Vous êtes sur la page 1sur 3

LIGA ALEȘILOR LOCALI UNIONIȘTI

APEL

CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI

În atenţia Primului Ministru al României, Doamna Viorica Dăncilă

CĂTRE PARLAMENTUL ROMÂNIEI

În atenţia Președintelui Camerei Deputaților, Domnul Liviu Dragnea,

În atenția Președintelui Senatului, Domnul Călin Popescu-Tăriceanu

Întrucât:

 Potrivit articolului 102 din Constituţia României, „(1) Guvernul, potrivit programului său
de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării
şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. (2) În îndeplinirea atribuţiilor
sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate.”
 Conform articolului 107 alineatul (1) din Constituţia României, „Primul-ministru conduce
Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuţiile ce le
revin. De asemenea, prezintă Camerei Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii cu
privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate.”
 Potrivit articolului 61 din Constituţia României, „(1) Parlamentul este organul
reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. (2)
Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaților și Senat”.
 Conform articolului 67 din Constituția României, „Camera Deputaților și Senatul adoptă
legi, hotărâri și moțiuni, în prezența majorității membrilor”.
 În acord cu articolul 69, aliniatul 1 din Constituția României, în care se precizează că „În
exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului”.
 Parlamentul României a adoptat anul acesta propunerea legislativă privind „Legea
Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918” și proiectul de lege pentru aprobarea
Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul
administrației publice centrale cu privire la Centenarul României.
 Anul 2018, când se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, reprezintă un moment
oportun de reflecție nu doar asupra trecutului, ci mai ales asupra viitorului României,
căruia să îi oferim o direcție clară, corectă, în concordanță cu istoria poporului nostru, cu
normele de morală şi de drept internaţional, prin stabilirea unui nou proiect de țară.
 Pe data de 27 martie 2018, în cadrul ședinței solemne a Parlamentului României, care a
marcat 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, Excelența sa, Primul Ministru al
României a declarat că este încrezătoare în viitorul nostru comun și că „Rădăcinile
comune, valorile culturale şi spirituale care ne unesc fundamentează relaţia privilegiată
dintre Bucureşti şi Chişinău. Am învăţat de la generaţia unirii lecţia faptelor şi a gesturilor
întemeietoare. Cuvintele ne unesc, faptele fac mai trainică unirea. Vă asigur că România
a fost şi va fi întotdeauna alături de Republica Moldova”.
 Tot pe data de 27 martie 2018, de Centenarul Unirii Basarabiei cu România,
Parlamentul de la București, organul reprezentativ suprem al poporului român și unica
autoritate legiuitoare a țării, cu care Guvernul colaborează eficient, a adoptat o
Declarație potrivit căreia recunoaște „ca fiind pe deplin legitimă dorința acelor cetățeni ai
Republici Moldova care susțin unificarea celor două state ca o continuare firească în
procesul de dezvoltare și afirmare a națiunii române și subliniem că acest act depinde
de voința acestora” și a declarat că „România și cetățenii ei sunt și vor fi întotdeauna
pregătiți să vină în întâmpinarea oricărei manifestări organice de reunificare din partea
cetățenilor Republicii Moldova, ca o expresie a voinței suverane a acestora”.
 Pe data de 27 martie 2018, în ședința solemnă organizată în contextul Centenarului
Unirii Basarabiei cu România, Excelența sa, Președintele Camerei Deputaților Liviu
Dragnea a declarat: „O spun deschis, simplu și explicit: eu vreau să ne unim cu
Moldova. Vreau să fim împreună în Europa, dar ca o singură națiune. România a fost
puternică atunci când a fost unită. Și va fi unită. Și va fi puternică. Acesta este idealul
