Vous êtes sur la page 1sur 3

Tel - telle - tels - telles

Le petit mot 'tel' en français ne peut avoir que 4 formes grammaticales :

TEL au masculin singulier


TELS au masculin pluriel
TELLE au féminin singulier
TELLES au féminin pluriel

Ceci étant, ce petit mot est employé dans des cas bien différents et il n'est pas toujours facile de voir
avec quel mot il faut l'accorder.

Essayons donc de faire une petite synthèse :

ADJECTIF indiquant la ressemblance, la similitude (semblable à ...) : il s'accorde en genre et en


nombre avec le terme explicité.
On ne voit plus de telles voitures à notre époque.
Tels sont les hommes quand vient le moment de la vaisselle ... ils fuient !
Avais-tu déjà vu une orchidée telle que celle-là ?
Tu ne peux pas aller au cours tel (ou 'telle') que tu es. (selon qu'il s'agit d'une fille ou d'un garçon)

ADJECTIF indiquant la comparaison (comme ...): il s'accorde en genre et en nombre avec le terme
qui sert d'élément comparé.
Note : certains auteurs accordent l'adjectif avec le terme qui est l'objet de la comparaison, mais il
vaut mieux ici s'en tenir à une règle simplifiée.
La machine, telle une immense araignée, s'approcha de moi.
Les oranges, tels des boulets de canon, formaient une énorme pyramide.
Des hommes, tel celui-ci, sont responsables à eux seuls de millions de morts.
Telles des furies, elles se sont jetées sur lui.

ADJECTIF indiquant l'intensité (tellement, si fort, si grand ...) : il s'accorde en genre et en nombre
avec le terme dont on marque l'intensité.
La trace que mon père a laissée dans cette entreprise est telle que nous ne l'oublierons jamais
Ils m'ont mis un tel désordre dans l'appartement que j'en aurai au moins pour deux jours de travail.
Les orages étaient tels qu'il a fallu redescendre dans la vallée.
J'avais de telles envies de chocolat que mon mari a été en acheter immédiatement.

ADJECTIF indiquant une identification imprécise ou ignorée (je ne peux pas ou je ne veux pas
préciser) : il s'accorde en genre et en nombre avec le terme qui suit.
Il est alors employé sans article et généralement dans l'expression 'tel ou tel'
Vous avez tous déjà vécu tel ou tel événement angoissant, telle ou telle situation stressante.

PRONOM indiquant une identification imprécise : (même idée qu'au n° 4, mais sous la forme
pronominale). Le mot prend une des 4 formes, selon l'antécédent du pronom (le mot qu'il désigne
ou remplace).
Connaissez-vous l'adage qui dit : 'Tel est pris qui croyait prendre' ?
Connaissez-vous beaucoup de baronnes ? Oh, vous savez, j'ai bien rencontré telle ou telle, mais
sans plus ...
Un tel m'a dit que vous étiez parti, un autre que vous étiez malade, un troisième que vous aviez
déménagé.

Emplois particuliers : 'Tel quel' signifie 'dans l'état où je l'ai reçu', 'comme il est'. Il s'accorde avec le
mot auquel il se rapporte.
Je vous rends ce livre tel quel.
Il m'a remis ces valises telles quelles.
Il m'a lancé cette injure telle quelle.
Je suis désolé de leur état, mais je les ai reçus tels quels.

Takové - takové - takové

Malé slovo "tel" ve francouzštině může mít pouze 4 gramatické formy:

TEL singulární mužský


TELS mužské množné číslo
Takový ženský singulární
Takový ženské množné číslo

To znamená, že toto malé slovo se používá ve velmi odlišných případech a není vždy snadné vidět,
s jakým slovem by mělo být uděleno.

Takže zkusme udělat malou syntézu:

ADJECTIVNÍ označující podobnost, podobnost (podobně jako ...): souhlasí s druhou a číslem s
výslovným pojmem.
V těchto dnech už takové vozy nevidíme.
To jsou muži, když přijde čas na pokrmy ... uprchlí!
Už jste někdy viděli takovou orchidej?
Nemůžete jít do třídy (nebo "takové"), kterou jste. (v závislosti na tom, zda je to holka nebo
chlapec)

ADJECTIVE označující srovnání (jako ...): souhlasí s druhou a číslem s pojmem, který slouží jako
srovnávací prvek.
Poznámka: někteří autoři dávají přídavné jméno termín, který je předmětem srovnání, ale je lepší
držet se zjednodušeného pravidla.
Stroj, jako obrovský pavouk, se ke mně přiblížil.
Pomeranče, jako dělový míček, tvořily obrovskou pyramidu.
Muži, jako je tenhle jediný, jsou zodpovědní za miliony úmrtí.
Jako hněv se vrhli na něj.

ADJECTIVNÍ označující intenzitu (tak, tak silná, tak skvělá ...): souhlasí s druhou a číslem s
výrazem, jehož intenzita je značena.
Stopa, kterou můj otec zanechal v této práci, je takový, že na něj nikdy nezapomeneme
Udělali mi takový nepořádek v bytě, že budu mít alespoň dva dny práce.
Bouře byly takové, že bylo nutné se vrátit dolů do údolí.
Měl jsem touhu po čokoládě, kterou můj manžel okamžitě koupil.

ADJECTIVE označující nepřesnou nebo neznámou identifikaci (nemohu nebo nechci uvést):
souhlasí věcně a v čísle s následujícím pojmem.
Používá se bez výrobku a obecně ve výrazu "takový nebo takový"
Všichni jste zažili tuto nebo tu strašlivou událost, tuto nebo tu stresující situaci.

PRONOM označující nepřesnou identifikaci: (stejná myšlenka jako v č. 4, ale ve formě zájmena).
Slovo má jednu ze čtyř forem, podle antecedentu zájmena (slovo, které označuje nebo nahrazuje).
Víte, jak se říká: "Toto je přijato, kdo si myslel, že přijme"?
Znáte mnoho baroness? Oh, víš, potkal jsem to nebo ne, ale už ne ...
Někdo mi řekl, že jsi byl pryč, jiný, že jsi nemocný, třetí, že jsi se přestěhovala.

Zvláštní práce: "Jak je" znamená "ve stavu, který jsem dostal", "jak je". Souhlasí se slovem, na
které odkazuje.
Dávám vám tuto knihu jako takovou.
Podal mi tyto kufry tak, jak byly.
On uvrhl tuto urážku tak, jak to bylo.
Omlouvám se za jejich stav, ale dostal jsem je tak, jak je.