Vous êtes sur la page 1sur 497

COL·LECCIÓ DIPLOMÀTICA DE SANT PERE DE GALLIGANTS

(911-1300)

COL·LECCIÓ DIPLOMÀTICA DE SANT PERE DE GALLIGANTS (911-1300)
FUNDACIÓ NOGUERA www.fundacionoguera.com Col·lecció Diplomataris Director tècnic: Josep Maria S anS i T ravé

FUNDACIÓ NOGUERA

www.fundacionoguera.com

Col·lecció Diplomataris

FUNDACIÓ NOGUERA www.fundacionoguera.com Col·lecció Diplomataris Director tècnic: Josep Maria S anS i T ravé

Director tècnic: Josep Maria SanS i Travé

FUNDACIÓ NOGUERA

Diplomataris, 65

Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants

(911-1300)

Edició a cura d’Elvis Mallorquí

Volum II
Volum II
FUNDACIÓ NOGUERA Diplomataris, 65 Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants (911-1300) Edició a cura d’Elvis

BARCELONA, 2013

textos edievals catalans
textos
edievals
catalans
www.tmcat.net
www.tmcat.net

©

Elvis Mallorquí Garcia, 2013

textos edievals catalans www.tmcat.net © Elvis Mallorquí Garcia, 2013 Edita: Pagès Editors, S L Edita: Sant

Edita: Pagès Editors, S L Edita: Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida editorial@pageseditors.cat www.pageseditors.cat Primera edició: agost de 2013 ISBN obra completa: 978-84-9975-391-1 ISBN volum II: 978-84-9975-393-5 DL L 891-2013 Impressió: Arts Gràfiques Bobalà, S L www.bobala.cat

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

469

 

321

1264, febrer, 1 (1263)

Capbrevació. Guillem Jover reconeix a Ramon de Santjaume que té per ell una terra situada a Llampaies, indret de Portell de Sala, que ha comprat pel preu de 12 sous a Ermessenda Galzeran de Terra- des i al seu marit, Bernat de Terrades, amb diners de Ramon, i li promet fer tasca. Signa com a testimoni Pere de Capmany, clergue de Sant Pere de Galligants.

A*

Pergamí original, en el mateix full de pergamí que els documents núms. 320

  • i 322 (240 × 295 mm): ADG, Sant Feliu de Girona, pergamí núm. 160b. Carta partida per ABC.

Regest: DSFG, núm. 244.

Sig+num Guillelmi Juuerii, predicti, qui hec supradicta

terra Castilionis Seguerii, a meridie in terra mansi de Costa, ab occidente in terra predictorum Ermessende Gaucerende et Bernardi

de Terradis, a circio in honore mansi qui fuit condam Petri Belete. Testes huius rei sunt Petrus de Cabmayn, clericus Sancti Petri de

Gallicantu, et Matheus Juuerii, de

...

 

322

1264, febrer, 1 (1263)

Àpoca. Guillem Jover firma rebut a Ramon de Santjaume de 82 sous, part dels 140 que li ha satisfet per certa compra no especificada. Signa com a testimoni Pere de Capmany, clergue de Sant Pere de Galligants.

A*

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 469 321 1264,

Pergamí original, en el mateix full de pergamí que els documents núms. 320

  • i 321 (240 × 295 mm): ADG, Sant Feliu de Girona, pergamí núm. 160c. Carta partida per ABC.

Sig+num Guillelmi Juuerii, predicti, qui hoc firmo. Testes

... huius rei sunt Petrus de Cabmayn, clericus Sancti Petri de Galli-

cantu, et Matheus Juuerii, de

Lampadiis.

...

470

Elvis Mallorquí

323

1264, febrer, 10 (1263)

Enfranquiment. Bernat, abat de Sant Pere de Galligants, enfranqueix Maria, filla de Ramon Ferrer, de Caldes, per 2 sous i 8 diners.

A*

Pergamí original (180 × 140 mm): ADG, Almoina, Cassà de la Selva, pergamí núm. 549. Al dors: “núm. 549”.

Sit notum cunctis quod nos Bernardus, Dei gratia Sancti Petri de Gallicantu abbas, diffinimus Mariam, filiam Raimundi Ferret, de parrochia de Calidis, et omnem proieniem a te descendentem et omnes res tuas mobiles et inmobiles domino Deo et tibi ipsi et illi domino quem facere siue eligere volueris, ad omnem tuam uoluntatem de te ipsa facienda, sine retentu quem in te nec in proienie a te descendente nec etiam in rebus tuis non facimus, omnibus nostris uocibus et racionibus in te translatis et penes te remanentibus. Et propter hanc diffinicionem recognoscimus inde recepisse ·ii· solidos et ·viii· denarios barchinonenses de terno, renunciando excepcioni non numerate peccunie.

Actum est hoc ·iiii· idus februarii, anno Domini ·M·cc·lx· tercio.

Testes huius rei sunt Petrus Guillelmi, de Corciano, et Johannes de Baschera. + Ego Bernardus, abbas Sancti Petri de Gallicantu, subscribo. Sig+num Petri de Colle, presbiteri et monachi.

Sig+num Guillelmi de Molins, qui hoc scripsit die et anno quo supra.

1264, agost, 19

324
324

Establiment. Bernat, abat de Sant Pere de Galligants, concedeix a Ra- mon de Ginesta, de Palau-(sacosta), i al seu fill Ramon el camp que tenen pel dit monestir a la parròquia de Santa Eugènia, que van comprar a Pere de Santa Eugènia, a la seva muller Guillema i al seu pare, també anomenat Pere de Santa Eugènia, pel qual pa- guen dues mitgeres de blat en concepte de tasca i del qual han com- prat el braçatge degut al batlle, a canvi de 24 sous barcelonesos.

  • [A] Original perdut. Còpia de 1298 (200 × 290 mm): ACA, Monacals, Sant Pere de Galligants, rotlle 49, pergamí núm. 1. Deteriorat del marge superior dret.

B*

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

471

Hoc est translatum fideliter sumptum a quodam instrumento. cuius tenor talis est.

Sit notum cunctis quod nos frater Bernardus, Dei gratia abbas

Sancti [Petri de Gallicantu

...

suc]cessores meos, laudamus et conce-

dimus tibi Raimundo de Ginesta, de Palacio, et filio tuo Raimundo,

et uestris, perpetuo, totum illud [campum ...

]

monasterium, in par-

rochia Sancte Eugenie, et quem emistis a Petro de Sancta Eugenia et uxori sua, Guillelma, et patri suo, Petro [de Sancta Eugenia, ... ple]nius continetur, in expletis cuius campi consueuimus accipere tascham et bajulus noster braciatichum, quod braciaticum uos emis-

tis [

succes]soribus nostris pro dicta tascha, sit in dicto campo

]

apud Sanctam

... expletum siue non, duas migerias bladi bo[ni ...

Eugeniam, tamen si aliquo anno in dicto campo fuerit expletum

frumenti, dabitis nobis et successoribus nostris [ ] ...

·ii· migeriarum

bladi ad dictam mensuram in dicto festo Sancti Felicis. Et sic,

sub hec [condiciones], habeatis et teneatis predictum campum per

nos et nostros successores [nostros ...

]

pertinenciis et tenedonibus

et melioramentis et augmentis ibi factis et faciendis et cum omni

sua proprietate et integritate et cum omnibus [illius campi ...

]

ad

omnes uestras uestrorumque uoluntates omni tempore ibi et inde

faciendas, saluo jure nostro et successorum nostrorum in omnibus.

Et propter hanc laudacionem ac [concessionem

bra]ciatici con-

renunciando excepcioni non numerate peccunie, viginti ·iiii or · solidos

[barchinonenses

...

Et nos Raimundus de Gi]nesta et filius meus,

Raimundus, predicti, laudamus et concedimus hec omnia supradicta et per nos et nostros promitimus uobis domino fratri Bernardo, [ ], ...

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 471 Hoc est

predicto, et successoribus uestris annuatim, loco dicte tasche, dare

et soluere annuatim si[cut] sit ibi expletum aut non dictas duas

migerias [bladi ...

]

boni et pulcri prout supradicitur in festo Sancti

Felicis et si expletum frumenti aliquo anno ibi fuerit dabimus et

soluimus uobis et successoribus uestris in illo festo duas migerias

[

...

]

dictum campum et melioramenta omnia que ibi fecerimus.

Actum

est

hoc

·M·cc·lx· quarto.

·xiiii·

kalendas

septembris,

anno

Domini

Sig+num Raimundi de Ginesta. [Sig+num] Raimundi de Gi- nesta, eius filii, qui hoc firmamus. Testes huius rei sunt Petrus de Areis et Arnaldus Ascorarius, de Mercatallo. + Ego Bernardus, abbas Sancti Petri de Gallicantu, subscribo. Bernardus, monachus et leuita.

472

Elvis Mallorquí

SSS. Arnallus de Sancto Martino, qui hoc scripsit mandato Bernardi de Vicco, publico Gerunde notarii, cum suprascripto in

·v·

et

in

·viii· linea

et

raso et

emendato in ·xii· linea, die et anno

quo supra.

 

+ Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco, publici Gerunde notarii, subscribo.

Sig+num Petri Burgesii, publici notarii substituti auctoritate regia a Raimundo de Toylano, publico Gerunde notario, qui ·iiii o · kalendas nouembris, anno Domini ·M·cc·xc· octauo, hec fideliter translatauit et cum autentico comprobauit.

1265, juliol, 6

325

Venda. Pere de Cabanelles, infermer del monestir de Sant Pere de Ga- lligants, ven a Cerdana, abadessa de Sant Feliu de Cadins, repre- sentada per Arnau, abat de Vilabertran, les tasques i altres agrers que pel seu monestir rep al vilar de Pols, a la resta de la parròquia d’Ordis i a la borda Garriga de Navata, pel preu de 350 sous barcelonesos.

A*

Pergamí original (170 × 580 mm): ADG, Sant Feliu de Cadins, pergamí núm. 120. Al dors: “núm. 150, any 1265”.

Sit notum cunctis quod ego Petrus de Cabanellis, infirmarius monasterii Sancti Petri de Gallicantu, in manu et posse de uobis domino Arnaldi, Dei gratia abbate monasterii de Villabertrando, recipiente, hoc instrumentum nomine et racione domine Cerdane, abbatisse monasterii Sancti Felicis de Catinis, de consilio pariter et assensu domini Bernardi, Dei gratia abbatis et conuentus monasterii Sancti Petri de Gallicantu, vendo dicte domine Cerdane, abbatisse, et conuentui Sancti Felicis de Cadins, licet absenti tanquam presenti, et quibuscumque dare, dimitere, uendere seu quolibet alio modo alienare uoluerit, in perpetuum, pro francho et libero alodio, et uobis dicto Arnaldi, abbati Villebertrandi, pro eius, omnes taschas, census, agraria, bajulias, tercia, laudismia, foriscapia et omnia jura et terrarum dominia et quicquid aliud juris et racionis ego, racione officii infirmarie Sancti Petri, accipio et accipere debeo et consueui jure dominii uel alio modo in toto villari de Pools, quod est in parrochia Sancti Juliani de Ordeis, et in tota et per totam ipsam par- rochiam de Ordeis, in quibuscumque locis, et in borda quam tenet

472 E lvis M allorquí SSS. Arnallus de Sancto Martino, qui hoc scripsit mandato Bernardi de

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

473

Bernardus de Garrica, de Nauata, que est in parrochia Sancti Petri de Nauata. Que omnia uniuersa et singula, sicut melius, sanius et utilius potest dici, intelligi seu etiam excogitari, ad bonum et utili- tatem dicte domine abbatisse et eius conuentus presentis et futuris et ut melius ego, racione officii infirmarie, predicta jura et dominia accipio et accipere consueui in predictis locis, sic uobis dicto Ar- naldo, abbati Villebertrandi, nomine dicte domine abbatisse et sui conuentus, et eidem domine abbatisse et suo conuentui, presenti et futuro, uendo pro francho et libero alodio precio trescentorum quadraginta solidorum barchinonesium monete de terno, quos in bonum et proficuum officii dicte infirmarie expendisse confiteor et misisse, renunciando excepcioni non numerate peccunie seu etiam non recepte. Et si amplius ualet hec uendicio jamdicto precio uel de cetero plus excesserit in valorem, totum illud gratis et ex certa sciencia dono dicte domine abbatisse et eius conuentui donacione irreuocabili inter viuos, renunciando expresse auxilio et beneficio illius legis per quam deceptis ultra dimidiam justi precii subuenitur. Et ideo de meo meorumque successorum infirmariorum jure, posse et dominio extraho et eicio hec predicta eadem in dicte domine abbatisse et sui conuenimus presentis et futuri jus, potestatem et dominium quiete et libere transferendo. Et cum presenti publico instrumento concedo dicte domine abbatisse quod ipsa, sua propria auctoritate, possit et debeat possessionem predictorum occupare et sibi et suo monasterio eandem perpetuo retinere, mandando personis qui predicta prestant dominia atque jura ut de ipsis dicte domine abbatisse et suo conuentui respondeant de cetero atque tradant. Et absoluo inde illos, dando et cedendo dicte domine abbatisse et suo conuentui, presenti et futuro in predictis omnia jura mea et loca, uoces et raciones et acciones reales et personales utiles et directas que mihi, racione officii dicte infirmarie, competunt uel competere debent ad omnes uoluntates dicte domine abbatisse et sui conuentus, presentis et futuris, pro francho et libero alodio perpetuo faciendas, sine omni retentu quem in predictis non facio, omnibus meis meorumque successorum uocibus et racionibus inde perpetuo extinctis et penes dictam dominam abbatissam perpetuo remanentibus et translatis. Et conuenio uobis, dicto domino Ar- naldi, abbati Uillebertrandi, stipulanti pro dicta domina abbatissa et suo conuentu et eidem domine abbatisse, licet absenti tanquam presenti, predicta omnia uniuersa et singula semper sibi facere ha- bere et tenere in pace pro francho et libero alodio. Et ego et mei successores erimus inde sibi defensores et legitimi actores contra

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 473 Bernardus de

474

Elvis Mallorquí

cunctas personas. Verum si aliqua persona in predictis superius uenditis tetigerit, contradixerit, emparauerit, perturbauerit, inquie- tauerit siue questionem aliquam uel demandam inde contra dictam dominam abbatissam et suum conuentum mouerit, ego statim ante litis contestationem et cause ingressum promito me ante ipsos po- nere et honus litis in me suscipere et ipsos indempnes seruare a litis principio usque in finem, cum meis missionibus et expensis in curia et extra, in judicio et extra, in placito et extra. Et si forte racione predictorum dictam dominam abbatissam uel eius conuen- tum dampnum aliquid uel interesse aut missiones aliquas facere uel pati oportuerit, totum promito eis ad suam uoluntatem in integrum resarcire et credatur eis uerbo simplici sine sacramento et testium produccione. Et pro hiis omnibus uniuersis et singulis complendis et atendendis et de euiccione et omni interesse obligo uobis dicto Arnaldi, abbati Villebertrandi, nomine dicte domine abbatisse et sui conuentus, et eidem abbatisse et suo conuentui, presenti et futuro, me et omnes successores meos infirmarios et omnia bona mobilia et inmobilia et jura dicte infirmarie ubique presencia et futura. Et si aliquo jure scripto uel non scripto siue excepcione uel occasio- ne aliqua in futurum contra predicta uenire possem illis omnibus penitus renuncio. Ad hec nos Petrus Felix et Johannes Felix, eius filius, de Podialibus Militum, bajuli dictorum bonorum, laudamus et concedimus dicte domine abbatisse et suo conuentui presenti et futuro uendicionem per dictum infirmarium de predictis superius sibi factam, diffinientes et in perpetuum remitentes eisdem quicquid juris et racionis habemus in predictis honoribus, racione bajulie uel alio quouis jure, et eisdem cedimus omnia jura nostra et loca et raciones et acciones nobis competentes uel competituras ad omnes suas uoluntates perpetuo faciendas, sine omni retentu nostro et nostrorum, recognoscentes nos propter hanc diffinicionem recepisse viginti solidos super quorum recepcione renunciamus excepcioni non numerate peccunie atque doli et juramus, per Deum et eius sancta ·iiii or · <e>uuangelia corporaliter tacta, quod predictam uendicionem semper ratam et inuiolabilem habeamus, teneamus et obseruemus et nunquam contraueniamus et cum hiis renunciamus omni juri nobis in predictis competenti uel competituro.

474 E lvis M allorquí cunctas personas. Verum si aliqua persona in predictis superius uenditis tetigerit,

Actum est hoc ·ii e · nonas julii, anno Domini ·M o ·cc o · sexsage- simo quinto.

