Vous êtes sur la page 1sur 1

l

,
5tx LE F1GARO- 30 SEPTEMBRE
]95t

lD$ RÉsuLTATs DU nÉnÉnnununn r LBs nn


. tt{t

?
i:

ITANS I,A SDINN


(Le nombre des < non >, inféricur de I 50.000 à
celui des suffroges obtenuspor le P.C. en I 956)
LËP.C.A LARGEIIE]IT
NON
Va|r obl..
nuat Fr la
PERDU tE QUANT tl

ANTONY. _
- lnscrits : 1E246; uo.l GENIV'VILLIERII. .. ttr.c.r 18.{10
t6289: Nll@êt arDr+ | votanls:15.815 i.rptimds i 15.601 t00jtt
t.C..n ItL
---
tr2Ja, - zz&n
DESES
ÉrrCreUnS
c OUI r | 17.666.828,soat79,25 o/o 8ONDY. - Insctrfs i 16.935
btrÉr: 14.973.
t6Jta
|l4.20{
llt tll
t0aa2l
lar.w
tt4:rl
- larll
- t2.aa3
-n#,
/a\ N tpuvarr èl.druu.
U
--_ .Io prfl _@mudrt
h lt.t. dq déprrt€nc[tr où lo hofrbro
dG . lotr ' | étô bléllcur à oolùl da. votx obtenuer Drp
ru dcrnlèrr alæUoù lédaletfva!
du I t.!vl6r le!6. A c.tt drtG, lo p, C. tvrit toumf Tfrl.dm
i
10,18?- i575.
a NON > : 4.624,475, soit 20,75 o/o L'HAY-LES.ROSES.- Insc. I 7.150;
,otdrtr j 6.616.' @'7fréaa 6t61.
l20.0aa Ittrt2 - il.l|t lurrlegq, .ùIqulu
porué ru! (ql m
ll eûn!!t
('ffiGlruqù..
d'4oùt r 28.000 eolr qut r'ét!l.!t
611.000lutt!àM ét trût i&fi''
tt7,a2, ta)ùl - flJ||. cr ou@ qrrtg . qv6 $tBo '. æ! tratat lbuleaultoil rvâlett
!.qu.lUl 2.atf.qp !!lt i qûc rolt-cltcr oc;cnriàr-f-'coniicî
il'alætcuû onùtL t{Doldl I ttf,. M.ldè]Fnne oiuac muidàÈ
illttmd, .a eldlrt{ dLddqtr, rux Edtciu Ari Sud.ôullti
ffi*u*o.. quG nou, *lllffil< lrll,iù"I*'î*'jl;ili::.:
l"'. lr'"$Ïffi*tti .t I f, Podrd. ?
Or L ûobùt ds . tro! . Grt délà tntaltcur dê m8.m À !
rour,lc prcnrierno.'br. .r! celuid_es-oUI r, r.a,
I l*ru"i3;'i":Ll,:?
- ltÂiiiY*;t""Æ -, cclul d6 !ùllr.as obt.lu
.UÀ Daut_6olc-rvaF.dr tfù-@bb
6 19Ed D[ I'qtrlnGiiucho
{ua ra pùtl @@unlatô |
slull I
lc rocond ert cclui dcr r NON r. ,Àaà'
c.iiï - rszc.
| oes auDllma' :
-- r2.r?r.
| 13-o3o
Rgyrl{.99f;"#s;.
; rnrc,r,ri I $yfr! irïdï:r. [rl6ant Dddu, @uoc la qun da lat ôlætcun.
{
EOIS{OLOUBES, - lilfi8i l8.5l0j I lLE. S^lNÎ . D8l
nobitt : ,6.a5t : &11î. 49r, i | 2-l5a: robtrfi
|
Dttatltfllt{tt
PARF ET LA SEINE lfj"J{i;,1ii",",
i,,.2E?t 't'
i,"li'ift;:
!\i"*i[2Y.;, ;
rtcdr' : 5.d3i*]'i.?6e
| V.{MES. - rrucri.| | tl.60g j 0G

aRnoNDlssEMl.NT
I tanb :2593.
- 816.
lr.71e
-'2216. l -,,---..-- att{ .....,,............. tr.ral l
PARIS t
,
I
'1,.""g'adEt;ul::";âii\d.Ë;.lsAi![fNDa-Intcr"3'a63;lwtnturi.
-,*.,r,, ,n.0,à, I
",Tâ$;,,
*"*no'oî''no'
lli'f;;:f,rsEMENï lré%- -_..::, "^
't"#tL;:,-:il'!Hx!:;:;:;;, rz.lS,{IftT-DENI3. - Inrcdtr ;48.09I;18,&e - AIDIChI

