
(
 O Ì ¶ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶   ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ O¡ D¡
17
, , , ,
(
 ¡ Ì ¡ ¡¡¡¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ X ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ OÌ
 ,¶  , ,¶  À   ¡¡Ì
25
,¶ 
3

 Ì ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ Ì   ¡ Ì O ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ Ì Ì 
Primera lluvia
  ¡ O¡ ¡ Ì
33
 
( 2 (
 Ì ¶ ¡, Ì X ¡ ¡ O¡ ¡ O¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
   ¶¡¡¡
46
, , À ¡
¡
2
¡ ¡
 Ì ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
Solo

¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ Ì   ¡ ,
54
D Ì   ™ ¡ ¡ Ì   À  
(
3

¡ ¡ ¡ ¡
 ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¶ ¡ D Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡, ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ,
60
, , ,¶ ¶
˜
3 3 3

¡ ¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X
, ¡
67
  ¶ , ¶ ¶ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡
Q
3

 D Ì Ì D¡ O¡ X ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡
¡ ¡ D¡ O¡ ¡ ¡
75
,
2 G
 ¡ ¡ Ì !¡, ¡ D ¡ !¡ ¡ !¡ O ¡ ¡ ! ¡ ¡ D !¡ !¡
Allegro LD8 N !
Piel canela
¡ X 7Ì
¡ ¡ Ì Ì D ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ O¡ ¶ ,
84
, ¶  À , À ¡ D¡ ¶ , ,
2 2 (
! ! D ¡ !¡ !¡ !¡ ¡
93
 ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ , O !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ O !¡ Ì
O ¡ ¡ OO ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¶   À ¶ ¶ ¶ , D
G ˜ 2
¡¡ ¡¡¡¡ Ì ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
99
D , ¶     , ¶   ,¶  À
Saxo Alt 1
2 in Es

¡ ¡
 ¡ ¡ !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¶ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ D¡
106
D D ¡ O ¡ ¡ ¡ ¶ O ¡ D ¡ O ¡ ¡
, , , , ,
(

D ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¶¡¶¡ ¶¡ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶¡ ¡¡ ¡ ¡ ¶¡¡ ¶¡


113

, , , ,

¡¡¡¡ X ¡
Ì Ì ¡ ¡ D !¡

¡ Ì ¡¡
¡ ¡ ¶ ,¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡
D ¶ ¡,
119
  À  
(
127
!¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡
D ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶¶
, , , , ,
G
¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡
"Usted"
K¡ ¡ ¡¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D   ¶ ¡ ¡ ¡ O ¶¡¡¡¡¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡
134

,
(
 ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡
¡   À   ¶,
140
¶ ¶ ,
3

 ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì
,¶  À   ¶,
147
 
(
3 3

   ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
160
¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O¡ X ‹ O
,

167
 ¡ ¡ Ì ¶ ¡ ™ ¡ Ì ¶ ¡ ¡, ¶ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ O ¡ ¡ ¶ ¡ ™ ¡ Ì ¶ ¡ ™ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ O ¡ ¡
¶ ™ , , , , , ,
(
175
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ 
‹   ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ 

G
 ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X
¡
183
¡ ¶¶¡ ¶¡
3

 ¡ ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
190
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
    ¶, ,  
3

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡
,   ¶ , ¡ ¡
196
  ¶   ¶, ,
3

 ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì X !¡ ¶ !¡ Ì X Ì !¡ ¶ ¶ O !¡ !¡ ¡ ¡ ¶   À
   ¡
203
¶   À À   ,
˜
A la memòria de Juan García Marín

Saxo Alt 2 Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch
in Es

œzy
Tú me acostumbraste
Andante moderato R
 OÌ ¡ ¡
 ‹   ¡ ¡ ¡   O¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ Ì À À ‹
Q X Ì


 À ¡ ¡ Ì ¡ DÌ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì   ¡ Ì ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ O¡
10
À
(

 O¡ Ì K
¡ ¡ ¡ O¡ D¡ ¡ ¡ D¡ D¡ ¡ ¡ O¡ ¡ Ì ¡¶  ¡¡¡¡
 X ¡ ¶   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
19

, , , ,
(

 ¡ ¶   ¡ ¡, ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ OÌ Ì
 Ì Ì   ¡¡Ì ¡ ¡ ¡ O¡
27
, ,¶  À À
3
(
 
Primera lluvia
   ¡ O¡ ¡ Ì
OX   Ì
35
¡ Ì   D¡ Ì ¡ X  
2 ( 2

 ¡ 
¶ ,¡ Ì X ¡ O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡
47
, À
,

 
Ì ¡ O¡ ¡ ¡ X
 Ì D¡ ¡ Ì O¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
56

, Ì ¡ ¡ Ì
, ,
Q 2 (
 
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ O¡ ¡ ¡ X ¡ Ì   ¡ ¡ O¡ ¡
 ¡ , OÌ Ì
67
, X
Q 2
Piel canela
!¡ 7 ¡ O !¡ ! !

Allegro LD8 N

 ¡ ,¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì D¡ ¡ Ì DÌ O¡ ¡ X ¡ D ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡ ,¡ ¡, ¶  
82

, ,¶  À , Ì À
G 2 2
92
 !¡ O ¡ ¡ ¡ ¶ !¡ !¡ ¡ !¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡   À !!! !!! !
¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ D ¡ Ì O ¡ ¡ OOD ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡¡¡
, , , , ,
( G ˜ 2
¡¡ ¡¡¡¡ Ì ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
99
D , ¶    , ¶   ,¶  À
Saxo Alt 2
2 in Es

K   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡
106
D   ¡ ¡ ¡   ¡ À   ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ À
(

¡ ¡¡¶ ¡¶ ¡ ¶ ¡ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡ ¡   À
114
D , , , ,

 DÌ OÌ Ì ¡ ¡  !¡
Ì   ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡
120
D ,
G (
127
!¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡
D ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶¶
, , , , ,
G

¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡
"Usted"
K ¡ ¡¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D   ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¶¡¡¡¡¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡
134

,
(
140
 ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   À
,
3

   ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X
146 ¡
,¶  À

O ¶ ¡ ™ ¡ Ì

(
3


¶ ¡ ™ ¡ Ì ¶ D ¡ ,¡ ¶ ¡ ,¡ ¶ ¡ ¡, ¶ ¡ ¡, ¶ ¡ ™ ¡ Ì ¶ ¡ ™ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡, ¶ ¡ ¡, ¶ ¡ ¡, ¡ ¡
168

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K 
  ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ D ¡
175
‹
G
 ¡¡¶ ¡¡¡¡ ¡¡¶¡¡¡¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X
 Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
183
¡ ¶¡
3