Sig+num Petri Felicis. Sig+num Johannis Felicis, eius filii, predictorum, qui predicta concedimus et firmamus. Testes huius rei sunt Guillelmus Sunearii, legista, Petrus de Pools, Arnaldus de

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

475

Costabela, scutifer, Arnaldi de Colonico, Bernardi Siluani et Rai- mundus Fornerius, de Gerunda. + Ego Bernardus, abbas Sancti Petri de Gallicantu, subscribo. Ego Petrus de Cabanellis, infirma- rius, subscribo. Ego Guillelmus de Castelleto, monachus, subscribo. Ego Guillelmus de Romaniano, monachus, subscribo. Bernardus de Maura, monachus et leuita. Frater Bernardus de Monte Acuto, presbiter et monachus. Ego Berengarius de [Luperia] 1 subscribo. Ego Petrus de Pedrono subscribo. Ego Petrus, Dei gratia Gerun- densis episcopus, subscribo.

Sig+num Michaelis de Ulmo, qui hoc scripsit, mandato Ber- nardi de Vicco, publici Gerunde notarii.

+ Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco, publici Gerunde notarii, subscribo.

1. Lectura dubtosa.

1265, octubre, 19

326

Enfranquiment. L’abat Bernat de Sant Pere de Galligants enfranqueix Guillema, filla de Pere Rufí de Cassà de la Selva, que passa a ser dona pròpia de l’Almoina, per 2 sous i 8 diners barcelonesos.

A*

Pergamí original (163 × 84 mm): ADG, Almoina, Cassà de la Selva, pergamí núm. 737.

Notum sit cunctis presentibus acque futuris quod nos Bernar- dus, Dei gratia abbas Sancti Petri de Gallicantu, per nos et omnes nostros successores, soluimus et diffinimus te Guillelmam, filiam Petri Rufi, de Caciano, condam defuncti, ad Deum et Elemosinam de Gerunda et te penitus egescimus de nostro dominio et seruitute et omniem prolem descendentem a te et omnes res tuas presentes et futuras, mobiles et inmobiles, ubique. Et pro hac diffinicione confitemur a te recepisse et penes nos habuisse ·ii· solidos et ·viii· denarios monete de terno, renunciando excepcioni non recebte pecunie et non numerate.

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 475 Costabela, scutifer,

Actum

est

·M o ·cc o ·lx o ·v o

·.

hoc

·xiiii·

kalendas

nouembris,

anno

Domini

+ Ego Bernardus, abbas Sancti Petri de Gallicantu, subscribo. Sig+num Petri de Colle, presbiteri et monachi. Sig+num Guillelmi Terreni, de Sarriano. Sig+num Berengarii Bonelli, de Sancto Andrea de Alodio, testium huius rei.

476

Elvis Mallorquí

Bernardus Dorcha, clericus de Sancta Eugenia, qui hoc scrib- sit, rogatus, die anno quo SSS. supra.

1266, setembre, 13

327

Heretament. Ferrera, vídua de Joan Draper, de Santa Eugènia, d’acord amb el seu fill Berenguer Draper, dóna a la seva filla Ferrera, mu- ller de Pere Ferrer, de Santa Eugènia, unes cases i l’hort que hi ha al costat, situades a l’alou de Sant Pere de Galligants, a Santa Eugènia, a prop de l’androna i el fossar de l’església de Santa Eu- gènia, amb la reserva que ella ho tindrà mentre visqui.

A*

Pergamí original (300 × 210 mm): ACA, Monacals, Sant Pere de Galligants, rotlle 50, pergamí núm. 25.

Sit omnibus notum quod ego Ferraria, uxor quondam Johan- nis Draperii, de Sancta Eugenia, consilio et voluntate Berengarii Draperii, filii mei, gratuito animo et voluntate spontanea, per me et meos presentes et futuros, dono tibi Ferrarie, filie mee, uxori Petri Ferrarii, de Sancta Eugenia, et tuis, perpetuo, titulo perfecte donaciones irreuocabiliter inter viuos, quasdam domos et quendam ortum, quas et quem habeo in alodio Sancti Petri de Gallicantu, apud Sanctam Eugeniam, racione laxia quam inde michi fecit in suo testamento Dominicus de Sancta Eugenia, condam auus meus, et racione confirmacionis michi facte per dominum Bernardum, Dei gratia de Gallicantu abbatem, et conuentum eiusdem ecclesie, prout in cartis inde confectis continetur. Que domus se tenent cum androna et fossario ecclesie de Sancta Eugenia et cum domibus abbatis. Ortus uero predictus se tenet cum orto dicti abbatis et cum rego comitali. Predictas itaque domos et ortum, cum omnibus integritatibus et proprietatibus suis, tenedonibus et pertinenciis, solis et suprapositis dictarum domorum, guttis, stillicidiis, tectis, parietibus, fenestris et appetibus, cloaquis, foueis, hostiis, januis, introitibus et exitibus dictarum domorum et orti, arboribus et plantis diuersorum generum dicti orti et cum porticis et anuanis et tabulis dictarum domorum et cum omnibus melioramentis ibi- dem factis et faciendis et cum omnibus aliis uniuersis et singulis ad hec predicta pertinentibus et pertinere debentibus aliquibus modis de abisso usque ad celum, tibi et tuis dono in eternum titulo perfecte donaciones irreuocabiliter inter viuos. In hunc

476 E lvis M allorquí Bernardus Dorcha, clericus de Sancta Eugenia, qui hoc scrib- sit, rogatus,

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

477

uero modum et hoc retento et saluo mihi quod predictas domos et ortum habeam ego, teneam, possideam et expletem cunctis diebus vite mee et sim inde domina et potens et habeam inde et recipiam usum fructuum. Et incontinenti post obitum meum habeatis et recipiatis tu et tui dictas domos et ortum ad omnes uestras uestrorumque voluntates [cuicumque] volueritis perpetuo faciendas, sine contradiccione retencione vinculo et obstaculo per- sone alicuius, saluo tamen semper in omnibus et per omnia censu jure domino fatica reuerencia et fidelitate ecclesie Sancti Petri de Gallicantu, prout melius in cartis inde factis continetur. Ne uero ego possim uel possit aliqua persona nomine meo unquam contra predictam donacionem uenire uel ea que dicta sunt in totum uel in partem inimicum reuocare cause ingratitudinis et omni cuilibet juri et consuetudini contra predicta in aliquo facienti quantum ad hec penitus renuncio.

Actum est hoc idus septembris, anno Domini millesimo ·cc·lx· sexto.

Sig+num Ferrarie, predicte, que hec concedo et firmo. Sig+num Berengarii Draperii, predicti, qui hec laudo et firmo. Testes huius rei sunt Petrus Ferrassa, Raimundus Ventre et Petrus de Prato.

Sig+num Jacobi de Marina, notarii publici Maiorice, qui hec scripsit et clausit.

328

1266, setembre, 24

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 477 uero modum

Venda. Arnau Abat, de Sant Gregori, i la seva muller Guillema venen a Ramon de Verdaguer, de la mateixa parròquia, una feixa de terra que tenien sota domini de l’abat de Sant Pere de Galligants, prop del mas Armentera, pel preu de 60 sous barcelonesos, salvant la tasca, el braçatge i 4 diners anuals per Sant Pere com a ajuda al cens que paga el mas Martí a l’esmentat monestir.

A*

Pergamí original, en el mateix full que els documents núms. 329

i

330

(193 × 618 mm): AAT, fons Verdaguer, pergamí núm. 75a. Al dors: “nu. 75.

Verdaguer”.

Sit notum cunctis quod nos Arnallus Abbat, de Sancto Gre- gorio, et Guillelma, conjuges, per nos et nostros presentes atque futuros, gratis et spontanea uoluntate ac nemine cogente, uendimus et tradimus tibi Raimundo de Uerdegerio, de eodem loco, et tuis et

478

Elvis Mallorquí

quibus uolueris, perpetuo, totam illam nostram fexiam terre quam habemus et tenemus per abbatem Sancti Petri de Gallicantu, subtus mansum de Armenteria, in parrochia supradicta, que affrontat ab oriente in honore Petri Gaufredi et in nostro honore, a meridie in honore dicti Petri Gaufredi, ab occidente in clauso Guillelmi de Armentaria et Petri Gaufredi, a circio in alueo aque de Lemena. Sicut de hiis ·iiii or · fronteriis dicta fexia includitur ac etiam termi- natur, sic illam tibi et tuis perpetuo uendimus et tradimus, cum ingressibus et exitibus, pertinenciis, tenedonibus et melioramentis factis ibi et ammodo faciendis, sicut melius et utilius potest dici et intelligi ad tuum comodum et tuorum, et cum omnibus in se habentibus ac etiam cum omnibus suis proprietatibus et integri- tatibus, precio sexsaginta solidorum barchinonensium monete de terno, de quibus confitemur et recognoscimus a te nos bene fore paccatos, renunciantes excepcioni non numerate peccunie atque doli. Et si amplius ualet dicta fexia uel de cetero plus excesserit in ualorem, totum illud gratis et ex certa sciencia tibi et tuis donamus donacione irreuocabili inter uiuos, renunciando expresse auxilio et beneficio illius legis per quam deceptis ultra dimidiam justi precii subuenitur. Et ideo de nostro jure et potestate extrahimus et eicimus dictam fexiam in tuum et quorum uelis jus, potestate et dominium quiete et libere transferendo. Et in presenti mitimus inde te in corporalem possessionem ad habendum et tenendum omnique tempore possidendum, ad omnes tuas tuorumque uolun- tates ibi et inde perpetuo faciendas, saluo jure et dominio domini abbatis Sancti Petri de Gallicantu in omnibus et per omnia, cui tu et tui prestetis fideliter de expletis tascham et braciaticum; et preterea dabitis tu et tui singulis annis ad auxilium census mansi Martini in festo Sancti Petri de junio quatuor denarios barchi- nonenses monete de terno, sine retentu quem ibi uel inde non facimus, omnibus nostris uocibus et racionibus et nostrorum inde perpetuo extinctis et penes te et tuos remanentibus et tranlatis. Et conuenimus tibi, per nos et nostros, predictam fexiam semper tibi et tuis facere habere et tenere in pace et erimus inde tibi et tuis defensores et guarentes contra cunctas personas. Et pro hiis omnibus complendis et atendendis ac de euiccione et omni interesse, obligamus tibi et tuis quilibet in solidum renunciantes beneficio diuidende accionis et epistole diui Adriani nos et heredes ac successores nostros et omnia nostra bona ubique mobilia et inmobilia presencia et futura. Et ego Guillelma, scienter, in hac parte cerciorata de jure meo, renuncio beneficio senatus consulti

478 E lvis M allorquí quibus uolueris, perpetuo, totam illam nostram fexiam terre quam habemus et

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

479

uelleyani et illius legi qua rerum dotalium prohibet fieri aliena- cionem et beneficio illius autentici quo succurritur mulieribus in instrumento mariti subscribentibus et omni alii juri et racioni pro me facientibus. Et ad majorem firmitatem predictorum omnium, juramus nos ambo, per Deum et ejus sancta ·iiii or · euangelia cor- poraliter tacta, predictam uendicionem semper ratam habere et in perpetuum obseruare, atendere et complere et nunquam contraue- nire aliqua racione. Et si aliquo jure uel racione contra predicta uenire possemus, illis in perpetuum renunciamus.

Quod est actum ·viii o · kalendas octobris, anno Domini mille- simo ·cc o ·lx o · sexto.

Sig+num Arnalli Abbat. Sig+num Guillelme, ejus uxoris, pre- dictorum qui predicta omnia concedimus et firmamus. Testes hujus rei sunt Guillelmus de Sancto Gregorio, sabaterius, et Bernardus de Verdegerio, mercerius. + Ego Bernardus, abbas Sancti Petri de Gallicantus, subscribo. Ego Guillelmus de Castelleto, monachus, subscribo. Sig+num Guillelmi de Abbatia, bajuli, qui hec firmat.

Sig+num Michaelis de Ulmo, qui hoc scripsit mandato Ber- nardi de Vicco, publici Gerunde notarii.

+ Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco, publici Gerunde notarii, subscribo.

329

1266, setembre, 24

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 479 uelleyani et

Promesa. Arnau Abat, de Sant Gregori, i la seva muller Guillema pro- meten a Ramon de Verdaguer, de la mateixa parròquia, que quan els seus fills Pere i Ramon arribin a l’edat de poder firmar ins- truments, els faran firmar la venda que li han fet de la feixa que tenien per l’abat de Sant Pere de Galligants.

A*

Pergamí original, en el mateix full que els documents núms. 328

i

330

(193 × 618 mm): AAT, fons Verdaguer, pergamí núm. 75b. Al dors: “nu. 75.

Verdaguer”.

Sit notum cunctis quod nos Arnallus Abbat et Guillelma, conjuges, parrochie Sancti Gregorii, per nos et nostros, quilibet in solidum, promitimus tibi Raimundo de Uerdegerio, ejusdem parrochie, nos facturos et curaturos ut, cum Petrus et Raimun- dus, filii nostri, fuerint etatis cartam firmandi, ut ipsi firment ad monicionem tuam uel tuorum et absque omni tua missione ins-

480

Elvis Mallorquí

trumentum uendicionis quam nos tibi fecimus de illa fexia quam habebamus et tenebamus per abbatem Sancti Petri de Gallicantu, subtus mansum de Armenteria, in parrochia Sancti Gregorii, sicut in instrumento empcionali quod inde habes lacius noscitur conti- neri. Et si de predictis in nobis defeceris et propter hec dampnum aliquod uel interesse passus fueris siue missiones feceris, totum illud tibi et tuis reffundere promitimus ad uestram uoluntatem et credamini inde uerbo simplici sine sacramento et testium proba- cione. Et de hiis omnibus tene[tur tibi et tuis] in morte et uita quilibet in solidum, renunciantes beneficio diuidende accionis et epistole diu[i Adriani]. Et hoc totum damus tibi in omnibus nostris bonis et rebus mobilibus et inmobilibus ubique. Et ego Guillelma, [predicta, cerciorata in] hac parte, renuncio beneficio senatus consulti uelleyani et juri ipothece quod habeo in bonis uiri mei, [racione sponsalicii] mei uel alio modo.

Quod

est

actum · viii o · kalendas octobris, anno Domini

·M o ·cc o ·lx o · sexto.

[Sig+num Arnaldi] Abbat. Sig+num Guillelme, uxoris eius, predictorum, qui predicta omnia concedimus et firmamus. Testes [hujus rei sunt] Guillelmus de Sancto Gregorio, sabaterius, et Bernardus de Verdegerio, mercerius.

Sig+num Michaelis de Ulmo, qui hoc scripsit mandato Ber- nardi de Vicco, publici Gerunde notarii.

+ Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco, publici Gerunde notarii, subscribo.

1266, setembre, 24

330
330

Àpoca. Arnau Abat i la seva muller Guillema, de la parròquia de Sant Gregori, reconeixen haver rebut de Ramon de Verdaguer, de la ma- teixa parròquia, 13 sous barcelonesos per raó de canvi, que pro- meten retornar-li al cap de dos anys.

A

Pergamí original, en el mateix full que els documents núms. 328

i

329

(193 × 618 mm): AAT, fons Verdaguer, pergamí núm. 75c. Al dors: “nu. 75.

Verdaguer”.

Sit notum cunctis quod nos Arnallus Abbat et Guillelma, conjuges, parrochie Sancti Gregorii, recognoscimus [tibi Raimundo] de Verdegerio, ejusdem parrochie, et cui uolueris, racione mutui

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

481

quod nobis bono amore diu est fecisti, renuncian[tes excep]cioni non numerate peccunie, tresdecim solidos barchinonenses mone-

te de terno, quos tibi uel cui uolueris in pace [

...

promi]timus a

festo Omnium Sanctorum primo uenturo ad duos annos. Quod

nisi fecerimus et deinde propter dilacionem, damp[no ...

]

uel in-

teresse passus fueris siue missiones feceris, totum illud tibi et tuis

reffundere ad uestram promitim[us ...

]

credendo inde uobis uestro

simplici sine aliquo sacramento probacione. Et de hoc tenetur tibi

et tuis in mor[te et uita quilibet] in solidum, renunciantes beneficio diuidende accionis et epistole diui Adriani. Et hoc totum donamus

[

...

]

et rebus mobilibus et inmobilibus habitis et habendis ubique.

Et ego Guillelma, scienter in hac parte, r[enuncio beneficio] senatus consulti uelleyani et juri ipothece quod habeo in bonis jamdicti uiri mei, racione sponsalicii mei uel alio [modo.

Quod

est]

actum

·M o ·cc o ·lx o · sexto.

