Vous êtes sur la page 1sur 11

1

Surse de inform ații pentru costul de inlocuire recom andate funcție de anul construirii
Catalog privind Inainte de 1977 1978-1999 2000-prezent
clasificarea și
duratele Corespon-
Nr. Denum irea HG 363/
Tip construcții norm ale de 14.04.2010 Observatii Num arul denta cu
crt. construcției Indreptar Indreptar Indreptar Subclasa/
funcționare a Cataloage Catal. Cataloage Catal. Cataloage Catal. modificat si anexei Inchidere Catalog
MATRIX MATRIX MATRIX Clasa (P 135) Structura (P
IROVAL 1964 IROVAL 1964 IROVAL 1964 completat de conform (P 135) IROVAL
m ijloacelor fixe ROM ROM ROM 135)
HG 717/
(HG 1496/2008) P135/1999 (nr.catalog,
14.07.2010
pagina)

Indreptarul
MATRIX ROM
Cladiri industriale,cu poate fi utilizat
exceptia celor de la doar pentru
1.1.1.1. si 1.1.1.2. - Hale evaluarea unei
1 INDUSTRIALE 1.1.1. - 1
de uz general cu stalpi hale a carei
si ferm e din beton descriere CATALOG 2
arm at coincide exact paginile 14-
cu descrierea 65 combinate
din indreptar cu pag.66-71
+pag.72
Clădiri industriale cu
structura din zidărie
Cladiri industriale,cu (cărămidă, înlocuitori,
exceptia celor de la piatră,
1.1.1.1. si 1.1.1.2. - Hale blocuri) beton, beton
2 INDUSTRIALE 1.1.1. de uz general cu stalpi - - - - 1 armat, metal, în afară de:
din beton arm at si (1.1.1.) si
ferm e m etalice cu Clădiri industriale din
zabrele industria alimentară, a
materialelor de construcții,
industria metalurgică,
Indreptarul
industria siderurgică, cu
MATRIX ROM
structură din zidărie
poate fi utilizat
Cladiri industriale,cu cărămidă, înlocuitori piatră,
doar pentru
exceptia celor de la blocuri), beton, beton CATALOG 2
evaluarea unei
3 INDUSTRIALE 1.1.1. 1.1.1.1. si 1.1.1.2. - Hale - 1 armat, metal (1.1.1.1) - - paginile 73-
hale a carei
de uz general cu stalpi si Clădiri 88
descriere
si ferm e m etalice industriale, din industria
coincide exact
chimei, cu structura din
cu descrierea
zidărie, (cărămidă,
din indreptar
înlocuitori, piatră, blocuri),
beton, beton armat, metal
(1.1.1.2)
Cladiri industriale,cu si Clădiri
exceptia celor de la industriale cu caracter
1.1.1.1. si 1.1.1.2. - Hale provizoriu, cu structura
4 INDUSTRIALE 1.1.1. - - - - - - 1
de uz general cu Stalpi ușoară (barăci, șoproane
si ferm e din etc.) cu schelet metalic
europrofile sau din lemn și închideri
ușoare sau din lemn,
Cladiri industriale polimeri, etc. (1.1.2)
diferite de halele de CATALOG 3
uz general, specifice pag.63-86
industriilor: combinat cu
5 INDUSTRIALE 1.1.1.1. alim entara, - - - - 1 pag.88-99 si
m aterialelor de pag.100-105
constructii,
m etalurgica si
siderurgica

Cladiri industriale
diferite de halele de
6 INDUSTRIALE 1.1.1.2. - - - - 1
uz general, specifice
industriei chim iei
Clădiri industriale cu
caracter provizoriu, cu
structura ușoară Indreptarul
(barăci, șoproane etc.) MATRIX ROM
cu schelet m etalic sau poate fi utilizat
din lem n și închideri pentru Clădiri industriale cu
ușoare sau din lem n, evaluarea unei caracter provizoriu, cu
polim eri, etc. (1.1.2) constructii structura ușoară (barăci, CATALOG 2
7 INDUSTRIALE 1.1.2. - - - - industriale cu 1 șoproane etc.) cu schelet - - paginile 89-
caracter metalic sau din lemn și 90
provizoriu a închideri ușoare sau din
carei descriere lemn, polimeri, etc. (1.1.2)
coincide exact
cu descrierea
din indreptar

Centrale
hidroelectrice, statii si
8 INDUSTRIALE 1.1.3. posturi - - - - - - - 2 - - - -
de transform are, statii
de conexiune

Constructii speciale
9 INDUSTRIALE 1.1.3.1. - - - - - - - 2 - - - -
metalice;

10 INDUSTRIALE 1.1.3.2. Constructii speciale din - - - - - - - 2 - - - -


beton.
Centrale
term oelectrice si
11 INDUSTRIALE 1.1.4. nuclearo-electrice , - - - - - - - - - - 2 - - - -
in afara de constructiile
de la 1.1.4.1.

12 INDUSTRIALE 1.1.4.1. Cladirea reactorului - - - - - - - - - - 2 - - - -


Piete si platform e din
13 INDUSTRIALE 1.1.5.1. - 3 - - - -
beton
Piete si platform e din CATALOG 2,
14 INDUSTRIALE 1.1.5.2. - - - - 3 - - -
balast, m acadam pag.199
Sonde de titei, gaze si
15 INDUSTRIALE 1.1.6.1. - - - - - - - - - - 3 - - - -
sare.

Platform e m arine de
16 INDUSTRIALE 1.1.6.2. - - - - - - - - - - 3 - - - -
foraj si extractie.

Turnuri de extractie
17 INDUSTRIALE 1.1.7. - - - - - - - - - - 3 - - - -
m iniera
Puturi de m ina, galerii,
18 INDUSTRIALE 1.1.8. planuri inclinate si - - - - - - - - - - 4 - - - -
ram pe de put.

Structuri de sustinere,
estacade si culoare CATALOG 2,
19 INDUSTRIALE 1.1.9. - - - - 5 - - -
pentru transportoare pag.203
cu banda

Ram pe de incarcare-
20 INDUSTRIALE 1.1.10. - - - - - - - 6 - - - -
descarcare.

Constructii m iniere
subterane: pentru
personal, gari si remize,
21 INDUSTRIALE 1.1.11. statii de pompare, statii de - - - - - - - - - - 6 - - - -
compresoare, canale
pentru aeraj, buncare,
suitori-coboratori, etc.

