Vous êtes sur la page 1sur 40

jeugdacademie

INFOBRoCHURE
Jeugdopleiding
2018-2019
KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Welkom
De beheerraad, het algemeen bestuur, het jeugdbestuur, de trainers en alle medewerkers
van onze club KSK Zingem verwelkomen alle jeugdspelers, ouders en supporters bij de
start van het nieuwe voetbalseizoen 2018-2019.

U ontvangt hierbij onze infobrochure met heel wat nuttige informatie aangaande onze
jeugdopleiding. Naast de krachtlijnen van ons jeugdbeleidsplan, kan u in deze brochure
eveneens kennis nemen van, de contactgegevens van het jeugdbestuur en de sportieve staf,
een overzicht van de verantwoordelijkheden per functie en het aangepast intern reglement,
zowel voor spelers als ouders, waarin een aantal afspraken worden gemaakt en
verduidelijkt.

Tot slot willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om met enige trots ons nieuw
project, zijnde de KSK Zingem Jeugdacademie, aan jullie voor te stellen. Cruciaal voor het
welslagen van dit project zullen de goede contacten met de ouders zijn, maar ook met
mogelijke sponsors, supporters, vrijwilligers en niet in het minst met de Gemeente Zingem.

Wij hopen dat iedereen een sportief en succesvol seizoen mag beleven !!!
Laten we het komende seizoen samen verder werken aan onze missie en clubslogan :

KSK ZingeM
. . . Meer dan voetbal alleen !
Alvast veel plezier en succes in het komende seizoen !!!

Jan Vanderstraeten TOM RONSSE


Erevoorzitter voorzitter
KSK Zingem Jeugdacademie KSK Zingem Jeugdacademie

www . kskzingem . eu Pagina 2 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Algemene gegevens
KSK ZingeM
Stamnummer : 2124
Terreinen : Sportstraat 46 – 9750 Zingem
Telefoonnummer terreinen : 09 384 62 95

Secretariaat : Sportstraat 46 – 9750 Zingem


e-mailadres secretariaat : secretariaat@kskzingem.eu
Website club : www.KSKZINGEM.eu

Gerechtelijke Correspondent : Patrick Van lancker


GSM Patrick Van Lancker : 0477 424 204

Rekeningnummer club (IBAN) : BE49 1430 7867 3771

Openingsuren secretariaat: Woensdag: 17u00 tot 19u00


Zaterdag: 9u00 tot 13u00 (enkel op thuiswedstrijden)

Openingsuren ophalen kledij: Woensdag: 17u00 tot 18u45


Zaterdag: 9u00 tot 12u00

www . kskzingem . eu Pagina 3 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Missie en visie
De Jeugdwerking van KSK Zingem stelt in deze brochure haar VERNIEUWDE AANPAK rond de
jeugdopleiding voor. Deze gids probeert een duidelijk beeld te schetsen van de missie EN
VISIE van onze club en is bestemd voor de jeugdcoördinatie, trainers, afgevaardigden,
spelers en ouders.

Omdat stilstaan gelijk staat met achteruit gaan, trachten we jaar na jaar onze
jeugdwerking verder uit te bouwen en te perfectioneren. Vanaf 2018 starten we dan ook
met ons ambitieus project “KSK Zingem Jeugdacademie”. Wij willen de jeugdafdeling een
herkenbaar imago bezorgen en van jeugdvoetbal een essentieel onderdeel maken binnen
KSK Zingem.
Onze missie en hoofddoelstelling, zeg maar de wijze waarop er binnen KSK Zingem
Jeugdacademie in jeugdopleiding wordt voorzien en die onze club reeds jaren uitdraagt,
willen we traditioneel verderzetten, met name jeugdspelers zo danig opleiden en begeleiden
dat hun aanwezige talenten optimaal ontwikkeld en benut worden, waardoor een
doorstroming naar de senioren en bij voorkeur het “eerste elftal” mogelijk wordt.

Om deze eigen jeugdspelers klaar te stomen voor ons eerste elftal hebben wij een duidelijke
visie NODIG, met name een kwaliteitsvolle en goed uitgebalanceerde jeugdopleiding.

Uiteraard liggen individuele voetbalkwaliteiten aan de basis van een carrière als
voetballer, maar eveneens moet de nodige aandacht worden besteed aan vorming en
begeleiding.

We willen dit doen door verantwoorde trainingsmethodes te hanteren, volgens een


uitgekiend leerplan, met begrip voor de thuissituatie, de school en de studies. Om de
voetbalkennis over te brengen op onze jongeren doen wij beroep op ervaren, af en toe
gediplomeerde, trainers.

Hierbij worden enerzijds jeugdspelers voetbal-specifiek opgeleid, maar zal hen anderzijds
ook attitudes worden aangeleerd die zij op maatschappelijk vlak goed kunnen gebruiken.

Een goed onderbouwde en degelijke begeleiding, het naleven van afspraken, discipline en
teamgeest zijn de fundamenten van onze jeugdacademie.

KSK Zingem Jeugdacademie vindt het belangrijk dat de jeugdspelers zich thuis voelen in de
jeugdopleiding. Het verenigingsleven binnen de jeugdwerking heeft eveneens een hoge
prioriteit.

www . kskzingem . eu Pagina 4 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Allerhande nevenactiviteiten voor de spelers en hun ouders moeten zorgen voor één
samenwerkende club, die tevens moet worden beschouwd als een familiale club binnen de
gemeente en de regio ... “KSK ZINGEM ... meer dan voetbal alleen”
Wij hechten enorm veel belang aan het imago van onze club en de uitstraling in de regio.
Laten we samen werk maken van deze vernieuwde aanpak. Om ervoor te zorgen dat onze
missie en visie geen dode letter blijft maar feilloos in de praktijk wordt gebracht heeft de
KSK Zingem Jeugdacademie een strategie bedacht waarbij de speler centraal staat . . .

fun
oefenstof leerplan
leerproces opvoeding
tactiek techniek
teamgeest Fair play
goesting amusement
speelgelegenheid

www . kskzingem . eu Pagina 5 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

strategie
Speler staat centraal
We willen elke speler, ongeacht zijn talenten, elke week laten trainen en voetballen op een
niveau dat bij hem of haar past!
Elke speler krijgt over het volledige seizoen bekeken minimaal 50% speelgelegenheid.
Uiteraard op voorwaarde dat spelers blessurevrij zijn en zich houden aan overeengekomen
afspraken zoals deze voorafgaandelijk aan het seizoen aan de spelers zijn overhandigd.
We willen de jeugdopleiding naar een hoger niveau tillen, zodat iedereen daar voordeel van
heeft, iedere speler, de club maar ook iedere supporter. Het is voor een trainer, ouder,
bestuurslid, supporter bijzonder leuk dat je in een match spelers ziet die je zelf hebt zien
opgroeien en waar je een band mee hebt.
Educatief willen we een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat over waarden en normen,
respectvolle bejegening, verantwoord omgaan met materialen en eigendommen van
anderen en hygiëne.
Er is aandacht voor de sociale vorming, ( contacten met leeftijdsgenoten, omgaan met
regels etc. ) en aandacht voor de emotionele ontwikkeling (ontwikkelen van
zelfvertrouwen, omgaan met winst en verlies).
Dit alles willen wij verwezenlijken in een boven alles “kindvriendelijke omgeving” waarin
iedere medewerker en speler oog dient te behouden voor plezier en kameraadschap in alle
lagen van de jeugdacademie.
Hierna behandelen wij een aantal topics die voor onze jeugdacademie primordiaal zijn:

 steun en vertrouwen geven


- supporteren (aanmoedigen, positieve coaching)

