Vous êtes sur la page 1sur 1

DANDANSOY MALIGAYANG ARAW

I
Dandansoy, bayaan ta icao
Pauli aco sa Payao
Ugaling con icao hidlauon Maligayang araw at oras ng pagdating
Ang Payaw imo lang lantauon. Bilang pasalubong ng nayon at bukirin
Tunay na galak ng lahat ng nariritong bulaklak
Dandansoy, con imo apason
Bisan tubig di magbalon Awit at sayawan naman ang nakaganyak.
Ugaling con icao uhauon
Sa dalan magbobonbobon.
II

Ang binata kung umibig


PARU-PARONG BUKID sa dalagang taga-bukid
Paruparong bukid na lilipad-lipad Kunwari pa'y walang nais
Sa gitna ng daan papaga-pagaspas ngunit puso'y pumipintig
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas
(Ulitin ang I)
Ang sayang de kola
III
Isang piyesa ang sayad
May payneta pa siya — uy! Ang dalagang taga-nayon mahinhin at
May suklay pa man din — uy! mahinahon
Nagwas de-ohetes ang palalabasin Kunwari pa'y walang layon ngunit puso'y kalung-
Haharap sa altar at mananalamin kalong
At saka lalakad nang pakendeng-kendeng. Kaya nga't kung iibigin magt'yaga kang
manalangin;
Kung hindi mo susuyuin lalayo ang pagtingin
LUPANG HINIRANG
Bayang magiliw (Ulitin ang I)
Perlas ng Silanganan,
Alab ng puso,
Sa dibdib mo’y buhay.
Lupang Hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig,
Di ka pasisiil.
Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y


Tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma’y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta,


Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya, na pag may mang-aapi
Ang mamatay ng dahil sa iyo.