Cosuri de fum si
22 INDUSTRIALE 1.1.12. - - - - - - - 7 - - - -
turnuri de racire
Iazuri pentru
23 INDUSTRIALE 1.1.13. - - - - - - - - - - 8 - - - -
decantarea sterilului
Cam ere de fum , de
24 INDUSTRIALE 1.1.14. - - - - - - - - - - 8 - - - -
prafuire, de uscare
Lucrari de constructii
25 INDUSTRIALE 1.1.15. de decoperta pentru - - - - - - - - - - 8 - - - -
exploatari m iniere
Poligoane de incercari
experim entale in
26 INDUSTRIALE 1.1.16. - - - - - - - - - - - - - - -
aer liber sau in
incaperi inchise

Alte constructii industriale


27 INDUSTRIALE 1.1.17. neregasite - - - - - - - - - - - - - - -
in cadrul subgrupei 1.1.

2
Surse de inform ații pentru costul de inlocuire recom andate funcție de anul construirii
Catalog privind Inainte de 1977 1978-1999 2000-prezent
clasificarea și
duratele Corespon-
Nr. Denum irea HG 363/
Tip construcții norm ale de 14.04.2010 Observatii Num arul denta cu
crt. construcției Indreptar Indreptar Indreptar Subclasa/
funcționare a Cataloage Catal. Cataloage Catal. Cataloage Catal. modificat si anexei Inchidere Catalog
MATRIX MATRIX MATRIX Clasa (P 135) Structura (P
IROVAL 1964 IROVAL 1964 IROVAL 1964 completat de conform (P 135) IROVAL
m ijloacelor fixe ROM ROM ROM 135)
HG 717/
(HG 1496/2008) P135/1999 (nr.catalog,
14.07.2010
pagina)
Zidărie CATALOG 2
(cărămidă, pag.167,
înlocuitori, piatră, 170, 172,
blocuri, etc.) 173, 174
- - - - beton armat sau - CATALOG 3
metal pag.52/varia
nta 2 ,
Clădiri agrozootehnice pag.73
28 AGRICOLE 1.2.1. Cladiri agrozootehnice 9
(1.2.1)
Lemn, paiantă, CATALOG 2
chirpici, pământ pag.169, 171
stabilizat CATALOG 3
- pag.52/varia
nta 1

Schelet metalic
Construcții agricole
Constructii agricole sau din lemn și CATALOG 2
ușoare (barăci,
29 AGRICOLE 1.2.2. usoare (baraci, magazii, - - - - 9 închideri ușoare - pag.179,
magazii, șoproane,
soproane, cabane) din tablă, lemn 180, 181
cabane) (1.2.2)
polimeri, etc.

Pământ (1.2.3.1)
Depozite de - -
Depozite de îngrășăminte
ingrasam inte m inerale
minerale sau naturale Lemn (1.2.3.2) - -
30 AGRICOLE 1.2.3. sau naturale - - - - 10
(construcții de Zidărie, beton,
(constructii de CATALOG 2
compostare) (1.2.3) beton armat -
compostare) pag. 174
(1.2.3.3)

CATALOG 2
Zidărie, oțel și
pag.175,
beton (1.2.4.1) -
176, 177,
Silozuri pentru furaje 178
31 AGRICOLE 1.2.4. Silozuri pentru furaje - - - - 10
(1.2.4)
CATALOG 2
Beton armat
- pag.175,
(1.2.4.2)
176, 177

CATALOG 2
Zidărie, beton cu pag.175,
-
Silozuri pentru Silozuri pentru oțel (1.2.5.1) 176, 177,
depozitarea si depozitarea și 178
32 AGRICOLE 1.2.5. - - - - 11 CATALOG 2
conservarea conservarea cerealelor
cerealelor (1.2.5) Beton armat pag.175,
- 176, 177,
(1.2.5.2)
178

CATALOG 2
Lemn (1.2.6.1) -
Patule pentru Pătule pentru depozitarea pag.179
33 AGRICOLE 1.2.6. depozitarea - - - - 11 porumbului și altor
porum bului produse agricole (1.2.6) Beton armat sau - -
metal (1.2.6.2)

Construcții și împrejmuiri Lemn (1.2.7.1)


Constructii pentru
pentru creșterea Zidărie, beton,
34 AGRICOLE 1.2.7. cresterea anim alelor - - - - 11 - -
animalelor sau păsărilor; beton armat
si pasarilor, padocuri
padocuri (1.2.7) (1.2.7.2)

Helestee, iazuri,
bazine, ecluze si
35 AGRICOLE 1.2.8. ascensoare, baraje, - - - - - - - 12 - - - -
jgheaburi, etc. pentru
piscicultura
Terase pe arabil,
36 AGRICOLE 1.2.9. plantatii pom icole si - - - - - - - - - - 12 - - - -
viticole
Lemn și sticlă
(1.2.10.1a) - -
Sere, solarii, rasadnite Sere, solarii, răsadnițe și
37 AGRICOLE 1.2.10. - - - - 12 Zidărie, beton,
si ciupercarii: cipercării (1.2.10) CATALOG.2,
metal și sticlă -
pag.182,183
(1.2.10.1b)
Canale de
Alte constructii agricole
irigatii
38 AGRICOLE 1.2.11. neregasite in cadrul - - - 12 - - - -
impermeabiliz
subgrupei 1.2.
are

3
Surse de inform ații pentru costul de inlocuire recom andate funcție de anul construirii
Catalog privind Inainte de 1977 1978-1999 2000-prezent
clasificarea și
duratele Corespon-
Nr. Denum irea HG 363/
Tip construcții norm ale de 14.04.2010 Observatii Num arul denta cu
crt. construcției Indreptar Indreptar Indreptar Subclasa/
funcționare a Cataloage Catal. Cataloage Catal. Cataloage Catal. modificat si anexei Inchidere Catalog
MATRIX MATRIX MATRIX Clasa (P 135) Structura (P
IROVAL 1964 IROVAL 1964 IROVAL 1964 completat de conform (P 135) IROVAL
m ijloacelor fixe ROM ROM ROM 135)
HG 717/
(HG 1496/2008) P135/1999 (nr.catalog,
14.07.2010
pagina)

Zidărie
Cladiri pentru (cărămidă,
transporturi: blocuri, piatră); CATALOG 2
-
CONSTRUCTII autogari,gari, statii pentru beton armat sau pag.121-124
39 PENTRU 1.3.1. metrou, aeroporturi, - - - - profile metalice