- luisteren en bereikbaar zijn

 geen druk naar resultaat

www . kskzingem . eu Pagina 6 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

 wie traint en zich aan de regels houdt, moet spelen met andere woorden iedere
speler speelt . . .
- krijgt minimum 50% speelgelegenheid
- komt aan de beurt als bankzitter
- moet regelmatig aan de aftrap verschijnen
 de positie op het veld hangt af van …
- de categorie waarin hij/zij speelt : vanaf de U10 wordt Rekening
gehouden met de specifieke kwaliteiten van de speler de medespelers
en hun specifieke kwaliteiten
- de ontwikkeling als voetballer (vb. : een speler die werkt aan zijn
verdedigende kwaliteiten, moet ook eens in een aanvallende of andere
positie geplaatst worden)

 op basis van de psychologische, psychomotorische en lichamelijke ontwikkeling


van de speler met andere woorden wat moeten de spelers kunnen op welke leeftijd :

o U6 en U7 :
ontdekken van de bal (coördinatieoefeningen)

o U8 t.e.m. U13 :
verwerven van technische en tactische basisvaardigheden
(passing, controle, . . .)

o U15 en ouder :
functioneren in ploegverband (systeem in balbezit en balverlies)

 uitdagend: aangepast aan het niveau van de groep en hun leeftijd


 gevarieerd: alle aspecten van het voetbal moeten aan bod komen
 doelgericht: wedstrijdvormen, oefenvormen gekozen in functie van een
basisvaardigheid of een spelprobleem

www . kskzingem . eu Pagina 7 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

 zelfontdekking: de speler moet het probleem zelf leren zien en ook oplossen
 gerichte coaching: de speler helpt het probleem te zoeken en op te lossen (evaluatie)
 amuseert het kind zich?
 maakt het kind progressie in z’n ontwikkeling als voetballer?

 het gedrag op en naast het veld


 verantwoordelijkheid krijgen (kleding, materiaal, tijd, ...)
 rekening houden met anderen (ploegsport)

 op basis van de kalenderleeftijd (categorieën)


- vanaf de categorie “U10” wordt rekening gehouden met de specifieke
kwaliteiten van de speler op basis van het behaalde spelniveau tijdens
training en/of wedstrijd, bepaald door:
o de ontwikkeling als voetballer op technisch-tactisch vlak
(talent)
o de ontwikkeling als kind op psychologisch en lichamelijk vlak
(D.W.Z. dat een 7-jarige reeds kan worden ingedeeld in de reeks
“u9”)

www . kskzingem . eu Pagina 8 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

speelgelegenheid
Onderstaande principes hebben in de jeugdacademie van KSK zingem tot doel dat alle
jeugdspelers in hun individuele ontwikkeling voldoende wedstrijdtijd aangeboden krijgen.
Door het feit dat de spelers voldoende speelgelegenheid krijgen, kan de technische staf een
goed oordeel vellen over de spelers en zodoende een objectieve spelersevaluatie
formuleren.
Onze algemene stelregel in verband met de speelgelegenheidsprincipes, en waaraan alle
jeugdtrainers zich met de hoogste prioriteit dienen te houden, is :
- Elke jeugdspeler die voor een wedstrijd geselecteerd wordt en op het wedstrijdblad
wordt ingeschreven, speelt in principe minimum 50% van de normale wedstrijdduur.

- Spelers die zich manifesteren als sterkhouders van de ploeg waarin de jeugd-
academie potentiële spelers ziet voor de doorstroming richting beloften en A-kern,
zullen meer speelgelegenheid (minimum 70%) krijgen.

- Op seizoensbasis moeten de spelers deze percentages van speelgelegenheid ook


bekomen. Op voorwaarde dat de speler selecteerbaar was.

Deze principes zijn van toepassing op alle jeugdploegen van KSK zingem jeugdacademie,
vanaf duiveltjes (U6) tot en met juniors (U19).
Hieronder wordt bij een aantal begrippen van de speelgelegenheidsprincipes een bijkomende
duiding gegeven:

Minimum 50 % van de normale wedstrijdduur


Met de vernieuwde spelregel in verband met doorlopende vervangingen, is het niet meer
noodzakelijk dat de trainer alleen wisselt tijdens de rust. Dit houdt in dat een speler niet
automatisch een ganse eerste helft moet spelen en een volledige tweede helft plaats moet
nemen op de bank.
Elke trainer moet de wedstrijd aanvoelen. Spelers die in een bepaalde wedstrijd goed in de
match zitten, kunnen op dat moment langer spelen. Spelers die wat last hebben van een
kleine kwetsuur, kunnen uit voorzorg gewisseld worden. Spelers die een verhoogde kans
maken op een gele en/of rode kaart of ongewenst gedrag vertonen kunnen ook gewisseld
worden. Deze uitzonderlijke omstandigheden kunnen geen aanleiding geven om op
regelmatige basis af te wijken van dit principe.

www . kskzingem . eu Pagina 9 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Selecteerbaar
Elke trainer maakt zijn selectie aan zijn spelersgroep kenbaar na de laatste training van
de week. Een selectie moet je verdienen en de trainer bepaalt of je al dan niet selecteerbaar
bent op basis van bv. aanwezigheid en inzet op de training. Ook de medische staf of
sportieve coördinatie kan hier mee in beslissen bv. in het kader van een speler die uit
schorsing of revalidatie komt. Een trainer die een speler niet selecteert, moet dit steeds
onderbouwd kunnen argumenteren.

Seizoensbasis
Hiermee bedoelen we alle wedstrijden die deel uit maken van de reguliere jeugdcompetitie.
Vriendschappelijke wedstrijden en tornooien voor, tijdens of na de competitie worden hier
niet meegerekend.

Doorschuiven van spelers


De speelgelegenheidsprincipes blijven ook van toepassing op spelers die tijdelijk of
definitief naar een andere of hogere ploeg worden doorgeschoven. Een speler
doorschuiven om een extra reserve op de bank te hebben, is geen goed argument. Elke
doorgeschoven speler moet dus ook minimum 50 % van de wedstrijdduur spelen.

Doelmannen
Voor onze doelmannen van de KSK zingem jeugdacademie, gelden ook de algemene principes
van de speelgelegenheid, maar gelet op de specifieke situatie van de doelmannen, moeten er
duidelijke afspraken gemaakt worden.
Voorbeelden :
- Een ploeg kan één wedstrijd zonder doelman vallen (doelman is bv. ziek)
- Een ploeg kan voor langere periode zonder sluitstuk vallen (zwaardere kwetsuur)
- Een ploeg kan permanent over 2 doelmannen beschikken

Afwijkingen op de speelgelegenheid
1. Indien een jeugdploeg 2 speeldagen voor het einde van de competitie kan kampioen
spelen. Daar dit een unieke gebeurtenis is voor heel de entourage rond de ploeg, zal
deze afwijking worden toegestaan op voorwaarde dat deze werd aangevraagd en
voorgelegd aan de sportieve cel van de club.
2. Indien een jeugdspeler door omstandigheden 2 wedstrijden op het weekend moet
betwisten. Indien de speler, naast een wedstrijd bij zijn eigen ploeg, ook nog een

www . kskzingem . eu Pagina 10 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

andere ploeg moet “depanneren”, mag er tijdens zijn tweede wedstrijd afgeweken
worden van de speelgelegenheidsprincipes om de speler niet te overbelasten en hem
te sparen voor overbelasting.

