Vous êtes sur la page 1sur 12

magazine

 HANDICAP INTERNATIONAL

N I E U W S VA N H E T T E R R E I N E N U I T B E LG I Ë
FO CUS

Zware
beroepen:
ontmijner
OVER Z ICHT 2 0 1 7

Wat gebeurde
er met jouw
giften ?

PO RTR ET

Ramesh:
onverzettelijke
moed!

#120 APRIL-JUNI 2018


© J.J. BERNARD - HANDICAP INTERNATIONAL
p.3
OV ER ZICHT 2017
Wat gebeurde er
met jouw giften ?

p.6
WER ELDWI JD
386 projecten

p.8 Door de ogen van Jean


PORT RET
Ramesh:
onverzettelijke moed!

p.9 © PH. POUSSERAU - HANDICAP INTERNATIONAL

FOCU S
Zware beroepen:
ontmijner

p.11
D OE M E E
Axelle Red
ambassadrice van HI
Handicap International
neemt
Luxemburgplein in
Grote opkomst voor
de 20 km door Brussel Het gebeurt vaak dat ik een beroep doe op jouw vrijgevigheid door verhalen te delen
van personen die wij dankzij jou kunnen helpen.
Agenda
Vandaag zou ik het over een andere boeg willen gooien door de balans op te maken
van onze acties van het voorbije jaar en enkele cijfers te geven zodat jij de schaal er-
van kunt meten. Ik wil vooral de nadruk leggen op wat mij precies trots maakt aan het
werk van de teams van HI:

• Eerst en vooral het feit dat wij ons richten tot de meest kwetsbaren onder ons. Per-
sonen met een handicap in de armste regio’s op onze planeet of in conflictgebieden
zijn de laatsten die toegang hebben tot humanitaire hulp, nochtans worden zij het
hardst getroffen door de opeenvolging van crisissen.
• Ook het feit dat wij deze personen op lange termijn begeleiden. In tegenstelling tot
ngo’s die zich specialiseren in noodhulp, blijven wij personen langere tijd begeleiden.
Wanneer bijvoorbeeld een kind een ledemaat verliest door een ontploffing of door
een ongeluk, zullen wij hem/haar een mobiel hulpmiddel geven en ook blijven opvol-
gen. Zo maakt dit kind heel zijn/haar jeugd aanspraak op revalidatiediensten en krijgt
het de kans om naar school te gaan en op professionele kansen later.
• Vervolgens – en dit is heel belangrijk – verlenen we directe hulp aan de personen
Onder de Hoge Bescherming maar leiden we tegelijkertijd lokale dienstverleners op, waarmee we de continuïteit
van hare Majesteit de Koningin
van onze acties kunnen garanderen.

Ik maak gebruik van de gelegenheid om ook het wereldwijd erkende professionalisme


Verantwoordelijke uitgever: Jean van onze ploegen te onderstrepen. Hierdoor hebben we al verschillende prijzen in ont-
Van Wetter, Gewijde-Boomstraat
44 Bus 1 - 1050 Brussel vangst mogen nemen, waaronder de Nobelprijs, toegekend aan de campagne tegen
Realisatie: Maarten Caversoons, mijnen, waarvan Handicap International één van de stichtende leden was.
Aurore Van Vooren
Redactie: Maarten Caversoons,
Aurore Van Vooren Willen we ons werk blijven uitvoeren, dan kunnen we elke steun gebruiken. Ook jouw
Vormgeving: Beltza steun is waardevol en ik wil je nogmaals bedanken voor jouw trouw.
Productie: Parys Printing

Info donateurs :
Tel: 02 233 01 82 (van 09u tot 13u)
E-mail : donateurs.belgium@hi.org
BE80 0000 0000 7777
www.handicapinternational.be Jean Van Wetter
Algemeen directeur
HANDICAP INTERNATIONAL magazine 3

