Vous êtes sur la page 1sur 19

SET TAWARAN KEMASUKAN

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Sebarang pertanyaan, sila hubungi :

Bahagian Pengambilan Pelajar


UTMSPACE
Aras 5, Blok T05,
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 Johor Bahru, Johor Darul Takzim

HOTLINE: 07-531 8000


Tel : 07-531 8052 ; 8053
Portal : www.utmspace.edu.my
Email : ambilan.ppsm@utmspace.edu.my
Lampiran A - MAKLUMAT PENTING TAWARAN KEMASUKAN

1. Saudara pada setiap masa adalah tertakluk kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Perlembagaan Universiti Teknologi Malaysia,
Kaedah-kaedah Universiti Teknologi Malaysia (Tatatertib Mahasiswa-Mahasiswa) 1999, Statut, Akta, Peraturan, Pekeliling dan lain-lain
peraturan serta pindaan yang berkuatkuasa dan diterima pakai di Universiti Teknologi Malaysia.

2. Bagi mahasiswa yang tidak mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM mesti lulus dengan
kepujian dalam mata pelajaran tersebut sebelum bergraduan. Manakala, mahasiswa Ijazah Sarjana Muda dimestikan mengambil ujian
Malaysian University English Test (MUET) dan mendapat sekurang- kurangnya Band 2 dalam tempoh dua (2) tahun / (4) semester
pertama pengajian. Sekiranya Mahasiswa gagal mendapat MUET Tahap 2 (Band 2) dalam tempoh yang telah ditetapkan, mahasiswa akan
diberhentikan pengajian. Universiti tidak menguruskan Ujian MUET. Walaubagaimanapun, Mahasiswa boleh rujuk laman web berikut
www.mpm.edu.my untuk maklumat Ujian MUET. Sila kemukakan keputusan-keputusan tersebut ke UTMSPACE untuk direkodkan.

3. Pusat pembelajaran yang ditawarkan adalah tertakluk kepada bilangan mahasiswa. Universiti berhak memindahkan saudara ke mana-mana
pusat pembelajaran lain.

4. Tempoh pengajian dibenarkan adalah seperti yang termaktub didalam Buku Peraturan Akademik Pengajian Separuh Masa Program Sarjana
Muda Edisi keenam 2017; Jadual 3 : Tempoh Maksimum Pengajian:-

PROGRAM AKADEMIK TEMPOH MAKSIMUM (SEMESTER LAZIM)

Sarjana Muda (Kecuali Sains Senibina) 20

Sarjana Muda Sains Senibina 28

Nota: Mahasiswa akan menggunapakai Buku Peraturan Akademik Pengajian Separuh Masa Program Sarjana Muda Edisi keenam 2017
sepanjang tempoh pengajian.

5. Segala maklumat yang mahasiswa kemukakan dalam urusan permohonan kemasukan mestilah benar. Jika terdapat maklumat palsu,
Universiti berhak menarik balik tawaran ini atau menamatkan pengajian saudara dengan serta merta.

6. Bayaran Yuran Pendaftaran dalam jadual 7.1 boleh dibuat dalam tempoh 6 hingga 17 Ogos 2018 atau sebelum hadir mendaftar.
a. Saudara digalakkan untuk membuat bayaran yuran pendaftaran secara online di web https://www.utmspace.edu.my/payments
menggunakan kad kredit atau perbankan elektronik.
b. Bagi yang tidak mempunyai kad kredit atau perbankan elektronik, saudara boleh membuat bayaran secara tunai di mana-mana
cawangan Bank CIMB atas nama UTMSPACE No. Akaun : 8601518228
Sila bawa bersama slip pembayaran semasa pendaftaran beserta satu salinan untuk simpanan mahasiswa.

SARJANA MUDA (RM)

JENIS BAYARAN SEMENANJUNG


SABAH & SARAWAK
UTM LUAR UTM

RM 1,510
JUMLAH RM 1,070 RM 1,220 (termasuk yuran pendaftaran khas)

Jadual 7.1 : Yuran Pendaftaran

7. Sila jawab sama ada menerima atau menolak tawaran ini sebelum 17 Ogos 2018 dengan mengesahkan penerimaan di web
intake.utmspace.edu.my/login yang disediakan. Sekiranya pihak UTMSPACE tidak menerima jawapan pada tarikh tersebut, tawaran ini
terbatal dengan sendirinya. Jika saudara menerima tawaran ini sila uruskan perkara-perkara yang dinyatakan di dalam Set Tawaran
Kemasukan.

