Vous êtes sur la page 1sur 1

- QUATRE- .

: LE FIGARO- Iô 3ËPIEMIR,EI93t
1 r ,

2GûO9 tOtS
fiO t7|
A P R E SL E R E F E R T N D U M
nrtltoltJ
aou oE
m,20,r0,,
tA CIIMMUI{AUTÉALGER; SerseBROMBERGER
*îLltolt
o ESTilÉEAt0ÉilE:3.500.000
FRAI{CAISE " o0l!l Apràr 'le voto thoçfl"r,!r la Guinâc
Ï I R A G E
S A M E D I4
100.000 f'non
!f Suilc de lc prenilrr pogo "
OCTOBIE Il .veit DÎô 1Iu lc 1érérrl dc Il I tcnu pifolc.

a TR,NOHÈ SPÉCI^LE DO
Gzullr iorc dc lr visitc dc c.lulci à
CorâIF,
li pldiidcnt dù Consil .erit .lod
répondt , . Si h Guinéc vcut ,tE
indarodntc. ou'cllc lc rcit. Lr
2Q Y. D'ABSTENTIONS
FNB DE L,ARC DE TR'ONPHE Fnncc n'y {ûe ps ôbsfrclc, nâit
Af f.r, 29 .cptênbr. ( ù' un. d. ^o. aaootdr oâclou* ),
IEN qû'I maDqoc GicoE rlùclqtrG. ra.ulbr. pirrt"l., L rad. '&s,
LOTEIIIE NATTOTALE ITASSIF
LEUOTE .llc
Lûi
an Iiêta
!u$i
ics cotsCqùancd.
r tcnu D{rolc.
' n
F(
u
dû .n Altôr|..ê lehln. rnr plrrc de 80 7, dc vdrnr.. dont
96 lo ml rdé oûi. Gmuo modo, t.50O,000 élêcidfl
Sitdt plo.Lné lc votc hoitilc
DE8FEiIIIES h Guinlê. lc ælvcrtmdt
prcnait É décilioù t
fnD
dr dh oul. cenl nlllc non, Ua nllllon rtGat sblbîu.

itusutHAllEs Litaf,t plus prrti. dc h


!c Ddt dé5ofi.ir æoif Ic ænr
rdiliristratit d. L Fdte ni o!
PTEMIEI GEI|TE ftrânciarô.
D'EMANCIPAlION
f lN toit .st ftilorquoble Sclotr Touré rert Drùt.é[.c -
I I dail l. tcrvliî dr |t. raisonde fllcheur Dîéaédehh- r
v lércndilm en Aloln.,
mltnl.
sur quÉleflc
srrr héritstior ct q
ouelouc hérilgtioD auc,
Ptttotû lca refrnrat
ûu'lx?ûrarrt,
!tcmoicmcrl'ia CiricÈtli F.r,.ll.
frstvt onl tota
C'e.t ô 16 Fraacc q!'.IIa doiila çri3. C. n'Gil qr. drt. l. rlll-
GL0S0 ænm Alto qoe I'd . Pr t*
,o,*t il'aDoir pr occomplir ca gett? Il s'dl tronpa.
cut
- ",âILttqïlt
trxDtoxl
rl [rdttult
xttitlrQUt
Dl vol
qrl
tloî,
f,orqua laul
atdnt la, d.Pall2manl.
émanclpr-
16 mlthodc! ont ctttté.
vcr, aræ .lcr ltflncnco
rllter.E%.l.rd.
cmnt
tolrrr lT frrm[ olo,i''nt aonma ildf,, Iet aer. En cc domrinq nul - rimo lc On eurdr drelltcurr m rlo
t.ônoml. d. .umbrttlù|. a0 * tltolr.s d'Aîrl4ue ûolrc dvac . rlvofulionn2ité tnrinCm r - le
D.ult qmlutt tta a.mtna. ' voùtdr dotrnÈ lnc v.lêtrr lreP
L, ovçet f.ûî;et iL conl.a. grrrit r'en plaindrç. ebolnc I do chlal.d irrr Bn
Pota ta?ld. Pûr not.p,.ldutla, tloi dlllér.nle,
edftnll. É ont Dt dtutr4, pcut.atfc, Pâttil.nt
lvor anoolr! a9aclollt ox? rlunc . indépcndrncc -ftlilfiliot'
- commu^laila Gr.o30 solrllgnl oteê qual anrptat,t
mcît el qral sttietî l4 ëIac.
rCc ', poililrifil utiltmcnt méditq

