Vous êtes sur la page 1sur 1

Weekblad Schuttevaer - 24/10/2018 3 Page : 03

Behalve de vrachtvaart, ondervinden ook de passagiers-


vaart, de veerdiensten en woonbootbewoners in het ‘Coke-duikboot is
Rijnstroomgebied hinder van het lage water. Zo ligt de zonder buitenlandse
Arnhemse woonark van Nancy van Maanen al enige tijd
volledig droog. Het is ongemakkelijk, omdat de ark be-
hulp niet te bergen’
hoorlijk scheef ligt, maar verder ongevaarlijk. (Foto Ruben PARAMARIBO De 15 september
Meijerink / APA Foto) in de Surinaamse Coppena-
merivier gezonken Colombi-
Varen met een geladen diepgang van slechts 1,30 meter. aanse cocaïne-duikboot kan
(Foto Sander Wels) niet zonder buitenlandse
hulp worden geborgen.

Dat stelde een van de advoca-


ten van de zeven Colombiaanse
en één Cubaanse verdachten
van drugssmokkel onlangs voor
de rechter in Paramaribo. De
rechter wees een verzoek van
de advocaten af om de verdach-
ten, waaronder twee vrouwen,
vrij te laten. Het Openbaar Mi-
nisterie (OM) acht de verdach-
ten vluchtgevaarlijk.
De Colombianen en Cubaan
zouden behoren tot een inter-
nationale drugsbende, die zijn
basis in Colombia heeft. Ook
e zouden zij hebben meegewerkt
aan de bouw van de duikboot,

zeehavens
aldus het OM.
De advocaten zijn niet blij
dat de duikboot al een maand
op de bodem van de rivier ligt.
‘Het bewijsmiddel moet altijd
kunnen worden getoond, maar
dat is nu niet het geval. Zon-
der buitenlandse hulp komt de
rote schepen op de Boven-Rijn duikboot echt niet meer naar
boven, want Suriname heeft
als gevolg van de laagste wa- dat geld niet’, aldus een van de
aar zakt eind deze week weer rechtslieden. Hij zei verder, dat
er geen bewijs is dat de groep
containerdiensten naar het voorbereidingen trof voor de
mpt met te weinig aanvoer en smokkel van ruim 6000 kilo
eren om zich te verzekeren cocaïne.
Onduidelijk is nog steeds of
en wanneer de duikboot wordt
geborgen en of die dan nog als
bewijsmateriaal kan dienen.
de capaciteit in binnenvaart op termijn geen goed De zaak is aangehouden tot 9
naar Duitsland doet. Er verdwijnt momenteel november voor het horen van
ker tot het ein- lading naar andere vervoersmo- getuigen. (PK)
olledig is volge- daliteiten. Dat zal tijdelijk zijn,
e capaciteit op verwachten de meesten. De massa
eker de komen- die de binnenvaart vervoert kan
n. niet zomaar over de weg of het CMA-CGM Mumbai
ding blijft mo- spoor. En dat zou uit milieuover-
ASF en Thyssen- wegingen ook niet wenselijk zijn.
ramt havenkade
egin deze week Maar enige zorg is er wel over de MUMBAI De directie van de Jawa-
ebben verlaagd, toekomst van de Rijnvaart. De harlal Nehru Port Trust is maan-
an grondstoffen. schippers ondervinden de gevol- dag 15 oktober een onderzoek
rindhandel zit gen van de klimaatverandering. gestart naar de toedracht van
handen in het De Rijn verliest de min of meer een bijzondere aanvaring in
wordt te duur stabiele afvoer van een gletsjer- haar haven.
oedkope grond- rivier en wordt steeds meer een
an worden ver- regenrivier. Dat betekent grotere Zaterdag voer het gloednieuwe
eden zijn moei- waterstandsverschillen. Sluizen- containerschip CMA-CGM Mum-
worden en er is bouw wordt als oplossing gezien. bai met flinke vaart pal tegen een
nde capaciteit. Maar niemand gelooft dat mee te kademuur. De oorzaak ligt moge-
e Gelderse IJssel maken. Het zou een enorme inves- lijk in een mislukte manoeuvre
e rivier staat zo tering vergen en vooral de Duitse om het schip te keren. Op een
de haven van milieuorganisaties zullen lang op video die van het incident werd
augustus onbe- de rem blijven staan. gemaakt is te zien dat de beman-
dreigt ook het ning van het schip het stuurboord
r het Twenteka- Hoe lang nog? anker laat vallen vlak voordat het
Hoe lang
Copyright © Schuttevaer. All rightsde huidige
situatie
reserved. 2018 schip de kade raakt.
Oktober 28, 2018 10:20 am (GMT +3:00) Powered by TECNAVIA
nog voortduurt is voor varenden De 336 meter lange CMA-GCM
n koffiedikkijken. De meeste geïn- Mumbai (10.100 teu) kwam uit Ka-

Centres d'intérêt liés