8. Sebarang pertanyaan, sila berhubung terus dengan Bahagian Pengambilan Pelajar, UTMSPACE
No. Telefon : 07 – 531 8052 ; 8053, E-mel: ambilan.ppsm@utmspace.edu.my

9. Majlis Pendaftaran Mahasiswa Baharu akan diadakan pada tarikh, masa dan tempat seperti berikut:
PERKARA TARIKH TEMPAT

Majlis Aluan dan Pendaftaran Mahasiswa Baharu 18 Ogos 2018 (Sabtu) Blok T02, Universiti Teknologi Malaysia,
Johor Bahru
(Kecuali pusat pembalajaran Kota Kinabalu, SABAH ) KEHADIRAN WAJIB
Pendaftaran Mahasiswa baharu 25 Ogos 2018 (Sabtu) Kolej Yayasan Sabah, Sembulan,

(Pusat pembelajaran Kota Kinabalu sahaja) KEHADIRAN WAJIB Kota Kinabalu, SABAH

10. Kehadiran pada hari Pendaftaran Mahasiswa Baharu di atas adalah WAJIB. Saudara juga dinasihatkan melihat laman web UTMSPACE,
www.utmspace.utm.my untuk perkembangan semasa Program Pengajian Separuh Masa.
TARIKH –TARIKH DAN URUSAN PENTING PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU

Bil. Tempoh Tindakan


1. 6 – 17 OGOS 2018 ATAU SEBELUM TARIKH Semakan Keputusan Permohonan
PENDAFTARAN Secara Online
2. Bayaran Yuran Pendaftaran
3. 18 OGOS 2018 (SABTU) Majlis Aluan dan Pendaftaran
Pelajar Baharu
8.00 pagi hingga 1.00 petang
Di BLOK T02, UNIVERSITI TEKNOLOGI
MALAYSIA, JOHOR BAHRU

(Kecuali pusat pembalajaran Kota


Kinabalu, SABAH )
4. 25 OGOS 2018 (SABTU) Pendaftaran Pelajar Baharu
10.00 pagi
Di Kolej Yayasan Sabah, Sembulan,
Kota Kinabalu, SABAH

(Pusat pembelajaran Kota Kinabalu


sahaja)
5. 7 SEPTEMBER 2018 (JUMAAT) Kuliah bermula bagi pusat pembelajaran
Johor Bahru, Alor Star, Kulim, Kota
Bharu, Kerteh dan Kuala Terengganu
6. 8 SEPTEMBER 2018 (SABTU) Kuliah bermula bagi pusat pembelajaran
Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Ipoh, Kota
Kinabalu, Kuantan, Miri dan Kuching

SEBELUM HARI PENDAFTARAN


1. Calon yang ditawar membuat pengesahan menerima tawaran di web.
2. Calon mencetak Surat Tawaran, Set Tawaran Kemasukan dan Maklumat Panduan Pelaksanaan Akademik
Program Sarjana Muda (Pengajian Separuh Masa) Sesi 2018/2019 dari web.
3. Calon membuat bayaran yuran pendaftaran.
4. Calon melengkapkan borang-borang di dalam Set Tawaran Kemasukan sebelum hadir mendaftar
a. Borang UTM 1
b. Borang UTM 2a dan UTM 2b
c. Borang UTM 3 (jika perlu)
d. Borang UTM 4 - Ikrar Pelajar
e. Surat Aku Janji Mahasiswa dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
5. Calon menyediakan dokumen-dokumen disenaraikan. (Pastikan dokumen telah diakui sah)
a. Salinan Kad Pengenalan (2 salinan)
b. Salinan Sijil SPM (1 salinan)
c. Surat Sokongan Majikan (asal), tidak perlu bagi calon tidak bekerja
d. Salinan Sijil Diploma@Surat Pengesahan Tamat Pengajian / Sijil STPM / Sijil STAM
(5 salinan)
e. Salinan Transkrip Akademik lengkap (5 salinan)
f. Resume yang terkandung didalamnya pengalaman kerjaya dan peringkat-peringkat
akademik yang pernah dilalui
g. Salinan Cover Insurans, Geran Kereta dan Lesen Kenderaan (1 salinan untuk
urusan berkaitan Pelekat Kenderaan)
6. Bersedia untuk hadir pada hari pendaftaran dan mengikuti semua proses yang ditetapkan
SEMASA HARI PENDAFTARAN
1. Calon hendaklah meletakkan kenderaan di tempat yang ditetapkan (bagi calon yang
membawa kenderaan sahaja)

