Vous êtes sur la page 1sur 2

(𝑐)′ = 0

∫ 0𝑑𝑥 = 𝐶
(𝑥 𝑛 )′ = 𝑛𝑥 𝑛−1
(𝑠𝑖𝑛𝑥)′ = 𝑐𝑜𝑠𝑥 ∫ 𝑎𝑑𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑐
(𝑐𝑜𝑠𝑥)′ = −𝑠𝑖𝑛𝑥
1 𝑥 𝑛+1
(𝑡𝑔𝑥)′ = ∫ 𝑥 𝑛 𝑑𝑥 = +𝑐
𝑐𝑜𝑠 2 𝑥 𝑛+1
−1 𝑑𝑥
(𝑐𝑡𝑔𝑥)′ = ∫ = ln|𝑥| + 𝑐
𝑠𝑖𝑛2 𝑥 𝑥
1
(𝑙𝑛𝑥)′ = ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 = −𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑐
𝑥
1
(𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑥)′ = ∫ 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐
𝑥𝑙𝑛𝑎
(𝑒 𝑥 )′ = (𝑒 𝑥 ) 𝑑𝑥
∫ = 𝑡𝑔𝑥 + 𝑐
(𝑒 𝑑𝑥 )′ = 𝑑𝑒 𝑑𝑥 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥
(𝑎 𝑥 )′ = 𝑎 𝑥 𝑙𝑛𝑎 𝑑𝑥
∫ = −𝑐𝑡𝑔𝑥 + 𝑐
1 𝑠𝑖𝑛2 𝑥
(𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥)′ = 𝑑𝑥
√1 − 𝑥 2 ∫ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐 (−𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑐)
−1 √1 − 𝑥 2
(𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑥)′ = 𝑑𝑥
√1 − 𝑥 2 ∫ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 + 𝑐 (−𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝑥 + 𝑐)
1 √1 + 𝑥 2
(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥)′ =
1 + 𝑥2 ∫ 𝑒 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑒 𝑥 + 𝑐
−1
(𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝑥)′ = 𝑎𝑥
1 + 𝑥2 ∫ 𝑎 𝑥 𝑑𝑥 = +𝑐

(𝑎𝑓(𝑥)) = 𝑎𝑓 ′ (𝑥) 𝑙𝑛𝑎

𝑓(𝑥) 𝑓 ′ (𝑥)𝑔(𝑥) − 𝑓(𝑥)𝑔′ (𝑥) ∫ 𝐴𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐴 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
( ) =
𝑔(𝑥) 𝑔(𝑥)2
′ ∫[𝑓(𝑥) ± 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ± ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
(𝑓(𝑥) ± 𝑔(𝑥)) = 𝑓 ′ (𝑥) ± 𝑔′ (𝑥)

(𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥)) = 𝑓 ′ (𝑥)𝑔(𝑥) + 𝑓(𝑥)𝑔′ (𝑥) 𝑓 ′ (𝑥)
∫ 𝑑𝑥 = ln|f(x)| + c
′ 𝑓(𝑥)
(𝑒 𝑓(𝑥) ) = 𝑒 𝑓(𝑥) ∙ 𝑓 ′ (𝑥)

