Vous êtes sur la page 1sur 1

UIT ETEN

13 december 2014, pag. 24

TEKST EN FOTO’S JAN WESTERA

Lauwwarme zalm en koel welkom

H et zal zelden zijn voorge-


komen in de tien jaar dat
het Hete Soepteam de
Friese horeca afstruinde in de speur-
tocht naar lekkers en gastvrijheid.
Maar in Weidum gebeurde het wel-
kamers laten zien. Hij klinkt oprecht
trots.
En terecht, want de Weidumer-
Hout is een kop-hals-rompboerderij
die is omgetoverd tot een fraaie
horecagelegenheid met camping,
Ook de rode wijnsaus bevalt hem,
want precies goed en niet te zoet
zoals hem vaak overkomt. Mijn vis,
een mooie moot verse kabeljauw, is
perfect gebakken en gegaard. De
lamellen glimmen mooi. Jammer
haast: de aanvechting om te vertrek- restaurant en hotel. En hij ligt nabij van de champignonroomsaus. Daar
ken nog voor E. en ik een blik op de een historische plek: het bruggetje had ik vooraf al enige twijfel over,
menukaart hadden kunnen werpen. over de Swette waar, indien langdu- over die combi. ,,Tegenover de
,,Hebt u gereserveerd?’’, klinkt het rig stijf bevroren, het publiek voor subtiele smaak van de vis moet je
die donderdag om tien voor zes in de hooguit iets lichts zetten, geen
WeidumerHout. Het voelt verre van zware roomsaus’’, meld ik aan E.,
een warm welkom in Weidum als ik die mijn waarneming deelt.

HET
door wil lopen naar E., die de enige Eens zijn we het ook over de
zichtbare gast is in het etablissement snijbonen, die uit eigen tuin komen Voor deze rubriek

SMAAKT ALS
op dat ogenblik. Twee personeelsle- van de WeidumerHout. De bonen gaan LC-journalis-
den doen zich tegoed aan de avond- zijn wat ons betreft niet lang genoeg ten uit eten met

EEN KANEELBOM
maaltijd. gekookt, waardoor ze wat glibberig Brenda de Zwaan,
Ik ontken het lichtelijk verbouwe- en krakend in onze mond aanvoelen. docente hospitality

DIE ONTPLOFT
reerd. De scherpe vraagstelling onder- ,,Als je snijbonen iets langer kookt, management, en Ed-
breekt mijn pas naar mijn tafelgenoot. worden ze ook ietsje zoeter’’, vertelt zard Delstra, docent

IN JE MOND
,,Moest dat?’’, stamel ik met vraagte- E. aan de bediening als ze komt gastronomie, van de
kens in mijn ogen. Want daar stond vragen of het ons smaakt. En oh ja, opleiding Interna-
niets over op de website en boven- de krokante frieten zijn oké en de tional Hotel Manage-
dien, de eetzaal is leeg. ,,Krijgt u een pastinaakpuree is prima op smaak. ment aan Stenden
grote groep?’’, wil ik weten. Blijkt niet het eerst de Elfstedenschaatsers kan Het dessert is crème brûlée met Hogeschool in Leeu-
geval. Buiten het seizoen is het door- zien als ze uit Leeuwarden zijn ver- kaneel. Een variatie op het populaire warden. Dit bezoek
deweeks altijd op reservering, wordt trokken. Franse nagerecht dat wordt gemaakt is onaangekondigd,
mij duidelijk gemaakt. Terug naar onze tafel, waar om van custard met een flinke laag het verslag is een
Nadat ik me als gast heb verant- een minuut voor half zeven de bedie- suiker, die gekaramelliseerd is. Dit momentopname.
woord dat ik dat niet wist, krijg ik het ning wederom aan ons verschijnt. Er karamelliseren van de suiker ge-
gevoel dat ik door mag lopen. E. heeft blijken twee soorten menu’s te zijn, beurt meestal met een brandertje.
reeds een eendere dialoog achter de een tweegangen vlees of vis en een ,,Heftig’’, laat E. weten als hij een
kiezen. Daarna heeft hij een kwartier driegangen, inderdaad, met dessert. paar ferme happen van het toetje
moeten wachten voor iemand een Beiden gaan we voor drie gangen heeft geproefd. Ik begrijp wat hij
gesprekje met hem aanknoopte. Voor (29,50 euro) en beginnen we met bedoelt. Het smaakt als een kaneel-
E. staat nu wel al een glas wit - Lin- lauwwarm huisgerookte zalm, een bom die ontploft in je mond. ,,Ka-
denhof dry white Paarl uit Zuid-Afrika voltreffer. Mooi van smaak, niet zout neel is een langzaam kruid, waar je
(3,75 euro) - op een soort van stamta- en zeker niet droog, nog een beetje al snel te veel van gebruikt’’, ver-
fel. Even later kan ik bij de bediening rosé van binnen. ,,Veel verfijnder klaart E., ,,De smaak van kaneel
ook een glaasje wijn bestellen. dan de fabrieksgerookte zalm die je komt pas na een half uur tijdens de
Om tien over zes worden kaarsjes in de supermarkt koopt’’, proeft E. bereiding echt op gang.’’
op onze tafel ontstoken. Vergezeld prijzend. De gemarineerde aubergi- Slotsom? De wrange smaak van
van de mededeling dat de keuken pas neschijfjes smaken als zongedroogde het onwarme welkom wordt met
om half zeven geopend is. tomaatjes en gelden wat ons betreft moeite (en witte wijn) weggespoeld
,,Als je geopend bent, moet je elke niet als de dikste vrienden van de vis. door het lekkers dat op ons bord
gast het gevoel geven dat hij een VIP De knapperige sla met frisse dressing belandt. Jammer dat dat nodig is,
is. Deze ontvangst kan duizend keer is in orde. Het begeleidende brood want ze kunnen - op enkele
beter’’, meent E. Opmerkelijk genoeg wekt de indruk uit de supermarkt te schoonheidsfoutjes na - wel
blijkt de gastheer bij vertrek wel in komen. degelijk een potje koken
staat ons dat gevoel te geven. Hij E. gaat vervolgens voor vlees, ik daar aan de Swette én
vertelt met geestdrift over de onder- voor vis. ,,Mmm, goed van gaarheid gastvrij zijn.
neming, de plannen die hij heeft met en lekker’’, oordeelt E. over zijn
het hotel en hij wil ons gaarne de ribeye van het Lakenvelder rund.

WeidumerHout
Dekemawei 9
Weidum
www.weidumerhout.nl