2. Butiran Urusan Pendaftaran Pelajar Baharu


Tarikh : 18hb. Ogos ,2018 (Sabtu)
Tempat : Blok T02, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor.
Masa : Pendaftaran - 8.00 pagi hingga 11.00 pagi
: Majlis Aluan Pelajar - 11.00 pagi hingga 12.00 tengahari
Sambungan Pendaftaran - 12.00 tengahari hingga 1.00 petang
Rehat - 1.00 petang hingga 2.00 petang
Taklimat Fakulti - 2.00 petang hingga 5.00 petang
Pakaian Semasa Mendaftar : Smart Kasual atau T-Shirt Berkolar

TATACARA PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU

KAUNTER URUSETIA / SIARAYA

Tindakan calon :
1. Pastikan hanya calon sahaja melalui kaunter ini dan seterusnya
2. Calon boleh mendapatkan informasi proses pendaftaran di sini (jika perlu)

KAUNTER – BAYARAN

Tindakan calon :
1. Bagi calon yang belum membuat bayaran atau tidak membawa bukti pembayaran
sahaja melalui kaunter ini
2. Serahkan Kad Pengenalan kepada petugas semasa berurusan di kaunter

KAUNTER - RUJUKAN

Tindakan Calon:
1. Bagi mendapatkan borang permohonan pengeluaran KWSP atau jika terdapat
perkara- perkara berbangkit yang memerlukan penjelasan sahaja

KAUNTER 1 – SEMAKAN AKADEMIK

Tindakan calon :
1. Serahkan Kad Pengenalan kepada petugas semasa berurusan di kaunter
2. Dapatkan Fail Mahasiswa (warna merah) di kaunter
3. Duduk dan melalui proses semakan akademik (Serah 1 salinan dokumen-
dokumen yang diperlukan, pastikan dokumen-dokumen telah diakui
sah)
4. Pastikan Fail Mahasiswa (warna merah) dicop oleh pegawai bertugas
5. Terus ke kaunter seterusnya
KAUNTER 2 - PENGESAHAN BAYARAN & PENDAFTARAN

Tindakan calon :
1. Serahkan Kad Pengenalan kepada petugas semasa berurusan di kaunter
2. Kemukakan bukti pembayaran
3. Pastikan Fail Mahasiswa (warna merah) dicop DAFTAR oleh pegawai bertugas
4. Terus ke kaunter seterusnya

KAUNTER 3 - SERAHAN SET TAWARAN KEMASUKAN

Tindakan Calon :
1. Pastikan semua borang-borang dalam Set Tawaran Kemasukan adalah lengkap
sebelum membuat serahan
2. Fail merah diserahkan di kaunter ini
3. Terus ke kaunter seterusnya

KAUNTER 4 - KAD MATRIK

Tindakan Calon :
1. Serahkan Kad Pengenalan kepada petugas semasa berurusan di kaunter
2. Pastikan STATUS kad matrik anda (Baru@Proses@Selesai)
3. Ambil gambar bagi “Status Baru @ Proses‟ sahaja
4. Terus ke kaunter seterusnya

KAUNTER 5 – PENGAKTIFAN ACID

Tindakan Calon :
1. Serahkan satu salinan surat tawaran dan Kad Pengenalan kepada petugas semasa
berurusan di kaunter
2. Dapatkan slip pengaktifan ACID dari petugas
3. Terus ke kaunter seterusnya

KAUNTER 6 - PENGESAHAN MUET, SERAHAN BORANG SOAL SELIDIK DAN CENDERAHATI

Tindakan Calon:
1. Serah slip keputusan MUET dan satu salinan kad pengenalan untuk pengesahan
oleh petugas
2. Serah borang soal selidik
3. Terima cenderahati dari petugas dan rekod kehadiran
4. SELESAI tatacara pendaftaran pelajar baharu
5. Bersedia menghadiri Majlis Aluan pada Jam 11.00 pagi di Blok T02,
Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
PELAN LOKASI
MAJLIS ALUAN & PENDAFTARAN MAHASISWA BAHARU
PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
Blok T02, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor

https://goo.gl/maps/SmKTEy3TpVC2
GPS Coordinates : (1°33’ 45.9216”N 103° 39’ 9.5148” E)

Majlis Aluan &


Pendaftaran
Masjid Sultan
Ismail
Pelajar
Baharu
Lin
gka
ran

Fak

n
u
I lm

lti K

bira
tad t
Pen ejaba
e
Ele jurut Per
u

ktri era pus


k an tak

P
Zar Raja aan P Mak
ith eny ma
Sof
Scholar Inn ea Uni elidik l
a
ind versiti n
ust
ri