·viii o ·

kalendas

octobris, anno Domini

Sig+num Arnaldi Abbat. Sig[+num Guillelme], eius uxoris, predictorum, qui predicta omnia concedimus et firmamus. Testes hujus rei sunt Guillelmus de Sancto Grego[rio, sabaterius], et Bernardus de Verdegerio, mercerius.

Sig+num Michaelis de Ulmo, qui hoc scripsit mandato Ber- nardi de Vicco, publici Gerunde notarii.

+ Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco, publici Gerunde notarii, subscribo.

1267, juny, 6

331
331

Testament. Miquel Pellicer, del burg de Sant Pere de Galligants de Gi- rona, dicta testament, pel qual nomena marmessors Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina, Guillem de Maixella, pedrer, i Avinyó, clergue de Sant Pere de Galligants. Elegeix sepultura a la seu; fa llegats de devoció a diverses esglésies gironines, com el mo- nestir de Sant Pere. Reconeix deutes envers la seva criada Maria, firma a la seva esposa Maria l’esponsalici i li deixa en millora la vinya que havia estat de n’Hostoles i nomena hereva seva univer- sal l’Almoina.

A*

Pergamí original (230 × 265 mm): ADG, Almoina, Testaments, pergamí núm. 23. Al dors: “n. 23”.

482

Elvis Mallorquí

Cum nichil sit morte certius nichilque incertius hora mortis, idcirco ego Michael Pelliperius, de burgo Sancti Petri de Gallicantu, detentus egritudine corporali, in meo bono sensu plena memoria ac loquela, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, meum condo testamentum in quo meos eligo manumissores Marchesium de Sancta Cecilia, prepositum Elemosine quam Arnaldus de Scala condam in sede statuit Gerundensi, et Guillelmus de Mexella, pe- trarium, ac Auinionum, clericum Sancti Petri de Gallicantu, quos deprecor quod si me mori contigerit ante quam aliud testamentum mihi condere licet, ipsi sine dampno suo distribuant omnia bona mea prout hic inferius inuenerint ordinatum.

In primis eligo michi sepulturam in cimiterio sedis Gerunde, cui dimito quinque solidos; pro missis ibidem canendis, ·v e · solidos;

Sancto Petro, · v e · solidos et pro missis ibidem canendis, ·v e · soli- dos; Sancto Nicholao, ·ii· solidos; Sancto Felici, ·iiii or · solidos; mense fratrum predicatorum et fratrum minorum, quinos solidos; fratribus penitencie, ·iii· solidos; et rogo omnes predictos quod sint memores anime mee; Hospitali Nouo et operi pontis de Mercatallo, unicuique denarios.

·xii·

...

332

1267, octubre, 4

Establiment. Bartomeu Ponç, de Bordils, i la seva muller, Maria, esta- bleixen a Vivó Peixater i a la seva muller, Maria, la feixa anome- nada Figuereta, situada a la parròquia de Bordils, per 50 sous bar- celonesos, salvant els drets de l’abat de Sant Pere (de Galligants) i el cens en ajuda del mas dels estabilients de 4 diners barcelonesos per Sant Feliu.

482 E lvis M allorquí Cum nichil sit morte certius nichilque incertius hora mortis, idcirco ego
  • [A] Original perdut. Còpia de 1275 (190 × 285 mm): ACA, Monacals, Sant Pere de Galligants, rotlle 3, pergamí núm. 4.

B*

Hoc est translatum fideliter sumptum a quodam instrumento, quod sic incipit.

Sit notum cunctis quod nos Bartholomeus Poncius, de Bur- dillis, et uxor mea, Maria, per nos et per omnes nostros presentes et futuros, vendimus tibi Vivono Piscaterio et uxori tue, Marie, et uestros, imperpetuum, totam illam nostram fexiam integre que di- citur de Figereta, quam habemus in parrochia de Burdillis, quam

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

483

tenemus per abbatem Sancti Petri, que affrontat ab oriente et a meridie et a circio in honore Arnaldi de Puteo, ab occidente in torrente qui ibi est. Predictam itaque fexiam, cum introitibus et exitibus et pertinenciis et tenedonibus et cum tota sua proprietate et integritate et cum omnibus aliis in se habentibus sibique qua- licumque modo pertinentibus, sic uobis et uestris perpetuo ven- dimus precio quinquaginta solidos barchinonenses de terno, quos confitemur a uobis recepisse inter precium huius uendicionis et inter precium quod dominus inde habere debet, a quo domino et bajulo eius hoc instrumentum promitimus facere tibi firmari sine uestra missione quando uolueritis. De quibus denariis recognosci- mus nos a uobis bene esse paccatos, renunciando excepcioni non numerate peccunie. Et si amplius ualet dicta vendicio dicto precio uel ualebit, totum gratis et ex certa sciencia uobis et uestris do- namus, renunciando expresse illi legi qua deceptis ultra dimidiam justi precii succurritur et restitucioni in integrum. Et ideo predicta omnia de nostro nostrorumque jure, posse et dominio extrahimus et eycimus eadem in uestrum et quorum uolueritis jus, posse et dominium habere et quiete penitus transferendo, mitendo inde uos de presenti, cum hoc publico instrumento, in corporalem et vaccuam possessionem ad omnes uestras uestrorumque uoluntates perpetuo faciendas, saluo jure Sancti Petri, scilicet in terciis et laudismiis et aliis foriscapiis, si dicta fexia uenderetur uel alienaretur et dabitis nobis et nostris annuatim ad auxilium census nostri mansi faciendi ·iiii or · denarios barchinonenses de terno in festo Sancti Felicis sine aliquo retentu [alio] quem ibi uel inde non facimus. Et promitimus uobis et uestris, per nos et nostros, dictam fexiam semper facere habere et tenere in pace contra cuncta persona. Verum si aliquis ibi aliquid uobis uel uestris tetigerit, exigerit uel emparauerit, nos ante ingressum litis statim promitimus nos ante uos et uestros ponere et honus et litis super nos et nostros recipere et totam causam ducere a litis principio usque in finem et seruare inde uos et uestros indempnes cum nostris propriis expensis et missionibus. Et pro predictis omnibus atendendis, obligamus uobis et uestris de euiccione et de omni interesse quisque nostrum in solidum et pro toto, nos et heredes nostros et sucessores et omnia nostra bona habita et habenda ubique. Et ego Maria, predicta, renuncio uelleyano senatus consulta et juri ypothece quod habeo in bonis uiri mei, racione sponsalicii mei uel alio modo. Et juramus, per Deum et eius sancta ·iiii· euangelia corporaliter tacta, hoc totum ut dictum est, a prima linea usque ad ultimam, fideliter atendere

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 483 tenemus per

484

Elvis Mallorquí

et obseruare et ratum et firmum habere et nunquam contrauenire jure aliquo siue causa. Et super hiis renunciamus omni juri scripto uel non scripto quo contra predicta venire possemus.

Actum est

septimo.

hoc ·iiii· nonas octobris, anno Domini

·M·cc·lx·

Sig+num Bartholomei Poncii, qui hoc firmo supradicta die et anno, presentibus Berengario Fromito, de Burdillis, et Valentino de Gerunda. Sig+num Marie, predicte, que hec firmo nonas octobris, anno prefixo, presentibus Stephano Macellario et Berengario de Oliuela. + Ego Bernardus, abbas Sancti Petri de Gallicantu, loco elemosine dicti loci, subscribo.

SSS. Arnallus de Sancto Martino, qui hoc scripsit mandato Bernardi de Vicco, publici Gerunde notarii.

+ Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco, publici Gerunde notarii, subscribo.

Sig+num Raimundi Strucii, qui ·x o · kalendas septembris, anno Domini ·M o ·cc o ·lxx o · quinto, hoc translatauit, mandato Bernardi de Vicco, publici Gerunde notarii, cum suprascripto in ·xvii· linea ubi dicitur “alio”, die et anno quo supra.

+ Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco, publici Gerunde notarii, qui hoc translatum cum autentico mani- feste probaui, subscribo.

1268, maig, 27

333
333

Testament. Berenguer d’Aguiló, cavaller, dicta testament, pel qual ele- geix marmessors Bernat, abat de Sant Pere de Galligants, germà seu, el prior de Sant Miquel de Cruïlles, Ferrer, cambrer de dit lloc, el cavaller Ramon de Salomó i Margarida, muller del testador. Elegeix sepultura a Sant Miquel de Cruïlles i efectua deixes a les esglésies de Sant Pere i Santa Maria de Palau-sator, Sant Julià de Boadella, Santa Maria de Porqueres i Sant Esteve de Madreman- ya. Reconeix a la seva esposa l’esponsalici de 300 auris, excepte 300 sous que encara li deu Ramon de Finestres. Deixa a les seves filles Brunissenda i Ermessenda parts del delme de les parròquies de Porqueres, Miànigues i Pujarnol. I institueix hereu el seu fill Guillem de tots els seus béns, masos, homes i possessions.

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

485

A

Pergamí original (268 × 295 mm): ACG, pergamí núm. 1612.

B

Còpia de 1281: ADG, Mitra, calaix 5, vol. 24, f. 47r-v.

a*

PSMCR, núm. 96, ex A.

Quia nullus in carne ponitus mortem euadere possit. Id-

... circo ego Berengarius de Aquilone, miles, existens in bona mentis mee ualitudine et in plena memoria, testamentum meum facio et eligo meos manumissores, videlicet dominum Bernardum, abbatem Sancti Petri de Galligantu, fratrem meum, et dominum priorem Sancti Michaelis de Crudiliis et Ferrarium, camerarium dicti loci, et Raimundum de Solerio, militem, et Margaritam, uxorem meam, ut ipsi predicti distribuant res meas sicut eas iniunxero et per- soluant lexias meas et debita et satisfaciant pro injuriis meis de rebus et bonis meis.

...

Sig+num predicti Berengarii de Aquilone, qui hoc testamen-

tum firmauit et rogauit firmare. Sig+num Margarite, uxoris eius, qui hoc firmo et laudo. Sig+num Brunissende, filie eius. Sig+num Guillelmi, filii eius. Sig+num Raimundi de Solerio. Sig+num Petri de Colle, monachi Sancti Petri de Galligantu. Sig+num Bronide Pulcro Miraculo. Sig+num Berengarii Paiesii, de Matre Maya. Sig+num Berengarii Bonelli. Sig+num Bernardi de Podio, de Pan-

taleo. Sig+num Petri de ... 334 1268, agost, 5 Venda. Sibil·la, vídua de Pere Babau, del
taleo. Sig+num Petri de
...
334
1268, agost, 5
Venda. Sibil·la, vídua de Pere Babau, del burg de Sant Pere de Galli-
gants, ven a Berenguer Fabre i a la seva muller, Guillema, del ma-
teix burg, les cases amb cortal que tenen per l’abat de Sant Pere
de Galligants, en el burg inferior de Sant Pere, amb totes les seves
pertinences, pel preu de 300 sous barcelonesos, salvant el dret del
monestir de Sant Pere de Galligants a rebre un cens anual d’un
parell de capons per Nadal.
  • [A] Original perdut. Còpia posterior al 1298 (170 × 330 mm): ACA, Monacals, Sant Pere de Galli- gants, rotlle 20, pergamí núm. 2.

B*

Hoc est translatum fideliter sumptum a quodam instrumento, cuius series sic se habet.

Sit omnibus notum quod ego Sibilia, uxor condam

Petri

Babau, de burgo Sancti Petri

de Gallicantu, per

me

et omnes

486

Elvis Mallorquí

presentes atque futuros, gratis et spontanea uoluntate ac nemine me cogente, uendo tibi Berengario Fabro [et uxori tue], Guillelme, de eodem burgo, et tuis et quibus uolueritis, in eternum, dare, dimitere, uendere seu alio quouis modo alienare omnes illas domos meas cum retrocortali, id est retro eas a parte circii, quas habeo et teneo per dominum abbatem Sancti Petri, in inferiori burgo. Que domus et retrocortale affrontant et terminantur ab oriente in domibus heredum Bernardi Dalmacii, olim deffuncti, a meridie in carraria publica, ab occidente in domibus Guillelmi de Prato et in mea tenedone soli, sicut talliat medius puteus qui ibi est, in quo uos et uestri poaticum ad uestram uoluntatem perpetuo habeatis, a circio in alio orto. Et est certum quod latitudo siue amplitudo dicti retrocortale uersus orientem in solo eiusdem retrocortale est mensura duarum canarum minus duobus palmis ultra parietem domorum quas uobis uendo et latitudo; alterius capitis eiusdem retrocortalis uersus puteum est due cane et unus palmus; et ita recognosco me presente fore dictum retrocortalem mensuratum et canatum. Sicuti de hiis fronteriis dicte domi et retrocortale includuntur et terminantur, sic illas uobis et uestris perpetuo uen- do et de presenti trado, cum ingressibus et exitibus, pertinenciis, tenedonibus, solis, suprapositis, parietibus, fundamentis, biguis, tignis, tegulis, hostis, fenestris, aquariis, stillicidiis, honeribus, sufferimentis, januis et hostiis et cum omni earum integritate et proprietate et melioramentis in eis factis et a modo faciendis, de abisso usque ad celum, et cum arboribus que in dicto retrocor- tali fundate existunt et cum omnibus in heis 1 habentibus, prout melius dici et intelligi potest ad uestrum comodum et uestrorum, precio trescentorum solidorum barchinonensium monete de terno, de quibus ad utilitatem meam recognosco me a uobis bene fore paccatam, contentam et satisfactam, renunciando excepcioni non numerate peccunie et rei non tradite. Et si hec uendicio ualet plus dicto precio uel de cetero plus ualebit, totum illud gratis et ex certa sciencia dono uobis et uestris, renunciando illius legis auxilio per quam deceptis ultra dimidiam justi precii subuenitur et legi recissorie. Et ideo de meo meorumque iure, posse et do- minio extraho et eicio hec predicta; eadem in uestrum et quorum uelitis jus, potestatem et dominium transferendo et in presenti mito inde uos in corporalem et uacuam possessione plene jure ad habendum et tenendum omnique tempore possidendum ad omnes uestras uestrorumque uoluntates ibi et inde perpetuo faciendas, saluo iure et dominio domini abbatis Sancti Petri et sui monas-

486 E lvis M allorquí presentes atque futuros, gratis et spontanea uoluntate ac nemine me cogente,

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

487

terii in omnibus et per omnia, cui uos et uestri prestetis singulis annis pro censu in festo Natalis Domini unum par caponum. Et sic conuenio uobis sine aliquo retentu quem ibi uel inde non fa- cio, predicta omnia a me uobis superius uendita semper uobis et uestris facere habere et tenere in pace et ego et mei erimus inde uobis et uestris defensores et guirentes contra cunctas personas. Verum si aliqua persona in predictis que uobis uendo tetigerit, contradixerit, forisfecerit, emparauerit, perturbauerit, aclamauerit, inquietauerit siue questionem aliquam uel demandam inde contra uos uel uestros mouerit in iure uel extra et si racione predicto- rum dampnum aliquid uel interesse possi fueritis siue missiones feceritis, uos uel uestri totum illud uel restituam et reffundam ad uoluntatem uestram et credamini inde uerbo simplici sine aliquo sacramento et testium probacione. Et pro hiis omnibus supradictis complendis et attendendis ac de firma et legali euiccione, obligo uobis et uestris me et omnes heredes meos et successores et omnia mea bona mobilia et inmobilia ubique presencia et futura. Et ad maiorem firmitatem omnium premissorum juro, per Deum et eius sancta ·iiii or · euuangelia corporaliter tacta, prefatam uendicionem et omnia supradicta semper rata habere et in perpetuum obseruare attendere et complere et nunquam per me uel per aliquam per- sonam interpositam contrauenire jure aliquo siue causa. Quod si aliquo jure scripto uel non scripto siue aliqua excepcione in posterum contra premissa uenire possem, illis penitus renuncio per uirtutem superius prestiti juramenti.

Quod est actum nonas augusti, anno Domini ·M o ·cc· sexsa- gesimo octauo.

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 487 terii in

Sig+num Sibille, uxor condam Petri Babau, predicte uendi- trices, qui predicta omnia firmo et juro. + Ego Bernardus, abbas Sancti Petri de Gallicantu, subscribo. Sig+num Petri de Colle, presbiteri et monachi atque sacriste. Ego Petrus, prior, subscribo. Sig+num Guillelmi de Piru, bajuli, qui hec firmo. Testes huius rei sunt Petrus Loranus, Berengarius de Balneolis, sabaterius, et Guillelmus de Exunclo, pergaminerius.

