Vous êtes sur la page 1sur 2

PK11 – Pengurusan Perolehan

PK11/1

ANGGARAN BELANJA MENGURUS

TAHUN 2018

MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

ANGGARAN PERUNTUKAN : RM 2,535.06

No. Jenis Perbelanjaan Harga/unit(RM) Bilangan Jumlah(RM)

1. Pilot Whiteboard Marker - Hitam 5.00 14 70.00

2. Pilot Whiteboard Marker – Biru 5.00 14 70.00

3. Pilot Whiteboard Marker Refill - Hitam 3.80 12 45.60

4. Pilot Whiteboard Marker Refill – Biru 3.80 12 45.60

5. Permanent Marker Artline 70 – Hitam 36.00 1 kotak 39.00

6. Permanent Marker Artline 70 – Hitam 36.00 1 kotak 39.00

7. Kertas A4 Fancy paper (Bright Colour) 13.60 2 rim 27.20

8. Kertas A4 Fancy Paper (Soft Colour) 12.00 2 rim 24.00

9. Double Sided tape ½ inci 2.50 2 5.00

10. Ball pen hitam/biru (Kuiz Bahasa) 1.00 3 kotak 150.00

11. Poems and Novel Form 5 – Pan Asia 8.30 35 290.50

12. SPM English Vocabulary & Writing – Nilam 7.95 35 278.25


Publication

13. Poem and Short Stories Form 3 – Pan Asia 8.70 35 304.50

14. Grammar & Vocabulary Form 1,2,3 – Kunci 13.90 35 486.50


Emas

15. English 1119 Writing – Sasbadi Sdn. Bhd 9.90 35 346.50

16. Kertas Soalan Peperiksaan Sebenar SPM 8.95 35 313.25


– Pustaka Yakin

JUMLAH 2534.90

Jumlah anggaran perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia DUA RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH
EMPAT RINGGIT SEMBILAN PULUH SEN SAHAJA

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK11 – Pengurusan Perolehan

Disediakan oleh,

…………………………………...........................………
(SITI NUR SYAFIQAH BINTI SHIKH MAZLAN)
Ketua Panitia Bahasa Inggeris,
SMK Telok Kerang,
82020 Pontian, Johor.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00