ll;i#îii;ïJ$i**-'li,#.:!irïr,::::gl,nrtp'xi-;r'rl"i;"';i-
603: Nltut., t0aa.
t,. ';.!#;: 'ùtftte' enlvnqystrçsgr'E.- rw.:'_z:u,;
| ,'rffiÂ:,
-1.|Ë!!?;";,?:t;i,
12. aRtoxDls9EMEXT I oord'ir j Jr.r55. --turrtt, :zs.rre;lztltï6-:ioi-riË' d
:i'rr;ii*
8'5et
; - rn,.d,,
,Yffi!i,?ii:,x.tv"tfr'à":i:il;;,4*t,
; ln'129 - lo.85l.
Iûcils: 'ût931: oo6*U: 8a597
5]ffi;,#3#'i**\"'lrçt,*::*Ï:rs.
ll';#il#i:i,i.oohlu: l'n* ;l,,Wti,).Z,ii'
2'60t'li,iiinnu.'rii;n ,,;tx;;,li;'ii,nffii:Àiii,,,
catvaDoS
Itcloorllliffitrt.t""t.t,

Exï
13.Anro*DfssEr l,#!:";,1y;:,"'hnt': . -..I*"dt, '13:*i;:i;ni'- l,.ril,:'di
ct{aRrxlE
- 5,r0t

f - ARRoNDlssEMExrlt-:;ii: ;AT..!rn,tr"ulYu
--i'--l:
: stn ;ls.iff:2i73: - f.tl{l

,l::;i;,,rrtir;.
l1ôctlt'tzt.,. I iËldiÈ:'2ii:ai-"
-tn'c'r'r'l cotrÊtf
_ ltH.A!IL.l:o!r:
,- ilol
l'!!A:"-!:;:i'- : aotunttt tot''lriiiÊ"-
lulX;f.r.orv'sous'ataitaux--lruocarr'.sun-u,t'r' SEINE-ET-OISE
!Dr. : z0,r!8. l15. ARR9NDI55ETENT 1r.rr"!t"r.inî.''o' r'"ru. I r
17.04d- 33{r, I Ia.crlh t lsrÆz , @/,irtt it '
.79, ll cBotgy+r-not. - InÊcdu
t I cnôÊy.Lq.reI
#;iH.;ii,t:6e;'l"Yi:;ii':.i"i:
Inrcrlor? 20.42,
20.12t;:l1\olsY.LE-sEC.
e, ,lffiiii:l!!i,i,,,
,n'i';,i;h:
| ^ olsy LE-sEc.- lnscrltt
Inscrlt.: tttlz
tttlz : |I h;
tu.:-!.-
. sr,,!6scs
.E-t cô1l,cot
, t tt. À..
cotsE ...,,..,,.,,.....
-
It.ott 20.tt
'-
tlrt
2r!3
2'^RRoNDrssEMENrI'omry^g{* l:::#$!i!#"?;
lctciltn. _.tffirt rr,eg: ùcle.7e6
_ 4.20?.
l6,ii:iz[-:_-ili.iii.-
*,.*,.
----" |;ffiï'f#:
1.""
-
2t.il0

rfu|. '
.9lJll
6rtt? - t.tro
"ii;ii:: '?yir,'Ij.y':.;"'3:i-i-rirli*ii;1""*tro,|g-'"ri.ao^*\^
iognif;;Teinii:1'izz'- : ti''
| si.sis.
' ' " -=^r,nlE?lTJlE8s'suR'sFrN!
I crtu':.'àise.l..;lt;itIi'sose iTi-1 ;;:;;.;,Ii'1
;.|Do.tont" 5'ât5; - tatôl
clrclfl'. - ttucrtil: |t.tEsi ,o.1.,ou-i"bà;;ii':
3.^tRoNDlssEMENTl*1^.fi,,,=*,*'|iifylnif,,,.3e,.5*c1,|srlsâ":ll.iilii,,--"',,,,,,,|,Ny;j,j!:':*.-|,;i|,i.,?\^:''.,','
..
tot:
--h!!.sos1-i-i.,pttil.':2e.s66. l::':1l-----lj'"
.....,1r-âlyi'Jô:uo l1ll1.; DORDOOfIE .,r.-..ir!.. l0rl4 - |Ltll
."'i,i:,:,;;:.,#:bii:'|i:*p;,l:;'111ontonu|,''.|3.;|cL^uIAI|'1-i"::i:î;â'|Ill,z:|,;!fzi:T#j:.,',*
.-^^t".t. ' 111N tllTl
DOUIS ..,.:..,,,.......
- * > - j
'
to-.ltl - ItL
DROilE .......,,........ . llraL o.r00 - atta
4' ^rRoNDlssEMENl Illt.AtlONDlSSE,IEXT -- 2t.tli
I ArrvNvf.tEmEnr ti. 1r6*orssalrxt liiu'iriËip,-- r*"1',, '!p9L,l;'{fo'!
ICOURBEVoIE.-tû.iltt.:il!!!,t12;lî-=rA21. r.*r. IAEûDON.- Intlilu: l6.tit;oel
In'c71|'|'t''32:ootdnt.,'2,.5o,lf"p1fi{:.o",,,'"."''|"f,!;!fil^TÏ..'|,Ï|,^in::.,î'l.r"i'n;n1i:,::,ii|"
6atro;aotanu
iloo I - r'.rf,
p.$
uïnr!,1éàr.,*. l"î ta.t6t
toj.l.. ..."- _- tllt
''^rroxDf33E,ixr
5' AlloxDf33Emixr l!g. AtR,o!!PrssEM$f-^-- | "#;^1:i}n!î."""tt:ztssttctluffi'!'ôit1iô.. I t-.
-
t''âr!**':;!#ElT,,',',1,"'##iiio.iÏ),"i,"),,,"i"1iffi!ii"r.c,1.,.s6,',"-llEo,*ru'àhrî.ll.i,w'";;itu,vvlun"' e""
| Iucnt't5'ses:.ootdnt':
'22'; ,120t, ,.nt .1 lst2
i.:- -ïl_-

