Vous êtes sur la page 1sur 32

Jacek Sotomski (*1987)

I'm so noided, California


I'm so noided, California
na akordeon i kwartet smyczkowy

Do wykonania utworu “I'm so noided, California” potrzebne są:


- 4 gumki recepturki
- 4 kontaktowe mikrofony piezoelektryczne
- 4 silniki wibracyjne do telefonów komórkowych zasilane baterią lub zasilaczem
- 2 gitarowe kamertony dmuchane (guitar pitch pipe)
- 2 skrzypcowe kamertony dmuchane (violin pitch pipe)
- złożone kawałki papieru (dostateczną ilość razy, żeby mogłby blokować guziki w akordeonie)

W kwestach technicznych dotyczących szczegółów powyższych urządzeń proszę o kontakt pod adresem mailowym sotomski.j@gmail.com

Smyczki powinny być bardzo słabo nakalafoniowane.

Na każdy z instrumentów smyczkowych musi być założona gumka recepturka zawinięta ok. 3 razy (w zależności od rozmiaru i grubości gumki), tak aby
delikatnie tłumiła instrument, ale nie powodowała docisku strun do podstrunnicy. Gumka powinna się znajdować mniej więcej w punkcie
odpowiadającym kwincie czystej, licząc od pustej struny.

Do każdego mikrofonu piezoelektrycznego powinien być przylutowany kabel z końcówką odpowiadająca rodzajem (XLR lub Jack) gniazda w mikserze.
Mikrofon powinien zostać wciśnięty w poziomą szczelinę w mostku nad I struną (skrzypce (E), altówka (A)) lub delikatnie przyklejony do powierzchni
mostka za pomocą taśmy dwustronnej (wiolonczela). W parti I skrzypiec wykorzystane są również dwa pola mikrofonu, oznaczone jako B(iałe) i Z(łote).
Kabel audio powinien być przeprowadzony tak, aby nie utrudniać gry na instrumencie.

Sygnał każdego z instrumentów powinien być nagłośniony za pomocą głośników (po jednym na każdy instrument), ustawionych
bezpośrednio przy odpowiednim wykonawcy.
B Z

Gra za pomocą silniczka wibracyjnego wykorzystuje dwa elementy budowy: kabel zasilający oraz silnik. Silnik składa się z dwóch części – cylindrycznej,
zawierającej styki do lutowania itp. oraz
obrotowej, elementu powodującego wibracje.

W utworze wykorzystane są różne warianty wynikające z możliwości urządzenia.


Część cylindryczna i obrotowa jest wykorzystywana do gry bezpośrednio na strunach w pozycji odpowiadającej arco naturale,
między główką a gumką recepturką, wewnątrz główki, pomiędzy strunami w ~1/3 długości podstrunnicy itd.
Każdorazowe użycie jest opisane za pomocą słów "silnik wibracyjny" oraz dodatkowego oznaczenia grafcznego
Do gry wykorzystany jest również kabel zasialający silnik. Wysokość dźwięku można modulować za pomocą dwóch sposobów:
1) odległość od silniczka (im dalej tym niższa wysokość)
2) stopień docisku kabla do rezonującego przedmiotu (im mniejszy tym niższa wysokość)
Niestabilność dźwięku wynikająca z trudności utrzymania jednej wysokości jest przeze mnie przewidziana i zakomponowana do utworu.
Oprócz tego należy umyślnie manipulować pozycją/dociskiem kabla, żeby zmieniać wysokość.

Obrotowa część silnika

Cylindryczna część silnika


Pozycja pomiędzy strunami D i A w ~1/3 długości podstrunnicy (licząc od strony mostka).
Pobudzanie strun za pomocą obu części silnika (naprzemiennie).
Dozwolone i pożądane są delikatne przerwy (wynikające ze sposobu operowania silnikiem) w trakcie zapisanej parti.
AUDIO_01
Graj górną obrotową częścią silnika po strunie.
Dozwolone są deilkatne przerwy wynikające ze sposobu operowania silnikiem.
AUDIO_02

Graj kablem bezpośrednio na podstawku


AUDIO_03
Graj kablem bezpośrednio na białej części mikrofonu piezoelektrycznego
AUDIO_04

Graj obrotową częścią silnika bezpośrednio na mostku


AUDIO_05

Dotykaj palcem (nie przerywając gry kablem na mostku) Białej (wewnętrznej) lub Złotej (zewnętrznej) części pickupu
AUDIO_06; AUDIO_07

Przystawianie guitar/violin pitch pipe'a do mostka.