Sig+num Michaelis de Ulmo, qui hoc scripsit mandato Ber- nardi de Vicco, publici Gerunde notarii. Ego Bernardus de Vicco, publicus Gerunde notarius, ·+· subscribo. Sig+num Berengarii Auinionis, clericus et scriptoris jurati Sancti Petri de Gallicantu, qui hoc translatum fideliter translatauit.

488

Elvis Mallorquí

1268, agost, 11

335

Establiment. Blanca de Montagut, el seu marit Pere Alquer i la seva mare Sibil·la estableixen a Arnau de Vilar de Mota i a la seva mu- ller Guillema una feixa de terra al seu bosc, al lloc Costa d’Allà, salvant el dret del castell de Montagut a rebre una tasca i una gallina, a canvi de 2 sous d’entrada.

A*

Pergamí original (225 × 120 mm): ACA, Monacals, Sant Pere de Galligants, rotlle 28, pergamí núm. 10.

Sit notum cunctis quod ego domina Blancha de Monte Acuto, de parrochia Sancti Juliani de Rama, per me et Petrum Alquerium, maritum meum, et ego domina Sibilia, mater dicte Blanche, per nos et per omnes nostros presentes atque futuros, damus et sta- bilimus tibi Arnallo de Uilario, de Mota, et uxori tue, Guillelme, et uestris et cui uel quibus dare, stabilire, uendere siue quolibet alio modo alienare uolueritis, in perpetuum, unam fexiam terre in illo nostro nemore in predicta parrochia in loco uocato Costa de·, sicut affrontat apud oriente in torrente qui ibi est, a meridie in fexia Bernardi de Molleto, ab occidente in ipsa carreria que est sursum in ipsa serra, a circio in fexia Raimundi Darder. Sicut ab hiis affrontacionibus predicta fexia includitur, cum ingressibus et exitibus et pertinenciis et tenedonibus et cum melioramentis et augmentis ibi factis et faciendis, cum omni proprietate et integritate sua, sicut melius et utilius potest dici uel intelligi ad uestrum uestrorumque comodum et utilitatem, sic eam uobis et uestris in perpetuum damus et stabilimus ad panem et uinum ad omnem uestram uestrorumque uoluntatem ibi et inde perpetuo faciendam, saluo iure castri de Monte Acuto, cui dabitis de bonis qui ibi fuerint unam tasquam fideliter et unam gallinam annuatim in festo Sancti Michaelis, hec omnia allata ad castrum de Monte Accuto. Et sic promitimus uobis et uestris predictam fexiam facere habere et tenere in pace contra cuntam uiuentem personam. Et recognoscimus recepisse a uobis pro hoc dono siue stabilimento ·ii· solidos barchinonenses de terno, renunciando excepcioni non numerate peccunie. Et si plus nobis pertinet uel pertinere debet, propter hoc donum siue stabilimentum, totum illud plus uobis donamus et relinquimus donacione inter uiuos, renunciando omni juri in hoc nobis ualituro.

488 E lvis M allorquí 1268, agost, 11 335 Establiment . Blanca de Montagut, el seu

Actum est hoc ·iiii· idus augusti, anno Domini ·M·cc·lxviii·.

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

489

Sig+num domine Blanche, que hec firmat et laudat. Sig+num domine Sibilie, que hec firmat et laudat pro se et pro baiulo. Sig+num Guillelmi de Clota, baiuli. Testes huius rei sunt Raimun- dus Darder et Bernardus de Molleto, pater et filius.

Sig+num Bernardi, clerici Sancti Juliani, qui hoc scripsit die et anno quo supra.

1268, desembre, 16

336

Venda. Ramon Dalmau de Rissec, de la parròquia de Bordils, i la seva muller Ramona venen a Salvador Juner, de Mollet, i a la seva mu- ller Maria una feixa de terra situada a la parròquia de Bordils, pel preu de 30 sous barcelonesos de tern, salvant el domini directe de l’abat de Sant Pere de Galligants, que en rep la tasca i el braçatge.

  • [A] Original perdut. Còpia de 1310 (250 × 273 mm): ACA, Monacals, Sant Pere de Galligants, rotlle 4, pergamí núm. 10.

B*

Hoc est translatum fideliter sumptum ·iiii o · nonas nouembris, anno Domini ·M o ·ccc o · decimo, a quodam instrumento, cuius tenor talis est.

Sit notum cunctis quod ego Raimundus Dalmacii de Riuosico, de parrochia Sancti Stephani de Burdillis, et Raimunda, uxor mea, per nos et nostros presentes atque futuros, uendimus tibi Saluator Junerii, de Moleto, et Marie, uxori tue, et uestris et quibus uolueritis, in perpetuum, omnem illam nostram fexiam terre quam habemus in parrochia Sancti Stephani de Burdillis. Afrontat ab oriente in honore Petri Eymerici, de Moleto, a meridie in via, ab occidente in honore Bernardi de Rippa, a circio in alueo Ticeris. Predictam siquidem fexiam terre, cum exitibus, ingressibus, pertinenciis et tenedonibus suis et cum omnibus aliis que sibi debentur, prout melius dici potest, ad uestrum et uestrorum comodum, uobis et uestris uendimus, precio ·xxx· solidos barchinonenses de terno, quos inde a uobis confitemur recepisse, renunciando excepcioni non numerate peccunie. Et si amplius ualet dicta fexia predicto precio, totum uobis et uestris donacione facta inter viuos dona- mus, renunciando auxilio illius legis qua deceptis ultra dimidiam justi precii succurritur, excientes dictam fexiam terre de nostro et nostrorum jure et dominio ipsam in uestrum et uestrorum jus

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 489 Sig+num domine

490

Elvis Mallorquí

et dominium ponendo. Et mitimus nos inde in corporalem posses- sionem ad uestram et uestrorum uoluntatem perpetuo faciendam, saluo jure abbatis monasterii Sancti Petri de Gallicantu in omnibus, cui dabitis fideliter tascam et braciaticum, sine alio retentu quem ibi uel inde non facimus, omnibus nostris et nostrorum juribus et racionibus ibi et inde perpetuo extinctis et penes uos et uestros existentibus. Et conuenimus uobis et uestris hanc uendicionem semper facere habere et tenere in pace contra cunctam personam. Et si aliquis ibi uobis uel uestris tetigerit, forisfecerit, emparauerit siue questionem aut demandam aliquam contra uos mouerit uel fecerit, nos ante litis ingressum, promitimus nos ponere ante te et causam ad efectum ducere nostra propria missione a litis principio usque ad finem et de euiccione et de omni interesse, obligamus uobis et uestris quisque nostrum pro toto renunciando beneficio diuidende accionis omnia nostra bona et jura ubique. Et juramus, per Deum et eius sancta ·iiii or · euuangelia corporaliter tacta, hoc totum bonum habere imperpetuum atque firmum, renuncians ego Raimunda vellejano senatus consulto et jure <y>pothece quod ha- beo in bonis dicti viri mei, racione sponsalicii mei uel alio modo.

Quod actum est ·xvii· kalendas janerii, anno Christi ·M·cc·lx·viii·.

Sig+num Raimundi, predicti, qui hec firmo et laudo, pre- sentibus Arnallo Raimundi, de Burdillis, et Arnallo Probohomine. Sig+num Raimunde, predicte, que hec firmo ·xvi· kalendas janerii, anno predicto, presentibus dicto Arnallo Raimundi et Ferrario de Collo, de Celrano. 1 + Ego Bernardus, abbas Sancti Petri de Galli- cantu, subscribo. Sig+num Petri de Colle, presbiteri et monachi.

490 E lvis M allorquí et dominium ponendo. Et mitimus nos inde in corporalem posses- sionem

Sig+num Raimundi de Galidia, scriptor juratus de Celrano, qui hec scripsit die et anno prefixo.

Eg+o Petrus Burgesii, publicus notarius substitutus auctoritate regia a Raimundo Simonis de Toylano, publico Gerunde notario, hec feci fideliter translatari et cum autentico comprobaui.

1. Cellano.

337

1269, febrer, 4 (1268)

Venda. Simó, fill de Jaume de Roca, amb consentiment de la seva mare Fresca, de Pere de Taialà i de Bernat de Roca, clergue de la seu, ven a Dalmau Llorà, corretger del burg de Sant Pere (de

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

491

Galligants), un hort situat al burg de Sant Feliu de Girona, prop del mur, que té per la pabordia de juny de Sant Feliu de Girona, pel preu de 155 sous que deu a la seva matertera Raimunda en concepte de llegítima.

  • [A] Original perdut.

B* Còpia del 1388 (315 × 520 mm): ADG, Sant Feliu de Girona, pergamí núm. 184.

Regest: ADG, Sant Feliu de Girona, Pabordia de Juny, p. 589; DSFG, núm. 272.

Sit notum cunctis quod ego Simon, filius quondam Jacobi

... de Ruppe, per me et per omnes meos presentes et futuros, gratis

et ex certa sciencia, consilio et voluntate matris mee, Fresche, et Petri de Todilano et Bernardi de Ruppe, clerici ecclesie sedis Gerunde, manumissorum testamenti quondam patris mei, vendo et cum hoc presenti publico instrumento omni tempore valituro liberando trado tibi Dalmacio Laurano, corregerio de burgo Sancti Petri, et tuis et cui volueris, imperpetuum, totum illum meum ortum integrum quem habeo juxta mura in burgo Sancti Felicis

Gerunde, quem teneo per preposituram mensis junii ecclesie Sancti Felicis, qui afrontat ab oriente in carraria publica, a meridie in androna que transit inter domos Durandi, mariti de na Gossa, et

inter dictum ortum quem [uobis ...

]

vendo, ab occidente in alueo

Undaris, a circio in alueo de Gallicantu et in honore

Capelerii.

...

338

1269, febrer, 22 (1268)

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 491 Galligants), un

Definició. Guillem de Tornavells reconeix a Arnau Ponç de Celrà, ca- pellà de l’església de Sant Esteve de Bordils, que té una coromina de 7 parellades de terra, en alou, al Pla de Condamines, a la par- ròquia de Bordils, que afronta amb una honor de Sant Pere de Galligants, per la qual promet donar a Arnau el delme i la primícia dels fruits, tal com és costum de donar, però res més. L’esmentat Arnau Ponç ho lloa, després de la controvèrsia donada entre amb- dues parts i de la composició a què s’ha arribat.

A*

Pergamí original (300 × 244 mm): ACG, pergamí núm. 1606. Carta partida per ABC. Al dors: “Capellania de Bordils, plech 2, núm. 1”.

Affrontat autem dicta condamina ab oriente et a circio in

... honore Petri Poncii et Guillelmi Sunerii, legiste, a meridie in honore Guillelmi Adalberti et Berengarii de Domo d·Amont, ab occidente in honore mansi de Puteo et Sancti Petri Gallicantus et iste sunt

492

Elvis Mallorquí

affrontaciones illius capitis condamine que est uersus circium; ex alia uero parte dicte condamine, uersus occidente, affrontat dicta

condamina ab oriente et a meridie in alodio tuo; et ex alia parte uersus occidente affrontat dicta condamina ab oriente in honore

Berengarii de Casa d·Amont et Petri

Eymerici.

...

1269, abril, 1

339

Pactes nupcials. Maria, filla de Ramon de Tarradelles i de Maria, apor- ta a Guillem de Carrera, de la parròquia de Sant Esteve d’Ull (o de Bas), com a dot pel matrimoni, 300 sous barcelonesos, les cases i el mobiliari que hi ha, tot situat al burg inferior de Sant Pere de Galligants, sota domini de l’abat del mateix monestir. Al seu torn, l’esmentat Guillem de Carrera aporta uns 300 sous barcelonesos més al seu matrimoni amb Maria com a donació per núpcies.

A*

Pergamí original (264 × 265 mm): AMGI, fons Ajuntament de Girona, perga- mí núm. 27. Carta partida per ABC.

Regest: PAG, núm. 39.

AB

CD

EF

Sit notum cunctis quod ego Maria, filia Raimundi de Terra- dellis et uxoris eius, Marie, de consilio pariter et assensu dictorum parentum meorum aliorumque amicorum meorum, dono in dotem tibi Guillelmo de Carraria, filio Guillelmi de Carraria, parrochie Sancti Stephani de Occulo quem, uolente Deo, accipiam in mari- tum ·ccc· solidos barchinonenses monete de terno, de quibus tibi trado numerando ·l a · solidos et pro ·cc·l· solidis residuis obligo tibi, de consilio pariter et assensu eorundem parentum meorum, illas domos cum suis pertinenciis et tenedonibus et totum mobile quod et quas dicti parentes mei mihi dederunt, que domus sunt in inferiori burgo Sancti Petri de Gallicantu, in dominio domini abbatis ejusdem burgui, saluis condicionibus que in carta doni quod dicti parentes mei mihi fecerunt continentur, ita uidelicet ut predicta omnia habeamus et teneamus quandiu ambo pariter uixerimus sicut decet uirum et uxorem; et ad obitum nostrum reuertantur imfantibus ex nobis ambobus genitis pariter et creatis; et si ego prior te obiero, possim inde facere meam uoluntatem de ·l a · solidis et pro ·cc·l a · solidis residuis habeas et teneas predicta que tibi obligo diebus omnibus uite tue cum imfante et sine imfante

492 E lvis M allorquí affrontaciones illius capitis condamine que est uersus circium; ex alia uero

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

493

et cum uxore et sine uxore; et si imfantes defuerint, reuertantur post tuum obitum meis pertinenciis uel quibuscumque eos dimitam uerbo uel testamento.

Pari siquidem racione et forma, ego Guillelmus de Carraria, predictus, de consilio pariter et assensu et amicorum meorum, dono in donacionem propter nupcias tibi dicte Marie, filie pre- dictorum Raimundi de Terradellis et uxoris eius, Marie, quam concedente Deo ducam in uxorem alios ·ccc· solidos, ita uidelicet ut illos habeamus et teneamus quamdiu ambo pariter uixerimus sicut decet uirum et uxorem et ad obitum nostrum reuertantur imfantibus ex nobis ambobus genitis pariter et creatis; et si forte ego prior te obiero, possim inde facere meam uoluntatem de ·l a · solidos et residuos ·cc· solidos habeas et teneas diebus omnibus uite tue cum imfante et sine imfante et cum marito et sine ma- rito; et si infantes defuerint, reuertantur post tuum obitum meis propinquis uel quibuscumque eos dimitam uerbo uel testamento. Et hos ·ccc· solidos quos ego tibi dono in donacionem propter nupcias et ·ccc· solidos quos a te in dotem confiteor recepisse, scilicet ·l· solidos in denariis numerando et ·cc·l a · solidos super domibus supradictis et mobili, renunciando excepcioni non nu- merate peccunie et domorum et mobilis non traditorum seu non receptorum et excepcioni doli, qui sic sunt in summa sexcenti solidi monete barchinonense de terno, dono tibi et assigno in omnibus meis bonis mobilibus et immobilibus, presentibus et futuris, ubique, prout melius et utilius potest dici et intelligi ad tuum comodum et bonum intellectum, ita tamen quod si casus contigerit quod ego prior te decedam, recuperes dictas domos et mobile pro ·cc·l a · solidos tue dotis et alia mea dicta sint tibi obligata pro ·ccc·l a · solidos, scilicet pro ·l a · solidos tue dotis et pro ·ccc· solidos de donacione propter nupcias tamen. Et ego, Arnallus de Terradellis, filius Raimundi de Terradellis et Marie, eius uxoris, laudo et concedo hec omnia supradicta, promitens uobis Marie, sorori mee, et Guillelmo de Carraria, supradictis, quod contra predictam donacione tibi dicte sorori mea factam a patre et matre mea predictis non ueniam racione hereditatis et legitime mee uel alio modo.

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 493 et cum

Quod est actum kalendas aprilis, anno Domini millesimo ·cc o ·lx o · nono.

Sig+num Marie, filie Raimundi de Terradellis. Sig+num Guillel- mi de Carraria. Sig+num Raimundi de Terradellis. Sig+num Marie,

494

Elvis Mallorquí

eius uxoris, predictorum qui hec omnia concedimus et firmamus predicta die et anno, presentibus Guillelmo de Molis, de burgo Sancti Petri, Arnaldi de Lapart, pelliperius, et Johanne de Ceruiano, barbitonsore, testibus. Sig+num Arnaldi de Terradellis, predicti, qui hec firmo ·vi o · idus aprilis, anno predicto, presentibus Johanne de Ceruiano, barbitonsore, et Guillelmo Arberto, de Burdillis.

Sig+num Michaelis de Ulmo, qui hoc scripsit, mandato Ber- nardi de Vicco, publico Gerunde notario.

+ Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco, publici Gerunde notarii, subscribo.