nostru. Acesta este idealul acela de a ne afirma în istorie ca o națiune unită, liberă și
prosperă, în care toți cetățenii ei să se simtă liberi, să se simtă mândri și să aibă o viață
mai bună”.
 Tot pe data de 27 martie, în plenul reunit al Parlamentului, Excelența sa, Președintele
Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a precizat: „După exemplul anului 1918, doar vrerea
Parlamentelor de la Bucureşti şi Chişinău, exprimând voinţa poporului român din
România şi din Moldova va putea reface ceea ce a făcut Sfatul Ţării cu un veac în urmă
şi a desfăcut hotărârea arbitrară a marilor puteri totalitare în 1940. Nădăjduiesc, așadar,
că vom găsi curajul, aici la Bucureşti, ca şi la Chişinău, de a lua o asemenea decizie.
Numai lipsa de încredere în propria noastră capacitate de a construi împreună o naţiune
democratică, liberă şi indivizibilă ne poate împiedica să ne punem şi noi semnăturile pe
un Act al Unirii".
 În aceeași lună martie s-a înființat la Iași Liga Aleșilor Locali Unioniști, organizație
constituită din peste 100 de primari și consilieri locali din Republica Moldova care au
semnat o Declarație de Unire cu România, dar și din peste 100 de edili din Țară.
 În Parlamentul României funcționează grupul intraparlamentar „Prietenii Unirii”, care și-a
propus aducerea unui contribuții substanțiale în accelerarea procesului de înfrățiri între
localitățile din România și cele din Republica Moldova, dar și a schimburilor culturale
dintre populația din stânga Prutului și cea din dreapta Prutului, prin intermediul
programului „Cunoaște-ți Țara”, soluționarea punctuală a problemelor referitoare la
procesul educațional din România pentru tinerii din Republica Moldova, rezolvarea
aspectelor care prezintă dificultăți în procesul de redobândire a cetățeniei române și
aport la marcarea corespunzătoare a Centenarului Marii Uniri, moment care să trebuie
să includă Basarabia, ca parte integrantă din statul român interbelic.
 În prezent, societatea civilă unionistă a demarat o campanie amplă de strângere de
semnături în România, Republica Moldova și diaspora pentru revizuirea Constituției
României prin adăugarea unui preambul în care să se facă referire la reîntregirea
națională.
 În anul 2018 vor avea loc alegeri parlamentare cruciale în Republica Moldova, iar riscul
este ca, în urma unor jocuri pentru putere, rezultatele să îndepărteze statul de peste
Prut de România, implicit de Uniunea Europeană și întreaga lume occidentală,
democratică.
 Fiind conștienți că numai România, ca Țară-Mamă care a sprijinit întotdeauna
dezinteresat, necondiționat populația Republicii Moldova, poate întreprinde cele mai
adecvate măsuri pentru salvarea destinului românesc și european al acesteia.
 Ajutorul oferit neîntrerupt de România Republicii Moldova este esențial, însă constatăm
că, de multe ori, acesta a fost acordat în funcție de criterii politice și nu a ajuns acolo
unde era așteptat și necesar.

Prin urmare, Liga Aleșilor Locali Unioniști solicită Guvernului și Parlamentului României
să ia act și să utilizeze vocea primarilor și consilierilor locali din Republica Moldova care
și-au statuat loialitatea față de statul român prin semnarea Declarațiilor de Unire în a
arăta nemijlocit României realitățile din stânga Prutului. Atacul mediatic antiromânesc
din Republica Moldova este dificil de combătut, proporția de mass-media de limbă rusă
în fiind covârșitoare față de cea de limbă română - de peste 80%, și prin intermediul
acesteia manifestându-se direct și agresiv propaganda rusă. În acest sens, avem nevoie
de mijloace mediatice și efective eficiente.

Pe această cale, vă rugăm să binevoiți a accepta delegații din partea primăriilor


unioniste din Republica Moldova și să asigurați înființarea și funcționarea unei instituții
care să coordoneze relaționarea cu noi, localități care ne-am făcut deja publică dorința
de a fi părți componente ale României.

Aşteptăm, aşadar, cu interes, răspunsul Primului Ministru al României, al Președintelui


Camerei Deputaților și al Președintelui Senatului.