Vous êtes sur la page 1sur 38

PRZYKŁADY PRAKTYK NEKROMANTYCZNYCH W MAGII GRIMUARYCZNEJ I TRADYCYJNYM

CZAROSTWIE

Jestem pewien, że to rozdział, na który każdy czytający ten artykuł czekał tak długo. Nie zawiedziecie
się, nie po to lawirowałem tyle czasu między kulturowymi elementami nekromancji by zostawić was
bez posmakowania praktyki magicznej. Jak już wcześniej wspomniałem dość popularnym obecnie
trendem jest przygotowywanie ołtarzy magicznych, specjalnie poświęconych danym istotom czy
grupom istot, ich pielęgnacja i sposoby nawiązywania kontaktu. Przyjrzyjmy się przykładowemu
ołtarzowi.

Najbardziej oczywisty i pierwszorzędny wydaje się ołtarz konsekrowany dla naszego patrona
czarowników i nekromantów – Św. Cypriana. Ustawienie kaplicy dla Świętego Cypriana ogólnie
bazuje na jego obrazie lub figurze, świecach, kielichu wody i otoczeniu go jego kolorami. Z zamiarem
poświęcenia powierzchni dla Św. Cypriana, ozdób ołtarz w obrus, ustaw jego obraz w centrum, a
przed tym wizerunkiem umieść kielich zimnej wody. Udekoruj ołtarz w przedmioty okultystyczne, aby
go spersonalizować jednocześnie pozwalając im rezonować z duchem świętego. Możesz pozostawić
na nim swoje księgi magiczne, kryształowe kule i magiczne ingrediencje blisko jego wizerunku. Jak
tylko przygotujesz taką przestrzeń, powinieneś zadedykować ją jemu i wezwać jego obecność do
twojego życia podążając za tym sposobem. Przygotuj fioletową świecę, kadzidło olibanum i kielich
wody. W Sobotę uklęknij przed jego ołtarzem i zapukaj w jego powierzchnię dziewięciokrotnie,
wzywając jego imię po każdym stuknięciu. Zapal fioletową świecę i ustaw ją przed jego wizerunkiem
po prawej stronie. Ustaw kielich wody przed jego wizerunkiem po lewej stronie. Razem z jego
wizerunkiem powinny one tworzyć trójkąt. W jego środku umieść kadzielnicę i zapal węgiel drzewny
od płomienia świecy, ułóż go ponownie w kadzielnicy i umieść w niej olibanum. Wraz z unoszącym się
dymem kadzidła, wznieś szczere modły do Św. Cypriana. Zapytaj go czy akceptuje twoją ofiarę oraz
czy cieszy go ona. Poproś go by pobłogosławił ołtarz i stał się obecny w twoim życiu. Za pomocą
swojej ręki rozwiej dym, tak by unosił się nad całym ołtarzem. Ten prosty obrzęd poświęca ołtarz Św.
Cyprianowi. Od tego momentu należy go pielęgnować. Umieszczaj nowy kielich czystej wody w każdą
Sobotę, starą wodę możesz wylewać na trawnik lub użyć jej do pielęgnacji roślin w domu. Zostaw
ofiary i świece, gdy są przez Niego wzywane, a także poświęć się medytacji i modlitwie z Jego
udziałem. Pielęgnacja ołtarza rozwinie relację pomiędzy wami i powinno się to odbywać z naciskiem
poświęcenia i miłości. Ofiary dla Św. Cypriana powinny być pozostawiane w specjalne okazje jak
podczas dnia mu poświęconego (26 wrzesień) lub też ex voto czy jako zapłata za pomoc i
podziękowanie za jego obecność w twoim życiu. Kadzidło, wino, kielich wody i świece są najczęstszą
formą ofiar składanych Świętemu Cyprianowi. Z kadzideł można ofiarować mu olibanum lub mirrę,
które używane są w Portugalii i Hiszpanii, lub też kopal, którego zazwyczaj używa się w Środkowej
Ameryce. Niektórzy używają również akacji jako elementu kadzidlanej mieszanki. Aby nawiązać do
liczby dziewięć, niektórzy składają mu dziewięciokrotne ofiary. Choć istnieją zwyczajowe ofiary dla
różnych świętych, które powstawały i wypływały z ich legend, najlepszym rozwiązaniem przy pracy ze
Św. Cyprianem jest nie tylko mówić mu, co się chce, ale także pytać go, czego on pragnie w ofierze.
Odkryjesz w ten sposób, że akceptuje on zwyczajowe ofiary, ale może cię również czasem zaskoczyć,
chcąc na przykład milagro charm, sprowadzenia pielgrzyma do kaplicy lub innych specyficznych ofiar.
Poprzez pełne wiary składanie ofiar temu świętemu w zamian za interwencje oraz ciągła opieka nad
jego ołtarzem i spędzanie czasu na modlitwie do niego, pozwoli rozwinąć silną więź i sprawi, że ten
potężny czarownik, który stał się świętym będzie nie tylko sojusznikiem, ale także przewodnikiem i
nauczycielem.

Kolejną bardzo podobną praktyką jest nawiązanie komunii bezpośrednio z duchami przodków,
pomijając magicznych pośredników. W tym celu tworzy się ołtarz poświęcony naszym prawdziwym i
magicznym przodkom. Proces ten może wiązać się z wieloma rytualnymi aktami jak np. zdobywanie
szczątków naszych bliskich, prochów, włosów czy przedmiotów, które do nich należały, ziemi z ich
grobu. Przygotowywanie specjalnych pojemników, które będą służyły za ich siedziby na naszym
ołtarzu i ostatecznie rytualne wezwanie ich i konsekracja miejsca ich rezydowania. Później pozostaje
nam karmienie zmarłych i wplecenie ich mocy w naszą magiczną praktykę. Proces ten jest
szczegółowo opisany w książce Communing with the Spirits M. Colemana i nie ma sensu rozpisywać
się szerzej nad poszczególnymi technikami.

Wspomniane w poprzednim akapicie pojemniki służące duchom za swoiste mieszkania nie są rzeczą
nietypową. Taką samą rolę spełnia wizerunek Św. Cypriana na ołtarzu, czy figura Senor la Muerte w
jego kapliczce. Duchy z reguły zgadzają się zamieszkiwać dane miejsca konsekrowane przez
czarownika, jeśli widzą w tym benefity dla siebie. Istnieją jednak praktyki związane z duchami nie
tylko zmarłych, które mają na celu uwięzienie np. złowrogich sił wewnątrz pojemnika. Oczywiście
możemy od razu przywołać z głowy legendy o uwięzionych w lampach dżinach – nie są one
bezzasadne, bowiem mamy w końcu mowę o mosiężnym naczyniu, w którym Salomon uwięził 72
duchy wymienione w pierwszej księdze Mniejszego Klucza, Goecji. Użył w tym celu odpowiedniej
pieczęci i magicznych zaklęć. Wśród kornwalijskich czarownic zaś możemy odnaleźć przykłady
zastosowania butelek duchów, specjalnie przygotowanych pułapek, które były ukrywane pod
progiem mieszkania czarownicy – gdy wrogi czarownik chciał jej zaszkodzić i wysyłał duchy w tym
celu, te były więzione w takich butelkach i w rezultacie podlegały mocy czarownicy. W Museum of
Witchcraft and Magic w Kornwalii nadal możemy znaleźć takie butelki w zbiorach muzealnych. Nie
sądźmy jednak, że praktyki utrzymywania duchów w pojemnikach przeszły do lamusa, o nie. W nowej
książce wydanej przez Scarlet Imprint Magister Officiorum czarownik Julio Cesar Ody opisuje dwie
techniki, jedną służącą egzorcyzmowaniu duchów zapożyczoną z Hygromantei, a drugą autorską
służącą wzmocnieniu czarownika poprzez wykorzystanie familiarów dostarczonych przez duchy, z
którymi czarownik już wcześniej współpracował.

Pierwsza Operacja

Weź butelkę lub słoik wykonany ze szkła, ceramiki lub gliny, niech będzie ona nieoznaczona w żaden
sposób. Powinna mieć nakrętkę wystarczająco dużą by narysować na niej pentagram. Wypełnij jedną
trzecią butelki oliwą z oliwek. Umieść ją na kawałku białego materiału na stole lub ziemi i otocz
czterema świecami. Następnie za pomocą noża z czarną rączką (procedura jego przygotowania
opisana jest w Grimoirum Verum) wyznacz krąg wokół siebie, tak by pojemnik znajdował się poza
nim. Wewnątrz rozpal kadzidło z goździków, gałki muszkatołowej i galbanum. Gdy dym się wzniesie
wskaż w kierunku opętanej osoby lub przedmiotu i wypowiedz poniższe zaklęcie:

Wzywam cię, duchu, przez wielkie imiona El, Elohim, Shaddai, Sabaoth, przez którego głos wszystko
zostało uczynione, przez ofiarę jego syna i miłosierdzie, które zostało udzielone, przez obrzydliwe
tajemne łańcuchy wypowiedziane przez tych, którzy zostali nieśmiertelni w Jego oczach przy ich
wypowiedzeniu, przez pierwszego Króla na Wschodzie, który odrodził się w łonie Wenus, przez
Belzebutha, który przewodzi wszystkim regionom Tartu, przez Szatana, który zstąpił jak błyskawica na
drzewo i skazał go na spalenie do końca dni, Rozkazuję ci, abyś wziął ten dym za swoje ciało.

Powtarzaj to wezwanie tak długo aż duch ukaże się widoczny w dymie, następnie wskaż nożem na
pojemnik i wypowiedz:

Ponownie wzywam cię i nakazuje ci duchu, poprzez wszystkie te imiona, byś przeniósł się do tego
pojemnika i byś pozostał w nim do czasu, aż nie zostanie otwarty, bez matactwa i wrogości
jakiegokolwiek rodzaju!
Duch powinien ukazać się widoczny wewnątrz pojemnika i w tym momencie możesz opuścić krąg i
zapieczętować pojemnik nakrętką. Pojemnik następnie może być zakopany w ziemi, gdzie nie
zostanie łatwo odnaleziony, co ukarze ducha, lub też zostawiony do późniejszego użytku przez
czarownika.

Druga Operacja

Operacja ta podana przez Cesara wiąże się z jego praktykami Obeah i wymaga posiadania Liber
Spirituum zawierającego aktywne już pieczęcie służących nam duchów. Opiera się ona na fakcie
łańcucha zależności: każdy duch komuś służy i każdy ma sługi. Przy pomocy tej operacji możemy
uzyskać familiary, czyli podległe duchy od duchów, które służą nam. Plusem takiej praktyki, jest to, że
każdy czarownik może wykorzystać tak przygotowany pojemnik duchów, jeśli zna odpowiednie
formuły (znaczy to, że osoba trzecia nie musi mieć aktywnych charakterów w swoim Liber Spirituum,
by wykorzystać konkretne duchy). Duchy zamykane w ten sposób mogą z własnej woli służyć nam
jako familiary, ale co ważne, ich zgoda nie jest tutaj jakimkolwiek wymogiem.