Podane są trzy stopnie częstotliwości (1 – rzadko przystawiać, 2 – pół na pół, 3 – prawie cały czas, z małym przerwami)
AUDIO_08

W partyturze ponadto pojawiają się dodatkowe "klucze":


struna pozycja smyczka między strunnkiem a pozycja sul tasto – sul pontcello
mostkiem
dźwięki relatywne 1, 2, 3 dźwięk relatywny A (patrz niżej) pozycja smyczka pomiędzy gumką a
(patrz niżej) arco naturale

gra strunach wewnątrz gra strunach wewnątrz główki gra na kółkach od strun (przy
główki instrumentu (na instrumentu (na końcówkach strun D i strunniku) AE lub GD
końcówkach strun A i E) A) AUDIO_10
AUDIO_09

Parta akordeonu, I skrzypiec i wiolonczeli wykorzystuje relatywne wysokości dźwięku, wynikające z różnych rozszerzonych technik wykonawczych na
instrumentach skrzypcowych. Na każdym instrumencie wysokość jest inna, należy więc przygotować za wczasu zestaw tych czterech wysokości. W
partyturze i głosach przedstawione są za pomocą liczb 1, 2 i 3 (dla prawej ręki akordeonu) oraz litery A (dla lewej ręki akordeonu, I skrzypiec oraz
wiolonczeli). Odpowiadają one:

1 kołek od struny D vc Dźwięki relatywne 1, 2 i 3 powinny być grane w najwyższym możliwym rejestrze, z użyciem najwyższego
możliwego regestru.
2 struna A wewnątrz główki vn II
3 kołek od struny A vn I
A strunnik arco vn I Dźwięk relatywny A powinien być grany w niskim rejestrze (niekoniecznie w najniższym, w gesti wykonawcy)

W parti akordeonu w taktach 118, 119, 124-127 należy znaleźć przynajmniej dwa regestry pomiędzy którymi przy płynnej zmianie dochodzi do
największego rozstrojenia.
Poza tymi taktami i w miejscach, gdzie nie występują konkretne oznaczenia regestrów, powinny być używane regestry powodujące optymalną
stopliwość z pozostałymi isntrumentami.

Wysokości dźwięku śpiewane podczas grania na pitch pipe'ach można transponować między oktawami zgodnie z możliwościami głosowymi wykonawcy
(zalecane jest jednak zachowanie zapisanych wysokości).

W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt pod adresem mailowym sotomski.j@gmail.com


I'm so noided, California
Jacek Sotomski (*1987)
IntroducAon
q = 112
4
&4
?4
Accordion
4
44

44 w œ
w w œ w

4 w≤ ww ww ww

ww ww ww ww

ww ww ww ww
4 w
IV

Violin I III
II
I

ƒ p ƒ p

44 w œ
w w œ w

4 w≤ ww ww ww

ww ww ww ww

ww ww ww ww
4 w
IV

Violin II III
II
I

ƒ p ƒ p

44 w œ
w w œ w

4 w≤ ww ww ww

ww ww ww ww

ww ww ww ww
4 w
IV

Viola III
II
I

ƒ p ƒ p

44 w w œ w
w œ

44 w≤ ww ww ww

ww ww ww ww

ww ww ww ww
w
IV

Cello III
II
I

ƒ p ƒ p
w
≥ ≤
œœ œœ œœ œœ œœ ww ww œœ .. œœ ˙˙ ww œœ œœ œ ˙ ww ˙˙ ˙˙ ˙˙
13

œ ˙
IV

Vln. I

III
II

ƒpp
I

f
5 3 3

w

œ ww
œœ œœ œ œœ œœ œœ ˙˙ ww ww ww
3

Vln. II
IV
III
II ww ww ˙˙
ƒpp
I

f
5

w

Vla.
IV
III
II œœ œœ œœ œœ œœ ww ww ww ww œœ ˙˙ ˙˙ ww ww

ƒpp
I

f
5 3


Vc.
IV
œœ œœ œœ œœ œœ ww ww ww ˙˙ œœ œœ œœ ˙˙ œœ .. œœ œœ œœ œœ ˙˙ ww

III
II
I

f ƒpp
5 3 3

6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w 43 ˙ œ

˙ œ

˙ œ

˙ œ
∑ 42 œ œ
∑ 43 ˙ œ

˙ œ

˙ œ

œ œ

œ
∑ Œ 44

≥˙ œœ≤ ≥˙ œœ≤ ≥˙ œœ≤ ≥˙ œœ≤ 24 ≥œœ œœ≤ 34 ≥˙˙ œœ≤ ≥˙ œœ≤ ≥˙ œœ≤ ≥œœ œœ≤
acc.