peau
I lCa. tr. lorn-a-h'.il ccl clamDra.
sèche I Prttt (ta') . Y^0. zt.tt ,rlcat rentf,llssalcrrl
oaou ltavolt clrlqra
ô Oror. û/ So,rdto, ô Dakot,
ltur notr
à Al0el, J.rn-llhtl. Orrntrd'

ridesprécoces rn,l*l
.t à Bra?zolllL.
à Abldton
On Àa tignala
licipslion ril
qua
Bctutin
la pov
d ata
- ^LCIS. - Ar cotr. d. l. icmllc
dtrt \1.trt d. .'icotrle.. l'.cllilla mllL
tilr. i Cla !r!.2 lml.rltrtrl. I nl5
il'",t,!ti";"-m"*tliJgitii'"'ïlËàfiË{"-$h'lf,
Cdrtalnr- toutefols coÉnenceni l I rr Chanbro dc cohûilrcr
- Wmdnlqta partlcilllàûment
du Jdhdrd, if fotgggwl,
lmpo'|dnlc
à El
r.b.l!.r
al 2{!.rtrr.r
onl aia hli hor. d. o$hr
rnlrl.i. ^ilctrn. lcDlttlvc icïiâi'i.. T,iî'i;iui-'frï"irîiire; lclrr{ D.r ûemprei
d. ?flrn.htirGrn.nl dai tronlllrua nt dG bomc tol : . Pourquol la fé!6 | J ld trr.nco ! sr reU
Jour ravcr, lllodaar. çc la pcrur
6no ronr ler plur fregilrr tl lcr
plu. hax.cé.r, Quarù on nc lo
Beaux Costumes O{ad, à Ovdrgla, ddî. Lt
tcit où tur
incrlte.10.729
14.820 lcmfra,
onl alëpota un
Ar.
.u
d'nim.r
llcs.

Tilnlil.
mtrlt d.t
ntrt,hnltatr.r
ont ala fraqil.ntt.
hn..al.il.tli
lnr!Âlla.. .h oc dcr cllfls
loçGl.
iltondx .û
ù p!trt loûloEÈ Indrtr.
[l dc Oaullc n0u6 r.t.ll condaErér I et $s Dosltions écohoi
àl'lndapêndârcb?. lnoralolldélardr6 lcl.

