Vous êtes sur la page 1sur 1

Mod.TARR-MONTR.

xls

DE DILLUNS A DIVENDRES (feiners)


SORTIDA DE TARRAGONA SORTIDA DE MONTROIG

13'15 18'30 - 07'30 (A) 08'00 (B) 14'30


Els dilluns arriba i/o surt des de Colldejou

(A) DIES LECTIUS

(B) (DIES NO LECTIUS)

DISSABTES (FEINERS)
SORTIDA DE TARRAGONA SORTIDA DE MONTROIG

18'00
18 00 - - 07'45
07 45 - -

DIUMENGES I FESTIUS
SORTIDA DE TARRAGONA SORTIDA DE MONTROIG

18'00 - - 08'00 - -
Transports Públics
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques