Vous êtes sur la page 1sur 2

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE


DEPARTAMENTUL CLINIC MEDICAL
Adresa: Galați, Al. I. Cuza 35, 800010
Nr. telefon 0336.130217 / fax: 0236.412100

PROGRAMA ANALITICĂ
DISCIPLINA: EDUCATIA TERAPEUTICA IN BOLILE CRONICE

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:


Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplină
de Sem. I Sem. II
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 14 - 14 - - V - 2 1303.3FA13D
ore

B. Obiectivele disciplinei:

Dobandirea cunostiintelor generale despre ceea ce reprezinta si despre importanta si aplicatiile
educatiei terapeutice in tratarea bolilor cronice.
 Necesitatea familiarizarii studentilor si introducerea metodelor de educatie terapeutica in practica
ingrijirii bolilor cronice.
 Oportunitatea abordării holistice a metodelor medicale convenționale și complementare, în
condiții de deplină responsabilitate profesională.
La terminarea anului III, absolventul trebuie să fie capabil să:
 Să cunoască dinamica bolilor cronice
 Să cunoască particularitățile de comunicare si de interactiune cu pacientul cu boala cronica
 Să cunoască semnele clinice și principiile de tratament în bolilele cronice
 Să cunoască și să recomande individualizat metodele de interactionare, socializare si
dispensarizare cu necesitatile fiecarui bolnav cronic in parte.

C. Metode de predare – învăţare:


 Metodele pedagogice folosite: expunerea, exemplificarea, descoperirea dirijată, observaţia, învăţarea
prin rezolvarea de probleme, studiul de caz, dialogul.

D. Forme şi metode de evaluare:


 evaluare sumativă prin probe orale şi scrise 100%.

E. Conţinutul cursului/număr de ore pentru fiecare temă:

CURSURI SEMESTRUL II

1. Educatia terapeutica in bolile cronice ./ 4h


2. Particularitatile de abordare in patologia alergologica./2h
3. Consultul motivational./ 4h
4. Tipuri de personalitati si abordarea lor motivationala./2h
5. Practica pe pacientii alergici standardizati./2h
F. Conţinutul lucrarilor practice/număr de ore pentru fiecare temă:
- Nu e cazul

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. https://www.slideshare.net/ACCESOAMGMAMR/prezentare-oamgmamr-ziua-mondial-a-sntii-2016
2. Evaluare si interventie psihoeducationala. Terapii educationale, recuperatorii si compensatorii 2011
3. Comunicare terapeutică - tehnici şi modele ale schimbării Odette Dimitriu 2014

Data aprobării programei analitice în departament: 10.09.2018

Director departament
Prof.Univ.dr. Doina Carina Voinescu