E
PAC
MS
u

UT
n Ilm

Per uteraa n
ara

(BLOubatan n
Kejusains da
ngk

Bio akulti

2)
Li

K T0
F

r
Tasik Padang

nai
Ke Se
Pintu Masuk
Kolej nselor
RM

Ca
C

Tuan
Tasik
Kompleks

ku
Sekolah Sukan
Agama Kandang
Kuda

n
P
Har ejabat wa
ta B De ranti
ina M e Stadium

i ka
Tad

sa Ru
n Ru Alu mah
ma mn
Ta i

Pada
Kaw ng K

Bahru
ad

eL
eb

ohor
M

uh
UT

ray
k
su

Dari J
a Sk
a
M
u
nt

uda
Pi

i - Po
ntian
enquiry@utmspace.edu.my MEMBENTUK MINDA • M E M B I N A K E R J AYA
KEMUDAHAN PENGINAPAN

Sekiranya saudara sekeluarga memerlukan penginapan, berikut adalah di antara senarai hotel,
nombor telefon dan anggaran jarak hotel berikut dari UTM bagi memudahkan proses penempahan.

Bil. Nama Hotel No. Jarak dari UTM Lokasi


Telefon

1 Scholar’s Inn UTM 07-5535197 -dalam kampus- -dalam kampus-

2 Hotel Austin Paradise 07-5626222 2 km Taman Universiti

3 Hotel Bliss 07-5215788 2 km Taman Universiti

4 Rose Cottage 07-5211366 2 km Taman Universiti

5 Pulai Spring Resort 07-5212121 5 km Jalan Pontian

6 Hotel Good Hope 07-5572828 6 km Taman Skudai Baru

7 Hotel Impiana 07-5958899 7 km Senai

8 Le Grandeur Palm Resort 07-5996000 15 km Senai


Johor
9 Hotel Seri Malaysia 07-2211002 20 km Larkin

10 Hotel Mutiara 07-3300300 22 km Johor Bahru

11 Hotel Rasa Sayang 07-2248600 22 km Johor Bahru

12 Hotel Puteri Pacific 07-2199999 22 km Johor Bahru

13 Thistle Hotel JB 07-2229234 22 km Johor Bahru


UTM 1

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PERAKUAN PELEPASAN TANGGUNGAN

(Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan diserahkan semasa pendaftaran)

(i) MAHASISWA

Saya ………………………………………………………………………………............................................................ No. Kad Pengenalan


………………………………………………….............................… dengan ini mengaku dengan penuh kesedaran bahawa saya akan menjaga
diri saya dengan baik semasa mengikuti semua program yang diluluskan oleh Universiti. Saya juga mengaku dengan penuh
kesedaran saya atau sesiapa juga yang berkepentingan terhadap saya tidak berhak menuntut sebarang gantirugi kepada pihak
UTM.

Tandatangan Mahasiswa :

No. Kad Pengenalan :

Tahun / Program :

Tarikh :

(ii) SUAMI / ISTERI / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Saya ……………………………………………………………………….................................................................. No. Kad Pengenalan


………………………………………………..................... * suami / isteri / pihak yang bertanggungjawab (jika bukan suami / isteri nyatakan
hubungan ...........................................................................................................................) kepada mahasiswa bernama
………………………………..............................…………………………………………………… dengan ini mengaku dengan penuh kesedaran
bahawa mahasiswa tersebut akan menjaga dirinya dengan baik semasa mengikuti semua program yang diluluskan oleh Universiti.
Saya / Kami juga mengaku bahawa saya / kami atau sesiapa juga yang berkepentingan terhadap beliau tidak berhak menuntut
sebarang gantirugi atau pampasan kepada pihak UTM.

Tandatangan Pihak Yang Bertanggungjawab :

Tarikh :

* Potong yang tidak berkenaan


UTM2a

dimatikan
Setem
Hasil
RM10.00
disini
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
BORANG JAMINAN KEWANGAN
BAGI PENJAMIN PERTAMA

(Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan diserahkan semasa Pendaftaran)

PERHATIAN : Penjamin hendaklah terdiri daripada dua orang yang berpendapatan sekurang-kurangnya RM500.00 sebulan.

NO. KAD MATRIK PROGRAM

PENGAKUAN PENJAMIN

1. Sebagai balasan kepada Universiti Teknologi Malaysia yang menawarkan tempat mengikuti kursus kepadanya, saya menjadi
penjamin kepada mahasiswa bernama
………………………………………………………………………………………......................................................... No. Kad Pengenalan :
………………………………………………................................…… selama ia mengikuti program (nama program)
………………………………………………........................................... di Universiti Teknologi Malaysia.

Sekiranya ia meninggalkan Universiti ini atau ingkar menjelaskan sebarang hutang kepada Universiti saya menjamin secara
bersama-sama dan masing-masing dengan sebarang penjamin lain akan membayar semua hutang-hutang yang ditanggung
oleh mahasiswa ini terhadap Universiti Teknologi Malaysia dan kos mahkamah bersabit dengan tuntutan tersebut (jika ada).