TRANSPORTURI porturi, hangare, depouri,


garaje, Clădiri pentru transporturi:
Lemn, paiantă,
ateliere, in afara de: autogări, gări, stații pentru
chirpici, pământ - -
13 metrou, aeroporturi,
stabilizat
porturi, hangare, depouri,
garaje, ateliere (1.3.1)
Ușoară, din
CONSTRUCTII schelet metalic
CATALOG 2
- cladiri usoare cu sau din lemn și
40 PENTRU 1.3.1.1. - - - - - paginile 89-
structura metalica închideri ușoare
TRANSPORTURI 90
din tablă, lemn,
polimeri

CONSTRUCTII Infrastructura pentru CATALOG 2,


41 PENTRU 1.3.2.1. transport feroviar cu - - - - 14 - - - pag.122
TRANSPORTURI ecartament normal si larg (partial)

CONSTRUCTII Infrastructura pentru


transport feroviar cu
42 PENTRU 1.3.2.2. - - - - - - - - - - 14 - - - -
ecartament normal pentru
TRANSPORTURI
metrou

CONSTRUCTII Infrastructura pentru


transport feroviar cu
43 PENTRU 1.3.2.3. - - - - - - - 14 - - - -
ecartament ingust,
TRANSPORTURI
inclusiv forestier

CONSTRUCTII Infrastructura pentru


44 PENTRU 1.3.2.4. transport feroviar cu - - - - - - - - - - 14 - - - -
TRANSPORTURI ecartament ingust minier

CONSTRUCTII
Infrastructura si statii de
45 PENTRU 1.3.3. - - - - - - - 14 - - - -
tramvaie
TRANSPORTURI
CONSTRUCTII Retele electrice de
contact pentru tractiune
46 PENTRU 1.3.4.1. - - - - - - - - - - 15 - - - -
electrica pentru linii de
TRANSPORTURI
cale ferata

CONSTRUCTII Retele electrice de


contact pentru tractiune
47 PENTRU 1.3.4.2. - - - - - - - 15 - - - -
electrica pentru linii de
TRANSPORTURI
tramvaie si troleibuze

CONSTRUCTII Retele electrice de


contact pentru tractiune
48 PENTRU 1.3.4.3. - - - - - - - - - - 15 - - - -
electrica pentru linii de
TRANSPORTURI
cale ferata miniera

Constructii pentru
transport feroviar:
persoane, treceri de
nivel, port-gabarit, cheiuri
CONSTRUCTII de incarcare-
descarcare, pentru
49 PENTRU 1.3.5. - - - - - - - 16 - - - -
alimentare si revizie
TRANSPORTURI
locomotive, canale de
coborat osii, fundatii de
placi turnate si pod
bascula, canale de zgura,
etc.

CONSTRUCTII
50 PENTRU 1.3.6. Aparate de cale - - - - - - - 16 - - - -
TRANSPORTURI

Infrastructura drumuri
(publice, industriale,
agricole), alei, strazi si
autostrazi cu toate
CONSTRUCTII accesoriile necesare CATALOG 2,
51 PENTRU 1.3.7.1. (trotuare,borne, parcaje, - - - - 17 - - - pag.122
TRANSPORTURI parapete, marcaje, semne (partial)
de circulatie): cu
imbracaminte din balast,
pamant stabilizat sau
macadam

CONSTRUCTII Idem cu imbracaminte din CATALOG 2,


52 PENTRU 1.3.7.2. beton asfaltic sau pavaj - - - - 17 - - - pag.122
TRANSPORTURI pe fundatie supla (partial)
CONSTRUCTII CATALOG 2,
Idem cu imbracaminte din
53 PENTRU 1.3.7.3. - - - - 17 - - - pag.122
beton de ciment
TRANSPORTURI (partial)
CONSTRUCTII
Infrastructura drumuri
54 PENTRU 1.3.7.4. - - - - - - - 17 - - - -
forestiere
TRANSPORTURI
Piste pentru aeroporturi si
CONSTRUCTII platforme de
55 PENTRU 1.3.8. stationare pentru avioane - - - - - - - - - - 18 - - - -
TRANSPORTURI si autovehicule.
Constructii aeroportuare

CONSTRUCTII
Cheiuri, estacade si
56 PENTRU 1.3.9. - - - - - - - - - - 18 - - - -
docuri pentru nave
TRANSPORTURI
CONSTRUCTII Cale pentru montarea si
57 PENTRU 1.3.10.1. lansarea navelor: File din - - - - - - - - - - 18 - - - -
TRANSPORTURI lemn
CONSTRUCTII
Idem: File din beton, beton
58 PENTRU 1.3.10.2. - - - - - - - - - - 18 - - - -
armat
TRANSPORTURI
CONSTRUCTII
59 PENTRU 1.3.11. Canale pentru navigatie - - - - - - - - - - 19 - - - -
TRANSPORTURI

CONSTRUCTII Constructii accesorii


60 PENTRU 1.3.12. pentru transport - - - - - - - 19 - - - -
TRANSPORTURI rutier, aerian, naval

CONSTRUCTII Linii de funiculare pentru


exploatari miniere si
61 PENTRU 1.3.13.1. - - - - - - - - - - 20 - - - -
industriale: pe stalpi de
TRANSPORTURI
lemn

CONSTRUCTII
Idem pe stalpi din metal
62 PENTRU 1.3.13.2. - - - - - - - - - - 20 - - - -
sau beton armat
TRANSPORTURI

4
Surse de inform ații pentru costul de inlocuire recom andate funcție de anul construirii
Catalog privind Inainte de 1977 1978-1999 2000-prezent
clasificarea și
duratele Corespon-
Nr. Denum irea HG 363/
Tip construcții norm ale de 14.04.2010 Observatii Num arul denta cu
crt. construcției Indreptar Indreptar Indreptar Subclasa/
funcționare a Cataloage Catal. Cataloage Catal. Cataloage Catal. modificat si anexei Inchidere Catalog
MATRIX MATRIX MATRIX Clasa (P 135) Structura (P
IROVAL 1964 IROVAL 1964 IROVAL 1964 completat de conform (P 135) IROVAL
m ijloacelor fixe ROM ROM ROM 135)
HG 717/
(HG 1496/2008) P135/1999 (nr.catalog,
14.07.2010
pagina)

