Vous êtes sur la page 1sur 26

ANALISIS UJIAN PRA KEDAP 2017

UJIAN

Bacaan Vokal &

Tulisan Huruf

Tulisan Huruf
Bacaan KVKV

Pemahaman
Bacaan Ayat
Bacaan VKV
Konsonan

Bina Ayat

Karangan
Pendek

Pendek

Pendek
BIL NAMA PESERTA

Soalan
Akhir
Awal
1 AZIZAH BINTI ABDUL KARIM 8 3 3 8 4 2 4 4 2
2 DALIA BINTI ARZEMI 8 8 4 8 4 4 4 4 3
3 INTAN BINTI AHMAD 8 8 4 8 4 4 4 4 5
4 MAIMUNAH BINTI JAFFAR 8 8 4 8 4 4 4 4 5
5 MASAYU BINTI JAFFAR 8 8 4 8 4 4 4 4 2
6 MASTURA BINTI A RAHIM 8 8 4 8 4 4 4 4 4
7 MASURA BINTI ARZEMI 8 8 4 8 4 4 4 4 2
8 MARLINDA BINTI MAMOOD 8 8 4 8 4 4 4 4 5
9 MIRNA ELLYANA BINTI NORAZMAN 8 8 4 8 4 4 4 4 6
10 MARINA BINTI HAMZAH 8 8 4 8 4 4 4 4 4
11 MIMISOM BINTI MOHAMED 8 8 4 8 4 4 4 4 4
12 NARIMAH BINTI ALI 8 8 4 8 4 4 4 4 2
13 NORAINI BINTI A RAHIM 8 8 4 8 4 4 4 4 5
14 NORASIKIN BINTI SAID 8 8 4 8 4 4 4 4 4
15 NOORLIAH BINTI AHMAT@AHMAD 8 8 4 8 4 4 4 4 6
16 NORLIAH BINTI ALI 8 8 4 8 4 4 4 4 6
17 NORAIIMAHTON BINTI ABDUL WAHID 8 8 4 8 4 4 4 4 5
18 NURAMIRAH BINTI MUHAMMAD 8 8 4 8 4 4 4 4 6
19 NUR JALILAH BINTI ABD JALIL 8 8 4 8 4 4 4 4 5
20 NURUL ARINA BINTI ABD AZIZ 8 8 4 8 4 4 4 4 3
21 ROSMALA BINTI AHMAD 8 3 4 8 4 2 3 4 4
22 SHARIZA BINTI NORAZMAN 8 8 4 8 4 4 4 4 3
23 SITI NOOR BINTI ALI 8 8 4 8 4 4 4 4 4
24 SURI BINTI HUSSIEN 8 8 4 8 4 4 4 4 4
25 UMI KALSOM BIN AB TALIB 8 8 4 8 4 4 4 4 5
JUMLAH 200 190 99 200 100 96 99 100 104
BILANGAN MURID
MARKAH
0 - 19 0
20 - 39 0
40 - 59 0
60 - 79 1
80 - 100 24
MARKAH

38 76
47 94
49 98
49 98
46 92
48 96
46 92
49 98
50 100
48 96
48 96
46 92
49 98
48 96
50 100
50 100
49 98
50 100
49 98
47 94
40 80
47 94
48 96
SK KAMPONG LAYAU:
48 96 BILANGAN MURID DALAM UJIAN PRA KEDAP 2017
49 98 MENGIKUT MARKAH
30

25 24
an Peserta ( orang )

