Vous êtes sur la page 1sur 4

2017 yehe, 0 1 ia3

4
. 4.41 kiJid-4?-11

Zefiall Zia4)

21 Jar. wp.iliA

jSs1 r.u —4

Le—J

ç.1),13-11

.Lek, C»ø j-"-1 31L5c5.1 jisa I


.2018 .41:wi diut-2 :
4_91
u11; 371-9-ç:111 ''
.11"-L 4
4 2001 U-eil-4 9 ty.JI:43 15 .1.1c. _
'2004 Cit.."?. 27 &JI? 27 st' J_PLIA.11
.2010 (.)1,» 11tY.Ja.à
. 19 st...na:310i

LiJtS.J; i; (:).$4:7* Le.1) jaill 4.4744.5


-. L71/43iSZ.Q.,1à1.0 L.2g.4
CUS c:›4 .171)7? \-.44U4i 1.L.11..)1+4 `42.11 Let 4:474:13.9 (-1742-11 el.119
cya4isoàLcjjI2,1 JaJ it aL95111 LJUSs J..kai
ja.:11 Lei ebt)n sit j jsLis.g :y.)1 71
1C1
l'41":‘ 4 jbe? 5 4 .4.4?-)S 4 a.""a („S (e:13 ..
44 . ”"423S çLt"").4113

:CJA 1:13 43
. •JISgi JS1*
. 11 W-d1 C51.4S1 JLAc‘17 C..).4211 -.1121. 2018 rcua LDISeq

:L3LeSil fl etLe) .1
tasilli usalslitaal eUdI tUaill ;tS1_41-1
()a cLILA.1 17.J»-2
ajai J....49:111,.9 ,:à.,63 -3
c"14sLya " chs.a.,11 -4
tai
lt.,11 Lei)ki1S-5
L:tr.1.4 C-1
. 14.1511 : Le-AiSsli JAitil L.13.- ° ->1 -6
_7
j1.11-8
c›Legill ;Laite _9
_10
:L..13.9.5S1‘171 3:313931 "J-1-al1i -11
tria.a j....:111 _12
_13
JJI :
1/.4 .4).11 _14

S3a LLA 3.11 41+-eya.aS


-. ji ts.4 c b4 .11
.1e1,4.):3 44 JJ ~JI :LL3.4371 :k+.14"4 ()C. *Â-el3S -.1
41

j_eY ktig C>0 CA,


,g111
. CLIJtsok
. Ji
s jll
J"-:"11 c.),41 +L'A 31._$3.1
.1 ‘tri J
j is cLJ*1.1.-.. ,1131.t1 st. j-1,114 _0 US Leilit÷11
_31#3?

Jun) Lel) J. S J Cà
Si.1?. ÇA-uul k4

asaib:" çrà (:»55:1.3 I CP J-9.:9".411 444 4.5i9a-43i 39-111 1 )133 -1


Lsi eALY. 423b cp-ci ". 1.sa:13 dedi -1..)A Lek' Jr)a
Ci:LAD et.lac.1 c›.43. 4 LLts11L.»
341 DJJJ9 el411 (oà.11 ;%..45.111 J1J43
ult.i US$ clJ.11 L:J• IJI j'il 41<:411 1:•;111 Lià I ..13a JI-fic ‘
D uptq
.

:
24-3S_Y° -1) CL"'

(i9.:3...)12 `LI:Uii (.43 er-i.-3.> "41 _.).


141 Lsie _rail LDI.P5n 2'5 -2
;du.:(„<...11 „D' an Ità zssis-L1 ‘4,2.àa
• .443. JAI•nall
jatnall au<11

;U:0 ,LJ* acj ‘Ljej-Sill usa&:3 Si jialz eL,M7 j -3


Â~aj Zseja asi j1al4 (c Mie 3 bi3 ()len Z41-s31 jla%11)
;+.a. Za41.1..,11 (35.4:3 4 j jji1 (j.i/S111 JIt,L4. At
(DeA 1i&ai t.als.11 âssu..,11 augall LL11-1-• J11.:1.4

";ble }Si Ùl 1 .82L cjia ‘Ll


'ul+..) Lei-à Z..33:2.4-131 ZiairC km4P-LQ
:;4:9_95:111 c_J*I .11 JI je, J5111 (.1)
( j4
. JU.4.11 st. ‘(:),)_,SIII ca}kfiall icji.,5111 jjt
Lsici 459e1 Ji"); 45...)SJ-411 (S.)".
. 1; (sit/ Uel?-11 +L'a ceY.ii-1..3
cwtl, 151 • 431)11 LI /41,21 5_91.,....11
d...A...al ale -.
44.0,1 (DA ItJ4,Jt U ji;:}

1
‘44_,L114i; esi:3

,s1c. ssa3;..5 (.:J1.1.4s cjA


cja 2018 Chlw L'Ai-Ça;‘Là11-1-:-.‘
' td_P14.;ilçUSii CA.fin U-2-11
.›.3...41 27ri:1. Si coi Takouin@pm.gov.tn vitin Lele 453_95154n
2017 jeiai1/2P 29 ci?1- 4434:13
. . L-1--" Lek. 2jl.aU (.3÷1 jSJ Islic '2017
akill J.41 I àà
0A
-

-.• ûliLefk.11

fkaidi AliflI

Àsas

-4 #u ‘fsàubit ;UA+ 4.1

alsze 31 21 li ;LLe J
31 21 Ii cilir41
chuSUI

J3S

),i414.
! rad.us

cm,la.4.11
4J+41 ela.411 eii+1; 4tis.»11 ,U=.111 ‘DA

I i-etAs Cri..021

cacLmja..1

.b.1311 jill 4:4)5:111 4. 111 jag