overzicht 2017
Wat gebeurde er
met jouw giften
in 2017 ? RECHT OP INFORMATIE

Meer dan ooit stuurden we onze teams eropuit in 2017. Ongeveer 3 000 Vraag gerust ons volledige
medewerkers hebben zich vorig jaar ingezet om de meest kwetsbaren ter hulp activiteitenverslag voor
te schieten – personen met een handicap, zieken of ouderen, zwangere vrouwen, 2017. Je hebt ook recht
kinderen – in één van de vele crisissen op onze aardbol. In Bangladesh voorzagen op bijkomende informatie
we humanitaire noodhulp voor de Rohingya-vluchtelingen, in Jordanië en (verslag van de bedrijfsrevisor,
Libanon ondersteunden we de slachtoffers van de Syrische crisis. loonspanning…).
Maar onze kinesisten, orthoprothesisten en ontmijners hebben van onze wereld Je kunt ons bellen
ook een inclusievere en veiligere plaats gemaakt, van Cambodja tot Senegal. (02 233 02 82) of mailen:
donateurs.belgium@hi.org

Bangladesh
hulp aan de Rohingya-vluchtelingen

In september 2017 vluchtten honderdduizenden


Rohingya’s weg uit Myanmar, naar de vluchtelin-
genkampen in Bangladesh. Het leven is er bijzonder
moeilijk voor personen met een handicap. Alleen al
toegang tot water, voedsel, sanitair en verzorging is

© PH. POUSSERAU - HANDICAP INTERNATIONAL


hier een enorme uitdaging. Meer dan 300 medewer-
kers van HI proberen de noden van de meest kwets-
baren te beantwoorden. Teams bezoeken het kamp
en gaan van deur tot deur om personen met een
handicap te identificeren en hen aangepaste hulp
te bieden. Zo kreeg Lalu een kinesitherapeutische
behandeling die haar gezondheid verbeterde. Ze
kreeg ook een rolstoel en kan naar school gaan.

Burkina Faso
heropbouw van het centrum
© PAUL ISMAEL SAWDOGO - HANDICAP INTERNATIONAL

in Tenkodogo

Het prothesecentrum van Tenkodogo in Burkina Faso


begeleidde meer dan 200 personen. Handicap Inter-
national werkte mee aan de bouw ervan in 2013, en
aan de opleiding van personeel, om patiënten met
een handicap de meest aangepaste zorg te kunnen
geven. Helaas brandde het centrum in 2016 hele-
maal af. Dankzij jouw solidariteit kon Handicap Inter-
national in 2017 de nodige middelen bijeenbrengen
voor de heropbouw. Zo kon begin dit jaar de eerste
steen gelegd worden van het nieuwe centrum!
4 HANDICAP INTERNATIONAL magazine

overzicht 2017

Budget van
het HI-netwerk

Cambodja 178
hulp blijft broodnodig miljoen euro

De behoeften op het vlak van revalidatie blijven groot


in Cambodja, niet alleen voor slachtoffers van anti-
persoonsmijnen, maar ook voor kinderen met een
aangeboren handicap en voor jongens en meisjes

© LUCAS VEUVE - HANDICAP INTERNATIONAL


die door ziekte of een ongeval een beperking op-
liepen. Het revalidatiecentrum van HI in Kampong
Cham vangt jaarlijks meer dan 2 000 personen met
een handicap op en geeft hen aangepaste hulp. Eén
van hen is Sophea, die al sinds zijn derde door onze
teams opgevolgd wordt. Hij krijgt niet alleen prothe-
sen; een maatschappelijk werker zal hem binnenkort
inschrijven in een school waar hij zijn studie verder
kan zetten en zijn droom kan verwezenlijken: leer-
kracht worden.

Senegal
1,5 miljoen personen leven mijnenvrij

© J.J. BERNARD - HANDICAP INTERNATIONAL


Eind 2017 was Handicap International klaar met zijn
ontmijningsoperaties in Casamance (Senegal). Tus-
sen 2012 en 2017 kon het ontmijningsteam van HI
in Senegal ongeveer 163 203 m² aan velden, wegen
of andere stukken land ontmijnen in 12 dorpen. Van-
daag leven meer dan 1,5 miljoen mensen niet langer
onder de bedreiging van mijnen en explosieve oor-
logsresten, een erfenis van het onafhankelijkheids-
conflict dat de regio teisterde in de jaren 1980-1990.