190
 ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì
,
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡
¶     ¶, ,
3

197
 X ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
  ¶,
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
  ¶,
¡ ¡
  ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡
,
3

 ¡ ¡ ¡ ¡ Ì X K ! ! !¡ !
  ¡ ¡ ¡K ¶   À
¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ Ì
204
‹   À ¶ ¶D¡ À
˜! ! !
A la memòria de Juan García Marín

Saxos Tenors 1-2 Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch
in B
Tú me acostumbraste
Andante moderato R œzy
 D XÌ O Ì ¡ OÌ
‹   ¡ Ì   ¡¡ D ÌÌ   ¡¡¡ ¡ Ì   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
a2


Q 2
¡ Ì

À D ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ Ì ¡ ¡ ¡ O¡ ¡
a2

¡¡ D ÌÌ ¡
9
‹ À Ì
(
18
 Ì ¡¡ ¡¡ XX ¡¡ ÌÌ ¡¡ À À D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
 ÌÌ
a2

, , , ,
(
 ¡ Ì Ì ¡ D¡ O¡ ¡ ¡ X ¡ Ì ¡ ¶ ¡ ¡ DÌ Ì
¡, ¶   ¡ ¡ ¡ ,¶  , ¡   ¡¡
26
,¶  À À
(
3


Primera lluvia
 ¡ O¡ ¡
¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ   ¡¡ ÌÌ ¡¡ XX XX ¶ ¡ ¡¡¡¡ ¡ Ì ¡ Ì OÌ
34 I.

2 (

 ¡
Ì   ÌÌ ¶ D ¡¡, ÌÌ XX ¡ ¡ ¡Ì ¡ O ¡¡ ¡¡ ÌÌ O ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¶ ¡¡
45
  , À
,
2
 ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ Ì K
I.

ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡ D ¡¡ XX D ¡¡ ¡¡ ÌÌ D ¡¡ ¡¡ ÌÌ
53
¡ ‹
,
Q 2

 ¡¡¡Ì ¡
I.

¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡   ¶ D ¡, Ì ÌÌ ÌÌ
ÌÌ 
64
¡ ¡¡ Ì , X
, ,
( Q3

 ¡ D¡ K D ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡¡ ¡ ¡ ¡ XX ÌÌ ÌÌ D ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ Ì¡ ¡ ¡Ì ¡
73

,  
2

 ¡ ¡ !¡¡ K
Ì
a2

O ¡¡  ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ Ì D ¡¡ ÌÌ D ¡¡ O ¡¡
82

, ,¶   À ¡¡ ÌÌ XX
,
2
7
Piel canela
 D !¡ ! D !¡ !¡ Ì
D ¡   ¶ D ¡ ¶ O ¡¡ ¡¡ D O ,¡¡ ,¡¡ ¶   ¡   ¶ O ¡ ¶ ¡ Ì D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ D ¡¡ ¡¡   À
89 Allegro LD8 N

ÌÌ À À
, ,
2 ( G
Saxos Tenors 1-2
2 in B

 !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ D !¡ Ì O D Ì Ì OÌ OÌ Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
a2

DX Ì
D ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡, Ì
96
  D  
˜ Q

D Ì OÌ   ¡¡ ¶ ¡ ¶ O ¡   ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ À   ¡¡ ¶ ¡¡   ¡¡ ¶ ¡¡ 
104
D ‹   ¡¡ ¶ ¡¡ 
(

D ¡ ¡ ¡ O ¡ ¶ ¡ ¶ D ¡ ¶ D !¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¶ ¡ ¶D¡
112 a2

D   ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡ , ¶ À , ¡
¡ ¡ ,

D ¶ D !¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ D ¡
¡ ¡ O ¡ ¶ ¡ ¶ D ¡ ¶ D !¡ ¡ ¡
119
D   ¶   ¶ ¶ 
  ¡ ¡ ¡ ¶ D ¡ ¶ À
, ¡ , ¡
G Q

D ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ O ¡ ¶ O !¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ O¡ ¶ ¡ ¶ D¡ ¶ D¡ ¡ ¡ X O !¡¡ !¡¡ !¡¡ ¶ ¶ !¡¡ !¡¡ !¡¡


128
D ¡ ¡
, ,
G

O
"Usted"
D K
a2

D   ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
134

(
141
 Ì Ì ¡ ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡   À   ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3 3

 O ¶ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
X ¡¶  À ¶ ¡¡ ™ ¡¡ ÌÌ ¶ ¡ ,¡ ¶ ¡ ¡, ¶ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡
148
, ¡ ™ ¡ Ì ,
,
(

¶ O ¡¡ ™ ¡¡ ÌÌ ¶ ¡¡ ™ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡


171

, , ,     
 ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À X¡ ¡ Ì
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
178
‹   À
 ¡ ¡ ¡ ¡ ,
G
 ¡¡ ¡¡ O XÌ Ì ÌÌ ¡Ì O ¡ !¡ ¡ ¡ O !Ì ! ! ¡¡
À ¶ ¡ ¡ ¡ Ì O ¡¡  ¡¡ O ¡¡ ¡¡   À O ¡ ¡   À
188
  À
, ,

 O ¡  ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡¡ D ¡¡
197 !¡ ¡ ¡ O !Ì !¡ ¡ !¡ ¡ ¡¡
O¡ ¡   À
 ¡ ¡, ¡  ¡, ¡ ¡ À ¶ ¡ ¡ ¡ Ì
, , O¡ ¡ O¡ ¡   À

 K !¡ O !¡ !
¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ÌÌ   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶   À
205
‹ ‹   À ¡ ¶ ¶D ¡ À
! ! ! ! ,
˜
A la memòria de Juan García Marín

Saxo Baríton Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch
in Es

œzy
Tú me acostumbraste
Andante moderato R
 ¡ 
 ‹ Ì DÌ   OÌ   ¡ Ì Ì ¡ Ì À  
¡ Ì
Q (
 ¡ ¡ Ì 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
Ì OÌ
16
¡ ¡ ¡ ¡ Ì OÌ DÌ Ì Ì
2
 ¡¡ ¡
O¡ ¡ ¡ ¡ Ì
26
¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ X   Ì   Ì X  
Q ( 2
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K
Primera lluvia
O¡ ¡ O¡ O¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ O¡ Ì
36
Ì   ¡ Ì   ¡ ¡
¡
(
 ¡ ¡ ¡ K¡
¶ ¡¡ ¡   ¶ O¡ Ì   Ì ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
44
Ì   Ì
Ì ¡ ,
2
 ¡ ¡¡¡
 À ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ O ¡ ¡ D ¡ Ì ¡ ¡ ¡ D¡ Ì
52
, À
Q
 