Dengan ini saya secara bersama-sama serta masing-masing dengan sebarang penjamin lain, menjamin bahawa dalam tempoh
pengajiannya, mahasiswa berkenaan akan patuh kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan), 1975 dan segala
kesalahan yang disabitkan, saya bersedia membayar gantirugi atau denda yang dikehendaki oleh Universiti Teknologi
Malaysia.

2. Berikut ialah butir-butir mengenai diri saya.

(i) Nama : …………………………………………………………………............................................

(ii) No. K / P: …………………………………………………………………..............................................

(iii) Nama Pekerjaan / Jawatan : …………………………………………………….................................

(iv) Alamat Pejabat : …………………………………………………….............................................................................................

………………………………………………………………….................................................................................

....................................................................................................................................................

No Telefon : …………………………………………………………………..........................................

(v) Nama & Alamat Majikan : ....……………………………………….............................................................................................

………………………………………………………………….................................................................................

....................................................................................................................................................

(vi) Gaji Bersih : …………………………………………………………………...........................................

(vii) Jumlah Pendapatan (Termasuk Gaji) : ……………………………………………………………….......


(a) Tanah (luas & nilainya) : …………………………………………………….............................

(b) Rumah (nilainya) : …………………………………………………….....................................

(c) Lain-lain harta seperti

kedai dan sebagainya : ……………………………………………………..........................

(ix) Tanggungan : ………………………………………………………................................orang

Saya mengaku bahawa segala keterangan dan pengakuan yang saya berikan di atas adalah betul dan benar dan saya
bertanggungjawab terhadapnya.

Saya yang benar, Alamat Tetap

………………………………... ………………………………………………………...............

(Tandatangan Penjamin) ………………………………………………………...............

………………………………………………………...............

Tarikh : ……………………. No. Telefon : …..…………………………………...........

SAKSI :

Tandatangan : …………………………………… Tarikh : ……………………...............................

Nama : ……………………………………………………………………..................................

No. K / P : ……………………………………………………………………..................................

Jawatan : ……………………………………………………………………..................................

Alamat Pejabat : ……………………………………………………………………..................................

……………………………………………………………………...................................

……………………………………………………………………...................................

No. Tel Pejabat : ……………………………………………………………………...................................

Perhatian :
(1) Saksi hendaklah terdiri daripada Wakil Rakyat, Jaksa Pendamai, Pegawai Kerajaan Bahagian 1,
Pengetua / Guru Besar, Ketua Jabatan, Ketua Bahagian atau Ketua Kampung.
(2) Borang Jaminan Kewangan (UTM 2a dan UTM 2b) yang lengkap diisi butir-butir hendaklah
disempurnakan dengan mengecop setem dimana-mana pejabat cukai setem sebanyak
RM10.00(setem hasil) pada setiap salinan
(3) Penjamin Pertama dan Penjamin Kedua hendaklah orang yang berlainan.
UTM2b

dimatikan
Setem
Hasil
RM10.00
disini
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
BORANG JAMINAN KEWANGAN
BAGI PENJAMIN KEDUA

(Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan diserahkan semasa Pendaftaran)

PERHATIAN : Penjamin hendaklah terdiri daripada dua orang yang berpendapatan sekurang-kurangnya RM500.00 sebulan.

NO. KAD MATRIK PROGRAM

PENGAKUAN PENJAMIN

1. Sebagai balasan kepada Universiti Teknologi Malaysia yang menawarkan tempat mengikuti kursus kepadanya, saya menjadi
penjamin kepada mahasiswa bernama
………………………………………………………………………………………......................................................... No. Kad Pengenalan :
………………………………………………................................…… selama ia mengikuti program (nama program)
………………………………………………........................................... di Universiti Teknologi Malaysia.

Sekiranya ia meninggalkan Universiti ini atau ingkar menjelaskan sebarang hutang kepada Universiti saya menjamin secara
bersama-sama dan masing-masing dengan sebarang penjamin lain akan membayar semua hutang-hutang yang ditanggung
oleh mahasiswa ini terhadap Universiti Teknologi Malaysia dan kos mahkamah bersabit dengan tuntutan tersebut (jika ada).

Dengan ini saya secara bersama-sama serta masing-masing dengan sebarang penjamin lain, menjamin bahawa dalam tempoh
pengajiannya, mahasiswa berkenaan akan patuh kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan), 1975 dan segala
kesalahan yang disabitkan, saya bersedia membayar gantirugi atau denda yang dikehendaki oleh Universiti Teknologi
Malaysia.

