Vous êtes sur la page 1sur 31

Audiometria protetică

vocală
Probleme generale
 Scopul protezării.
 Inteligibilitatea optimă a vorbirii.
 Studiu metrologic al audiţiei, folosind un
material fonetic.
 Liste de cuvinte sau logatoame.
 Apreciere globală a inteligibilităţii,
depăşind nivelul urechii.
 Diferenţe esenţiale faţă de audiometria
protetică tonală.
 Intervine capacitatea de integrare.
2015/2016 Audiometria vocală 2
Probleme generale
 Nu există protocoale precise de reglarea a
ARA pe baza testelor vocale.
 Complexitatea sunetelor vorbirii.
 Mecanisme corticale de integrare şi
recunoaştere.
 Teste liminare şi supraliminare.
 La cască / în câmp liber.
 Mare varietate.
 Materialul fonetic.
 Structura testului.
 Modul de efectuare a testului.
 Modul de apreciere a rezultatelor.
2015/2016 Audiometria vocală 3
Scopul
 Orientarea protetică.
 Adaptarea protetică.
 Evaluarea eficacităţii protezei.

2015/2016 Audiometria vocală 4


Definiţii
 Audiometria vocală.
 Studiul audiţiei prin intermediul mesajului vocal.
 Mesaj – include orice combinaţie de foneme.
 Detecţie – identificare – discriminare.
 Detecţie.
 Perceperea sunetului.
 Identificare.
 Recunoaşterea unor caracteristici acustice ale sursei.
 Discriminare.
 Distingerea lor de altele.
 Inteligibilitate.
 Înţelegerea mesajului verbal, pe baza identificării
şi discriminării fonemelor.
2015/2016 Audiometria vocală 5
Pragul de inteligibilitate vocală
 Pragul de inteligibilitate vocală (PV).
 N vorbirii pentru care 50 % din cuvintele bisilabice
sunt recunoscute corect.
 Lista din care sunt alese cuvintele.
 Pragul normal de inteligibilitate vocală (PV0).
 Media pragului de inteligibilitate pentru un număr
mare de normoacuzici, de o anumită vârstă.
 Monoaural/biaural.
 Monoaural  10 dBSPL.

2015/2016 Audiometria vocală 6


Câștigul protetic vocal
 Pierderea auditivă vocală (PAV).
 PV – PV0.
 Câştigul protetic vocal (CPV).
 Diferenţa dintre pragul de inteligibilitate vocală cu
şi fără proteză.
 Eficienţa supraliminară.
 Diferenţa sau raportul dintre procentul de cuvinte
receptate corect, cu şi fără proteză.
 Nivel supraliminar; ex. peste 60 – 65 dB.
 Cu/fără zgomot perturbator.
2015/2016 Audiometria vocală 7
Audiograma vocală
 Indice de inteligibilitate (II).
 Numărul de elemente fonetice identificate corect /
numărul de elemente fonetice transmise.
 Cuvinte/logatoame sau fraze.
 La un anumit nivel.
 Audiograma vocală.
 Variaţia indicelui de inteligibilitate, funcţie de nivelul
sonor.

2015/2016 Audiometria vocală 8


Audiograma protetică vocală
 Elemente fonetice propuse spre recunoaştere.
 Tipul.
 Numărul (%) de elemente fonetice percepute
corect.
 Interpretarea rezultatelor.
 Tipul de test.
 Reprezentare grafică.
 Semnificaţie.
 Terminologie.
2015/2016 Audiometria vocală 9
Audiograma protetică vocală
 Indicele de inteligibilitate (II) – grafic.
 Monoaural/biaural.
 Referinţa.
 Pragul de inteligibilitate normală – PV01 (PV02).
 10 dB.
 Dinamica de inteligibilitate normală:  20 dB.
 Pragul de inteligibilitate (PV).
 Pierderea auditivă vocală (PAV).
 Câştigul protetic vocal (CPV).
 Interpretarea.
 Pantă, formă etc.
2015/2016 Audiometria vocală 10
Audiograma protetică vocală
% BM P FP
100
90
80
70 PV
01 PV
60
PAV CPV
50
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 dB
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 dBSPL

