Vous êtes sur la page 1sur 3

ABIX NO’ PAJTZA’ YETOQ AN XUMAK

A xol juntzan awb’inaq xumak a tu chi ch’ib’ jun xumak manxa watx’iloq yili, axa yet juntzan k’uhal max jayokjun pajtza’ xol an max k’ayxa’ kan aj k’ul yet max yilon ok yin an xumak tu yuj watx’ilal yili kax max yaloni, asannej ok ach manxa watx’iloq helo xol masanil an xumak, axa taq’wi an tu, jayeltoni asannej ton ok hin watx’ wili, axa ayach manxa yob’aloq heli, tzak’al hatoji, kusiltaqxa’ k’ul no’ kax max toji. Max ek’k’al el k’u kax max jayok jun mimeq yaxnab’ axa yetax el an xumaktu yob’xa’ yili an yuj nab’ axa jayok no’ kok’ no’ tu ul lohontoq sxaq, lajwi tu max meltzoj no’ pajtza’ tu junelxa axa yet max yiloni tol tx’oqxa yob’al yili an xumak tu max yaloni:komasanil miman jelapnoq kax yowalil chi jillejtoq kob’a komasanil atak’ala’ tzet jili, ta aych ti chi yal hak’ul chi je’ hinkankan xol an xumak ti yet k’amxa chach etnelay yuj no’ kok’no’ ti axkatu watx’ k’al heli, max nahon b’a k’ul an xumak tu max yaloni kankan ha taynen an xumak ti majxa ach hinb’uchiloq. A tax yettu watx’ max yun kan yaq’on an xumak yetoq no’ pajtza’ tu.

ABIX NO’ PAJTZA’ YETOQ AN XUMAK A xol juntzan awb’inaq xumak a tu chi ch’ib’ jun

Canto: BIT JUN CH´AN KOQ´INAL

xa tzet chi ek´toq yin koq´inal Yul yib´an q´inal ti Ay b´ay tol chon tzaloji, ay b´ay ton chon kusi Chi jayok yayilal, chi jayok owal Kay k´alta´ yili koq´inal b´ay sat tx´otx ti Asan xin ayk´alta´ jun k´uhal hoq ko b´eqkanoq Hoqon kam ko masanil, hach wuxhtaq Yuj xan chi wal ayach Ek´jab´an wal yin watx´ Tzalojan yin haq´inal Yuj tol junel ch´an chon alji Yin koq´inal

Yuj tol junel ch´an chon alji Yin koq´inal b´ay sat tx´otx ti.

Yuj tol junel ch´an chon alji Yin koq´inal b´ay sat tx´otx ti. Poema. CHI’ Q’ANEJ B’AY

Poema. CHI’ Q’ANEJ B’AY HA NAJAB’ CHIKAB’AL

Chi wil henel yul ha najab’ chi wil hasat suyuyi yoki k’al hatze’ saq yoki. ¡Wal tz’ininihaloq yok kayti kax wal chihaloq sk’unjab’inaqil yok b’ay ha najab Chikab’al! ¡Waloqxa masank’ulal k’al watx’il yili b’ay kajan Nawal Imox!

Yuj tol junel ch´an chon alji Yin koq´inal b´ay sat tx´otx ti. Poema. CHI’ Q’ANEJ B’AY

CHISTE. TZE’ Q’ANEJ

Jun naq k'abich chi q'an naq jun yajan:

-Ma ma ma cha' ju ju junoq wajan. *Chje' k'al cha ach'ej ¿Ma chochej yetoq ich? -ja ja ja jab'ch'an. *Chach watx' chot hab'a, mayal wayoq! Un tartamudo pide un elote:

-Me, me, me, me da un elote. *Como no joven ¿Con chile? -Si, si, si, si, sin, chi, chile. *Ay no mames, ya le puse!

Yuj tol junel ch´an chon alji Yin koq´inal b´ay sat tx´otx ti. Poema. CHI’ Q’ANEJ B’AY

Lemlon lemlon yel no´ lem Yalan l’ob’ej, ta a no’ lem ti K’am chi ek’ lememoq no’, K’am chis scha’no’ l’ob’ej Lanan yaek’ lemlon yalan.

Trabalenguas B’AL Q’ANEJ

Lemlon lemlon yel no´ lem Yalan l’ob’ej, ta a no’ lem ti K’am chi ek’ lememoq

Adivinanzas. IK’TI’

Lemlon lemlon yel no´ lem Yalan l’ob’ej, ta a no’ lem ti K’am chi ek’ lememoq