Linii funiculare pentru


CONSTRUCTII personal, statii
63 PENTRU 1.3.14.1. si constructii de protectie - - - - - - - - 20 - - - -
TRANSPORTURI cu telecabine, telegondole
sau teleschiuri

CONSTRUCTII
Idem - multilifturi pentru
64 PENTRU 1.3.14.2. - - - - - - - 20 - - - -
schi
TRANSPORTURI
CONSTRUCTII
Linii funiculare forestiere
65 PENTRU 1.3.15. - - - - - - - - - - 20 - - - -
de tip usor
TRANSPORTURI
CONSTRUCTII
Planuri inclinate
66 PENTRU 1.3.16. - - - - - - - - - - 20 - - - -
supraterane
TRANSPORTURI

Poduri, podete, pasarele


CONSTRUCTII
si viaducte pentru
67 PENTRU 1.3.17.1. - - - - - - - 21 - - - -
transporturi feroviare si
TRANSPORTURI rutiere, viaducte: din lemn

CONSTRUCTII
Idem: din zidarie, beton
68 PENTRU 1.3.17.2. - - - - - - - 21 - - - -
armat sau metal
TRANSPORTURI
CONSTRUCTII
69 PENTRU 1.3.18. Tunele - - - - - - - 21 - - - -
TRANSPORTURI

Zidărie
CATALOG 3
(cărămidă,
pag. 24, 25,
blocuri, piatră)
Cladiri pentru posta, - 26, 27,
Clădiri pentru poștă, beton armat,
telecom unicatii: combinate cu
CONSTRUCTII telecomunicații, centrale metalică
pag.28, 29
centrale telefonice, statii (1.3.19.1)
70 PENTRU 1.3.19. - - - - 22 telefonice, stație de emisie
de emisie radio, studiouri
TRANSPORTURI pentru radio,
radio, studiouri pentru
radio și televiziune Lemn, paiantă,
televiziune,etc.
chirpici, pământ
- -
stabilizat
(1.3.19.2)

CONSTRUCTII Linii si cabluri aeriene de


telecomunicatii
71 PENTRU 1.3.20. - - - - - - - 22 - - - -
(stalpi, circuite, cabluri,
TRANSPORTURI
traverse, console, etc.)

CONSTRUCTII Retele si canalizatii


subterane de comunicatii
72 PENTRU 1.3.21. - - - - - - - 23 - - - -
urbane si interurbane, in
TRANSPORTURI
afara de:

Suport de transmisiuni de
CONSTRUCTII telecomunicatii
73 PENTRU 1.3.21.1. pe sisteme de cabluri cu - - - - - - - - - - 23 - - - -
TRANSPORTURI fibra optica (submarine,
subfluviale)

Platforme, turnuri si piloni


CONSTRUCTII metalici pentru
74 PENTRU 1.3.22. antene de radiotelefonie, - - - - - - - 24 - - - -
TRANSPORTURI telefonie mobila, radio si
TV
CONSTRUCTII
75 PENTRU 1.3.23. Cabine telefonice - - - - - - - 24 - - - -
TRANSPORTURI

Constructii usoare
Construcții ușoare pentru
CONSTRUCTII pentru transporturi si CATALOG 2
telecomunicații (barăci,
76 PENTRU 1.3.24. telecom unicatii (baraci, - 24 - pag.179,
magazii, șoproane,
TRANSPORTURI magazii, soproane,
cabane) (1.3.25)
180, 181
cabane)

Alte constructii pentru


CONSTRUCTII transporturi, posta
77 PENTRU 1.3.25. si telecomunicatii - - - - - - - 24 - - - -
TRANSPORTURI neregasite in cadrul
subgrupei 1.3.

5
Surse de inform ații pentru costul de inlocuire recom andate funcție de anul construirii
Catalog privind Inainte de 1977 1978-1999 2000-prezent
clasificarea și
duratele Corespon-
Nr. Denum irea HG 363/
Tip construcții norm ale de 14.04.2010 Observatii Num arul denta cu
crt. construcției Indreptar Indreptar Indreptar Subclasa/
funcționare a Cataloage Catal. Cataloage Catal. Cataloage Catal. modificat si anexei Inchidere Catalog
MATRIX MATRIX MATRIX Clasa (P 135) Structura (P
IROVAL 1964 IROVAL 1964 IROVAL 1964 completat de conform (P 135) IROVAL
m ijloacelor fixe ROM ROM ROM 135)
HG 717/
(HG 1496/2008) P135/1999 (nr.catalog,
14.07.2010
pagina)

Baraje si constructii
accesorii baraje
(ecluze, deversoare,
CONSTRUCTII
78 1.4.1. porturi si fronturi de - - - - - - - 25 - - - -
HIDROTEHNICE
asteptare, disipatoare de
energie, goliri de fund,
canale de derivatie)

Diguri (de aparare, de


compartimentare, de
dirijare a curentilor),
consolidari de maluri,
CONSTRUCTII
79 1.4.2.1. praguri, pinteni, - - - - - - - 25 - - - -
HIDROTEHNICE
anrocamente si casoaie,
cleonaje - din fascine,
lemn cu bolovan sau
piatra

Diguri (de aparare, de


compartimentare, de
dirijare a curentilor),
consolidari de maluri,
CONSTRUCTII
80 1.4.2.2. praguri, pinteni, - - - - - - - 25 - - - -
HIDROTEHNICE
anrocamente si casoaie,
cleonaje- din piatra bruta,
blocuri de beton, zidarie
de piatra, beton armat

CONSTRUCTII
81 1.4.3. Canale de aductiune - - - - - - - 26 - - - -
HIDROTEHNICE
CONSTRUCTII
82 1.4.4. Pereuri - - - - - - - 26 - - - -
HIDROTEHNICE

Constructii
Construcții hidrotehnice,
hidrotehnice,
hidrometrice,
hidrom etrice,
hidrometeorologice, Zidărie, beton,
CONSTRUCTII hidrom eteorologice,
83 1.4.5. - - - - - - - 26 oceanografice, platforme beton armat - -
HIDROTEHNICE oceanografice,
meteorologice, inclusiv (1.4.5.1)
platform e
clădirile care le
m eteorologice, in
adăpostesc, cu:
afara:

Metal, cu perete
CATALOG 2
CONSTRUCTII din tablă sau
84 1.4.5.1. și 1.4.5.2 Constructii usoare - - - - 26 Construcții ușoare - paginile 89-
HIDROTEHNICE polimeri, pietriș
90
(1.4.5.2)
CONSTRUCTII Lacuri artificiale de
85 1.4.6. - - - - - - - 26 - - - -
HIDROTEHNICE acum ulare

Alte constructii
CONSTRUCTII
86 1.4.7. hidrotehnice neregasite in - - - - - - - - - - - -
HIDROTEHNICE
cadrul subgrupei 1.4.