BELANG VAN HET WEDSTRIJDRESULTAAT


Onze jeugdacademie wenst te benadrukken dat het wedstrijdresultaat op de laatste plaats
komt. Elke trainer dient eerst te kijken naar de progressie die elke speler maakt tijdens
het lopende seizoen en dit zonder rekening te houden met het klassement of resultaat van
de wedstrijd. We moeten onze spelers wel een winnaarsmentaliteit aankweken maar steeds
vertrekkende vanuit een verzorgde opbouw van achteruit met verzorgd combinatie-
voetbal. De trainer moet zijn spelers in eerste instantie leren om te willen winnen.
We moeten steeds spelen om te winnen met volle overgave en niet spelen om niet te verliezen
maar we moeten wel kunnen verliezen. Steeds aanvallend denken, dus één doelpunt meer
maken als de tegenstander. Hieronder nogmaals samengevat in volgorde van
belangrijkheid :

1. De ontwikkeling van elke speler individueel


2. De kwaliteit van het geleverde spel van ons eigen team tijdens de wedstrijd
3. De prestatie van de ploeg in zijn geheel
4. Het eindresultaat van de gespeelde wedstrijd

www . kskzingem . eu Pagina 11 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Een sfeer van amusement en plezier verhoogt het


zelfvertrouwen en dus ook de prestatie van de speler.
Door een speler op verschillende posities te plaatsen,
komt hij terecht in nieuwe spelsituaties, waarin hij
steeds op zoek moet naar de juiste keuzes. Op die
manier kan hij evolueren tot een meer completere
voetballer.

Op termijn moeten spelers kunnen functioneren in een ploeg zonder de


hulp van een coachende trainer. Onze taak bestaat er in om er
“intelligente” voetballers van te maken, die zelf beslissingen kunnen
nemen.

Als onze doelstelling bereikt wordt, dan zal het klassement


automatisch volgen. Spelers die tussen twee niveaus hangen, kunnen in
een beurtrolsysteem worden ingeschakeld (doorstroming), met andere
woorden één of meerdere spelers kunnen in de loop van het seizoen zowel
bij hun eigen elftal als bij verschillende teams spelen.

www . kskzingem . eu Pagina 12 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Structurele omkadering
Om dit alles te realiseren moet er een degelijke fundering staan. Er moet een solide
structuur bestaan waarin iedereen duidelijk weet wat er van hem verwacht wordt. Deze
structuur moet ook duidelijk en herkenbaar zijn voor iedereen die bij de KSK zingem
jeugdacademie betrokken is of die met de club in aanraking komt. We zijn ervan overtuigd
dat een club pas echt goed kan functioneren, als er een goede organisatie staat, met
duidelijke afspraken die door iedereen worden gerespecteerd.
Dit biedt ons de mogelijkheid elke vorm van kritiek meteen aan te pakken, maar ook
onterechte kritiek meteen naast ons neer te leggen aangezien iedereen weet waar KSK
Zingem Jeugdacademie voor staat.

Ksk zingem jeugdacademie – organigram

De EREVOORZITTER – Jan Vanderstraeten


Een Erevoorzitter is iemand die voorzitter van een bestuur is geweest en wegens bijzondere
verdiensten de titel van voorzitter houdt zonder de verplichtingen van die functie verder
te hoeven vervullen.

www . kskzingem . eu Pagina 13 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Takenpakket :
- Samen met de voorzitter medeverantwoordelijk voor de jeugdacademie en haar
werking
- Is het uitgangbord van de jeugdacademie en verzorgt de public relations met alle
stake holders
- Bepaalt en waakt over de kwaliteit van de verwezenlijkingen van de jeugdacademie
- Vertegenwoordigt de belangen van de jeugdacademie in het hoofdbestuur en ziet toe
dat de korte en lange termijndoelstellingen binnen de vooropgestelde termijnen
worden gerealiseerd
- Plaatsvervangend voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter

De VOORZITTER en algemene coördinator – Tom Ronsse


De voorzitter is de persoon die aan het hoofd van de jeugdacademie staat. Dit is met andere
woorden een leidende functie.
Takenpakket :
- Samen met de erevoorzitter Verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de
jeugdacademie en haar werking
- Neemt de Leiding over de vergadering van het jeugdbestuur
- Algemene coördinatie van de sportieve en andere activiteiten van het jeugdbestuur
- Bewaakt de financiële planning
- Is het primaire aanspreekpunt voor de jeugd
- Verwezenlijkt de visie van de jeugd
- Verzorgt de link met de eerste ploeg
- Communiceert heen en terug tussen de eerste ploeg en de jeugd

De jeugdcoördinator – gilles notschaele


De Jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor het sportieve beleid van de jeugdacademie.
In de mate van het mogelijke heeft De jeugdcoördinator minimum een diploma initiator c of
is leerkracht Lichamelijke opvoeding.

www . kskzingem . eu Pagina 14 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Takenpakket :
- Algemeen coördineren, sturen, adviseren en verder ontwikkelen van de sportief-
technische beleidslijnen om de kwaliteit van de jeugdopleiding te waarborgen of te
verbeteren
- Coördineren en adviseren van de jeugdploegen en jeugdtrainers: begeleiden,
beoordelen trainers, verzorgen kennisoverdracht, helpen bij het oplossen van
problemen, ...
- Communicatielijn tussen jeugdbestuur en trainers

- Algemene sportieve coördinatie van de trainers, teams, trainingen, trainingsvelden

- Scouting met behulp van de trainers

- Deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van het jeugdbestuur

- Heeft volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot het sportieve gedeelte,


binnen het afgesproken spel en trainingsconcept
- Volgen van wedstrijden

- stelt samen met de Trainers de kernen van volgend seizoen samen

- Bepaalt in samenspraak met betrokken trainers en speler-ouders eventuele


doorschuivingen
- Beheert de evaluaties van trainers & spelers

- Maakt een eigen sportieve vergadering op en maakt hiervan een sluitend verslag op
voor het jeugdbestuur.
- stelt de trainingsschema’s op, oefenschema in de voorbereiding, vriendschappelijke
wedstrijden, deelname aan tornooien
- correspondeert met jeugdbestuur van andere clubs
- is het eerste aanspreekpunten voor de ouders

De secretaris – Bart Schoenmaekers


De secretaris staat in voor de algemene administratie van en voor de jeugdacademie.
Takenpakket :
- Samenstellen van de agenda van de Vergaderingen van de jeugdacademie
- verwittigen van de leden van datum, uur, plaats en agenda van de diverse
vergaderingen

www . kskzingem . eu Pagina 15 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

- opstellen en bijhouden van de notulen van de vergaderingen


- bijhouden van de lijst der bestuursleden, jeugdtrainers, ploegafgevaardigden en de
diverse medewerkers en hun functie
- bijhouden van de lijst der jeugdspelers in samenwerking met de gerechtelijke
correspondent

De cel Financiën
1. Sponsoring
- bepaalt - in samenwerking met het Hoofdbestuur - de sponsoringmodaliteiten ten
voordele van het jeugdbestuur
- werkt de shirtsponsoring ten voordele van de jeugdwerking uit

- werkt de sponsoring via reclamepanelen aan de jeugdterreinen uit

- werkt de diverse sponsoringinitiatieven (natura, ballen, tornooisponsoring, ...) uit

2. boekhouding
- staat in voor de financiële aangelegenheden van het Jeugdbestuur

- Zorgt voor een correcte inning van de lidgelden van de spelers van de
jeugdacademie
- organiseert de lotjesverkoop tijdens de jeugdwedstrijden

- zorgt voor de betaling van de scheidsrechters bij jeugdwedstrijden

- Houdt de Inventaris bij van de consumptiebonnetjes en houdt toezicht op het


verbruik ervan
- Verzorgt de administratie met betrekking tot de ongevallenaangiften

- volgt alle inkomsten en uitgaven op de voet

- Stelt een resultatenrekening op en rapporteert dit maandelijks

- Bepaalt de grenzen van de onkosten

- Maakt een kosten/baten rekening op van elk evenement

- Bepaalt de regels voor onkosten bij evenementen

- Vervolledigt de nodige documenten voor het verkrijgen van subsidies

www . kskzingem . eu Pagina 16 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