˙˙ œœ œ œ
œ œœ ˙˙ œœ œœ œ 43 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Œ 44
21
IV

Vln. I III
II
I

ƒ
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w 43 ˙ œ

˙ œ

˙ œ

˙ œ
∑ 42 œ œ
∑ 43 ˙ œ

˙ œ

˙ œ

œ œ

œ
∑ Œ 44

ww ww 3 ≥˙ œœ≤ ≥˙˙ œœ≤ ≥˙˙ œœ≤ ≥˙˙ œœ≤ 2 ≥œ œ≤ 3 ≥˙ œœ≤ ≥˙˙ œœ≤ ≥˙˙ œœ≤ ≥œœ œœ≤ 4
4 ˙ 4 œ œ 4 ˙ Œ 4
IV

Vln. II III
II
I

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w 43 ˙ œ

˙ œ

˙ œ

˙ œ
∑ 42 œ œ
∑ 43 ˙ œ

˙ œ

˙ œ

œ œ

œ
∑ Œ 44

Vla.
IV
III
II
ww ww 34 ≥˙˙ œœ≤ ≥˙
˙ œœ≤ ≥˙
˙ œœ≤ ≥˙
˙ œœ≤ 24 ≥œœ œœ≤ 34 ≥˙˙ œœ≤ ≥˙
˙ œœ≤ ≥˙
˙ œœ≤ ≥œ œ≤
œ œ Œ 44
I

w ˙ ˙ ˙ ˙ œ ˙ ˙ ˙ œ
43 42 43 44
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ

ww ww ≥˙ œœ≤ ≥˙ œœ≤ ≥˙ œœ≤ ≥˙ œœ≤ ≥œ œ≤ ≥˙ œœ≤ ≥˙ œœ≤ ≥˙ œœ≤ ≥œœ œœ≤


43 ˙ ˙ ˙ ˙ 42 œ œ 43 ˙ ˙ ˙ Œ 44
IV

Vc. III
II
I

ƒ
7
44

44

44

4 œ œ 3 œ 2 œ œ
4 œ œ

œ œ

œ
∑ 4 ˙. ˙ œ
∑ 4 œ œ

œ œ

œ

44 ≥œœ œœ≤ ≥œ œœ≤ ≥˙ . ˙˙≤ .. ≥˙ . œœ≤ 24 ≥œœ œœ≤ ≥œ œœ≤


q = 160

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙
œ 43 Ó . ˙. ˙. œ 44
32

&
IV

Vln. I III
II
I

44 œ œ œ œ œ
œ œ

œ œ

œ
∑ 43 ˙. ˙ œ
∑ 42 œ œ

œ œ

œ

Vln. II
IV
III
II
44 ≥œœ œœ≤ ≥œ
œ œœ≤
43 Ó .
≥˙ .
˙. ˙˙ .. ˙˙≤ .. ˙˙ .. ≥˙ .
˙. ˙˙ œœ≤ ≥œ
42 œ
œœ≤ ≥œ
œ œœ≤ 44
I

44 œ œ œ œ œ
œ œ

œ œ

œ
∑ 43 ˙. ˙ œ
∑ 42 œ œ

œ œ

œ
∑ 44

Vla.
IV
III
II
44 ≥œœ œœ≤ ≥œ
œ œœ≤
43 Ó .
≥˙ .
˙. ˙˙ .. ˙˙≤ .. ˙˙ .. ≥˙ .
˙. ˙˙ œœ≤ ≥œ
42 œ
œœ≤ ≥œ
œ œœ≤ 44
I

44 œ œ

œ œ

œ

43
˙. ˙ œ

42
œ œ

œ œ

œ

œ œ œ œ œ

Vc.
IV
III
II
44 ≥œœ œœ≤ ≥œ
œ œœ≤
43 Ó .
≥˙ .
˙. ˙˙ .. ˙˙≤ .. ˙˙ .. ≥˙ .
˙. ˙˙ œœ≤ ≥œ
42 œ
œœ≤ ≥œ
œ œœ≤ 44
I

8
q = 88
I
4
42

&4
Acc.
? 44 Ó X
guzik spustowy
X X X X X X Ó Œ ¿ X.
guzik spustowy


∏ p
44 Ó >œ ‰ Œ >œ ‰ Œ Ó ‰ >œ Œ Ó
3

Ó ‰œŒ
ric.
tylko dźwięk miecha ric. ric.
ric.

$∑ $∑
f∑ ∑f
$ $
f f

‚ ‚‚" ‚ ‚‚# ‚
cl baR ric.
fi

4 Œ ‚! Ó Œ ‰ ‚# ‰ Ó ‰ ‚! ‰ Ó
simile
wysokości określają punkt uderzenia drzewcem smyczka

Œ
42 sul A

&4
zwrot strzałki określa kierunek ruchu smyczka sul D

Vln. I
p

Vln. II
IV
III
II
44
I

≈œ Ó œ. Œ Œ œ∑ ∑
3

4 Ó.
4 œŒ œ ∑ œ‰ Œ

44 ≈ œ. Œ Ó Ó. œ Œ Œ œ œ‰Œ
∑ ∑ ∑
IV

Vla. III
II

f f
I

f
3
n n
n

4
szum (na mostku)

4 X
IV

Vc. III
II
I

9 p
54

Acc.
?X X X X X X X. X X X
F∑

‚ ‚‚ ‚ ‚ ‚‚" ‚
Œ ≈ ‚! ∑ ‰ . Œ Œ ! Œ ‚# Œ ‰ ‚" ‰ Œ ∑‰ Ó Ó. ‰ ‚!
54

Vln. I &
P F3
3

œ.
œŒ Ó
‚‚! ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
fi cl baR ric.