Zdobądź pojemnik wykonany z drewna lub gliny, niech posiada kształt tykwy. Pomaluj go na biało, a
na jego górnej połowie nakreśl wiele czarnych krzyży. Dodatkowo zdobądź czaszkę ptaka, małą
wystarczająco by zmieściła się w pojemniku, ale dużą na tyle, by narysować na niej znaki. Przygotuj
również pokrywkę z pszczelego wosku, na której wyrysuj Pieczęć Salomona. Na czarnym obrusie
narysuj w centrum żółty trójkąt i umieść wewnątrz niego pojemnik, a przed nim czaszkę. Następnie
przygotuj pieczęć ducha, z którym współpracujesz i stań w kręgu przed trójkątem, wezwij go
standardową formułą ewokacyjną jaką można znaleźć w Kluczu, jednak zamiast wzywać samego
ducha, wzywaj „familiara ducha N.” Gdy tylko się pojawi zażądaj od niego imienia i charakteru, które
to należy zapisać w swoim Liber Spirituum, następnie rozkaż mu zamieszkanie w przygotowanej
czaszce i bycie posłusznym wszelkim poleceniom. Gdy duch wykona twoją wolę i odejdzie do swojej
nowej siedziby, możesz bezpiecznie opuścić krąg. Oznacz czaszkę imieniem lub charakterem ducha i
umieść ją w przygotowanym pojemniku. Zamknij go woskową pieczęcią.
Familiary „demonów” opisanych w Kluczu w większości są duchami zmarłych, a więc tego typu
praktyka zalicza się do działań nekromancji. Innym rodzajem magicznych operacji z wykorzystaniem
duchów zmarłych jest ich bezpośrednia ewokacja w celu uzyskania odpowiedzi na pytania. Poniżej
przedstawiam przykładową metodę na dokonanie tego.

Lampa Murmura

Wspominałem wcześniej o duchach, które mogą ułatwić nam kontakt ze zmarłymi. Jednym z takich
duchów jest Murmur, pięćdziesiąty czwarty duch Goecji. W dniu Merkurego należy wykonać lub
zakupić lampę oliwną i na jej przedzie wyrysować pieczęć tego ducha, którą znaleźć możemy w
Kluczu. Do głównego pojemnika lampy należy dodać igły cisu, sproszkowane kości, piołun, balsam z
Gilead, kroplę własnej krwi i żywicę mirry. Całość zalej oliwą z oliwek. W sobotę, w trakcie nowiu, lub
w Święto Zmarłych wejdź do swojej pracowni. Ułóż na ołtarzu trójkąt manifestacji, a w jego centrum
ustaw lampę oliwną. Bądź uzbrojony w różdżkę, pentagram, heksagram i tajemną pieczęć. Rozpal na
ołtarzu kadzidło z mirry, mastyksu i aloesu. Zapal lampę. Wyznacz magiczny krąg i konsekruj go w
odpowiedni sposób. Możesz zastosować krąg opisany w Goecji, ale nie jest to konieczne. Możesz po
prostu wyznaczyć za pomocą noża z czarną rączką krąg i konsekrować go w poniższy sposób:

Coniuro te circulum et consecro locum istum per ilium vivum et verum deum creatorem celi et terri qui
istum circulum et locum per ipsum creatorem celi et terre qui hista nomina theos + Iskiros + athanatos
+ Ioth + Atheo + Sabaoth + Pheabaoth + Hele + hubiet + Antrielle + Amarelle + Condonelle + Agios +
Chebenas + Theleas + Ymas + Ban + Hen + Hely + En + Vaus + Ethen + Bury + Tallens nomine +
Ianayara + et per omnia nomina sanctissima dei nota et ignota sit locus iste circulus iste ex dono
gracie omnipotentis altissimi dei, benedictus + et consecratus sanctificatus et custoditus societate
omnium sanctorum evangelistarum martirum patriarcharum prophetarum principatum potestatum
confirmatus et consiliatus circulus vel locus iste quatenus virtutem potestatem et sanctitatem suam
capiat in signo dei vivi et veri et a sancta cruce Christi et sancta maria matre domini nostri Jesu Christi
plena gracie consecratus itaque quod per ingredi nec intra circulum istum terrores timores
tempestates aliquo modo cause nobis nocendi non valeant inferre ipso adiuuante et circum
defendente, cui celestia terrestria et infernalia subiciuntur. Amen.

Gdy będziesz bezpieczny w kręgu użyj tradycyjnej formuły do przywołania ducha Murmura. Gdy
przybędzie pokaż mu pentagram, ostrzeż go o konsekwencjach nieposłuszeństwa i powitaj tradycyjną
formułą. Skieruj swoją dłoń dzierżącą różdżkę w stronę Murmura i wypowiedz:

Przywołałem cię Pentaklem Salomona! Potężny Murmurze, który kontrolujesz cienie zmarłych,
pragnę byś przyprowadził do mnie jedną z dusz, w twej władzy! Niechaj płomień tej lampy będzie dla
niej latarnią wskazującą drogę! Przyzywam ich do niej!

Usiądź w swym kręgu i odczekaj aż duchy zmarłych pojawią się w Twojej świątyni. Obserwuj płomień
lampy, gdy zacznie migotać i zachowywać się w sposób inny niż przed ewokacją, to znak, że cienie są
obecne, podobnym znakiem może być odczucie chłodu lub poruszającego się powietrza. Wówczas
możesz zacząć zadawać duchom pytania, kierując je w ogień lampy – będziesz zaskoczony siłą
odpowiedzi. Gdy skończysz zwróć się ponownie do Murmura:

Murmurze! Ponownie wzywam cię! Niechaj wezwane przez ciebie cienie wrócą do swoich
prawowitych siedzib, tak szybko jak zostały wezwane, niechaj odejdą w pokoju. W nagrodę otrzymasz
ode mnie słodkie wonności.
Gdy nabierzesz pewności, że twoja świątynia została oczyszczona z cieni zmarłych, wówczas należy
złożyć Murmurowi w ofierze kadzidło z olibanum, smoczej krwi i płatków róży. A na koniec wymówić
zaklęcie odsyłające Murmura.

Dla grupowych ceremonii, lub seansów spirytystycznych można wykorzystać metodę opracowaną
przez Cesara Ody i opisaną w Magister Officiorum w rozdziale „The Black Table of Bune”. Zachęcam
do zapoznania się z nią.

Lampa Murmura

Kompletna Operacja Nekromantyczna

Murmur to pięćdziesiąty czwarty duch opisany w pierwszej księdze Lemegetonu, Goecji. Choć czasem
zwą go także Murmusem i Murmuksem. Jest on wielkim księciem i hrabią. Ukazuje się pod postacią
wojownika ujeżdżającego gryfa, z koroną księcia na głowie. Kroczą przed nim jego posłańcy przy
wtórze trąb. Zajmuje się nauczaniem filozofii. Może też doprowadzić dusze zmarłych przed oblicze
egzorcysty i zmusić je do odpowiedzi na jego pytania. Rządzi teraz 30 legionami duchów.

Przedstawiona poniżej procedura, jeśli wypełniona ze starannością doprowadzi czarownika do


wykorzystania pomocy potężnego księcia i hrabii Murmura w praktyce nekromancji. Należy tutaj
zaznaczyć, że część podanych zaleceń może być modyfikowana zgodnie z własnym stylem Rzemiosła.
To jest, nikt nie wymaga by czarownik stosował krąg ochronny przedstawiony w Lemegetonie, jeśli o
wiele bezpieczniej czuje się w swoim własnym. O ile zaleca się przygotowanie pieczęci z metali im
przypisanych, o tyle równie skuteczny jest odpowiednio przygotowany i konsekrowany dziewiczy
pergamin, którego procedura przygotowania znajdzie się również w tym traktacie.

Podobnie ma się sprawa opiekuńczych duchów i bóstw czarownika. Nie ma potrzeby zwracać się do
przedstawionego w Lemegetonie judaistycznego boga – szczególnie, jeśli czarownik jest związany z
siłami chtonicznymi i podziemnymi, których jurysdykcję w tym rytuale może przywołać.

Przedstawiona poniżej procedura jest wielce plastyczna, należy jednak pamiętać o zachowaniu
odpowiedniego czasu i powagi, szacunku do wzywanych duchów.

Wstępne Oczyszczenie Czarownika

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek działania magicznego – w tym przygotowaniem narzędzi –


czarownik powinien oczyścić ciało w wodzie, w trakcie kąpieli niech wypowiada zaklęcie:

Asperges me domine hissopo et mundabor: labavis me et super nivem dealbabor.

Oczyść mnie Panie hyzopem, tak bym był czysty: obmyj mnie tak, bym był bielszy niż śnieg.

Do konsekracji przedmiotów potrzebnych do rytuału konieczna jest poświęcona poniższymi słowami


woda:

Asperge te aqua benedicta in circulo et in loco omnipotentis dei qui te aqua facit benedixit et conse +
cravit et dedit potestatem famulis suis sacerdotibus precpue consecrare qui est pater et filius et
spirytus sanctus, et ego te aqua benedico invoco et exorzizo in nomine dei et sancte matris Ecclesie et
maria matris eius nec non in nomine et virtute eius cum omni celesti consertio ut tu aqua sis
consecrata per illum deum qui te fecit et consecrari iussit sis omnibus nobis protectio et defentio ab
omnibus diaboli temptationibus potestate sancti spiriti nobis qui miserecordia suam posse ubique ad
omne dignetur per Christi dominum nostrum. Amen.

Rozlewam cię, o święta wodo, w krąg w imię wszechpotężnego Boga, który uczynił cię
pobłogosławioną i poświęconą, i nadał moc swym sługom, by święcili cię w Jego imię, który jest
Ojcem, Synem i Duchem Świętym, i błogosławię, przywołuję i egzorcyzmuję cię, o święta wodo, w imię
Boga, i świętej matki Kościoła i Maryji, jego matki, i w imię Jego i cnót Jego; i wszystkich świętych
mężczyzn i kobiet, z całymi niebiańskimi chórami, o wodo, bądź poświęcona poprzez Boga, który cię
stworzył, i rozkazał ci być świętą dla naszej ochrony i obrony przeciw zakusom Diabła, i przeciwko
jego zabójcą, poprzez moc Ducha Świętego, który jest dla nas miłosierny i uznawany wszędzie i przez
każdego, poprzez Chrystusa Pana. Amen.

Przygotowanie Noża Ofiarnego

***Jeśli posiadasz nóż ofiarny, to możesz pominąć ten rozdział***

W dniu Marsa, gdy Księżyc jest w nowiu należy wykonać z czystej stali, bądź zakupić nieużywany, nóż
wystarczająco ostry by uciąć głowę koźlęcia. W dniu Marsa w jego godzinie należy wykonać rączkę z
drewna, lub (jeśli nóż jest zakupiony) jedynie wygrawerować na niej znaki:

Na ostrzu należy wypisać słowo AGLA.

1. Wypowiedz nad nim orację: W imię nieśmiertelnego Boga skrapiam Ciebie, oczyszczam ze
wszelkiego ze wszelkiego głupstwa i oszustwa, tak byś był bielszy od śniegu. Amen.

Następnie skrop przedmiot poświęconą wodą, mówiąc: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Przez Imię, O Wszechmogący Boże i przez cnotliwą naturę którą posiadasz, skrop i oczyść ten nóż ze
wszystkich chorych cnót, oszustwa i głopoty tak by był czysty przed Tobą.

Skrop przedmiot ponownie wodą i powiedz:

Powstań, o Ty stworzenie noża do chrztu czystych cnót i służby do tych operacji dotyczących duchów!