20

15

10
30

25 24

Bilangan Peserta ( orang ) 20

15

10

5
1
0
0 -019 20
20 - 39;
39 0 40 - 59;
59 0 60 - 79 80 - 100
Markah

BILANGAN MURID
10
15
20
25
30
AZ
I ZA
H
BI
NT
DA I AB
LI D U
A

Ba
c
I N BI L K
M

10
20
40
50
60
70
80
90

0
100
T

30 an
AI AN NTI ARI
M M

Vo
UN B I N AR Z

ka
E
M AH T I A M

l&
100
120
140
160
180
200

20
40
60
80

0
M ASA BI N HM I

Ko
AS Y

ns
o
T U U B TI J A D
R A

na
n
M A B I NT F FA
M M AS I R

Ba
IR A U I N JA

c
NA RL RA TI F FA
A

aa
n
EL I N D B I R R

K
LY A NT AH

VK
AN B I I A IM

V
A NT R

Ba
M B I N I M Z EM
M AR T

ca
a
I M I N I N AM I

n
IS A O O

Tu
l
VK
OM BI RA OD

is
V
NT Z M

an
BI

H
N I H A AN
N T

ur
uf
NO AR I M MZ

Tu
A

l
NO RA I M OH AH

i s
wa
I N AH A M

l
OR

MENGIKUT MARKAH
an

SK KAMPONG LAYAU:
LI NO I B BI ED

Hu
AH R I N N T
NO

ru
f
B I AS I T I A I A
RA

A
NT KI N R LI

Ba
c
kh
IIM I A B AH

a
ir
AH HM I N I M

an
A
NU T
O

y
NO AT TI S
R @ A

at
RA N

P
M BI LI A AH I D

So
n
I R NT H M

a l
de
N U AH I A B I AD

an
R B I B D NT

P
SK KAMPONG LAYAU

e
NU JAL NT U I A

BILANGAN MURID DALAM UJIAN PRA KEDAP 2017


m
R U I LA I M L W LI

ah
a
LA H U AH
m

B
RI BI N HAM I D an

in
a
MARKAH UJIAN PRA KEDAP 2017
ANALISIS DATA UJIAN PRA KEDAP

RO NA TI A MA
Ay
SH SM B I N B D D at
JA
P
A R A L TI
en

I Z A B AB LI L
A I D K
de

a
k

B I NT A
Z
ra
N I
n g

SI TI AH I Z
a

24
n

TI N O M
N
P

R A
en

UM SU OO AZ D
R R
de
k

I K I B B MA
AL I N I N N
S O TI T I
M H U AL
BI I
N S SI E
AB N
TA
LI
B
30

25 24

20

15

10

5
1
0
0 -019 20
20 -- 39;
39 0 40 - 59;
59 0 60 - 79 80 - 100
Markah

BILANGAN MURID
ANALISIS UJIAN PRA KEDAP 2017

BIL NAMA PESERTA

1 HANIZAH SAIDON
2 NORLIAH BINTI ALI
3 ZAINAH AHMAD
4 SITI HAIESYAH ABDUL HAMID
5 RAHIMAH RAHIM
6 AMMI SALMIAH
7 AZIZAH ABDUL KARIM
8 NORSILAWATI MOHD AFFENDI
9 SALINA SAMSUDIN
10 SITI SUFIAH HASHIM
11 MASTURA ABDUL RAHIM
12 NORANIZAH MAAROF
13 NORASHIKIN SAID
14 NURUL ARINA ABD AZIZ
15 ROSMALA AHMAD
16 NORLIAH AHMAT
17 SARAH
18 NURAMIRAH MUHAMMAD
19 SYAMIMI ALINA
20 MIRNA ELLYANA
21 SITI NOOR ALI
22 INTAN AHMAD
23 NOR ASHIKIN
24 SALMINAH
25 NOR AISHAH
JUMLAH
BILANGAN MURID
MARKAH
0 - 19 0
20 - 39 0
40 - 59 0
60 - 79 3
80 - 100 22
MARKAH

