Vous êtes sur la page 1sur 22

VISOKE GRAĐEVINE

1. VJEŽBE

UPOZNAVANJE S PROGRAMSKIM ZADATKOM


DISPOZICIJA

Dominik Skokandić, mag.ing.aedif.


Općenito o kolegiju

VISOKE GRAĐEVINE

• Polaganje preko kolokvija/ispita


• https://www.grad.unizg.hr/predmet/visgra_a
• Programski zadatak – izrada projekta građevine tipskog tlocrta
• Vježbe – ponedjeljkom 09-11 h
• Literatura – skripta, predavanja sa web-a
• Separati i prezentacije s vježbi – web
• Konzultacije?

2 1. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Općenito o programu

VISOKE GRAĐEVINE

• Izvedba visoke građevine tipskog tlocrta


• Dijelovi programa
– Dispozicija
– Tehnički opis
– Preliminarno dimenzioniranje elemenata
– Analiza opterećenja (vjetar/potres)
– Proračun stabilnosti
– Raspodjela horizontalnih sila
– Kontrola naprezanja
– Dimenzioniranje – GSN
• Predaja i obrana programa – krajnji rok 22.01.2018.

3 1. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Dispozicija

VISOKE GRAĐEVINE

• Izvedba visoke građevine tipskog tlocrta


• Dijelovi programa
– Dispozicija
– Tehnički opis
– Preliminarno dimenzioniranje elemenata
– Analiza opterećenja (vjetar/potres)
– Proračun stabilnosti
– Raspodjela horizontalnih sila
– Kontrola naprezanja
– Dimenzioniranje – GSN

4 1. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Dispozicija

560 560 560 560 560


B

610

610

1830
610

610
560
93 187 280

50

122

122
72
120 141
A A

335

335
610

610
25
153

153
187 373 240 320 400 160 560 224 336

560 560 560 560 560

2800

5 1. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Dispozicija
pokrov (šljunak 20 cm) pokrov (šljunak 20 cm)
instalacije instalacije
AB ploča 25 cm AB ploča 25 cm

25
25

285
285

25
25

285
285

25
25

285
285
25

25
285

285
25

25
285 25 285

285 25 285
h uk =4960

h uk =4960
25

25
285

285
25

25
285

285
25

25
285

285
25

25
285

285
150

150
6 1. Auditorne vježbe 02.10.2017.
Analiza opterećenja

• Preliminarni proračun – određivanje dimenzija pojedinih elemenata


• Materijali:
- beton: C50/60
- čelik: B500B
f ck 50
- proračunska tlačna čvrstoća betona: f cd    33,33N/mm 2
c 1,5
f yk 500
- proračunska granica popuštanja čelika: f yd    434,78 N/mm2
s 1,15

- vlačna čvrstoća betona: fctm  4,10 N/mm2

• Ploča:
- L/h = 25 – preporuka za kontinuirane ploče nosive u dva smjera (L – dulja dimenzija ploče)

L  veći raspon  6 ,1
h   0 , 244m  25cm
25 25
hodabrano  25,0cm

7 1. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Analiza opterećenja

• Preliminarni proračun – određivanje dimenzija pojedinih elemenata


• Ploča:
Etaže 01 – 15:
- AB ploča: = 0,25 · 25 kN/m3 = 6,25 kN/m2
- dodatno stalno: = 1,50 kN/m2
- instalacije: = 0,50 kN/m2
Ukupno gk,1 = 8,25 kN/m2
Etaža 16:
- AB ploča: = 0,25 · 25 kN/m3 = 6,25 kN/m2
- Pokrov (šljunak): = 0,20 · 20 kN/m3 = 4,00 kN/m2
- instalacije: = 0,50 kN/m2
Ukupno gk,1 = 10,75 kN/m2

• Uporabno opterećenje:
Etaže 01 – 15:
- uredske prostorije, stubište, hodnici i podesti: qk,1 = 3,00 kN/m2
Etaža 16:
- krov: qk,2 = 0,6 kN/m2

8 1. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Analiza opterećenja

• Preliminarni proračun – određivanje dimenzija pojedinih elemenata


• Stup:
qEd,1  1,35  g k,1  1,5  qk,1  1,35  8,25  1,5  3,0 = 15,64kN/m2

qEd,2  1,35  gk,2  1,5  qk,2  1,5  0,7  s  1,35 10,75  1,5  0,6  1,5  0,7  0,176
 15,6 kN/m2

