Vous êtes sur la page 1sur 1

ROC Friese Poort

College van Bestuur


Ter attentie van de heer R.Meijerink

cc: Burgermeester & Wethouders gemeente Leeuwarden

Leeuwarden, 29 oktober 2018


Betreft: terugtrekking Friese Poort als voorgenomen huurder nieuwbouw stadion SC Cambuur

Geachte heer Meijerink,

Afgelopen juli waren wij als supportersgeledingen van SC Cambuur blij verrast en gelukkig met de uitspraak
van de ROC Friese Poort om, ondanks de latere oplevering van het nieuwe Cambuurstadion, toch als huurder
van een deel van het stadion aan te blijven. Eén en ander betekende immers dat het nieuwe Cambuurstadion en
de grootschalige ontwikkeling op het gebied van leisure, detail, onderwijs en horeca op het WTC terrein voor de
stad Leeuwarden gewaarborgd zou zijn.

Tot onze verbazing, ongeloof en zeker grote teleurstelling bleek echter dat het College van Bestuur van ROC
Friese Poort middels een mail aan de verantwoordelijke wethouders van de gemeente Leeuwarden op vrijdag 19
oktober jongst leden te kennen heeft gegeven het vertrouwen in hen te hebben opgezegd en derhalve niet langer
als huurder van het nieuw te bouwen Cambuurstadion te willen aangemerkt worden.

Voor de supporters van onze geweldige club Cambuur betekent dit een klap in het gezicht en zorgt het besluit
van ROC Friese Poort voor veel onrust en grote teleurstelling. Het terugtrekken van ROC Friese Poort als
voorgenomen huurder zet de voortgang van de bouw van het nieuwe Cambuurstadion en de daarbij behorende
ontwikkeling van het WTC gebied zoals het nu lijkt volledig stop.

De supporters vragen u dan ook met klem om uw voorgenomen besluit in heroverweging te willen nemen. Het
kan toch niet zo zijn dan een verschil van interpretatie aangaande de financiering van de tijdelijke huisvesting
van een deel van ROC Friese Poort met de gemeente Leeuwarden het voortbestaan van onze prachtige
voetbalclub Cambuur bedreigt.

Graag zouden wij dan ook in een persoonlijk gesprek geïnformeerd willen worden over de huidige stand van
zaken en de mogelijkheden van de ROC Friese Poort om alsnog als huurder van het nieuwe Cambuurstadion aan
te blijven

Met vriendelijke groet,

Kees Elzinga
Voorzitter SCS Kern van Cambuur

Postbus 1286 - 8900 CG Leeuwarden


ING: NL37INGB0001300512 t.n.v. SCS Kern van Cambuur
www.kernvancambuur.nl