;*;;;.':4itî.;-;;ànu',z.o,t
i 6l,f tz : ootau sZ,Ol ! tl,;;ffii'Iiî,Ï:tââil.tn,l,f.i;i!'7'.i#,
lY W:'pî),:,1:.*t.,.s.6t',"*ll
U remcnlum
à h ndb .,"an " trtrl

l"**'-*i**,.,
W*#*Xi;;tn-',1:{:Fffi,)rr'î;;.,1iiffi.;:::::ll:*:i;l.*m I l:i'fli{::"
Irtcilt. | = lUù,.
-::ïF-
crorlfrar:51.161, l--1 '
,9:6-r.fa.. 1-,fii':-'iitii.--' liiiïf,'!'ra,l*n"'10t7';'"ly::î-i:Ïi#:_rn,c*,r.o,r;llstii;-iiiùil:-- ll"it_Ai.f.",lounDAN'NoRD.-
Dotdntri
687'; HERAULT 6t.st to5?r'
6. ArRoNDrssEM:Nr
l?g-4-'il9r.95LËJ!.:tt,",..1",:#';,li:*",
: oobrt': t'L.sr ; I L4' \'
*o*.
- ,,,"n" .li.lliÊl:,-' rr mrrrn6î6rn'#irionllr.id'y',:r#j' t ,îf, - fal
'ltÆrit' r 123'16E
'-,Hi;i,:.,.'\,'ii,::d1|.;'d..lr'|"i7'n!,îi&'..,*|,lti'g;;51:rr"".-.",'''-^|:}iit;i;#:;.1g1s,;r*"'ra'||x.:.,T'.;ll.':iI',:":'
, .t.rn
i-;t;':1;.;;,-;;;;lu- tt.rtr r - loJtt

7.ARRot{D|3'ÉM|mur*'l'ôI'j'dé'|nl'|t'l*',Ë-'..,,dslï"ii,::#,','f:|Liç*:'{i,,;:Àrii::,^.-Iliiiii.i':..*'''*.'.;.||'.f3l1f'1.nr|a
gt.ra6
::tE
In'cf|1.:6''f57.î.oahn1'i52.|25'|--'."DJil"if*''''.,''.|fiin.".='tn.ci'''|''|2;*.tty--=-îiii"::::,i,:,;,|llilliiiijjiliË:ii.li;l'.: - . 1.20'

:;i'i.t':'.r,,"*ï.."....,n
,."îi-i1ïl;";,", I,;p;l*i'iiixi;;-iî'l'W:i'iiË:*"*'*l':"!liyulfi;-:^::"'.'"":'ll Ilc,,nro"ïp.,o,sorslÂ,rrf
JURA .,,............r.,:

LAI{OCS,.......,,,....,
tznt
24,.iÙ1'
',,ût
ta:tt
+.
È|J||
{lrli

I^t.rltt :1i,r2l; uotontrr tt.lrtrl bglrnpr qp{n!-r-L?ltlt IEPINAY.- luFlut ,t'atz; oÙlLE .PLE
LOliE,...,..;.,,....... ttltl F,ar|l
,,W!"|',âP^,,,,"".'|?,|i,:iÏ,!!!f't:.i}'|,}3t,yJ,â!f.u,c'Pt|m..:1i'2|,|:#j'if:,',#9i,-J',|l:*i'.*i,:.isîi';'".ï,'4||,,rf.W -
j.:.jiiirti;[i#,
lË.if1.liiiii$iiïiîllii+ljy,f*
,4,ùt,
ItJaa
''tu
,.J
-