6
Surse de inform ații pentru costul de inlocuire recom andate funcție de anul construirii
Catalog privind Inainte de 1977 1978-1999 2000-prezent
clasificarea și
duratele Corespon-
Nr. Denum irea HG 363/
Tip construcții norm ale de 14.04.2010 Observatii Num arul denta cu
crt. construcției Indreptar Indreptar Indreptar Subclasa/
funcționare a Cataloage Catal. Cataloage Catal. Cataloage Catal. modificat si anexei Inchidere Catalog
MATRIX MATRIX MATRIX Clasa (P 135) Structura (P
IROVAL 1964 IROVAL 1964 IROVAL 1964 completat de conform (P 135) IROVAL
m ijloacelor fixe ROM ROM ROM 135)
HG 717/
(HG 1496/2008) P135/1999 (nr.catalog,
14.07.2010
pagina)

CATALOG 1
pag.51-53
CATALOG 2
pag.127,
Cu închidere 129, 130
perimetrală CATALOG. 3
Zidărie (1.5.1.1) pag.23-26,
(cărămidă, 27-29,
înlocutori, piatră, combinat cu
blocuri, etc.), posibil 17-
beton armat 20, 87

C-TII PT.AFACERI,
Centru Clădire pentru afaceri Cu închidere
87 COMERT, 1.5.1. Centre de afaceri 27
cultural (1.5.1) parțială (tip
DEPOZITARE -
șopron)
(1.5.1.2)

Cu închidere
perimetrală -
(1.5.1.3)
Lemn, paiantă,
chirpici, pământ
stabilizat Cu închidere
parțială (tip
-
șopron)
(1.5.1.4)

CATALOG 2
Cu închidere pag.99,100,
Zidărie perimetrală 101-120
(cărămidă, (1.5.2.1) CATALOG 3
înlocuitori, piatră, pag.87
blocuri, etc.),
beton armat sau
metal Cu închidere,
parțială (tip CATALOG 2
Clădiri comerciale pentru
Cladiri com erciale șopron) pag.180
C-TII PT.AFACERI, depozitare -
pentru depozitare- (1.5.2.2)
88 COMERT, 1.5.2. - 28 comercializare și
com ercializare si
DEPOZITARE distribuție; magazine
distributie. Magazine. CATALOG 3
(1.5.2)
Cu închidere pag. 24, 25,
perimetrală 26, 27,
(1.5.2.3) combinate cu
Lemn, paiantă,
pag.28, 29
chirpici, pământ
stabilizat
Cu închidere,
parțială (tip CATALOG 2,
șopron) pag.181
(1.5.2.4)

C-TII PT.AFACERI, Lemn (1.5.3.4),


Depozite subterane
Zidărie, beton,
89 COMERT, 1.5.3. Depozite subterane - - - - - - 29 - -
beton
DEPOZITARE
armat (1.5.3.5)

C-TII PT.AFACERI, Lemn (1.5.3.6),


Lagare pt. depozitarea Lagăre pentru depozitarea
90 COMERT, 1.5.3. - - - - - - 29 Zidărie, profile - -
m aterialului lem nos materialului lemnos
DEPOZITARE metalice (1.5.3.7)

C-TII PT.AFACERI, Zidărie, beton, CATALOG 2


Depozite exterioare
91 COMERT, 1.5.3. Depozite exterioare - - - - 29 beton armat - pag. 73,
DEPOZITARE metal (1.5.3.8) 174

Constructii pentru Construcții pentru


C-TII PT.AFACERI, depozitarea si depozitarea și
CATALOG 2
92 COMERT, 1.5.4. com ercializarea - - - - - 30 comercializarea - -
pag.125
DEPOZITARE produselor petrolifere produselor petroliere
(benzinarii, etc.) (benzinării etc.) (1.5.4)

Constructii pentru Construcții pentru


C-TII PT.AFACERI, depozitarea depozitarea explozibililor,
93 COMERT, 1.5.5. explozibililor, - 30 carburanților și - - -
lubrifianților (1.5.5)
DEPOZITARE carburantilor si
lubrifiantilor
Lemn, zidărie,
Lemn
beton cu oțel -
Silozuri pentru produse (1.5.6.3)
(1.5.6.1)
Silozuri pentru industriale
Beton armat
C-TII PT.AFACERI, agregate m inerale, Beton armat
(1.5.6.4) -
m inereuri, carbuni, (1.5.6.2)
94 COMERT, 1.5.6. - - - - - - - 30
m ateriale pulverulente
DEPOZITARE Lemn (1.5.6.3) - -
(cim ent, var, ipsos), Silozuri și buncăre pentru
etc. agregate
Beton armat
minerale, minereuri, - -
(1.5.6.4)
cărbuni, materiale

Pământ (1.5.7.1)
Catalog
- -
IROVAL doar
C-TII PT.AFACERI, Rezervoare si bazine pentru
Rezervoare și bazine Zidărie, beton,
95 COMERT, 1.5.7. pentru depozitare, - - - - - - - rezervoare de 31 CATALOG 2
pentru depozitare beton armat, -
DEPOZITARE apa ingropate pag.197, 198
metal (1.5.7.2)
si
Lemn (1.5.7.3)
semiingropate - -

Construcții speciale Lemn (1.5.8.1)


C-TII PT.AFACERI, -
pentru depozitat Construcții speciale pentru
96 COMERT, 1.5.7.1. alim ente; bordee - - - - 31 depozitat Zidărie, beton,
DEPOZITARE alimente; bordee beton armat, -
(1.5.8.2)
C-TII PT.AFACERI,
97 COMERT, 1.5.8. Ghețării - - - - - - - 31 Ghețării (1.5.8.3) -
DEPOZITARE
C-TII PT.AFACERI, Platform e pentru CATALOG 2,
98 COMERT, 1.5.9. depozitare si activitati - - - - 32 - - - pag.122
DEPOZITARE com erciale (partial)