3.000fr.parmois
bullelln don, I'uln.,
roitncnrr, lorldo. vot.o LaDliF. Carblna obtaflat.rtt onl pt conll0lce ê! ]
rppardunt préfrolt.ém.!1. tuttlre qtrciil, peniloît les YOUi, IDI VOirc
P.r! délic.tc rl nlll. p.eu |ê(ù. aour lotsô 4rlilm. . .r E.rEt D
l'arcm.nts d. n6l À 419.",
.t ont rynrboll.
Stotirtigurgour3l miltlonrrt drml dthctlurl r ruacltda iu
'qu'il D r.rs
il.. mutulm
flua lôurilr ct bydtcrcr il . trât I Frr.r &9!r.
b.f,a 3.û00 t!. loul d. tollÊ .t toul
qtemcnt ûrraËha le voll cow D.mlcs ra.ultel| du ratér.ndub prnmur hl.r m lln' . votro dlsDoiltll d'.trcmblo
.h.quc joGpoù. avil€t lc vicillir. E rombandd t taa.r rd bor- urona Luf vhsga. do louma. .u Elnl.tata d. I'lttérlcur : dt Cirr bodtlla bruEquemcnt p!
IIE ont d lofl, car ilcpul' prendrr ot grralcr l'hltlrtlvo dr
æm.û! pr6coc.. Votre phrtmacicl tdtnar @â ,. lr' tloWanl, d.prl.
- datôffiii d'cuFr'nrr d irntllr I l'afratiil
3J00 a.- D!! -ol!- ^ûcuù. lomrlllé. ct peul.êtrc ù pailll d.a ce MttroFl., una brtrllh en rurlala d'una al.ls'intcrro{ercurion soit, Fonltlon.lcùtDn3a,.Doul no EfrloJll !|
!alr conrêillcrr'16 crèmc." Sccrct g..le lhéAlrtl - un coilrona tufft t!. trrordlnrlr. âmDlour.k r.éur! li;i;;-;;;D-;ir-riii.ïiiiri"irT"-.'ië.lptlori..notrè cohcbufll h Oul
&Vlcty"rdrFtdd à votrô 6pid.rm.
l, ta, att aâ
att at al at daplt[
iLprft i'd ca,aQ
i'd caaaa da èa
tl.ct un
ï;;Ë v.t.itr .nrl;at ocl L.n rrÉ'snpr'
o"lifiiIiSlisl'fl"Yî"t'on
d I'in6pl.çù1. "bitd. Vl!ùt". t s s'omflltler. ll',rTll"":'i'f ";llf"'i i:t'"*,"f;
II'f"#liil** .,i.".f""Fi"
C'ti lG trsit.ûdr & b?outa lc
- D l1l
Lai tcimat ilutulm[nat ort
t.nll contrt,nrert, qu'una n.ri.r* o.rÂr,ç n.6.m ,..frrr, .,rT.o. ou'Dleerc,-_dovotri aourâso êt d.l;;ï'-d;n*'j;;;bàà[ilttiï'cî
votrê ril-teulScnce.
iiiËiàl u. S.kou Touré à déclria i
rvec rnrlat6 h lult€ dù! av6ûa. ahtt I dmùid.! âilldr!
dc rhtb Gaq'rr (si I plu. rûr. chdni. Ieur ahlt ollarta de
AharL (lO dapoil.Mn dtr 12, Ef Satlt .t Tloot, ' &nnn, aux yeu! qu moÀog, la,lI mcnt!. D!u: oDlnlon! nctiemrrt lI atdc Dlat lndldDonsrble .l outta
to?th 4l'an atdl d. ,.mlfirù. qurllt6 hunrln! d. _"olre _ lutl9l @itndtqtolru sà tont loun . I n0 | llard. d€ c|Dltlu* Irrncih rurr
lmbot( gor h ltdltlon' Irut.f2a r.0r!lt. ,t l,t a 2ûr,tr lol,|tt
Èuêt i crol.ît alrotûll'hùi. ço4lr.-lîtroce lubvefrlor gul t.ndl lour uta Dlu! qu,à parilr, dhsnt'détà, alllm€-t.oil, ,ul lr Dty!.
à boJsvaraer cGtta Drovlnc. ar-tl
3.tâÈ (dépôrt.mnt! do Oollt.t dr lo goaÈt |!paN. dûm I ré.llté, EUr ta.l
rrr.ri ,t un ,g.n tt.rlt a'ùt àï6i-d-i,ôtr-i r]àâiGruïrii.l Lc Gùlnôoot lrclûq dc lo Comrnunsut{ -,
dltl^. Ci .ércuro! d. notr6 peyr | ^
,r,{H1t|, ,L0|'.120
).12o ll.',t.2lt
ill'r,2tt
-'--:--- 4,tatl|e
+ffr.tfo
- - -'- ;Jo;ûlur-lt-mdi!-ôjii-diliorl
ll-';Joiûiù;'i;-m-d-h;Iiîôi'rrl Aprôsqvoll.lg.u-Palalsdu.cou.l..M.RlrtNcclidéclrtéi.c.6.dd.
AptèBavolt,lu.u.Palalsdrcou.l..M.Rlrifl.clrdéchtéi..Ct6
rf.f!'.rf, la déclaiEtlondu gouver'Icldonl'qt.t€por'ntsid-qrbot.t