1269, maig, 19

340

Testament. Agnès de Foixà, vídua de Ramon de Gironella, dicta tes- tament abans de professar a Sant Daniel, on dota diverses fun- dacions amb delmes de Caldes i Franciac, que administrarà la priora.

A

a*

Pergamí original (630 × 410 mm): ASD, pergamí núm. 203. CDSDG, núm. 286.

Item dimito operi fratrum predicatorum Gerunde ·cccc· so-

... lidos et quod celebrent pro anima mea ·dccc· solidos; operi fratrum

minorum Gerunde, ·cl· solidos; et fratri Berengario de Crudiliis, nepoti meo, ·c· solidos pro libris; et fratri Gaufrido, nepoti meo, ·c· solidos pro libris; et rogo omnes predictos fratres quod sint memores anime mee; Sancto Petro de Gallicantu, ·v· solidos; Hos- pitali Nouo, ·v· solidos; Hospitali Sancti Petri, ·iii· solidos; infirmis de Petreto, ·ii· solidos; ...

494 E lvis M allorquí eius uxoris, predictorum qui hec omnia concedimus et firmamus predicta die

1269, novembre, 17

341

Venda. Pere Vidal, sabater del burg de Sant Pere de Galligants, i la seva muller, Saurina, venen a Sança, muller de Rostany de (Porqueres) les cases i la bassa que és davant seu, que tenen per l’abat de Sant Pere de Galligants al burg inferior de Sant Pere de Galligants, amb tots els drets, pel preu de 100 sous barcelonesos i salvant el dret de l’abat de Sant Pere de Galligants a rebre un cens d’una gallina per

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

495

la casa i un diner per la bassa, en auxili del cens de les cases que

van ser de Llobet.

A*

Pergamí original (240 × 357 mm): ACA, Monacals, Sant Pere de Galligants, rotlle 20, pergamí núm. 9. Tinta esvanida.

Sit notum cunctis quod ego Petrus Vitalis, sabaterius de

burgo Sancti Petri de Gallicantu, et ego, Saurina, eius uxor, nos

ambo per nos et nostros presentes atque futuros, gratis et ex certa

sciencia ac nemine nos cogente, vendimus et tradimus tibi Sancie,

uxori Rostanni de Posch[er]as, et tuis et quibuscumque uolueris,

in eternum, omnes illas nostras domos integre et illam nostram

bassiam, que est ante easdem domos ex parte circii, que omnia

habemus et tenemus per abbatem Sancti Petri de Galliccantu in

inferiori burgo Sancti Petri. Que domus affrontant ab oriente in

carraria publica, a meridie in aliis nostris domibus, ab occiden-

te in nostris domibus, a circio in carraria publica; bassia autem

affrontat ab oriente in pariete carrarie per quam ascenditur in

costam Sancte Eulalie, a meridie et occidente in carrariis publicis

inde transeuntibus, a circio in pati seu tenedone que uel quod fuit

condam Lobete, mulieris. Sicut de hiis omnibus fronteriis dicte

domus et bassia includun[tur

...

]

omnia tibi et tuis vendimus, cum

ingressibus, exitibus, pertinenciis, tenedonibus, solis, suprapositis,

parietibus, [fundamentis, portis, hostiis], finestris, tegulis, stillici-

diis,

[

...

],

sufferimentis, cum omnibus in eis habentibus et cum

omnibus melioramentis [et augmentis in predictis ...

]

faciendis,

de abisso usque ad celum, et cum omnibus earum proprietatibus

et integritatibus, prout melius et utilius dici et intelligi potest ad tuum tuorumque comodum et bonum
et integritatibus, prout melius et utilius dici et intelligi potest ad
tuum tuorumque comodum et bonum intellectum, precio centum
solidorum barchinonensium de terno, qui includuntur [in illo]
precio ·cccc· solidorum barchinonensium monete de terno, quos
tibi et Rostanno, marito tuo, [
...
quam
Petro] Vitalis fecistis de
vestra uinea de Val de Renau, renunciantes non numerate peccunie

[excepcione. Et si dicta] domus et dicta bassia plus dicto precio

valent aut de cetero plus excesserint in ualorem, totum illud, gratis

et ex certa sciencia, [donamus] tibi et tuis titulo pure et perfecte

donaciones irreuocabiliter inter viuos, renunciando expresse illius

legis auxilio per quam deceptis ultra dimidiam justi precii subue-

nitur et legi recissorie. Et ideo de nostro nostrorumque jure, posse

et dominio extrahimus [et mitimus] hec omnia supradicta eadem

in uestrum et quorum uolueritis jus, potestatem et dominium

trasferendo, constituentes nos dictas domos tuo nomine possidere

donec corporalem uacuamque possessione acceperis de eisdem

496

Elvis Mallorquí

ac de bassia supradicta, quam possessione possis tua auctoritate

propia accipere et tibi ac tuis perpetuo retinere, ad omnes tuas

tuorumque uoluntates ibi et inde perpetuo faciendas, saluo jure

et dominio domini abbatis Sancti Petri in omnibus et per omnia,

cui tu et tui prestetis annuatim pro domibus supradictis pro censu

unam gallinam et pro bassia unum denarium ad auxilium census

domorum que fuerunt Lobete singulis annis in festo Pasche, sine

aliquo retentu quem ibi uel inde non facimus, omnibus nostris

uocibus et racionibus et nostrorum inde perpetuo extinctis et pe-

nes te et tuos remanentibus et translatis. Et promitimus tibi, per

nos et nostris, presentem uendicionem saluare et predictas domos

et bassiam semper tibi et tuis facere habere et tenere in sana

pace et erimus inde tibi et tuis defensores et legitimos guirentes

contra cunctis personis ab omni peticione et demanda que tibi

uel tuis ab aliquibus, racione dictorum domorum et bassie, fieret

in curia et extra et in placito et extra et in judicio et extra, cum

nostris missionibus et expensis te et tuos indempnes inde penitus

seruando, promitentes [

...

in integrum

...

]

quas occasione illius

demande te facere oportuerit, etiam omnia dampna et interesse

quod te uel tuos pro sustinere oportuerit [

...

]

uerbo simplici sine

sacramento et testium probatione. Et pro hiis omnibus supradictis

et atendendis ac de firma et legali [euiccione] obligamus tibi et

tuis quilibet in solidum, renunciantes beneficio diuissionis nos et

heredes et successores nostros et omnia nostra bona mobilia et

inmobilia ubique presencia et futura. Et ego Saurina, cerciorata

de jure meo in hac parte, renuncio beneficio senatus consulti ue-

lleyani et illi legi que rerum dotalium prohibet fieri alienacionem

496 E lvis M allorquí ac de bassia supradicta, quam possessione possis tua auctoritate propia accipere

et omni alii juri et racione pro me in hac parte facienti. Et ego

Guillelmus Vitalis, filius dictorum uenditorum, per me et meos,

laudo et concedo omnia supradicta, diffiniendo et remitendo tibi,

dicte Sancie, emptrici predicte, et tuis perpetuo quicquid juris et

racionis habeo uel habere debeo aut mihi competit racione heredi-

tatis et legitime paterne et materne uel alio quouis modo ad tuam

uoluntatem faciendam. Et nos omnes uenditores et ego Guillelmus

Vitalis, eorum filius, predicti, juramus, per Deum et eius sancta

·iiii or · euangelia corporaliter tacta, prefata omnia semper rata habere

et inuiolabiliter obseruare, atendere et complere et in aliquo non

contrauenire jure aliquo siue racione et super hiis renunciamus

omni juri et racione, usui et consuetudini et omni auxilio legum

et decretorum contra predicta in aliquo repugnantibus.

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

497

Quod est actum ·xv o · kalendas octobris, anno Domini mille-

simo ·cc o · sexsagesimo nono.

Sig+num Petri Vitalis. Sig+num Saurine, eius uxoris. Sig+num

Guillelmi Vitalis, eorum filii, predictorum, qui hec omnia concedi-

mus et firmamus. Testes huius rei sunt Petrus de Era, sabaterius,

Bernardus Palacioli, scriptor, et Guilelmus [Bartholomei], de Campo

Daurano. + Ego Bernardus, abbas Sancti Petri Gallicantus, subs-

cribo. Ego Arnaldus de Comellis, monachus, subscribo. Sig+num

Guillelmi de Piru, qui hoc firmo.

Sig+num Michaelis de Ulmo, qui hoc scripsit mandato Ber-

nardi de Vicco, publici Gerunde notarii.

Ego Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco,

publici Gerunde notarii, subscribo.

1270, octubre, 18

342

Testament. Berenguer de Jonquer dicta testament, pel qual elegeix mar-

messors el seu nebot Arnau de Jonquer, Ramon Goresques i Beren-

guer Esteve. Després d’ordenar el pagament de 200 lliures al seu

nebot, que les hi devia, efectua donatius a diverses esglésies giro-

nines, entre les quals hi ha Sant Feliu de Girona, on demana ésser

enterrat, i també a Sant Pere de Galligants. També efectua donatius

al seu nebot Bernat Lleonart, a la seva muller Agnès, a la seva filla

Blanca i al seu fill Berenguer, a qui elegeix hereu universal.

  • [A] Original perdut.

B*

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 497 Quod est

Còpia de 1243 (371 × 303 mm): AMGI, fons Ajuntament de Girona, pergamí núm. 30.

Regest: PAG, núm. 41.

...

Item dimito Sancto Martino, ·vii· solidos; pro missis canen-

dis, ·xxv· solidos; Sancte Marie sedis Gerunde, ·vii· solidos; ecclesie

Sancti Petri, ·v e · solidos, Sancto Danieli, ·iii· solidos; Sancte Su-

sanne, ·iii· solidos; omnibus aliis ecclesiis Gerunde et hospitalibus

et domui infirmorum, unicuique, ·ii·

solidos.

...

498

Elvis Mallorquí

1270, octubre, 30

343

Venda. Narbona de ses Eres, de la parròquia de Santa Llogaia del Terri,

la seva mare Maria i el fill Bernat venen a Pere de Soler, a la seva

esposa Ramona i al seu pare Ramon dos quadres de terra situats

al Pla de Ravós, a la mateixa parròquia de Santa Llogaia, pel preu

de 45 sous, salvant el domini directe del cambrer de Sant Pere de

Galligants, que hi té tres parts, i de Santa Maria de Vilabertran,

que té la part restant.

A*

Pergamí original (255 × 256 mm): ACG, pergamí núm. 1666. Al dors: “núm. 3. Acta del Pla de Rabós”.

Sit notum cunctis quod ego Narbona de ses Eres, parhoxie

Sancte Leocadie de Steria, et mater mea, Maria, et filius meus,

Bernardus, per nos et per omnes nostros presentes atque futuros,

uendimus et cum ac presenti carta omni tempore ualitura liberando

tradimus tibi Petro de Solario, eiusdem parhoxie, uxori tue Raimunde

et patri tuo Raimundo et uestris, perpetuo, duos quadres tere quos

abemus in dicta parrochia, in loco uocato Planus de Rogacionibus,

et afrontat ab oriente in onore mansi de Casa d·Aual et in rodore-

da, a meridie in onore mansi de Casa d·Aual et in onore Bernardi

Fer[ra]rii, et ab occidente in onore Raimundi Gasconi, sacerdotis,

et in onore mansi Batet et in onore mansi de Pujada et a circio

in [ono]re mansi Batet et in onore mansi de Puiada. Sicut de is

affrontacionibus dictos quadres includuntur et terminantur, cum

exitibus et in[gres]sibus et pertinenciis et tenedonibus et arborum

diuersorum ienerum et cum omnibus aliis in se abentibus et per-

498 E lvis M allorquí 1270, octubre, 30 343 Venda . Narbona de ses Eres, de

tinentibus uel pertinere debentibus, [si]cut melius dici uel intelligi

potest ad uestrum comodum et uestrorum, sic uobis et uestris per-

petuo uendimus pro quadraginta quinque solidos bar[cinonenses]

de terno, de quibus recognocimus nos a uobis bene ese paccatos,

renunciando excepcioni non numerate peccunie. Et si amplius ualet

uel ualebit iamdicto precio, totum gratis et ex certa sciencia uobis

damus, renunciando exprese supplemento iusti precii et auxili[o] et

beneficio omnium legum et decretorum et consuetudinis. Et ideo

de nostro iure in uestrum tradimus ad omnes uestras uestorrumque

uoluntates et inde omni tempore faciendas, saluo iure camerarii

Santi Petri de Gallicantu, qui abet tres partes in dominium dicta-

rum ter[arum], et saluo iure Sante Marie de Uillabertrando, que

abet quartam partem dicti dominii, sine aliquo retentu quod ibi

non [faci]mus, omnibus nostris uocibus et racionibus et omnium

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

499

nostrorum inde perpetuo extigtis et penes uos remanentibus. Et

conuenimus [

...

]

per nos et per omnes nostros presentes atque fu-

turos, dictos quadres sempre facere abere et tenere in pace et ese

defensores contra [cunc]tas personas et si aliquis ibi uobis tetigerit,

forifecerit, clamauerit, emparauerit, demandauerit, stabimus ante

[

...

]

ante uestros et ante litis ingressum in curia et extra curiam, in

placito et extra placitum, in iudicio et extra iudicium, nostris [mi]s-

sionibus et expensis usque causa ducatur ad efectum. Et de euic-

cione et de omni interese obligamus uobis et uestris nos et omnes

heredes nostros et omnia bona nostra mobilia et inmobilia abita et

abenda ubique. Et si aliquo iure scripto uel non scripto siue [ex]-

cepcione uel ocasione aliquo in futurum huic contractui obuiam

ire posemus, illi iuri penitus renunciamus et iuramus, per Deum

et super quatuor Dei euangelia corporaliter tacta, omnia supradicta

attendere et complere et non contrauenire iure aliquo [

...

].

Et ego

Maria, jamdicta, renuncio super is legi dotali et meo sponsalicio.

Factum est hoc tercio calendas nouembris, anno Domini ·M·cc·lxx·.

Sig+num Narbone de Aeris, que hoc firmo. Sig+num Bernar-

di, filii eius. Sig+num Marie, matris eius. Huius rei sunt testes.

Sig+num Petri Geraldi. Sig+num Bernardi de Puiada. Sig+num

Iohannis Gasend[is]. Sig+num Jacobi, filius Iacobi Clementis. +

Ego Bernardus, abbas et camerarius Sancti Petri de Gallicantus,

subscribo. Ego Arnallus, Dei gratia abbas Villebertrandi, subscribo.

Sig+num Petri Matei, baiulus. Sig+num Arnaldi Rusilioni, baiulus.

Sig+num Raimundi de Gallinariis, qui hoc firmo. Testes Gilelmus

Ferarius, Iohannis de Longania. Sig+num Gilelmi Raimundi de

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 499 nostrorum inde

Podio, baiulus.

Sig+num Raimundi Gasconi, sacerdotis, qui hoc scripsi die

et anno quo supra SSS.

1271, abril, 24

344

Venda. Bernat de Canelles, clergue de Sant Julià de Ramis, ven a Er-

messendis, viuda de Guillem de Bordils, resident al burg de Sant

Pere de Galligants, una feixa que té pel paborde de maig de la seu,

situada a Sant Julià de Ramis, indret de Boades, que afronta a

orient amb Bernat Ferrer, a migdia amb Pere Arnau i Joan Sinou,

a ponent amb Guillem de Frou, Pere Arnau i Guillem Fuyà, i al

nord amb el mas Esteve, pel preu de 145 sous.

500

Elvis Mallorquí

A* Pergamí original, (210 × 290 mm): ADG, Sant Feliu de Girona, pergamí núm. 191. Escapçat i esborrat de la part inferior dreta. Al dors: “Mas Frou d’Olivars, núm. 1”. Regest: DSFG, núm. 281.

Nouerint uniuersi quod ego Bernardus de Canellis, clericus

Sancti Juliani de Rama, per me et meos presentes et futuros, gratis

et ex certa sciencia, vendo tibi Ermessendi, uxori quondam Gui-

llelmi de Burdillis, in burgo Sancti Petri de Gallicantu habitanti,

et tuis, in perpetuum, totam illam meam fexiam terre quam habeo

et teneo per preposituram mensis madii ecclesie Gerundensis, in

plano de Oliuars, parrochie Sancti Juliani de Rama, in loco vocato

Buades, et quam emi a Petro de Canellis, fratre

meo.

...

1271, juliol, 8

345

Donació. Arnau de Font, del burg de Sant Pere de Galligants, i la seva

muller, Deulafeu, donen a llur fill, Arnau de Font, la meitat de les

cases on viuen a la riba del Galligants que tenen pel monestir de

Sant Pere, amb la condició de partir la casa i que el pare pugui

triar, i que la tindrà en nom del fill, salvant el dret de Sant Pere de

Galligants que rebrà el cens dels dos, pare i fill.