De cel logistiek
1. infrastructuur
- Is verantwoordelijk voor de infrastructuur gebruikt door de jeugd

- Zorgt voor aanwerving/vernieuwing en communiceert indien nodig met de


gemeente
- Waakt over deze infrastructuur (in het bijzonder het materiaalhok)

2. materiaal
- zorgt voor het uitdelen van de kledij en de noodzakelijke vernieuwingen ervan

- organiseert de merchandising ( tassen, mutsen, sweaters, . . . )

De cel evenementen
1. organisatie eetfestijnen en andere evenementen
- verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van de jaarlijkse
evenementen
- Financiën jaarlijkse evenementen bijhouden in nauw overleg met de cel
financiën
- Medewerkers rekruteren voor de jaarlijkse evenementen

2. organisatie tornooi
- verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van het jaarlijkse
jeugdtornooi
- Financiën jeugdtornooi bijhouden in nauw overleg met de cel financiën

- Medewerkers rekruteren voor het jaarlijks jeugdtornooi

De cel communicatie
De communicatieverantwoordelijke verzorgt de PR van de jeugdacademie naar alle
betrokkenen bij de club. In dat opzicht is respect en beleefdheid essentieel in zijn
functioneren. hij beseft dat spelers en ouders klanten zijn bij onze jeugdacademie.
Hij rapporteert op regelmatige tijdstippen aan de sportieve cel.

www . kskzingem . eu Pagina 17 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

1. Communicatieverantwoordelijke ouders
We willen in dit totaalpakket ook de rol van de ouders niet uit het oog verliezen. Per
slot van rekening zijn zij het die hun vertrouwen stellen in onze club en ons
toestemming geven om hun kind bij te staan in hun groei naar volwassenheid.
Vandaar dat het van essentieel belang is dat we een open en eerlijke communicatie
hanteren op elk niveau.
Tijdens gans het opleidingstraject mogen we bovendien absoluut niet uit het oog
verliezen dat we een familiale club willen zijn. Eenieder (zowel het kind als de ouder)
moet zich bij KSK Zingem jeugdacademie thuis kunnen voelen zodat ze kunnen
meegenieten van een actief verenigingsleven wat zonder enige twijfel de “ familieband ”
binnen de club versterkt.
Takenpakket :
- Kent de evaluaties en resultaten ervan
- Waakt over het menselijke en emotionele aspect van de speler
- Weet heel goed te communiceren naar ouders en spelers
- Stuurt de ouder- en spelerscontacten (2 x per jaar)

2. PR–verantwoordelijke – Webmaster - sociale media


Takenpakket :
- Staat in voor het beheer en up-to-date houden van de website en sociale
media-pagina’s
- Communiceert regelmatig met de pers

- Heeft een goede pen en is vlot in communicatie

- Maakt een planning om regelmatig de jeugd in de kijker te plaatsen

- Zorgt voor het in de kijker stellen van spelers en ploegen via eigen website

De sportieve cel
De jeugdcoördinator vormt samen met de jeugdtrainers en de jeugdkeeperstrainer de
sportieve cel van KSK Zingem jeugdacademie. De sportieve cel is verantwoordelijk voor het
sportieve beleid van de jeugdacademie en zal het volledige proces van talentontwikkeling

www . kskzingem . eu Pagina 18 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

en talentherkenning bewaken. Dit betekent dat zij ervoor zorgen dat het gehele kader
volgens deze visie werkt.

1. De jeugdkeeperstrainer – Franky huyghe


- is verantwoordelijk voor de opleiding van de jeugdkeepers

- stelt het opleidingsplan voor jeugdkeepers op

- evalueert 2x per jaar de jeugdkeepers

- stelt een schema op zodat de keepers ongeveer allemaal evenveel spelen


staat in nauw contact met de trainers van de ploegen
- bekijkt regelmatig de wedstrijden van de jeugdkeepers

- heeft een diploma van keepertrainer of heeft ervaring als keeper of gewezen
keeper in combinatie met een diploma als leerkracht

2. De jeugdtrainer – u6-u7-u8-u10-u11-u13-u17
- Zal de zijn toegewezen ploeg trainen en coachen volgens de afspraken
gemaakt in het opleidingsplan
- Wordt gesteund door de Coördinator en zal zich bij onderlinge problemen
wenden tot de jeugdcoördinator
- Onderhoud contacten met het jeugdbestuur, de coördinator, afgevaardigde,
ouders, spelers
- Is aanwezig op de bijeenkomst van de jeugd en sportieve vergaderingen
- Er zal een evaluatie gebeuren door de trainer(s) van de betrokken categorie
en de coördinator en dit minstens halfweg de competitie.
Evaluatieformulieren dienen vertrouwelijk behandeld te worden en zijn enkel
ter inzage van de desbetreffende trainers, de jeugdacademie en de ouders
- Zal de hem toegewezen spelers bij aanvang van de trainingen van een nieuw
seizoen persoonlijk aanspreken en hem/haar de juiste coördinaten van dag
en uur training + telefoonnummer van trainer doorgeven. Verdeling van de
aan te spreken spelers zal willekeurig gebeuren bij categorieën waar er
meerdere teams zullen zijn
- Zorgt door middel van trainingen en wedstrijden dat de kinderen zich op
technisch, tactisch en fysiek gebied ontwikkelen en plezier hebben in het
voetbalspel
- Hierbij geldt: plezier staat voorop want het zijn en blijven kinderen!

www . kskzingem . eu Pagina 19 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

- Geeft op een positieve manier leiding aan het team tijdens trainingen en
wedstrijden
- Maakt afspraken met spelers en ouders omtrent omkleden voor en na
trainingen en wedstrijden
- Er mogen geen ouders de kleedkamer in bij het omkleden en in de rust van de
wedstrijd. Bij uitzondering is er bij de U6, U7 en U8 slechts 1 ouder toegelaten
om hun kind te helpen
- Is tijdens het omkleden voor en na trainingen en wedstrijden aanwezig in de
kleedkamer. Hij draagt er zorg voor dat deze schoon en netjes wordt
achter gelaten en dat de douches dicht zijn(uitwedstrijden)
- Haalt de materialen voor de training en ruimt deze na de training op en
zorgt er voor dat deze compleet blijven (ballen ,hesjes, pionnen!!!)
- Zorgt er voor dat er GEEN ENKELE speler in het ballenhok komt en zal er voor
zorgen dat de ballen PROPER terug in het desbetreffende rek worden gelegd
en of meegenomen worden
- Bij afwezigheid op training of wedstrijd zal hij TIJDIG ploegafgevaardigde of
coördinator verwittigen. Geeft de nodige gegevens door (ploegopstelling,
trainingsschema, sleutels, hesjes,...) zodat alles vlot kan verder gaan
- Noteert de afmeldingen en neemt contact op met de trainers van dezelfde
categorie indien er te weinig spelers zijn voor het spelen van de wedstrijd.
Er zullen enkele spelers worden meegenomen van een jongere categorie na
samenspraak met de desbetreffende trainer en de coördinator
- Selecteert zijn team voor de wedstrijd
- Is het eerste aanspreekpunt voor zijn elftal

3. De afgevaardigde – u6-u7-u8-u10-u11-u13-u17
Ontvangst :
- Steeds 15 minuten VOOR het afgesproken uur aanwezig zijn, dit is niet het
aanvangsuur van de wedstrijd!
Scheidsrechter :
- Van drinken voorzien en tevens de nodige afspraken maken
- Betaling vergoeding VOOR de wedstrijd vanaf miniemen ...