N Ed  qEd  A  n  15, 64   5, 6  6,1 15  15,6   5,6  6 ,1 1  8546 ,83 kN

- Uvjet za razred duktilnosti DCM


- Bezdimenzionalna uzdužna sila νd ne smije biti veća od 0,65:
N Ed 8546,83
Astup  b  h    3948, 72 cm 2  b  h  80 cm (odabrana veća dimenzija)
0,65  f cd 0,65  3,33
- Provjera za mogućnost preuzimanja proboja armaturom u ploči:
1250  qEd  Astup qEd,1 [kN/m2]- računsko opterećenje ploče
 0,9 N / mm 2
Astupa [m2] - površina presjeka stupa
 uc  9h   d uc [mm] - opseg stupa
1250  qEd  Astup h [mm] - debljina ploče
 0,9 f ck
uc d d = h[mm] – 50mm - statička visina ploče

9 1. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Analiza opterećenja

• Preliminarni proračun – određivanje dimenzija pojedinih elemenata


• Stup:
qEd,1  1,35  g k,1  1,5  qk,1  1,35  8,25  1,5  3,0 = 15,64kN/m2

qEd,2  1,35  gk,2  1,5  qk,2  1,5  0,7  s  1,35 10,75  1,5  0,6  1,5  0,7  0,176
 15,6 kN/m2

N Ed  qEd  A  n  15,64   5,6  6,1 15  15,6   5,6  6,1 1  8546,83 kN

- Uvjet za razred duktilnosti DCM


- Bezdimenzionalna uzdužna sila νd ne smije biti veća od 0,65:
N Ed 8546,83
Astup  b  h    3948, 72 cm 2  b  h  80 cm (odabrana veća dimenzija)
0,65  f cd 0,65  3,33
- Provjera za mogućnost preuzimanja proboja armaturom u ploči:
1250 15,64  0 ,82
 0,01  0 ,9 N / mm 2
 4  800  9  250   200
1250 15,64  0 ,82
 0,02  0 ,9 50 Zid: Odabrana debljina zida = 25 cm
4  800  200

10 1. Auditorne vježbe 02.10.2017.


VISOKE GRAĐEVINE
1. VJEŽBE

ANALIZA OPTEREĆENJA – SNIJEG, VJETAR

Dominik Skokandić, mag.ing.aedif.


Opterećenje snijegom

Etaža 23 (krov)
- Zona 3 (Opatija)
- 25 m.n.v. (prema lokaciji)
Zona I : sk  0,88  0,002h  0, 0000007h 2
Zona II : sk  0, 76  0, 0027h  0, 000002h 2
Zona III : sk  0,14  0, 0028h  0, 000002h 2
Zona IV : sk  0,18  0,0014h  0, 000001h 2

- karakteristično opterećenje
snijegom na tlu:
sk = 0,22 kN/m2

12 2. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Opterećenje snijegom

Etaža 23 (krov) Zona I : sk  0,88  0, 002h  0,0000007h 2

- Zona 3 (Opatija) Zona II : sk  0, 76  0, 0027h  0, 000002h 2


Zona III : sk  0,14  0, 0028h  0, 000002h 2
- 25 m.n.v. (prema lokaciji)
Zona IV : sk  0,18  0, 0014h  0, 000001h 2

- karakteristično opterećenje snijegom na tlu: sk = 0,22 kN/m2


- koeficijent oblika za nagib krova od 0 ° do 15 ° → i  0,8
- koeficijent izloženosti – moguće vrijednosti 0,8; 1,0 i 1,2 zavisno od
zaklonjenosti okolnim građevinama → Ce  1,0
- temperaturni koeficijent – ovisno o prijenosu topline kroz krovište → Ct  1,0

- opterećenje snijegom na krovu s:


s  sk  i  Ce  Ct  0,22  0,8  1,0  1,0  0,176 kN / m2

13 2. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Vjetrovna karta Hrvatske

• nHRN EN 1991-1-4
• Osnovna brzina vjetra
• Vb,0
• Brzina vjetra 10 m
iznad tla

14 2. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Koeficijenti izloženosti

• Kategorija terena
– Preporuka kategorija III
• Koeficijenti izloženosti
– Poredbena visina z
– Kategorija terena

15 2. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Tlak vjetra na konstrukciju

