Vous êtes sur la page 1sur 6

BAHAGIAN A

[10 markah]
[Masa dicadangkan : 10 minit]

Tulis ayat yang lengkap berdasarkan gambar yang diberikan.

menghias kelas

1. ___________________________________________________________
___________________________________________________________

membersihkan kawasan sekolah

2. ___________________________________________________________
___________________________________________________________

membasuh kasut
3. ___________________________________________________________
___________________________________________________________

1
mengutip sampah

4. ___________________________________________________________
___________________________________________________________

menyapu
5. ___________________________________________________________
___________________________________________________________

10

BAHAGIAN B
[15 markah]

2
[Masa dicadangkan : 25 minit]

a) Jadual di bawah menunjukkan maklumat tentang kawan


baik Yahya. Lengkapkan ayat tentang jadual tersebut dalam
bentuk perenggan.

Kawan Baikku
Nama Rahisin
Umur 8 Tahun
Nama Bapa Zakuan
Nama Ibu Rusila
Asal Sabah
Cita-cita Tentera
Kegemaran Membaca buku
Sifat Rajin, prihatin dan baik hati

Kawan baik Yahya ialah ___________________. Umurnya


__________________. Dia berasal dari ______________. Bapanya
bernama _________________. Ibunya bernama _______________.
Kegemaran Rahisin dan Yahya _______________________.
Mereka selalu berbincang tentang pelajaran. Mereka sangat
pandai.
Rahisin bercita-cita ingin menjadi seorang ______________
kerana ingin berbakti kepada negara. Rahisin juga seorang
yang __________________ dan __________________. Yahya berasa
gembira kerana mempunyai kawan yang
______________________________
seperti Rahisin.

b) Lengkapkan petikan dengan kosa kata yang sesuai.


10

memegang pulang jauh dekat

memandang
3
kenderaan mari menonton

BAHAGIAN C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]
Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab semua soalan.

Soalan 1

4
Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

duduk singki mengemas kesyukuran

sebelum bersih sopannya mementingkan

makan berlebihan

Keluarga Hana (1) ____________________ adab ketika


makan. Mereka selalu (2) ______________ bersama-sama.
Mereka akan membasuh tangan sebelum dan selepas makan.
Tangan dibasuh supaya (3) _______________.
Mereka akan membaca doa (4) ________________ makan.
Doa dibaca sebagai tanda (5) _________________. Semasa
makan, mereka (6) ______________ dengan tertibnya. Mereka
makan dengan (7) ___________________ dan tidak mengambil
makanan secara (8) ____________________.
Selepas makan, Amin membantu ibu (9) _________________
meja. Hani membawa pinggan mangkuk yang kotor, manakala
Hana membasuh pinggan di (10) _____________.

Soalan 2 10

Susun cerita di bawah dengan turutan nombor yang betul


berdasarkan gambar dibawah. Kemudian tulis semula menjadi
sebuah karangan pendek.

5
_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

15

15