Vous êtes sur la page 1sur 3

Voor deze 18 projecten rond de Antwerpse Ring wordt 1,25 miljard euro uitgetrokken:

1. Oosterweelknoop / Noordkasteel

- Na een geoptimaliseerd ontwerp van de Oosterweelknoop investeren we verder in


geluidsreductie, een parkzone met zwemvijver aan het Noordkasteel en een plein voor
het behouden Samgagebouw.
- Geraamde kost: € 14 miljoen

2. Bermenlandschap langs een verlaagde R1 Noord

- We verlagen de R1 noordwaarts tot aan de Masurebrug om de aanleg van latere


overkappingen (zoals het project Groen Hart - Luchtbal – Lambrechtshoeken) mogelijk
te maken. Daarnaast worden ambitieuze groenbuffers aangelegd, die de geluidsoverlast
in Merksem drastisch verminderen.
- Geraamde kost: € 70 miljoen

3. Stationsomgeving Luchtbal

- We realiseren een overkapping van 850 meter ter hoogte van de Groenendaallaan en
het Station Luchtbal en laten fiets en openbaar vervoer vlot op elkaar laten aansluiten
om combimobiliteit te stimuleren.
- Geraamde kost: € 368 miljoen

4. Stenenborgerweert / Kap Dam

- We kleuren de overkapping in het noorden van de Damwijk groen in met park- en


vrijetijdsvoorzieningen.
- Geraamde kost: € 15 miljoen

5. Bermenlandschap Albertkanaal

- We bedden de ingesleufde R1 naast het Lobroekdok verder in met fietsverbindingen en


we investeren in de ecologische continuïteit van de groenzones.
- Geraamde kost: € 6 miljoen

6. Kap Sportpaleis

- We breiden de reeds geplande overkapping ter hoogte van het Sportpaleis stevig uit en
verbinden de Damwijk met de Deurnese wijk Kronenburg. We verbeteren de
toegankelijkheid van de topevenementenzone rond het Sportpaleis.
- Geraamde kost: € 147 miljoen

7. Waterpark (gedeeltelijk)
- We overkappen de op- en afritten ter hoogte van de Ten Eeckhovelei en realiseren een
drastische leefbaarheidswinst voor de Deurnese buurt Ten Eeckhove.
- Geraamde kost: € 63 miljoen

8. Nieuw Oost:

- Dankzij de investeringen in de ringzone tussen Deurne en Borgerhout geven we nog


meer impulsen aan de ontwikkeling van Spoor Oost.

9. Schijnvallei / Ter Loo / Deurne

- We realiseren een groene overkapping van bijna 100 meter tussen het Rivierenhof en
Hof Ter Loo.
- Geraamde kost: € 122 miljoen

10. Longitudinaal Ringpark:

- We kapselen de Berchemse ringzone in met een snoer van groene buffers en fietspaden
en we investeren in waterbeheer.
- Geraamde kost: € 23 miljoen

11. Nieuwe kap A12/Jan De Voslei

- We starten een geïntegreerd planproces voor Knoop Zuid, waarbij we de toekomende


A12 over een lengte van 620 m verder overkappen ter hoogte van de Jan De Voslei.
- Geraamde kost: € 145 miljoen

12. Bermen van Knoop tot Lemanstraat

- We kapselen ook de ringzones in het zuiden van de stad en ter hoogte van Wilrijk in
met een snoer van groene buffers en fietspaden en we investeren in waterbeheer.
- Geraamde kost: € 55 miljoen

13. Park Knoop Zuid (gedeeltelijk)

- Aan het wegontwerp van Knoop Zuid worden middelen toegewezen die de knoop
verder ver-parken en het fietsnetwerk doortrekken.
- Geraamde kost: € 30 miljoen

14. Scheldebalkon

- Ter hoogte van de Kennedytunnel wordt de kaaizone ingericht als een schakel voor
zachte mobiliteit tussen de nieuwe bedrijvenzone Blue Gate, Nieuw Zuid en de kaaien.
- Geraamde kost: € 22 miljoen

15. Scheldebrug
- We investeren in de allereerste vaste oeververbinding over de Schelde voor de zachte
weggebruiker.
- Geraamde kost: € 49 miljoen

16. Voltooien fietsnetwerk

- We voltooien het fietsnetwerk op Linkeroever met een fietsbrug over de E17 en


verbinden zo ook Burchtse Weel en Galgenweel.
- Geraamde kost: € 26,5 miljoen

17. Stille bermen Zwijndrecht-Burcht

- We houden woord aan de Zwijndrechtenaren en realiseren een ambitieus


geluidsproject. We herbevestigen de beloofde geluidsreductie met 10 decibel.
- Geraamde kost: € 48 miljoen

18. Stille bermen Linkeroever:

- We trekken het geluidsproject van Zwijndrecht door voor mens en natuur op


Linkeroever.
- Geraamde kost: € 36 miljoen

Er worden ook 4 leefbaarheidsprojecten op de ‘reservebank’ geplaatst. Als de eerste 18


leefbaarheidsprojecten minder kosten dan nu geraamd, dan kunnen de resterende middelen
onmiddellijk ingezet worden om te starten aan deze reserveprojecten:

1. Groene Brug (geraamde kost: € 12 miljoen)

2. Kap Kalverwei (geraamde kost: € 124 miljoen)

3. Park Knoop Zuid (deel 2) (geraamde kost: € 105 miljoen)

4. Ecopassage en waterlandschap Linkeroever (geraamde kost: € 25 miljoen euro)

Centres d'intérêt liés