2017
in enkele
cijfers
Gezondheid Inclusie Revalidatie
Vorig jaar hebben 3.178
© J. DE TESSIÈRES-HI

HI-medewerkers, dankzij
© T. DIRVEN-HI
© L. AERTS -HI

jou, 386 projecten in 63


landen in goede banen
geleid. Zij hielpen:
460.344 341.043 277.194
personen personen personen
HANDICAP INTERNATIONAL magazine 5

overzicht 2017

De gulheid van Dankzij de gulle financiële steun van het publiek kunnen niet alleen de programma’s
het publiek: een rechtstreeks bekostigd worden, maar ontstaat er ook een hefboomeffect, waar-

vitale bron van


door er bijkomende fondsen kunnen worden verzameld die nog grootschaligere
acties mogelijk maken.

financiële steun!

Per € 100 uitgegeven door Waar gaat jouw steun naartoe?


het HI-netwerk* in 2017:
Handicap International is wereldwijd actief.
Ontdek waar ons budget naartoe gaat.

2,1%
Niet ingedeeld
volgens zone
0,2% 17,3%
Europa Azië
2,4%
Sociale
missies
zetel

7% 84%
Werkingskosten Sociale
missies 2,9%
Internationale
campagne voor
9% het verbod
Fondsenwervings- op mijnen
kosten
39,4%
5% Afrika en
Centraal- Indische
en Zuid- Oceaan
* Het HI-netwerk bestaat uit de HI-Federatie, de
HI-Stichting en de 8 nationale verenigingen:
Amerika 30,7%
België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg,
Noord-Afrika
en Midden-
de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk
Oosten
en Zwitserland.

Acties tegen mijnen Basis- * Aantal personen dat in 2017 rechtstreeks


en andere wapens behoeften** hulp kreeg dankzij de acties van HI en
zijn partners. Eenzelfde persoon kan door
meerdere diensten of activiteiten geholpen
© J-J BERNARD-HI

werden. De cijfers mogen niet worden op-


geteld. De gegevens zijn niet-exhaustief en
© HI

geven niet alle domeinen weer waarin Han-


dicap International actief is.
656.351 197.215
personen personen ** Water, sanitair, onderdak en levensmiddelen.
WERELDWIJD
ACTIEF
386 PROJECTEN
IN 63 LANDEN

Zuid- en Centraal-
Amerika 12 08
01 / Bolivia
06
02 / Colombia 10
03 / Cuba
14
04 / Haïti 07 09
05 / Nicaragua

Europa en 13

Noord-Amerika 18

06 / België 17

07 / Canada 15 16
08 / Duitsland
03
09 / Frankrijk 24
04
10 / Luxemburg 22 46
11 / Oekraïne 26 25
05 20
12 / Verenigd Koninkrijk 21 19
13 / Verenigde Staten 27
28 38
14 / Zwitserland 02 23

Noord-Afrika
15 / Algerije
16 / Libië
17 / Marokko 01
18 / Tunesië Indische Oceaan
29 / Madagascar
West-Afrika
19 / Benin Midden-Oosten
20 / Burkina Faso 30 / Egypte
21 / Guinee-Bissau 31 / Irak (Iraaks Koerdistan)
22 / Kaapverdië
23 / Liberia 32 / Jemen
24 / Mali 33 / Jordanië
25 / Niger 34 / Libanon
26 / Senegal 35 / Syrië
27 / Sierra Leone 36 / Palestijnse Gebieden
28 / Togo

Noodhulp / Acties tegen mijnen en explosieve wapens / Beleid en rechten voor mensen met een handicap /
Inclusie / Fysieke revalidatie / Preventie en gezondheid / Logistieke platformen
Het netwerk van HI (België, Duitsland, Canada, Verenigde Staten, Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland).
11

49

34
48
35 50
31
36 54
53

30 33 59 63 Centraal-
52 60
en Oost-Azië
51
32 57 48 / China
61 56
49 / Democratische
40 Volksrepubliek
47 55
Korea
45
43
41 Zuid-Azië
44
39 37 50 / Afghanistan
58 62
51 / Bangladesh
Zuidelijk, Centraal- 52 / India
42 53 / Nepal
en Oost-Afrika
54 / Pakistan
29
37 / Burundi 55 / Sri Lanka
38 / Centraal-Afrikaanse Republiek
39 / Democratische Republiek
Zuidoost-Azië
Congo
40 / Ethiopië 56 / Cambodja
41 / Kenia 57 / Filipijnen
42 / Mozambique 58 / Indonesië
43 / Oeganda 59 / Laos
44 / Rwanda 60 / Myanmar
45 / Somalië (waaronder Somaliland en Puntland) 61 / Thailand
46 / Tsjaad 62 / Oost-Timor
47 / Zuid-Soedan 63 / Vietnam