Ì ¡ K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ D¡
60
D Ì ¡
¡¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ , ,
( Q
74
 Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K
¡ D¡ Ì K
¡ Ì ¡ Ì ¡¡ X OX ¡ ¡ Ì ¡ ¡
¡ ¡ ¡  ¡ Ì Ì ¡ ¡
2 G
Piel canela
 K 7
K DÌ ¶ ¡ O ¡ ¡ ¡   ¶O ¡ ¶ O ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¶ ¶ ¡
84 Allegro LD8 N

O¡ ¡ Ì ¡ ¶  À ¡¡ ¡
! O¡ ¡ DÌ X Ì !  ! ! , ! ¡
! !
2 2 (
 ! ! !¡ !¡ !¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ O !¡ Ì OOD
¶ ¡, ¡ ¡ D ¡ O ¡ O ¡ O ¡ ¡ ¶ ¡K ¡   À K
93
Ì   ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡K
! , ! !!! ,
G G ˜ Q
K K K K K ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ ¶ ¡ D ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ K ¡ ¶ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ D ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡ ¶ ¡ ¡, ¶   À
99
,
¡ ¡ ¡
(
Ì K ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡
¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¶   À
¡ D¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶¡ ¡
107
D ¡ , ¡ , ,
Saxo Baríton
2 in Es

K K K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ K K
¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡
114
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì , , ¶ ¡ ¡ ¡
¡ ! ! !

K K K
121
D ¡ ¡ ¡ D¡ ¶ K ¡ ¶ K ¶ K¡
¡! ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡   À ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
! ! ! ! ¡ ¡ ¡ ¡  !
Q
G
K K K K ¡ ¡ ¶ K¡ ¡
¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡
128
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡
K¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ !¡
!! !!

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡
"Usted"
¡
134
D   ¶ ¡ O ¶ ¡ , ¶ ¶ ¡ ¡
(
140
 ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   À
,
3

   ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X
146 ¡
,¶  À

¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
,
(
3

 ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ! !¡ 
 , , , ¡ ¡ ¡ D ¡ O ¡ Ì ,¡ , , , ¡ ¶À O
159
¡ Ì ¡ ¡ ¡
,
G

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡
167
¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ Ì
(
     ¡ ¡ K 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡, ¡ ,
175
¡ Ì


 ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, O ¡ ¡ ¡
 ¡
183
¡ Ì
,
G
 ¡ ¡ ¡ ¡¡ ,¡ ¡ Ì ¡ !¡ ,¡ ¡ !¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ,
190
, , , ,

 ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ !¡ ,¡ ¡ !¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ !¡ ¶ !¡
 ¡ ¡ ¡ D¡ O¡ Ì
198
, , , , ¡

 !¡ ! !¡ ! !¡ ¡ ¡
 ¶¡¶¡¡¡¡
205
‹ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì   À ¶ ¶ ¡   ™ O¡ K ¶ ,¶  À
! !!!! , ! ! ! ¡ D ¡ ¡
˜
A la memòria de Juan García Marín

Trompes 1-2 Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch
in F

œzy
Tú me acostumbraste
Andante moderato R
 
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ DÌ
I.

À   ¡ ¡ ¡ À
II.

¡ ¡ Ì ¡ ¡
2 3

¡ ¡¡ ¡¡ O XX DÌ
  ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ D ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ D ÌÌ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ D¡ D¡ ¡ ¡
15 I.

Ì ¡ Ì ¡
(
 Ì
¡ ¡ ¡ ¡ Ì   ÌÌ   ÌÌ XX ¡ ¡ ¡ D ¡¡ O ¡¡ ÌÌ
23 a2

¡ ¡ ¡  
2 ( 2
 
Primera lluvia
¡¡ ÌÌ   ÌÌ ¶ D ¡¡ ÌÌ XX
36
  ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ  
,
2
¡ ¡ O¡ XX K K
¡¡ ¡¡ ÌÌ
 ¡ O ¡ ¡ D ¡¡ O ¡¡ ,¡¡ ÌÌ D ¡¡ ¡¡ ÌÌ
49
‹ D¡ ¡ Ì
, ¡ ¡ Ì
2
K K K 
¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
64 a2

ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ XX ¡ ¡ D¡ D¡
( 2

D¡ O¡ X K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡K Ì K
O¡ ¡
79
‹ ÌÌ ¡¡ ¶   À
II.

¡¡  ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ Ì
! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡
G 2
Piel canela
7
  ¶ ¡ ¶ ¡ ¡ D ¡K K
87
À ¡¡ ¶     ¶ ¡ ¶ ¡¡ ÌÌ À
Allegro LD8 N
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ OX Ì ¡ D¡ ¡ D ¡ ¡
D ¡¡ ! ! D ¡¡ ! !
2 (
K
K K D¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ D¡ Ì   DDD Ì O Ì
94
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ D ¡¡ ¡¡   À DÌ OÌ
a2

D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ Ì DX
G ˜! ! ! ! ! ! ! Q
D 
Ì O¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
101
D D Ì   Ì OÌ   ¡¡ ¶ ¡¡   ¡¡ ¶ ¡¡ 

D O¡ ¡   À 
Ì DÌ OÌ OÌ
112
D D   ¡¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¡K ¶   À OÌ Ì Ì Ì ¡¡
¡ ¡ ¡
G
Trompes 1-2
2 in F

K
"Usted"
D O O O ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À XX
133
D D O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¶ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¶ D ¡¡ ÌÌ   ‹
!!! !!! !
G 2
Ì ¡¶  
¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À XX ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À
139
Ì ¡ ‹ XX O ¡¡   À ‹
,

 K K
Ì ÌÌ ¶ ¡ ¡ ¡ DÌ
151
DÌ ¡¡ D ¡¡ À ¡ ¡ ¡ ¡   À
Ì Ì ¡ ¡ ¡ Ì D ¡ O ¡ O !¡ ¡
! ! !
(
 K K K K
¶ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ D ¡¡ ¡¡ ¡ ¶ À ¡¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¶ O
164
‹ D
¡¡¡ ! ! !¡
G

X¡ Ì
¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À ¡¡ ¡¡   À ÌÌ
183
¡ Ì ‹ D XÌ ¡Ì D ¡
,
G
 K K K K ¡
¶ ¡ ¡ ¡ DÌ ¡ ¡ ¡ ¡   À ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D ¡
 ¡
191
À O¡ ¡   À ¡ ¡
¡ ¡ ¡ Ì D¡ O ¡ O¡ ¡ ¡ 
! ! ! !
 K K
¶ ¡ ¡ ¡ DÌ ¡ ¡
199
À ¡ ¡ ¡ ¡   À O¡ ¡   À ‹
¡ ¡ ¡ Ì D ¡ O ¡ O !¡ ¡
! ! !

