Vous êtes sur la page 1sur 1

13 september 2017, pag.

36

Vooroorlogs Friesland vanuit vogelperspectief


Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie gaf vorige week ruim duizend defensieluchtfoto’s vrij uit de periode 1920-1940. Die geven
een prachtig beeld van vooroorlogse dorpen en steden in Friesland. De LC plaatst deze maand twee keer een selectie van deze oude foto’s.
TEKST ERWIN BOERS
FOTO’S NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE

SLOTEN VANAF HET ZUIDEN


Sloten was een kleine eeuw geleden een
van de mooist bewaarde historische
stadjes van Nederland en eigenlijk is dat
nog steeds zo. Vergelijk het pittoreske van
toen met moderne foto’s van Google
DOKKUM VANAF HET ZUIDEN Maps en verbaas je: in grote lijnen oogt
Het overgrote deel van de Dokkumer alles nog hetzelfde. Dat geldt voor de
stadsbevolking woonde nog binnen de verdedigbare wallen, maar ook voor de
oude grachtenring, toen deze foto werd molen, de kerken en de lommerrijke
gemaakt. De meest opvallende vorm kades. De pramen die toen nog dienst
buiten de binnenstad is het sierlijke Boni- deden voor boerenwerk en andere
fatiuspark rechtsonder. Dit project is voor transportklusjes, zijn inmiddels
een belangrijk deel in de jaren dertig vervangen door een uitgebreide
uitgevoerd. Rechtsboven is nog een glimp toeristische vloot, maar het water
te zien van Aalsum. blijft belangrijk voor Sloten.

LEEUWARDEN VANAF HET ZUIDEN


De Friese hoofdstad is vanuit HEERENVEEN VANAF HET WESTEN
verschillende hoeken vastgelegd door Begin tegen oude Heerenveners over
Defensie. Deze afbeelding toont de de watertoren en je krijgt meteen een
zuidzijde van het centrum op een stortvloed aan nostalgische verhalen
marktdag. Het grote historische over je heen. De toren (rechtsboven) ging
Wilhelminaplein met aansluitend (rechts) in 1980 plat en wordt nog altijd gemist.
het park achter de Mercuriusfontein is Minstens zo pijnlijk is het verlies van de
er nog goed op aan te wijzen. Het Paleis Kruiskerk (middenonder), die tot de jaren
van Justitie (links) stond nog vrij in de zeventig het hart vormde van de
ruimte. Opvallend is het grote aantal historische Vlecke. Langs de Oude
schepen in vrijwel alle grachten. Koemarkt en Lindegracht is op de foto
De stad was voor transport nog sterk het spoor van de oude tramlijn naar
op het water aangewezen. Gorredijk nog te herkennen.