A*

Pergamí original (220 × 175 mm): ACA, Monacals, Sant Pere de Galligants, rotlle 20, pergamí núm. 7.

Sit notum cunctis quod ego Arnallus de Fonte, de burgo

500 E lvis M allorquí A * Pergamí original, (210 × 290 mm): ADG, Sant Feliu

Sancti Petri, et uxor mea, Deuslafed, per nos et per omnes nos-

tros, donamus, donacione irreuocabilis inter viuos, tibi, Arnaldo

de Fonte, filio nostro et tuis, in perpetuum, medietatem omnium

illarum nostrarum domorum in quibus nos inhabitamus, in rippa

de Gallicantu et quas tenemus per monasterium Sancti Petri.

Affrontant autem dicta domus ab oriente in domibus Petri Bardi,

a meridie in alueo Gallicantu, ab occidente in carraria publica,

a circio in domibus de na Lach et in domibus Arnaldi Alegre.

[Translatis

...

]

tu de omnibus dicti domibus uoluerimus uenire ad

diuisionem ego, Arnaldus de Fonte, possim facere inde duas partes

et sit tua eleccione quam accipias unam ex illis ·ii· partibus quam

magis habere et accipere uolueris. Predictam itaque medietatem

dictarum domorum, prout dictum est superius, cum ingressibus

et exitibus et pertinenciis et tenedonibus et solis et supraponitis et

sufferimentis et parietibus et tectis et fundamentis et melioramentis

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

501

ibi factis et faciendis, de abisso usque ad celum, et cum omnibus

aliis in se habentibus sibique qualicumque modo pertinentibus, sic

tibi et tuis donamus donacione inter viuos et quam medietatem

confitemur et recognoscimus nos nomine tuo possidere, donec

eis corporalem acceperis possessionem, quam possitis tu uel tui

quando uolueris accipere et dare tibi et tuis perpetuo retinere ad

omnes tuas uoluntates et tuorum faciendas, saluo jure Sancto Petro

in omnibus, cui nos et tu soluamus annuatim censum medium

per medium, sine aliquo retentu quem ibi uel inde non facimus,

omnibus nostris uocibus et racionibus et omium nostrorum inde

perpetuo extinctis et penes te et tuos remanentibus et translatis.

Et super hiis renunciamus juri ingratitudinis et omni alii juri

scripto uel non scripto quod contra predicta venire possemus et

ego Deuslafed, predicta, quantum ad hec cercificata de jure meo

renuncio juri ypothece quod habeo in predicta donacione racione

sponsalicii mei uel alio modo.

Actum est hoc ·viii· idus julii anno Domini ·M·cc·lxx· primo.

Sig+num Arnaldi de Fonte. Sig+num Deuslafed, uxoris eius, qui

hoc firmamus. Testes huius rei sunt Petrus Bellushom et Raimundi

Gayardus, de Sancto Petro.

SSS. Arnallus de Sancto Martino, qui hoc scripsit mandato

Bernardi de Vicco, publici Gerunde notarii.

+ Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco,

publici Gerunde notarii, subscribo.

1271, setembre, 27

346
346

Testament. Pere Isarn, prevere del capítol de la seu de Girona, dicta tes-

tament, pel qual nomena marmessors Guillem Gaufred, Jaume de

Far, preveres del capítol de Girona, Ricard d’Osca i Arnau de Vilo-

priu, cosins seus. Deixa el seu cos a Santa Maria de la seu de Giro-

na i disposa diverses deixes pietoses a clergues i esglésies de Girona,

entre elles les de Sant Pere de Galligants. Funda diversos aniversaris

a la seu de Girona, per als quals assigna, entre d’altres béns, la com-

pra que ell havia fet a Jaume Mascardell de l’honor de Boixeda, al

cap del burg de Sant Pere i sota el domini del mateix monestir.

A*

Pergamí original (427 × 728 mm): ACG, pergamí núm. 1686. Al dors: “núm. 3”; “Testament de Pere Isarn, 5 kalendas octubre 1271”.

502

Elvis Mallorquí

B

C

a

Còpia parcial del segle xiv: ADG, Dotalies, vol. D-3, f. 38v-40v, ex A.

Còpia parcial del 1426 (350 × 410 mm): APFC, Sant Francesc de Girona, per- gamí núm. 10, ex A. CDSFG, núm. 10, ex C.

...

Dimito Feriali [

...

]

teneor; operi eiusdem ecclesie, ·x· solidos;

pro missis canendis, ·c· solidos, quarum missarum ·c· scelebrentur

in predicta ecclesia Sancte Marie et ·lx a · in ecclesia predicatorum

et ·xl a · in ecclesia fratrum minorum. Item in supplemento deffec-

tus missarum per me oblitarum uel impius juste dictarum dimito,

pro missis canendis in honore Sancti Spiritus, alios ·c· solidos,

quarum missarum scelebrentur ·l a · in ecclesia maiori, in ecclesia

Sancti Felicis ·xl a ·, in ecclesia Sancti Petri ·xxx a ·, in ecclesia Sancti

Martini ·xx·, in ecclesia fratrum predicatorum ·xxx a · et in ecclesia

fratrum minorum ·xxx a

·.

...

Item dimito Sancto Felici ·x· solidos; operi eiusdem, ·x· so-

lidos; Sancto Petro, Sancto Martino et Sancto Danieli, unicuique,

·vii· solidos; Hospitali Sancte Marie sedis, Hospitali Nouo et domui

infirmorum de Petreto, unicuique, ·x· solidos; unicuique aliarum

ecclesiarum Gerunde, binos

solidos.

...

Item omnem et totam ipsam empcionem quem feci a Iacobo

Mascardelli et Berengaria, eius uxore, aput Boxedam, in capite

burgui Sancti Petri de Guallicantu, cum omnibus melioramentis

per me ibidem factis et faciendis, salvo tamen iure monasterii

Sancti Petri in omnibus, cum quo de predictis amicabiliter com-

ponatur, quos predictos mansos cum hominibus et feminis et

omnibus iuribus suis et pertinenciis et omnibus aliis rebus michi

aliquo iure vel racione ibi pertinentibus, una cum dicta empcione

502 E lvis M allorquí B C a Còpia parcial del segle xiv : ADG, Dotalies,

de Boxeda, et omnibus melioramentis ac omnibus iuribus michi

ibidem pertinentibus habeat et teneat in perpetuum dum vixerit

dictus Guillelmus Gaufredi; et post ipsum, unus de duodecim

presbiteris de capitulo Gerundensi qui tenuerit successive altare

Sancti Sepulcri in eadem ecclesia et partem elemosine vestiarie

ecclesie Gerundensis, qui scilicet Guillelmus Gaufredi; et post

ipsum, unus de dictis presbiteris post alterum faciat et perficiat

annuatim servitium omnium proxime predictorum, scilicet cerei

et oblacionum et aliorum stabilimentorum et

anniversariorum.

...

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

503

347

1272, gener, 17 (1271)

Establiment. Sibil·la de Montagut, la seva filla Blanca i el marit

d’aquesta, Pere Alquer, estableixen a Pere d’Aguilana una feixa de

terra en el bosc que tenen a la parròquia de Sant Julià de Ra-

mis, al lloc de Costa d’Aguilana, a cens d’un parell de gallines per

Tots Sants i una tasca que calia portar al castell de Montagut, per

3 sous d’entrada.

A*

Pergamí original (151 × 144 mm): ACA, Monacals, Sant Pere de Galligants, rotlle 28, pergamí núm. 1.

Sit notum cunctis quod ego domina [Sibilia] de Monte Acuto,

per me et per filiam meam dominam Blancham et per maritum

eius, Petrum Alquerii, et per omnes meos presentes atque futu-

ros, damus et stabilimus tibi Petro de Aguilana et cui uel quibus

uolueris, in perpetuum, unam fexiam terre in illo nostro nemore

in parrochia Sancti Iuliani de Rama, in loco uocato Costa de

Aguilana, sicut affrontat apud orienti in tuo honore, a meridie et

circio in honore Raymundi Textoris, apud occidente in torrente

qui ibi est. Sicut a predictis affrontacionibus predictis jam inclu-

dunt, cum ingressibus et exitibus et pertinenciis et tenedonibus et

cum omnibus melioramentis et augmentis ibi factis et faciendis

et cum omni proprietate et integritate sua, sicut melius et utilius

potest dici uel intelligi ad tuum sanum intellectum, sic tibi et

cui uolueris dictam fexiam terre damus et stabilimus ad omnem

tuam tuorumque uoluntatem ibi et inde perpetuo faciendam, saluo

iure nostrorum et omnium successorum nostrorum, quibus tu uel

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 503 347 1272,

tui dabitis unam tasquam fideliter de expletis que ibi Deo dante

fuerint et unum par gallinarum in festo Omnium Sanctorum, hec

omnia alata ad castrum de Monte Acuto annuatim. Et sic pro-

mitimus tibi et tuis dictam fexiam terre facere habere et tenere

in pace contra cunctam uiuentem personam et recognoscimus a

te recepisse, propter hoc donum siue stabilimentum, ·ii· solidos

barchinonenses monete de terno, renunciando excepcioni non

numerate peccunie. Et si plus nobis pertinet racione huic stabili-

menti, totum illud plus tibi damus et relinquimus donacione inter

uiuos ad tuam uoluntatem. Et ego Petrus de Aguilana, per me et

per omnes meos, promito uobis supradictis hec omnia prescripta

atendere et complere bene et fideliter.

Actum est hoc ·xvi· kalendas febroarii, anno Domini ·M·cc·lxxi ·.

504

Elvis Mallorquí

Sig+num domine Sibilie, qui hec firmat et laudat pro se et

pro baiulo. 1 Testes huius rei sunt Bernardi de Prato, de ipsa Clota,

et Marchesius Paschalis et Guillelmus Boneta, de Monte Acuto.

Sig+num Bernardi, clericis Sancti Juliani, qui hoc scripsit.

1. Capibreuació de la Costa de Aguilana. Stabliment en la Costa Aguilana, fa 2 gallinas, amb lletra del segle xviii.

348

1272, gener, 30 (1271)

Donació. Ramona, filla de Guillem de Massana, de Vilablareix, i

d’Ermessenda, d’acord amb el seu marit Joan Ferrer, dóna a la

seva àvia Maria Massa el mas Massa situat a la parròquia de Sant

Joan d’Aiguaviva, amb tots els seus drets i també amb l’obligació

de pagar els deutes.

A*

Pergamí original (260 × 248 mm): ACA, Monacals d’Hisenda, vol. 1024, perga- mí núm. 64. Al dors: “núm. 10”.

Sit notum cunctis quod ego Raimunda, filia Guillelmi de

Massana, de Vilablareix, et uxoris eius, Ermessindis, de consilio

pariter et assensu Johannis Ferrarii, mariti mei, gratis et ex certa

sciencia ac nemine me cogente, per me et meos presentes pariter

et futuros, dono titulo pure et perfecte donacionis irreuocabiliter

inter uiuos tibi Marie Massa, auie mee, et tuis et quibuscumque

dare, dimitere seu quocumque alio modo alienare uolueris in eter-

504 E lvis M allorquí Sig+num domine Sibilie, qui hec firmat et laudat pro se et

num, totum mansum Massa, qui est in parrochia Sancti Johannis

de Aqua Viua, quem pater meus predictus mihi dedit et etiam

inde mihi restituit donacionem suam de illo sibi feceram, prout in

instrumento de illa donacione facto ·iiii o · kalendas februarii, anno

Domini ·M o ·cc o ·lxx o · primo, latius noscitur contineri. Jamdictum ita-

que mansum tibi dicte auie mee et cuicumque uolueris dono cum

ingressibus, exitibus, pertinenciis et tenedonibus suis quecumque

et ubicumque sint et cum toto mobili et cum omnibus aliis michi

per dictum patrem meum quantum ad dictum mansum prefata die

redditis et donatis, prout melius sanius et utilius potest dici scribi

et intelligi, ad tuum tuorumque comodum et bonum intellectum. Et

ideo de meo jure, posse et dominio extraho et eicio hec predicta

sed in tuum et quorum uelis eadem irreuocabiliter transferendo,

dando et cedendo tibi et cui uolueris in toto dicto manso et in

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

505

aliis omnibus supradictis omnia jura mea et loca, voces, raciones

et acciones meas reales, personales, utiles, directas, priuatas, pu-

blicas atque mixtas, speciales, generales, ordinarias, extraordinarias

qualicumque jure, voce uel racione mihi in predictis competentes

uel competituras, constituens inde te ueram dominam in rem tuam

ad habendum tenendum omnique tempore possidendum ad omnes

tuas tuorumque uoluntates ibi et inde perpetuo faciendas, sub hoc

tamen pacto quod tu facias et compleas et facere tenearis omnia

illa tam in debitis soluendis quam in aliis que ego facere tenebar,

racione donacionis quam tu mihi dudum de dicto manso fecisti,

sine alio retentu quem ibi uel inde non facio, omnibus meis uocibus

et racionibus et omnium meorum inde perpetuo extinctis et penes

te et tuos remanentibus et translatis. Et ut predictam donacionem

semper ratam habeam teneam et obseruem et non contraueniam,

tactis sacrosanctis ·iiii or · euangeliis per Deum, juro et super hiis

renuncio specialiter jure ingratitudinis et generaliter omni alii juri

scripto et non scripto usui consuetudini omnique auxilio legum et

decretorum contra predicta in aliquo repugnantibus. Et ego Johan-

nes Ferrarii, supradictus, laudo, concedo et approbo donacionem

per dictam uxorem meam tibi, dicte Marie Massa, superius factam,

promitens me in aliquo non contrauenire.

Quod est actum ·iii o · kalendas februarii, anno domini mille-

simo ·cc o ·lxx o · primo.

Sig+num Raimunde, filie Guillelmi de Massana. Sig+num

Johannis Ferrarii, mariti eius, predictorum, qui hec firmamus et

[ordinamus]. Testes huius rei sunt Petrus de Todile, Berengarius

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 505 aliis omnibus

de Romegeriis, de Osorio, Guillelmus de Petrone, de Caneto, Rai-

mundus de Massana, corrigerius, et Bernardus de Pestellis.

Sig+num Michelis de Ulmo, qui hoc scripsit mandato Ber-

nardi de Vicco, publici Gerunde notarii, et rasit et emendauit in

·xi a · linea ubi dicitur “qualicumque jure, voce vel racione”, die et

anno prefixo.

+ Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco,

publici Gerunde notarii, subscribo.

AB

CD

DE

506

Elvis Mallorquí

349

1272, febrer, 4 (1271)

Enfranquiment. Pere, abat electe de Sant Pere de Galligants, enfran-

queix Peregrina, filla d’Arnau Barrot, de Campllong, que passa a

ser dona pròpia de l’abat de Sant Vicenç de Cardona, per 2 sous i

8 diners barcelonesos.

A*

Pergamí original (160 × 184 mm): ADG, Almoina, Cassà de la Selva, pergamí núm. 436.

Sit notum cunctis quod nos frater Petrus, Dei gratia electus

Sancti Petri de Gallicantu, per nos et omnes successores nostros

abbates monasterii Sancti Petri de Gallicantu, diffinimus et a

potestate et dominio dicti monasterii eycimus Peligrinam, filiam

Arnaldi Barroti, quondam, de parrochia de Campolongo, feminam

nostram et dicti monasterii, licet absentem tanquem presentem, et

omnem prolem ab ipsa descendentem et omnes res suas presentes

et futuras quecumque sint et ubicumque sint. Predictam siquidem

diffinicionem facimus Deo et sibi ipsi et specialiter illi domino

quem ipsa facere et eligere uoluerit et abbati Sancti Vincencii de

Cardona, ad omnes suas uoluntates et abatis prelibati perpetuo

faciendas, sine aliquo retentu, seruitute et dominio que in ipsa et

in prole ab ipsa descendenda nec in rebus suis habitis et habendis

non facimus nec reseruamus, omnibus nostris uocibus et racioni-

bus et omnium nostrorum successorum inde perpetuo extinctis et

penes ipsa et illum dominum quem fecerit et elegerit, remanen-

tibus et translatis. Et propter hanc diffinicionem et absolucionem

recognoscimus recepisse et penes nos habuisse, per manus Poncii

506 E lvis M allorquí 349 1272, febrer, 4 (1271) Enfranquiment . Pere, abat electe de

Saluani, bajuli nostri Sancti Andree de Alodio, duos solidos et ·viii·

denarios barchinonenses de terno, super quibus renunciamus, ex-

cepcione peccunie non numerate, et super hiis renunciamus omni

juri scripto uel non scripto quo contra predicta nos uel successores

nostri abbates dicti monasterii obuiam ire possemus.