C-TII PT.AFACERI, Tancuri, rezervoare,


bidoane si butoaie
99 COMERT, 1.5.10. - - - - - - - 32 - - - -
pentru depozitarea
DEPOZITARE
bauturilor
C-TII PT.AFACERI,
100 COMERT, 1.5.11. Ram pe de incarcare - - - - - - - 33 - - - -
DEPOZITARE

Constructii usoare Schelet metalic


Construcții ușoare pentru
C-TII PT.AFACERI, pentru afaceri, sau din lemn și CATALOG 2
afaceri, comerț,
101 COMERT, 1.5.12. com ert, - 33 închideri ușoare - pag.89, 180,
depozitare (barăci,
DEPOZITARE depozitare (baraci,
magazii, șoproane)
din tablă, lemn, 181
magazii, soproane, etc.) polimeri

C-TII PT.AFACERI, Cam ere de tezaur Camere de tezaur pentru


102 COMERT, 1.5.13. pentru depozitarea - - - - - - - - - - 33 depozitarea valorilor și - - -
DEPOZITARE valorilor si datelor datelor (1.5.13)

Alte constructii pentru


C-TII PT.AFACERI,
afaceri, comert,
103 COMERT, 1.5.14. - 33 - - - -
depozitare neregasite in
DEPOZITARE cadrul subgrupei 1.5.

7
Surse de inform ații pentru costul de inlocuire recom andate funcție de anul construirii
Catalog privind Inainte de 1977 1978-1999 2000-prezent
clasificarea și
duratele Corespon-
Nr. Denum irea HG 363/
Tip construcții norm ale de 14.04.2010 Observatii Num arul denta cu
crt. construcției Indreptar Indreptar Indreptar Subclasa/
funcționare a Cataloage Catal. Cataloage Catal. Cataloage Catal. modificat si anexei Inchidere Catalog
MATRIX MATRIX MATRIX Clasa (P 135) Structura (P
IROVAL 1964 IROVAL 1964 IROVAL 1964 completat de conform (P 135) IROVAL
m ijloacelor fixe ROM ROM ROM 135)
HG 717/
(HG 1496/2008) P135/1999 (nr.catalog,
14.07.2010
pagina)

CATALOG 1
pag.11-50
Zidărie
CONSTRUCTII DE Bloc de prin analize
(cărămidă,
Cladiri de locuit, locuinte pe
LOCUINTE SI Clădiri de locuit, hoteluri și înlocuitori,
104 1.6.1. hoteluri si cam ine, pentru tineri, 34 - subsisteme
SOCIAL- cămine blocuri, piatră)
Camin CATALOG 2
CULTURALE beton armat sau
studentesc pag.133 -
metal (1.6.1.a)
159, 161,
163, 164

CATALOG.1
Lemn, paiantă,
pag.53, 54,
chirpici, pământ
- 55
stabilizat
CATALOG 3
(1.6.1.b)
pag.57-58
CATALOG 1
pag.11-50
Zidărie
CONSTRUCTII DE Bloc de prin analize
Clădiri pentru locuințe, Clădiri pentru locuințe, (cărămidă,
locuinte pe
LOCUINTE SI sociale, m oteluri și sociale, moteluri și cămine, înlocutori,
105 1.6.1. pentru tineri, 34 - subsisteme
SOCIAL- căm ine, am plasate în amplasate în centre blocuri, piatră)
Camin CATALOG 2
CULTURALE centre industriale industriale beton armat sau
studentesc pag.133 -
metal (1.6.1.1)
159, 161,
163, 164
CATALOG.1
Lemn, paiantă,
pag.53, 54,
chirpici, pământ
- 55
stabilizat
CATALOG 3
(1.6.1.2)
pag.57-58
CONSTRUCTII DE Lemn (1.6.1.3),
WC publice, subterane și
LOCUINTE SI WC publice subtrane Zidărie, beton,
106 1.6.1. - - - - - - 34 supraterane -
SOCIAL- și supraterane beton armat
CULTURALE (1.6.1.4)
Scoala cu 8
Zidărie
sali de clasa,
(cărămidă,
Constructii pentru Gradinita cu
înlocuitori, blocuri CATALOG 3
CONSTRUCTII DE invatam ant, stiinta, 4 sali de Construcții pentru -
patră), beton pag.31, 32
cultura si arta, grupa, Spital învățământ, știință, cultură
LOCUINTE SI armat, metal
107 1.6.2. ocrotirea sanatatii, - - - - - - regional/judet 35 și artă, ocrotirea sănătății,
SOCIAL- (1.6.2.1)
asistenta sociala, ean de asistență socială, cultură
CULTURALE cultura fizica si urgenta, Sala fizică și agrement
Lemn, paiantă,
chirpici, pământ
agrem ent, in afara de: de sport - -
stabilizat
scolara nivel
(1.6.6.2)
competitional
CONSTRUCTII DE
Case de sanatate, bai Case de sănătate, băi
LOCUINTE SI
108 1.6.2.3. publice si baze de - - - - - - - 35 publice, baze de tratament - - -
SOCIAL-
tratam ent (1.6.2.3)
CULTURALE
CONSTRUCTII DE
Lemn, lemn si plasa din
LOCUINTE SI
109 1.6.3.1. Im prejm uiri din lem n - - - - 35 sarma, sarma ghimpata -
SOCIAL-
(1.6.3.1)
CULTURALE CATALOG 2,
CONSTRUCTII DE Zidarie, beton, beton pag.200-202
Im prejm uiri din
LOCUINTE SI armat, metal, stalpi metalici
110 1.6.3.2. zidarie, beton arm at, - - - - 35 -
SOCIAL- si plasa de sarma
m etal
CULTURALE (1.6.3.2.)
CATALOG 1
pag.51-53
CATALOG 2
Zidărie
pag.127,
(cărămidă,
129, 130
înlocuitori,
CONSTRUCTII DE - CATALOG. 3
blocuri, piatră)
pag.23-26,
LOCUINTE SI Clădiri administrative beton armat,
111 1.6.4. Cladiri adm inistrative - 36 27-29,
SOCIAL- (1.6.4) metal (1.6.4.1)
combinat cu
CULTURALE posibil 17-20,
87
Lemn, paiantă,
chirpici, pământ
- NU SUNT
stabilizat
(1.6.4.2)
CONSTRUCTII DE
Constructii pentru
LOCUINTE SI Centrale termice (1.6.5),
112 1.6.5. și 1.6.5.1. centrale term ice si - - - - - - - 36 - - -
SOCIAL- Puncte termice (1.6.5.1)
puncte term ice
CULTURALE
CONSTRUCTII DE Constructii suport
LOCUINTE SI pentru panouri de
113 1.6.6. - - - - - - - - - - 37 - - - -
SOCIAL- afisare
CULTURALE si publicitate.
Constructii pentru
CONSTRUCTII DE turnuri de ceas,
LOCUINTE SI turnuri
114 1.6.7. - - - - - - - 37 - - - -
SOCIAL- de paza si alte
CULTURALE am enajari
asem anatoare
CONSTRUCTII DE Alte constructii de
LOCUINTE SI locuinte si social-culturale
115 1.6.8. - - - - - - - 37 - - - -
SOCIAL- neregasite in cadrul
CULTURALE subgrupei 1.6.