www . kskzingem . eu Pagina 20 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Spelers tegenpartij :
- Wegwijs maken in de wandelgangen (kleedkamer, wedstrijdblad,
opwarming, ...)
- Eventueel bij warm weer van drinken voorzien (2 flessen water per Ploeg)
Toezicht kleedkamer voor en na de wedstrijd/training :
- Gezamenlijk met heel de ploeg de kleedkamers betreden en verlaten

- Zorgt ervoor dat de spelers zich groeperen in de kleedkamers (soms


meerdere teams in één ruimte)
- Bij verplaatsingen: Meldt eventuele mankementen (vernielingen) vooraf aan
de gastploeg en/of scheidsrechter
- Geen ouders mee in de kleedkamers

- Leefregels waarborgen

- Waardevolle voorwerpen verzamelen en bijhouden

- Kleedkamers (scheidsrechter) op slot doen tijdens de wedstrijd (indien


mogelijk)
- Uitrusting uitdelen vóór de wedstrijd en verzamelen/controleren na de
wedstrijd
- Is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor de orde langs het terrein.
(technische zone, geen supporters langs de lijnen, ...)
o Te dragen armbanden : Terreinafgevaardigde (thuisploeg) : WIT
o Afgevaardigde (bezoekers) : BELGISCHE DRIEKLEUR
o Commissarissen : CLUBKLEUREN
o Geneesheer-verzorger : GEEL
o Trainer : ROOD
- Ziet er op toe dat er NIET GEROOKT wordt door onze afgevaardigden en
trainers: In de kleedkamers, in de onmiddellijke omgeving ervan en tijdens de
wedstrijd
- Kleedkamers proper achterlaten (vegen/aftrekken indien nodig/mogelijk)
- Lege flessen, papier, tape, ... in de vuilbak
- Geen schoenen afkloppen in de kleedkamers of af te wassen onder de douches
- Verplicht de spelers om te douchen

www . kskzingem . eu Pagina 21 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

- Drankbonnetjes ophalen bij thuiswedstrijden of koopt deze aan bij


uitwedstrijden en deelt deze uit na de wetstrijd aan de desbetreffende spelers
en trainer . Brengt de aankoopbon binnen bij de jeugdcoördinator en aan
niemand anders
- Houdt de spelerspasjes bij van de duivels tot pre miniemen en stelt deze ter
beschikking indien nodig
Eerste medische hulp
- Behandeling van lichte kwetsuren, indien het moet in samenspraak met
verzorger of geneesheer
- Zorgt voor begeleiding van een speler bij zware kwetsuren (formulier
“Aangifte ongeval” )
- Doch hij mag onder geen enkel beding het terrein verlaten tijdens een
wedstrijd
administratie
- Invullen van het scheidsrechterblad, na de wedstrijd een deel aan de
tegenpartij geven en het origineel in de brievenbus van de clubsecretaris
leggen bij thuiswedstrijden en houd zelf een deel bij dit gedurende het hele
seizoen wanneer dit via papieren versie dient te gebeuren. Tijdens competitie
gebeurt dit via e-kick off;
- Verdeling briefwisseling en afrekening kaarten naar ouders en/of spelers

Materiaal verzorgen
- Opwarmingsballen bijhouden;
- Doelen preminiemen en duiveltjes plaatsen en opbergen. STEEDS VERANKEREN bij
wedstrijden en op slot leggen na de wedstrijden.
Vervoer helpen organiseren
- Wedstrijden op verplaatsing: gezamenlijk vertrek en waakt over een veilige
rit (snelheid, alcohol, ...).

4. Het organigram U10 als concept voor alle leeftijdscategorieën


De swot-analyse van het afgelopen seizoen bij de gewezen u9 of de aankomende u10
heeft onder andere uitgewezen dat de ouders van de spelertjes meer betrokken
moeten worden bij het voetbalgebeuren. Dit volgens ons door meer engagement en
commitment te creëren zodat ook ouders hun steentje kunnen bijdragen tot ons
nieuw project.

www . kskzingem . eu Pagina 22 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Gelet op bovenstaande argumenten hebben wij hieronder het organigram van de u10
verder uitgewerkt en zijn wij ervan overtuigd dat een dergelijke structuur een
enorme meerwaarde kan betekenen voor iedere leeftijdscategorie, zowel van U6 tot
en met u17.
Wij kunnen de trainers en afgevaardigden van de verschillende leeftijdscategorieën
ten stelligste aanraden dit concept verder uit te werken binnen hun eigen groep.

De u10 heeft gekozen om een opdeling te maken met drie pijlers. Elke pijler heeft zijn
eigen verantwoordelijkheden en taken die uiteindelijk moeten zorgen voor het
versterken van de groepsgeest zowel bij de spelertjes als de ouders.
De sportieve cel bestaat uit de jeugdtrainer en de afgevaardigde. Zij zetten de sportieve
lijnen uit binnen de groep volgens de visie en de strategie van KSK Zingem jeugdacademie.

De extra-sportieve cel bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die de


groepsdynamiek en het teamverband willen verstevigen bij zowel de spelertjes als bij
de ouders. Dit willen zij bereiken door buiten het voetbal een aantal kleinschalige
evenementen te organiseren. De ene keer zal dit gebeuren door het team kids
(budgetvriendelijke evenementen geënt op de spelertjes), de andere keer zal dit
gebeuren door het team ouders (budgetvriendelijke evenementen voor de ouders).

De sponsors willen het engagement aangaan voor een Financiële ondersteuning van de
ploeg. Verder willen zij zich ook engageren om te investeren in extra activiteiten voor
onze spelertjes zoals bijvoorbeeld extra techniektrainingen, keeperstrainingen, ... en
indien haalbaar het organiseren van een techniekkamp op ksk Zingem door
bijvoorbeeld voetbalschool Atletico, ...

www . kskzingem . eu Pagina 23 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Organisatie
Functie Naam Tel - gsm e-mailadres
Voorzitter Willy Ronsse 0475 223 664 info@kimaud.be
Ondervoorzitter Alix Ghijsels 0473 492 929 alixghijsels@live.be
Penningmeester Willy Ronsse 0475 223 664 info@kimaud.be
Algemeen secretaris Patrick Van Lancker 0477 424 204 secretariaat@kskzingem.eu
Gerechtelijk Correspondent Patrick Van Lancker 0477 424 204 secretariaat@kskzingem.eu
Scouting Rudy Leutenez 09 3842 561 rudy.leutenez@telenet.be
Dameswerking Luc Van Vlaenderen 0495 207 461 luc.vanvlaenderen@telenet.be
Catering Yvan Decordier 0474 594 442 yvandecordier@hotmail.com
Sponsoring Dirk Van Hauteghem 0496 021 393 dirkvanhauteghem@hotmail.com
Erevoorzitter jeugd Jan Vanderstraeten 0472 408 017 vds.jan@telenet.be
jeugdvoorzitter Tom Ronsse 0472 095 989 tomronsse@outlook.com
bestuurslid Patrick van melckebeke

OPROEP – oproep – oproep – oproep


Een aantal vakjes in het organigram van zowel het algemeen bestuur
als het bestuur van de jeugdacademie zijn nog niet ingevuld en staan
nog leeg. Wij zoeken met andere woorden nog steeds een aantal
enthousiaste vrijwilligers om mee te werken aan ons voetbalproject.