œ
simile

Œ Ó Œ Œ ‰ ‚! ‰ Œ ‰ ‚ # ‰ ‚ # ‚! Œ Œ ‚ " Œ Ó
sul A
sul D

&
∑ 3
IV

Vln. II III
II

f
I

P F
3 3 3
n

‰ œ œ‰ Ó
œ.
œŒ Ó

œ

Vla.
IV
III
II
‰œ ‰Ó œ Œ Ó
f f
I

n n

X X X X X X X ? Œ Ó ÷
m.s.p
IV

œ
Vc. III
II
I

10 Ï
62

Acc.
? X X ¿. ¿ X X œ œ̆ ≈ ‰ Ó
∑ ∑ ƒ
Ó ‰œŒ ric.
Œ œ‰Œ Œ œ
ric. ric.
œ ‰ Œ œŒ
ric. ric.
‰ œ
ric.

∑f
$ ∑
$
3

$ ∑
$
3

$ ∑
$

‚‚ ‚‚" ‚‚ ‚ ‚ ‚
‰Œ ! Œ ! Ó ‰ ‚# ‰ Ó ‰ ‚# ‰ ‚# Œ
62

Vln. I &
p

‚‚" ‚ ‚ ‚ ‚‚ ‚
& Œ Œ ‰ ‚! ‰ Œ ‚" ‚# Œ # Œ ‚" ≈
∑ 3 ∑
Vln. II
3 3
p 3

œ.
œŒ Ó

IV œ Œ Ó
Vla. III
II

f
I

÷ Ó. ‰¿ X
szum (na mostku)

Vc. X
P3
11
71

& 1
2
3

˘ ˘
Acc.
? X. ¿. ¿ Œ X
guzik spustowy
+̆¿ ≈ ¿ ¿ . +̆¿ ≈ ‰ ¿ . X +̆¿ ‰ . Œ X. ¿. ¿
guzik spustowy

∑ ∑
∏ ƒ ∏ ƒ∏ ƒ ∏ ƒ ∏ ƒ
Ó œ ‰ ‰ œ‰ Œ ‰ œ Œ œ ‰ ‰ œ‰ Œ œ ‰ ‰ œ
ric. ric. ric. ric. ric. ric. ric.


$ ∑3
$ ∑
$ ∑
$ ∑3
$ ∑
$ ∑
$

‚ ‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚
& ‚# Œ ! ∑Œ Œ ‚# Œ ‚" ≈ ‚" Œ ‰ ‚! ‰ # Œ Ó
71


Vln. I

f
3 3 3 3

‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚
& Œ ! ∑ Œ ‚# Œ ‚" Œ ‚! Œ # Œ ! # Œ Ó
∑ 3
Vln. II
f
3 3 3

Ó œ.
œŒ

IV
Ó œ Œ
Vla. III
II

f
I

÷ X X X ? Ó. m.s.p

œ
Vc.

12 ƒ
˙ œ. œ œ œ .. œ œ . œ œ w œ œ œ ˙ œ. œ w œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ̆ ≈ ‰ Œ
81 zablokuj guzik
(bezgłośnie)

∑ ∑
1
2
3

π ƒ π ƒ π ƒppƒpp ƒppƒpp ƒ π ƒpp ƒpp ƒpp ƒppƒpp ƒ


3

Acc.
?

Ó ‰ œ œœ‰

‚‚ ‚‚ ‚
" Œ ! ∑Œ Ó ‰œ ‰ Œ ‚! ≈ Ó
81

& & &IV

Vln. I III
II

f
I

f
3 3 3
n

Ó œ.
œŒ
‚ œ ‚‚
& Œ ‚" Ó Ó Œ &
! Œ Ó
∑ 3
IV

Vln. II III
II

f
I

3 n
f

Œ œ.
œÓ

Œ œ Ó B m.s.p
Œ Ó
œ
IV

Vla. III
II

f
I

ƒ
n

? Œ Ó ¿ ‰. Œ
szum (na mostku)

÷ X X X

m.s.p

œ
Vc.
f
ƒ 13
1st Intermission
89
1
2
3

?
Acc.