• Osnovna brzina vjetra


vb  vb,0  cdir  cseason  30 11  30 m / s

• Osnovni tlak brzine vjetra


1 1
qb     vb 2  1, 25  302
2 2
qb  563 N / m 2  0,56 kN / m 2
• Dimenzije objekta

d = 18,3 m, b = 28 m, h = 49,6 m

NAPRAVITI ZA OBJE
DIMENZIJE

16 2. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Slučaj 1 – Vjetar puše na veću površinu
zgrade

h = 49,60 m
smjer vjetra

8m
b=
2 • Poredbena visina (h=49,6 m<2b=56 m) – visina
d = 18,3 m objekta se dijeli na 2 zone
• Donji dio koji ide od razine tla do visinu jednaku b,
i na kojem je poredbena visina ze=b=28,0 m
• Gornji dio koji se proteže od vrha zgrade prema
dolje za visinu jednaku h-b i u kojem je poredbena
visina ze=h=49,6 m

17 2. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Slučaj 2 – Vjetar puše na veću površinu
zgrade
• Poredbene visine z odnose se na
stranu zgrade pod direktnim udarom
vjetra – područje D
• Za područje E uzimamo konstantnu
poredbenu visinu ze=h (u našem
slučaju z=49,6 m)
• Tlak vjetra na vanjske površine:
we  qb  ce ( ze )  c pe
• Koeficijent vanjskog tlaka cpe ovisi o
odnosu h/d

cpe

18 2. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Slučaj 1 – Vjetar puše na veću površinu
zgrade – REZULTATI (tablično)
VISINA
PODRUČJE D PODRUČJE E

PODRUČJE
PODA
KATA (direktno područje udara vjetra) (zavjetrina)
ETAŽA
IZNAD TLA

z ze ce(z) cpe we [kN/m2] ze ce(z) cpe we [kN/m2]

PRIZEMLJE 0 3,05 1,366 0,98

1. KAT 3,1 3,05 1,366 0,98

2. KAT 6,2 3,05 1,366 0,98

3. KAT 9,3 3,05 1,366 0,98

4. KAT 12,4 1) 28 3,05 1,366 0,98

5. KAT 15,5 3,05 1,366 0,98

6. KAT 18,6 3,05 1,366 0,98

7. KAT 21,7 3,05 1,366 0,98

8. KAT 24,8 3,05 0,8 1,366 49,6 3,5 0,5 0,98

9. KAT 27,9 3,50 1,568 0,98

10. KAT 31 3,50 1,568 0,98

11. KAT 34,1 3,50 1,568 0,98

12. KAT 37,2 3,50 1,568 0,98


2) 49,6
13. KAT 40,3 3,50 1,568 0,98

14. KAT 43,4 3,50 1,568 0,98

15. KAT 46,5 3,50 1,568 0,98

KROV 49,6 3,50 1,568 0,98

19 2. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Slučaj 1 – Vjetar puše na veću površinu
zgrade – REZULTATI (grafički)

we = +1,57 kN/m2

21,7
2)

h = 49,60 m
2
we = -0,98 kN/m PRILAGODITI
VISINI ETAŽE

27,9
2
we = +1,37 kN/m

1)

d = 18,3 m

20 2. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Slučaj 1 – Vjetar puše na manju površinu
zgrade

tra h = 49,60 m
je
je rv
sm

8m
• Poredbena visina (h=49,6 m>2d=36,6 m) – visina
2
b = objekta se dijeli na 3 zone
d = 18,3 m • Najniži dio koji ide od razine tla do visinu jednaku b, i na
kojem je poredbena visina ze=d=18,3 m
• Srednji dio razdijeljen je na toliko dijelova koliko ima
etaža, i u kojem je poredbena visina jednaka od
ze=d=18,3 m do ze=h-d=49,6-18,3=31,3 m
• Najviši dio koji se proteže od vrha zgrade prema dolje za
visinu jednaku b i u kojem je poredbena visina
ze=h=49,6 m

21 2. Auditorne vježbe 02.10.2017.


Slučaj 2 – Vjetar puše na manju površinu
zgrade – REZULTATI (grafički)
2
we = +1,56 kN/m

15,5
3)

we = +1,39 kN/m2

h = 49,60 m
we = +1,34 kN/m2 we = -0,98 kN/m

15,5
we = +1,30 kN/m2 2)
we = +1,25 kN/m2
we = +1,21 kN/m2

18,6
we = +1,17 kN/m2 1)

d = 28 m

22 2. Auditorne vježbe 02.10.2017.