-
llia
lt||.
.

ll.:;',';r;::'::-,rï{ii,iïl(;16;çgily;àtr;!!ii,!t t o r . . . , . . , . , . . , . , , . . . . . . tt.ô$
::îEi,
a.o'l

. lttal
- -!J l;''l .
t|.flt ,ffi-
''Sat
ll,tta
_-ls-
, )1,
lrat{cHf ..,,........,,..
-: ilarNÉ ...,,..,...,.... atJtl,., - l2.ltl
- |l.nt .l','{ -, ,,art
f,lEU8Ê' . . . . . . . . . ,. , tLn 'n:m ' . u.!.0
"...
ÀIORBIHAI{
- o'ttt'
'VERIAILLTE,
-i#tl'#î:z'''d,ï/,r'
- tucttrtt.r,rorrlO'Y
iiôiii.l
, i I O S E L L E, . . . , , . , . . . , . .
--"-l
ii.ctÈ'--z-.iiii.'-'"--- l[l#,:Loi!!,i,-,
ooann'.' rz'rot : .vtt. "!iT]!i''!:]ll:,
etgr.'
(On .llDd6 qu'.ur alctloû l6-let72. - 2,308. iloRD ".,..,,.......,,,,
:f*lïf"tj i ti,ïIilfJj1yr$lneuaourr.r,Er.
- rn'c'u',
t.o4t
: .otsE,...,,....,..,,,.,
ti'i'i-r-fri-roÏrr.-'- lr.&I"1t'6iio3:tultl'ttvr"4'trtz'
PA8.DE.CALAIS,,...... t.0.tal
PUY.DE.DOME ar,mt
tat6Et,PYn[NÊtt ....
HAUTtt'PYltl{tEt ... .
tt
pas de " demi-nrcsure
-
PYiiNttt . onr!xÎal,
Pdtth.t a ilallta lat tAt.nHlx.,.....,,.,,,. 2r,246
t I 2 êonlotMllort
londauenafu pral HÀUl.IHIN
l.sqilcll.t la r6lra atl
tdèletilcnt wtlilrlt. RHONT..,..,,.,...,.., to.|rt
Qilêllc qu. &lt rtt.. ,allh,
- il.6a6
Paik.t pottl* w H^UTt.tAONl ItJ,'

SAOitE.El,LOtRg - ll|l!

CORDOIIE, h cottw droit 2?.750 F. 6AiïHE ...,..........,. - t,ill


tr'.
32.000 tavorE ..,,,.,,.,..,.,. - a.oôl
F.
33,500 t{auTE.lavo|l - Lznr
I'.ilul oow P?oPosaéSdlewenl 'EiAMPES, - tucrtrt: t1.0OI: uo.l oONESS& -
l'tcrlt', l0.6t',i o-o-.
'xtfr, o'pr' 11.2s0.
rxptrmtriio,isa. ,n1ff1',Jri1Égui SllNE{,lARlTll Ê - 22.610
CINTM' un ccttuw crôitl .iiîrlt ].i#t, |
I LE YESINEI. - lnmdtr I t.J?ô : 3UNt.El.rrARN! 6t.trt - ll.all
ubtt ct habillé 27,76î F. PONTOIS,', - lr.crL! : ?,700-;.vo,l votants : ttgt : snl!, cxpt. i
îint ; 6,101:.tprlmé. : a,6ll. | 8323. ' 102.401 -
31.s00
F. 6213 - 1.40!. l?i66 - 0t?,
tô.ata

r.
35,000 'Iiliiz'-iiàiîntt
,LANCMESNIL, - Intcrttû ilsEyRrs - I.nicrlt' I l1't11 : ao' - ,13
r tzsii-!--iip'i'l - !1nt! r.c 00d; ntl .,v, I a'806,
;aù:izlat l7'uÛ-166?. sol^M: . . . , , . . , . . . .. .,. tt.rtN - ll,la5
pret I pldrc partez avec votrc ?,4f6- !.0e0, ISARIrOUVILLE, - trtoùh :
68,13N

TERRIT, DE BËLFORÎ.. lt,tal - 9.t10


_.rl6e

PARTNER
v a R . . , . . . , . . . , . , , . . . .. , ti0.rtl ataal - rt.l00

l6.8az - 9.031

60.u|
tl(tPll0lltltl: MAD[tt0s8AR([AY da, l]ir" ol oc.où)nl
D[ tUXt r'0rro(irntô lo lompagnr"Sftbilirollon
et lo SAllAllTÂlNt v o s c E s. . . . . , . , , , . . , . , .
unc rcrilra de l\ÔL rut etloiît atli.lot "ll5l".