2. Następnie rozpal węgle w kadzielnicy i umieść w nim kadzidło sporządzone z aloesu,


olibanum i kwiata muszkatołowego. Podczas okadzania noża wypowiedz:

Aniołowie Boga bądźcie pomocni i niech nasza praca będzie wykonana przez was. ZALAY, SALMAY,
DALMAY, ANGRECTON, LEDRION, AMISOR, EUCHEY, OR Wspaniali Aniołowie i Ty O Adonaj,
przybądźcie i dajcie temu cnotę, tak aby ta istota mogła uzyskać kształt by przez to niech nasza praca
będzie dokonana. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Przygotowanie Noża Rytualnego


***Jeśli posiadasz nóż rytualny to możesz pominąć ten rozdział.***

Ważne by mieć nóż zrobiony lub kupiony w dniu i godzinie Jowisza przy przybywającym Księżycu.
Czarny nóż jest potrzebny do zakreślenia kręgu i jest najlepszą ochroną dla maga. Trzeba zanurzyć go
w krwi kreta i soku kurzyśladu (Anagallis L.), następnie wypowiedzieć nad nim te słowa:

Zaklinam Cię, istności mego narzędzia, poprzez władzę Boga Ojca Wszechmogącego, przez wszystkich
świętych, przez Gwiazdy i chóry Anielskie, poprzez potęgę Elementów, poprzez wszystkie kamienie i
zioła, przez rośliny i zwierzęta, śnieżne burze, wichry i grzmoty: Abyś w chwili tej otrzymał wszelką
konieczną moc, która niezbędną jest dla doskonałych osiągnięć w materii, która mnie w tej chwili
zajmuje. I niech się stanie bez żadnego oszustwa i nieprawdziwości, czy czegokolwiek niegodziwego,
przez Boga, Twórcę Słońca i Aniołów. Amen.

Następnie należy wypowiedzieć nad nim siedem psalmów: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.

Psalm 6 – Błaganie o Litość

Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie


i nie karz w swej zapalczywości.
Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby;
ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone
i duszę moją ogarnia wielka trwoga;
lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze?

Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę,


wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie,
bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie:
któż Cię wychwala w Szeolu?
Zmęczyłem się moim jękiem,
płaczem obmywam co noc moje łoże,
posłanie moje skrapiam łzami.
Od smutku oko moje mgłą zachodzi,
starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów.

Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie,


bo Pan usłyszał głos mojego płaczu;
Pan usłyszał moje błaganie,
Pan przyjął moją modlitwę.
Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą,
niech odstąpią i niech się zawstydzą!

Psalm 32 – Szczęście płynące z odpuszczenia win

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość,


którego grzech został puszczony w niepamięć.
Szczęśliwy człowiek,
któremu Pan nie poczytuje winy,
w którego duszy nie kryje się podstęp.
Póki milczałem, schnęły kości moje,
wśród codziennych mych jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła
nade mną Twa ręka,
język mój ustawał
jak w letnich upałach.
Grzech mój wyznałem Tobie
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: „Wyznaję nieprawość moją wobec Pana”,
a Tyś darował winę mego grzechu.

Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie


w czasie potrzeby.
Choćby nawet fale wód uderzały,
jego nie dosięgną.
Tyś dla mnie ucieczką:
z ucisku mnie wyrwiesz,
otoczysz mnie radościami ocalenia.

„Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz;


umocnię moje spojrzenie na tobie.
Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł:
tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać,
nie zbliżą się inaczej do ciebie”.

Liczne są boleści grzesznika,


lecz łaska ogarnia ufających Panu.
Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu,
wszyscy o prawym sercu, wznoście radosne okrzyk

Psalm 38 – Błaganie nieszczęśliwego grzesznika

Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie


i nie karz mnie w Twej zapalczywości!
Utkwiły bowiem we mnie Twoje strzały
i ręka Twoja zaciążyła nade mną.
Nie ma w mym ciele nic zdrowego na skutek Twego zagniewania,
nic nietkniętego w mych kościach na skutek mego grzechu.
Bo winy moje przerosły moją głowę,
gniotą mnie jak ciężkie brzemię.
Cuchną, ropieją me rany
na skutek mego szaleństwa.
Jestem zgnębiony, nad miarę pochylony,
przez cały dzień chodzę smutny.
Bo ogień trawi moje lędźwie
i w moim ciele nie ma nic zdrowego.
Jestem nad miarę wyczerpany i złamany;
skowyczę, bo jęczy moje serce.

Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienie


i moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte.
Serce się me we mnie trzepoce: moc mnie opuściła,
zawodzi nawet światło moich oczu.
Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej choroby
i moi bliscy stoją z daleka.
Ci, którzy czyhają na moje życie, zastawiają sidła,
ci, którzy źle mi życzą, mówią przewrotnie
i przez cały dzień obmyślają podstępy.

A ja nie słyszę – jak głuchy;


i jestem jak niemy, co ust nie otwiera.
I stałem się jak człowiek, co nie słyszy;
i nie ma w ustach odpowiedzi.
Bo Tobie ufam, o Panie!
Ty odpowiesz, Panie, Boże mój!
Mówię bowiem: „Niech się ze mnie nie cieszą;
gdy moja noga się chwieje, niech się nie wynoszą nade mnie!”

Bo jestem bardzo bliski upadku


i ból mój jest zawsze przede mną.
Ja przecież wyznaję moją winę
i trwożę się moim grzechem.
Lecz silni są ci, co bez powodu mi się sprzeciwiają,
i liczni, którzy oszczerczo mnie nienawidzą.
Ci, którzy złem odpłacają za dobro,
za to mi grożą, że idę za dobrem.
Nie opuszczaj mnie, Panie,
mój Boże, nie bądź daleko ode mnie!
Spiesz mi na pomoc,
Zbawienie moje – o Panie!

Psalm 51 – Wezwanie i prośba pokutnika

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,


w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,


obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!
Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich


i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:


odbuduj mury Jeruzalem!
Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

Psalm 102 – Prośby Wygnańca

Panie, słuchaj modlitwy mojej,


a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!
Nie kryj przede mną swego oblicza
w dniu utrapienia mojego!
Nakłoń ku mnie Twego ucha:
w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj!

Dni bowiem moje jak dym znikają,


a kości moje płoną jak w ogniu.
Moje serce wysycha spalona jak trawa,
zapominam nawet o spożyciu chleba.
Od głosu mojego jęku
moje kości przywarły do skóry.
Jestem podobny do kawki na pustyni,
stałem się jak sowa w ruinach.
Czuwam i jestem jak ptak
samotny na dachu.
Każdego dnia znieważają mnie moi wrogowie,
srożąc się na mnie przeklinają moim imieniem.
Albowiem jak chleb jadam popiół
i z płaczem mieszam mój napój,
na skutek oburzenia Twego i zapalczywości,
boś Ty mnie podniósł i obalił.
Dni moje są podobne do wydłużonego cienia,
a ja usycham jak trawa.

Ty zaś, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie,


a imię Twoje [trwa] przez wszystkie pokolenia.
Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi,
bo czas już, byś się nad nim zmiłował,
bo nadeszła godzina.
Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie
i użalają się nad jego gruzami.
Narody będą się bały imienia Pańskiego,
i wszyscy królowie ziemi – Twej chwały,
bo Pan odbuduje Syjon
i ukaże się w swej chwale,
przychyli się ku modlitwie opuszczonych
i nie odrzuci ich modłów.
Należy to spisać dla pokolenia, co przyjdzie,
a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana!
Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego,
popatrzył z nieba na ziemię,
aby usłyszeć jęki pojmanych,
aby skazanych na śmierć uwolnić,
by imię Pańskie głoszono na Syjonie
i Jego chwałę w Jeruzalem,
kiedy zgromadzą się razem narody
i królestwa, by służyć Panu.

Siła moja w drodze ustała,


dni moje uległy skróceniu.
Mówię: Boże mój,
nie zabieraj mnie w połowie moich dni:
Twoje lata trwają poprzez wszystkie pokolenia.
Ty niegdyś założyłeś ziemię
i niebo jest dziełem rąk Twoich.
Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.
I całe one jak szata się zestarzeją:
Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie,
Ty zaś jesteś zawsze ten sam
i lata Twoje nie mają końca.
Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe
i potomstwo ich będzie trwało wobec Ciebie.

Psalm 130 – Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,


o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.
W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.
Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu.

Niech Izrael wygląda Pana.


U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Psalm 143 – Modlitwa grzesznika

Usłysz, o Panie, moją modlitwę,


przyjm moje błaganie
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!
Nie pozywaj na sąd swojego sługi,
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje:
moje życie na ziemię powalił,
pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa,
serce we mnie zamiera.
Pamiętam dni starodawne,
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach,
rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam ręce do Ciebie;
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia.
Prędko wysłuchaj mnie, Panie,
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza,
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu.
Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć,
bo wznoszę do Ciebie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów,
do Ciebie się uciekam.
Naucz mnie czynić Twą wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Twój dobry duch niech mnie prowadzi
po równej ziemi.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu;
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień!
A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów
i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą,
albowiem jestem Twoim sługą.

Przygotowania Pióra, Tuszu i Kałamarza

Należy wziąć nowe pióro, oczyścić je i okadzić tak jak uczyniono z nożem. Po tym, gdy je zaostrzysz
należy powiedzieć:

Ababaloy, Samoy, Escavor, Adonay: Wypędziłem z tego pióra wszystkie iluzje tak aby mogło
pomieścić w sobie odpowiednią moc, potrzebną dla tych wszystkich rzeczy używanych w sztuce
magicznej dla operacji oraz znaków i zaklęć. Amen.

Pojemnik na tusz należy wykonać z gliny, którą należy wypalić. Można także zakupić róg bawoła.
Wszystko to należy wykonać w dniu i godzinie Merkurego, i w tym samym dniu i godzinie zapisać na
nim: Jod He Vau + Metatron + Jod Kados + Eloym Sabaoth.

Atrament nim zostanie umieszczony w kałamarzu musi być egzorcyzmowany tymi słowy:
Ja egzorcyzmuje, Ciebie istności tuszu, przez Imiona: ANSTON, CRETON, STIMULAMATON, ADONAY i
przez Imię tego który stworzył wszystko jednym słowem i który może osiągnąć wszystko, istoto
atramentu służ mi w dziele moim, tak by wszystko dokonało się według mojego zamysłu i dokonało
się za sprawą przyzwolenia bożego, który włada wszystkim i przez wszystko, który jest wszechobecny i
wieczny. Amen.

Następnie po umieszczeniu go w kałamarzu należy poświęcić go słowami:

Panie Boże, wszechmogący władco nad wszystkim i na zawsze. Ty który czynisz największe cuda
poprzez Twoje stworzenia, racz udzielić mi łaski Twojego ducha świętego za pośrednictwem tego
tuszu. Pobłogosław i uświęć go nadając mu szczególną moc, że wszystko co możemy powiedzieć,
zrobić czy pragniemy, może być dokonane: Przez Ciebie, Najświętszy książę Adonaj. Amen.

Przygotowanie Dziewiczego Pergaminu

Jak wspomniałem na początku tego tekstu, część potrzebnych narzędzi do tej operacji (Dysk
Salomona, Pentagram Salomona, Heksagram Salomona, Tajemna Pieczęć Salomona) można
przygotować zarówno zgodnie z Lemegetonem – to znaczy w odpowiednich metalach, ale także
można wyrysować je na dziewiczym pergaminie. W związku z powyższym poniżej przedstawiam
właściwą procedurę przygotowania dziewiczego pergaminu.

