Vous êtes sur la page 1sur 1
Ty Luce exisiente Tuer de stabilizare a aE z (coninae) (en hs de mani Sem Ac) = porta km: de la la stan fade obiectiv m = dact lcrrile de execute le afeteazA(da/nu) i. Refugi exstnte in zon: nu pozitie km a pt mtr. distant pind larga m dimensiuni (Lx!) m/ m propritar efugiv tipulimbrbctmingi 4. Planttia rtieré din znd: (da/na) Dp numr arbor afectati—_—_—_| Alte obictive din zon: ‘imprejmuire amplasati la dist. 9,82 m de axul DN 15D (ox in sm ct) ‘acces auto la DN 15D km 92+586 dreapta lista pn la uerare_m santa pn la ura a 1 Ate probleme existent in znd (de sbi taluzsor, de seurgere a apeorpuviale tc) Conform proiectulultehnic se va asigura scurgereaapelor pluviale in tungul DN 15D. IS: Distanga de vsbiae pe abel sensriTa zona accesull propes pentru avizare Stings SHS) spre Roman _Dreapte 5200____mspre_Negrestt J Profle transversal carcteristice, in dreptal oblectivulu,ntocmte de delegatal SDN 586. sversa a nlvel conform planse! TOL, J. Punc e vedere al SDN: ‘Suntem deacord cu obfinerea avizult J. Vaslui. Tacit, Ing. Darie ce MM pte ok do ct st pec ries rere ode controle rane or cigar sa de pena eaten se ban ve et SD ymca amilaSDN, ‘aman prea cre reponse stra slin & DROP as sree pra er um el deeming care cornu ln pnt lee al ona Aerts imate de Nota de comnare rgla