2. Berikut ialah butir-butir mengenai diri saya.

(i) Nama : …………………………………………………………………............................................

(ii) No. K / P: …………………………………………………………………..............................................

(iii) Nama Pekerjaan / Jawatan : …………………………………………………….................................

(iv) Alamat Pejabat : …………………………………………………….............................................................................................

………………………………………………………………….................................................................................

....................................................................................................................................................

No Telefon : …………………………………………………………………..........................................

(v) Nama & Alamat Majikan : ....……………………………………….............................................................................................

………………………………………………………………….................................................................................

....................................................................................................................................................

(vi) Gaji Bersih : …………………………………………………………………...........................................

(vii) Jumlah Pendapatan (Termasuk Gaji) : ……………………………………………………………….......


(a) Tanah (luas & nilainya) : …………………………………………………….............................

(b) Rumah (nilainya) : …………………………………………………….....................................

(c) Lain-lain harta seperti

kedai dan sebagainya : ……………………………………………………..........................

(ix) Tanggungan : ………………………………………………………................................orang

Saya mengaku bahawa segala keterangan dan pengakuan yang saya berikan di atas adalah betul dan benar dan saya
bertanggungjawab terhadapnya.

Saya yang benar, Alamat Tetap

………………………………... ………………………………………………………...............

(Tandatangan Penjamin) ………………………………………………………...............

………………………………………………………...............

Tarikh : ……………………. No. Telefon : …..…………………………………...........

SAKSI :

Tandatangan : …………………………………… Tarikh : ……………………...............................

Nama : ……………………………………………………………………..................................

No. K / P : ……………………………………………………………………..................................

Jawatan : ……………………………………………………………………..................................

Alamat Pejabat : ……………………………………………………………………..................................

……………………………………………………………………...................................

……………………………………………………………………...................................

No. Tel Pejabat : ……………………………………………………………………...................................

Perhatian :
(1) Saksi hendaklah terdiri daripada Wakil Rakyat, Jaksa Pendamai, Pegawai Kerajaan Bahagian 1,
Pengetua / Guru Besar, Ketua Jabatan, Ketua Bahagian atau Ketua Kampung.
(2) Borang Jaminan Kewangan (UTM 2a dan UTM 2b) yang lengkap diisi butir-butir hendaklah
disempurnakan dengan mengecop setem dimana-mana pejabat cukai setem sebanyak
RM10.00(setem hasil) pada setiap salinan
(3) Penjamin Pertama dan Penjamin Kedua hendaklah orang yang berlainan.
UTM 3

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA


BORANG PERAKUAN PELEPASAN URUSAN PENEMPATAN

(Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap oleh calon Mahasiswa Program Sarjana Muda
Sains Serta Pendidikan dan diserahkan semasa Pendaftaran)

PERHATIAN : Calon Mahasiswa selain daripada Mahasiswa Program Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan tidak perlu mengisi
bahagian ini.

PENGAKUAN MAHASISWA

Sebagai balasan kepada Universiti Teknologi Malaysia yang menawarkan tempat kepada saya mengikuti

Program …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

melalui Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan (UTMSPACE),

maka saya ………………………………........................................................................................................... No. Kad Pengenalan


………………………………………………….............................… dengan ini mengaku dengan penuh kesedaran bahawa Universiti tidak
akan bertanggungjawab dalam urusan penempatan saya selepas tamat pengajian. Saya juga mengaku dengan penuh kesedaran
saya atau sesiapa juga yang berkepentingan terhadap saya bahawa Program yang saya ikuti adalah untuk tujuan peningkatan taraf
pendidikan saya dan saya atau sesiapa juga yang berkepentingan terhadap saya tidak berhak menuntut sebarang urusan
penempatan daripada pihak UTM selepas tamat pengajian kelak.

Tandatangan Mahasiswa :

No. Kad Pengenalan :

Tarikh :

SAKSI :

Tandatangan : …………………………………………………… Tarikh : ……………………..............

Nama : ……………………………………………………………………..................................

No. K / P : ……………………………………………………………………..................................

Jawatan : ……………………………………………………………………..................................

Alamat Pejabat : ……………………………………………………………………..................................

……………………………………………………………………...................................

……………………………………………………………………...................................

No. Tel Pejabat : ……………………………………………………………………..................................

Perhatian : Saksi hendaklah terdiri daripada Wakil Rakyat, Jaksa Pendamai, Pegawai Kerajaan Bahagian 1, Pengetua / Guru
Besar, Ketua Jabatan, Ketua Bahagian atau Ketua Kampung.
UTM 4

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA


IKRAR MAHASISWA
(Borang ini hendaklah ditandatangani di hadapan Pegawai Universiti dan diserahkan semasa Pendaftaran)

NO. KAD MATRIK PROGRAM

Sesungguhnya saya berikrar bahawa dalam tempoh pengajian di Universiti ini.