Sflttg? une
donc Votc now ld pulr ûalt
oole pàttr unc co\ditloî
ote mzillcula.
J.'!'l-
ottd

C.
da Pourcrntogr de r oul ; t el,l To
lourccniago d. . nort r rI t8,t
l8,t %
%
r t et; to
| Icrnr-riaàiqutJni-iiri;e-aàtÀuriaslY9Tglr

rïi"d:iL'ï;i'rlld.j alql.trrrn.
llli"J"""r"fL:"#ir:attrsuéeénérrrluorT.riiïil'f.'"à*r..
rilll'iff#'Sfi,"J,l'nitl:,iaiiHt
I I*ltl.,".lTt"i:f:i!;hil,$ilLlËlliu'iiil,T,"'ïiÏ'J',"i1i,".T
I
lp-1-
.-{41 tJ,,
tnliiôioiogiô'àu'à.liircàtÏ,lni.tir:rltrottrr.n.r.!|.I|.ù'!Édl
(ommencel
BR^ZZAYILLE: MaxCLOS m. Houphsuet- Bois ny lçiqflùi"li,"";*:ï"t"-$'Ëtffi!
ll -iiiËjiiilii,i'$Ïi
1, t
ldolt_.&ura [na.hourtafa tctltt.l | 8r... qult.nr l.r d.u iônr'l'

l0uÎ
dr suitci EN A.-E,F.:
LÉ HAUT.COMMISSAIRE
| illÏ::Jj*:j,:;*".ni*
blôme Sekou Touré liiffqË"'1,,,ïi:ii:l:iT:l
0Y0( ôtros
des
; tanprochemsnt
C0llllt|tlÂ|lÏE r.Fy:f:ï,"^+".ijË:^.lifËiiilffi*:',iiiiifiii{t}s llf*{l;,ill"li.ltif,* I
économlco.polltlquedonl hour rouhrltors It réâlllttlor
.' n?!t concevrbl. I dêux I

un ]o$ir I .:ili:iii $i,";',*'#,i1ll"'.itî"f,rl'i'f;


i,iil":rT"X,i:îi:".iffiTffr"it I l*."'.!";1'"1' ,'r*iil''il,
l*39'1"1;391""iïli:'i"*:
â:iàt:I:l ron rtutuda ttma, I, tr_!t racurtr-- cc tôlal€ dehlhr !olr. Lo réFâlt dol |_F- ' _ :#
., I n'o$ D[! dlro .lon nomr.btptl8(olI n,.. lrcupor
Erd!âvill!, 20 aagtaEbr..
lei IDDr.ntlttorclail dCcototrOu lorû.aftætuédens_uDsdrotr!nppilqldc!ar',tlite
dcquolitô M. SehouTouré . r âburë_ d! h Jqu,€llo
conrhnc. d.-rer.n. lr-du R-.D'A'
oll do polulqu.roélrle;InÂts
otlfuand on cosndt:tea rntmrtourrl l ruiiàun ai iiôii noii.- Leî lJe:i iii' b'rlrr'dliitai:.
-lùl, ,éftntfall
tfiilAi;,
1,r qur !0mnt aaft forn.àlri iiirriiirià*ciïîririâïrâiiiijiii
totûmmentdu p.dsldcnldu.nqu'ldo cette pollalque,qul ront tous,l,,- r pôstrôniiiqutiiei.- -ies li'ioâirtiiJ a,appricàiiriii.io-Triililil
vohcnt. dont. l. 'ii,î"jït
qpullôn .t l.r I ouJrlc.quà,d'âiclôn; mchl,r.! di I En (u 1ul concorno iôntcer I iiâ"iJi.ii oct'tlct àu cor?''
iliiîïiï a:iiii îc iimiii I iis.ç.1., on dorrconpr.rdr€ toul I rerrltorrsû drs âccordasont DoÊ. | â,.,ôrdr oDtlê
ôr. mcn.l6[. '
"l Ï:li::; M.Hou,hôù.*ô,. I ct
I :l{Sirllliïi{
quo
tccouvr. co vocrbl. d'unlté. I dlbled avec Io gouverncnont do Is I
ii,lû":lii,é'"fil,l f",flffiiiîi:3i1"ii".":
|l,_* ôari-rd
ueili Il
fJi!lflliii""iiË.r
Ca;.a U"rL
0"1 :.,,"t',iJ$e
T; isJ"*f,i.,;iii
h"ir:!l!rif,ii]:j,-î1,'1"î"i"':
- l$jilli"""lrî'J:ii':îî"::îirl'""iil:
lô R.D.^. d€ rc.r.r ôrtrêDm.Dt | -..-euxdci commïntitii oi'iàr I hiîiii:'ain-li"iâii"ui"iËi'ii" r;'c'l l:-:-r--:7fnr

