Vous êtes sur la page 1sur 1

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

S.C. ____________________ S.A., reprezentată prin _______________, în


calitate de ________________, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale şi ale actului constitutiv al societăţii, propune
următoarea ordine de zi pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de
__________, ora _____.

Ordinea de zi:

1. _____________________________________
2. _____________________________________

S.C. ____________________ S.A.


Prin ____________________
Dl/Dna __________________