Vous êtes sur la page 1sur 6

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KESEHATAN
UPT PELAYANAN KESEHATAN KEC. BALEENDAH

PUSKESMAS JELEKONG
Jalan Raya Laswi 705 Telp. 022-85961121 Kode Pos 40375
E-mail : pkmjelekong_bandungkab@yahoo.com

Jelekong, April 2018

Nomor : 005/ /IV/PKM/2018 Kepada Yth.


Lampiran :- Bapak/ibu Staf Karyawan
Perihal : Undangan Pertemuan Evaluasi proses Puskesmas Jelekong
Pemberian Informasi di Pendaftaran di
tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan upaya Peningkatan Mutu Pelayanan dan Keselamatan
Pasien di Puskesmas Jelekong dan sebagai tindak lanjut dari Penyusunan
Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien serta Penggalangan Komitmen
Bersama, maka mengharap dengan hormat atas kehadiran saudara untuk dapat
mengikuti pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari :
TanggaI : 2018
Waktu : 12.00 wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Puskesmas Jelekong
Keperluan :

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran Ibu tepat pada waktunya
kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Jelekong,

dr. Hj. Etik Juheti Sihwarini


NIP. 19670521 199803 2 003

1
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JELEKONG
Jalan Raya Laswi 705 Telp. 022-85961121 Kode Pos 40375
E-mail : pkmjelekong_bandungkab@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA

Kegiatan : Pertemuan evaluasi proses pemberian informasi di Pendaftaran


Hari/Tanggal Pelaksanaan : Maret 2018
Pelaksana : ......................................................................................................
Tempat : Ruang Rapat Puskesmas Jelekong

No Nama Jabatan NIP Tanda Tangan

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

2
20 29

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

Jelekong, ................................2018
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Jelekong, Penanggung Jawab,

dr. Hj. Etik Juheti Sihwarini (....................................)


NIP. 19670521 199803 2 003 NIP

3
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JELEKONG
Jalan Raya Laswi 705 Telp. 022-85961121 Kode Pos 40375
E-mail : pkmjelekong_bandungkab@yahoo.com

Notulen
Pertemuan Kegiatan : ..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Tanggal : ..........................................................................................................
Pukul : ..........................................................................................................
Tempat : ..........................................................................................................
Susunan
Acara .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Pembahasan .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5
6