Vous êtes sur la page 1sur 2

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE


DEPARTAMENTUL DE STIINTE MORFO-FUNCTIONALE
Adresa: Galați, Al. I. Cuza 35, 800010
Nr. telefon 0336.130217 / fax: 0236.412100

PROGRAMA ANALITICĂ
DISCIPLINA: ALERGOLOGIE

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:


Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplină
de Sem. I Sem. II
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 14 - - - 14 - V - 2 - 1303.3OP12S
ore

B. Obiectivele disciplinei:
 Asigurarea unui barem minim de cunoștințe pentru ca în practica medicală absolventul să știe care sunt
situațiile clinice în care se ridică suspiciunile unor mecanisme alergice și care sunt metodele diagnostice
prin care acestea se pot tranșa
 Se propune ca la terminarea, cursului studenții să fie capabili:
‒ Sa aibe cunoștințe clare cu privire la definițiile reacțiilor de hipersensibilitate
‒ Sa aibe cunoștințe cu privire la diagnosticul diferențial dintre reacția alergică și cea pseudoalergică
‒ Sa cunoasca principiile și metodele de diagnostic al afecțiunilor alergice
‒ Sa aibe cunoștințe cu privire la bolile alergice respiratorii, cutanate, sistemice, la alergia la
medicamente, alimente, himenoptere și la latex, la alimente și aditivi alimentari
‒ Sa posede cunoștințe cu privire principiile tratamentului în bolile alergice

C. Metode de predare – învăţare:


 Metodele pedagogice folosite: expunerea, exemplificarea, descoperirea dirijată, observaţia, învăţarea
prin rezolvarea de probleme, studiul de caz, dialogul.

D. Forme şi metode de evaluare:


 evaluare sumativă prin probe orale şi scrise 100%.

E. Conţinutul cursului/număr de ore pentru fiecare temă:

CURSURI SEMESTRUL I

1. Definiţia şi clasificare alergiei la alimente. Mecanismele de bază a alergiei alimentare. Epidemiologie./ 1h


2. Alergenele alimentare majore. Alergenele alimentare rare. Reactivitatea încrucişată între polen şi alergene
alimentare. ./ 1h
3. Sindromul de alergie orală. Urticaria şi angioedemul./ 1h
4. Eczema atopică./ 1h
5. Alergia digestivă. Reacţii respiratorii./ 1h
6. Anafilaxia indusă de alimente./ 1h
7. Manifestări gastrointestinale (enteropatia proteică, boala celiacă, esofagita alergică eosinofilică) ./ 1h
8. Anamneza. Testarea cutanată prick, prick-prick, RAST./ 1h
9. Testul de provocare dublu-orb. Testul de provocare deschisă. Evicţia./ 1h
10. Alergene alimentare mascate./ 1h
11. Medicamente antialergice./ 1h
12. Etichetare alimentelor din perspectiva alergologului. Alimentele modificate genetic./ 1h
13. Reacţii controversate la alimente./ 1h
14. Definiţia aditivilor alimentari. Organizaţii guvernamentale europene şi americane de siguranţă alimentară.
Etichetarea aditivilor./ 1h

F. Conţinutul lucrarilor practice/număr de ore pentru fiecare temă:


- Nu e cazul

G. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Textbook of Allergy for the Clinician, Pudupakkam K. Vedanthan, Harold S. Nelson, Shripad N. Agashe,
Mahesh P A, Rohit Katial 2014
2. Set anti-2 volum Middleton: Principles and Practice (Expert Consult Premium Edition - caracteristici
îmbunătățite online și imprimare) ( în limba engleză) / N. Franklin Adkinson Jr. (Autor), Bruce S.
Bochner (Autor), Wesley Burks (Autor) 2013
3. Allergy and Asthma Practical Diagnosis and Management Editors: Mahmoudi, Massoud (Ed.) 2016
4. Allergy and Clinical Immunology (Mount Sinai Expert Guides) 1st Edition by Hugh A.
Sampson (Editor), Scott L. Friedman (Series Editor) 2015
5. Ierima G.Alexandru, Augustin Ierima, Ginel Baciu, Florin Dan Popescu, Imunologie și Imunopatologie
Editura Zigotto Galaţi 2012, ISBN 978-606-8303-59-8 ;

Data aprobării programei analitice în departament: 10.09.2018

Director departament
Conf.dr. Gurau Gabriela