Najlepszym pergaminem do Sztuki jest vellum vitulino, czyli z nienarodzonego jeszcze zwierzęcia,
kozy lub owcy. Jeśli nie mamy możliwości zdobycia takiego musimy posłużyć się poniższą metodą.

Weź młodego kozła i ułóż go na płaskiej powierzchni, z pyskiem zwróconym ku niebu. Weź swój nóż
ofiarny i poderżnij mu gardło, pamiętaj, że należy uczynić to tylko jednym ruchem. Podczas tego
wymów słowa: Ja zabijam Ciebie w Imię i w honorze Murmura.

Poczekaj aż zwierze umrze nim je oskórujesz, podczas tego wymów następującą inwokacje:

Adonay, Dalmay, Layday, Tetragrammaton, Anerton, i wy wszyscy Święci Aniołowie Boga przybądźcie
tu i bądźcie tu by tchnąć w tę skórę moc która będzie poprawnie zachowana, tak, że wszystko co
zostanie na niej zapisane mogło być perfekcyjne.

Po oskórowaniu weź dobrze zmieloną sól i posyp nią skórę, która została naciągniętą i napięta, niech
sól dobrze pokryje skórę. Przed użyciem soli należy ją uświęcić mówiąc nad nią:
Ja egzorcyzmuję Ciebie, O stworzenie soli, przez Boga który żyje, Boga wszystkich Bogów, Pana
wszystkich Panów, tak by opuściły Ciebie wszystkie fantazje, byś była odpowiednia dla dziewiczego
pergaminu.

Niech skóra z solą będzie przez cały dzień na słońcu. Następnie zdobądź oszklony ceramiczny słój i
piórem do sztuki narysuj na nim:

Następnie zdobądź wapno, pokrop je


egzorcyzmowaną wodą i umieść w tym słoju. Kiedy zmieni się to w płyn umieść w środku skórę koźlą,
na tyle długo by włosy odeszły od skóry. Gdy włosy pod lekkim naciskiem odejdą, wyjmij ją ze słoja i
zdejmij włosy nożem wykonanym z orzecha; nóż musi mieć wypowiedziane następujące słowa nad
nim:

O Święty Adonay włóż i natchnij to drewno moc do oczyszczenia tej skóry, przez święte imię Agason.
Amen.

Kiedy skóra zostanie oczyszczona można ją rozciągnąć na nowym, drewnianym krośnie, należy
położyć na skórze kamienie wyciągnięte z brzegu rzeki, tak by przytrzymywały skórę na jej krańcach,
należy wypowiedzieć nad nimi orację kamieni:

O Adonay, najpotężniejszy i najmocniejszy Panie, pozwód by te kamienie mogły rozciągnąć skórę i


usuń z nich wszelkie zło, tak by mogły posiadać odpowiednią moc. Amen.

Skóra powinna wyschnąć przed jej ściągnięciem należy wypowiedzieć nad nią:

JE, AGLA, JOD, HOI, HE, EMMANUEL! Stójcie na straży tego pergaminu tak by żadne widmo nie mogło
przejąć nad nim kontroli!

Kiedy będzie sucha, można ją ściągnąć z drewnianej ramy, należy je wtedy pobłogosławić i okadzić.
Bardzo ważne jest by pamiętać by żadna kobieta nie zobaczyła wtedy tego pergaminu, szczególnie
taka która przechodzi właśnie cykl menstruacyjny. Pamiętaj by podczas całego procesu pozostawać
czystym.

Alternatywnym sposobem jest wzięcie gotowego pergaminu lub papieru dobrej jakości, który nie był
nigdy wcześniej używany i egzorcyzmowania i poświęcenia go, tak jak miało to miejsce ze skórą
koźlęcia.

Przygotowanie Różdżki Sztuki


***Jeśli posiadasz już różdżkę, możesz ominąć ten rozdział.***

Różdżkę Sztuki potrzebną do tej operacji, a także pomocną we wszelkich operacjach związanych z
ewokacją duchów należy przygotować z dziewiczego orzecha lub leszczyny, z której ścięto gałąź o
wschodzie słońca w dniu Merkurego, za pomocą jednego cięcia. Należy wyryć lub wymalować na niej
znaki:

Czyniąc to wypowiedz: Adonay, Najświętszy, racz pobłogosławić i konsekrować tę różdżkę, by


otrzymała konieczną moc, przez Ciebie o Najświętszy Adonay, którego królestwo trwa przez wiele
wieków. Amen. Okadź i pokrop wodą święconą według sposobu opisanego wcześniej.

Przygotowanie Trójkąta Sztuki

***Jeśli posiadasz już trójkąt manifestacji, możesz ominąć ten rozdział.***

Magiczny trójkąt manifestacji należy umieścić w odległości dwóch stóp od kręgu, średnica jego
powinna wynosić tradycyjnie około trzech stóp (metr), jednak w tej operacji może być on mniejszy.
Pamiętać należy, iż trójkąt umieszcza się podstawą do kręgu, wierzchołkiem w kierunku, z którego ma
przybyć duch. Trójkąt namalowany jest czarną farbą, imię „Michael” pisane jest na czarno na białym
tle. Trzy święte imiona pisane na bokach trójkąta są koloru czerwonego, krąg na środku trójkąta
wypełnia czerń lub ciemna zieleń. W środku umieszcza się również tradycyjnie czarne lustro, lub w
przypadku tej operacji, magiczną lampę.

Przygotowanie Heksagramu Salomona


Oto jest heksagram Salomona, który należy sporządzić na dziewiczym pergaminie. Nosi się go
zawinięty w czystą białą materię na zewnątrz szaty, w której czyni się operację. Heksagram należy
pokazać przybywającemu duchowi, w ten sposób zmuszając go do przyjęcia ludzkiej postaci i
posłuszeństwa. Krąg, heksagram i obrys krzyża Tau znajdującego się na środku figury mają barwę
czarną, podobnie krzyże matlańskie. Pięć trójkątów, na których są sylaby Tetragrammatonu mają
barwę żółtą, trójkąt znajdujący się u podstawy jest biały. Krzyż Tau ma kolor czerwony, zaś kwadraty
na nim umieszczone są czarne. Słowa Tetragrammaton i Tau są czarne, zaś Alpha i Omega oraz Agla
są czerwone.

Przygotowanie Pentagramu Salomona

Oto jest pentagram Salomona, który należy wykonać ze Słońca i Księżyca, nosić zaś na piersi mając na
jego rewersie pieczęć przywoływanego ducha (w tym wypadku pieczęć Murmura). Pentagram ten
chroni przed niebezpieczeństwem i pozwala ujarzmić duchy. Krąg i pentagram winny być czarne,
podobnie jak imiona i znaki. Słowo Tetragrammaton winno mieć kolor czerwony, środek, gdzie
znajduje się napis Soluzen powinien mieć kolor zielony. Rogi pentagramu są niebieskie. Dla tej
operacji można wykonać pentagram na przygotowanym i konsekrowanym wcześniej dziewiczym
pergaminie, należy go okazać przybywającemu duchowi.

Przygotowanie Magicznego Pierścienia Salomona


Oto jest magiczny pierścień, czy też dysk Salomona. Wykonać go należy ze
złota lub srebra. Używa się go trzymając na wysokości twarzy chroniąc się w ten sposób przed
śmierdzącymi oparami siarki i płomienistym oddechem złych duchów. Dysk winien być jasnożółty,
litery na nim umieszczone są czarne. Imiona na poszczególnych kręgach to: Tetragrammaton,
Anaphaxeton, Michael. Dla tej operacji magiczny dysk może być zakupiony lub stworzony na
dziewiczym pergaminie i konsekrowany poniższym zaklęciem:

Hoccindinos + Osytheon + Stimulamaton + Elioram + Sabaoth + Adonay + Panthater + Primellus +


Grabaton + per hec sanctissima et alia nomina qui non licet nominare, te suppliciter expostulo ut
presente Annulo qui sapientissimus Salomon instituit et quo in suis experimentis usus et super omnia
demonia et malignos spirytus virtutem efficaciter obtineat et eos ad libitum suum per huius Anuli
virtutem exorcizator constringat eaque in omnibus experimentis suis qui omnium es refugium et
virtus, gloria et potestas per eterna saecula. Amen.

Hoccindinos + Osytheon + Stimulamaton + Elioram + Sabaoth + Adonay + Panthater + Primellus +


Grabaton + przez te święte imiona i przez inne imiona, których wypowiedzieć nie wolno, pokornie
wzywam cię, aby ten pierścień, który tu leży, a który mądry Salomon przygotował i używał w jego
eksperymentach, i który posiadł moc ponad wszystkimi demonami i złymi duchami, i był w stanie
wypędzać je i wiązać je, niechaj będzie on zbawieniem i ochroną, poprzez ciebie, o Boże, który jesteś
schronieniem wszystkich i cnotą, chwałą i mocą, poprzez wszystkie wieki wieków.
Amen.[/one_half_last]

Przygotowanie Tajemnej Pieczęci Salomona

Oto jest pieczęć, którą Salomon zamknął duchy w mosiężnym naczyniu. Pieczęć sporządzić może
jedynie osoba, która jest czysta na zewnątrz jak i wewnątrz. Musi ona, co najmniej przez miesiąc,
powstrzymywać się od kontaktu cielesnego […] Pieczęć należy sporządzić o północy w dniu Saturna
lub Marsa, na dziewiczym pergaminie, krwią koguta, który nigdy nie deptał kury. Niechaj nocy tej
Księżyc wzrasta znajdując się w znaku Panny. Tak sporządzoną pieczęć nasyca się zapachem ałunu,
suszonych na słońcu rodzynek, daktyli, cedru i aloesu.

Przygotowanie Magicznej Lampy


W dniu Merkurego zakup lub wykonaj własnoręcznie oliwną lampę. Na jej przodzie namaluj czarnym
lub ciemnoniebieskim kolorem pieczęć ducha Murmura, którą przedstawiam poniżej, a które też musi
znaleźć się na odwrocie Pentagramu Salomona.

Pierwsza pieczęć pochodzi z Lemegetonu, druga zaś z książki Goetic Spellwork S. Aldarnay’a.

Do głównego zbiornika lampy dodaj po szczypcie poniższych składników:

 Igły cisu (Taxus baccata)

 Sproszkowane kości (preferowane ludzkie)

 Piołun (Artemisia absinthium)

 Balsam z Gilead

 Kroplę własnej krwi

 Kilka kropel żywicy mirry

Następnie wypełnij lampę oliwą. Lampa jest gotowa do operacji.

Balsam z Gilead jest robiony z żywicy drzewa znanego pod nazwą topoli balsamicznej (Populus
balsamifera). Rośnie ona w okolicach rzek, ponieważ jej korzenie lubią wilgoć. Przygotuj nieużywane
wcześniej naczynie, najlepiej litrowy słoik. Wybierz się w miejsce, w którym znajdują się drzewa
topoli w okresie, gdy pojawiają się pąki i nazrywaj ich tyle, by zakryć słoik do połowy. Wypełnij go
oliwą z oliwek i wymieszaj. Na wierzch słoika, w miejscu nakrętki nałóż ręcznik papierowy i zabezpiecz
go sznurkiem lub gumką. Codziennie mieszaj miksturę i upewniaj się, że wszystkie pąki zanurzone są
w oliwie, w innym wypadku zaczną gnić. Po sześciu tygodniach możesz przecedzić balsam. Możesz
trzymać go w szklanej lub kryształowej buteleczce z dala od słońca.

