Vous êtes sur la page 1sur 58
ICS 91.010.30;91.080.10 ISRO. SR EN 1993-1-5 STANDARD ROMAN Aprilie 2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel Partea 1-5: Elemente structurale din placi plane solicitate in planul lor Eurocode 3 : Design of steel structures - Part 1-5 : Plated structural elements Eurocode 3: Calcul des structures en acier — Partie 1-5 : Plaques planes APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 30 martie 2007 Standardul european EN 1993-1-5:2006 are statutul unui standard roman CORESPONDENTA Acest standard este identic cu standardul european EN 1993-1-5:2006 This standard is identical with the European Standard EN 1993-1-5:2006 La présente norme est identique @ la Norme européenne EN 1993-1-5:2006 "ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21316 08 70 Directia Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +4021 310 43 08, +4021 312.47 44, Fax: +4021 315 5870 Directia Publicati -Serv. VanzarvAbonamente: Tel. +40 21 316 77 25, Fax +40 21317 25 14, +4021 312.94 88. Serviciul Redactie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74 @ASRO —_Reproducerea sau utiizarea integrala sau partiald a prezentului standard in orice publicatii si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al ASRO Ref: SR EN 1993-1-5: 2007 Editia 1 by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 1 of 88 Preambul national ‘Acest standard reprezinté versiunea romana a standardului european EN 1993-1-5:2006 Standardul a fost tradus de ASRO, are acelasi statut ca si versiunile oficiale si a fost publicat cu permisiunea CEN. Acest standard reprezinté versiunea romana a textului in limba engleza a standardul EN 1993-1-5:2006. european ‘Standardul european EN 1993-1-5:2006 a fost adoptat, la data de 30 martie 2007 prin publicarea unei note de confirmare a adoptarii. Nota de confirmare a adoptarii este inlocuitd de acest standard. Corespondenta dintre standardele europene la care se face referire si standardele romane este urmatoarea: EN 1993-1-1:2005+AC:2006 — IDT_- SREN 1993-1-1:2006+AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de ofel. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri Pentru aplicarea acestui standard se utilizeazd standardul european la care se face referinta (respectiv standardul roman identic cu acesta), ‘Simbolul gradului de echivalenta (IDT — identic), conform SR 1000-8. by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag, 20158 STANDARD EUROPEAN EN 1993-1-5 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM Octombrie 2006 ICS 91.010.30; 91.080.10 Inlocuieste ENV 1993-1-5:1997 Versiunea romana Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel Partea 1-5: Elemente structurale din placi plane solicitate in planul lor Eurocode 3: Design of steel Eurocode 3 - Calcul des structures en — Eurocode 3 - Bemessung und structures — acier - Partie 1-5 : Plaques planes —_Konstruktion von Stahlbauten Part 1-5 : Plated structural Teil 1-5: Plattenbeulen elements. Acest standard european a fost adoptat de CEN la 13 ianuarie 2006. Membrii CEN sunt obligati s& respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza conditile in care acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, fara nici o modificare. Listele actualizate si referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe baz de cerere adresata catre Secretariatul Central sau orice membru CEN/CENELEC. Acest standard european exist in trei versiuni oficiale (englez8, francez, germand). O versiune in oricare alta limba, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN/CENELEC, in limba sa nationala si notificata Secretariatului Central, are acelasi statut ca si versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organizatiile nationale de standardizare din: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria, CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitee flir Normung Centru de Management: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles © 2006 CENToate drepturile de exploatare sub orice forma si in orice mod ‘sunt rezervate in lumea intreag& membrilor nationali CEN Ref.: EN 1993-1-5:2006 RO by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 30f 58