iaôfar
!r* irnr rilr dc plrr grbl
Éôr h ralnara lriltrll$ dofi
l.,al raca aaraa qra
la aor tt ,our la
ëil lfrPononlt,
y*"ii,i.l,*
r.'l**'ii:Bf#;iilËi.,î':"r*i'î'"î'iJiï,$ftï,si:t:Ïilrfil#a;r';t"r*
fl , 's".:r .,.1
llclaor rnlvar8ol
@Ùr aosranl,. aup.
tort hllal toù7
aall. O lalôa, ûul
lotlp lgarlnle i
**ll*ti,ii*ij';w:*lii*tqi,i;{i*d#$"'*ffi
lsfrrtTiïï"iir:fr
n,rih;*ll.imffi
fi
-l}i:iifl*dit$il,$i,iliiili$Jll,r,J[.H#s[
:ilili0;ri'eni"ileiiiiË,Ë',ii,rtiË#;-.ii'diiïirË',:.*'**
alatrlta
rlaur rtalf
.0.4 l.Lor..
ar {olrn
alactrl. Dcrurneréchappont
ù uneemburcade
il$'."mÏ::;:ï*:*lliisffiW
tr6[ ilil lordrJ
alta., ^r[.r, ru .cnr.mbr.. - u! oonvotI r.r urn.r d0 r! ra(rôn, cir runrr lln-Dorfl rur qavr 'tÉn8!n-' . | | iixurrlrtrcrT'
ïfi'.ïiiill"ll,,'rn."*.i,illlrïi;.lhji$'*.rri,l.#filr*ii*,i;,:#,r"*ï-li;rn",*llii
mfffa.ffaDrilldrTltrld{ur:Ic!..olblor.olrdrtr.uo..hbu.dtdot(f,du!l-Ll-rroro cnorx alt oyldllllmtnlllDlnlt'l.arlrl.rr.6,
*:;ffi":1il;*-ilfr1*,:ilg,''i"91*'il"ïii;oii'J?;:;.,'J'"Ï"""*'*i'*l":'l*-ï--:#
'
,ùu. n aalrI Dlû fttlllll t,toe + l.t,
ii:*rï'i;t#xt
1:,,r"'lï$:iï*i"*il'h:i,.''lit*iltiiril#lJsw;ttltl1{E
l,ii["',,"li;iïi: ";.'"ii'i',: ;',",x'lt
iT:'"],ï If,".i":,,îj:ï:,,11",i:;ïli:
I

rrtrsiÈnÊ
Attr
tAc ;,

I nnnD^vnTrlns
nrûrl_rll.jllilp"ffl
0a Lt0il G.ili-.

;I'

t
3

::