44 88
44 88
42 84
46 92
44 88
46 92
32 64
46 92
40 80
43 86
44 88
44 88
46 92
42 84
34 68
44 88
36 72
46 92
48 96
46 92
42 84
46 92
44 88
42 84
40 80
SK KAMPONG LAYAU
MARKAH UJIAN PRA KEDAP 2016
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
N LI AD I D I M AH I M D I I N I M I M OF I D ZI Z AD AT AH A
I D O TI A M AM AH MI AR F EN UD S H AH AR SA A M H M AR M
SA B I N AH L H H R SAL L K AF MS HA L R MA KI N ABD AH H A S AM
M
H H U A I A H
A A U A I D D S H U H H A L A U MI
N I Z LI AH I N ABD I M MM AB OH NA F I A ABD I ZA AS I N MA RLI M YA
HA NOR ZA H RAH A AH I M ALI S U RA RAN NOR L AR ROS NO H S
SYA I Z AT S I TI U O U I RA
IE Z S T N R
A AW AS NU RA
M
I HA S IL M U
T R N
SI NO

SK KAMPONG LAYAU
PERATUS BILANGAN MURID DALAM UJIAN PRA KEDAP
MENGIKUT MARKAH
25
22

20

15

10

5
3

0
0 -019 20
20 -- 39;
39 0 40
40 -- 59;
59 0 60 - 79 80 - 100
15

10

5
3

0
0 -019 20
20 -- 39;
39 0 40
40 -- 59;
59 0 60 - 79 80 - 100
ANALISIS UJIAN PRA KEDAP 2017

BIL NAMA PESERTA

1 HANIZAH SAIDON
2 NORLIAH BINTI ALI
3 ZAINAH AHMAD
4 SITI HAIESYAH ABDUL HAMID
5 RAHIMAH RAHIM
6 AMMI SALMIAH
7 AZIZAH ABDUL KARIM
8 NORSILAWATI MOHD AFFENDI
9 SALINA SAMSUDIN
10 SITI SUFIAH HASHIM
11 MASTURA ABDUL RAHIM
12 NORANIZAH MAAROF
13 NORASHIKIN SAID
14 NURUL ARINA ABD AZIZ
15 ROSMALA AHMAD
16 NORLIAH AHMAT
17 SARAH
18 NURAMIRAH MUHAMMAD
19 SYAMIMI ALINA
20 MIRNA ELLYANA
21 SITI NOOR ALI
22 INTAN AHMAD
23 NOR ASHIKIN
24 SALMINAH
25 NOR AISHAH
JUMLAH
BILANGAN MURID
MARKAH
0 - 19 0
20 - 39 0
40 - 59 0
60 - 79 2
80 - 100 23
MARKAH

48 96
46 92
48 96
50 100
46 92
50 100
36 72
50 100
44 88
46 92
46 92
48 96
48 96
46 92
36 72
50 100
40 80
50 100
50 100
50 100
46 92
48 96
46 92
46 92
44 88
SK KAMPONG LAYAU
MARKAH UJIAN POST KEDAP 2016
ANALISIS
100
DATA UJIAN PRA KEDAP
90
10
80
9
70
8

7 60

6 50

5 40
4
30
3
20
2
10
1

0 0
N LI AD I D I M AH I M D I I N I M I M OF I D ZI Z AD AT AH A
I D O TI A M AM AH MI AR F EN UD S H AH AR SA A M H M AR M
SA B I N AH L H H R SAL L K AF MS HA L R MA KI N ABD AH H A S AM
M
H H U A I A H
A A U A I D D S H U H H A L A U MI
N I Z LI AH I N ABD I M MM AB OH NA F I A ABD I ZA AS I N MA RLI M YA
HA NOR ZA H RAH A AH I M ALI S U RA RAN NOR L AR ROS NO H S
SYA I Z AT S I TI U O U I RA
IE Z S T N R
A AW AS NU RA
M
I HA S IL M U
T R N
SI NO

SK KAMPONG LAYAU
PERATUS BILANGAN MURID DALAM UJIAN POST KEDAP
MENGIKUT MARKAH

8.00%

92.00%
92.00%
sk kampong layau:
PERATUS KEHADIRAN PESERTA KEDAP BAGI
BULAN PERATUS KEHADIRAN
100
APRIL 100
MEI 100 90
JUN 100 80
JULAI 98
70
OGOS 98
SEPTEMBE 0 60

