Vous êtes sur la page 1sur 1

n. Dr.

Good standing belge talebinizle ilgili bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor.

1- Mezuniyetinizi, hangi tarihlerde nerelerde çalıştığınızı (çalışma/eğitim geçmişinizi), belge


talebinizin nedenini, adedini, dilini (sadece İngilizce ve Türkçe verilmektedir.) ve nerede
kullanılacağını detaylı olarak belirten İstanbul Tabip Odasına hitaben yazılmış imzalı dilekçe
örneği, (scannerden geçirilebilir)

2 – Sağlık Bakanlığı doktor bilgi bankası kaydınızın çıkdısı (http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/)


yada fotokopisi,

3 – Türk Tabipleri Birliği hesabına belge adedi başına 21 TL. olmak üzere yatırılan ücret
dekontunun örneği (1 adetten fazla ise ona göre ücret yatırılıyor.)

HESAP SAHİBİ : TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ


Banka Adı : TÜRKİYE İŞ BANKASI
Şube Adı ve Şube Kodu : Söğütözü Şubesi - 4382
Hesap No : 38475
IBAN No : TR95 0006 4000 0014 3820 0384 75
Açıklama : Ad – Soyad (Talepte bulunulan hekim) good standing belge ücreti

4 – İstanbul Tabip Odası’na olan birikmiş aidat borçlarınızın ödenmesi

Ödeme için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

* İstanbul Tabip Odası web sayfasından TC kimlik no. girilerek online kredi kartı ile ödeme
* http://www.istabip.org.tr/index.php/burolar/ito/uyelik-isleri-burosu/139-aidatm-nasl-oedeyebilirim-
.html linkinde belirtilen bankalar üzerinden ödeme yapılarak dekontunu e-posta ile
gönderme