Alle Nationale Afdelingen voeren advocacy-activiteiten uit, waaronder de strijd tegen bombardementen op burgers.
Landen waar nieuwe activiteiten werden opgestart: Oeganda en Kaapverdië
De grenzen en landnamen op deze kaart impliceren geen oordeel door HI over de status van deze gebieden.
8 HANDICAP INTERNATIONAL magazine

portret

Ramesh:
onverzettelijke moed!
25 april 2015. De aarde beeft in Nepal. De 18-jarige Ramesh raakt bedolven onder het puin en verliest zijn beide benen. Dank-
zij revalidatiesessies en protheses die hij met de steun van Handicap International (HI) kreeg, kan hij vandaag weer stappen
en maakt hij zich op voor de Paralympics. De bijzondere weg die hij aflegde, liep niet bepaald van een leien dakje.

HI, toe. Ramesh kreeg een rolstoel en


twee protheses, waarmee hij langzaam
maar zeker leerde stappen.

Doel: de Paralympics
Drie jaar later wordt Ramesh nog
steeds opgevolgd door de organisatie.
“Ik ging door een heel diepe depressie.
Na het ongeval stond ik er helemaal
alleen voor. Gelukkig kan ik vandaag
terug stappen, dankzij HI. Ik ben be-
ginnen sporten. Dat werkt als therapie.
Ik kan mijn hoofd helemaal leegma-
ken. Ik doe elke ochtend anderhalf uur
spieroefeningen voor ik naar school
Mijn volgende doel? ga. Elke namiddag ga ik zwemmen. In
Deelnemen aan de het weekend speel ik tennis en basket-
bal. Ooit zei iemand me dat ik niet kon
Paralympics in 2020 dansen, maar ik heb geoefend en heb
de danswedstrijd Differently Able Idol
gewonnen. Ik heb ook al 22 medailles
gewonnen. Mijn volgende doel? Deel-
nemen aan de Paralympics in 2020. Ik
heb nog een lange weg voor de boeg
en heb nog een sportcoach nodig die
me wil begeleiden en trainen. Ik heb
ook een goede uitrusting nodig, maar
daarvoor heb ik de middelen niet. Ik
voel me erg arm.”

© LUCAS VEUVE- HANDICAP INTERNATIONAL


Ramesh gaat ook na een onderbreking
van zeven jaar terug naar school. “Ik
ben de oudste in het gezin. Het geld dat
“Ik werkte in een hotelletje en mijn een goed mens worden. Na het onge- ik verdien bij sportwedstrijden, moet
werkdag zat er net op. Op dat mo- val had ik helemaal geen hoop meer.” ik aan mijn ouders, broers en zussen
ment beefde de aarde en stortte alles geven. Zij leven in erg moeilijke om-
in. Twee personen stierven ter plekke, Ramesh krijgt al snel na het ongeval standigheden, ver weg van hier. Ik stu-
op de plaats waar ik toen ook was. Ik revalidatiesessies van HI: "Ramesh deer opnieuw, want ik wil werk vinden
raakte bedolven onder het puin. Min- moest erg veel oefeningen doen om en voldoende geld verdienen.”
stens een uur lang zat ik daar vast, bij minder stramme gewrichten te krijgen
bewustzijn, terwijl ik helse pijnen on- en zijn beenspieren te versterken. Dat Het getuigt allemaal van de uitzon-
derging.” Ramesh verloor zijn beide be- was belangrijk om zijn prothese te derlijke levenskracht en ijzeren wil bij
nen. De schok was immens. “Ik droom- kunnen bevestigen en te gebruiken”, deze jongeman die wekelijks meer dan
de ervan alles te kunnen doen. Ik wilde licht Sunil Pokhrel, kinesitherapeut voor 20 uur sport.
HANDICAP INTERNATIONAL magazine 9

focus

© J.J. BERNARD - HANDICAP INTERNATIONAL

Zware
beroepen:
ontmijner
In ons nummer van september vorig jaar spraken we over de am-
bitie om in 2025 in een mijnenvrije wereld te leven. Als we deze
doelstelling bereiken, zullen we dat vooral te danken hebben aan
de mannen en vrouwen die met een ongelooflijke zelfbeheersing
elk vierkante centimeter op explosieven controleren: de ontmijners.
10 HANDICAP INTERNATIONAL magazine