2015/2016 Audiometria vocală 11


Orientarea protetică
 În general, audiometria tonală e suficientă.
 Valorile țintă.
 Confirmarea testelor tonale.
 Informaţii suplimentare.
 Discriminare cohleară.
 Intervenţia funcţiilor centrale.
 Integrarea.
 Urechea dominantă.
 Caracteristicile curbelor de inteligibilitate.
 Formă, poziţie, pantă.
 Eficiența protezării.
 Teste specifice.
2015/2016 Audiometria vocală 12
Controlul eficacităţii protezei
 Metoda cea mai adecvată.
 Mare varietate de teste.
 Parametri indicatori ai inteligibilităţii.
 Câştigul protetic vocal.
 Eficacitatea supraliminară.
 Condiţii diferite de efectuare a testului.
 Căi diferite de evaluare.

2015/2016 Audiometria vocală 13


Elemente ce influenţează testele
 Monoaural/biaural.
 Câmpul acustic.
 Etalonarea audiometrului.
 Condiţiile de zgomot.
 Configuraţia de reglaj al ARA.
 Suportul materialului vocal.
 Materialul vocal.
 Moduri de răspuns.

2015/2016 Audiometria vocală 14


Monoaural/biaural
 Monoaural.
 Testarea eficacităţii unui reglaj.
 Biaural.
 Corespunde mai bine condiţiilor normale de
exploatare a ARA.
 Aprecierea globală a eficacităţii.

2015/2016 Audiometria vocală 15


Câmpul acustic
 Câmp semireverberant.
 Timp de reverberaţie a incintei – 0,5 s la 500
Hz.
 > 1 m de sursă.

2015/2016 Audiometria vocală 16


Etalonarea audiometrului
 Pt. testele vocale.
 Etalonarea propriu-zisă.
 Sonometrul în locul capului pacientului.
 Ponderare temporală S (lentă).
 Fără ponderare frecvenţială.
 Imprecizie în măsurarea nivelului cuvintelor
monosilabice.
 Asimilabile sunetelor impulsionale.
 Eroare introdusă de aparatele de emisie a
semnalului vocal.
2015/2016 Audiometria vocală 17
Etalonarea audiometrului
 Stabilirea PV0.
 Depinde de tipul de sunete emise.
 Cuvinte monosilabice > bisilabice.
 Nu există o relaţie precisă între pragul de
audibilitate (tonal) şi pragul de inteligibilitate
(vocal).
 Câştigul protetic vocal.
 Măsurători relative – o mică eroare nu e
semnificativă.
 Nu se pot compara măsurătorile pe aparate
diferite.
2015/2016 Audiometria vocală 18
Condiţiile de zgomot
 RSZ > decât pentru un normoacuzic.
 Cameră insonoră.
 NZ cca 20 dB.
 Nsemnal – 50 – 100 dB.
 RSZ > 30 dB.
 Condiţii artificiale.
 Încăpere de audioprotezare.
 NZ cca 40 dB.
 Spectrul de zgomot diferit de cel al vorbirii.
 Semnalul vocal are totdeauna un nivel mai
ridicat decât în audiometria tonală, chiar şi pt.
măsurători liminare.
 Condiţii apropiate de cele ale utilizării ARA.
2015/2016 Audiometria vocală 19
Condiţiile de zgomot
 Zgomot perturbator.
 Zgomotul emis de o sursă separată (de regulă).
 Depărtată de cea emiţătoare a semnalului vocal.
 Inteligibilitatea – selectivitatea frecvenţială a
pacientului.
 Compresia la frecvenţe joase îmbunătăţeşte
RSZ.
 Trebuie precizat RSZ: 5 – 10 dB.
 Tipul de zgomot.
 Zgomot alb.
 Zgomot bandă îngustă.
 Zgomot de “cocktail”.
• Condiţiile cele mai dificile.
* Acelaşi spectru.
2015/2016 Audiometria vocală 20
Configuraţia de reglaj al ARA
 Reglajele făcute la adaptarea protezei.
 PV în poziţia normală de utilizare.
 Eventuale ajustări.