K
¡¡ ¡¡ D !¡¡ ¡¡ D !¡¡ ÌÌ ¡ ¶ ¶ D¡ À K
206
‹ ¡   À   O¡ ¡ ¡ ¶   À
! ! !¡ D !¡ O !¡ ¡ ¡
˜
A la memòria de Juan García Marín

Trompeta 1ª Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch
in B
Tú me acostumbraste
Andante moderato R

œzy
  Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 À   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ Ì   À   ¡
,
(

 Ì 
¶ ¡ ¡, ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡
19
¡ ¡¡ Ì ¶¡¡¡ X ‹ À
(

 ¡ ¡ Ì   ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ X ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
33
, , ¡ ¡¡¡
G (
3

 
Primera lluvia
¡ ¡ ¡ ¡ DÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡
40
¡ Ì ¡ Ì   À   ¡ , ¡¡
Solo 3

¡
G

 X Ì ¡ ¡ O¡ ¡ DÌ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ O¡ ¡ ¡ Ì ¡
,¶ 
 !¡ !¡
49
‹ ,À
(

 !¡ !¡ !¡ 
Ì ¡ ¡ ¡¡¡ ™ ¡¡ ¡ K ¶   ¶ ¡ ¡K
67 Solo

,À ¶À ‹
3

DÌ ¡ ¡ Ì ¡
(

 ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¶   ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ , ¡¡¡¡ Ì   ¶ K DÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡
74

D¡ ,
3 3

 ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ Ì
80
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡
, ¡¡ ¶ ¡ ¡¡ ¡ , ¶   ¶ ¡¡¶
¡
G ˜ 3
3 3 3

Piel canela

 7 !¡ ¡ D ¡ !¡ !¡ !¡ ¡
Allegro LD8 N
¡¡¡ À
86
¡ Ì ¶ ,   À
2 ( G
!
 !¡ !¡ !¡ ¶ ¶ !¡ !¡ !¡ ¶ ,¡ Ì O
  DD
 ! ¡ 
¶ ¡ ¡ O¡ ¡  
96

˜ G
Trompeta 1ª
2 in B

!
DD ¶ !¡ !¡ !¡ O !Ì ¡ ¡ D ¡ ¡, ,¡ ¡ ¡, ¡ D ¡   ¡ O ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ D !¡   À 
À   ¶ ¡K
120

G G
! ! ! O O !¡¡ ÌÌ
¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ ! 
¡ ¡ ¡ ! ¡
"Usted"
D ¡ O¡ ¡ ¶ ¶O¡ OO
D ¡¡¡¡¡ ¶, ¶ ¶ ¶ ¡   À
132
 
(
!
 ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¶ O¡ Ì
149 ¡
  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡K ¡  


 
¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¶ ¡,
¡ ¡ ¡ ¡ À ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   À
157
À
! ! ! !
G
¡ ¡
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
165

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ Ì
,


¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡
170
¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ,¶  À ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡
G
 ¡ 
¡   À   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡K ¡   ¡ ¡
¡¡¡¡¡¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
182

 ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   À ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
193
À ‹
! ! ! !

! !¡ !¡ !¡
 !¡ !¡ !¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡
¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   À
199
À À ¶ ¶ ¶
! ! ! !

!
¡ !
¡ !¡ !¡ !¡ ¡ ¡
 !¡ ! ¡ ¡ ¡
K ¡ O¡ Ì ¶ ,¡ ¡
206
‹ ¡ ¡ ¶ ¶ À ,¶  À
¡ !
˜ !
A la memòria de Juan García Marín

Trompetes 2-3 Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch
in B

œzy
Tú me acostumbraste
Andante moderato R
 
   ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ O ¡¡ O ¡
¡ ¡ ÌÌ ¡¡ O ¡¡ O X
X Ì
(

  
  ÌÌ   D ÌÌ XX
20
X ¡ Ì O¡
Q (

 
Primera lluvia
37
 Ì   ¡ Ì   ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡ O¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì ,
2

  !¡ !¡
¡¡ ¡¡, ÌÌ XX   ¶ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
51
‹ À ¡ ¡À
,
2 (

 !¡ !¡ !¡¡ ! 
¡ ¡, À ¶À ¶ ¡¡   ¶ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
67
À À
2
Piel canela

 !¡ 7 !¡ ¡ D ¡ !¡ !¡ O ¡!¡
ÌÌ
Allegro LD8 N
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
83
¡¶  À ¡¡ ¡ ¡ À
¡¡
¡¶¡ ,
, , G
G (
 
 ¡¡   À ¡!¡ ¡!¡ ¡!¡ ¶ ¶ !¡¡ !¡¡ !¡¡ ¶ D ¡!¡ ÌÌ ODD K
95
,   ¶ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¶  
¡ D¡ O ¡
˜ G!
 !
DD O ÌÌ D ÌÌ O ÌÌ O ÌÌ O ¡¡ ¡¡   ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡¡ D ¡¡   À
114
¶ ¡ ¡¡ O ¡¡ O ÌÌ À
¡
! ! ! ! G
 

 ¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ ¶ ¡!¡ ÌÌ 
OO
"Usted"

DD K ¡ ¡ ¡ O ¡
126
À   ¶¡ ¡¡¡ ¡¡¡¶¶¡¡¡ ,  
G
!¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ Ì 

¡¡¶¡¡¶¡ ¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¶¡ Ì
145
¶ ¡¡   À
!
(
Trompetes 2-3
2 in B

   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ K ¡   
¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡  
¡ ¡ ¡ ¡
153
¡ ¡ ¡

 ¡ ¡¡
¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   À   ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ O
161
À À
! ! ! !
G

¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
167
¡ ,

Ì Ì ¡  ¡
¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   À   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
173
,¶  À
G
 O¡ ¡ K ¡ 
¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡  
¡ ¡ ¡ ¡
186
¡ ¡   À ¶¡¡¡
!

 ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡   
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   À
194
‹
! ! !

 ! !¡ !¡ !¡ !
¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   À ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡¡
201
À À ‹
! ! ! ! ! !