Actum est hoc ·ii· nonas februarii, anno Domini ·M·cc·lxx·i·.

Huius rey sunt testes Poncius Siluani, de Sancto Andree de

Alodio, et Petrus Crexelli, de Catiano. Eg+o frater Petrus, Sancti

Petri de Gallicantu electus, subscribo. Ego Berengarius de Luperia,

monachus et operarius, subscribo. SSS. Poncius Siluani, baiuli.

Sig+num Auinionis, presbiteri et scriptoris jurati Sancti Petri

de Gallicantu, qui hec scripsit, die annoque prefixis.

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

507

1272, maig, 26

350

Pactes nupcials. Guillema Amalrica, de Palol d’Onyar, dóna com a lle-

gítima a la seva filla Maria 200 sous barcelonesos de tern, dos llits

i vestits, que aquesta aporta com a dot al seu matrimoni amb Gui-

llem Geperut de Campllong, fill de Gironès Geperut, el qual, al seu

torn, rep en herència del seu pare el mas Geperut de Campllong

i totes les honors que li pertanyen, i ho aporta al seu matrimoni.

A*

[ ...

Pergamí original (240 × 260 mm): ACA, Monacals, Sant Pere de Galligants, rotlle 6, pergamí núm. 13.

Guillelma Amalricha, parrochie Sancti Sat]urnini de

Palaciolo, dono tibi Marie, filie mee, pro hereditate et legitima

tibi competente in bonis paternis et maternis, ducentos solidos

barchinonenses de terno et duos lectos pannorum et capam et

tunicam de stamine forti primo et capam et tunicam de panno

de Gordono, 1 ad omnes tuas uoluntates faciendas.

Et ego

Maria, predicta [

...

]

a dicta matre mea, consilio et

uoluntate dicte matris mee et aliorum amicorum meorum, dono

in dotem tibi Guillelmo Jeperut, de Campolongo, quam [Deo

uolente] accipio in maritum, dictos ·cc· solidos barchinonenses

de terno quos predicta mater mea mihi superius donat, ita ut

habeamus illos ego et tu et teneamus nos ambo simul [dum]

uixerimus, sicut decet virum [et uxorem

...

ad] obitum nostrum

remaneant infantibus nostris ex nobis ambobus procreatis. Et si

forte ego prior te obiero, possis inde facere meam uoluntatem

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 507 1272, maig,

cum infantibus et sine infantibus de ·xv· solido. Et [

...

]

habeas

et teneas cum infantibus et sine infantibus omnibus diebus uite

tue. Et post obitum tuum predictos ·c·lxxx·v · solidos, si infantes

nobis defuerint, meis proprinquioribus reuertantur uel illis quibus

eos dimisero uerbo uel testamento.

Et ego Barchinona, uxor condam Gerundensis Geperut, de

Campolongo, heredito te Guillelmum Jeperut, predictum filium

meum, et per me et meis dono tibi et tuis, imperpetuum, man-

sum meum Jeperut, quem habeo in parrochia de Campolongo, et

omnes honores et possessiones eidem manso ubique pertinentes

et totum meum mobile presens et futurum. Predicta ita quod

omnia et singula [et singula] tibi et tuis, imperpetuum, dono ad

omnes tuas uoluntates et tuorum perpetuo faciendas, saluo jure

dominorum et saluo et retento mihi quod de toto predicto dono

508

Elvis Mallorquí

sim tecum et cum predicta Maria, quam in uxorem accipere de-

bes, domina et potens omnibus diebus vite mee et in fine meo

retineo mihi, super predicto dono, octo solidos barchinonenses de

terno et soluere tenearis illi uel illis quibus eos dimisero uerbo uel

testamento. Tamen si discordia inter me et te et dictam uxorem

quam accipere debes eueniet, quod Deus auertat, ita quod simul

manere non possemus, retineo mihi, usufructuario jure dum ui-

xero, terciam partem tocius dicti mansi et honorum et mobilis et

tu, cum uxorem quam acceperis, habeas ·ii· partes inde residuas;

post obitum uero meum, predicta tercia pars dictorum tibi et tuis

soluta et libera reuertatur, saluis mihi predictis ·viii· solidos super

premissis in fine meo, sine alio aliquo retentu quem ibi uel inde

non facio, et super hiis renuncio juri ingratitudinis et omni alii

juri per me facienti. Predictum hereditamentum et donum tibi

facio sub tali modo quod tu dones filie mee, Ermessendi, centum

decem solidos barchinonenses de terno, pro hereditate et legitima

paterna et materna, quos ei soluas sicut: ·xxx· solidos ab hoc pri-

mo veniente festo Sancti Felicis ad ·i· annum; et ·xxx· solidos de

dicto festo Sancti Felicis ad duos annos; et ·xxx· solidos de dicto

festo Sancti Felicis ad ·iii· annos; et ·xx· solidos de dicto festo

Sancti Felicis ad ·iiii or · annos; et preterea dabis ei et facies capam

et tunicam de Gordono in ultimo termino. Item dones filiee mee

Marie, pro hereditate et legitima paterna et materna, centum soli-

dos de terno quos ei soluas sic: ·xx· solidos ab hoc primo uenturo

festo Sancti Felicis ad ·i· annum; et deinde annuatim ·xx· in festo

Sancti Felicis quousque predicti ·c· solidi ei soluantur; et in ulti-

mo termino dabis ei et facies capam et tunicam de Gordono. Et

508 E lvis M allorquí sim tecum et cum predicta Maria, quam in uxorem accipere de-

preterea tenearis prouidere filie mee, Guillelme, in victu et uestitu

sane et egre dum uixerit.

Et ego Guillelmus Jeperut, predictus, recipiens predictum he-

reditamentum et donum predictorum omnium a dicta matre mea,

sub predicto modo, consilio et uoluntate eius et aliorum amicorum

meorum, dono in donacionem propter nupcias tibi Marie, predicte,

quam Deo uolente ducam in uxorem, alios ducentos solidos bar-

chinonenses de terno sub ipsis eisdem pactis et pro missionibus

quibus tu alios ·cc· solidos de terno mihi superius in dotem affers.

Et hos ·cc· solidos barchinonenses de terno quos ego tibi dono in

donacionem propter nupciis et illos alios ·cc· solidos barchinonenses

quos mihi superius affers in dotem et quos a te in dotem recepisse

confiteor, una cum dictos ·ii· uestimentis et dictis ·ii· lectis pannorum,

renunciando omni excepcioni non numerate peccunie et rei non

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

509

tradite, qui sic sint ·cccc· solidos barchinonenses de terno et ·ii· lecta

pannorum et ·ii· uestimenta, de quibus omnibus, consilio et uolun-

tate dicte matris mee, pro [·ccc· solidos ipsorum dictorum], obligo

tibi totum honorem meum quem teneo per Bernardum Strucium;

et pro ·c· solidos residuis obligo tibi totum honorem quem teneo

per monasterium Sancti Petri; et pro dictis ·ii· lectos pannorum et

dictis ·ii· uestimentis, obligo tibi totum meum mobile presens et

futurum, saluo tamen jure dictorum dominorum et saluo uiolario

et jure dicti matris mee super premissis, ut superius est dictum,

habendo et tenendo predicta omnia tantum ac tandiu fructus uero

quos inde perceperis tibi in sortem non computando donec dicti

denarii dicte dotis et dicte donacionis propter nupcias, una cum

dictis ·ii· lectis pannorum et ·ii· uestimentis, tibi persoluantur, saluis

tamen pactis superius comprehensis.

Actum est hoc ·vii· kalendas junii, anno Domini ·M·cc·lxx·

secundo.

Sig+num Guillelme Amalriche. Sig+num Marie, filie eius.

Sig+num Barchinone, predicte. Sig+num Guillelmi Jeperuti, qui

hoc firmamus. Testes huius rei sunt Petrus de Abadenguis, de

Palaciolo, et Bernardus Andree de Barbauela, de Celrano.

+ Arnallus de Sancto Martino, qui hoc scripsit mandato Ber-

nardi de Vicco, publici Gerunde notarii.

+ Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco,

publici Gerunde notarii, subscribo.

1. Gordono correspondria a la població de Gourdon, al departament de Lot (França),

i

és

esmentada

a

la

llista de

p.

81

i

333.

la lleuda de Perpinyà l’any 1250 cf. Gual, Vocabulario

351
351

...

,

1272, agost, 12

Venda. Guillem Gaufred, rector de l’altar del Sant Sepulcre a Girona,

procurador de l’Almoina del Vestuari de Girona i marmessor de

Pere Isarn, ven a la senyora Estrúcia, muller de Ponç Adalbert, les

tinences, les pedreres, els forns de calç i els censos que n’obté, tot

situat prop de la Font de Boixeda, al cap del burg de Sant Pere de

Galligants, pel preu de 300 sous barcelonesos, que són donats als

dominics i als framenors de Girona, salvant el dret del monestir de

Sant Pere de Galligants a rebre un cens de 2 sous i 8 diners anuals.

510

Elvis Mallorquí

  • [A] Original perdut.

B* Còpia de 1339, en el mateix full de pergamí que els documents núms. 171 i

318 (370 × 640 mm): ACA, Monacals, Sant Pere de Galligants, rotlle 1, perga- mí núm. 21a.

Hoc

est

translatum

fideliter

sumptum

a

quodam publico

instrumento cuius tenor est qui sequitur.

Sit notum cunctis quod ego Guillelmus Gaufredi, presbiter et

rector altaris Sancti Sepulcri, quod est situm in ecclesia Gerundensi,

et rector et procurator Helemosine Uestiarii ecclesie Gerundensi

et manumissor atque executor testamenti Petri Ysarni, presbiteri

de capitulo Gerudensi, pro eo uidelicet quia abbas Sancti Petri de

Gallicantu non uult firmare [et laudare] ecclesie illum honorem

de Boxeda et alia iura que Petrus Ysarni, predictus, ibidem acci-

piebat ad stabilimenta et anniuersarium annuatim faciendo que

idem Petrus Ysarni in suo testamento stabiliuit, idcirco uendo,

pro salute anime dicti Petri Ysarni, uobis domine Strucie, uxori

Poncii Adalberti, et uestris et quibuscumque uolueritis, perpetuo,

totam illam tenedonem et triliam et alias tenedones cultas et he-

remas cum suis pertinenciis et petrariis et furnis calcis et cum

toto censu ·xiii· solidorum et ·iii· denarios monete barchinonense

de terno quem Guillelma de Planils dicto Petro Ysarni presta-

bat, racione illorum furnorum et petrarie seu petrariorum quas

habebat apud Boxeda; et cum toto censu unius paris gallinarum

quem Berengarius de Mediniano, blancherius, dicto Petro Isarni

prestabat et prestare debebat, racione cuiusdam tenedonis quam

Jacobus Mascardelli de predicta tenedone eidem stabiliuit; et cum

toto censu unius paris caponum quem Raimundus de Presis, blan-

510 E lvis M allorquí [ A ] Original perdut. B * Còpia de 1339, en

cherius, dicto Petro Ysarni prestabat racione cuiusdam tenedonis

quam idem Petrus de predicta sua tenedone eidem stabiliuit; et

cum toto censu unius paris gallinarum que Ferrarius de Belueser

dicto Petro Ysarni prestabat et prestare debebat, racione cuius-

dam tenedonis quam sibi dictus Jacobus de dicta sua tenedone

stabiliuit; et cum omnibus oliuariis et aliis arboribus que in dicta

trilia sunt; et totum ius et dominium quod dictus Petrus Ysarni

in predictis habebat et habere debebat et que omnia idem Petrus

Ysarni habebat et possidebat prope Fontem de Boxeda, in capite

burgui Sancti Petri de Gallicantu. Que trilia et tenedones predicte,

cum suis pertinenciis, affrontant ab oriente in trilia ebdomedarii

Sancti Danielis et in vinea Ferrarii de Belueser, a meridie in alueo

Gallicantu, ab occidente in honore Petri de Armenteria et Raimundi

de Rogacionis et Poncii Adalberti et Michaelis de Ulmo, a circio

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

511

in honore Guillelme de Planils, sicut aqua pluuiale fluit uersus

meridiem. Sicut de hiis affrontacionibus predicta omnia inclu-

duntur et terminator, sic predicta omnia uobis et uestris uendo et

trado, cum ingressibus et exitibus et pertinenciis et tenedonibus,

ad sanum et bonum intellectum, precio trescentorum solidorum

barchinonensium monete de terno, quos cum centum solidos bar-

chinonenses de terno, qui sunt de bonis predicti Petri Ysarni, dono

fratribus predicatoribus et fratribus minoribus Gerunde, racione

decem solidos quos pro pietancia dictus Petrus Ysarni in die sui

anniuersario dari iussit fratribus predicatoribus Gerunde, et alios

decem solidos fratribus minoribus eiusdem ciuitatis, similiter pro

pietancia. De quibus ·ccc· solidos fateor me a uobis bene pacca-

torum et contentum, renunciando non numerate et non tradite

peccunie excepcioni. Et quod si plus dicto precio ualent hec que

uobis uendo aut si plus excesserint in ualorem totum illud, gratis

et ex certa sciencia, uobis dono donacione inter uiuos, renuncians

expresse [illius] legis auxilio pro qua deceptis ultra dimidiam iusti

precii subuenitur et legi recisorie. Et ideo de mea potestate et

dominio extraho et eycio hec predicta in uestram potestatem et

quorum uelitis eadem irreuocabiliter transferendo, constituentes me

predicta [uestro] nomine possidere uel quasi, donec corporalem

possessionem uel quasi [apprehenderitis] de predictis quam possitis

actorem et uobis apprehenderet uel quasi eandem uobis et uestris

perpetuo retinere. Et ideo, auctoritate predicte manumissorie, dono

et cedo uobis et uestris omnibus et singulis omnia iura et loca

uoces, raciones et acciones reales et personales utiles et directas

quas dictus Petrus Ysarn habebat et habere debebat [de predictis]

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 511 in honore

ad omnes uestras uoluntates inde perpetuo faciendas, saluo iure

et dominio monasterii Sancti Petri in omnibus et per omnia, cui

prestetis annuatim pro censu ·ii· solidos et ·viii· denarios barchi-

nonenses monete de terno, sine aliquo retentu que ibi uel inde

non facio. Promittens per firmam et sollempnem stipulacionem

prefata uendicionem [semper habere] et imperpetum obseruare et

nunquam in aliquo contrauenire iure aliquo uel racione. Et est

certum quod, pro predictis que uobis uendo, non teneor uobis de

euiccione neque de precio restituendo si predicta in totu uel in

parte euincerent [neque] inde obligo bona mea, set per euiccione

istorum que uobis uendo obligo uobis et uestris omnia alia bona

dicti Petri Ysarni ubique, renuncians super hiis omni iuri et ra-

cioni contra predicta in aliquo repugnantibus.

512

Elvis Mallorquí

Quod est actum pridie idus augusti, anno Domini ·M·cc·lxx ·

secundo.

Testes huius rei sunt Berengarius de Malella, presbiter, et

Raimundus Luent, de Quarsano. Sig+num Guillelmi Gaufredi. Eg+o

frater Petri, Sancti Petri de Gallicantu abbas, subscribo. Ego Ray-

mundus de Balbis, monachus, subscribo. Petrus, prior, subscribo.

Sig+num Michaelis de Ulmo, qui hoc scripsit mandato Ber-

nardi de Uico, publici Gerunde notarii.

+ Raymundi de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco,

publici Gerunde notarii, subscribo.

Sig+num Berengarius Auinionis, scriptoris jurati Sancti Petri

Gallicantum, qui hoc presens instrumentum fideliter de uerbo ad

uerbum traslataui et cum originali comprobauit ·xiii· kalendas may,

anno Domini ·M·ccc·xxx·viiii o ·.

1272, novembre, 2

352

Enfranquiment. Pere, abat de Sant Pere de Galligants, enfranqueix

Maria, filla de Ramon de Casals, de Sant Andreu Salou, per 2 sous

i 8 diners barcelonesos.

A*

Pergamí original (194 × 132 mm): ADG, Almoina, Cassà de la Selva, pergamí núm. 623.

