Vous êtes sur la page 1sur 6

REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN / HARIAN

MINGGU : 7
Hari : Ahad Tarikh: 11/02/2018

KELAS 3T3

SUBJEK Bahasa Inggeris

MASA 8.00 - 9.00

TEMA World Of Self

TAJUK My cousins, My neighbour

STANDARD Able to create simple texts using a variety of media with guidance :
PEMBELAJARAN 3.3.1
(b) linear

OBJEKTIF By the end of the lesson, pupils should be able to:


1. write about their family members details
2. create their own family tree

AKTIVITI 1. Selected pupils write their family members’ name in the


whiteboard. .
2. Each pupil writes their family members details in their workbook.
3. Pupils create their own family tree in the worksheet.
4. Pupils present their family tree in front of the class.

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Writing


Nilai : Appreciate family members
EMK : Creative and innovative

ABM/BBM Workbook, worksheet

PENILAIAN/PENTAKSIRAN Pupils able write their family members details.

KEHADIRAN /26

REFLEKSI The lesson was not carried out because of leave.

KERJA RUMAH -
REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN / HARIAN

MINGGU : 7
Hari : Ahad Tarikh: 11/02/2018

KELAS 3 T2

SUBJEK PENDIDIKAN MORAL

MASA 12.00 – 1.00

TEMA Bertanggungjawab

TAJUK Tanggungjawab di Sekolah

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.3 Menceritakan perasaan setelah


melaksanakan tanggungjawab di sekolah.

OBJEKTIF Murid dapat menceritakan perasaan selepas melaksanakan


sikap bertanggungjawab di sekolah

AKTIVITI 1. Murid menerangkan tentang sikap bertanggungjawab di


sekolah.
2. Murid membuat jadual perancangan perbelanjaan untuk
menceriakan kelas .
3. Murid menyatakan perasaan mereka setelah merancang
jadual perbelanjaan tersebut.
4. Murid membuat rumusan tentang perasaan setelah

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pendidikan Moral


Nilai : Bertanggungjawap
EMK : kreatif dan inovatif

ABM/BBM Buku teks, buku latihan,

PENILAIAN/PENTAKSIRAN Murid dapat menyatakan perasaan setelah melaksanakan sikap


bertanggungjawap di sekolah

KEHADIRAN /2

REFLEKSI P&P tidak dapat dijalankan kerana cuti rehat khas.

KERJA RUMAH -

REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN / HARIAN

MINGGU : 7
Hari : Isnin Tarikh: 12/02/2018

KELAS 3T3

SUBJEK Bahasa Inggeris

MASA 7.30 – 8.30

TEMA World Of Self

TAJUK My cousins, My neighbour

STANDARD Able to create simple texts using a variety of media with guidance :
PEMBELAJARAN 3.3.1
(b) linear

OBJEKTIF By the end of the lesson, pupils should be able to:


1. write about their family members details
2. create their own family tree

AKTIVITI 1. Selected pupils write their family members’ name in the


whiteboard. .
2. Each pupil writes their family members details in their workbook.
3. Pupils create their own family tree in the worksheet.
4. Pupils present their family tree in front of the class.

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Writing


Nilai : Appreciate family members
EMK : Creative and innovative

ABM/BBM Workbook, worksheet

PENILAIAN/PENTAKSIRAN Pupils able write their family members details.

KEHADIRAN /26

REFLEKSI The lesson was not carried out because attending interview in Putrajaya.

KERJA RUMAH -
REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN / HARIAN

MINGGU : 7
Hari : Selasa Tarikh: 13/02/2018
KELAS 3T3

SUBJEK Bahasa Inggeris

MASA 11.00 – 12.00

TEMA World Of Self

TAJUK My cousins, My neighbour

STANDARD Able to create simple texts using a variety of media with guidance :
PEMBELAJARAN 3.3.1
(b) linear

OBJEKTIF By the end of the lesson, pupils should be able to:


1. write about their family members details
2. create their own family tree

AKTIVITI 1. Selected pupils write their family members’ name in the


whiteboard. .
2. Each pupil writes their family members details in their workbook.
3. Pupils create their own family tree in the worksheet.
4. Pupils present their family tree in front of the class.

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Writing


Nilai : Appreciate family members
EMK : Creative and innovative

ABM/BBM Workbook, worksheet

PENILAIAN/PENTAKSIRAN Pupils able write their family members details.

KEHADIRAN 24/26

REFLEKSI All the pupils need guidance to write about their family members.

KERJA RUMAH -
REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN / HARIAN

MINGGU : 7
Hari : Selasa Tarikh: 13/02/2018

KELAS 3 T2
SUBJEK PENDIDIKAN MORAL

MASA 10.00 – 11.00

TEMA Bertanggungjawab

TAJUK Tanggungjawab di Sekolah

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.3 Menceritakan perasaan setelah


melaksanakan tanggungjawab di sekolah.

OBJEKTIF Murid dapat menceritakan perasaan selepas melaksanakan


sikap bertanggungjawab di sekolah

AKTIVITI 1. Murid menerangkan tentang sikap bertanggungjawab di


sekolah.
2. Murid membuat jadual perancangan perbelanjaan untuk
menceriakan kelas .
3. Murid menyatakan perasaan mereka setelah merancang
jadual perbelanjaan tersebut.
4. Murid membuat rumusan tentang perasaan setelah

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pendidikan Moral


Nilai : Bertanggungjawap
EMK : kreatif dan inovatif

ABM/BBM Buku teks, buku latihan,

PENILAIAN/PENTAKSIRAN Murid dapat menyatakan perasaan setelah melaksanakan sikap


bertanggungjawap di sekolah

KEHADIRAN 2 /2

REFLEKSI Kedua-dua muridnya dapat mencapai objektif.

KERJA RUMAH -

REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN / HARIAN

MINGGU : 7
Hari : Rabu Tarikh: 14/02/2018
KELAS 3T3

SUBJEK Bahasa Inggeris

MASA 11.00-12.00

TEMA World Of Self

TAJUK My cousins, My neighbour

STANDARD Able to use pronouns correctly and appropriately:


PEMBELAJARAN 5.1.2
(a) personal

OBJEKTIF By the end of the lesson, pupils should be able to:


1. Match the personal pronouns.
2. Replace the noun using personal pronouns.

AKTIVITI 1. Selected pupils list the personal pronouns on the whiteboard.


2. Pupils match the personal pronouns in the worksheet.
3. In pairs, pupils replace the noun using personal pronouns in the
worksheet.
4.Pupils check their answers with their teacher.

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Grammar


Nilai : Appreciate family members
EMK : Creativity and Innovation

ABM/BBM Worksheet

PENILAIAN/PENTAKSIRA Pupils able to match the personal pronouns.


N

KEHADIRAN /26

REFLEKSI Most of the pupils able to match the personal pronouns by their own.
Only a few pupils need teacher guidance to match the personal
pronouns.

KERJA RUMAH -