Interesse ... aarzel niet ... en Contacteer iemand


van het bestuur of jeugdbestuur

www . kskzingem . eu Pagina 24 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Organisatie
Functie Naam Tel - gsm e-mailadres
Erevoorzitter jeugd Jan Vanderstraeten 0472 408 017 vds.jan@telenet.be
Jeugdvoorzitter Tom Ronsse 0472 095 989 tomronsse@outlook.com
Jeugdcoördinator Gilles Notschaele 0496 307 412 gilles.notschaele@hotmail.com
jeugdsecretaris Bart schoenmaekers 0478 886 251 bart.schoenmaekers@skynet.be
Keeperstrainer Franky Huyghe 0496 731 686 Franky.huyghe@telenet.be
Trainer U6
Begeleider u6
Trainer U7 Kevin Van Geem 0478 573 874 kevin.vangeem@gmail.com
Begeleider u7
Trainer U8 Davy clauwaert 0499 59 48 87 Davy.clauwaert@vdab.be
Begeleider u8 David verbanck 0497 465 578 bankie@telenet.be
Trainer U10 Gilles Notschaele 0496 307 412 gilles.notschaele@hotmail.com
Begeleider U10 Bart Schoenmaekers 0478 886 251 bart.schoenmaekers@skynet.be
Trainer U11 Bram cleymans 0479 691 944 bramclymans@gmail.com
Ass.-Trainer U11 Jeffrey VanDerhaeghen 0494 719 718 jeffreyvanderheaghen@icloud.com
Begeleider U11 Tom Schietse 0477 554 357 tomschietse1972@gmail.com
Trainer U13 Kevin Ceuppens 0495 566 007 ceuppens.desmet@gmail.com
Begeleider U13 Peter Mortier 0496 604 671 info@mortier-solarsystems.be
Trainer U17 Gunther Arslyder 0475 310 310 gunther.arslyder@gmail.com
Begeleider U17 Erwin Dekens 0477 441 409 erwin.dekens@telenet.be
Begeleider u17 Frédéric de rycke 0476 308 479 info@poorten-derycke.be

www . kskzingem . eu Pagina 25 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

planning

www . kskzingem . eu Pagina 26 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Lidgeld spelers
Na grondig overleg werd het lidgeld voor het seizoen 2018-2019 van een jeugdspeler tot
16 jaar vastgelegd op 200 euro.

Hiervoor is elke speler verzekerd bij de KBVB, krijgt iedere speler na het betalen van het
lidgeld 1 paar voetbalkousen en een KSK-training met bijhorende polo. Voor de officiële
wedstrijden krijgt iedere speler een officiële trui en broek van de club. De opleiding en
begeleiding, het gebruik van de sportinfrastructuur en materiaal en een drankconsumptie
per wedstrijd is ook in het lidgeld begrepen.

Alle spelers genieten gratis inkom op alle competitiewedstrijden van onze KSK-ploegen van
klein tot groot. Ouders kunnen ook een abonnement bestellen.

Gelieve het lidgeld te betalen vóór 1 augustus


2018 op het rekeningnummer

BE49 1430 7867 3771


met vermelding van het team en de spelers-
naam. Wie niet tijdig betaalt, zal niet kunnen
aantreden op voorbereidingstornooien
en/of wedstrijden.

www . kskzingem . eu Pagina 27 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Intern reglement
RESPECT uit zich in een beleefde houding tegenover collega-spelers, trainers,
afgevaardigden, bestuursleden en supporters. Het uit zich eveneens in het samenwerken als
team. Help elkaar, wees één groep waarin iedereen bereid is voor elkaar door het vuur te
gaan. Voetbal is immers in eerste instantie een ploegsport.

Respect uit zich ook in het correct behandelen van het eigen materiaal en het materiaal van
de club. Verzorg de uitrusting, zorg dat de schoenen altijd goed gepoetst zijn ... Hou zeker
de kleedkamers netjes want deze worden dezelfde avond of ’s anderendaags nog door
anderen gebruikt.

Wees stipt en correct bij naleven van afspraken. Te laat komen kan niet, want een volledige
ploeg kan en mag niet wachten op iemand die de afspraken niet kan respecteren. Indien er
dan toch omstandigheden zijn waardoor een afspraak niet tijdig kan nagekomen worden
wees dan zo correct de trainer of de afgevaardigde zelf te verwittigen.

ONDERSTAANDE AFSPRAKEN moeten bijdragen tot een klimaat van rust waarin goed gewerkt
kan worden aan een jeugdopleiding die primeert boven de resultaten. De trainers bepalen
– in samenwerking met de coördinatoren en de sportief manager – de sportieve lijnen
binnen de jeugdploegen.

ALGEMEEN

 Elke speler groet zijn trainer en afgevaardigde bij aankomst en vertrek in de club
 Als de trainer, afgevaardigde of iemand van de technische staf het woord neemt,
zwijgen alle spelers
 Het gebruik van obscene en beledigende taal en/of racistische of onverdraagzame
uitlatingen worden op en naast het terrein nooit getolereerd en zullen steeds
bestraft worden
 Ook fysiek geweld en pesterijen zijn uiteraard uit den boze
 De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor
de tegenstander

www . kskzingem . eu Pagina 28 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

KLEEDKAMER

 De kleedkamer is geen speelplaats en is enkel toegankelijk voor spelers, trainers


en begeleiders. De materiaalruimte mag enkel betreden worden door de spelers
onder de begeleiding van de trainer
 Geen waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, ...) of geld meebrengen naar de
kleedkamer
 Het gebruik van een GSM in de kleedkamer is enkel toegelaten met toestemming van
de trainer
 Elke speler neemt na de wedstrijd en/of de training verplicht een douche!
 Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en steekt zijn gebruikte
outfit ordelijk weg in zijn sporttas. De sporttassen kunnen gecontroleerd
worden!
 Na de wedstrijd wordt op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld
 Orde en netheid in de kleedkamer
De trainers zullen in samenwerking met de afgevaardigden en de spelers instaan
voor de orde en netheid van de kleedkamers. Dit omvat o.a. :
 iedere ploeg heeft zijn eigen kleedkamer tijdens wedstrijden en trainingen
 de spelers bewaren de orde in de kleedkamer; ook al is de trainer niet
aanwezig
 vooraleer terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen
schoongemaakt
 Gooi je blikjes, papiertjes, ... in de vuilnisbak. Wanneer de vuilnisbak vol is
wordt deze in de daartoe voorziene container geledigd
 Er wordt niet met water, aarde of andere projectielen gegooid in de
kleedkamers :
- Kledij of schoenen worden niet onder de douches uitgespoeld
- Wanneer u bij het betreden van de kleedkamers een abnormaliteit
vaststelt (beschadiging en/of een vuile kleedkamer) dient men dit
onmiddellijk te melden aan de afgevaardigde, het secretariaat of de
jeugdcoördinator
 De volledige ploeg is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de
kleedkamer
 Wanneer iedereen zich aan bovenstaande punten houdt zullen alle ploegen
steeds in een aangename propere kleedkamer terecht kunnen. De trainer
en/of ploegafgevaardigden blijven steeds bij de ploeg tot de laatste speler is
vertrokken en zien erop toe dat de kleedkamer netjes achterblijft. Bij
veelvuldige overtredingen zal dit gemeld worden aan het jeugdbestuur en
zullen er gepaste maatregelen genomen worden

www . kskzingem . eu Pagina 29 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

TRAININGEN

 Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld aan de trainer (eventueel
ook de duur)
 Elke speler is minimaal 10 minuten vóór het begin van de training aanwezig op de
club
 Elke kwetsuur wordt vóór de training gemeld aan de trainer
 Vooraleer de spelers zich naar het oefenveld begeven, controleren ze of kleren en
schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij dient aangepast aan de
weersomstandigheden
 De spelers worden verondersteld steeds beenbeschermers te dragen tijdens
trainingen
 De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de
trainer naar het trainingsveld
 Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is
 De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen
Spelers die op gelijk welke manier de training blijven storen, worden
gesanctioneerd
 Indien door weersomstandigheden een alternatieve training wordt gegeven, hetzij
in zaal of looptraining, dient iedere speler eveneens aanwezig te zijn