Axi s Ti tl e
OKTOBER 0 50
KPI 98
40

30

20

10

0
APRIL MEI JUN JULAI OGO
Axi s Ti tl e

PERATUS KEHADIRAN
sk kampong layau:
HADIRAN PESERTA KEDAP BAGI TAHUN 2017

MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER


Axi s Ti tl e

PERATUS KEHADIRAN
UMUR BILANGAN PESERTA
20-25 2
26-30 4
31-35 8
36-40 5 SK KAMPONG LAYAU :
BILANGAN PESERTA KEDAP 2017 MENGIKUT UMUR
41-45 4
9
46-50 2

BILANGAN PESERTA ( ORANG )


8
8
7
6 5
5 4 4
4
3 2 2
2
1
0
20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
UMUR

BILANGAN PESERTA
IKUT UMUR

41-45 46-50
ANALISIS UJIAN PRA KEDAP 2017

BIL NAMA PESERTA

1 HANIZAH SAIDON
2 NORLIAH BINTI ALI
3 ZAINAH AHMAD
4 SITI HAIESYAH ABDUL HAMID
5 RAHIMAH RAHIM
6 AMMI SALMIAH
7 AZIZAH ABDUL KARIM
8 NORSILAWATI MOHD AFFENDI
9 SALINA SAMSUDIN
10 SITI SUFIAH HASHIM
11 MASTURA ABDUL RAHIM
12 NORANIZAH MAAROF
13 NORASHIKIN SAID
14 NURUL ARINA ABD AZIZ
15 ROSMALA AHMAD
16 NORLIAH AHMAT
17 SARAH
18 NURAMIRAH MUHAMMAD
19 SYAMIMI ALINA
20 MIRNA ELLYANA
21 SITI NOOR ALI
22 INTAN AHMAD
23 NOR ASHIKIN
24 SALMINAH
25 NOR AISHAH
JUMLAH
POST TEST
PRE-TEST
MARKAH
0 - 19 0 0
20 - 39 0 0
40 - 59 0 0
60 - 79 3 2
80 - 100 22 23.00
MARKAH

44 88
44 88
42 84
46 92
44 88
46 92
32 64
46 92
40 80
43 86
44 88
44 88
46 92
42 84
34 68
44 88
36 72
46 92
48 96
46 92
42 84
46 92
44 88
42 84
40 80
SK KAMPONG LAYAU
MARKAH UJIAN PRA KEDAP 2016
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
N LI AD I D I M AH I M D I I N I M I M OF I D ZI Z AD AT AH A
I D O TI A M AM AH MI AR F EN UD S H AH AR SA A M H M AR M
SA BI N AH L H H R SAL L K AF MS H A L R MA KI N AB D AH H A S AM
M
H H U A U I A H
A A U A I D D S H H H A L A U MI
N I Z LI AH I N ABD I M MM AB OH NA F I A ABD I ZA AS I N MA RLI M YA
H A NOR ZA H RAH A AH I M ALI SU R A N R AR S
NO H S
YA I Z AT S I TI U OR A NO U L RO I RA
S Z S T R
IE A AW AS N M
HA IL M NU RA
T I R S N U
SI NO

SK KAMPONG LAYAU :
PERBANDINGAN MARKAH UJIAN PRA DAN UJIAN POS KEDAP 2016
25

20
Bilangan Peserta ( orang )

15

10

0
0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Markah

Ujian Pra Ujian Pos


Bilanga
5

0
0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Markah

Ujian Pra Ujian Pos


2015 2016 2017
BIL. PESER 25 25 25

SK KAMPONG LAYAU:
BILANGAN PESERTA KEDAP DARI TAHUN 2015 HINGGA 2017

25
bi l a nga n pes erta ( ora ng )

20

15 BIL. PESERTA

10

0
2015 2016 2017

TAHUN

Vous aimerez peut-être aussi