Vous êtes sur la page 1sur 1

Weekblad Schuttevaer - 17/10/2018

3 Page : 03

Bewijsmiddel
drugsmokkel zinkt
in Coppenamerivier
PARAMARIBO Het lijkt knulligheid
ten top. Het zinken op 15 sep-
tember in de Surinaamse Coppe-
namerivier, nabij de marinebasis
Boskamp, van een begin maart
in beslag genomen Colombiaan-
se cocaïne-onderzeeboot. Daar-
bij werden zeven Colombianen
en een Cubaan opgepakt.

Een ondernemer probeerde het


bijzondere smokkelvaartuig van-
uit de rivier aan land te krijgen
Het koppelver- met behulp van een graafmachi-
band Sjouwer ne en een kabel. Maar de kabel
(190 x 11,45 schoot los, waarop de duikboot in
meter) op 16 ok- de rivier gleed en 20 meter uit de
tober ‘afgeladen’ oever zonk.
met slechts 51 Sindsdien is geen poging ge-
containers (circa daan het wrak te bergen, terwijl
1000 ton) in de dat belangrijk is voor de bewijs-
afvaart net onder voering in het geruchtmakende
Mannheim. (Foto drugssmokkel-proces. Ondanks
Scheepvaartbedrijf herhaalde verzoeken om ophel-
Semmy) dering waarom het zo lang moet
duren alvorens het bewijsstuk in
een strafzaak te bergen, weigeren
swaterstaat iets Van Worms tot Duisburg, overal de autoriteiten te reageren.
ub per seconde staat het water al op de laagste
dalende trend. stand van het jaar. De komende Duikbootvloot
burg lag maan- 10 dagen wordt dat alleen maar Het was voor het eerst dat in
van de middag erger, is zijn voorspelling. Dan Suriname een drugs-onderzeeër
uub. De weers- worden op een groot deel van de is aangetroffen. In de omgeving
en de komende Rijn alle records gebroken. Niet van de vindplaats werd ook een
welijks neerslag alleen in Emmerich, maar ook in werkplaats ontdekt. Niet duidelijk
mgebied van de Worms, Koblenz, Keulen, Düssel- is of de duikboot daar is gebouwd
ermijnverwach- dorf en Duisburg. Het water zal of uit Colombia afkomstig is. Met
volgende week dagelijks zakken, zegt Wagner, en regelmaat zijn in Caribische- en
er wat regen in dus telkens nieuwe diepterecords Pacifische wateren soortgelijke
gaat het maar breken. Wagner voorziet een duikbootjes met cocaïne onder-
ters. kentering rond 24 oktober. Maar schept. Colombia heeft sinds 1993
geldeutschland. de Pegelstanden kunnen dan op in totaal 111 smokkelduikboten
voorspellingen meerdere plaatsen 20 tot 25 cen- in beslag genomen. Dit jaar alleen
et dan ook ver- timeter onder de laagste waarden al 14. In augustus onderschepte
laire dalingen. ooit zijn gedaald. de Colombiaanse marine er twee
met in totaal ruim twee ton coca-
ine aan boord. De lading had een
olk Brunsbüttel waarde van circa 66 miljoen dol-
lar. (PK)

er en duurder (advertenties)

uw van de vijf- haupt wel in staat is dergelijke


et Noord-Oost- bouwprojecten aan te sturen’.
unsbüttel gaat De nieuwe sluiskolk in Bruns-
n dan gepland büttel is bedoeld als ‘bypass’ voor
urder. de huidige grote sluis. Die is op
alle fronten, betonwerk, staal-
zou de 330 me- werk, machines en elektrische
kolk in 2021 installatie, dringend aan renovatie
iljoen euro kos- toe. Daarvoor moet de sluis enke-
2024 en moet er le jaren buiten gebruik worden
en bij. gesteld.
se media, waar- Voordat werd besloten tot de
rger Tagesblatt. bouw van de nieuwe sluiskolk, die
Duitse rekenka- nu in aanbouw is, werden vele
ek geuit op de varianten doorgerekend. Het mi-
e oorzaken van nisterie gaf uiteindelijk in 2007 TE KOOP: ZEER COMPACTE
ostenoverschrij- toestemming om met de bouw-
OnenigheidCopyright voorbereiding
tus- © Schuttevaer. te beginnen. In
OLIEBAD DRAADLIEREN
All rights reserved. 2018 Met vrije val en vang, trekkracht 3,5 ton,
scombinatieOktober 2014
en 18, 2018 4:32kreeg
am (GMT aannemerscombinatie
+3:00)
geschikt voor klipankergewicht tot 800 kg,
Powered by TECNAVIA
der, niet voor- Wayss und Freitag Ingenieurbau aangedreven door 5 kW 230/400 V IP 5

Centres d'intérêt liés