Vous êtes sur la page 1sur 2

e 2 Tarragona-Valls

Inici: 28 d’abril de 2014

Tarragona
Estació de RENFE

Estació d’autobusos

N-240

Valls
Estació d’autobusos
Més informació a:
www.mobilitat.net
mou-te.gencat.cat
www.autocarsplana.cat
977 21 44 75
·transport
Més intermodalitat: connexions amb serveis de
urbà, tren de rodalies i altres autobusos interurbans.
La Generalitat de Catalunya millora el servei de bus entre Valls i
Tarragona amb una nova línia
que s’incorpora a la xarxa
· Imatge diferenciada:
amb el símbol
identificable

e 2 Tarragona-Valls
Aquesta millora entra en funcionament el dia 28 d’abril de 2014,
així com un seguit de millores de gestió i velocitat comercial.
Aquesta xarxa està formada per 40 línies De dilluns a divendres feiners
distribuïdes per Catalunya. Tarragona - Valls Valls - Tarragona
Tarragona Valls Valls Tarragona
Les característiques de la nova línia són:

C. de Josep Maria Vives Sales, s/n

(Pl. de la Pedrera enfront Recinte Firal)


Estació d’autobusos de Tarragona
C. de Torres Jordi / C. de Jaume I
(Pl. de la Pedrera enfront Recinte Firal)
·11 Més

Estació d’autobusos de Valls


Estació d’autobusos de Valls

(pal de parada urbana Estació)


freqüència: 22 expedicions exprés,

(pal de parada urbà Jaume I)

C. de Pere Martell, s/n

C. de Pere Martell, 47
(Barri de Sant Salvador)
d’anada i 11 de tornada de dilluns a dijous feiners, que

(Barri de Sant Salvador)

Estació de RENFE
Camí de l’Àngel, 23
Estació de RENFE

(Zona Educacional)
(Zona Educacional)

Carretera N-240

Carretera N-240
Carretera N-240

Carretera N-240

(pal parada urbà)


s’afegeixen a l’actual oferta de servei entre Valls i Tarragona.

(Camí de l’Àngel)
(sentit Valls)
Els divendres feiners, 12 expedicions d’anada i 12 de tornada.
· Velocitat comercial alta: serveis ràpids entre els dos
municipis. 06.55 06.58 07.05 07.09 07.11 07.16 07.40 07.10 07.26 07.28 07.29 07.35 07.37 07.45

· Vehicles totalment accessibles i amb Wi-Fi gratuït.


08.30 08.33 08.40 08.44 08.46 08.51 09.15 07.45 08.01 08.09 08.14 08.20 08.22 08.30
10.10 10.13 10.20 10.24 10.26 10.31 10.55 09.25 09.41 09.49 09.54 10.00 10.02 10.10

·a lesInformació
12.00 12.03 12.10 12.14 12.16 12.21 12.45 11.00 11.16 11.24 11.29 11.35 11.37 11.45
als usuaris mitjançant pantalles d’informació 12.50 12.53 13.00 13.04 13.06 13.11 13.35 12.55 13.11 13.19 13.24 13.30 13.32 13.40
estacions d’autobusos de Tarragona i Valls. Més endavant, 14.40 14.43 14.50 14.54 14.56 15.01 15.25 15.05 15.21 15.29 15.34 15.40 15.42 15.50
14.55 14.58 15.05 15.09 15.11 15.16 15.40 15.25 15.41 15.49 15.54 16.00 16.02 16.10
hi ha la previsió d’afegir pantalles d’informació dinàmica a les 16.10 16.13 16.20 16.24 16.26 16.31 16.55 17.20 17.36 17.44 17.49 17.55 17.57 18.05
parades principals. 18.10 18.13 18.20 18.24 18.26 18.31 18.55 19.15 19.31 19.39 19.44 19.50 19.52 20.00

· Premsa gratuïta a bord.


20.00 20.03 20.10 20.14 20.16 20.21 20.45 20.55 21.11 21.19 21.24 21.30 21.32 21.40
20.10 20.13 20.20 20.24 20.26 20.31 20.55 22.45 23.01 23.09 23.14 23.20 23.22 23.40
22.00 22.03 22.10 22.14 22.16 22.21 22.45 23.15 23.31 23.39 23.44 23.50 23.52 00.00

Recorregut La durada del trajecte és aproximadament 45 minuts des de l’Estació de RENFE de Tarragona.
Només circula els divendres feiners.

Tarragona Valls
s/n
s,
ale

s
all
sS
ió)

eV
tac

or)
ve
na n
al)

sd
Es
7

rba s/

ad
l) V
i
l, 4
de re FE

Fir

l)
a u ell,

so
alv
ge ria

na
l
nt ed N

te

rte

bu
Re ra

rad rt

du 240

an 0
tS
’Àn a

cio
fro a P RE

cin

e S 24
pa Ma

el M
Ma

uto
ca
a E N-

i d N-
í d ep
en de l de

l d ere

d’a
re

am os

on ra

arr ra
(P ació

Pe

(Z rete

(B rete


(C e J

N-240
de
e

tac
de
t

d
l.

r
Es

Ca

Ca
C.

Es
(pa

C.
C.

N-240
s
go s
te era

na

cio 0
23

l)
Re P E

al)

alv 40

all
or)
rra so
I)
au I

ca 24
na
nt e la NF

à J me
cin edr
Fir

eV
me

t S -2
Ta bu

ad
el,

du N-
fro . d E

an ra N
urb au

de ’auto

ng

sd
en (Pl e R

a E era
da e J

l’À

so
e S te
d

on et
d
ara . d

i d rre
de

bu

(Z arr

ep /C
tac

arr Ca

uto
tac

C
Es

Ca
l d di

d’a
Es
(pa or


sJ

(B

tac
rre

Es
To
de
C.

Autobús Urbà Autobús Transports Públics de Catalunya Rodalies de Catalunya