Ontmijners worden gedreven door engagement: ze


willen bijdragen aan een veiligere gemeenschap en

© © J. TUSSEAU - HANDICAP INTERNATIONAL


de ontwikkeling van hun land. Geslacht of ervaring
speelt daarbij geen rol: elke aspirant-ontmijner wordt
tijdens een verplichte opleiding van drie weken klaar-
gestoomd voor het werk.

Goed uitgerust,
met een goede uitrusting
Elk team bestaat uit een ploegleider, een aantal ont-
mijners, een hospik en een chauffeur. Gemiddeld
werkt een ontmijner per dag 4 tot 8 m² af, afhankelijk

Johana
van het terrein en de vegetatie. Een ontmijner werkt
altijd alleen en wordt na één uur afgewisseld door
een collega: het werk is mentaal slopend, vermoeid- (25)
heid en ongeduld zijn dan ook de grootste vijanden
van een ontmijner.
Ploegleider van een
Eveneens essentieel voor een ontmijner: een goe-
de uitrusting. Het beschermende pak, bestaande uit ontmijningsteam
een helm, vest en broek, moet voldoen aan strenge in Colombia
voorwaarden maar weegt ook al gauw 5 kilogram,
exclusief metaaldetector. Verder rekent de ontmijner
op een lange naald om heel voorzichtig en centimeter
per centimeter de exacte locatie en de grootte van
"Op vier jaar tijd heb ik vier mijnen
explosieven te bepalen. gevonden. Het is monnikenwerk dat veel
geduld en precisie vraagt. Ik verzeker me
Ook een walkie talkie en verschillende soorten scha-
ren om de begroeiing te verwijderen, behoren tot de
ervan dat mijn teamleden de voorziene
basisuitrusting van een ontmijner. Het werk van een afstand bewaren en hun helm dragen.
ontmijner bestaat voor een groot deel uit “tuinieren”. Ik volg ook hun fysieke en psychologische
paraatheid op, omdat hun werk een
Intussen neemt het gebruik van geïmproviseerde ex-
plosieve wapens toe, wat het werk van ontmijners intense concentratie vereist."
absoluut niet eenvoudiger maakt: aangezien elke
bom anders is, bestaat er geen handleiding waarop
ontmijners zich kunnen baseren om het gevaarte te
ontmantelen.

x 167 = 1 217 236 m²


© J-M VARGAS - HANDICAP INTERNATIONAL

In 2017 wist Handicap International een


gebied van 1 217 236 m² - het equivalent van
167 voetbalvelden - mijnenvrij te verklaren
dankzij mannen en vrouwen zoals Johana.
Zij zullen zich onvermoeid blijven inzetten
voor een wereld zonder mijnen.
HANDICAP INTERNATIONAL magazine 11

doe mee
Axelle Red
ambassadrice van HI
Handicap International verwelkomt de Belgische
zangeres Axelle Red als nieuwe ambassadrice
van onze organisatie. De Limburgse toonde al
meermaals blijk van veel engagement en
geniet internationale bekendheid. Axelle Red
bezocht met Handicap International begin april
een Syrisch vluchtelingenkamp in Jordanië en
ze ondersteunde ook onze campagne tijdens
de Syriëconferentie in Brussel.

