Vous êtes sur la page 1sur 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani

Tarikh :  11 Jun 2015 

Masa :  7.45 – 8.15 pagi

Tahun :  5 Bersatu

Bilangan Pelajar :  20 orang

Tajuk : Kemahiran ­ Asas Permainan (Kategori Memadang)

Standard Kandungan   :  1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul.

2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip makenik dalam kemahiran asas permainan 
kategori memadang.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

Standard Pembelajaran :  1.8.1  Membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah pusingan jam ke petak sasaran.

2.8.1 Menyatakan teknik membaling bola dengan tangan lurus ke petak sasaran.

5.2.2  Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahiran pergerakan.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mempelajari teknik membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah jam ke petak sasaran.
Hasil Pembelajaran :  Pada akhir aktiviti pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat :

Psikomotor  : Membaling bola sekurang kurangnya 3 daripada 5 kali percubaan dengan jarak 2 meter  dan  
  teknik yang betul. 
  (Teknik ­ tangan lurus mengikut arah pusingan jam ke petak sasaran)

Kognitif : Menyatakan sekurang­kurangnya 2 fasa pergerakan dalam teknik membaling bola dengan 
  tangan lurus ke petak sasaran. (Berdiri tegak dan pegang bola, mata pandang ke arah sasaran, 
  gerakkan kaki dominan ke hadapan)

Afektif : Menunjukkan keyakinan untuk melakukan kemahiran membaling bola dengan tangan  lurus 

Fasa Strategi / Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi Catatan

Permulaan Memanaskan badan 1. Mobiliti Formasi 


(5minit) 1. Mobiliti Permainan singa dan kambing ­ 2 skittle

Permainan singa dan  ™ Murid dibahagikan kepada  Noted: kawasan 


kambing. dua kumpulan ( satu  pengajaran 
kumpulan perempuan dan 

­ Regangan satu kumpulan lelaki)
™ Setiap kumpulan memilih 1 
ketua sebagai “singa”
™ Seorang ibu kambing akan 
dipilih untuk mengawal anak 
kambing daripada singa. 
™ murid yang lain akan 
bertindak sebagai anak 
kambing dan berbaris di 
belakang ibu kambing
™ Singa akan berdiri di hadapan 
ibu kambing.
™ ibu kambing mendepakan 
tangan dan bertindak sebagai 
ibu untuk menjaga anak 
kambing dari dimakan oleh 
singa
™ Guru akan memberikan 
isyarat “Mula” dan singa akan 
mengejar kambing.
™ anak kambing yang ditangkap 
akan keluar dari barisan dan 
duduk di luar kawasan
Regangan
Lakukan regangan dengan kiraan 
8: 1. Gerakkan kepala ke kiri dan 
kanan. 
2. Gerakkan kepala ke atas dan 
bawah. 
3  Gerakkan bahu ke atas dan 
bawah. 
4. Gerakkan bahagian tangan ikut 
putaran jam dan lawan jam. 
5. Bongkokkan badan ke hadapan 
dan gerakkan badan ke kiri dan 
kanan. 
6.  Buka kaki seluas bahu dan 
cuba sentuh hujung kaki kiri dan 
kanan. 
7.       Lakukan lompat bintang.

Perkembangan Aktiviti individu : 1) Membaling bola ke arah petak  Alatan :


( 7 minit ) 1) Membaling bola ke arah  sasaran secara statik ­ 20 bola 
petak sasaran  i. Berdiri dengan kaki  kecil
secara statik dominan di hadapan  ­ 2 skittle
dan pegang bola 
menghadap dinding 
pada jarak 2 meter
ii. Mata pandang ke arah 
sasaran
iii. Pusingkan tangan 
lurus ke hadapan dan 
atas
iv. Lepaskan bola ketika 
tangan berada di peha
v. Pastikan keadaan 
stabil 
vi. Ulang aktiviti sebanyak 
5 kali
Petunjuk :

Murid

   Dinding

Petak    
sasaran

Guru

Skittle

2) Membaling bola ke arah 
petak sasaran secara 
dinamik
2) Membaling bola ke arah petak 
sasaran secara dinamik
i) Berdiri tegak dan 
pegang bola pada 
petak yang disediakan
ii) Gerakkan kaki 
dominan ke hadapan
iii) Pusingkan tangan 
lurus ke hadapan dan 
atas ikut pusingan jam
iv) Lepaskan bola ketika 
tangan berada di peha
v) Bawa kaki belakang ke 
hadapan
vi) Ulang aktiviti sebanyak 
5 kali

Petunjuk :

Murid

   Dinding

Petak sasaran

Guru
        
Kemuncak  Permainan :
(7 minit ) “ Kereta api lama “ 1) Bahagikan kepada dua 
kumpulan A dan B
2) Kumpulan A merupakan 
kumpulan yang memukul 
bola. Kumpulan B pula akan 
menjaga bola yang dipukul 
oleh kumpulan A.
3) Seorang daripada kumpulan A 
memukul bola dalam kawasan 
yg telah di tetapkan dengan 
menggunakan  alatan yang 
telah disediakan. Kemudian 
semua ahli kumpulan A berlari 
mengelilingi kawasan yang 
telah di tandakan.
4) Manakalah kumpulan B pula 
berusaha  untuk mendapatkan 
bola yang telah dipukul, 
Petunjuk :
kemudian membuat garisan 
panjang seperti keretapi           Arah larian
sehingga semua ahli 
kumpulan selesai berbaris.     Kawasan larian
Orang yang berada di depan 
mengangkat bola yang        Permulaan
kumpulan A pukul 
menandakan mereka sudah 
berjaya.
5) Mana­mana kumpulan yang 
dahulu selesai akan di kira 
menang dan mendapat satu 
mata. 

Penutup Aktiviti kenduran/ menyejukkan  Murid mengikut pergerakan guru.


( 3 minit ) badan
1) Apabila Guru menyebut “Do 
this”, murid mengikut lakuan 
1) “Do this, do that” guru tersebut.
2) Jika Guru menyebut “Do that”, 
murid perlu membuat 
pergerakan yang berbeza.
3) Aktiviti (lakuan)

Guru bersoal jawab dengan 
murid Soalan 1
­ apakah fasa­fasa dalam teknik 
mebaling bola dengan tangan lurus 
mengikut arah jam ?