𝑓 ′ (𝑥)
∫ 𝑑𝑥 = 2√𝑓(𝑥) + 𝑐
(𝑓(𝑔(𝑥))) = 𝑓′(𝑔(𝑥)) ∙ 𝑔′(𝑥) √𝑓(𝑥)
𝑑𝑥 1 𝑥
∫ 2 2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 + 𝑐
𝑎 +𝑥 𝑎 𝑎
∫ 𝑢𝑑𝑣 = 𝑢 ∙ 𝑣 − ∫ 𝑣𝑑𝑢
1
∫ 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑥𝑑𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑥 + 𝑐
𝛼
𝑑𝑥 𝑥
∫ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 + 𝑐
√𝑎2 − 𝑥 2 𝑎
2
𝑎 𝑥 𝑥
∫ √𝑎2 − 𝑥 2 𝑑𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 + √𝑎2 − 𝑥 2 + 𝑐
2 𝑎 2
1 𝑛−1
∫ 𝑠𝑖𝑛𝑛 𝑥𝑑𝑥 = − 𝑠𝑖𝑛𝑛−1 𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 + ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑛−2 𝑥𝑑𝑥
𝑛 𝑛
1 𝑛−1
∫ 𝑐𝑜𝑠 𝑛 𝑥𝑑𝑥 = 𝑐𝑜𝑠 𝑛−1 𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥 + ∫ 𝑐𝑜𝑠 𝑛−2 𝑥𝑑𝑥
𝑛 𝑛
𝑑𝑥
∫ = ln |x + √𝑥 2 + 𝑘| + c
√𝑥 2 + 𝑘
𝑥 𝑘
∫ √𝑥 2 + 𝑘 dx = √𝑥 2 + 𝑘 + ln(x + √𝑥 2 + 𝑘) + c
2 2
Całka typu ∫ 𝐹(𝑠𝑖𝑛𝑥, 𝑐𝑜𝑠𝑥, 𝑡𝑔𝑥)𝑑𝑥: Długość łuku krzywej:
𝑥
-> uniwersalne podstawienie 𝑡𝑔 2 =𝑡
a) y=f(x) -> f. ciągła:
𝑏
2𝑡 𝑙 = ∫ √1 + 𝑓 ′2 (𝑥) 𝑑𝑥
𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑎
1 + 𝑡2
1 − 𝑡2
𝑐𝑜𝑠𝑥 = b) x=x(t), y=y(t) 𝑡 ∈ (𝑡1 , 𝑡2 )
1 + 𝑡2
𝑡2
2𝑡
𝑡𝑔𝑥 = 𝑙 = ∫ √𝑥 ′ (𝑡) + 𝑦 ′2 (𝑡) 𝑑𝑡
1 − 𝑡2 𝑡1

2𝑑𝑡 c) 𝑥 = 𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝑟 = 𝑟(𝜑)


𝑑𝑥 =
1 + 𝑡2 𝛽
𝑙 = ∫ √𝑟 2 + 𝑟 ′2 𝑑𝜑
𝛼
Całka typu ∫ 𝑅(𝑠𝑖𝑛2 𝑥, 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥)𝑑𝑥:
-> uniwersalne podstawienie 𝑡𝑔𝑥 = 𝑡

𝑡2
𝑠𝑖𝑛2 𝑥 =
1 + 𝑡2
1
𝑐𝑜𝑠 2 𝑥 =
1 + 𝑡2
𝑑𝑡
𝑑𝑥 =
1 + 𝑡2

Związek całki z polem:


𝑏
𝐷 = ∫𝑎 𝑦𝑑𝑥 -> wzór na pole zawarte między krzywą a
rzędnymi x=a i x=b i osią ox

W przypadku, gdy krzywa określona jest równaniem


biegunowym 𝑟 = 𝑟(𝜑) wzór na pole ma postać:
1 𝛽
𝐷 = ∫ 𝑟 2 𝑑𝜑
2 𝛼

Całka jako granica:


𝐵 𝑛

𝐷 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = lim ∑ 𝑓(𝜉𝑖 )∆𝑥𝑖


𝐴 𝑛→∞
𝑖=1
Całka niewłaściwa:
a) niewłaściwa 1 rodzaju (gdy funkcja podcałkowa jest
nieograniczona w otoczeniu pewnego punktu przedziału
całkowania) -> dla a<c<b
𝑏 𝑐 𝑏
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑎 𝑎 𝑐

𝑐−𝜀 𝑏
= lim ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + lim ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜀→0 𝑎 𝜀→0 𝑐+𝜀

b) niewłaściwa 2 rodzaju (gdy przedział całkowania jest


niewłaściwy)
∞ 𝑐 𝑏
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = lim ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + lim ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
−∞ 𝑎→−∞ 𝑎 𝑏→∞ 𝑐