WEDSTRIJDEN

 Binnen de jeugdwerking wordt ernaar gestreefd om een zo evenwichtig mogelijke


speelgelegenheid verdeling te maken over gans het seizoen. Iedere jeugdspeler, die
de trainingen volledig bijwoont en niet gekwetst is, krijgt over het volledige
seizoen minstens 50 % speelgelegenheid ! “Dragende en spelbepalende” figuren gaan
wellicht op het einde van de rit wat meer speelminuten gekregen hebben
 Er wordt binnen de club in GEEN ENKEL geval aan ‘championitis’ gedaan! Winnen is
belangrijk en leuk, maar niet ten koste van de opleiding. Kampioen spelen is de kers
op de taart, maar de manier waarop er gevoetbald wordt is veel belangrijker!
 Iedere trainer mag een speler onmiddellijk vervangen bij gebrek aan fair-play of een
verkeerde wedstrijdmentaliteit. Geen enkele speler wordt vervangen omdat hij een
sportieve fout beging. “Al doende leert men“ is een gezegde dat bij de jeugdopleiding
zeker van toepassing is
 De trainers zullen POSITIEF COACHEN. Positieve bekrachtiging is en blijft belangrijk.
Vertrouwen geven aan een speler is hierbij belangrijk

www . kskzingem . eu Pagina 30 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

 Selectie van de spelers voor de wedstrijd gebeurt naast de individuele kwaliteit op


basis van aanwezigheid op training, mentaliteit op training en gedrag. Ongewettigd
te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter wordt
tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt. Beslissing hangt
af van de trainer. Bij het te laat komen, wordt er verwacht dat er contact wordt
opgenomen met de trainer
 Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan met een propere outfit, clubkousen,
inclusief zijn/haar voetbalschoenen
 Uitgangskledij wedstrijden
• Uniformiteit geeft aan onze club een bepaalde uitstraling. Ieder seizoen zijn
er bereidwillige sponsors die hun bijdrage aan onze jeugdwerking geven. In
return willen deze mensen dan ook dat hun reclame overal bij de wedstrijden
goed in het oog valt
• Voorafgaand aan de wedstrijd dient het trainingspak gedragen te worden
van de club
• Na de wedstrijd wordt het trainingspak opnieuw gedragen. Even
benadrukken dat we met trainingspak het ganse pak bedoelen, dus geen
jeans met enkel de vest.
• Wanneer een training verloren of te klein is, dient een nieuwe te worden
aangeschaft
 De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijd,
opwarming en bespreking
 De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de
naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het
terrein of daarbuiten. Indien een speler wegens onsportief gedrag een RODE KAART
krijgt, dan zal door de club een bijkomende sanctie opgelegd worden
 Het Respect en Gedrag tijdens wedstrijden tegenover de scheidsrechter of
wedstrijdleiding moet onberispelijk zijn. Inbreuken hierop kunnen aanleiding geven
tot sanctie ‘s genomen binnen de club
 Ga ervan uit dat de scheidsrechter altijd het beste van zichzelf probeert te geven.
Dat wordt ook van de spelers verwacht
 Vóór de wedstrijden leeft de speler de afspraken na met betrekking tot voeding en
drank. Eet vooral geen vettige spijzen en bouw zeker voldoende tijd in tussen de
laatste maaltijd en de wedstrijd
 Tijdens de verplaatsingen met de wagen dien je steeds je gordel te dragen
 Alle sierraden worden verwijderd voor de wedstrijd

www . kskzingem . eu Pagina 31 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

ANDERE GEDRAG EN LEEFREGELS VOOR SPELERS

 Voor testwedstrijden of -trainingen bij een andere club is een schriftelijke


toestemming van de club vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte van onze
club én omwille van de verzekering voor de speler.

 Er zal door het jeugdbestuur geen enkele toelating verleent worden aan spelers
van KSK Zingem jeugdacademie om aan testwedstrijden of -trainingen bij een andere
club deel te nemen vóór 31 maart 2019. Wanneer spelers en/of ouders dit toch doen
volgt er sanctie, bv. niet opstellen bij volgende wedstrijd.

 Spelers en/of ouders die scouts van andere clubs opmerken of door hen worden
aangesproken dienen dit ook omwille van de eerlijkheid te melden aan de trainer of
het bestuur. Contacten met externe scouts dienen allereerst langs hen te gaan.

 Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie (incl. de geparkeerde wagens


op de parking) kunnen, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.

 Opzettelijk toegebracht lichamelijke schade aan derden ( slaan, niet-voetbal


bewegingen, etc. ) kan niet getolereerd worden en kan leiden tot verdere procedure
tot sanctionering door de club.

 Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan medespelers en


medewerkers kan bestraft worden door de jeugdacademie met onmiddellijke
verwijdering van de speler.

 Het gebruik van alcoholische dranken door jeugdspelers is verboden ! Enkel in


geval van specifieke gelegenheden (vb.: kampioensviering) en vanaf de leeftijd van 16
jaar kan hiervan afgeweken worden na toestemming door de trainer. Op de training
komen onder invloed krijgt als eerste sanctie het wegsturen van de training.

 Drugsgebruik is ten aller tijde VERBODEN!

www . kskzingem . eu Pagina 32 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Intern reglement
Aandacht – aandacht - aandacht
De ouders moeten ten aller tijde goed beseffen dat het resultaat
ondergeschikt is aan de opleiding . Het belangrijkste is dat de spelers
bijleren in hun ontwikkeling als voetballer en als persoon . Moedig uw
kinderen in alle omstandigheden op een positieve manier aan .

Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te
komen tot een goede informatie-uitwisseling tussen de ouders en de Technische staf.
Kritiek formuleren is gemakkelijk, maar laat deze opbouwend zijn en breng deze tot bij de
juiste personen. Het luidkeels en ongepast uiten van andere visies, zal niet getolereerd
worden. Bespreek meningsverschillen discreet met de trainer, de afgevaardigde of de
coördinator. De ouders van elke speler worden met aandrang gevraagd om op een
positieve manier te supporteren voor alle jeugdspelers van de ploeg (juist taalgebruik,
beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij, ... ) :

 Steun uw jeugdtrainers. Zij weten wat ze doen en zijn uw vertrouwen waard! Ouders
zijn geen trainers en dus kan coachen alleen van een trainer komen
 Het betreden van de velden is voor de ouders verboden
 Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele
scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen
aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sport-educatieve karakter op
de helling zetten
 Ouders die door hun gedrag de werking van de club in het gedrang brengen of die
de technische staf, trainers of andere medewerkers beledigen in het publiek, kunnen
de toegang ontzegd worden. Dit kan zelfs gevolgen hebben op het lidmaatschap
van de speler zelf

www . kskzingem . eu Pagina 33 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

 De ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de technische staf bekend
te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de
club op een negatieve manier voor te stellen
 Het inrichten van etentjes, feestjes, vieringen en andere groeps-activiteiten
waarvoor de spelers een financiële bijdrage moeten leveren, gebeurt altijd na
contact met de technische staf. Hier moet voldoende rekening gehouden worden
met de financiële mogelijkheden van alle ouders. Uiteraard mogen deze activiteiten
niet in conflict zijn met trainingen of wedstrijden of andere clubactiviteiten
 In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt
steeds het Jeugdbestuur ingeschakeld om een beslissing te nemen. Enkel ouders van
de ploegen U6 en U7 worden toegelaten in de kleedkamers
 Vervoer
 Voor de verplaatsingen naar de wedstrijden wordt geen gebruik gemaakt
van externe vervoerdiensten, dit om het lidgeld betaalbaar te houden. Hierbij
rekenen we op de fair play van de ouders om dit onderling af te spreken
zodat niet telkens dezelfde ouders rijden.

www . kskzingem . eu Pagina 34 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Sportieve ouders
1. Moedig IEDEREEN aan en blijf positief tegenover ALLE spelers.
Applaudisseer voor goed spel, zowel voor de spelers van uw ploeg als die van de tegenstrever. Wees
vriendelijk tegenover alle andere ouders, begeleiders, trainers en scheidsrechters.