 K ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ !¡ O D !¡¡ !¡¡ !¡ ¡ ¡
¶ ¡, ¶ ¡ ¡ ¶
207
¡ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡¡ D D ¡¡ ÌÌ À ¡ ¡ ¡¶  À
,
! !
˜! !
A la memòria de Juan García Marín

Trombó 1 Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch

œzy
Tú me acostumbraste
Andante moderato R
 Ì Ì Ì Ì 
" X Ì
D À ‹ À  
Q
 ¡ X DÌ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ Ì
" Ì Ì OÌ ¡
13
D À
2
¡ Ì ¡ Ì DÌ X DÌ Ì Ì Ì X DÌ Ì
"
27
D    
(
¡ Ì D¡ Ì Ì 
Primera lluvia
Ì D¡ Ì Ì 
" ¶ ,
39
D            
2
Ì ¡ D¡ ¡ Ì ¡ Ì DÌ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
"D   , ,
52
     
Q
D¡ ¡ Ì D¡ ¡ Ì Ì !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ 
"D
62
, , ¡ ¡ Ì ,À ,À ¶À À ¶
(
Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
"   , ,
70
D  
Q 2
 Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì !¡ ¡ ¡ 7¡
"   ¶¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ,¶  À
78
D À
Piel canela G (
!¡ !¡ Ì !¡ !¡ ¡ !¡ ¡
Allegro LD8 N
!¡ ¶ !¡ ¡ D ¡ ¡ ¶
" ¡   ¶ ¡ , ¶ ,
90
, , ¶  
Oblig.

  ¶ À   À
Def. Trompes

D
2 ( G
!¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ D !¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" ¶ , DDDD   ¶ O¡
96
D ¶ ¶   ¶     ¶
˜ Q
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡¶¡ !¡ ¡ ¡ ¡ 
" DD D ¶
101
¡ ¡ , ¶  
D   ¶   ¶   ¶ ¶
G
Trombó 1
2

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ O¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ !¡ !¡ O !¡ !Ì
" DD D , , , , ,
114

D   ¶   ¶ ¶ À
(
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡
" DD , , , , , ,
122
DD   ¶   ¶ ¶ ¶¶
(
O !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ D !¡ O !¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"Usted"
" DD ,   OOOD   ¶   ¶   ¶   ¶
133
DD ¶¶ ¶   ¶   ¶
G 2
¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡¡¡
"   , ,
141
D   ¶   ¶   ¶     ¶

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ O¡ Ì ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ D¡ Ì
"   , , ,
148
D ¶        
(
¡ ¡ ¡ ¡ DÌ Ì Ì ¡ D¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¡ D !Ì ! !¡
"D   ¡ D ¡, Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡
¶ , ,
155
¶   ¶ ¶

¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ D !¡ !¡ !¡ ¡¡ ¡¡¡


"D DD   ¶,
163
  ¶ ¶ ¶À
G G
3

¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡
¡ ¶ ¡ ¶ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡
" DD ,
175
    ¶

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ D¡ Ì
" D , , , , ¶ OD  
181
D      
G
¡ ¡ ¡ ¡ DÌ Ì Ì ¡ D¡
¡ ¡ ¡ D ¡ Ì ¡ ¡ Ì !¡ ¡ ¡ D !Ì !¡ ¡ !¡
"   ¶ ¶ , ¶ , ,
187
D   ¶

¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ D ¡ Ì !¡ ¡ ¡ D Ì ! !¡


¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¶ , , ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,
195
D   ¡ ¶
, ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¶ !¡ !¡ ¶ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ ¡ D !¡ ¡ O !¡ Ì !¡ D !¡ !¡ ¡ ¡
¶¶
" , , ¶  À
203
D   ¶ ¶ ‹   À À  
˜
A la memòria de Juan García Marín

Trombó 2 Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch

œzy
Tú me acostumbraste
Andante moderato R
 DÌ Ì Ì 
" X Ì À ‹ À Ì  
D 
Q

" Ì
13
O¡ X Ì Ì DÌ ¡ Ì ¡ ¡ Ì D¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡
D À
2
¡ DÌ Ì Ì Ì Ì Ì
" ¡ Ì X   Ì

  DÌ
 OX
27
D
(
 Ì 
" ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì
Primera lluvia

    Ì   Ì
39
D     ¶,  
2
Ì ¡ ¡ Ì D¡ Ì Ì Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
"D     ¡
52
    , ,
Q
D¡ ¡ Ì !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ 
" D D ¡ ¡, Ì , Ì ¡ ¡ Ì ,À ,À
62
¶À
(
!¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
" À
69
D ¶     , ,
Q 2
 Ì ¡ ¡ ¡ Ì !¡ 
"   ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
78
D , ,¶   À
Piel canela G
¡ ¡ 7¡ D !¡ !¡ ¡ !¡
Allegro LD8 N
!¡ ¶ D !¡ ¡ D ¡ ¡ !¡ !¡ Ì
"   ¶ ¶ , ¶ ,
89 Def. Trompes Oblig.

D À D¡   ¶ , , ¶   D ¡ À
( 2 ( G
¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ Ì ¡ ¶ ¡ ¡
"
DDDD     ¡ ¶ ¡   ¡ ¶
95
D   À ¶¶ ¶ ,  
˜ Q
Ì ¡ !¡ D ¡ O ¡ ¡ 
" DD D ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡
¶ ¶  
¡ ¡ , ¶  
101

D   ¶   ¶ ¶
G
Trombó 2
2

¡ ¡ ¡ Ì ¡ D¡
" D D D ¡ ¡, ¡ ,
¡ ¡ Ì OÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ !¡ !¡ O !¡ !Ì 
,
114

D , ,   ¶   ¶ ¶ À
(

" D D ¡ ,¡ ¡ ,¡ ¡ ¡, Ì ¡ ¡, ¡ O ¡, ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡
,
126
DD   ¶   ¶ ¶ ¶¶ ¶¶
( G
!¡ Ì
" D D ¶ ,   O O   ¡ ¶ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡
134 "Usted"

DD OD ¶   ¶   ¶   ¶   ¶   , ,
2

"   ¡ ¶ ¡   D¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡ ¡ ¡   ¡
143 ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ,¡ ¡ ¡ Ì
D   ¶   ¶ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡
"   ¡¡ ¡ ¡¡  
151
D       ¶   ¶
(
D ¡ Ì D ¡ !¡ ¡ ¡ O !Ì ! D ¡ O !¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D !¡ !¡ !¡
" D ¡ ¡ ¶¡ , ¡ Ì ¶ , , ¡ ¶ À DD
159
  ¶ ¶
G
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡
¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì ¶
" DD   ¶,     ¶,
167

G
3

¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡
" D ¡ ¶ ¡ O¡ ¡ , O ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
180
D , , , ¶ D      
G
Ì ¡ ¡ !
"   ¡ ¡ Ì   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¶ ¡ D ¡ Ì D ¡ ¡ Ì ¶ ¡ ,¡
186
D ,

¡
" , O !Ì !¡ D ¡ O !¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ D ¡,
194
D  
,