Sit notum cunctis quod nos frater Petrus, Dei gratia abbas

512 E lvis M allorquí Quod est actum pridie idus augusti, anno Domini · M ·

monasterii Sancti Petri de Gallicantu, per nos et omnes successores

nostros, diffinimus et absoluimus et a potestate et dominio nostro

nostrorumque successorum, eicimus Mariam, filiam Raimundi de

Casalis, quondam, de parrochia Sancti Andree de Alodio, licet

absentem tanquem presentem, et omnem prolem que ab ipsa des-

cendet et omnia bona sua mobilia et inmobilia, habita et habenda

ubique, Deo et sibi ipsi et specialiter illi domino quem ipsa facere

et eligere uoluerit ad omnes suas uoluntates perpetuo faciendas,

sine aliquo retentu quem in persona sua aut in prole que ab ea

descendet aut in bonis suis mobilibus nec inmobilibus non faci-

mus nec seruamus, omnibus nostris uocibus et racionibus inde

perpetuo extinctis et penes ipsa et suos remanentibus et translatis,

facientes ipsam liberam, francham et penitus absolutam ab omni

jugo seruitutis nostri nostrorumque successorum, ut melius potest

dici et intelligi ad suum comodum et intellectum. Et propter hanc

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

513

diffinicionem et absolucionem recognoscimus recepisse et penes

nos numerando habuisse de bonis suis ad utilitatem monasterii

nostri duos solidos et octo denarios barchinonenses monete de

terno, renunciando non numerate peccunie excepcioni et omni alii

juri et racioni contra hec in aliquo repugnantibus.

Actum

est

hoc

· iiii o ·

nonas

nouembris,

·m·cc·septuagesimo secundo.

anno

Domini

Eg+o frater Petrus, Sancti Petri de Gallicantu abbas, subscribo.

Ego Raimundus de Balbis, monachus, subscribo. Huius rey sunt

testes Bernardus Brugada, de Nespula, qui moratur cum abbate

supradicto, et Petrus de Segualariis, corregerius, qui moratur cum

camerario Sancti Petri.

Sig+num Auinionis, presbiteri et scriptoris jurati Sancti Petri

de Gallicantu, qui hec scripsit die annoque prefixis.

1272, desembre, 7

353

Testament. Bernat Agulló, habitant de Girona, dicta testament, pel

qual nomena marmessors Bonanat de Bordils i Bernat Vidal, ciu-

tadans de Girona. Escull sepultura al cementiri de la catedral de

Girona i disposa diverses deixes pietoses a esglésies i monestirs

gironins, entre els quals el de Sant Pere de Galligants. A la seva

muller Guillema li llega 500 sous barcelonesos i els mobles de la

casa, on haurà de viure amb el seu nebot Berenguer Baster, a qui

nomena hereu universal.

A*

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 513 diffinicionem et

Pergamí original (220 × 475 mm): AHCL, fons Mercader – Bell-lloch, pergamí núm. 60.

Regest: IPFMB, núm. 71.

...

In primis dimito ecclesie sedis Gerunde, in cuius cimiterio

corpus meum sepeliri jubeo, ·vii· solidos barchinonenses de terno;

pro missis ibidem canendis, pro anima mea ·x· solidos; ecclesie

Sancti Martini et Sancti Felicis et Sancti Petri, cuilibet earum,

·iiii or · solidos; et ecclesie Sancti Danielis, ·iii· solidos; et omnibus

aliis ecclesiis Gerunde, ·ii· solidos si cruces dictarum ecclesiarum

interfuerint mee sepulture; et si cruces dictarum ecclesiarum non

interfuerint mee sepulture, nolo ut ipse ecclesie predicte habeant

lexias antedictas; Hospitali Nouo, ·iii· solidos; Hospitali Sancti

Petri ·ii· solidos; ...

514

Elvis Mallorquí

 

354

1273, gener, 28 (1272)

 

Testament. Pere Alemany, fill del difunt Pere Alemany, cavaller de Vila-

romà, dicta testament, pel qual deixa com a marmessors Bernat

de Begur i Arnau d’Aguilar. Deixa el castell de Vila-romà al bisbe

de Girona, amb la condició que el compri per pagar totes les deixes

que efectua. També efectua diversos donatius a esglésies gironi-

nes, entre elles la de Sant Pere de Galligants, i a hospitals, com el

de Sant Pere.

 

[A]

Original perdut.

B

Còpia del segle xiv: ADG, Cartoral de Rúbriques Vermelles, f. 58v-59v.

a*

CRV, núm. 73.

Eligo sepulturam in cimiterio ecclesie sedis Gerunde. Di-

mitto eidem ecclesie quinquaginta aureos; ecclesiis Sancti Felicis

Gerunde, Sancti Petri de Gallicantu et Sancti Martini de Costa,

cuilibet, decem solidos; Hospitali Novo et Hospitali Sancti Petri

ac domui infirmorum de Petreto, cuilibet, ·v·

...

 

355

1273, juliol, 27

Capbreu. Bernat Caperó i el seu nét, Pere Caperó, de Sant Gregori, cap-

breven a Guillem de Lledó, clergue, el seu capmàs i les terres que

tenien en indivís, per ell i pel monestir de Sant Daniel. Signa com

514 E lvis M allorquí 354 1273, gener, 28 (1272) Testament . Pere Alemany, fill del

a testimoni Guillem de Lledó, de l’hospital de Sant Pere, i Avinyó,

prevere i escriptor jurat de Sant Pere de Galligants.

A

a*

Pergamí original (168 × 280 mm): ASD, pergamí núm. 220. CDSDG, núm. 305.

...

Huius rei sunt testes Bernardus de Pestellis et Petrus To-

rayes, qui moratur com eodem Guilielmo de Letone, in hospitale

Sancti Petri.

SSS. Auinionis, presbiteri et scriptoris iurati Sancti Petri de

Gallicantu, qui hoc scripsit, die annoque prefixo.

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

515

 

356

1273, setembre, 11

 

Reconeixement. Berenguer de Noguer i altres veïns de la Pera s’obliguen

a servir-se del forn de pa que el bisbe Pere de Castellnou construirà

a la vila. L’abat Pere de Sant Pere de Galligants figura entre els

testimonis de l’acta.

 

A

Pergamí original (272 × 370 mm): ADG, Mitra, calaix 19, pergamí núm. 14. Al

B

dors: “Calaix 19, núm. 14, 4 vna.” Còpia del segle xiv: ADG, Cartoral de Rúbriques Vermelles, f. 32v-33r.

a*

CRV, núm. 22, ex B.

Regest: PM, núm. 306.

 
 

Testes huius rei sunt Arnaldus de Iuviniano, Bisuldunensis

archidiaconus, Petrus, abbas Sancti Petri de Gallicantu, Petrus de

Podio, presbiter de capitulo Gerundensi, Bernardus Ferrarii, clericus

de Piru, et Berengarius de Fornells, scriptor domini

...

 

357

1273, novembre, 13

Establiment. Bonanasc, fill del difunt Bonanasc de na Clara, estableix

a Berenguer de Vilobí, habitant al burg de Sant Pere de Galligants,

i a la seva esposa Beneta, una vinya dita de Palomeres que té en

franc alou jueu a Bascona, salvant el dret de l’establidor a un cens

de 6 sous barcelonesos pels agrers i el dret de fadiga de 20 dies en

cas de venda, tot pel preu de 5 sous barcelonesos.

A*

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 515 356 1273,

Pergamí original (221 × 341 mm): ACG, pergamí núm. 1725. Carta partida per ABC.

Sit notum cunctis quod ego Bonanaschus, filius condam

Bonanaschi de na Clara, per me et omnes meos presentes et

futuros, dono et stabilio tibi Berengario de Vilaubino, comoranti

in burgo Sancti Petri de Gallicantu, et uxori tue, Benedicte, et

uestris, perpetuo, totam illam meam vineam integre uocatam de

Palomeriis, quam habeo et teneo pro francho alodio judayco aput

Baschonam.

...

...

Sig+num Anglesie, uxoris dicti Petri Pinsan, predicte, que

hoc firmo nonas decembris, anno predicto, presentibus Michaele

Fornerii et Petro de Urriols, comorantibus in burgo Sancti Petri

de

Gallicantu.

...

516

Elvis Mallorquí

358

1274, gener, 19 (1273)

Heretament. Maria, muller de Bernat de Vilademuç, de Montfullà, he-

reta el seu fill Arnau Martí de Vilademuç, en temps de les seves

núpcies, amb tot el seu dret i les possessions sobre el mas de Vila-

demuç, de Montfullà.

A*

Pergamí original (168 × 120 mm): AMS, fons patrimonial Marquès de Camps,

pergamí núm. 264. Al dors: “Mas Vives. Plech 1, núm. 1, any 1224”. Regest: PAMC, núm. 264.

AB

CD

EF

Sit notum cunctis quod ego Maria, uxor Bernardi de Villade-

muz, qui fuit de Montefoliano, heredito te Arnaldum Martini de

Villademuz, filium meum, et per me et meos, dono tibi et tuis,

perpetuo, tempore nupcie tuarum, totum jus meum quod habeo

racione sponsalicii et obligacionis uel alio modo in toto manso de

Villademuz, que tenemus per Sanctum Petrum in parrochia Sancti

Petri de Monte Foliano, et in omnibus honoribus et possessionibus

ipsius mansi et in toto mobile dicti mansi et in omnibus aliis bonis

ubicumque ea sint, que fuerunt dicti viri mei tam feudis quam

alodiis. Predictum itaque esset jus mihi in premissis competentes

racionibus supradictis tibi et tuis in perpetuum dono et in presenti

mito te de premissis, cum hoc publico instrumento in corporalem

et uacuam possessionem, ad omnes tuas tuorumque uoluntates

perpetuo faciendas, saluo jure monasterii Sancti Petri Gallicantus

in omnibus et saluo et retento mihi quod de toto predicto dono

sim [

...

]

et cum uxore quam ducturus es domina et potens omni-

516 E lvis M allorquí 358 1274, gener, 19 (1273) Heretament . Maria, muller de Bernat

bus diebus vite mee et in fino meo retineo mihi super premissis

·cc· solidos barchinonenses de terno de quibus possim facere meam

uoluntate et quos soluere tenearis illi uel illis quibus ego dimisero

uerbo uel testamento. Tamen si discordia inter me et te eueniet,

quod Deus auertat, ita quod simul manere non possimus, retineo

mihi usufructuario jure dum uixero medietatem tocius dicti mansi

et honorum et mobili et bonorum que fuerunt dicti patris tui,

condam viri mei, tam feudorum quam alodiorum, et tu, cum uxore

quam ducturus es, habeas aliam medietatem inde residuam. Et

post obitum meum, predicta medietas tibi et tuis soluta et libera

[trada]tur, saluis mihi et retentis dictis ·cc· solidis super premissis

ut supra dictum <est>, nullo alio jure mihi uel meis in premissis

retento uel reseruato. Et super his renuncio juri ingratitudinis et

omni alii juri scripto uel non scripto, usui tam legi et consue-

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

517

tudine [

]

in aliquo repugnantibus. Item renuncio juri ypothece

quod habeo in premissis racione sponsalicii mei uel alio modo. Et

juro, per Deum et eius sancta ·iiii or · euuangelia corporaliter tacta,

predicta omnia rata et firma habere et nunquam contrauenire jure

aliquo [

].

Predictum hereditamentum et donum tibi facio sub

tali modo quod filia mea Brunissendis, cum fuerit etatis, maritetur

secundum posse dicti mansi ad cognicionem amicorum meorum

et tuorum. Et ego Arnaldus Martini et ego Ermessendis, filia Petri

Bremundi, que [volens] esse uxor ipsius Arnaldi Martini, laudamus

et concedimus hec omnia supradicta et promitimus tibi Marie,

predicte, matri mei Arnaldi Martini, predicta omnia atendere et

complere sub modo superius comprehenso, obligantes ad hec tibi

tuisque [

...

]

et pro toto omnia nostra bona habita et habenda ubi-

que et renunciamus epistole diui Adriani super hoc et beneficio

diuidende accionis. Et ego Ermessenda, predicta, renuncio super

hoc beneficio velleyani senatus consulti et juri ypothece quod

habeo in bonis viri mei racione sponsalicii mei uel alio modo et

iuramus, per Deum et eius sancta ·iiii or · euuangelia corporaliter

tacta, hoc totum atendere et complere et nunquam contaruenire.

Actum est hoc ·x[iiiikalendas februarii, anno Domini ·M·cc·[l]xx·

te[rcio]. 1

Sig+num Marie. Sig+num Arnaldi Martini, filii eius. Sig+num

Ermessendis, predictorum, qui hoc firmamus. Testes huius rei

sunt Bernardus de Vineis, de Aquauiua, et Raimundus G[er]alli

et Bernardus Stephani, clericus de Villablarex, et Petrus de [Ul]

mo, clericus de Monte Foliano.

C ol · leCCió diplomàtiCa de S ant p ere de G alliGantS 517 tudine [

SSS. Raimundus de Sancto Martino, qui hoc scripsi, mandato

Bernardi de Vicco, publici Gerunde notarii.

+ Raimundus de Caciano, tenens locum Bernardi de Vicco,

publici Gerunde notarii, subscribo.

1. Lectura dubtosa, per una taca.

1274, setembre, 20

359

Asserviment. Maria, muller de Ramon Joan de Sarrià, es fa dona prò-

pia de Guillem de Lledó, rector de l’Hospital de la seu de Girona,

situat al burg de Sant Pere de Galligants.

518

Elvis Mallorquí

A*

Pergamí original (165 × 190 mm): AHG, Hospital de Santa Caterina, pergamí núm. 122.

Sit notum cunctis quod ego Maria, uxor Raimundi Johannis,

de Sarriano, libera et absoluta, ab omni dominio et seruitute to-

cius uiuentis persone, per me et per omnes meos, euenio et facio

me ipsam feminam propriam et solidam uestram, vestri domini

Guillelmi de Letone, rectoris Hospitalis siti in burgo Sancti Petri

de Gallicantu, ...

Sig+num Auinionis, presbiteri et scriptoris jurati Sancti Petri

de Gallicantu, qui hec scripsit die annoque prefixis.

360

1275, març, 23 (1274)

Establiment. Pere, abat de Sant Pere de Galligants, d’acord amb el bat-

lle, Ponç Silvà, de Sant Andreu (Salou), estableix a Pere Ferret i

Guillema el mas de Pla de Sant Andreu Salou, salvant els drets de

Sant Pere de Galligants als agrers del pa i del vi i als censos, amb

l’obligació de fer-hi residència durant deu anys i de fer que un

home sigui propi del monestir, per 25 sous.

A* Pergamí original (245 × 197 mm): ACA, Monacals, Sant Pere de Galligants, rotlle 41, pergamí núm. 10. Regest: NH, vol. 12, núm. 959.

[Sit] notum cunctis quod nos frater Petrus, Dei gratia abbas

518 E lvis M allorquí A * Pergamí original (165 × 190 mm): AHG, Hospital de

monasterii Sancti Petri de Gallicantu, propter [deffectum persona-

rum] que non fuerint residentes viginti quinque annis sunt elapsi

et ultra [in] illo nostro manso seu mansata que dicitur de Plano,

qui est in parrochia Sancti Andree de Alodio, amiserimus inde

nostra agraria que ex terris que in dicto manso per nos et mo-

nasterio nostro tenentur habuisse debiassemus et etiam quia non

dum inueniebamus persone que in presenti fuissent et euenissent

proprie nostre et dicti monasterii nec etiam qui soluere<n>t nobis

et dicto monasterio census et agraria predictarum possessionum

seu terrarum, idcirco nos, <per nos> et per omnes successores

nostros, de consilio et assensu Poncii Siluani, bajuli nostri eius-

dem loci, donamus et stabilimus tibi Petro Ferreti et Guillelme,

uxori tue, absenti, et uestris et quibuscumque uolueritis, in per-

petuum, parrochie jamdicte, totum illum nostrum mansum qui

Col·leCCió diplomàtiCa de Sant pere de GalliGantS

519

dicitur mansus de Plano in supradicta parrochia, cum omnibus

honoribus et possessionibus et terris eiusdem cultis et hermis

que teneantur per nos et monasterio nostro in dicto manso, cum

omnibus boschis et rouiris et vineis atque triliis et cum omnibus

arboribus et cum omnibus ingressibus et exitibus suis; et quod

uos et uestri successores percipiatis et recipiatis libere et pacifice

omnes illos denarios quos aliqui homines eiusdem loci pre<s>tant

et tenentur prestare annuatim de turnes tenetoribus dicti mansi

ad auxilium census quod nos recipimus quolibet anno in dicto

manso. Predictum siquidem mansum, cum omnibus supradictis

ac etiam cum omnibus melioramentis et augmentis ibi factis et

de cetero faciendis, prout melius potest dici scribi et intelligi ad

uestrum uestrorumque comodum et bonum intellectum, ita vide-

licet quod uos et omnes successores uestros habeatis et teneatis

dictum mansum per nos et omnes successores nostros ad omnes

uestras uestrorumque uoluntates ibi et inde perpetuo faciendas,

saluo tamen nostro nostrorumque