Vous êtes sur la page 1sur 4

Araling Panlipunan Reviewer

Ano ang Ekonomiks?


- "OIKONOMIA" (Salitang Griyego) -- Pamamalakad sa pamamahay
- Isang pagaaral sa pang araw-araw na buhay ng tao, kagaya ng kanyang kita, kabuhayan at lahat
halos ng materyal na aspeto ng kanyang buhay.
- Pangangailangan/Kagustuhan, Kakapusan, Alokasyon, Pinagkukunang Yaman, Agham
Panlipunan (Yung sentence nyan, nasa book natin. Post ko tmrw)
Dalawang katotohanan sa ekonomiks:
1. LIMITADO lamang ang pinagkukunang yaman
2. WALANG HANGGAN ang pangangailangan at kagustuhan
Dalawang Sangay ng Ekonomiks
1. Makroekonomiks – pangkalahatang ekonomiya (buong mundo)
2. Maykroekonomiks – bahaging pang-ekonomiya (maliit na parte, sa ating bansa lamang)
Mga Pamamaraan ng Ekonomiks
1. Positibo
- Ano ang lagay ng ating ekonomiya?
- Economic Indicators
2. Normatibo
- Ano ang pinakamahalagang dapat gawin sa ekonomiya?
Mga Pananaw sa Ekonomiks
1. Neo-klasikal na pananaw
- Neo - Bago
- Klasikal - Luma
2. Siyentipikong-Ekonomiyang Pulitika
Mga Pilosopo/Ekonomistang Neoklasikal
1. Adam Smith
- Ama ng Makabagong Ekonomiks
- "Let Alone Policy"
- "Laissez Faire"
- "Invisible Hand"
- Naniniwala sa wealth of the Nations
** Kapitalismo
2. David Ricardo
- Law of Diminishing Marginal Returns
- Labor Theory of Value
- Malayang Kalakalan
- Law of Comparative Advantage
3. John Meynard Keynes
- General Theory on Employment
Siyentipikong Pamamaraan
1. Pagtukoy sa Problema
2. Pagbuo ng teorya/Haypotesis
3. Paglikom ng Datos
4. Pagsuri ng teorya/haypotesis
5. Pagbigay ng konklusyon
Pinagkukunang Yaman
YAMAN KAALAMAN PAKINABANG SULIRANIN SOLUSYON
LUPA saging–malaking export tirahan, pinagkukunan Land conversion, DENR, Dept of Agrarian
Agricultura–tawag sa ng pagkain, trabaho Land Tenure Reform
panlupang trabaho (CARP) Squatting
Pagsasaka–pangunahing Food Shortage
trabaho
TUBIG Pangingisda – pangunahing hanap-buhay, pagkain, Polusyon, maling PD 948 Pollution
trabaho nagpapataas ng turismo, paraan ng Control Law, Executive
tirahan ng mga hayop, pangingisda Order 54 Pasig River
inumin Rehabilitation