(a) Saya tetap akan mematuhi Undang-Undang Negara.


(b) Saya tetap akan mematuhi Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 termasuk pindaan-pindaannya
yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa oleh UTM.
(c) Saya bersetuju untuk menandatangani “Aku Janji Mahasiswa” dan mematuhi apa jua perkara yang
terkandung di dalamnya.
(d) Saya tetap akan memelihara nama baik Universiti Teknologi Malaysia setiap masa, menjaga harta
benda serta kemudahan perkhidmatannya dari dirosakkan oleh sesiapapun.
(e) Saya tidak akan melibatkan diri dalam sebarang kegiatan yang tidak diingini yang menghalang
pentadbiran dan atau urusan akademik Universiti.
(f) Saya akan teguh dan giat dalam mahasiswaan dan akan menyempurnakan segala kehendak
pengajaran yang disyaratkan.
(g) Saya bersetuju dan mengaku akan menjelaskan segala tuntutan yang dikemukan kepada saya
serta faham pihak Universiti berhak menuntut bayaran atau tunggakan dari penjamin-penjamin
saya jika ianya tidak dijelaskan.

Di hadapan Saya,

………………………………….................... ………………………………………..................

(Tandatangan Mahasiswa) (Tandatangan)

Nama : …………………………........... Nama : ………………...................................

No. K / P : …………………………........... (Pegawai Yang Diberi kuasa)

Kursus : …………………………........... Cop Rasmi : ………………………….........................

Tarikh : …………………………...........

Tarikh : …………………………..........................
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SURAT AKU JANJI

Saya,......................................................................................................................................

No.Kad Pengenalan : ..............................................................................................................

Tahun/Program : ......................................, No. Matrik : ...............................................dengan


sesungguhnya dan sebenarnya berjanji bahawa saya akan berusaha sedaya upaya untuk mencapai
kecemerlangan dalam ilmu dan akan sentiasa mempertingkatkan budi pekerti yang mulia. Saya mematuhi
semua undang-undang, status, peraturan-peraturan, kaedah-kaedah dan apa-apa arahan yang terpakai
kepada mahasiswa-mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia (“Universiti”), yang dibuat dari semasa ke
semasa sepanjang saya menjadi seorang mahasiswa universiti. Maka dengan ini saya berjanji bahawa
saya antara lain

(a) akan mematuhi subseksyen 15(1) Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Akta 30, untuk
tidak menjadi ahli, atau dengan apa-apa jua lain pertubuhan, badan atau kumpulan orang,
sama ada atau tidak ianya ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang, sama ada ianya
di dalam Universiti atau di luar Universiti, dan sama ada ianya di dalam Malaysia atau di luar
Malaysia, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh atau di bawah Perlembagaan
Universiti, atau kecuali sebagaimana yang diluluskan terlebih dahulu secara bertulis oleh Naib
Canselor;

(b) akan mematuhi subseksyen 15(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971 untuk tidak
menyatakan atau berbuat sesuatu yang boleh ditafsirkan sebagai menyatakan sokongan,
simpati atau bangkangan terhadap mana-mana parti politik atau kesatuan sekerja atau sebagai
menyatakan sokongan atau simpati dengan mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan
orang yang haram;

(c) akan mematuhi peruntukan berkenaan dengan tatatertib am sebagaimana yang dinyatakan
dalam Kaedah-kaedah Universiti Teknologi Malaysia (Tatatertib Mahasiswa-Mahasiswa)1999
termasuklah

i) tidak akan merosakkan atau memudaratkan kepentingan, kesejahteraan dan nama baik
Universiti, mana-mana mahasiswa, kakitangan, pegawai atau pekerja Universiti;