q = 48
œ œ ˙ ˙. œ œ œ ˙ œ
∑ w œ ˙ œ ˙.
89 alla punta
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
flaż. nat. 5 lub 8 ad libitum

& @ @∑ @
przyspieszyć

@ @ @
zwolnić

@ @ ! @ @ @ @ @ @
˙æ. œæ œæ
tremolo
Vln. I
w œ. œ œ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ œ w w w
∏ ß∏ ß ∏ f

Vln. II &

Vla. B

Vc. ÷

14
97
1
2
3

?
Acc.

w
w

‚æ æ ∑
97

& @ @ !∑ @ !∑ æ æ ‚
÷
˙æ ˙æ
Vln. I gliss. flaż.

w œ. œ œ. œ w w w w w
p ƒ ∏ æ
zwolnić

subito Ø

Vln. II &

Vla. B

Vc. ÷

15
II
q = 56
w œ ww ww ww ww ww ww ww ˙˙ œœ œœ œœ ww
zablokuj guzik
105 zablokuj guzik

Ó. w w w ˙ œ œ œ w
1

≠ ≠
2

„ „ ∑3
3

π
Acc.
f
stopień docisku guzika

œ Œ Ó ‰œ ‰Œ œ ≈ œ. œ≈‰ œ Œ Ó Œ œ Œ
vibrato nogą ∑ ∑ 3
vibrato dłonią
(nieregularne) (nieregularne)

gra smyczkiem na kołku

Ó.
A

÷ ‰œ w w w
105 podanej struny

Vln. I

p f
3

œ œ œ œ‰œ ‰œ
na strunach
4
‰ œ. ˙ œ. ‰ ˙ ‰ œ. œ. œ. ‰ œ
wewnątrz główki

w w ˙ œ œ ˙ œ œ ÷
.
silnik wibracyjny

∑ ∑
E
Vln. II A

œ œ œ œ œ. œ
4 na strunach
wewnątrz główki

œ œ. œ ∑ œ3 œ ∑ ∑ œ3 œ œ .
silnik wibracyjny 3
A A
Vla. D D

÷ >œ ‰ Œ Ó >œ ‰ Œ
D gra smyczkiem na kołku D

Ó
podanej struny

∑ ∑
Vc.

16
œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ww ww ww ww ww ww ww
115

œ œ œ œ œ ˙ w w w w w w w
1
2
3

Acc. π


wibrato lewą dłonią

Œ ≈ œ œ œ œ ≈‰ œ ‰œ œ‰ Œ œ Œ œ Ó ‰ Ó Ó ‰ œ. œ Œ œ œ Œ
(rytmiczne)

aaaaaa aaaaaa

3
∑ 3 3 3 3
3

÷ ‰ œ ˙. w Ó ‰ œ œ ˙ œ‰Œ w œ Œ ‰ œ.
115 A A A A

p∑ ∑
Vln. I
f p f p
p
3
f

4 na strunach

œ. ∑
gra smyczkiem na kołku

÷ w w Ó ‰ œ œ ˙ œ‰Œ œ Œ Ó
A wewnątrz główki
podanej struny A

œ ˙
silnik wibracyjny
E


Vln. II
p f
A

p
3
f F

œ‰ œ œ œ œ . ‰ œ ∑3Œ œ. œ ‰ œ œ ‰ ∑ œ œ ≈ ∑ œ
3


œ. œ ∑ œ3 œ ∑ œ3 œ ˙ œ Œ Œ Ó ‰ œ ‰ ‰œ œ ‰ œ ˙ œ. ‰ œ œ. œ. œ . œ œ œ
3 3


A
Vla.
f p
D

f π

6 sul D
>œ ‰ Œ Ó
D

÷ ˙ Ó
silnik wibracyjny


Vc.

P
płynny ruch między
główką a pozycją gumki

17
ww ww ww ww ww ww ww ˙˙ .. Œ www ˙˙ œœ œœ ..
123

w w w w w w w ˙. ˙ œ œ.
1
2

f ∑ π
3

Acc.
Í
w ˙ œ œ.

A

Ó. œœœœ Ó ȧ w œ. a
œ ˙ œa
œ +a
Ó œ Œ ‰ œ ‰ Œ ‰œ œ ‰ Œ œ œ œ œ Ó. Ó ‰œ œ ‰
wibrato lewą dłonią wibrato lewą dłonią
(rytmiczne) (rytmiczne)

∑ 3
∑ 3

÷ ˙. Œ Ó ˙ œ3 ˙ . w
123

w w w œ
AE
Vln. I GD
A

f F p f p n

Œ œ ˙ Œ ‰œ ˙ ˙ Ó
A
E
w ÷ E

∑p
Vln. II
f
A A

œ œ œ œ œ. ‰ œ
3 gra smyczkiem na kołku

‰ œ∑ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ˙ ∑
œ ‰œ œ œ≈œ œ œ œ‰œ ˙ Ó ‰ œ.
podanej struny D
÷
∑ œ3 œ œ ˙ w w
3 3 3
A
Vla.
π ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
D

f p f f p
różny stopień docisku
(ad libitum)