Właściwa Operacja

W sobotę, w trakcie nowiu, lub w Święto Zmarłych wejdź do swojej pracowni. Ułóż na ołtarzu trójkąt
manifestacji, a w jego centrum ustaw lampę oliwną. Bądź uzbrojony w różdżkę, pentagram,
heksagram i tajemną pieczęć. Rozpal na ołtarzu kadzidło z mirry, mastyksu i aloesu. Zapal lampę.

Wyznacz magiczny krąg i konsekruj go w odpowiedni sposób. Możesz zastosować krąg opisany w
Goecji, ale nie jest to konieczne. Możesz po prostu wyznaczyć za pomocą rytualnego noża (nie noża
do ofiar) krąg i konsekrować go w poniższy sposób:
Coniuro te circulum et consecro locum istum per ilium vivum et verum deum creatorem celi et terri qui
istum circulum et locum per ipsum creatorem celi et terre qui hista nomina theos + Iskiros + athanatos
+ Ioth + Atheo + Sabaoth + Pheabaoth + Hele + hubiet + Antrielle + Amarelle + Condonelle + Agios +
Chebenas + Theleas + Ymas + Ban + Hen + Hely + En + Vaus + Ethen + Bury + Tallens nomine +
Ianayara + et per omnia nomina sanctissima dei nota et ignota sit locus iste circulus iste ex dono
gracie omnipotentis altissimi dei, benedictus + et consecratus sanctificatus et custoditus societate
omnium sanctorum evangelistarum martirum patriarcharum prophetarum principatum potestatum
confirmatus et consiliatus circulus vel locus iste quatenus virtutem potestatem et sanctitatem suam
capiat in signo dei vivi et veri et a sancta cruce Christi et sancta maria matre domini nostri Jesu Christi
plena gracie consecratus itaque quod per ingredi nec intra circulum istum terrores timores
tempestates aliquo modo cause nobis nocendi non valeant inferre ipso adiuuante et circum
defendente, cui celestia terrestria et infernalia subiciuntur. Amen.

Zaklinam cię, O Kręgu, i konsekruję to miejsce poprzez żywego i prawdziwego Boga, stworzyciela
Nieba i Ziemi, i zaiste ten krąg i to miejsce poprzez imiona stworzyciela Nieba i Ziemie Theos + Iskiros
+ athanatos + Ioth + Atheo + Sabaoth + Pheabaoth + Hele + hubiet + Antrielle + Amarelle + Condonelle
+ Agios + Chebenas + Theleas + Ymas + Ban + Hen + Hely + En + Vaus + Ethen + Bury + Tallens i w imię
Ianayara i poprzez wszystkie święte imiona Boga, znane i nieznane. Niechaj miejsce tego kręgu
zostanie obdarowane chwałą i potęgą najwyższego Boga. Niechaj będzie pobłogosławiony,
poświęcony i chroniony przez wszystkich świętych, kapłanów, patriarchów, proroków, aniołów,
archaniołów i władców. Niechaj to miejsce zostanie napełnione mocą i umocnione tak, by przyjęło
cnotę, moc, i świętość jedynego żywego i prawdziwego Boga a także świętego krzyża Chrystusa i od
świętej Maryji, matki naszego Pana Jezusa Chrystusa pełnej łaski, tak by terror, strach i kuszenie nie
miało wstępu do tego kręgu, ani by nie było w stanie skrzywdzić mnie w żaden sposób, niechaj broni
przed wszelkimi niebiańskimi, ziemskimi i piekielnymi mocami. Amen.

Gdy będziesz bezpieczny w kręgu rozpocznij pierwsze wezwanie ducha Murmura. Używając poniższej
formuły:

Wzywam Cię i zaklinam duchu Murmurze! Z mocą Najwyższego Majestaty, rozkazuję Ci, poprzez
Beralanensis, Baldachiensis, Paumachiae i Apologiae Sedes! Przywołuję Cię i zaklinam mocą
potężnych książąt, geniuszy, liachid i posłańców Tartaru, a także mocą najwyższego księcia z siedziby
apologii w dziewiątym legionie. A będąc wyposażony w moc Najwyższego Majestatu, usilnie
rozkazuję tobie, z ramienia Tego, który powiedział słowo i wszystko się stało, a któremu wszystkie
stworzenia są posłuszne. Ponadto, będąc stworzony na obraz i podobieństwo Boże, wyposażony w
Boską moc i stworzony wedle Jego woli, rozkazuję tobie, duchu Murmurze, poprzez napotężniejsze
imię Boże, EL, pełne mocy i cudowności. Rozkazuję w imię Tego, który powiedział Słowo i Jego Fiat się
stało, a także mocą wszystkich imion Bożych, mocą imion Adonay, El, Elohim, Elohi, Eheje Aszer Eheje,
Sabaoth, Elion, Jah, Tetragrammaton, Shaddai, w imię Najwyższego Pana Boga udzielam ci poleceń,
byś duchu Murmurze natychmiast pojawił się przed tym kręgiem, przyjmując ludzką postać, bez
żadnych zniekształceń i wykrętów. Poprzez niewysłowione imię Tetragrammaton Jehowa wydaję ci
rozkazy, a słysząc je, giną wszystkie żywioły, powietrze ulega wzburzeniu, morze odpływa, gaśnie
ogień, ziemia drży, a wszystkie zastępy niebiańskie, ziemskie i piekielne ogarnia naraz zgroza, lęk i
pomieszanie. Dlatego przybądź tu, duchu Murmurze, pojaw się bez zwłoki, opuszczając miejsca, w
których przebywasz, i udziel mi rozsądnych odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Przybądź tu w
spokoju, bądź miły i widoczny, natychmiast spełniając moje rozkazy. Albowiem zaklinam cię w imię
Żywego i Prawdziwego Boga Heliorena po ty byś spełniał moje rozkazy aż do końca i odpowiadał na
moje życzenia głosem jasnym i zrozumiałym, bez jakichkolwiek dwuznaczności.

Powtórz to zaklęcie kilkakrotnie, jeśli Murmur nie pojawi się, wypowiedz kolejne zaklęcie:
Wzywam cię, zaklinam i rozkazuję ci, duchu Murmurze, abyś pojawił się w widzialnej, ludzkiej postaci
przed tym oto kręgiem bez jakichkolwiek zniekształceń i wykrętów. W imię i poprzez imię Jah i Waw,
które Adam usłyszał i wymówił; mocą imienia Boga, AGLA, które usłyszał Lot i został ocalony wraz z
całą rodziną; mocą imienia Jod, objawionego Jakubowi przez anioła, dzięki któremu został on
wybawiony z rąk swego brata Ezawa; mocą imienia Anaphaxeton, które Aaron usłyszał i wymówił, i
spłynęła nań mądrość; mocą imienia Sabaoth, które wypowiedział Mojżesz, a wszystkie rzeki
zamieniły się w krew; mocą imienia Aszer Eheje Oriston, które wypowiedział Mojżesz, a wszystkie
rzeki zapełniły się żabami, które wpłzły do domostw, siejąc potworne zniszczenie; mocą imienia Elion,
które wymówił Mojżesz i spadł wielki grad, jakiego nie widziano od początku świata; mocą imienia
Adonay, które wypowiedział Mojżesz i nadleciała nad pola szarańcza, niszcząc wszystko to, czego nie
zdołał zniszczyć grad; mocą imienia Szema Amatia, które wykrzyczał Jozue aż słońce zatrzymało się na
nieboskłonie; mocą imienia Alfa i Omega, które wypowiedział Daniel, niszcząc Bela i zabijając smoka;
mocą imienia Emmanuel, które przyzywała trójka dzieci, Szadrak, Meszaku i Abed-Nego w
rozpalonym piecu i została ocalona; mocą imienia Hagios; mocą pieczęci Adonaya; mocą Ischyrosa,
Atanatosa, Parakletosal; mocą Oteosa, Iktrosa, Atanatosa; i tymi trzema tajemnymi imionami: Agla,
On, Tetragrammaton zaklinam cię i zniewalam! O duchu Murmurze, wydaję ci rozkazy mocą tych
wszystkich imion oraz mocą innych imion Żywego i Prawdziwego Boga, Boga Wszechmogącego,
posługując się przy tym nawet Tym, który wymówił Słowo i wszystko się stało, a któremu poszłuszne
są wszystkie stworzenia. Mocą okrutnych wyroków Boga, niepewnego szklanego morza, które
poprzedza potężny Boski Majestat, mocą czterech zwierząt znajdujących się przed tronem, pełnych
oczu z przodu i z tyłu, mocą ognia otaczającego tron, mocą świętych aniołów z Niebios i potężnej
mądrości Boga, zaklinam cię byś pojawił się przed tym oto kręgiem i wypełnił moją wolę we
wszystkich rzeczach, które wydają mi się dobre. A czynię to powołując się na pieczęć Besdatei
baldachii oraz na imię Primeumaton, które wypowiedział Mojżesz i rozstąpiła się ziemia, pochłaniając
Koracha, Datana i Abirama. Dlatego odpowiesz co do joty na wszystkie moje żądania, duchu
Murmurze i, jak tylko będziesz mógł wypełnisz wszystkie moje pragnienia. Masz więc tu przybyć
natychmiast, bez zwłoki, przyjąć widzialną postać, zachowywać się spokojnie, uprzejmie, przemawiać
doniosłym, klarownym głosem tak bym mógł cię zrozumieć!

Po tym duch musi się pojawić, gdy postrzeżesz jego obecność wypowiedz do niego, wskazując w jego
kierunku pentagramem Salomona:

Pamiętaj o tym, jak wielkie zamieszanie może wywołać twe nieposłuszeństwo! I zobacz pentakl
Salomona, który przyniosłem przed twe oblicze! Ujrzyj też postać egzorcysty odprawiającego
egzorcyzm, Jego, który nie czuje strachu, gryż ma za sobą Boga, Jego, który usilnie cię przywołuje i
przyzywa do widzialnej postaci, a nawet Jego, twego mistrza, który nazywa się <<podaj swoje
magiczne imię>>! Dlatego w rozsądny sposób odpowiadaj na moje żądania i stań się posłuszny
swemu mistrzowi w imię Pańskie: Bathal vel Vathat Super Abrak Ruens! Abeor Veniens Super Aberer!

Następnie przywitaj ducha:

Witaj duchu Murmurze, wielce szlachetny książę! Jest mi niezmiernie miło cię tutaj widzieć, jako, że
przywołałem cię dzięki Temu, który stworzył Niebo, Ziemię i Piekło i wszystko, co się w nich znajduje, a
ty byłeś mi posłuszny. A zatem tę samą mocą, którą cię przywołałem, zobowiązuję cię teraz, byś
pozostał przed tym kręgiem w widzialnej postaci i z przyjaznym nastawieniem tak długo, jak będę
tego potrzebował i nie odszedł przed dokładnym spełnieniem mojej woli.

Skieruj swoją dłoń dzierżącą różdżkę w stronę Murmura i wypowiedz:


Przywołałem cię Pentaklem Salomona! Potężny Murmurze, który kontrolujesz cienie zmarłych, pragnę
byś przyprowadził do mnie jedną z dusz, w twej władzy! Niechaj płomień tej lampy będzie dla niej
latarnią wskazującą drogę! Przyzywam ich do niej!