8
Surse de inform ații pentru costul de inlocuire recom andate funcție de anul construirii
Catalog privind Inainte de 1977 1978-1999 2000-prezent
clasificarea și
duratele Corespon-
Nr. Denum irea HG 363/
Tip construcții norm ale de 14.04.2010 Observatii Num arul denta cu
crt. construcției Indreptar Indreptar Indreptar Subclasa/
funcționare a Cataloage Catal. Cataloage Catal. Cataloage Catal. modificat si anexei Inchidere Catalog
MATRIX MATRIX MATRIX Clasa (P 135) Structura (P
IROVAL 1964 IROVAL 1964 IROVAL 1964 completat de conform (P 135) IROVAL
m ijloacelor fixe ROM ROM ROM 135)
HG 717/
(HG 1496/2008) P135/1999 (nr.catalog,
14.07.2010
pagina)

CONSTRUCTII Retele de alim entare,


PENTRU de ilum inat si linii
de transport a
116 TRANSPORTUL 1.7.1.1. - - - - 38 - - - -
energiei electrice:-
ENERGIEI
aeriene pe stalpi din
ELECTRICE lem n
Retele de alim entare,
CONSTRUCTII de ilum inat si linii
PENTRU de transport a
117 TRANSPORTUL 1.7.1.2. energiei electrice:- - - - - 38 - - - -
ENERGIEI aeriene pe stalpi
ELECTRICE m etalici sau din beton
arm at
CONSTRUCTII Retele de alim entare,
PENTRU de ilum inat si linii
118 TRANSPORTUL 1.7.1.3. de transport a - - - - - - - 38 - - - -
ENERGIEI energiei electrice:-
ELECTRICE subterane
CONSTRUCTII
PENTRU Instalatii electrice de
119 TRANSPORTUL 1.7.2.1. forta aeriene sau - - - - 38 - - - -
ENERGIEI aparente
ELECTRICE
CONSTRUCTII
PENTRU
Instalatii electrice de
120 TRANSPORTUL 1.7.2.2. - - - - 38 - - - -
forta ingropate
ENERGIEI
ELECTRICE
CONSTRUCTII
PENTRU Instalatii electrice de
121 TRANSPORTUL 1.7.2.3. forta - in tub, canal sau - - - - 38 - - - -
ENERGIEI tunel de protectie
ELECTRICE
CONSTRUCTII
PENTRU Alte constructii pentru
transportul energiei
122 TRANSPORTUL 1.7.3. - - - - - - - 38 - - - -
electrice neregasite in
ENERGIEI
cadrul subgrupei 1.7.
ELECTRICE

9
Surse de inform ații pentru costul de inlocuire recom andate funcție de anul construirii
Catalog privind Inainte de 1977 1978-1999 2000-prezent
clasificarea și
duratele Corespon-
Nr. Denum irea HG 363/
Tip construcții norm ale de 14.04.2010 Observatii Num arul denta cu
crt. construcției Indreptar Indreptar Indreptar Subclasa/
funcționare a Cataloage Catal. Cataloage Catal. Cataloage Catal. modificat si anexei Inchidere Catalog
MATRIX MATRIX MATRIX Clasa (P 135) Structura (P
IROVAL 1964 IROVAL 1964 IROVAL 1964 completat de conform (P 135) IROVAL
m ijloacelor fixe ROM ROM ROM 135)
HG 717/
(HG 1496/2008) P135/1999 (nr.catalog,
14.07.2010
pagina)

CONSTRUCTII
PENTRU Sistem
centralizat
ALIMENTARE CU Putruri sapate sau
123 1.8.1. - - - de alimentare 39 - - - -
APA, CANALIZARE forate
cu apa in
SI IMBUNATATIRI mediul rural
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU Sistem
centralizat
ALIMENTARE CU Drenuri pentru
124 1.8.2. - - - - - - de alimentare 39 - - - -
APA, CANALIZARE alim entari cu apa
cu apa in
SI IMBUNATATIRI mediul rural
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU Sistem
centralizat
ALIMENTARE CU
125 1.8.3. Captari si prize de apa - - - - - - de alimentare 40 - - - -
APA, CANALIZARE
cu apa in
SI IMBUNATATIRI mediul rural
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU Canale pentru
alim entare cu apa si
ALIMENTARE CU
126 1.8.4. evacuarea - - - - - - - 40 - - - -
APA, CANALIZARE
apelor
SI IMBUNATATIRI
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU
Galerii pentru
ALIMENTARE CU
127 1.8.5. alim entare cu apa si - - - - - - - 41 - - - -
APA, CANALIZARE
evacuarea apelor
SI IMBUNATATIRI
FUNCIARE

CONSTRUCTII Conducte pentru


PENTRU alim entarea cu apa, Sistem
inclusiv traversarile, centralizat
ALIMENTARE CU
128 1.8.6. retele de distributie. - - - de alimentare 41 - - - -
APA, CANALIZARE
Galerii subterane cu apa in
SI IMBUNATATIRI pentru instalatii mediul rural
FUNCIARE tehnico-edilitare