Œ Œ œ∑ œ œ∑ Œ
6 6 6 gra kablem od silniczka

÷ ˙ Ó Ó w
bezpośrednio na mostku

˙
3 3
A
Vc.
f
18
N
glissando/rozstrojenie
N B.S.
N B.S.
N
ww ww ww ww ww ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ww ˙˙ .. œœ œœ œœ ˙˙ .. ww
133
B.S.

w w w w w ˙ ˙ ˙ ˙ w ˙. œ œ œ ˙. w
1
2


3

$ niżej od podanej $ $ $
Acc. ƒ ∏ f p f p 3
f
w w w w w w w w w œ œ ˙. w
wysokości dźwięku


A

œ Ó œ Œ œ œ ‰ Ó
3
∑ ∑

gra kablem od silniczka wyżej od podanej

N Ṅ
bezpośrednio na mostku wysokości dźwięku

w w ~~~~~~~~~~˙ œ œ œ œ. ‰ Ó Ó w ˙ . ~~~~~~~~~%œ œ ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


. w
133

∑ 3
A A
Vln. I
f $ f
oscylacja
wysokości
dźwięku niżej od podanej
wysokości dźwięku

4 na strunach

Œ ‰ œ∑ ˙ Ó
wewnątrz główki

w w ˙
silnik wibracyjny
E
Vln. II A

P F

÷˙ œ‰Œ Œ ‰ œ ˙ ˙ Ó
D

∑f p∑
A
Vla. D

Ṅ %
w w œ œ. ˙. w w œ. ‰ Ó Ó w œ. œ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
˙ ˙ ˙ w ~~~~~~~~

A
Vc.

$ f
niżej od podanej
wysokości dźwięku
19
q = 66
dynamika nulla

Ó œœœ ˙˙˙ www ww ˙˙ Ó Œ ˙˙˙ ... ww ˙˙ Ó


43 .
B.S.
d
powinna powodować rozstrojenie

? Œ
144

w ˙ w ˙ ˙. ˙
1
2
3

Acc. 3
f n f n n f n
n F

43 .
n n

t Π'
˙. ˙
A

>œ ‰Œ Ó >œ ‰ Œ Ó œ Ó. œ Ó. 3
4 Ó œ
ric. ric.

$∑ $∑


w 3 œ.
œ
œ.
pozycja palca

& 4
lewej ręki

P
N N
w ˙. œ w w w w ˙ ˙ ~~~~w w ˙ Ó w w 43 ˙ .
144
% ?
A
Vln. I
f

œ. œ œ ˙ ˙ œ œ
Vln. II
E

A œ . ‰ Œ‰ œ œ ˙ ˙ Ó. œ œ œ œ Ó 43
f

Œ ‰ œœ ˙˙ Œ œœ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œ
na strunach sul A

4
wewnątrz główki

&
A
Vla. D

f F
silnik wibracyjny

43 œ .
pozycja palca 4
& œ.
silnik wibracyjny

w
lewej ręki
œ

P
N
Vc. A w w ˙. œ w w w ˙ ˙~~~~w w ˙ Ó ? w w 43 ˙ .
$ $ f
20
zmienna prędkość B.S.

N
(ad libitum) B.S.

? 44 43 44
B.S.

Œ
159

œ ˙ ˙ œ N w ˙. ˙. ˙. w w w
P
Acc. $ $ N
t 44 Π43 44
œ ˙ ˙ œ w ˙. ˙. ˙. w w w
$ $
4 Œ œ Œ >œ ‰ Ó Œ œ œ ‰ 43 œ Ó œ Ó 4 œ Œ Œ œ œ‰ Ó. œ
4 4
ric.

$∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3

√ √ √ œ
œ œœ œ œ
4 œ œ
Ó. 3 ˙
œ
œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ
4 w w
& 4 4 4

? ˙. 44 w w 43 ˙ . ˙. ˙ ~~~~~~ %œ 44 %
w œ œ ˙.
D/A

w
159

÷
%

Vln. I

D/A

44 Ó ˙ 43 ˙ . ˙. ˙. 44 w w w
%

Vln. II
E
÷
A

œ œ œ œ
œ œ œ 44 œ . œ. œ œ œ∑ œ . ˙ œ
43 44
œ œ œ œ
Vla. & ∑ ∑

∑ ∑

44 w
& ˙ œ
œ œ
œ. œ ‰ Ó 43 œ œ
˙ œ
˙. œ
œ. œ
œ. œ
44
w

Vc.
? ˙. 44 w w 43 ˙ . ˙. ˙. 44 w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nw w