2. Respecteer de scheidsrechter, hij is net als U ook maar een mens.


Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel.

3. Voetbal is een teamsport, wie scoort is niet belangrijk.


Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk is als een overwinning.

4. Positief blijven langs de zijlijn juichen wij als jeugdacademie toe.


Zorg voor een positieve ervaring. Ondersteun ze met aanmoedigingen. Help de kinderen vertrouwen te
krijgen.

5. Steun uw kind als het wat minder loopt, karakter vormt de TOPPER.
Laat ze voetballen op hun niveau. Help ze realistische doelen te stellen.

6. Hou rekening met het algemeen belang en relativeer “mijn kind,


schoon kind”.
Moedig de kinderen aan en geef voorrang aan hun sport. Geef het goede voorbeeld.

7. U bent als ouder de 12de man, niet de 2de coach .


Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het spel. Probeer op
wedstrijddagen van de kinderen aanwezig te zijn om ze aan te moedigen.

8. Als uw kind een keer niet start, weet dat dit op termijn ten goede komt.
Zorg voor een positieve ervaring. Ondersteun ze met aanmoedigingen. Help de kinderen vertrouwen te
krijgen.

9. Winnen is leuk, maar VERLIEZEN hoort bij het spel !


Blijf positief, ook na verlies, kleineer of schreeuw nooit. Laat de kinderen stilaan zelf prestatienormen
bepalen. Laat uw waardering voor de trainer blijken.

10. Sportieve mislukkingen zijn nooit een persoonlijke mislukking.


Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school. Help de kinderen een
gezonde, evenwichtige levenswijze ontwikkelen. Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.

www . kskzingem . eu Pagina 35 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

communicatie
IDENTITEITSKAARTEN
Ook dit seizoen kan er enkel nog gespeeld worden mits voorlegging van officiële
identiteitskaart of bij bepaalde events met Kids-ID. Indien niet gespeeld wordt met een
officiële pas, wordt de forfaitscore toegekend. Voor de jeugdspelers, die de leeftijd van 12
jaar nog niet bereikt hebben, zullen de ouders een Kids-ID moeten aanvragen bij het
gemeentebestuur. Dit is geen overbodige luxe naar aanleiding van reizen, hospitalisatie,
e.a.

AFGELASTING VAN WEDSTRIJDEN


Tijdens de winterperiode heeft de Voetbalbond schikkingen getroffen om informatie
hierover te bekomen via :

- Website KBVB : www.footbel.com (update tot vrijdag 17 u)


- via de app BBF

Zodra de club op de hoogte is, wordt dit zo snel mogelijk aan de betrokken spelers gemeld.

AFGELASTING VAN TRAININGEN


Wanneer om een bepaalde reden de trainingen algemeen afgelast worden, zal de
ploegverantwoordelijke dit meedelen aan de respectievelijke spelers.

NIEUWSFLITS
Op geregelde tijdstippen zal informatie gegeven worden vanuit de club naar alle spelers en
ouders. Wij zoeken hiervoor nog medewerkers voor het schrijven van teksten en het
bezorgen van fotomateriaal.

KLEDIJ
De officiële sportkledij van KSK Zingem blijft eigendom van de club. Tevens wensen we te
vermelden dat er steeds kortingsbonnen te verkrijgen zijn voor voetbalschoenen,
keeperkledij en algemene aankopen bij Go Sport Oudenaarde.

www . kskzingem . eu Pagina 36 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Ongevallen
Procedure in verband met sportongevallen
De jeugdspelers van KSK Zingem zijn – voor zover ze minimum 5 jaar zijn en aangesloten
bij de KBVB – verzekerd bij de Belgische voetbalbond, die voor het verzekeren van al haar
leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen. Het betreft in feite geen
verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten
spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen doen bij ongevallen. Dit federaal
solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden
inrichten.

Criteria van tegemoetkoming


Enkel tussenkomst voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club. Er is
geen tussenkomst voor ongevallen op weg naar het terrein of op de plaats van training,
behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

Aard van de tegemoetkoming


Algemeen kan men stellen:
 Er is een vrijstelling van € 10,20€ per ongeval
 In principe wordt er tegemoetgekomen in de dokters-, apothekers‐,
hospitaalkosten en andere kosten van dien aard. Met tegemoetkoming bedoelt men
de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen (Remgelden)
 De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen komen niet in
aanmerking voor een tussenkomst
 Ook geen terugbetaling in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit
het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping
 Slechts tussenkomt voor kosten van de kinesisten na voorschrift door
behandelende arts en verzekering hiervoor zijn toestemming geeft en gekwetste
speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn

Aangifte van sportongevallen


 Je vraagt aan je trainer of afgevaardigde een ongevalaangifteformulier
 Het gedeelte “Clubblad” vult de trainer of afgevaardigde in en bezorgt dit aan het
bestuur

www . kskzingem . eu Pagina 37 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

 Met de aangifte ga je zo snel mogelijk naar de dokter :


- van eigen keuze
- onze clubdokter :
Dr. Herman Hoet
Dorpstraat 4 – 9750 Zingem
Tel.: 09 384 55 66
 Na het onderzoek vult de dokter het medisch getuigschrift in, zo gedetailleerd
mogelijk. Let op dat duidelijk ingevuld staat of er kinesitherapie, foto’s of
onderzoek door specialist noodzakelijk is
Bij niet vermelding zal er geen tussenkomst zijn!
 Aan het medisch dossier hang je met een paperclip ( niet opkleven ) een recent en
leesbaar klevertje van het ziekenfonds

Het ingevuld medisch getuigschrift breng je ZO SNEL MOGELIJK


(binnen 5 dagen) naar het secretariaat

 Wat te doen met kosten: ALLES BETAAL JE EERST ZELF


o Dokterskosten: waarschuw het ziekenfonds dat het voor een verzekering
is zodat ze je een briefje geven van de verrekening
o Ziekenhuisfacturen: steeds ORIGINELE FACTUUR bezorgen
o Apotheekkosten: briefje vragen met STEMPEL
 Nadat het ongeval door de bond is ingeboekt ontvangt u een geneeskundig
getuigschrift van herstel. Dit moet na herstel door de behandelende arts ingevuld
en samen met de kwijtschriften mutualiteit (enkel op naam van de speler),
apothekersrekeningen, enz. terugbezorgd worden aan het secretariaat
 BELANGRIJK! Slechts vanaf dit moment mag je de trainingen en wedstrijden
hervatten!
 Nadat het secretariaat op de hoogte gebracht wordt van het terugbetaalde
bedrag, zal dit overgeschreven worden op jullie rekening

www . kskzingem . eu Pagina 38 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

Save the date !


Woensdag 1 augustus 2018
Eerste gezamelijke training

Zondag 12 augustus 2018


KSK Zingem Voetbaltornooi - U12 – u13 – u15 – u17

Woensdag 15 augustus 2018


KSK Zingem voetbaltornooi U6 – u7 – u8 – u9 - u10 – u11

Vrijdag 24 - zaterdag 25 – zondag 26 augustus 2018


BBQ-festijn KSK Zingem

Zaterdag 1 - zondag 2 september 2018


Start competitie seizoen 2018-2019

Zaterdag 2 – zondag 3 maart 2019


Steakfestijn ksk zingem

Stadion Willy Ronsse – sportstraat 46 – 9750 zingem

www . kskzingem . eu Pagina 39 van 40


KSK Zingem Jeugdacademie Infobrochure Jeugdopleiding 2018 - 2019

www . kskzingem . eu Pagina 40 van 40