(a) tidak akan merosakkan atau memudaratkan kepentingan, kesejahteraan dan


nama baik Universiti, mana-mana mahasiswa, kakitangan, pegawai atau
pekerja Universiti;
(b) tidak akan merosakkan atau memudaratkan ketenteraman atau keselamatan
awam, moral, kesopanan atau tatatertib; dan
(c) tidak akan mencabuli apa-apa peruntukan mana-mana undang-undang
bertulis, sama ada di dalam atau di luar kampus;
ii) peruntukan berkenaan dengan kehadiran dalam kuliah, sekatan tentang
penggunaan teks kuliah dan plagiarisme;
iii) peruntukan berkenaan dengan peperiksaan dan kelakuan mahasiswa semasa
peperiksaan dijalankan;
iv) peruntukan berkenaan dengan perhimpunan, penggunaan pembesar suara dan
sepanduk;
v) peruntukan berkenaan dengan kegiatan mahasiswa di luar kampus dan penglibatan
mahasiswa dalam bidang pekerjaan;
vi) peruntukan berkenaan dengan larangan berjudi, minum dan memiliki minuman
keras, berkelakuan tidak senonoh, memiliki bahan lucah, memiliki dan
menggunakan dadah dan racun; dan
vii) peruntukan berkenaan dengan kebersihan di dalam kampus dan pakaian mahasiswa;
(a) akan mematuhi peruntukan berkenaan dengan tatatertib asrama
sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah-Kaedah Universiti Teknologi
Malaysia (Tatatertib Mahasiswa-Mahasiswa)1999: dan
(b) akan mematuhi peruntukan berkenaan dengan tatatertib lalu lintas jalan
sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah-Kaedah Universiti Teknologi
Malaysia (Tatatertib Mahasiswa-Mahasiswa)1999.

Saya sesungguhnya faham bahawa sekiranya saya tidak mematuhi mana-mana peruntukan dalam
undanga-undang, status,peraturan-peraturan, kaedah-kaedah atau arahan berkenaan, termasuklah
dibuang daripada Universiti.

......................................... Tarikh : .......................

Tandatangan Mahasiswa

Nama Mahasiswa : ................................................................................

No. Matrik : ...................................

Tahun/Program : ...................................

..........................................

# Tandatangan Saksi Mahasiswa

Nama : ................................................................................

Jawatan : ...................................

#Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa)/Dekan Fakulti)


UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LETTER OF UNDERTAKING

I,................................................................................................................................................
NRIC No ............................................................ Year/ Course ................................................

Matric No........................................... do solemnly and truly declare that I will fervently strive to achieve
academic excellence and to perpetually improve my disposition. I will comply with all laws, statutes,
rules, regulations and any orders that are applicable to the students of Universiti Teknologi Malaysia
("University"), that are enforced from time to time as long as I remain a student of the University. Thus, I
hereby undertake that I will, among other things :-

(a) comply with subsection 15 (1) of the University and University Colleges Act 1971 [Act
30), to not become a member of, or in any manner associate with, any society, political party,
trade union or any other organization, body or group of persons whatsoever, whether or not it is
established under any law, whether it is in the University or outside the University, and whether it
is in Malaysia or outside Malaysia, except as may be provided by or under the Constitution of the
University, or except as may be approved in advance in writing by the Vice Chancellor;

(b) comply with subsection 15 (3) of the University and University Colleges Act 1971 to not express
or do anything which may be construed as expressing support, sympathy or opposition to any
political party or trade union or as expressing support, or sympathy with any unlawful
organization, body or group of persons;

(c) comply with the provisions of general discipline as specified in the Universiti Teknologi Malaysia
(Discipline of Students) Rules 1999 including

(i) not to breach the provisions relating to general prohibitions, which among other things
include

(a) not to cause any detriment to the interests, well-being or good name of
the University, any of the students, staff, officers or employees of the University;
(b) Not to cause any detriment to public order, safety or security, morality,
decency or discipline; and
(c) Not to violate any provision of any written law, whether within or outside
campus;

(ii) provisions relating to attendance at lectures, restrictions on use of text of lecture and
plagiarism;
(iii) provisions relating to appearance for examinations and conduct of students during the
examinations;
(iv) provisions relating to publication, distribution and circulation of any document within or
outside campus;
(v) provisions relating to assemblies, use of loudspeakers and banners;
(vi) provisions relating to students's activities outside campus and student engaging in
occupation;
(vii) Provisions relating to prohibition on gaming, consumption and possession of liquor,
acting in a disorderly behaviour, possessing obscene articles, possessing and usage of
drugs and poison; and
(viii) Provisions relating to cleanliness within campus and student's attire;

(a) comply with the provisions relating to hostel discipline as specified in the
Universiti Teknologi Malaysia (Discipline of Students) Rules 1999; and
(b) Comply with the provisions relating to road traffic discipline as specified in the
Universiti Teknologi Malaysia (Discipline of Students) Rules 1999.

I hereby acknowledge and understand that if I fail to comply with any of the provisions in any laws,
statutes, regulations, rules or orders, then subsequently an action can be taken against me according to
the laws, statutes, regulations, rules or orders, including expulsion from the University.

........................................

Signature of Student Date :...........................

Name :........................................................................................

Matric No. :........................................................

Year/Course :........................................................

................................................

# Signature of Student's Witness

Name :...............................................................................................

Designation :.........................................................

# Deputy Vice Chancellor ( Student's Affair) / Faculty's Dean )