!¡ ¡ ¡ O Ì !¡ D ¡ O !¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ !¡ ¶ !¡ !¡ ¶ !¡ !¡ !¡ !¡
" Ì D¡ ¡ Ì ¶ , ,
200
D   ¶ ¶

!¡ D !¡ ¡ !¡ ¡ !¡ Ì !¡ ¶ ¶ !¡ !¡ ¡ ¡
"D
206
‹ ,   À À   ,¶   À
˜
A la memòria de Juan García Marín

Trombó 3 Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch

Andante moderato R
Tú me acostrumbaste
 œzy Ì 
" Ì Ì Ì
D X Ì À ‹ À  
Q

" OÌ ¡ OX Ì Ì Ì ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ Ì
13
D À ¡
2
¡ Ì Ì Ì DÌ X Ì
" ¡ Ì X   Ì   Ì Ì
27
D
(
 
Primera lluvia

" ¡ Ì   D¡ Ì     Ì   Ì ¶ ¡, Ì   Ì
39
D  
2

" D   Ì   ¡ ¡ ¡
Ì D¡ Ì Ì Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
52
    , ,
Q
¡ ¡ Ì Ì !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !
" D ¡ ¡ Ì ¡   À ¶ ¡
62
, ,   ,À ,À ¶À À
(
 
"   Ì ¡   Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì   ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
70
D , ,
Q 2 G
Piel canela

¡ ¡ !¡ ¡ ¡ 7¡ 
Allegro LD8 N
" Ì ¡ ¡ Ì
83
D , , ¶   À À
(
!
" ¡ !,¡ ¡ ¶ D !,¡ ¡   À D !¡ !¡ !¡ ¶ ¶ !¡ !¡ !¡ ¶ D !¡ Ì ¡ ¶ ¡
DDDD     ¡ ¶ ¡
94
D ,  
G ˜ Q

" D D   ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ Ì ! ¡
  ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¡ O¡ , ¶  
100
DD
G
¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ! ! ! ! 
" D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, Ì   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ Ì À
114

D , , , ,
(
Trombó 3
2

" D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ Ì !!! !!!


  ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¶ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡
126
DD , , , , , ,
( G
!¡ Ì ¡ ¡¡¡¡ ¡
" DD D ¶ ,   O O D   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡   ¡ ¡, ¡ ¡, ¡
O
134 "Usted"
D
2

"   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ Ì   ¡ ¶ ¡ ¡ ¡   ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡, ¡ D ¡, ¡ O ,¡ Ì
143
D

"   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡
  ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡ Ì
151
D
(
! ! D !¡ O ¡ O !¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¶¡ ¡ Ì D¡ ¡ OÌ ¶ ¡ ,¡ ,¡ Ì
159
D ,

¡ ¡ ¡ !¡ !¡ !¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¶¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¶
165
¡ ¡ ¡ D , ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
D ¶ ¶ À D   ¶  
G G
3

¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" D   ¶ ,
178
¶ O¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O
D , , , , D

Ì Ì ¡ ¡
"   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ Ì   ¡ ¶ ¡   ¡ ¶ ¡ Ì
183
D
G
! ! D !¡ O ¡ O !¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¶¡ ¡ Ì D¡ ¡ OÌ ¶ ¡ ,¡ ,¡ Ì
191
D ,

" D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ Ì D¡ ¡ OÌ ! ! !
¶ ¡ ,¡ ¡, Ì D ¡ O ¡ O ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
197

, , ,

" D   ¡ ¶ !¡ ¶ !¡ ¶ !¡ ¶ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ ¡ !¡ ¡ D !¡ Ì !¡ ¶ ¶ !¡ !
  ¡ ¡ ¡, ¶   À
204
‹ ,   À À
˜
A la memòria de Juan García Marín

Fiscorn Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch
in B

œzy
Tú me acostumbraste
Andante moderato R
 
 À ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶   ¡ ¡ ¡¡
, ,
2

 ¡ ¡ ¡     ¶ K¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
¡
11
, ¡ , ,¶  À   ¡¡Ì ¡ ¡ Ì
3
2

 
¡ ¡ D¡ ¡ À
21
¡ ¡ O¡ D¡ ¡ ¡ DÌ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
( 2

   ¶ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ X
31
  ¡Ì ¡ ¶ ¡ ¡ DÌ Ì À
,
¡
( (
  
Primera lluvia
 ¡
38
  ¶ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
,¶  À À
2


62
¡ X ¡ ¡ Ì O¡ ¡ ¡ ¡
  ¡ ¡ ¡ DÌ Ì   ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ,
(

  Ì !¡
À   ¶ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ,¡ Ì
69
Ì Ì ,¶  À
2 G
Piel canela

 7 !¡ ¡ D ¡ !¡ !¡ !¡ ¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡ !¡
Allegro LD8 N
K
Ì D¡ ¡ X
86
¡ ¡ Ì Ì À ¶ ,   À ¶¶
2 G ˜

 !
97
ODD 
¶ D ¡, Ì   Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì OÌ
Q
Fiscorn
2 in B

D
D   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¶ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡K ¡ D ¡K ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡
109
¡ ¡¡¶¡¶¡
(

D ¶ K K K K K ¡¡¡¡ X ¡   À
115
D ¶ ¶ ¶ ¶
¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D 
  ¶ ¡K O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¶ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡
122
D
! !
(
 
DD ¡¡¡
¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ ¶ ¡K ¡ X OO   ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì  
130

( 3

 O
  ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,¡ Ì ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶O¡ X
160
‹

 
¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
167
Ì
G

 X ¡ ¶ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
186
 
3

,
3

 ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ X   ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡
  ¶ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, Ì
192


¡ ¡ Ì   ¶ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì   ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
199

, ,

 X ! ! Ì ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ !¡ O !¡ !¡ !¡ ¡ ¡
¶¡¶¡ Ì X ¡
205
¶, ¶ ¶ À ,¶  À
˜
A la memòria de Juan García Marín

Bombardí Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch

Tú me acostumbraste
Andante moderato R œzy
  D¡
" ¡ Ì
  ¡ Ì Ì
Def. Sx. Bar. Oblig.

