Vous êtes sur la page 1sur 5

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. d)
Fizică
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 de puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
d = v ⋅ ∆t 3p
rezultat final d = 0,5 m 1p
b. Pentru: 4p
F = Ff 1p
Ff = µ N 1p
N = mg 1p
rezultat final µ = 0,2 1p
c. Pentru: 4p
F1 cos α − mg sin α − µ N1 = ma 2p
N1 = mg cos α + F1 sin α 1p
rezultat final a ≅ 2,82m/s2 1p
d. Pentru: 3p
mg sin α = F1′cos α + µ ( mg cos α + F1′sin α ) 2p
rezultat final F1 ≅ 6,7N 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
mv 02
Ec 0 = 2p
2
rezultat final Ec0 = 4,5 J 1p
b. Pentru: 4p
∆Ec = LFf ,d 1p
LFf ,d = − µ mgd 1p
2 2
mv mv
∆E c = − 0
1p
2 2
rezultat final v = 1m/s 1p

Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c. Pentru: 4p
∆Ec = Ltotal 1p

mv 2
∆E c = 0 − 1p
2
Ltotal = − µ mgx + LFe 1p
rezultat final LFe = −0,34 J 1p
d. Pentru: 4p
p1 = mv1 1p
mv12 mv 2
− = −2µmgx 2p
2 2
rezultat final p = 0,6kg ⋅ m/s 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. d 3p
3. b 3p
4. a 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
VA = VB 1p
L
VA = S ⋅ 1p
2
rezultat final VB ≅ 25 ⋅ 10−3 m3 1p
b. Pentru: 4p
p0VB = ν RT 3p
rezultat final ν = 1 mol 1p
c. Pentru: 4p
p ⋅ VB′ = p0 ⋅ VB 2p
L 
VB′ = S ⋅  − x  1p
2 
rezultat final x = 20 cm 1p
d. Pentru: 4p
( m + ∆m )
p ⋅ VA′ = RT 1p
µ
m =ν ⋅ µ 1p
L 
VA′ = S ⋅  + x  1p
2 
rezultat final ∆m = 112 g 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
Reprezentare corectă 4p
b. Pentru: 3p
∆U AB = ν ⋅ CV ⋅ (TB − TA ) 2p
rezultat final ∆U AB = 1800 J 1p
c. Pentru: 4p
L = LAB + LBC + LCD + LDA 1p
TC = 9TA 1p
L = ν ⋅ R ⋅ (TC − TB ) + ν ⋅ R ⋅ (TA − TD ) 1p
rezultat final L = 2400 J 1p
d. Pentru: 4p
L
η= 1p
Qprimit
Qprimit = QAB + QBC 1p
Qprimit = ∆U AB + ν ⋅ (CV + R ) ⋅ (TC − TB ) 1p
rezultat final η ≅ 22,2 % 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. c 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
R12 = R1 + R2 1p
R
R AB = 1p
3
R12 ⋅ R AB
Re = 1p
R12 + R AB
rezultat final Re = 40 Ω 1p
b. Pentru: 3p
E1 = I ⋅ ( Re + r1 ) 2p
1
rezultat final I = A ≅ 0,17 A 1p
6
c. Pentru: 4p
2R
R12 ⋅
Re′ = 3
1p
2R
R12 +
3
E1 + E 2 = I ′ ( Re′ + r1 + r2 ) 1p
U1 = E1 − I ′ ⋅ r1 1p
rezultat final U1 = 6,6 V 1p
d. Pentru: 4p
I ′ ⋅ Re′ = I12 ( R1 + R2 ) 2p
U2 = I12 ⋅ R2 1p
rezultat final U2 = 5,6 V 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
P1 = U1 ⋅ I1 2p
rezultat final P1 = 2,7 W 1p
b. Pentru: 4p
I3 = I 2 1p
U 3 + U 2 = U1 1p
U3 = R3 ⋅ I3 1p
rezultat final R3 = 15 Ω 1p
c. Pentru: 4p
E = I ⋅ r + U1 1p
I = I1 + I2 1p
Ptot = E ⋅ I 1p
rezultat final Ptot = 5,25 W 1p
d. Pentru: 4p
We = (U1⋅ ⋅ I1 + U 2 ⋅ I 2 + U 3 ⋅ I3 ) ⋅ ∆t 3p
rezultat final We = 2700 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
D. OPTICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. c 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
1
C2 = 2p
f2
rezultat final C2 = −5m-1 1p
b. Pentru: 4p
1 1 1
− = 2p
x 2 x1 f1
d = (− x1 ) + x2 1p
rezultat final d = 90cm 1p
c. Pentru: 4p
Construcţia corectă a imaginii 4p
d. Pentru: 4p
D = x2 + ( − x1′ ) 1p
1 1 1
− = 1p
x2′ x1′ f2
y 2′ x2 x2′
β = β1 ⋅ β 2 ⇒ = ⋅ 1p
y1 x1 x1′
rezultat final − y 2′ = 1cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
λD
i= 3p
2l
rezultat final i = 0,8mm 1p
b. Pentru: 4p
λD
xmax 2 = 2 3p
2l
rezultat final x = 1,6mm 1p
c. Pentru: 3p
λ
Pentru maxim de ordinul k ⇒ ∆r = 2k 2p
2
rezultat final ∆r = 1,8 µm 1p
d. Pentru: 4p
e (n − 1)D
∆x = 3p
2l
rezultat final ∆x = 8mm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar