Vous êtes sur la page 1sur 8

Studenta: Gîscă Alina

Grupa: FCF-171

Lucrul Individual №1
1) Persoana X doreste sa-si asigure o foaie de odihna la Miami (650€) peste 4 ani. Daca rata dobinzii
pe piata este de 16%, citi bani trebuie sa depuna annual pentru a-si asigura foaia dorita?
Rezolvare:
(1+𝑖)^𝑛 𝐹𝑉∗𝑖 650∗0.16
FV= Annuity * ; Annuity = (1+𝑖)𝑛 = (1+0.16)4 = 128.29€
𝑖 −1 −1
Formula Excel: PMT (rate, nper, pv, fv, type) – suma plătită periodic ca rată la împrumut

Concluzie: rsoana X trebuie sa depuna 128,29 (anuitet) euro fiecare an pe parcursul perioadei de 4
ani ca sa acumuleze 650 euro (future value) pentru un bilet la Miami, considerind rata de actualizare
16%.
2) Daca annual, timp de 10 ani, se pun pe cont 5000 u.m., iar rata dobinzii constituie 10%, determinati
valorile posibile a fluxului de numerar.
Rezolvare:
(1+𝑖)^𝑛 (1+0.1)10 −1
a) FV= Annuity * = 5000* = 79,687.12 u.m.
𝑖 0.1
(1+𝑖)^𝑛 (1+0.1)10 −1
b) FV= Annuity * ∗ (1 + 𝑖) = 5000* (1+0,1) = 87,655.84
𝑖 0.1
u.m.

Formula Excel: FV (rate, nper, pmt, pv, type) – returnează valoarea viitoare a unei investiții pe
baza plăților periodice/constante și a ratei dobânzii constante

Concluzie: Prin compunerea aflam future value anuitetului: Valoarea depozitului peste 10 ani va fi
79,687.12 u.m. in conditiile ratei dobinzii = 10% daca 5000 u.m. se pun in sfirsitul anului. Daca suma
se depune la inceputul anului, atunci peste 10 ani valoarea totala va fi 87,655.84 u.m.
3) Daca peste 5 ani ve-ti datora 5000 u.m. Cit trebuie sa imprumutati astazi la o rata a dobinzii de
6%?
Rezolvare:
𝐹𝑉 5000
PV = = (1+0.06)5 = 3,736.291
(1+𝑖)𝑛

Formula Excel: PV (rate, nper, pmt, fv, type) – returnează valoarea actuală a unei investiții:
valoarea totală a unei serii de plăți în valoareaza la moment

Concluzie: Astazi, cu o rata de actualizare de 6%, suma care trebuie a fi imprumutata, ca peste 5 ani
sa datoram 5000 u.m. (future value).este de $3736, 29 u.m (present value).
4) In urmatorii patru ani veti avea urmatoarele fluxuri de numerar:
1 an- 320 u.m.
2 an- 400 u.m.
3 an- 650 u.m.
4 an- 300 u.m.
In presupunerea ca rata dobinzii este de 6,5%, cat veti obtine la sfirsitul celui de al patrulea an?
Rezolvarea:
FV = PV1*(1+i) + PV2*(1+i)^2 + PV3(1+i)^3 + PV4(1+i)^4 ;
FV = 320*1.065 + 400*1.065^2 + 650*1.065^3 + 300*1.065^4 = 300.47+352.67+538.12+233.21 =
1424.43 u.m.
Formula Excel: NPV (rate, value 1, value 2,…) – returnează valoarea actuală netă a unei investiții,
bazată pe o rată de actualizare și o serie de plăți viitoare (valori negative) și venituri (valori positive)

Concluzie: La sfirsitul celui de al patrulea an vom obtine o suma de $1424,43, cu o rata a dobinzii de
6,5%,avind fluxuri inegale pe parcursul a celor 4 ani.
5) O societate de asigurare doreste sa dispuna de 10000 lei , peste 5 ani. Care este suma necesara
pentru a fi depusa in prezent la o institutie de credit daca rata dobinzii oferita de institutia
respective este de 6 %?

Rezolvare:

𝐹𝑉 10 000
PV =
(1+𝑖)𝑛
= (1+0,06)5 = 7 472,58 u.m.
Formula Excel: PV (rate, nper, pmt, fv, type) – returnează valoarea actuală a unei investiții:
valoarea totală a unei serii de plăți în valoareaza la moment

Concluzie: Aplicînd metoda actualizării, am aflat că o societate de asigurare trebuie sa depună în


prezent 7 472,58 u.m (present value) u.m. la o institutie de credit cu rata dobînzii 6% pe perioada de
5 ani ca să primească 10 000 u.m (future value) la scadența.
6) Ce suma este necesara de a fi depozitata la contul bancar pentru a asigura copilului studii de
prestigiu, daca taxa de studii pentru perioada de studii va fi de 120.000 lei, virsta copilului 1 anisor,
rata dobinzii 10%.

Rezolvare:
𝐹𝑉 120 000
PV =
(1+𝑖)𝑛
= (1+0,1)17 = 23741,36 lei
Formula Excel: PV (rate, nper, pmt, fv, type) – returnează valoarea actuală a unei investiții:
valoarea totală a unei serii de plăți în valoareaza la moment

Concluzie: Aplicînd metoda actualizării, am aflat suma de bani, ce trebuie sa fie depozitată în prezent
pentru a primi 120 000 lei peste 17 ani cu rata dobînzii 10%, care este 23741,36 lei.
7) O intreprindere planifica procurarea unui utilaj nou. Este rentabila investitia daca:
Utilajul costa-1200 ₴ Utilajul va genera vinzari de 500₴ annual timp de 8 ani Costul annual al
vinzarilor-80₴ alte cheltuieli 70₴ rata de actualizare 10% Peste 8 ani intreprinderea poate vinde
utilajul cu 650 ₴
Formula Excel: NPV (rate, value 1, value 2,…) – returnează valoarea actuală netă a unei investiții,
bazată pe o rată de actualizare și o serie de plăți viitoare (valori negative) și venituri (valori positive)
𝐶𝐹1 𝐶𝐹2 𝐶𝐹𝑛
NPV = (1+𝐼)1 + (1+𝐼)2 +… + (1+𝐼)𝑛 – CF0

Concluzie: Investitia in utilaj este destul de rentabila deoarece Valoarea neta actualizata in cazul dat
reprezinta o valoare pozitiva si o sumă semnificativa = 970 $. Aceasta suma arata ca dupa 8 ani
analizate intreprinderea acopera investitia initiala si aduce un surplus de 970$ în conditiile vinzarii
utilajului in sfirsitul ultimului an cu 650$ si ratei de actualizare 10%.
8) Se considera proiectul care ar genera urmatoarele cash-flow-uri:
Sa se calculeze:
a) Valoarea prezenta a viitoarelor cash flow-uri
b) Valoarea prezenta a proiectului
c) Rata interna a rentabilitatii
d) Este proiectul rentabil?

Concluzie: In urma calculelor efectuate asupra proiectului, avind o rata de actualizare de 25% pe o
perioada de 6 ani, putem deduce:
a) Suma valorii prezente a tuturor cash flow-rilor pe parcursul a 6 ani , am dedus suma de 846.57 $
b) Investitia nu va aduce profit, deoarece valoarea prezenta neta a proiectului in urma calculelor are
o valoare negativa, suma de 153,43 $ va fi in minus pentru companie si investitia de 1000 de dolari
initiala nu va fi rambursata.
c) Rentabilitatea proiectului este de 19,75%, deci investitia va fi recuperata complet atunci cind
indicatorul RIR va fi de 19,75%.
d) In urma concluziei de mai sus, investiia nu este profitabila, deoarece cash flow-rile viitoare nu
vor acoperi suma de investitie initiala pentru perioada de 6 ani.

9) Se considera doua proiecte care ar genera urmatoarele cash flow-uri: Care dintre acestea este
mai rentabil?
Formula Excel: NPV (rate, value 1, value 2,…) – returnează valoarea actuală netă a unei
investiții, bazată pe o rată de actualizare și o serie de plăți viitoare (valori negative) și venituri
(valori positive)

Răspuns: Proiect B este mai rentabil.