Usiądź w swym kręgu i odczekaj aż duchy zmarłych pojawią się w Twojej świątyni. Obserwuj płomień
lampy, gdy zacznie migotać i zachowywać się w sposób inny niż przed ewokacją, to znak, że cienie są
obecne, podobnym znakiem może być odczucie chłodu lub poruszającego się powietrza. Wówczas
możesz zacząć zadawać duchom pytania, kierując je w ogień lampy – będziesz zaskoczony siłą
odpowiedzi. Gdy skończysz zwróć się ponownie do Murmura:

Murmurze! Ponownie wzywam cię! Niechaj wezwane przez ciebie cienie wrócą do swoich
prawowitych siedzib, tak szybko jak zostały wezwane, niechaj odejdą w pokoju. W nagrodę otrzymasz
ode mnie słodkie wonności.

Gdy nabierzesz pewności, że twoja świątynia została oczyszczona z cieni zmarłych, wówczas należy
złożyć Murmurowi w ofierze kadzidło z olibanum, smoczej krwi i płatków róży. A na koniec wymówić
zaklęcie odsyłające Murmura.

O tu spiritus Murmur qui es creatura dei te coniuro per virtutem omnium sanctorum nominum dei, et
per omnia nomina sanctorum angelorum archangelorum patriarcharum prophetarum apostolorum
evangelistarum martirum confessorum atque virginum et per virtutem sanctissime genetrices dei
marie, ut vadas ad quibus venisti sine nocumento corporis mei vell alicuius animalis in toto Mundo et
paratus esto ad me venire quando te invocavero per virtutem huius nomini dei + Tetragrammaton +
vade in pace absque ulla tempestate, aut ullo mało faciens in nomine patris, et filii, et spiritus sancti.
Amen.

O duchu Murmurze, który jest stworzeniem Boga, zaklinam cię na chwałę wszystkich świętych imion
Boga, i poprzez imiona świętych aniołów, archaniołów, patriarchów, proroków, apostołów,
ewangelistów, męczenników, spowiedników i cnotliwych, i poprzez chwałę Najświętszej matki Bożej
Maryji, byś odszedł do miejsca, z którego pochodzisz, bez krzywdzenia mego ciała, ani żadnego
zwierzęcia w całym świecie, i zaklinam cię byś był gotów stawić się na wezwanie, gdy będę cię
inwokował na chwałę Boga + Tetragrammaton + odejdź w pokoju, bez burz, i bez czynienia żadnej
krzywdy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

W tym miejscu kończy się operacja z wykorzystaniem Lampy Murmura.

Grimorium Verum

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem każdej operacji magicznej należy oczyścić swoje ciało, wodę którą będziemy się
obmywać należy poświęcić następującą modlitwą:

Panie Boże Adonaj, który z nicości stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo! Ja, biedny grzesznik,
błagam Cię abyś pobłogosławił i uświęcił tę wodę, tak by była ona zdrowa dla mego ciała i duszy
mojej, aby wszystko co głupie i złe od nich odstąpiło. Panie Boże, mocny i niewypowiedziany, który
wyprowadziłeś swój lud z ziemi Egiptu i dałeś im suchą stopą przekroczyć Morze Czerwone! Poprzez tę
wodę święconą obdarz mnie czystością i odpuszczeniem grzechów, tak bym mógł stanąć przed Tobą
niewinny. Amen.
Do naszej praktyki będziemy korzystali z paru przedmiotów, potrzeba tutaj poświęcenia które jednak
warto włożyć w proces tworzenia narzędzi. Należy pamiętać, aby obmyć swoje ciało (pamiętając o
oracji oczyszczającej) i założyć czyste ubranie. Nie należy po procesie ablucji zajmować się
czymkolwiek innym niż zamierzonym działaniem magicznym aż do jego zakończenia.

Czarny Nóż do zakreślenia Kręgu

Ważne by mieć nóż zrobiony lub kupiony w dniu i godzinie Jowisza przy przybywającym Księżycu.
Czarny nóż jest potrzebny do zakreślenia kręgu i jest najlepszą ochroną dla maga. Trzeba zanurzyć go
w krwi kreta i soku kurzyśladu (Anagallis L.), następnie wypowiedzieć nad nim te słowa:

Zaklinam Cię, istności mego narzędzia, poprzez władzę Boga Ojca Wszechmogącego, przez wszystkich
świętych, przez Gwiazdy i chóry Anielskie, poprzez potęgę Elementów, poprzez wszystkie kamienie i
zioła, przez rośliny i zwierzęta, śnieżne burze, wichry i grzmoty: Abyś w chwili tej otrzymał wszelką
konieczną moc, która niezbędną jest dla doskonałych osiągnięć w materii, która mnie w tej chwili
zajmuje. I niech się stanie bez żadnego oszustwa i nieprawdziwości, czy czegokolwiek niegodziwego,
przez Boga, Twórcę Słońca i Aniołów. Amen.

Następnie należy wypowiedzieć nad nim siedem psalmów: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.

Psalm 6 – Błaganie o Litość

Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie


i nie karz w swej zapalczywości.
Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby;
ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone
i duszę moją ogarnia wielka trwoga;
lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze?

Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę,


wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie,
bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie:
któż Cię wychwala w Szeolu?
Zmęczyłem się moim jękiem,
płaczem obmywam co noc moje łoże,
posłanie moje skrapiam łzami.
Od smutku oko moje mgłą zachodzi,
starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów.

Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie,


bo Pan usłyszał głos mojego płaczu;
Pan usłyszał moje błaganie,
Pan przyjął moją modlitwę.
Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą,
niech odstąpią i niech się zawstydzą!

Psalm 32 – Szczęście płynące z odpuszczenia win

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość,


którego grzech został puszczony w niepamięć.
Szczęśliwy człowiek,
któremu Pan nie poczytuje winy,
w którego duszy nie kryje się podstęp.
Póki milczałem, schnęły kości moje,
wśród codziennych mych jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła
nade mną Twa ręka,
język mój ustawał
jak w letnich upałach.
Grzech mój wyznałem Tobie
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: „Wyznaję nieprawość moją wobec Pana”,
a Tyś darował winę mego grzechu.

Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie


w czasie potrzeby.
Choćby nawet fale wód uderzały,
jego nie dosięgną.
Tyś dla mnie ucieczką:
z ucisku mnie wyrwiesz,
otoczysz mnie radościami ocalenia.

„Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz;


umocnię moje spojrzenie na tobie.
Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł:
tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać,
nie zbliżą się inaczej do ciebie”.

Liczne są boleści grzesznika,


lecz łaska ogarnia ufających Panu.
Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu,
wszyscy o prawym sercu, wznoście radosne okrzyki!

Psalm 38 – Błaganie nieszczęśliwego grzesznika

Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie


i nie karz mnie w Twej zapalczywości!
Utkwiły bowiem we mnie Twoje strzały
i ręka Twoja zaciążyła nade mną.
Nie ma w mym ciele nic zdrowego na skutek Twego zagniewania,
nic nietkniętego w mych kościach na skutek mego grzechu.
Bo winy moje przerosły moją głowę,
gniotą mnie jak ciężkie brzemię.
Cuchną, ropieją me rany
na skutek mego szaleństwa.
Jestem zgnębiony, nad miarę pochylony,
przez cały dzień chodzę smutny.
Bo ogień trawi moje lędźwie
i w moim ciele nie ma nic zdrowego.
Jestem nad miarę wyczerpany i złamany;
skowyczę, bo jęczy moje serce.
Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienie
i moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte.
Serce się me we mnie trzepoce: moc mnie opuściła,
zawodzi nawet światło moich oczu.
Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej choroby
i moi bliscy stoją z daleka.
Ci, którzy czyhają na moje życie, zastawiają sidła,
ci, którzy źle mi życzą, mówią przewrotnie
i przez cały dzień obmyślają podstępy.

A ja nie słyszę – jak głuchy;


i jestem jak niemy, co ust nie otwiera.
I stałem się jak człowiek, co nie słyszy;
i nie ma w ustach odpowiedzi.
Bo Tobie ufam, o Panie!
Ty odpowiesz, Panie, Boże mój!
Mówię bowiem: „Niech się ze mnie nie cieszą;
gdy moja noga się chwieje, niech się nie wynoszą nade mnie!”

Bo jestem bardzo bliski upadku


i ból mój jest zawsze przede mną.
Ja przecież wyznaję moją winę
i trwożę się moim grzechem.
Lecz silni są ci, co bez powodu mi się sprzeciwiają,
i liczni, którzy oszczerczo mnie nienawidzą.
Ci, którzy złem odpłacają za dobro,
za to mi grożą, że idę za dobrem.
Nie opuszczaj mnie, Panie,
mój Boże, nie bądź daleko ode mnie!
Spiesz mi na pomoc,
Zbawienie moje – o Panie!

Psalm 51 – Wezwanie i prośba pokutnika

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,


w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!
Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich


i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:


odbuduj mury Jeruzalem!
Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

Psalm 102 – Prośby Wygnańca

Panie, słuchaj modlitwy mojej,


a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!
Nie kryj przede mną swego oblicza
w dniu utrapienia mojego!
Nakłoń ku mnie Twego ucha:
w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj!

Dni bowiem moje jak dym znikają,


a kości moje płoną jak w ogniu.
Moje serce wysycha spalona jak trawa,
zapominam nawet o spożyciu chleba.
Od głosu mojego jęku
moje kości przywarły do skóry.
Jestem podobny do kawki na pustyni,
stałem się jak sowa w ruinach.
Czuwam i jestem jak ptak
samotny na dachu.
Każdego dnia znieważają mnie moi wrogowie,
srożąc się na mnie przeklinają moim imieniem.
Albowiem jak chleb jadam popiół
i z płaczem mieszam mój napój,
na skutek oburzenia Twego i zapalczywości,
boś Ty mnie podniósł i obalił.
Dni moje są podobne do wydłużonego cienia,
a ja usycham jak trawa.

Ty zaś, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie,


a imię Twoje [trwa] przez wszystkie pokolenia.
Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi,
bo czas już, byś się nad nim zmiłował,
bo nadeszła godzina.
Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie
i użalają się nad jego gruzami.
Narody będą się bały imienia Pańskiego,
i wszyscy królowie ziemi – Twej chwały,
bo Pan odbuduje Syjon
i ukaże się w swej chwale,
przychyli się ku modlitwie opuszczonych
i nie odrzuci ich modłów.
Należy to spisać dla pokolenia, co przyjdzie,
a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana!
Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego,
popatrzył z nieba na ziemię,
aby usłyszeć jęki pojmanych,
aby skazanych na śmierć uwolnić,
by imię Pańskie głoszono na Syjonie
i Jego chwałę w Jeruzalem,
kiedy zgromadzą się razem narody
i królestwa, by służyć Panu.

Siła moja w drodze ustała,


dni moje uległy skróceniu.
Mówię: Boże mój,
nie zabieraj mnie w połowie moich dni:
Twoje lata trwają poprzez wszystkie pokolenia.
Ty niegdyś założyłeś ziemię
i niebo jest dziełem rąk Twoich.
Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.
I całe one jak szata się zestarzeją:
Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie,
Ty zaś jesteś zawsze ten sam
i lata Twoje nie mają końca.
Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe
i potomstwo ich będzie trwało wobec Ciebie.