D ‹ Ì DÌ   OÌ ¡ ¡ ¡ DÌ Ì
Ì
Q

Ì Ì D¡ X DÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
"D Ì X ¡ ¡     ¡ Ì
9

Ì Ì Ì Ì
(
¡ ¡ Ì 
" ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì DÌ
18
D Ì DÌ D Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡
Ì
2
 Ì ¡ ¶ ¡ ¡ DÌ Ì
¡¡ ¡¡ ¡
"D D¡ ¡ ¡ ¡ Ì
27

Ì ¡ ¡ X   À  
( 2

" Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ Ì ¡ K
¡ D¡ O¡ ¡
36
D   ¡ Ì ¡ ¡  
¡
Primera lluvia
D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ OÌ DÌ
¡ ¡ ¡     O¡ O¡ ¡
"D ¶ Ì ¶ D ¡, Ì   Ì ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡
42
,¡¡ Ì
( 2

" ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡
¶ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ Ì ¡ ¡ D¡
51
D À , ,
¡
Q
 
"D Ì Ì K K ¡ DÌ ¡ ¡ ¡ ¡,
¡ ¡ ¡ ¡ Ì
59
À ¡
¡ ¡ ¡ ,
( Q
¡ ¡¡¡¡ X O¡ O¡ ¡
" D ¡ D¡ ¡ D¡ Ì ¡ ¡ D¡ Ì DX ¡ ¡ Ì
73
À , ¡

" D ¡  ¡, Ì Ì ¡ ¡ O¡ ¡ Ì K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ OX
82
, ¡¶  À
!
G Piel canela 2
7Ì Allegro LD8 N
! !
"D ¶ D¡ O¡ ¡   ¶D¡ ¶D¡ ¡ D¡ ¡ O¡ ¡ O¡ ¡   ¶ ¶ ¡ Ì ¶ ¡, ¡ ¡ D ¡ O ¡ D ¡ O ¡ ¡ ¶ ¡K ¡   À
89

¡ , ! ¡ ,
!  ! !
( ! ! G
! !
2
Ì OÌ DÌ OÌ DX Ì 
96
! ! ! !
" D O¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ D¡ Ì D
  D DD  
!!! ,
˜ Q
Bombardí
2

D¡ O¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡ ¡ O¡ D¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" DD , , , ¶ ¡
106
DD ¶   À ¶ À
( (

" DD K K K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡K K ¡ ¡K ¡ ¡
114
DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì , , ¶ ¡ ¡ O¡
¡ ¡ ! ! !
D ¡
" DD D ¡
121
¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ K K K
D ! ¡ ¡ D¡   À ‹ À ¶ ¶ À ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
! ! ! ¡
G ! G Q

" DD D ¡ K K K K ¡ ¡ ¶ K¡
¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡, ¡ ¶ ¡ ¡ ¡
128
D ¡ ¡ ¡ ¡ K¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ !¡
¡ !! !!

" D D D   ¶ ¡K ¡ O ¡ ¡ ¡ O O D ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡
"Usted"
¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
134
D O ,
(
140 ¡ ¡
¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¶ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡
"
D ¶ , ¶ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡   À
3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¶¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ X ¡ ¡¡ Ì


"D   ¶, ¶ ¡ ,¶  À ¡ ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡
146

(
3

" D ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡
¡ ¡ ¡ D¡ D¡
154

, , ,

¡ !¡ ¡ ¡ !¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ! !¡ 
"D Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, , ¡¡ ¶À DD OD
161
, , ,
G
¡¡ Ì ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡
"D ¡
183
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,
,
G

" D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,¡ ¡, ¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ D ¡ Ì ¡ !¡ ,¡ ¡ !¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
190
, , ¡ ¡ ¡

¡ ¡
" ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡, ¡ Ì ¡ !¡ ,¡ ¡ !¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ !¡ ¶ !¡
¡ ¡ ¡ D¡ D¡
197
D , , , , , , ¡

" ¶¡¶
205
!¡ ! !¡ ! !¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ‹ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì   À ¶ ¶ ¡   ™ D¡ K ¶ ,¶  À
! ! !¡ !¡ ! , ! ! ! ¡ D¡ ¡
˜
A la memòria de Juan García Marín

Tuba Temps de Bolero


Arregl: J. Alborch

œzy
Tú me acostumbraste
Andante moderato R

"   D¡
D Ì Ì ¡ ¡ DÌ Ì Ì Ì D¡ X

¡ ÌÌ 2
Ì Ì
Q

"D
13
    ¡ ¡ ¡ Ì
X ¡¡Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì DÌ
(
"
22
D Ì Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡¡¡ Ì Ì Ì
 
DÌ DÌ Ì Ì X ¡ Ì
2
"D  
32
¡   ¡ ¡ ¡ ¡  
OÌ X D¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ D¡ ¡ D¡ O¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡
( 2

"
Primera lluvia
  ¡ ¡ D¡ Ì
41
D ¡ K ¡   ¡ Ì     Ì ¶ K   O¡ O¡ ¡
¡ ¡ ¡ Ì Ì D¡ Ì Ì ¡
( 2

"D K K K
50

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡K Ì K K   K
¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ ¡ ¡ Ì
Q

" Ì K
¡ ¡ ¡ ¡K Ì DÌ ¡
59
D ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ DÌ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
Ì Ì (

"D K K
70
K K Ì K
¡ ¡ Ì K
¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡¡
X DX ¡ ¡ Ì
Q 
Piel canela

" D O¡ 7 Allegro LD8 N


K ¡ ¡ O ¡ ¡K Ì   ¶D¡ ¶
81
K¶   À D¡ ¡ ¡ ¶
Ì !¡ D ¡ O ¡ ¡ ! D !¡
O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ DÌ D¡ ¡ DÌ X
G ! 2 2
"D   DDDD
91
¡ K O ¡ ¡ O ¡ ¡   ¶ ¡ ¶ !¡ Ì ¶ ¡K D ¡ K ¶ K   À ¶¶ ¶ K
O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ Ì
D¡ ¡ ! ¡ D ¡ O ¡ O ¡ ¡
( ! G !¡ ! ! ¡ ¡
! ˜! ! ! ! ! ! !
" DD ¶
K ¡ ¶ ¡K ¶ K ¶ K ¶ K ¡ ¶ ¡K ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¶ K ¡ ¶ ¡K ¡ D ¡ ¡ ¶ ¡K ¶ K
98
DD
¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Q
" DD D K ¶   À K
105

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¶ K K¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ K¡ ¡ ¶ K K¶   À
¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
( ¡
Tuba
2

" DD K
114
K K K K K¡
D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡
¡ , ¡ ¡ Ì D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ O¡ ¡
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ! ! ! !¡ !¡ D !¡

" DD D ¶ K¡ ¶ K ¶ K¡
122
K K
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡   À ¡ K ¡ ¡ K ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ D ¡

¡ ! ¡ ¡ ¡ Ì
G! Q
"Usted"
" D D D ¡ ¶ ¡K ¶ K ¡ ¶ ¡K ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¶ ¡   OOOD ¡
130

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K Ì ¡
¡ ¡ ¡ ¡ !!! !!! !
G 2

"D ¶ ¶ ¡K
137

¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡

" K
143
D ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ D¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D¡