Concluzie: Comparind rezultatele acestor doua proiecte, mai rentabil este proiectul B, deoarece
valoarea viitoare a proiectului A este mai mica decit a proiectului B, fapt ce ne demonstreaza ca in
cazul investitiei in proiectul B ne va aduce companiei profit de 175 $.
10) O companie doreste sa cumpere un Xerox pentru oficiu, pentru care variant ar trebui de opteze
compania?
Formula Excel: NPV (rate, value 1, value 2,…) – returnează valoarea actuală netă a unei
investiții, bazată pe o rată de actualizare și o serie de plăți viitoare (valori negative) și venituri
(valori positive)

Concluzie: In urma calculelor efectuate, putem concluziona ca compania nu ar trebui sa opteze pentru
nici unul din modelele de Xerox, deoarece in ambele cazuri la rata de 11 % investitiile nu se vor
recupera. Investind o suma de 10.000 de lei, profitul obtinut in urma xeroxului obisnuit va fi de
5072,15 lei, deci o pierdere de 5000 de lei pentru companie. Investind intr-un Xerox color o suma de
30.000 lei, compania va obtine jumatate din suma investita, 15,216.41 lei.
Studenta: Gîscă Alina
Grupa: FCF-171

Lucrul Individual №1
1) Determinati valoarea acestei actiuni, luind in considerare ca rata efectiva a portofoliului
dorita de catre investitor constituie 8% annual.

Concluzie: In conditiile ratei de 8% annual, valoarea actiunii pe piata este inalta , rezultind o
suma per actiune de 99,66₴. Acest rezultat denota maximizarea valorii de piata a companiei si
nivelul inalt al dividendelor platite de catre companie.

2) Determinati profitabilitatea pentru perioada detinerii actiunii simple.

Concluzie: Rata profitabilitatii activelor acestei companii au o valoare inalta, avind un rezultat
de 16%, in comparatie cu rata dobinzii unui deposit bancar in Republica Moldova, care este de
aprox 8 %, rezultatul obtinut este de doua ori mai mare, deci este convinabil sa investim in
activele acestei companii.
3) Un investitor a procurat un activ financiar la pretul 1000 u.m., care-i va aduce annual (timp
de 3 ani) un venit in marime de 150.u.m. Peste 3 ani, el spera sa poata vinde activul la pretul
de 1160 u,.m. Determinati profitabilitatea deplina a investitiei.
Concluzie: Profitabilitatea deplina a acitvului financiar este de 15,46%, care din analiza celor
doua cazuri este mai profitabil de investit in activul financiar apoi in anul 2 , investitorul s ail
vinda cu pretul de 1160.
4) Un portofoliu investitional este compus din patru tipuri de actiuni. In baza datelor din tabelul
de mai jos, determinati rentabilitatea portofoliului utilizind rentabilitatea fiecarei actiuni din
portofoliu.

Concluzie: Profitabilitatea acestui portofoliu este de 23,3%, ce ne denota ca poortofoliul are o


rata inalta de profitabilitate in care investitiile sunt acoperite timp de un an cu o cota de 23,3%.
Potential investitor va fi atras de a investi in aceste actiuni.
5) In momentul actual, o companie plateste un dividend in marime de 5.u.m la o actiune. Se
preconizeaza ca dividendele vor creste tot timpul cu 5% annual. Pretul actiunii cu nivelul
riscului, in momentul respective, acopera 13% din venitul asteptat. Care va fi valoarea
actiunii acestei companii.
𝐷1 𝐷0(1+𝑔)
Utilizind formula: P0= = , obtinem
𝑘−𝑔 𝑘−𝑔

PV=662,5 u.m.
Concluzie: Valoarea actiunii companiei analizare este de 662,5 u.m. Pe piata cererea fata de aceste
actiuni va fi inalta, deoarece are o rata de crestere anuala de 6% cit si pretul unei actiuni este inalta.
6) Pentru urmatorii 3 ani, se asteapta ca firma sa plateasca dividend pentru o actiune simpla in
marime de 4,5 lei, 5,5 lei, 6,8 lei. Incepind cu al patrulea an se asteapta ca dividendul la o
actiune sa creasca cu o rata de 9% annual. Determinati valoarea prezenta a acestei actiuni,
daca investitorul solicita o rentabilitate de 15%.