Psalm 130 – Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,


o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.
W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.
Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu.

Niech Izrael wygląda Pana.


U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Psalm 143 – Modlitwa grzesznika

Usłysz, o Panie, moją modlitwę,


przyjm moje błaganie
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!
Nie pozywaj na sąd swojego sługi,
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje:
moje życie na ziemię powalił,
pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa,
serce we mnie zamiera.
Pamiętam dni starodawne,
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach,
rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam ręce do Ciebie;
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia.
Prędko wysłuchaj mnie, Panie,
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza,
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu.
Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć,
bo wznoszę do Ciebie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów,
do Ciebie się uciekam.
Naucz mnie czynić Twą wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Twój dobry duch niech mnie prowadzi
po równej ziemi.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu;
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień!
A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów
i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą,
albowiem jestem Twoim sługą.

Gdy to uczynisz wypowiedz nad nim:

DALAMEY, LAMECK, CADAT, PANCIA, VELUOS, MERROE, LAMIDECK, CALDURECH, ANERETON,


MITRATON: Najczystsi Aniołowie, bądźcie stróżami tych narzędzi, są one potrzebne do wielu rzeczy.

Nóż Ofiarny

W dniu Marsa, gdy Księżyc jest w nowiu, stwórz nóż z nowej stali wystarczająco mocny by uciąć
głowę koźlęcia i tego samego dnia w godzinie Marsa zrób rączkę z drewna i wygraweruj na niej te
znaki:

A także pieczęć Bechauda:


Na ostrzu wyryj lub wypisz słowo AGLA, następnie nóż oczyść i okadź wedle sposobu podanego niżej.

Różdżki

Wykonasz różdżkę sztuki z czarnego bzu, który nie wydał owocu (czyli maksymalnie dwuletniego),
należy uciąć ją za pierwszym razem w dniu i w godzinie Merkurego podczas przybywającego księżyca.
Następnie wygraweruj na niej znak Frimosta:

Drugą różdżkę wykonaj podobnie, tylko, że z dziewiczego orzecha (najwyżej trzyletniego) w dniu i
godzinie Słońca, wygraweruj na niej pieczęć Klepoth:

Pobłogosław je mówiąc nad nimi:

Najmądrzejszy, najmocniejszy Adonaj, racz pobłogosławić, uświęcić i konsekrować tą różdżkę tak by


posiadała niezbędną cnotę. O najświętszy Adonaj, któremu cześć i chwała na wieki. Amen.

Lanceta

Lanceta używana jest do nakłuwania i spuszczania krwi, z operatora lub zwierząt. Potrzebujesz nowej
lancety, zaklętej i przygotowanej tak jak noże. Zrób ją w dniu i godzinie Merkurego w przybywającym
Księżycu.

Pióro, pojemnik na tusz i tusz do sztuki.

Weź nowe pióro, oczyść i okadź je, gdy utniesz i je zaostrzysz powiedz:
ABABALOY, SAMOY, ESCAVOR, ADONAY: Wypędziłem z tego pióra wszystkie iluzje tak aby mogło
pomieścić w sobie odpowiednią moc, potrzebną dla tych wszystkich rzeczy używanych w sztuce
magicznej dla operacji oraz znaków i zaklęć. Amen

Pojemnik na tusz można wykonać z gliny, którą należy wypalić lub można zakupić róg bawoła, w dniu
i godzinie Merkurego, w tym samym dniu i godzinie, napisz na nim:

Jod He Vau + Metatron + Jod Kados + Eloym Sabaoth

Tusz którego będziesz używać trzeba egzorcyzmować tą modlitwą, przed umieszczeniem go w


pojemniku:

Ja egzorcyzmuje, Ciebie istności tuszu, przez Imiona: ANSTON, CRETON, STIMULATOR, ADONAY i przez
Imię tego który stworzył wszystko jednym słowem i który może osiągnąć wszystko, istoto atramentu
służ mi w dziele moim, tak by wszystko dokonało się według mojego zamysłu i dokonało się za sprawą
przyzwolenia bożego, który włada wszystkim i przez wszystko, który jest wszechobecny i wieczny.
Amen.

Następnie po umieszczeniu tuszu w pojemniku poświęć go mówiąc :

Panie Boże, wszechmogący władco nad wszystkim i na zawsze. Ty który czynisz największe cuda
poprzez Twoje stworzenia, racz udzielić mi łaski Twojego ducha świętego za pośrednictwem tego
tuszu. Pobłogosław i uświęć go nadając mu szczególną moc, że wszystko co możemy powiedzieć,
zrobić czy pragniemy, może być dokonane: Przez Ciebie, Najświętszy książę Adonaj. Amen.

Sposób oczyszczenia i okadzenia, który należy wykonać na każdym przedmiocie potrzebnym do


sztuki.

Na początku oracja oczyszczająca:

W imię nieśmiertelnego Boga skrapiam Ciebie, oczyszczam ze wszelkiego głupstwa i oszustwa, tak byś
był bielszy od śniegu. Amen.

Następnie skrop przedmiot poświęconą wodą, mówiąc: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Następnie powiedz:

Przez Imię, O Wszechmogący Boże i przez cnotliwą naturę którą posiadasz, skrop i oczyść to (nazwa
przedmiotu) ze wszystkich chorych cnót, oszustwa i głupoty tak by było to czyste przed Tobą.

Następnie polej wodę z aspergera na tę rzecz i wymów drugie zaklęcie:

Powstań, O Ty stworzenie ( nazwa instrumentu ) do chrztu czystych cnót i służby do tych operacji
dotyczących duchów.

Metoda okadzenia

Do okadzenia przedmiotów potrzebujesz cenzer, w którym umieścisz rozpalone węgle. Umieść w nim
zapachy i podczas okadzenia powiedz:

Aniołowie Boga bądźcie pomocni i niech nasza praca będzie wykonana przez was. ZALAY, SALMAY,
DALMAY, ANGRECTON, LEDRION, AMISOR, EUCHEY, OR Wspaniali Aniołowie i Ty O Adonaj,
przybądźcie i dajcie temu cnotę, tak aby ta istota mogła uzyskać kształt by przez to niech nasza praca
będzie dokonana. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Następnie wypowiedz nad tym siedem psalmów: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.
Grawer

Należy wykonać go w środę w godzinie Merkurego i poświęcić tak samo jak inne przedmioty do
praktyk, powinien być na tyle ostry by móc nim wyryć odpowiednie znaki. Jeżeli nie chcesz go
wykonywać, do sztuki grawerowania możesz użyć czarnego noża.

Sztuka tworzenia Aspergera, wody i perfum

W dniu i godzinie Merkurego, stwórz asperger, czyli kropielnicę. Może zostać stworzony z mosiądzu,
gliny, ołowiu lub drewna orzecha. Ma być wystarczająco duży aby pomieścił odpowiednią ilość wody.
Wygraweruj na nim następujące znaki:

AGLA + JAH + EL + YHVH

Wypowiedz nad nim oracje instrumentów podaną przy tworzeniu Czarnego Noża oraz oracje
oczyszczania i okadzania.

Zioła do stworzenia kropidła to mięta, majeranek i rozmaryn (świeże zioła), które powinny być
zawiązane włóczką zrobioną przez dziewicę wokół gałęzi orzecha. Zrób to w dniu i godzinie
Merkurego przy przybywającym Księżycu.

Każda woda używana w tych eksperymentach musi zostać poświęcona przez wypowiedzenie nad nią :

Panie Boże. Ojcze Wszechmogący, moja ucieczko i moje życie, pomóż mi Święty Ojcze którego
kocham, Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, Aniołów, Archaniołów i Proroków, Stworzycielu
wszystkiego. W pokorze i wzywając Twoje Święte Imię, ja błagam Ciebie byś zgodził się pobłogosławić
tę wodę tak by mogła uświęcić nasze ciała i nasze dusze, poprzez Ciebie, Najświętszy Adonaj, Wieczny
Władco. Amen.

Perfumy do operacji magicznych

Do okadzenia instrumentów należy zmieszać: aloes, olibanum i kwiat muszkatołowy


Do kręgu, przed wejściem do jego środka trzeba zmieszać: piżmo, ambre, agar i olibanum
Będąc wewnątrz kręgu trzeba spalić sam kwiat muszkatołowy
Perfumy dla ducha to olibanum

Nad perfumami trzeba wypowiedzieć następujące słowa:

O Panie, racz pobłogosławić istotę tych perfum, tak by było lekarstwem dla ludzkiej razy i tak by było
lekarstwem dla naszych ciał i dusz, poprzez wywołanie Twego Świętego Imienia Zgódź się by
wszystkie stworzenia które będą wdychać te opary posiadały bogactwo ciała i duszy: Przez Boga który
ukształtował wieczny czas! Amen.

Pergamin do sztuki

Istnieją sposoby na stworzenie pergaminu do sztuki, pierwszy nakazuje wzięcie pergaminu lub dobrej
jakości papieru, należy go zakląć, pokropić i okadzić tak jak zostało to zrobione z innymi
instrumentami.

Uważa się, że najbardziej użyteczny w przywoływaniu duchów jest dziewiczy pergamin, którego
proces może wydawać się czasochłonny, ale wart jest swojej ceny.

Dziewiczy Pergamin
Potrzeba do tego kozy, owcy lub innego zwierzęcia. Gdy to robisz pamiętaj by wszystkie przedmioty
były już stworzone i leżały na ołtarzu. Weź kozę, która zdaje się być preferowanym zwierzęciem do
tego typu operacji, połóż ją na płaskiej powierzchni, z jej twarzą zwróconą ku niebu. Weź swój nóż
ofiarny i poderżnij jej gardło, pamiętaj, że należy uczynić to tylko jednym ruchem. Podczas tego
wymów imię ducha którego zamierzasz przywołać:

Ja zabijam Ciebie w Imię i w honorze ( imię ducha )

Poczekaj aż zwierze umrze nim je oskórujesz, podczas tego wymów następującą inwokacje:

ADONAY, DALMAY, LAYDAY, TETRAGRAMMATON, ANERTON, i wy wszyscy Święci Aniołowie Boga


przybądźcie tu i bądźcie tu by tchnąć w tę skórę moc która będzie poprawnie zachowana, tak, że
wszystko co zostanie na niej zapisane mogło być perfekcyjne.

Po oskórowaniu weź dobrze zmieloną sól i posyp nią skórę, która została naciągniętą i napięta, niech
sól dobrze pokryje skórę. Przed użyciem soli należy ją uświęcić mówiąc nad nią:

Ja egzorcyzmuję Ciebie, O stworzenie soli, przez Boga który żyje, Boga wszystkich Bogów, Pana
wszystkich Panów, tak by opuściły Ciebie wszystkie fantazje, byś była odpowiednia dla dziewiczego
pergaminu.

Niech skóra z solą będzie przez cały dzień na słońcu. Następnie zdobądź oszklony ceramiczny słój i
piórem do sztuki narysuj na nim:

Następnie zdobądź wapno, pokrop je egzorcyzmowaną wodą i umieść w tym słoju. Kiedy zmieni się
to w płyn umieść w środku skórę kozią, na tyle długo by włosy odeszły od skóry. Gdy włosy pod
lekkim naciskiem odejdą, wyjmij ją ze słoja i zdejmij włosy nożem wykonanym z orzecha; nóż musi
mieć wypowiedziane następujące słowa nad nim:
O Święty Adonay włóż i natchnij to drewno moc do oczyszczenia tej skóry, przez święte imię Agason.
Amen.