"D
150
K ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
(

"D K K K K K ¡ ¡K ¡ K
157

¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡! ¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ D¡ D¡ ¡ Ì
!
"D K¡
DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
164
¡ ¡ K ¡ ¡ ¡¡¶À
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !!!
G
" D ¡ ¡
171
D ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡K ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡

" D K OD ¡ ¡ Ì
179
D
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
K ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡   ¡ D ¡ ¡ ¡ Ì G ¡ ¡ ¡
"D K
¡ ¡ ¡K K K
186

¡ ¡K Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" K ¡ ¡K ¡ K K K
192
D ¡ Ì ¡ ! ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ D¡ D¡ ¡ Ì
! ¡ ¡ ¡ ¡

" K K K K
198
D ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ K ¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ D¡ D¡ Ì ¡ !¡ ¡ ¡ ¡K Ì
!
"D
204
¶ ¶ ‹   À   ™ D ¡ D K¶ K¶   À
¡ ¡ ¡ !¡ ¶ ¡ ¡ ¶ ¡ D ¡K ¡ ¡ ¶ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
! ! !¡ ¡ ¡ !¡ ! ¡ ¡ !¡ Ì ! !¡ D¡ ¡ D¡ ¡ !
!! ˜ ! ! !
A la memòria de Juan García Marín

Percussió
Temps de Bolero
Arregl: J. Alborch

œzy
Tú me acostrumbaste
Andante moderato R
 ¶ ¶ ¶ K
Tpo. bolero

 __   À
j b _ _ _ _ _ _ __ b ___ _ _ _ __   bb
_ _ ¦
Q
10 ¶ ¶ K ¶  
jb _ _ _ _ _ _
_ _ ¦ ¦ ¦ b
___ _ _
b   _ b   __ bb
(
17 ¶ ¶ K
jb __ _ _ _
_ _
_ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

23 ¶ ¶ K
jb __ _ _ _
_ _
_ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2
29 ¶ ¶ K¶     ¶ ¶ K
2 N N N N
jb __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __b _b _ b ___ _ _ _
_ _ b b   
b   b b _ _
( 2
36 ¶ ¶ K ¶  
N 2 N 2
jb _ _ _ _ _
_ _ _ ¦ ¦ _ b   _ b   b _ _ _ _ _
_  


Primera lluvia
2 N 2 2 N N N N _ _K _ _ _ _ _K _ _ _ _   _ _ _ _   b _
  bb ¶ __ bb   bb _ _ b _ _ b
42
j _ _ b _ _ b
, , , , ,
2
54                    
j _ _ b
b _ _ b
  _ b b
b __
b b
_ ___ _
_
_
_ _ b
__
b
___
_ b
___
_
Q , ,
61   ¶ K          ¶ K
j b _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ b_ _ _ _ _ _ _
_ _ b_ _ _ _ _
_ _ b _ _ _ _ _ _
b _ _ _ _ b _ _ _ _ _ _ b _ _
_ _
, , , , ,
(
K     ¶ K        

68
j _ _ _ _ b _ b _
_ _ _ _ _ _ ____ _ ____ _ _
_ _ b _ _ b
b __
b b b
_ ___ _ _
_ _ _ b
__
, Q , , ,
Percussió
2

75           ¶ K  N N N N
j b ___
_ b
___
_ b
_ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ b _ _ b
b __
_ _ b
, , ,

K K     2
_ _ b
82
j __ _ _ __ _b _ _ _ b_ _ _ _ __ __ _¶  À b __ b __
_ _ b _ _ _ b _ _ b b
, , , ,
G 2
Piel canela
897 K K !N !N N !N N
Allegro LD8 N
2
jb À __   ¶ __ ¶ __ __ __ __ ¶   __   ¶ __ ¶ __ bb À __ __ __ ¶ __ __ ¶ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
! ! ! ! , , ,
2 ( G
96   ¶ __ ¶   !N 2 Tpo. cha-cha

j _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ bb
_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦
¶ ¶ _ ¶_b
,
˜ Q
103 K
j __ _¶ _ _b _ ¦ _¶  À _ _ _ _ ¦ ¦ ¦
_ _ ¶_b
, ( ,
110 NN   ¶ ¶ ¶ K
j __ _¶ _ _b _ ¦ ¦ _¶¶ ,¶  ___ ___ ___ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ b
, , , ,

116  ¶ ¶ ¶ K ¶ K¶ K   ____
j _ _ _ _ _ _ b
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____
_ ¶_b _ ¶_b b _ _ _   À ____
, , , , ,

122
N N
j __ _ _ _b _ __ _ _ _b _ __ __   _ _ _ _ __ ¶ ,   __ _ _ _b _ ¦
¶ , ¶ , ¶ ,
G Q
128 !N 2 "Usted"

j __ _ _ _b _ ¦ ¦ ¦ ¦ __ __ __ _ __ __ __ ¶ __ bb   __ _ _ _b _
_ _
¶, 
!!! !!! , ,
G 2
136
j __ _ _ _b _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
,
142¶
j _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _b _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
,¶  ¶ , ,
Percussió
3

K K K
149N
 N N N N N N
j  _ b _ _ _ _ __ b_ _ _ _ _ _ __ _ _ _b _ ¦ ¦ ¦ ¦
,
(
156 ¶ K K K
j __ _ _ _b _ ¦ ¦ ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ _ ____
_ _ _ _ _ b _
, ,

¶ ¶ ™
Tpo. samba
163
j __ _ _ _b _ ¦ _ _ _ _ _ __ __ __ __ ¶ ’b
_ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ ¦
, , ,
G

____™_ _ ¶ K_ _ ¶ K_ _
169
j _ _ _ __ _
_ _ ¦ ¦ ¦ _ _ _ _
_ _ _ _

174¶ K ¶ Tpo. tango

j ¶ _ _ b ___
_ _ _ _ _ _ _ _
_     _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
,

K K K K ¶ Tpo. cha-cha
j  _ b _ _ _ _ __ _ b _ _ _ _ _ _ _ 
181
_ _ _ _
_ _ b ¦ ¦ ¦
,
G
187
j __ _ _ _b _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
,

K ¶ K
_ b _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _b _
194
j __ _ _ _b _ ¦ ¦ 
,   ,

200 ¶N¶N N NNNN


j __ _ _ _b _ ¦ ¦ ¦ __ _ _ b _ _ ¶ _ ¶ _ __ __ __ b ¶ ______

, ,
˜
207 K¶ !N N N
j _ 
__ __
_b _ __
____
__ _ b _ _
_ _ _ À __ _ ¶ ¶ _   ™ _ _ _ _ ¶ __ __ __ ¶   À
  _
!
_
! ,