Vous êtes sur la page 1sur 4

MM - Padrão 1357

Birdland CLM Carlos Roberto Rocha III

C
q = 150

° 4
2° Posição - Modelo de Lá

œœœœœœœœœœœ
1
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&4 œ œ œ œ œ œœ œ œ

4
¢⁄
3 5 3

4
3 5 3 6 5 3 6
4 2 5 4 2 5 4 2 5 4
2 5 3 2 5 3 5
3 5

2° Posição - Descendente(Inversão)

° œœœ œœœ œœ œœ
3

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™
œ œ œœ

¢⁄
3
5 6 3 5 3
5 2 4 5 2 4 5 2 4 2
5 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3
5 3 5 2 3 5 2 3
5 3

œ œ œ œ ˙™
5fr
5° Posição - Modelo de Lá

° œ
2
œ œ œ œ œ œ œ
6

& œœœœœœœœœœœœœœœ œœœ œœ œœ œ


œ

¢⁄
5 7 5 8 8
5 6 5 8 6 5 8 6
4 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 7
5 7 5 7 5 7
7 5 8 7 8
8

Copyright © Birdland CLM - Carlos Roberto Rocha III


2

5° Posição - Descendente(Inversão)

°
œœ
œœœœœœœœœœœœœ œœœ œœ œœ œ
9

& œ œ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœ


œ œ œœœ

¢⁄
8 5 7 5
6 8 5 6 8 5 6 5
7 5 7 4 5 7 4 5 7 4 5 4
7 5 7 5 7 5 7 5
8 7 8 5 7 8 5 7
8 7 8 5 8

C
8fr

° œ œœ œ ˙
7° Posição - Modelo de Lá
12 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œœœœœœœœœœœœœœœ œœœ œœ œœ œ
œ

¢⁄
7 8 7 10 8
8 10 8 10 8
7 9 7 10 9 7 10 9 7 10 9
9 7 10 9 7 10 9 7 10 9 10
7 10 8 7 10 8 10
8 10

7° Posição - Descendente(Inversão)

°
œ œœ œ œ œœ œ
œ œœ œœ œœœ œœœœœœœ œœœ œœ
15

& œ œ œœ œœœœœœœœœœœœ œ

¢⁄
10 7 8 7
8 10 8 10 8
9 10 7 9 10 7 9 10 7 9 7
10 9 10 7 9 10 7 9 10 7 9 7
10 8 10 7 8 10 7 8
10 8 10 7 8
3
C

œ ˙™
10fr
9° Posição - Modelo de Dó

œ œœœœœœœ
°
4
œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ
18
œ
& w

¢⁄
10 12 10 13 12
12 10 13 12 10 13 12
9 12 10 9 12 10 12
10 12
8

9° Posição - Descendente (Inversão)

œœœ œœ œœ œ
° œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ
œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
21

& œ

¢⁄
13 10 12 10
12 13 10 12 13 10 12 10
12 10 12 9 10 12 9 10 12 9 10 9
12 10 12 9 10 12 9 10 12 9 10
12 10 12 10 12
13 12 13 10 12

C
12fr

œ œ œ œœœ œ œ ˙
°
12° Posição - Modelo de Dó
5
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœœœœœ œœœ œœ œœ œ œ
24

œ œ œ œ
& œœ œ œ

¢⁄
12 13 12
12 13 12 15 13 12 15
12 14 12 14 12 14 12
12 14 12 15 14 12 15 14 12 15 14 15
10 14 12 15 14 12 15 14 15
12 13 15

12° Posição -

œ
Descendente(Inversão)

œ œ œ
°
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
27

&

¢⁄
15 12 13 12
13 15 12 13 15 12
14 12 14 12
15 14
4

° œœœœ œ œ œœœ œ œœœœœœ œœœœœœœ œœœ œ


28

& œ œ

¢⁄
13 12
14 12 14 12
15 12 14 15 12 14 15 12 14 12
15 14 15 12 14 15 12 14 15
15 13 15 12

1 1 1
1 1 1
1
1 1 1
4fr 2
1
2
1 1
2
1
2
7fr
2 3 3
2 2 2 1 1
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3
3
4 4 4 4
4 4 4 4 3 3
4

1 1
1
2
1
2 1 1
9fr 1
2
1 1 1 1
2
1
2
12fr
3 3 3
3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4