Kiedy skóra zostanie oczyszczona można ją rozciągnąć na nowym, drewnianym krośnie, należy
położyć na skórze kamienie wyciągnięte z brzegu rzeki, tak by przytrzymywały skórę na jej krańcach,
należy wypowiedzieć nad nimi orację kamieni:

O Adonay, najpotężniejszy i najmocniejszy Panie, pozwód by te kamienie mogły rozciągnąć skórę i


usuń z nich wszelkie zło, tak by mogły posiadać odpowiednią moc. Amen.

Skóra powinna wyschnąć przed jej ściągnięciem należy wypowiedzieć nad nią:

JE, AGLA, JOD, HOI, HE, EMMANUEL ! Stójcie na straży tego pergaminu tak by żadne widmo nie
mogło przejąć nad nim kontroli!

Kiedy będzie sucha, można ją ściągnąć z drewnianej ramy, należy je wtedy pobłogosławić i okadzić.
Bardzo ważne jest by pamiętać by żadna kobieta nie zobaczyła wtedy tego pergaminu, szczególnie
taka która przechodzi właśnie cykl menstruacyjny. Pamiętaj by podczas całego procesu pozostawać
czystym. Umieść skórę na ołtarzu wraz ze wszystkimi przedmiotami, należy wtedy je zawinąć w białą
tkaninę, i zanieść na mszę by zostały poświęcone przez księdza. Najlepiej można to zrobić ukrywając
przedmioty w koszyku, tak by nie były widoczne dla nieproszonych oczu. Najlepsze są wielkie święta,
wtedy przedmioty odpowiednio dobrze będą mogły wyssać uświęconą moc.

Trzeci sposób

Trzeci sposób na magiczny pergamin jest hybrydą dwóch powyższych. Należy wziąć pergamin lub
papier dobrej jakości i postępować z nim, dokładnie tak jak ma to miejsce ze skórą kozy. Uważa się,
że sposób trzeci jest bardziej efektywny niż pierwszy. Tak samo jak w pozostałych, należy taki
pergamin na samym końcu poświęcić, pokropić i okadzić.

Przygotowanie do rytuału

Kiedy wszystkie przedmioty są już gotowe, musisz przygotować siebie. Na początku należy
wypowiedzieć:

Panie Boże Adonay, który stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo, Ja, niegodny i grzeszny,
błagam Ciebie byś uświęcił tę wodę by była korzystna dla mojego ciała i duszy, przyczyń się do mojego
oczyszczenia.

Wypowiedz tą modlitwę nad wodą, kiedy to zrobisz umyj twarz, dłonie i stopy, pamiętaj, pamiętaj i
jeszcze raz pamiętaj by przez trzy dni przed operacją unikać wszelkich grzechów moralnych ale
przede wszystkim chroń swoją czystość seksualną.

Przez te trzy dni studiuj księgę i módl się. Istnieją dwie tradycje odnoszące się do modlitwy, jedna
zakłada by operator wymówił ją pięć razy w ciągu dnia i cztery razy każdej nocy. Druga tradycja
zakłada raz o świcie, o trzeciej dwa razy, trzy razy podczas środku dnia, o zachodzie pięć razy i sześć
razy przed pójściem spać. Należy wybrać bardziej preferowaną.

Modlitwa

ASTRACHIOS, ASAC, ASACRA, BEDRIMULAEL, SILAT, ARABONAS, JERAHLEM, IDEODOC, ARCHARZEL,


ZOPHIEL, BLAUTEL, BARACATA, ADONAI, ELOHIM, EMAGRO, ABRAGATEH, SAMOEL, GEBURAHEL,
CADATO, ERA, ELOHI, ACHSAH, EBMISHA, IMACHADEL, DANIEL, DAMA, ELAMOS, IZACHEL, BAEL,
SCIRLIN, GENIUM DOMOS!
Panie Boże, który jesteś nad niebiosami i który patrzysz na otchłań pod sobą, udziel mi swojej łaski
tak, że wszystko czego zapragnę i wyobrażę sobie będę mógł osiągnąć w mojej pracy: Poprzez Ciebie
Boże, Suwerenny Władco, który żyje i króluje przez wieki wieków. Amen.

SCIRLIN I PRZYWOŁANIE

W dniu i godzinie Marsa, w przybywającym Księżycu; w pierwszej godzinie dnia – która przypada na
15 minut przed świtem – przygotujesz kawałek dziewiczego pergaminu, który powinien zawierać
wszystkie charaktery i inwokacje duchów których pragniesz przywołać. W tym dniu i o tej godzinie
obwiążesz mały palec lewej dłoni, który jest palcem Merkurego, sznurkiem uplecionym przez
dziewicę, ukłujesz palec lancetą, krwią tą narysuj ten znak:

Tak jak znak wskazuje, orator powinien być skierowany w stronę południa tworząc ten znak pomijając
w jego tworzeniu, nazwy kierunków świata. Następnie pod tym znakiem trzeba napisać jego
inwokację:

HELOY + TAU + VARAF + PANTHEON + HOMINORCUM + ELEMIATH + SERUGEATH + AGLA + ON +


TETRAGRAMMATON + CASILY

Następnie w miejscu gdzie jest A w znaku Scirlin, napisz pierwszą literę Twojego Imienia a w miejscu
gdzie jest D pierwszą literę nazwiska. Znak Scirlin jest bardzo potężnym znakiem jest też niezbędny
jeżeli pragniesz pracować z duchami z Grimorium Verum i potrafi nadać moc panowania nad innymi
duchami. Ta inwokacja powoduje natychmiastowe pojawienie się ducha. Można potraktować go jak
swoistego klucznika do świata podziemia bez którego nasze trudy pójdą na marne.

Pod nim umieść znak ducha, którego pragniesz przywołać i spal zapach by go udobruchać, wtedy
napisz inwokację ducha, którego pragniesz przywołać, gdy to robisz powiedz:

Ja palę to olibanum w imię i w honorze ( imię ducha ).

Inwokacja Lucyfera

Lucifer, Guyar, Chameron, Aliseon, Mandousin, Premy, Grier, Naydrus, Esmony, Eperinesont, Estiof,
Dumos0n, Danochar, Casmiel, Hayras, Fabelleronthou, Sodirno, Peaham, Przybądź Lucyferze + Amen
+

Inwokacja Belzebutha

Belzebuth, Lucifer, Madilon, Solymo, Saroy, Theu, Ameclo, Sagrael. Praredun, Adricanorum, Martino,
Timo, Cameron, Phorsy, Metosite, Prumosy, Dumaso, Elivisa, Alphrois, Fubentroty, Przybądź
Belzebuth + Amen +

Inwokacja Astarotha

Astaroth, Ador, Cameso, Valuerituf, Mareso, Lodir, Cadomir, Aluiel, Calniso, Tely, Plorim, Viordy,
Cureviorbas, Cameron, Vesturiel, Vulnavij, Benez meus Calmiron, Noard, Nisa Chenibranbo
Calevodium, Brazo Tabrasol, Przybądź Astaroth! + Amen +

Po wypowiedzeniu inwokacji siedmiokrotnie duch pojawi się przed tobą i wykona twoje polecenia.
Możesz pozwolić mu odejść wypowiadając te słowa:

Zezwolenie na odejście

Ite in pace ad loca vestra et pax sit inter vos redituri ad mecum vos invocavero, in nomine Patris + et
Filii + et Spiritus Sancti + Amen.

[„Odejdź w pokoju, tam gdzie jest Twoje miejsce, niechaj między nami będzie pokój, bądź jednak
gotów stawić się, kiedy zostaniesz wezwany, w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen.”]

Inwokacja dla Duchów Podwładnych

Osurmy + Delmusan + Atalsloym + Charusihoa + Melany + Liamintho + Colehon + Paron Madoin +


Merloy + Bulerator + Domnedo Hone + Peloym + Ibasil + Meon + Alymdrictels Person + Crisolsay +
Lemon Sessle Nidar Horiel Peunt + Halmon + Asophiel + Ilnostreon + Baniel + Vermias + Svevor +
Noelma + Dorsamot + Lhavala + Omor + Framgam + Beldor + Dramgin + Przybądź, [imię ducha].

Inwokacja Duchów Najniższych

Zaklinam Cię, IMIĘ, poprzez imię Boga Żywego, Stwórcy wszechrzeczy, abyś pojawił się w ludzkiej
postaci, zachowując się stosownie i posłusznie, bez hałasów i jakiejkolwiek [względem mnie]
niewygody, abyś odpowiadał prawdziwie na wszelkie moje pytania. Zaklinam Cię poprzez moc
Świętych Imion Adonay, El, Elohim!

Odesłanie Duchów Najniższych

Odejdź w pokoju IMIĘ, tam gdzie jest Twoje miejsce, niechaj między nami będzie pokój, bądź jednak
gotów stawić się, kiedy zostaniesz wezwany, w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen.
RYTUAŁ

Kiedy tworzysz swój krąg, przed wejściem w niego okadź go zapachem z piżma, ambry, agary i
olibanum. Gdy wszystko jest gotowe wejdź do kręgu i przygotuj kadzielnice rozpalając w niej węgle.
Będąc w kręgu obrysuj go czarnym nożem. Należy umieścić pentakle Salomona w czterech rogach
kręgu, każdy powinien znajdować się w jednej części kierunku świata. Sam krąg może być stały,
wyryty w podłodze, narysowany na lnie lub bawełnie tuszem do sztuki, lub narysowany
konsekrowaną kredą.

Pentakl Salomona
Magiczny Krąg

Następnie unieś różdżki sztuki, jedną po drugiej i wyrecytuj Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,


w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.
Pokrop mnie hyzopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!
Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jeruzalem!
Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

Następnie okadź krąg kwiatem muszkatołowca i pokrop wodą, której przygotowanie opisano w Części
Pierwszej, i wypowiedz:

W imię nieśmiertelnego Boga skrapiam ten Krąg, oczyszczam ze wszelkiego głupstwa i oszustwa, tak
by był bielszy od śniegu, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Aniołowie Boga bądźcie pomocni i
niech nasza praca będzie wykonana przez was. ZALAY, SALMAY, DALMAY, ANGRECTON, LEDRION,
AMISOR, EUCHEY, OR! Wspaniali Aniołowie i Ty o Adonaj, przybądźcie i dajcie temu cnotę, tak aby ta
istota mogła uzyskać kształt by przez to niech nasza praca będzie dokonana. W Imię Ojca, Syna i
Ducha Świętego. Amen. [Wyrecytuj Psalmy: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.]

Nie zezwoli to duchom na wkroczenie do kręgu. Podczas przywoływania, musisz trzymać dziewiczy
pergamin z inwokacją w swojej lewej ręce, a w prawej różdżkę z czarnego bzu. Kiedy powtórzysz
zaklęcie przywołania siedmiokrotnie, umieść kadzidło w kadzielnicy i powiedz:

Palę to [imię ducha, którego przywołujesz], w imieniu i honorze [imię ducha, którego przywołujesz].

Gdy przybędzie, pokaż mu charaktery, które trzymasz w ręce i zaklnij go, by był ci posłuszny i przybył
kiedykolwiek zechcesz. Wtedy poproś o to czego pragniesz i wyrecytuj zaklęcie zwalniające ducha.

W tym miejscu kończy się Praktyka Grimorium Verum.