21
B.S.

? 45 . 42 43 44
168

w ˙ ˙
Acc. ∏
t 45 . 42 43 44
w ˙ ˙
Ó . œ 45 2
4
3
4
4
4

3 œ œœ ˙ ~~~~~~~~~~~~~ œ œœ ˙ ~~~~~~~~~~~~~ œ œœ ˙ ~~~~~~~~~~~~~ œ œœ ˙ ~~~~~~~~~~~~~ œ œœ ˙ ~~~~~~~~~~~~~ œ œœ ˙ ~~~~~~~~~~~~~


sul A

5 2
4 œ ∑ ˙ ~~~~~~~~~~~~~ œ ˙ ~~~~~~~~~~~~~ œ ˙ ~~~~~~~~~~~~~ œ ˙ ~~~~~~~~~~~~~ œ ˙ ~~~~~~~~~~~~~ œ ˙ ~~~~~~~~~~~~~
sul D

& 4 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3 3 3 3 3

÷ 45 42 43 œ œ œœ!!œ!œ!œ!œ!œ!œ œ œ œœ!!œ!œ!œ!œ!œ!œ œ œ œœ!!œ!œ!œ!œ!œ!œ œ œ œœ!!œ!œ!œ!œ!œ!œ œ œ œœ!!œ!œ!œ!œ!œ!œ œ œ œœ!!œ!œ!œ!œ!œ!œ 44


168
! ! sempre
! !
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vln. I
3 3 3 3 3 3
kabel trzymany kciukiem i palcem wskazującym
przesuwany zgodnie z podanym rytmem
między pozycjami podanymi na pięciolinii powyżej

gumka 44
arco nat.

Vln. II ÷ w 45 ˙ . ˙ 42 43 44

44

w
& 45 42 43

Vc.
? w 45 42 43 44

22
2nd Intermission

? 44
181

Acc.
t 44

4
4

÷ 44
181

Vln. I

q = 60
U
ordinario

44 wau talon wau talon œ œ œ œ œ œ simileœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙


au talon

gumka
sul A
sul D œ
Œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Ø
arco nat.

÷ 44 π f
3 3 5 5 6
12

Vln. II

Vla. & 44

Vc.
? 44

23
?
190

Acc.
t

÷
190

Vln. I

12 12

˙ ˙ w w ˙ ˙ ˙ w ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œallaœpunta
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œsulœpunta
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ&
˙ ˙ ˙ w ˙
gumka

arco nat.

ƒ
÷
12

π Ø
6 5
9

Vln. II &

&

Vla. & &

&

Vc.
? &

24
III

´œ ´œ ´œ ´ ´œ ´œ œ́ œ́ œ́ œ́ œ́ œ́ ≈ ‰ Ó 6
ad libitum

œ ∑ ≈‰ Ó
197

& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4
sempre spiccato

∑ † (D, A)
P
f f
46
improwizuj z wykorzystaniem podanych wysokości ad libitum
Acc. 5 5
w rejestrach przedstawionych za pomocą kluczy sempre spiccato

† ~~~~~~~~~~~~~
(D, E, A)

œ. œœ Œ
"guiro" "guiro"
œ . ‰"guiro"
"guiro"
œ. ‰

P P

q = 80
‰& Œ & Ó Ó Ó 46
197

&
guitar pitch pipe

æ æ &æ &æ &æ


szybkie tremolo
Vln. I
œ. œ ˙ ˙ ˙
wdech-wydech

& w w ˙. œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ. œ 46
murmurando


f
Π46
violin pitch pipe

& ˙. w w w w w
rozluźnienie warg violin pitch pipe

Vln. II
n f

& ∑≈ ‰ 46
murmurando

˙ ˙ w œ ˙. w w w w w
F π ƒ f

46
n n

& w
violin pitch pipe rozluźnienie warg violin pitch pipe

Vla.
˙ ˙ w w œ ˙. w w w w w
n Í F Í n f

& ∑≈ ‰ ∑≈‰ Œ Ó 46
murmurando

˙ ˙ w œ ˙. w w œ
F π ƒ f

46
n n

& w
guitar pitch pipe guitar pitch pipe

Vc.
w ˙˙ ˙˙ ww ww œœ ˙˙ .. ww ww ww ww
n Í F Í n f
25
U
46 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
44 (D, G, A) 42 Ó 44 ? (D, G, A) 43 44
208

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
U
Acc.