GUBAT 53% ng bansa ay gubat pinagkukunan ng raw Illegal logging, DENR, Industrialization
Bunga: pagkaubos ng materials, tirahan ng mga Kaingin, Forest Fire, Tree Planting,
hayop, pagbaba ng water hayop, trabahong Deforestation Reforestation, Total Log
level, landslide agricultural Ban
MINERAL 3 uri ng mineral: Metaliko, pangunahing malawakang Department of
Di-metaliko at Panggatong nagpapataas sa reserba pagmimina(rampant Environment and
ng dolyar, pinagkukunan mining) Natural Resources
raw materials
ENERHIYA Renewable resources: pinagmumulan ng Global Warming, pagtitipid, pag-iwas sa
Lakas Geothermal elektrisidad, Climate Change, Air pagkonsumo ng Fossil
(pinakamataas na nagpapatakbo ng makina Pollution Fuel
produksyon) Lakas
Haydroelektrikal, Lakas
Hangin {windmill} Non-
Renewable resources:
nauubos at di puwede
gamitin muli (Petrolium,
Natural Gas,
BioGas{Fossil Fuel})
malaking deposito ng langis
–Palawan
TAO Lakas Paggawa(labor force) nakapagpapaunlad sa Brain Drain Over- Department of
– employed, unemployed, bansa, nagtatrabaho population Education, Dept of
under-employed mababang kalidad Labor and Employment
ng edukasyon Dept of Social Welfare
kalusugan and Development
PISIKAL nagpapabilis ng trabaho, Depreciation Metro Gwapo, Dept of
nagpapaunlad sa bansa, Public Works and
nakapagbibigay trabaho Highways
Presidents
1. Roxas
-- Rehabilitasyon ng Pilipinas
-- Bell Trade Act (Malayang kalakalan)
-- War Damage Act
-- Rehabilitation Finance Corp. (pamahalaan ang pautang at tulong na ipinagkaloob ng US)
2. Quirino
-- Import Control Law
-- Minimum Wage
3. Magsaysay
-- “Pangulo ng Masa”; “Tagapagligtas ng Demokrasya”
-- Land Reform Act
-- National Resettlement and Rehabilitation Act (NARRA)
>> mabigyan ng lupa ang mga magsasaka
-- Farmers' Cooperative Marketing Association (FACOMA)
--Economic Development Corps (EDCOR)
>> pabahay para sa mga HUK
4. Garcia
-- Filipino 1st Policy
5. Diosdado Macapagal
-- “Poor boy from Lubao”; “Ama ng Reporma sa Lupa”
-- DEKONTROL
-- Agricultural Land Reform Code
-- Land Bank of the Philippines
-- Kalayaan ng Pilipinas: Hulyo 4  Hunyo 12
6. Marcos
-- Masagana '99
-- Martial Law
-- Lumaki ang foreign debt
7. Aquino
-- “Ina ng Demokrasya”; “Ina ng Pilipinas”
-- Demokrasya
-- Family Code of 1987
>> nagpapatibay sa pamilyang Pilipino
-- Pagsasapribado
-- Comprehenssive Agrarian Reform Program (CARP)
-- Trade Liberalization
>> pagluwag sa kalakalan
8. Ramos
-- Philippines 2000 (Phils term phil dev't plan)
-- EVAT
-- Newly Industrialized Country
-- Social Reform Programs
-- National Reconcilliation
9. Estrada
-- “ERAP PARA SA MAHIRAP”
-- Angat Pinoy 2004
10. GMA
-- Holiday Economic = Special Holidays
-- Nagpatawad kay Erap
-- Charter Change ngunit hindi natuloy
-- OFWs
Pangangailangan at Kagustuhan

Pangangailangan Kagustuhan
- Pangunahing Pangangailangan/Basic/Primary Needs - Wants/Secondary Needs
- Mga bagay na mahalaga sa pananatili ng buhay ng tao - Maaaring tugunan o hindi tugunan sapagkat hindi
- Pagkain, Damit, Bahay nakasalalay ang buhay ng tao dito.
- Pangunahing Bagay (Necessities) - Panluhong Bagay (Luxuries)
**Ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao ay maaaring tugunan sa pamamagitan ng paglinang ng
pinagkukunang yaman na pangangailangan ng mga materyal na bagay o produkto at serbisyo o paglilingkod
**Utility: Kapakinabangan
**Value: Kahalagahan
Pangangailangang Pisikal: Pananamit
Pangangailangang Biyolohikal: Paginom ng tubig
Pangangailangang Lipunan: Cellphone
Pangangailangang Kultura: Pagkain

Teorya ng Pangangailangan ni Abraham Maslow


- Tinutugunan ng tao ang kanyang pangangailangan
ayon sa kung ano ang mas mahalaga.

Hinati sa lima:
Suliranin ng Ekonomiya
Kakapusan (Scarcity)
- Pinagkukunang yaman ay limitado
- Paglaki ng populasyon
- Dumaraming pangangailangan
Terms:
1. Opportunity Cost - kapalit na pagkakataon sa bawat pagpipilian, halaga ng pinagpalibang gawain (Hal. Pwede
ka namang bumili ng murang ballpen kesa sa mahal. Para makatipid ka. Basta pagtitipid yun. Check your book)
2. Trade-off - Kapalit na halaga sa bawat desisyong gagawin mo.
3. Wastong Gamit/Konserbasyon - Pagtitipid
4. Malthusian Theory - Population increase would outpace increases in the means of subsistence
5. Law of Diminishing Marginal Returns - A law of economics stating that, as the number of new employees
increases, the marginal product of an additional employee will at some point be less than the marginal product of
the previous employee.
6. Sustainable Development - a pattern of resource use that aims to meet human needs while preserving the
environment so that these needs can be met not only in the present, but also for future generations.