Vous êtes sur la page 1sur 3

Lijmen, Maaike Ouboter, piano part

### 3 œ . œ. œ. œ. œ. œ.
& 4 ˙. ˙. ˙. Ó œ
œ œ
? ### 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1

4 ∑ ∑ ∑ Œ

###
& ∑ œ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
œ œ œ œ œDuw œme omver
œ
œ œ œ œ œ
stuur me met
œ
tegenzin de

? ### œ œ œ ˙.
8

Œ Œ

###
& ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙. ˙˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
kou maar in blaas me maar om- ver en stoot me ik

œ œ
om kan niet kapot

? ### Œ
15

Œ Œ œ Œ Œ Œ

### ‰. j̊
& ˙. ˙˙ œœ ˙˙ .. œ œ œ ˙. ˙˙ .. ˙˙ ..
œ œ œ œ. œ œ œ œ œœaan maarœ œkijk œ œ œ
dwars door me heen en

œ œ
kijk me niet

? ### œ
22

Œ ∑ œ Œ

###
& ˙˙ .. ˙˙ .. ˙. ˙. œœ œ œœ ˙˙ .. ˙˙ ..
œlaat meœ al- œ œ leen œ œ ik kan het best œ hulp œniet nodig
? ### Œ œ œ ˙
laat me ver-
œ œ
loren zelfik heb je

œ
29

Ó œ œ Œ

### ˙ .. ? ˙˙ ..
& ˙. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙. ˙ ∑
œ œ œ
? ### œ œ œ œ œ
vast heel goed bedoeld gebaar
œ
het is een lief maar over- bodig en

œ ˙.
36

Œ Œ ∑ ∑
˙.
˙˙ .. œœ œ œ ˙. œ œ œ
? # # # ˙˙ œ ˙. œ Œ œ œ Œ œ œ Ó
vang me niet op als ik naar be- neden val het steeds opnieuw ver- knal ik ga van- zelf vast wel weer

? ### ˙ . œ œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ œ
43

œ œ ∑ œ
œ
www.annemievanriel.be
œœ œ œ ˙˙ .. œœ œ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ œ
? # # # œœ œ œ Œ
ik maar

˙ œ
staan kan het best aan

? ### ˙ . œœ œ œ œœ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ
50

˙. ∑
œ
˙.
˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. œœ ˙˙ ..
? ## # ˙˙ .. ˙˙ œ œ œ œ ˙.
zelf geen bescher- op dreig te ge-

? # # # œœ œ œ œ œ
als ik me- ming meer bied als ik ven ook al zie je 't niet

˙. œœ œ œ ˙. Œ œ ‰. œ
57

Œ Œ œ
˙. œ œ ˙. J
˙ œœ ˙˙ .. œ œ œ ˙˙ œœ œœ œœ
? # # # ˙˙ œ œ œ Œ ˙. œ ˙˙ ..
blijf je dan hier, laat me en

? ### Œ œ ‰ . œ œ Œ œ
niet in de steek

˙. œ œ Œ ˙.
64

J ˙.

œ

˙.
œ
? ### œ œ œ. œ. œ. œ.
∑ ∑ ∑ & ˙˙ ..
wil je me lijmen
œ œ œ œ œ
? ###
als ik breek

˙. œ
71

∑ ∑ ∑ Œ Œ Œ Œ

### ‰ . j̊ œœ œ ˙
& ˙˙ œ
œ ˙˙ .. œ œ œœ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
œ œ œœ œ œ
? # # # ˙˙ .. ˙ œ œ œ
loop van me weg

‰ . J
78

∑ Ó œ œ Œ

### j̊
& ˙˙ œ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙ œ ˙ ‰ . œj̊ œœ œ ‰ . œ
œ œ. œ œ œ ˙. ˙˙ ..
veracht me

? ### œ œ œ ˙
laat me maar achter als je weg wilt gaan om zelf het best te kunnen zijn

œ ˙.
85

Œ Œ ∑

### œ ˙ œ .. œ . ˙ ‰ . œj̊
& œ ˙ œ œ ˙ ˙. œ œ œœ ˙˙ ..
œ ˙.
. .
˙˙ . ˙ ˙ œ . enœ
? # # # ˙˙ .
scheld me toch geen pijn met wat je zegt

˙ œ
uit je doet me

˙.
92

∑ Œ Œ œ œ
Lijmen, M. Ouboter, piano p 2
### . œœ ˙ œ ˙. ˙. ˙. œ
& ˙˙ . œ œ ˙. ˙. ˙. œ œ œ
œ œ ˙ . als je ge- œœ œ œ œ œ
ik vervloek je
˙
? ### Œ J œ .
sluit me maar op maar alleen in m'n
noeg van me hebt

œ Œ ‰J ˙.
99 hoofd

Œ ‰J œ

### ˙˙ .. ˙ ˙.
& ˙˙ .. ˙˙ .. œ ˙˙ .. ˙˙ œ ˙.
œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
maar
œ
en je

œ œ œ
moet ook niet alles ge- loven wat ik zeg

? ### œ œ Œ œ
106

˙˙ .. œœ ˙ œœ .. œ ˙˙ ..
### ˙ . ? ˙˙ .. œœ .. œ œ œ. J œ ˙.
& ˙. J
œ
als ik me- zelf geen be-
˙
op dreig te ge-
œ
ven ook al zie je 't niet

? ### Œ
scherming meer bied als ik

˙. œœ ˙ ˙. Œ œ ‰ . œJ
113

œ ∑
œ ˙.
˙. 
˙ œ œœ œ œœ ˙˙ ... œ œ œ ˙˙ .. œœ ˙˙ ˙˙ ..
? ### ˙ ˙
blijf je dan hier, als ik je zachtjes smeek

? # # # œœ ˙ ˙. ˙. ˙˙ .. ˙.
120

∑ ∑
œ ˙. ˙. ˙. ˙.
œ. œ. ˙. œ. œ.
? ### œ. œ. œ. œ. ˙.
∑ ∑ ∑ & œ
j ˙ œ ˙. ˙.

œ œ œ œ œ œ
om me te

? ###
lijmen als ik breek

˙.
127

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ. œ. œ. œ. ˙. œ. œ.
### Œ œ. œ. ˙. œ. œ. œ. œ. ˙.
& œ œ ∑ ˙. ˙. ˙.
œ ˙. ˙˙˙ ... ˙˙˙ ...
? ### œ œ ˙.
135

∑ ∑ ∑

Lijmen, M. Ouboter, piano p 3