2015/2016 Audiometria vocală 21


Suportul materialului vocal
 Vorbire directă la microfon.
 Caracteristicile vocale ale vorbitorului.
 Se poate adapta pacientului.
 Permite lectura labială.
 Înregistrat pe bandă de magnetofon.
 Bandă de trecere 70 – 12.000 Hz.
 Caracteristicile mai bine controlate.
 Înregistrat pe CD.
 Calitatea înregistrării mult mai bună.
 Fidelitate.
 Zgomot mic.
2015/2016 Audiometria vocală 22
Materialul vocal
 Adecvat scopului.
 Cu/fără lectură labială.
 Cuvinte.
 Monosilabice.
 Dificultăţi de măsurare a nivelului – sunete impulsionale.
 Influenţă semantică redusă.
 Condiţii artificiale.
 Bisilabice – cel mai adesea.
 Liste de cuvinte echilibrate fonetic.
 Fonemele ~ aceeaşi proporţie ca în limbajul curent.
• Test lung – echilibrul se atinge implicit.
 Perechi minimale.
 Diferă un singur fonem.
 Cuvinte cu dificultăţi fonetice.
2015/2016 Audiometria vocală 23
Materialul vocal
 Logatoame.
 CVC (adesea); VCV.
 Nu există influenţa semantică.
 Intervine atenţia selectivă.
 Locutorul – obişnuit cu pronunţarea logatoamelor.
 Confuzii frecvente – tendinţa de substituire cu cuvinte.
 Propoziţii.
 Când nu se pot folosi cuvinte – bătrâni.
 Influenţa semantică – importantă.
 Este importantă prozodia.
 Aproape de condiţiile naturale.
 Propoziţii “artificiale”.
 Nu respectă regulile sintactice – un anumit sens.
 Influenţa semantică – redusă.
2015/2016 Audiometria vocală 24
Moduri de răspuns
 Reproducerea cuvintelor înţelese.
 Alegerea de pe o listă.
 Alegerea unei imagini.
 În special la copii.

2015/2016 Audiometria vocală 25


Tipuri de teste
 Teste de uz general.
 Teste speciale.
 Explorarea anumitor deficienţe.
 Cohleare.
 De integrare etc.
 Scopul.
 Clinică/protezare.

2015/2016 Audiometria vocală 26


Testul de inteligibilitate
 Scopul.
 Inteligibilitatea.
 Orientare protetică.
• Prognozarea eficacității.
 Verificarea eficacităţii.
 Materialul fonetic.
 Cuvinte bisilabice.
 40 de liste a câte 10 cuvinte.
 Unitatea de analiză – cuvântul.
 Nu se analizează tipul de greşeli.
2015/2016 Audiometria vocală 27
Testul de inteligibilitate
 Condiţii.
 Influenţa semantică – importantă.
 Prozodia – relativ importantă.
 Cu/fără proteză.
 Aceleaşi liste.
 Cu/fără lectură labială.
 Contribuţia lecturii labiale.
 Pronunțare directă la microfon.
 Rezultate.
 Numărul (sau %) de cuvinte reproduse corect.
 Reprezentare grafică / nivelul sunetului (II).
 CPV.
2015/2016 Audiometria vocală 28
Interpretarea rezultatelor
 CPV.
 Panta (Pa).
 Mare – pierdere mai mare la frecvenţe joase.
 Mică – pierdere începând din domeniul vorbirii.
% BM P FP
100
90
80
70 PV
01 PV
60
PAV CPV
50
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 dB
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 dBSPL
2015/2016 Audiometria vocală 29
Interpretarea rezultatelor
 Nu atinge 100%.
 Probleme cohleare.
 Scădere la nivele mari.
 Probleme retrocohleare.
% BM
100
MI
90
80
70 PV
01 PV mI
60 PAV Pa
50
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 dB
40
30
PrD
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 dBSPL
2015/2016 Audiometria vocală 30
Interpretarea rezultatelor
 Analiza confuziilor fonetice.
 Carateristicile acustice ale fonemelor.
 Reglaje.
 Atenție! Există riscul de a strica.
 Repetarea testelor vocale.

2015/2016 Audiometria vocală 31