Vous êtes sur la page 1sur 1

Exoten in de Friese bush

Een Afrikaanse maraboe ,?

exotische schildpadden
en wallaby’s die zich zonder
der problemen voortplanten Deze uit de
ten in de bossen bij Makkinga dierentuin Blijdorp
kinga Hoe kan het toch dorp ontsnapte
dat sommige exoten zo te maraboe
wist in leven te
makkelijk kunnen overleven
blijven met onder
ven in ons koude landje dermeer varkenskoppen

kenskoppen
Door ElizabethVogelzang uit een slagerij
rij

Foto Persbureau
MAKKINGA - Met z’n tienen schijnen Zwolle
nen ze rond te huppen in de Ronald Schalekamp
bossen rond Makkinga en Oosterwolde
een kostje elkaar te scharrelen van de Nederlandse Vereniging
terwolde Wallaby’s een kleine bij
len En ze zijn niet schuw Daarom van Dierentuinen Zolang het
kangoeroesoort Een drachtig
om vormen ze een makkelijke beest het minimum aan eten
vrouwtje van de kleine kangoeroesoort
prooi of ze komen onder de auto drinken en warmte krijgt blijft
roesoort wist vier jaar geleden "

te ontsnappen en heeft zich


to hij wel leven

sindsdien voortgeplant met Je moet oppassen met exoten In Tijnje legde een in het wild levende

haar zoon De van oorsprong in onze natuur meent de opzichter vende roodwangschildpad afgelopen

Australische dieren gedijen zichter De nijlgans was ooit gelopen zomer eieren in de tuin
goed in het Friese landschap ook een bijzondere vogel Nu is van de familie De Jong Het exotische
schijnbaar De springers worden het een bedreiging voor de andere tische dier leeft met een paar
den met rust gelaten dere dieren en moeten we er op soortgenoten al jaren in een
jagen sloot
Vaak gaan verstekelingen vanzelf
zelfdood en is er ook geen reden Een Afrikaanse maraboe ontsnapt
Of exoten moet bestrijden
je

den om ze te bejagen zegt Herman snapt uit de Rotterdamse dierentuin hangt volgens De Man onder
man Slot opzichter in het rentuin Blijdorp zwierf enkele andere af van de schade die de
Drents Friese Wold Volgens weken door Nederland In Tolbert dieren toebrengen aan de bestaande
hem is de overlevingskans van bert deed de vogel zich elke dag staande dierenpopulatieof aan
’dumpdier’
een minimaal Negen te goed aan verse varkenskoppen gewassen en de omgeving
gen van de tien keer gaan zulke pen bij vleesbedrijf Beusmeat Een poema op de Veluwe heeft
beesten dood Simpelweg
omdat De ene ontsnapte soort houdt een ander effect dan bijvoor-
dat ze het niet redden weet het nu eenmaal langer vol dan , beeld een groepje schildpadden
Slot Ze zijn niet gewend zelf de andere zegt Danny de Man den in de sloot