© L. DIEFFEMBACQ - HANDICAP INTERNATIONAL

Handicap International
neemt Luxemburgplein in
De Syriëconferentie op 24 en 25 april was het uitgelezen mo-
ment om de wereldleiders nogmaals op te roepen: stop de bom-
men op burgers! Handicap International verzamelde zijn troepen
op het Luxemburgplein en trakteerde de voorbijgangers op – een
© S. JOVENEAU - HANDICAP INTERNATIONAL
simulatie van - een bombardement. Verder mobiliseerden we twee-
tend België om o.a. Didier Reynders te herinneren aan zijn verant-
woordelijkheden als minister van Buitenlandse Zaken en we ver-
Grote opkomst loren ook onze petitie tegen bommen op burgers niet uit het oog:

voor de 20 km
https://www.change.org/p/united-nations-stop-de-bommen

door Brussel
Onze hoofdstad maakte zich op 27
mei op voor een drukkend warme
editie van de 20 km door Brussel. Veel
drinken was dus de boodschap, ook
voor de 420 lopers van het HI-team.
We overtroffen hiermee ruim onze
deelnemersaantallen uit het verleden
en veroverden zelfs een plaats in de
top 10 van de grootste deelnemende
groepen!
Dankzij het hartverwarmende en-
gagement van al deze sportieve
mensen zamelde Handicap Interna- © A. BERTELS - HANDICAP INTERNATIONAL

tional ook een heel mooi bedrag in:

Agenda
24 500 euro, een bedrag dat nog zal
oplopen. Wij willen dan ook iedereen
bedanken die heeft bijgedragen tot dit
geweldige resultaat: eerst en vooral de
lopers, maar ook de vele vrijwilligers,
Expo Infosessie voor Le Beau Vélo
de sponsors, onze partners en de
‘Op naar een vrijwilligers, Gewijde de RAVeL,
organisatie! mijnenvrije boomstraat 44, b1 - Brussel
Volgend jaar vindt de 40ste editie wereld’, Doornik 1050 Brussel
plaats van de 20 km … wij kijken 03/09-21/09 05/09 16/09
er al naar uit!
12 HANDICAP INTERNATIONAL magazine

doe mee
Handicap International
in jouw testament

Er bestaan duizend en één redenen om een organisatie als


Handicap International te steunen, je zet jouw engagement
voort voor een doel dat je een warm hart toedraagt. Nicole
Luyckx, jouw contactpersoon bij Handicap International,
beantwoordt enkele vragen.

“Iedereen heeft een goede reden om organisatie, dan moet je een testa- de opbrengsten van de verkoop wor-
een legaat te maken. Sommigen vin- ment opstellen.” den ook integraal toegewezen aan de
den het niet meer dan normaal om so- financiering van onze projecten. Wij
lidair te zijn, anderen kiezen voor een Is een testament definitief? voeren uiterst strenge interne en
duolegaat om een naaste te beguns- externe controles uit om een goed
tigen door onze organisatie te onders- Nicole: « Neen. Het is op elk mo- beheer van jouw nalatenschap te ga-
teunen”, verklaart ze. ment mogelijk om jouw testament te randeren.
herroepen of aan te passen. Op het
moment van overlijden wordt enkel
Ben ik verplicht om een rekening gehouden met het meest
testament op te maken? recente testament.” Indien je andere vragen hebt over
legaten en testamenten, aarzel dan
Nicole : “Ja en neen. Indien je geen tes-
tament opmaakt, wordt de wet toe- Hoe gebruikt Handicap niet om onze brochure aan te vragen
of neem contact op met Nicole:
gepast. Indien je dan geen wettelijke International de legaten?
erfgenaam heeft, zal alles toekomen op het nummer
Het geld gaat integraal naar de pro-
aan de Staat. Maar als je een bepaalde 02 233 01 02
jecten van Handicap International.
wens hebt, zoals jouw bezittingen
Bezittingen zoals kunstwerken, juwe- of via e-mail
nalaten aan een goede vriend of een
len of een huis worden verkocht en n.luyckx@hi.org


Ik heb interesse in de brochure « Geef het leven door » over legaten en testamenten.
Gelieve mij een exemplaar op te sturen:

Naam:
Voornaam:
Straat:
N° Bus Postcode Geef he
t leven
Dankzij
door!
Gemeente: uw
zetten an gebaar
deren ee
n stap

Datum en handtekening:
BrochLeg -- 1 --
s_Avril18
_A5_Nl.in
dd 1

03/05/20
18 15:3
7

Te bezorgen aan Nicole Luyckx – Handicap International – Gewijde-Boomstraat 44, bus 1 – 1050 Brussel

Centres d'intérêt liés