46 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
44 42 Ó 44 ? (D, E, G) 43 44
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

U
& 46 &æ Ó 44 42 Ó 44 w 43 ˙ œ 44 w œ ˙. w œ œ ˙.
208 quasi ad libitum al fine


Vln. I
w f ƒ f ƒ f p ƒ
3
f

& 46 œ œ œ œ œ œ œ 44 œ

w 42 44 43 44

Vln. II & 46 w ˙ 44 w 42 44 43 44

6 4 2 4 3 4
& 4 4 4 4 4 4
w ˙ w

Vla. & 46 w ˙
44
w 42 44 43 44

& 46 44 42 44 43 44

Vc. & 46 44 42 44 43 44

26
42 44
217
?t
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(D, G, A)

Acc.

42 44
?t
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(D, E, G)

w w w 42 ˙ 44 w w w w w
217

Vln. I

2 4
& ˙. œ w w 4 4 w w w w w
f

42 44 w violin pitch pipe


stopień napięcia warg ad libitum (1/3)

& w w w w w w w
violin pitch pipe (quasi ad libitum)

Vln. II
f f

& ∑ 42 44
3

˙. œ œ w w w w w w w
f

42 44 violin pitch pipe


stopień napięcia warg ad libitum (1/3)

& w
violin pitch pipe (quasi ad libitum)

Vla.
w w w w w w w
f f

& w w w 42 44
w w w w w
f
guitar pitch pipe

2 4 guitar pitch pipe


stopień napięcia warg ad libitum (1/3)

& w 4 4 w
(quasi ad libitum)

Vc.
w ww ww w ww ww ww ww
f f 27
2
226

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4
& †t

Acc.
2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4
†t

÷ 2 3
÷
w w w 4 ˙ 4

?œ w w w w w w ˙
w ˙. 42 43
226

Vln. I

& w w ˙. Œ 42 43

w w ˙.
ad libitum (2/3)

Vln. II & violin pitch pipe


Π42 43

& w w ˙.
Π42 43

Π42 43
ad libitum (2/3)

Vla. &
w w ˙.
violin pitch pipe

Π2 3
& w w ˙. 4 4

Π42 43
ad libitum (2/3)

Vc. & guitar pitch pipe

w w ˙.
28
235

Acc.
?

∑3 ∑
3 ˙. 5 ˙. ˙ 3 ˙ œ œZ 2 ˙ ˙ œ œ œ
B 3
Z

4 4
B Z
B B Z

÷ 4 ˙. 4 ˙. 4 w 4 ˙. 4 ˙ 4 w
˙ w

? 43 ˙ . 45
˙. ˙ 44 w 43
˙.
42
˙ 44 w w
235

Vln. I


& 43 Œ œ ˙ 45 œ œ ˙ ˙ 44 w 43 ˙ œ. œ 42 ˙ 44 w w
3

œ ˙ 5 ˙. ˙ 44 w ˙. ˙ 44 w w
& 43 Π43 42
ad libitum (3/3)

violin pitch pipe 4


Vln. II

ƒ
3

& 43 Œ ∑ 45 44 43 ∑ 42 44
3 3

œ ˙ ˙ œ œ w
˙. œ
f

& 43 Π45 44 43 42 44
ad libitum (3/3)

∑violin pitch pipe


3

Vla.
œ ˙ ˙. ˙ w ˙. ˙ w w
ƒ
3 5 4 3 2 4
& 4 4 4 4 4 4

Vc. & 43 45 44 43 42 44
29
242

składniki akordów powinny się

U U U U
powoli pojawiać i zanikać

œ œ. ≈ ‰ Ó
w~~~~~~~~~~~~~~ œ œ. ≈ ‰ Ó
w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
X œ œ.
w ~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ.
w ~~~~~~~~~~~~~
X
Acc.
?W W
43
∑ ∑ ∑≈‰ Ó ∑≈‰ Ó
n π n n π n n π n n π n

3
4

w Œ ˙. ˙ ˙ œ. œZ œ U 3
÷ Œ Œ ‰ Œ ∑ ‰
B Z Z Z

w w w 4
3 3 3

? w Œ ˙. w ˙. œ U‰
43
242

Vln. I

Vln. II & 43

Vla. & 43

w U 3
& Ó 4
˙
ƒ

w ˙ U
Vc. & guitar pitch pipe
Ó 43
ƒ
30
253

U U U
w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w œ. ≈ ‰ Œ w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w œ. ≈ ‰ Œ
Acc.
? 43 44 W
Ó
W
Ó
∑ ∑
n π n n π n

3 4 œ ‰ Œ Ó
4 4
ric.

∑f
$

3 4 ˙B . w w œ
÷ 4 4 Œ ∑ ≈‰ Œ Ó

˙. U
w U
w œ≈‰ Œ
? 43 44 Œ Ó
253

Vln. I ∑

Vln. II & 43 44

Vla. & 43 44

3 ˙ 4
& 4 4 w
ƒ

˙ 44 w
Vc. & 43
ƒ
31