CONSTRUCTII
PENTRU Sistem
centralizat
ALIMENTARE CU Conducte pentru
129 1.8.7. - - - de alimentare 42 - - - -
APA, CANALIZARE canalizare, in afara de:
cu apa in
SI IMBUNATATIRI mediul rural
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU
- conducte
ALIMENTARE CU
130 1.8.7.1. tehnologice pentru - - - - - - - 42 - - - -
APA, CANALIZARE
ape acide
SI IMBUNATATIRI
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU
Statii de tratare, de
ALIMENTARE CU
131 1.8.8. neutralizare si de - - - - - - - 42 - - - -
APA, CANALIZARE
epurare a apelor
SI IMBUNATATIRI
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU
ALIMENTARE CU
132 1.8.9. Castele de apa - - - - 42 - - - -
APA, CANALIZARE
SI IMBUNATATIRI
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU Iazuri de depozitare,
paturi de uscare
ALIMENTARE CU
133 1.8.10. a nam olului, cam puri - - - - - - - 43 - - - -
APA, CANALIZARE
de irigare si infiltrare,
SI IMBUNATATIRI in afara de:
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU Canale de
ALIMENTARE CU irigatii
134 1.8.10.1. - canale de irigatii - - - - - - - - - 26 - - - -
APA, CANALIZARE impermeabiliz
SI IMBUNATATIRI are
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU Sistem
Rezervoare din beton centralizat Rezervoare pentru
ALIMENTARE CU CATALOG 2
135 1.8.11. arm at pentru - - - de alimentare 43 înmagazinarea apei, din - -
APA, CANALIZARE pag.197
inm agazinarea apei cu apa in beton armat (1.8.11)
SI IMBUNATATIRI mediul rural
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU Sistem
Statii de pom pare si Stații de pompare și
centralizat
ALIMENTARE CU separare a apei, in separare a apei în afară
136 1.8.12. - - - de alimentare 43 - - -
APA, CANALIZARE afara de statii de destații de pompare
cu apa in
SI IMBUNATATIRI pom pare plutitoare plutitoare (1.8.12)
mediul rural
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU
ALIMENTARE CU - statii de pom pare
137 1.8.12.1. - - - - - - - - - - 43 - - - -
APA, CANALIZARE plutitoare
SI IMBUNATATIRI
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU Sistem
Constructii si instalatii
centralizat
ALIMENTARE CU tehnologice pentru
138 1.8.13. - - - de alimentare 43 - - - -
APA, CANALIZARE alim entare cu apa si
cu apa in
SI IMBUNATATIRI canalizare
mediul rural
FUNCIARE

CONSTRUCTII
PENTRU Construcții ușoare (barăci,
Constructii usoare magazii, șoproane/inclusiv CATALOG 2
ALIMENTARE CU
139 1.8.14. (baraci, m agazii, - 43 cabine pentru protecția - - pag.89, 180,
APA, CANALIZARE
soproane, etc.) atomică a conductelor 181
SI IMBUNATATIRI ușoare) (1.8.14)
FUNCIARE

CONSTRUCTII Alte constructii pentru


PENTRU alim entare cu apa,
ALIMENTARE CU canalizare si
140 1.8.15. - - - - - - - - - - - -
APA, CANALIZARE im bunatatiri funciare
SI IMBUNATATIRI neregasite in cadrul
FUNCIARE subgrupei 1.8.

10
Surse de inform ații pentru costul de inlocuire recom andate funcție de anul construirii
Catalog privind Inainte de 1977 1978-1999 2000-prezent
clasificarea și
duratele Corespon-
Nr. Denum irea HG 363/
Tip construcții norm ale de 14.04.2010 Observatii Num arul denta cu
crt. construcției Indreptar Indreptar Indreptar Subclasa/
funcționare a Cataloage Catal. Cataloage Catal. Cataloage Catal. modificat si anexei Inchidere Catalog
MATRIX MATRIX MATRIX Clasa (P 135) Structura (P
IROVAL 1964 IROVAL 1964 IROVAL 1964 completat de conform (P 135) IROVAL
m ijloacelor fixe ROM ROM ROM 135)
HG 717/
(HG 1496/2008) P135/1999 (nr.catalog,
14.07.2010
pagina)

CONSTRUCTII
PENTRU
TRANSPORTUL SI Conducte m agistrale
DISTRIBUTIA pentru transportul
PETROLULUI, produselor
petrolifere, gazelor si
GAZELOR,
141 1.9.1. a lichidelor industriale, - - - - - - - 44 - - - -
LICHIDELOR
inclusiv traversarile si
INDUSTRIALE, instalatiile
AERULUI tehnologice, in afara
COMPRIMAT SI de:
PENTRU
TERMOFICARE
CONSTRUCTII
PENTRU
TRANSPORTUL SI
DISTRIBUTIA - conducte
PETROLULUI, m agistrale pentru
GAZELOR, transportul
142 1.9.1.1. - - - - - - - 44 - - - -
LICHIDELOR produselor petroliere
INDUSTRIALE, prevazute cu protectie
AERULUI catodica
COMPRIMAT SI
PENTRU
TERMOFICARE
CONSTRUCTII
PENTRU
TRANSPORTUL SI
DISTRIBUTIA
PETROLULUI, Conducte de
GAZELOR, term oficare aeriene
143 1.9.2.1. - - - - - - - 44 - - - -
LICHIDELOR sau in canale de
INDUSTRIALE, protectie vizitabile
AERULUI
COMPRIMAT SI
PENTRU
TERMOFICARE
CONSTRUCTII
PENTRU
TRANSPORTUL SI
DISTRIBUTIA
PETROLULUI,
Conducte de
GAZELOR,
144 1.9.2.2. term oficare in canale - - - - - - - 44 - - - -
LICHIDELOR
nevizitabile
INDUSTRIALE,
AERULUI
COMPRIMAT SI
PENTRU
TERMOFICARE
CONSTRUCTII
PENTRU
Conducte,
TRANSPORTUL SI
bransam ente si
DISTRIBUTIA instalatii tehnologice
PETROLULUI, pentru distributia
GAZELOR, gazelor, produselor
145 1.9.3. - - - - - - - 44 - - - -
LICHIDELOR petroliere si a
INDUSTRIALE, lichidelor industriale,
AERULUI apa sarata, din
exteriorul si exteriorul
COMPRIMAT SI
constructiilor
PENTRU
TERMOFICARE
CONSTRUCTII
PENTRU
TRANSPORTUL SI Alte constructii pentru
DISTRIBUTIA transportul si
PETROLULUI, distributia petrolului,
gazelor, lichidelor
GAZELOR,
146 1.9.4. industriale, aerului - - - - - - - 44 - - - -
LICHIDELOR
com prim at si pentru
INDUSTRIALE, term oficare,
AERULUI neregasite in cadrul
COMPRIMAT SI subgrupei 1.9.
PENTRU
TERMOFICARE
ALTE
CONSTRUCTII
147 NEGASITE IN 1.10. - - - - -
CADRUL
SUBGRUPEI 1.

11